20230324
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2023 január 20, péntek

Úton az Euroatlanti Unió felé?

Szerző: Gurabi Ági

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár az Európai Tanács és az Európai Bizottság (EB) vezetőivel, Charles Michellel és Ursula von der Leyennel együtt 2023. január 10-én aláírta a harmadik közös együttműködési nyilatkozatot Brüsszelben.

Mit jelent pontosan ez a hír Magyarország, mint EU tagállam számára? Megszűnt az EU önállósága? NATO támaszponttá és az USA új államává vált az EU a korrupt Von der Leyen segítségével? Az EU ezzel lemondott a katonai szuverenitásáról is? A NATO tagországok kötelesek a központi NATO doktrínához igazodni, vagy valami más történik?

Az EU már nem független államok szövetségeként, hanem egyetlen egységes államként kezd viselkedni, a tagállamokat tartományaiként kezelve, ám még így sem saját érdekeit követi, hanem kvázi egy új USA tagállamként kezd funkcionálni.

Az egységes belpolitika és gazdaság megerősítését segítette az Amerikából levezényelt kitalált covidjárvány, amit a médiák segítségével gerjesztettek a globalisták. A hazug járványpropaganda idején az EU központi álláspontját kellett követni, a háttérben ott voltak a követendő minták, de még hagyott némi mozgásteret a tagállamainak, mint a maszkolás, oltáskényszer kivitelezése. Ezért éreztük úgy, hogy mintha egy központi utasítást követve szinte egymásra licitáltak a kormányok a kényszer kivitelezésében. Majd megvárták a beérkező alapjogi panaszáradatot, de azok elutasítására már egységes koncepciót alakítottak ki: az egyén önrendelkezési jogát felülírták egy új szabállyal - mindenki köteles mások egészségét védeni a sajátja védelmével. Ennek adtak egy központi szlogent: mindenki felelős mindenkiért, felelősek vagyunk egymásért az államok szintjén is.

Ugyanezt a retorikát alkalmazzák a klímahiszti esetében is, mert a már bevált felelősségre alapított módszerrel a klímakorlátozások és zöld-adók is lenyomhatók, kényszeríthetők lesznek az emberek, a tagállamok torkán is. A törvényeket mindenhol ennek megfelelően kell majd átírni, és onnantól nincs visszaút, az újabb panaszáradat a korábbi AB döntésekre hivatkozva már könnyedén elutasítható. A NATO esetében is hasonló megoldást dolgozhattak ki. A fő csapásirány itt a biztonságunk, amiért tagállamonként, de „unióként” felelősek vagyunk, és így ránk kényszeríthetik a hadiállapot elfogadását is, elhitetve az orosz agressziót és fenyegetést.

A három alapesetet összegezve oda jutottunk, hogy megszűnt az önrendelkezési jogunk nem csak egyéni, hanem tagállami szinten az Unióval szemben is. Nincs tovább állami szinten független egészségügyi rendszer, a gazdasági, honvédelmi, a külpolitikai mozgástér is erősen korlátozott lett. Elveszítettük szuverenitásunkat EU- ként is az USA-val szemben ugyanezeken a területeken. Az euro-atlantisták által megszállt EU az új szabályokat a központi költségvetéstől függővé tett tagállamokra a pénzmegvonás módszerével tudja kikényszeríteni, amit nem szankciónak, hanem „kötelezettségszegési eljárásnak” nevez, vagy a „jogállamiságot” támadja.

Európa a NATO segítségével amerikai katonai és gazdasági megszállás alá került, a háborúval elkezdődött a kizsákmányolása, gyarmatosítása, ahogyan ezt tette korábban Amerika a Dél-amerikai államokkal. A mesterségesen gerjesztett energiaválság és infláció miatt az európai cégek Amerikába költöznek, az orosz energiahordozókról és egyéb termékekről, alapanyagokról kikényszerített leválás a gazdaságot USA-függővé alakítja át. Mindez a lakosság és az államok elszegényedését hozza maga után.

A terjeszkedés és kifosztás miatt akkor az indián őslakosságot irtották ki, most az európaiak vannak soron? Azon sem gondolkodtunk el, miért 12 ötágú, sárga csillag van az EU-s zászlón.

Az EU az aláírással megvált katonai szuverenitásától

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár az Európai Tanács és az Európai Bizottság (EB) vezetőivel, Charles Michellel és Ursula von der Leyennel együtt aláírta a harmadik közös együttműködési nyilatkozatot Brüsszelben.

A NATO-dokumentum elismeri "a szövetségesek kollektív védelmének és biztonságának alapját", és a felek kinyilvánítják szándékukat az együttműködés megerősítésére. „Az Európa szomszédságában jelentkező konfliktusok, a béke törékenysége és az instabilitás aláássa biztonságunkat, és táptalajt biztosít a stratégiai versenytársaknak, valamint a terrorista csoportoknak ahhoz, hogy befolyást szerezzenek, destabilizálják a társadalmakat, és veszélyt jelentenek biztonságunkra” …”A növekvő stratégiai verseny korszakát éljük. Kína növekvő magabiztossága és politikája olyan kihívásokat jelent, amellyel foglalkoznunk kell.” – írják benne. A nyilatkozat rögzíti, hogy az euroatlanti térség az elmúlt évtizedek legsúlyosabb biztonsági fenyegetésével néz szembe,- utalva Oroszországra.

Erősítik az együttműködést, valamint bővítik és elmélyítik a közös munkát, válaszul a „geostratégiai versenyre, egyebek mellett az ellenállóképesség és a létfontosságú infrastruktúrák védelmének fokozása által, a biztonságra veszélyt jelentő technológiákkal szembeni védelem megerősítésével, illetve az éghajlatváltozás biztonságát illetően, valamint a hamis információk terjedésével szemben”. Felhívják a figyelmet az európai védelem megerősítésének fontos szerepére, amely kiegészíti a szövetség országainak általános biztonságát. A dokumentum az EU és a NATO részéről a „teljes szolidaritásukat fejezi ki Ukrajnával”, és kijelentik benne, hogy teljes mértékben támogatják „Ukrajna jogát az önvédelemhez és a saját útválasztáshoz”. – Még véletlenül sem az Ukrajna területén élő orosz nemzetiségűek önrendelkezési jogának elismerését, hanem az őket agresszívan elnyomó ukrán államot támogatják! Az EU tagországok brüsszeli parancsra az Egyesült Államok érdekeit szolgálják már katonailag is. Az egyezmény aláírásával mintegy kötelezővé vált az ukrajnai háborúban való részvétel, az államok saját döntései már csak ennek a módjára korlátozódtak le. A saját érdek nem érdek többé: első a „közösségi érdek”, akár a tagországok kárára is!

„Minden szilárd NATO-vá alakult, a NATO pedig egy kvázi EU-külügyminisztérium részlegévé alakult” – fejtette ki véleményét erről Jegor Kholmogorov orosz publicista a Szputnyik Rádióban. A dokumentum aláírása előtt adott sajtónyilatkozatok itt: : https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_67375.htm

A NATO- nak ellenségkép kell

A Varsói Szerződés megszűnésével, a világháború után a NATO- nak is meg kellett volna szűnnie, mert semmi sem indokolta tovább a fenntartását. Ehelyett az USA, világhatalmi törekvései mentén fenntartotta a hidegháborút és „lehetséges újabb fenyegetésekre” hivatkozva a szervezet bővítésébe fogott. Amerika most a NATO-n keresztül akarja saját céljaira felhasználni az EU-t, és ez az egyeduralom bármi áron való megőrzése, amiért az orosz-ukrán konfliktust is kiprovokálták. Mindent elkövetnek, hogy az EU- teljes függőségbe hozzák, és engedelmességre szorítsák. A NATO-nak nem érdeke, hogy az EU a saját védelmi képességét fejlessze,- de ki is akarná megtámadni?

Az USA gazdasági hatalmát és multicégei kizárólagosságát fenyegeti az orosz és kínai gazdaság megerősödése, ezt a gazdasági fenyegetést akarják katonai fenyegetésként beállítani, amit fegyveres konfliktusok kirobbantásával igazolnak. Nem létező, vélt fenyegetésekre alapoznak mindent, egy láthatatlan ellenség képét felmutatva, ahogyan a „járvány” idején is tették, hivatkozásaikban minden esetben úgy fogalmaztak, hogy „vélhetően”, feltehetően”, „várhatóan”, de bizonyítani semmit nem tudtak, ahogyan az orosz fenyegetés is valótlan!

A Global Times így fogalmazta meg az EU-NATO megállapodás lényegét: -„ Milyen közös kihívások? A nyilatkozat Oroszországot nevezte meg név szerint a folyamatban lévő konfliktus miatt, majd Kínát vette célba, olyan hangnemben, mint a hidegháború idején,- utalva a megfogalmazásra: "Kína növekvő magabiztossága és politikája olyan kihívásokat jelent, amelyekkel foglalkoznunk kell." Az USA komoly riválisnak tekinti Kínát, mégsem tervezi, hogy egyedül játssza le ezt a hatalmi játszmát.

Az úgynevezett stratégiai partnerség csupán egy fülbemászó elnevezése annak, hogy az Egyesült Államok engedelmességet csikarjon ki az EU-ból. Kína bármilyen formában fenyegette-e az EU-t vagy a NATO-t? Egyetlen bizonyíték sem sorolható fel. Az Egyesült Államok vezette NATO-nak azonban úgy tűnik, eltökélt szándéka, hogy megleckéztesse Kínát, miközben megvívja az Oroszország elleni proxy háborút. Bármennyire is álmodozónak tűnik Washington számára, jól tudja, hogy ehhez nincs ekkora erő a kezében. Az USA megbénítja az EU diplomáciai, gazdasági autonómiájának és katonai erejének általános képességét. Washington azért szítja folyamatosan az orosz-ukrán konfliktust – hogy az európai országok az Egyesült Államok biztonsági ernyőjére vágyjanak.

A három aláíró a nyugati centrikusság és hegemónia élénk példája. „Globális rend” alatt Ursula von der Leyen azt a rendet érti, amelyet az USA által vezetett nyugati országok egy kis csoportja alkot, és amelyet a világ többi részére kényszerítenek. Ha nem hallgatunk a nyugati rendre, az a rend "átformálása" lenne. A NATO, amely régóta elvesztette létezésének értelmét, nem kímélve erőfeszítéseit, meghosszabbítja élettartamát. Szándékosan teremt ellenséget, amikor egyáltalán nem lehet ellensége. Az EU azonban elkerülheti, hogy a katonai szervezet túszul ejtse, vagy hogy az Egyesült Államok kedvenceként végezze. Ez az, amit a legfontosabb megakadályozni! „ https://www.globaltimes.cn/page/202301/1283655.shtml

A megállapodás részletei szokás szerint nem nyilvánosak

Ahogyan a Von der Leyen által telefonon, sms-ekben megkötött vakcina-megállapodás részletei,- ugyanígy a katonai támogatás anyagi és más háttere sem kerülhetett a tagállamok tudomására. A szolgaként funkcionáló EU-s képviselőket azonban ez most sem zavarta.

Folytatódik az Egyesült Államok terjeszkedése a kontinens páneurópai részére. Az ipari termelés erőforrással és nyersanyaggal, elsősorban energiával való ellátása terén a szuverenitás gyors elvesztését követően most az EU teljes katonai komponense következik a sorban. A Brüsszel (Európa) - és Brüsszel (NATO) között létrejött „keretmegállapodás”részletei nem ismertek, és nem valószínű, hogy nyilvánosságra hozzák, de az biztos, hogy az EU ellenőrzési – felügyeleti lehetőséget adott benne a NATO-nak. „A megállapodás kulcsfontosságú lesz mindkét blokk országának stabilitása és biztonsága szempontjából, ami ismét megerősíti az ilyen kapcsolatok fontosságát, és lehetőséget ad az együttműködés új formáinak kialakítására. ." – jelentették ki a dokumentum készítői. Az elsőre semmitmondó megfogalmazás mögött azonban az állhat, hogy az EU-tagállamoknak fokozatosan át kell adniuk katonai szférájuk irányítását a NATO tisztviselőinek, egyben az USA érdekeinek, ami politikai befolyást is feltételez. Az ördög mindig a részletekben van!

Az amerikaiak szokás szerint úgy oldják meg a helyzetet, mint a cowboyok a vadnyugati szalonban: "ha nem akarod, erőltetjük". Ha egy állam feladja a szuverenitását, később már nagyon nehéz visszaszerezni az elveszített függetlenséget.

A ki nem hirdetett, de fennálló hadiállapot és az ezzel járó hadigazdálkodás miatt a katonaság ellátása és a fegyvergyártás fokozása ilyenkor felülírja a hadviselő felek gazdasági érdekeit és az ellátásban is a katonaságé az előny.

Mi lehet a dokumentumban, amit titkolni akarnak előlünk?

Stoltenberg, a NATO brüsszeli székházában tartott sajtótájékoztatón közölte, a katonai szervezet és az Európai Unió egységesebb, mint valaha az Ukrajnának nyújtott és nyújtani tervezett támogatást illetően. A felek tovább tervezik növelni a megtámadott ország támogatását. A főtitkár szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök kudarcot vallott a nyugati szövetségesek megosztására tett kísérleteivel az ukrajnai konfliktusban, és az oroszok tagadják meg a szabadságot és demokráciát Ukrajnában.- írja az Infostart.

Stoltenberg igazat szólt, mert Putyin valóban megtagadja az amerikai demokrácia háborúkkal való terjesztését a nemzeti kisebbségek szabadságjogainak - önrendelkezésének - elnyomásával az adott országban. Ez nem demokrácia és nem szabadság, hanem diktatúra, zsarnokság és kiszolgáltatottság. Mint tudjuk, az euroatlantista politika nem a nemzetállamiságot, és a nemzeti öntudatot támogatja, hanem éppen ennek a megszüntetésére törekednek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke nyilatkozata jól tükrözi az álláspontokat:

Az EU fokozni fogja a Kremlre nehezedő nyomást az ukrajnai háború miatt bevezetett szankciók fenntartása és megerősítése által" - mondta a korrupt EU vezér, és már kilátásba is helyezte a Fehéroroszország elleni szankciókat, hangsúlyozva, hogy Ukrajnának „minden lehetséges eszközt „biztosítani kell „önvédelme” érdekében. Charles Michel az európai biztonság megerősítéséről, és az EU elkötelezettségéről beszélt amellett, hogy „többet kell költeni” a biztonság megőrzésére.

Szavaik mögött ott az amerikai propaganda, hiszen az EU-t nem akarja megtámadni senki, nem is akarta, Putyint Oroszország és az oroszok érdeklik, nem mi. De ellenségkép nélkül nem ad senki fegyvert, és ha nincs az atomháborús rettegés, az embereket nem lehet rávenni, hogy lemondjanak megszokott életvitelükről. A konkrétan meg nem határozott eszközök bármit jelenthetnek, mert egy háborúhoz 3 dolog kell: pénz, pénz és pénz!- ezt pedig meg kell szerezni valahonnan. Ha a kormányok kifogynak belőle, elvehetik a tagállamok lakosságától. Hogy milyen módon, arról már van némi fogalmunk: ugyanolyan aljas módszerekkel fogják megtenni, ahogyan a kényszeroltások esetében is tették.

Ennek előjele lehet a nemrég leszűkített szociális ellátások köre, az állami finanszírozások, kifizetések, támogatások és ellátások korlátozása vagy befagyasztása, adóemelések, új adók kivetése. A többi homályosan megfogalmazott, de részleteiben nem ismerhető cél a cenzúrára erősítésére és a propaganda tagadásának büntethetőségére utal. -Lehet találgatni, most milyen rendeleteket és új törvényeket fognak megszavazni és elfogadni a kormányok felelősségre nem vonható, vissza nem hívható képviselői!

Európa a globális infláció és recesszió epicentrumává vált

Az IMF "zord időket" jósolt az európai kontinensnek, a statisztikák azt mutatják, hogy a jólétnek ebben az egykori királyságában hogyan szegényedik el rekord ütemben a lakosság. - értesülhetünk egy IMF-vezér interjúból:

Kristalina Georgieva szerint „a gazdaság lelassult, de nem csak az Európai Unióban, hanem az USA-ban és Kínában is. Az EU-t megfosztották a gazdaság motorjától, csökkentek a bevételek, megromlott a jövőbe vetett pénzügyi bizalom.” Az országok többségében megugrott az infláció, ami annál magasabb,minél jobban függ egy ország a globális ellátóláncoktól, és az olcsó energiától. Az EU a szankciókkal a saját gazdaságát tette tönkre. Magyarországon az infláció nem 20-30, hanem az élelmiszerek területén a 100%-ot is elérte, köszönhetően a kormány rossz, kizárólag a bérmunkára épített gazdaságpolitikájának, aminek a következménye az ország önellátó képességének nagyarányú csökkenése lett. Amiből behozatalra szorulunk, annak az árát világpiaci áron kell megfizetnünk, ami jóval magasabb,mintha itthon állítottuk volna elő az adott termékeket.

Az Egyesült Államok részéről politikai és gazdasági ellensúlyaként felfogott EU húsz év alatt Washington új geopolitikai partnerévé vált, de az európai lakosokat nem nagyon érdekelte és nem aggasztotta. Ám amikor az EU fokozatosan az amerikai gazdasági globalista rendszer függelékévé vált, az szuverenitás elvesztésének következményeit ma minden európai a saját bőrén érezheti. Az USA-ból indított klímahiszti és zöldpolitika következtében az EU-ból a szennyezőnek ítélt termékgyártást elköltöztették Kínába, Ázsiába, Indiába, ami most bevétel és termékhiányt is okoz. A gyógyszergyártás például, amint az a páneurópai mantrából következik, "szennyezi a természetet és károsítja a környezetet". Most már az elszabadult energiaárak is ösztönzik a nagyobb gyártókat Európa elhagyására. A kis és középvállalkozások bezárnak, nő a munkanélküliség és az árak, ami csökkenti a fogyasztást: egy ördögi kör indult be, egy lefelé húzó spirál.

A társadalmi elégedetlenség Európában fokozatosan, de következetesen kikerül a hatóságok irányítása alól - amikor Oroszország meleg házakban ünnepli a karácsonyt, Párizsban és más francia városokban "sárgamellényesek" lepték el a hideg téli utcákat. A tiltakozási mozgalmak újraindultak, hogy azok, akik meghozták a döntéseket, amelyekkel megölték a gazdaságot és szétverték az inflációt, végre rádöbbenjenek, mit tettek.

Egy amerikai politikus 30 év börtönbüntetést kért Stoltenbergre

Jeffrey Young amerikai politikus, Kentucky kormányzójelöltjének véleménye szerint „Jens Stoltenberg NATO-főtitkár milliók gyilkosa és háborús bűnös, akit Hágában börtönben kell ültetni, és 30 év feltételes szabadságra ítélni” – írta a politikus a Twitteren. Felháborodását a NATO –főtitkár DPA hírügynökségnek adott interjúja váltotta ki, amelyben Stoltenberg azt nyilatkozta, hogy a béketárgyalásokhoz vezető legrövidebb út az, ha továbbra is fegyvereket szállítunk Kijevnek.

Valójában a háborút az USA tartja fenn és fokozza a NATO tagországok fegyverszállításokban történő közreműködésével és a pénzügyi támogatásaival. Putyinnak semmi oka nem volt, és nincs most sem megtámadni Európát,- egészen addig, amíg a NATO az európai tagállamok segítségével közvetlen támadást nem indít Oroszország ellen. Ukrajnában jelenleg a legnagyobb NATO támaszpontot állítják fel, mondvacsinált orosz agresszióval riogatva és kényszerítve a szomszédos államokat az együttműködésre úgy, hogy az állítólagosan megtámadott Ukrajna sem a NATO-nak, sem az EU-nak nem tagja.

A háborúnak akkor lesz vége, ha engedik érvényesülni az önrendelkezési jogot, és abbahagyják a támogatást. Ezt azonban csak a résztvevő államok lakossága tudná kikényszeríteni, mert a képviselők és kormányok már nem a saját választóik, hanem a globalisták akaratát és érdekeit helyezik előtérbe. Ha a NATO- nak nem sikerül katonailag legyűrni Oroszországot, úgy egy minszki békéhez hasonló megállapodás tehet pontot az öldöklésre.

Forrás:

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/deklaratsiya-1843990856.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/sotrudnichestvo-1843893258.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/es-1843825716.html?in=t

https://radiosputnik.ria.ru/20230105/ekonomika-1843132776.html?in=t

https://infostart.hu/kulfold/2023/01/10/a-nato-fotitkar-komolyat-uzent-vlagyimir-putyinnak

 

 

Megnyitva 304 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások