20230401
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2021 október 19, kedd

Az Erő és a Mézesmadzag vektorjai

Szerző: Dr. Ing. Sebestyén Teleki István

 Nyílt levél minden Hazafihoz különös tekintettel Korom Ferenc vezérezredeshez, Böröndi Gábor altábornagyhoz, Mihócza Zoltán altábornagyhoz, Toroczkai László „Mi hazánk” pártelnökéhez.

Tisztelt Parancsnok Urak, tisztelt Elnök Úr, tisztelt Hazafiak!

Mottó: Az Erő taszít míg a Mézesmadzag ugyanabban az irányban húz, mint az Erő vektoré. Az együtthatás ellenállhatatlanul elindit a vektorok irányába!

A jelenlegi különleges magyarországi helyzet, mivel a „plandémia” és egyéb káros geostratégiai folyamatok mind nagyobb elégedetlenséget és feszültséget keltenek a társadalomban, különleges megoldást követelnek.

A helyzet előnyös megoldása a magyar nemzet számára nem a 2022-es választások lennének. Bárki is győz, minden rossz politikai, gazdasági folyamat marad és a nemzeti elégedetlenség meg a társadalmi feszültség tovább növekszik, veszélyeztetve egy népfelkelés, polgárháború kitörését is.

A „plandémia” mellett különlegesen veszélyes folyamatnak tartjuk a „3-tenger-kezdeményezés” geostratégiai tervet, mely teljesen más, magyar érdekek elleni, káros folyamatokat takar, mint aminek azt hirdetik. A 12+1 állam egyesülése a Balti államoktól kezdve egészen a Fekete tengerig (Románia) és az Adriáig (Horvátország) ütköző zónát (cordon sanitaire) képezne az orosz befolyási zóna növekedése ellen, de második sebességű EU-tagállamoknak is becézik az EU vezető személyiségei. Ezen szép nevű geostratégiai terv leple alatt Izrael népességének nagy részét is ebbe a 12+1 tagállamba akarják telepíteni.

A Háttér Hatalom további feltételek nélküli kiszolgálása mindannyiunkat a népességcsökkentés áldozatainak listájára tesz hozzátartozóinkkal együtt. Elkezdődik a rasszista és IQ szerinti válogatás is, melyben az 5G antennáknak is szerep jut. Az erőltetett „védőoltások” -at és a nyíltan, sokszorosan beismert és kinyilvánított emberiség csökkentést az emberiség egy számottevő része összekapcsolta és nem akar oltakozni. Annak ellenére sem akarnak „oltakozni”, hogy újabbnál újabb vírus mutánsokat és ezek elleni „védőoltásokat” harangoznak be, illetve pl. vérhast okozó „Marburg” nevű új fertőző vírus lesz a soron következő vírus, mely ellen hamarosan készen áll majd a „védőoltás”. Azonban a magyar nemzet félretájékoztatása a nemzet egy magas számának beoltásához vezetett. Ezzel kiszolgáltatták a magyar nemzet ezen részét a senki által meg nem választott, tehát diktatórikus, aljas szándékú Háttér Hatalom gyilkos szándékainak.

A már Al Gore (amerikai alelnök, aki dokumentum filmjéért Oszkár díjat is kapott) által is meghirdetett klíma változás miatti megszorítások és tömegmozgatások lesznek a következő geostratégiai terv, mely kivitelezése előtt a nemzet államok felszámolása egy közbeeső cél.

Hegemonikus Hibrid Háborúban állunk anélkül, hogy honfitársaink erről tudomást szerezhettek volna, mivel hadüzenet ebben a modern háborús formában nincs.

>> Vannak a fővárosban olyan csoportosulások, amelyek a fővárosi rendőrség és katonaság átállását szorgalmazzák. Tüntetéseken, kilakoltatásokon ilyen beszólásokkal "stimulálgatják" a "rend" őreit... „álljatok át, minket védtek és szolgáltok, akkor álljatok mellénk!”

Orbán egyszerűen külföldi magánszervezetek túsza. Orbán a fordulatot úgy is felfoghatja, hogy a nép most őt szabadítja ki.. . .

De a műsor végén le kell köszönnie! 

. . . Megvallhatja a népnek, hogy milyen trükkökkel cserkészték be, és ejtették fogságba.Ami a Parlamentben zajlik, az nem Kövér eredeti jelleme szerint való. A pápaiak ismerik, és kijelentik, hogy ekkora jellemtorzulás csak hadifogság alatt tud eluralkodni egy jogvégzett, a korai időszakokban még valóban szabadon megválasztott emberben. Kövér legalább "pislákoltatta" a maga módján, hogy a háttérben éreztetik velük, hogy "nix ugribugri". "Üzengettünk" neki (is), hogy pont úgy kell kidobniuk a gyeplőket, ahogy ők is a Szűrös Mátyás, Pozsgay Imre, és Német Miklós által ütemezetten kidobott gyeplőket kezdhették el babrálni. Mondjuk előtte Grósz Károly dobta ki ennek a 3-nak, akik ugye "Lakitelkesen" kidobták Antallnak, az meg az akkor még "SZDSZ-es Hitlerjugend" Orbánt kezdte el dédelgettetni Helmut Kohllal. A Nyugat így tudhatta meg, hogy kinek a jellemtorzulására kell ráhasalni és nekifeszülni a háttérben. Így vonták célkeresztbe a valamikori fiatal és tapasztalatlan Orbánt.

Ha pedig minden szóról szóra így volt, akkor merjünk következetesek lenni, ne csak a gondolatokban és a szavakban, hanem végre a határozott cselekedetekben is! << />><< jelek közötti rész SzTJ leveléből vett idézet/ A „gyeplőket” végre vegyük mi magunk kézbe!

A magyar nemzet számára előnyös megoldást kínáló cselekedet sorozat neve « Cinkelt Pronunciamiento », mely a az államcsapás egy különleges formája és a parlamenti bizalmatlansági kezdeményezéshez hasonlítható, de ebben az esetben a hadsereg és rendőrség, értsd fegyveres erők, vezetői adják le «szavazataikat» a kormány lecserélése érdekében. Ezt a folyamatot azért nevezhetjük cinkeltnek, mert ebben az esetben Orbán Viktor és kormányának kiszabadítása lenne a cél abból a politikai kalodából, melybe becsúszott a fejük. Tehát ennek megfelelően a Kormányfővel kell egyeztetni az egész kiszabadítási cselekmény sorozatot.

Amennyiben Orbán Viktor és kormányának, pártjának vezető politikai szereplői, nem szenvedtek el gyökeres jellembeli változást, akkor erre a megoldásra -reméljük - kaphatók lesznek.

A Pronunciamiento dióhéjban leírva a következő lépésekből áll.A kifejezés magyarul katonai “Bejelentés”-ként értelmezhető (Announcement), habár fordítják “Proklamáció”-nak is, de ez meg “Kikiáltás” értelmű, mikor is az államcsapást sikeresen elérő szakadár csoport Kikiáltja például az új Köztársaságot, IV. Birodalmat, stb. Végül is az összes szinonima közül a “Kinyilatkoztatás” magyar kifejezés a leghelyesebb.

A pronunciamiento a praetorianizmus (a római Praetorian Gárda, melynek rendkívüli hatása volt a római császárokra) egyik kategóriája: az a gyakorlat, hogy a „katonai személyiségek saját jogon politikai szereplőként, nem pedig a polgári kormány politikailag semleges eszközeként lépnek fel.” /en.wikipedia.org/

Katonatisztek egy szakadár csoportjának a nyilvános fellépése az éppen hatalmat gyakorló kormány ellen, melynek célja a közvéleményt a maguk mellé állítani. Szándékaik szerint a hatalomváltást vértelenül, fegyveres erőszak mellőzésével akarják elérni. Ennek érdekében a közvélemény olyan erőteljes befolyására törekednek, melynek eredményeként a regnáló kormány -reményeik szerint- koalícióra szólítja fel őket.

A pronunciamiento gyakran csak nyilvánosság előtt elhangzott kemény fenyegetések, durva hangú közlemények a sajtóban a kormány számlájára. Ezek a fellépések néha fegyveres megmozdulásokká változnak, melyek egy-egy régió fölötti hatalom átvételét jelentik, abban a reményben, hogy más régiók katonai egységei követik példájukat. Amennyiben ez megtörténik a lázadó katonák abban reménykednek, hogy a kormány összeomlik és tagjai menekülni fognak a felelősségre vonás elől.

A hadsereg szakadár frakciója a következő munkafolyamat szerint készíti elő a Kinyilatkoztatás -t:

1. Előkészítés: Ebben a szakaszban a szakadárok vezérkara szondázni kezdi a többi tisztet, hogy mi is a véleményük a hatalmon lévők tevékenységéről. Titkos lista készül azon tisztek nevével, akikre a lázadás beindulása során számítani lehet. Ezen tisztek pozícióját és parancsadási lehetőségeit pontosan mérlegelik a csapatok mozgatása függvényében. Amennyiben a csapat mozgatási parancs kiadásához a beszervezett tisztek létszáma nem elegendő, akkor a Kinyilatkoztatás -t akadályozó személyek meggyőzése a következő lépés. Amennyiben ez mégsem megy, akkor az „akadály” tiszt felkerül az X órában letartóztatandók listájára. Letartóztatását az egységen belül meg kell szervezni. A letartóztatást az egység beszervezett tisztjei kell végrehajtsák.

2. Ígéretek, engedmények, kompromisszumok: A szondázás eredményeként felmérendő a lázadás esélye, mivel túl kevés támogatottság esetén a bukás és a megtorlás biztosra vehető. Minden szakadár csoport tevékenységében eljut arra a pontra, hogy a beszervezés folyamán a beszervezettek száma nem tűnik elegendőnek. Ekkor döntéseket kell hozni, hogy mely tiszteket milyen ígéretekkel lehet beszervezni és annak fejében milyen kötelezettségeket és veszélyeket kell a beszervezendő tisztnek vállalnia. Amennyiben a kiszemelt tisztek némi hajlandóságot mutatnak a részvételre elkezdődhet az alkudozás, melynek eredménye minden esetben egy kompromisszum.

3. A nyilvánosság előtti fellépés határidőjének megállapítása és lefolyása: Alapos mérlegelések megtétele és megvitatása után egyeztetni kell az időpontot, mikor a keményhangú fellépést megteszik és közlik a katonatisztek listáját, akik készek akár arra is, hogy a kormányt erőteljesen háttérbe szorítsák. A nyilatkozatot természetesen országos szinten terjesztik az összes elérhető médián keresztül. Ezután a szakadárok izgalommal lesik a különböző hadseregcsoportok Nyilatkozatait. Amennyiben a lázadók mellett, ígéreteik ellenére nem Nyilatkoznak elegendően, akkor a lázadás elbukott és következik...

4. …a menekülés. A menekülési útvonalakat jó előre minden résztvevő időben elő kell készítse. Általában külföldre menekülnek az üldöztetés elől. A kormány nyilvános ígéretei ellenére, hogy senkinek nem esik bántódása, esetleg rangját egy fokozattal elveszti, nem bíznak és egyesek inkább a külföldre menekülést választják. A szóba jöhető országok közül azokat kénytelenek választani, melyek nem NATO és/vagy EU tagállamok.

5. Hatalomra kerülés: Amennyiben a hadsereg csoportjai és egyéb erőszakszervezetek vezető rétege elegendő létszámban a kormány ellenes Kinyilatkoztatás mellett dönt, és ezen szándékukat “Kinyilatkoztatják”, úgy a kormány lemond. A szakadárok büntetés mentességet ígérnek a kormánytagoknak. A hatalmi pozíciók átvétele a hadsereg és rendőrség fegyveres egységeinek biztosítása mellett történik. A konfliktus mentes hatalomátvétel érdekében, ígéreteik ellenére a szakadárok ideiglenesen őrizetbe veszik a kormánytagokat, amennyiben ezek az előkészítéseknek megfelelően nem hagyták el az országot.

Természetesen a cselekedetek logikai folyamatának részletei a fegyveres erők műveleti tervezőinek hatáskörébe tartozik. Semmilyen részlet nem szivároghat ki.

A fegyveres erők bizalmatlansági indítványa időszerű és sürgető. Nem megengedhető, hogy Magyarország és a magyar nemzet egy kalodába szorított kormány miatt külföldi, magyar érdekellentétben lévő hatalmak örök kiszolgálója maradjon.

A szakadárokat vezető személyiség bejelenti, hogy a helyzet stabilizálásáig szakértői kormányt alakítanak. Az Országgyűlést az első csalásmentes, szabad választásokig feloszlatják. A kormány lemondásával egyidőben feloszlatják a kormányzó pártot is.

A közreműködés jegyében kérdések fennállása esetén állok rendelkezésre.

Tisztelettel
Emigráns Magyar Kormány
Dr. Ing. Sebestyén Teleki István
Winzerhalde 92, CH-8049 Zürich

Kelt:
2021 Magvető havának 6. napján

Megnyitva 461 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások