20230601
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2021 február 12, péntek

Őszintén az elektorszmogról

Szerző: Dr.Weixl-Várhegyi László

Beleszülettünk a környezetünkbe, így abban kell élnünk, de asszimilálódásunk megkönnyítése érdekében védekeznünk kell minden olyan dologgal szemben, amelyhez az évezredek során nem szokott hozzá a szervezetünk.

AZ ELEKTROSZMOG EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSAI.

A természet, a fizika, a biológia, a kémia stb. törvényei ugyanazok voltak egymillió-, ezer-, száz- és tíz évvel ezelőtt, mint ma, s ugyanazok lesznek, tíz-, száz-, ezer- és egymillió év múlva is. Az élő szervezetek, minél bonyolultabbak, annál nehezebben tudnak alkalmazkodni, sokkal több generációnak kell leszületni, mint az egysejtűek, vagy a mikroorganizmusok esetében. Egy egyszerű élőlény esetében naponta több nemzedékváltás történik, s így is hosszú éveknek kell eltelni, mire asszimilálódik, vagy rezisztens lesz a faját ért környezeti hatásokra. Pl. a TBC kórokozójának 70 év kellett ahhoz, hogy rezisztens legyen mindenféle antibiotikummal szemben. Az embernél ennyi nemzedékváltáshoz több millió év kell!!

A biológiából közismert, hogy minden egyes sejtünknek, legyen az bármelyik szervünkben, vagy testünk bármelyik részén helyezkedik el, van saját milliomod voltokban mérhető bioárama. Azt hiszem abban senkit nem kell meggyőzni, hogy mennyire bezavar a bioáram-rendszerünkbe, ha azt valamilyen mágneses, vagy elektromos sugárzás éri sejtjeinket, szerveinket..

Egy kis biológia azoknak, akik úgy gondolják, hogy nekik nem árt az elektroszmog: Az emberi test 30-40 milliárd idegsejttel rendelkezik. Ezeknek a kétharmada (kereken 25 milliárd) egyedül az agyban található. Minden emberi idegsejt kb.25.000 másik idegsejttel van közvetlen kapcsolatban. Hihetetlen nagy teljesítményre képes egy ilyen sejt, egyetlen másodperc alatt 10 milliárd (!) információs jelet lépes feldolgozni!! Sebessége azonban még így is alacsonyabb, mint az elektromos áramé. Átlagosan egy gyorsabb autó sebességének felel meg. Az érzékelő idegekben, pl. a bőrben, a sebessége másodpercenként 15 és 40 méter közötti, ami km/óra sebességre átszámítva, 54-144 km/h sebességnek felel meg. A mozgató idegek (izomzat) ingerületei másodpercenként 50-120 méter sebességgel mozognak (180-432 km/óra). Az idegrendszer szabályozza minden szervünk működését, és azok teljesítményét összehangolt rendszerbe szervezi. Az emberi szervezetnek ez az „internet-hálózata” kis- és nagy szállító szövetekből áll, melynek hossza együttesen egymillió (!) kilométer.

A California Institute of Technology (Caltech) évekkel ezelőtt mágneses kristályokat fedezett fel az agyban. Ez igazolja Prof.Dr. Kirschvink kutatásait, aki erről „ Antennák az agyban” címmel értekezést is írt. Hasonló felfedezést tett Prof. Dr.Dr. Varga András a Heilderbergi Orvostudományi Egyetem tanára, aki az orvosi diplomája mellett doktorátust szerzett, mint elektromérnök is. Varga professzor két könyvet is adott ki kutatási erdményeiről ( a Grundzüge ELEKTRO-BIO-KLIMATOLOGIE Mit besonderer Berücksichtigung der UMWELHYGIENE és a GRUNDLAGE DES ELEKTROSMOGS IN BILDERN Messung, Berechnung, biologische Auswertung című könyvek). Varga professzor leírta, hogy a hivatalos szervek csak a termikus hatást vizsgálják, amely csak egy szelete az elektromos hatásoknak

A kutatások eredménye, hogy az agy legtöbb régiója 5 millió mágneses kristályt tartalmaz grammonként, de a fontos agymembránok legalább 100 milliót (!) Ezek az emberi agyban található magnetitek egymilliószor erősebben reagálnak a külső mágneses és elektromos mezőkre, mint bármely más biológiai anyag!!! Ez a felfedezés új diagnosztikai eljárást is létrehozott, a mágneses rezonancia vizsgálatot (MRI).

Egy stockholmi kutatócsoport 25 éven keresztül kísért figyelemmel olyan gyermekeket és felnőtteket, akik kis, - közepes és nagyfeszültségű légvezetékek mellett éltek. Az itt élők az egyéb csoportokhoz hasonlítva jóval nagyobb arányban betegedtek meg leukémiában, vagy más daganatos betegségekben. A svéd kutatók egyértelműen leszögezték, hogy nemcsak a légvezetékek, hanem minden elektromos falvezeték, minden elektromos vezeték, így az elektromos háztartási eszközök (hűtőszekrény, porszívó, mosógép, televízió, villanytűzhely, villanyborotva, számítógép, nyomtató, stb.) vezetékei is veszélyeztetik egészségünket, ugyanúgy, mint a rádiótelefonok, dect-telefonok, mikrohullámok, radar-hullámok, URH adók, Tv-adók, rádió-adók, mobil-tornyok, szatellitek, stb. sugárzásai is. Az elektromos készülékek nemcsak készenléti üzemmódban, hanem kikapcsolt állapotban is árammezőket hoznak létre. Korábban a fali vezetékeket ezért árnyékolták fém csövekkel ( Bergman-cső), mert így a nemcsak az elektromos, hanem mágneses teret is leárnyékolták. Ma a fali vezetékek, a vezeték-csatornákban futó vezetékek nincsenek leárnyékolva!! Nem kerülnének sokkal többe, ha a fali vezetékek, s az elektromos eszközökhöz vezető vezetékek földelt, árnyékolt vezetékek lennének!!! Még üzletnek sem lenne rossz az ilyen árnyékolt vezetékek gyártása.

Az elektromos-, mobil-, távközlési, stb. szolgáltatók, a radarok üzemeltetői eddig tagadták az egészségkárosító hatásokat, azzal, hogy az emberi szervezetnek nincsenek antennái az elektromos és mágneses sugárzások „vételére”. Az MRI- és a biorezonanciás vizsgálatok diagnosztikai csatasorba állításával megdőltek ezek a kifogások!!! Az USA-ban, rákkutatással kapcsolatos tesztsorozat keretében több mint 2000 leukémiás beteget figyeltek meg, s az adatokat számítógéppel feldolgozták. A kutatókat is meglepte, hogy a leukémiások 91 %- a !!!! elektromos- és mágneses mezőben élt, aludt, vagy dolgozott. Erről Otto Georg írt tanulmányt a Berkeley Egyetem információs lapjában. A gyermekek esetében még magasabb volt ez az arány, mivel azok a felnőtteknél is veszélyeztetettebbek, a lényegesen magasabb energia-felhasználásuk és intenzívebb anyagcseréjük miatt. Nem értem, hogy ezen információk birtokában az intenzív osztályokon és a kórtermekben miért nem földelt és árnyékolt vezetékekben vezetik az áramot a világításhoz és az egészségügyi elektromos berendezésekhez!!! Az állategészségügyben is megállapítást nyert, hogy a nagyüzemi tartásban nevelt szárnyasok a tojásból kibújástól számított 42 napos levágási súly eléréséig valamennyien leukémiások lesznek, legyen az a szárnyas csirke, vagy pulyka. Ezen állatoknak folyamatosan, mesterségesen szabályozzák a fényt és 3 nap alatt négy napot élnek. A világításhoz és az etető-automatákhoz árnyékolatlan vezetékekben folyik az áram! Így a szárnyasok teljes életüket elektromos és mágneses térben töltik, amelyhez nem szokott hozzá a szervezetük.

A kozmoszból folyamatosan kapunk különféle sugárzásokat, itt vannak a földsugárzások is és a Föld természetes mágneses sugárzása is. Az állandó sugárzásokhoz hozzászokott az élővilág az évmilliók során, míg például a földsugárzások bizonyos fajtái, ha túl sokat tartózkodunk benne, megbetegíthetnek, ha gyenge az immunrendszerünk. A természet törvényei mindig egyformán működtek, működnek és fognak működni. Ehhez kell tartani magunkat. Zivataros időszakokban egyes emberek nehezen viselik el a természetes elektromos tereket is, mivel nagyságrendekkel tér el a megszokottól. A Földön minden pillanatban legalább 60-70 helyen van zivatar, vihar, s így a légkör és a talaj potenciál különbségei ki tudnak egyenlítődni. Egy-egy villámlásban óriási energiák vannak, amelyek veszélyeztetik az élőlényeket, mert hiába természetes, a nagyságrendjéhez nem szoktak hozzá. Egyébként, ha csak néhány napra nem lenne a bolygónkon ilyen potenciál kiegyenlítődés, akkor megszűnne minden élet a Földön! Sok érzékeny ember szervezete, sejtjei már előre jelzik az időjárás megváltozását, mivel ilyenkor is eltérnek a megszokottól a különböző erőterek. Ez is bizonyítja az agyban a magnetit kristályok meglétét, de addig nem hittek benne, amíg a kutatók meg nem találták. Ez sok dolgot megmagyaráz, hogy miért veszélyes számunkra az elektroszmog. Nem igaz tehát az, hogy nincsenek hatással ránk a különféle sugárzások.

Takács Mari, Tamási Eszter, Varga József tv bemondók egykoron ilyen hatások miatt haltak meg fiatalon. Prof.dr. Masari Emotó vizsgálatokkal bizonyította, hogy ezek a sugárzások milyen hatással vannak a szervezetünkben a vér, a szervek és sejtek víztartalmára. A sejtek víz-struktúráját a különböző elektromágneses terek, elektromos mezők deformálják. Emoto ezen kutatásaiért Nobel-díjat kapott, de az eredményét ma sem oktatják, pedig már általános iskolában el kellene azt kezdeni. Kutatásainak eredményei megjelentek a magyarul is kiadott „ A VÍZ REJTETT BÖLCSESSÉGE” című könyvében, amelyet 2005-ben az ÉDESVÍZ Kiadó jelentetett meg.

Vannak még az úgynevezett tranziens-sugárzások is. Fémek, levegővel súrlódó tárgyak elektromosan feltöltődhetnek. Egy ilyen feltöltődött térben, akár ájulással, vagy halállal járó élettani hatások is keletkezhetnek. Ezért vannak a villámhárítók, vagy az elektrosztatikusság levezető, elvezető szerkezetek a repülőgépeken, az üzemanyag szállító autókon. Ezért vannak földelve a gázkészülékek, gázvezetékek. Ezen az elven működnek a rádióvevő, antennák stb. Tehát a földeletlen fémszerkezetek környéke (még akár egy függönykarnis fémből készült tartósínje is) is veszélyes az egészségünk szempontjából. De ilyenek a fém fogak, a fém ékszerek, karperecek, piercingek, gyűrűk, stb is. Ezek a terek kölcsönhatásban vannak a sejtjeink felszínével, és változásokat indítanak el a sejtek belsejében. A biológia bizonyította, hogy a sejt felszíne foszfolipidek kettős rétegéből áll. Ebben a szappanbuborékhoz hasonló vékony, kettős rétegben különböző nagyságú komplex molekulák úsznak és úgy hatnak, mint receptorok, hogy elősegítsék a kommunikációt a sejt és környezete között, csatornaként szolgáljanak, melyen keresztül különféle anyagok juthatnak be- és ki a sejtből. A Department of Engineering and Public Policy Carnegie Mellon University (Pittsburg, PA 15213) vizsgálatai egyértelműen igazolták, hogy még a gyenge erőterek is hatnak a sejt felszínére, vagy a felszínének valamelyik receptorára, vagy a sejt magnetit kristályaira és a sejt működésében változást okoznak. Ezt sajnos nem tanítják sem az orvosoknak, sem az egészségügyi szakmákat tanulóknak!

Az erőterek nagyon kis energiát tartalmaznak. A sejtfelszín, vagy a receptorai úgy működnek, mint erősítők és jeleket küldenek a sejt belsejébe, melyek megváltoztatják a dolgokat. Például megváltoztatják a hormonok,enzimek és fehérjék előállítási sebességét, vagy akár a fehérjék forgási irányát is. Ezek a sejt-elemek, vegyületek szerepet játszanak a sejt működésében és a jelek küldésében, másik sejteknek és testszöveteknek. Mint már említettem, az idegsejtek különösen érzékenyek és minden ilyen sejt 25 ezer másik sejttel áll közvetlen kapcsolatban. A laboratóriumi vizsgálatok során változásokat találtak a genetikai anyag, a DNS (dezoxiribonukleinsav) képződésében és a genetikai hibák keletkezésében, mikor az RNS-ek (ribonukleinsav) mintát vesznek a DNS-ekről; változások voltak a sejten belüli és kívüli kalcium mennyiségekben (világszerte növekszik a csontritkulás az elektrifikálódás növekedésével), a sejtek növekedési és osztódási sebességében (szintén növekszik a rákos megbetegedések száma is, különösen a fejlődésben lévő gyermekeknél). Ugyancsak negatív változásokat okoz az elektroszmog a neurotranszmitterek idegsejtek felé történő jeltovábbítási működésében, vagy a napi biológiai ciklusok szabályozásában, a pulzusszám változásban és a reakcióidő változásban. Sajnos a köznapi hiedelemben az elektroszmognál csak a termikus hatások tekintetében nyilatkoztak a szolgáltatók, ugyanakkor elhallgatták, vagy nem ismerték az atermikus hatásokban végbemenő negatív változásokat, amely Prof.Dr.Dr. Varga András könyveiben is publikálva vannak.

Mint már említettem prof.dr. Masari Emoto a kísérleteivel igazolta, hogy az elektromos terek megváltoztatják a bennünk lévő víztartalom struktúráját, szerkezetét. Fotókkal igazolta, hogy a szép, rendezett kristályszerkezetű vízszerkezet az elektromos terek, és a sugárzások hatására teljesen amorf, azaz rendezetlen szerkezetű szerkezetűvé válik. A fotók megtekinthetők a szerző „ A víz rejtett bölcsességre”, „A víz igaz hatalma” és „A víz üzenete” című, magyarul is megjelent könyveiben.. Aki tehát valamilyen sugárzónában tartózkodik a testének valamelyik részével, akkor is károsodás éri azt a testrészt, vagy az egész testet, a vérkeringés által. Ha például az ágytól egy méterre elektromos vezeték van a falban, ami áram alatt van, akkor a vérének több, mint 90%-os víztartalmú szerkezete megváltozik, ugyanis a keringésnek köszönhetően egy adott vérlemezke 5 perc alatt bejárja a test minden részét, s így testének, vérének minden víz-része találkozik az elektroszmoggal, s így az egész test víz-struktúrája amorf szerkezetűvé válik, ami már betegségek előidézője lehet. Ez függ a hatás időtartamától, az immunrendszer erősségétől, a kortól, a szervezet C-vitamin szintjétől, az egyéb más együttes hatásoktól (pl. elektroszmog, mobilszmog, elektromágneses térerő, földsugárzás, képernyő-sugárzás, stb. egyenkénti, vagy együttes hatásai).

Most ismét fizikával foglalkozzunk! Mi az elektroszmog? Az elektroszmog gyűjtőneve a körülöttünk lévő mesterséges eredetű sugárzásoknak. A sugárzások fajtájától függően lehet mobilszmog, radarszmog, szatellitszmog, s jön a digitális szmog, stb. Azt az elemi iskolákban tanítják, hogy az elektromos vezetékekben ha áram van, akkor a vezető körül elektromos térerő is van. Az elektromos térerő azt az erőt jelenti, melyet az elektromos töltések a másik töltésekre fejtenek ki egy távolságról, mivel elektromosan töltöttek. Az azonos töltések taszítják egymást (mondjuk két pozitív), az ellenkező töltések (egy pozitív, egy negatív) pedig vonzzák egymást. Ezeket a taszító és vonzó erőket az elektromos térerő közvetíti az egyik töltéstől a másikig. Amikor a töltések mozognak, más erők is fellépnek közöttük. Ezeket a másfajta erőket mágneses térerő közvetíti a töltések között, A mágneses térerősség képviseli azt az erőt,melyet egy mozgó töltés fejt ki egy másik mozgó töltésre, mivel ők mozognak. A töltések egy csoportját, melyben mindannyian nagyjából egy irányban mozognak, elektromos áramnak hívják. Minden áram létrehoz mágneses teret. A mágneses térerősség zárt, folytonos hurkot képez az áram, a vezető körül.

A természetben, a Föld belsejében mozgó töltések árama mágneses térerőt gerjeszt az Északi és Déli pólus között. A fejünkben lévő többmilliárd mágneses kristályok ezt érzékelik, és ha nyugalmi állapotban vagyunk és a fejünk nincs északnak, akkor a Föld mágneses tere folyamatosan frusztrálja a testünk mágnese terét. Ezért fontos alváskor, hogy a fejünk északnak legyen, mert így testünk mágnese tere párhuzamos a Földével. Nagyon fontos, hogy alváskor az elektromos vezetékek mágneses, vagy elektromos tere se frusztrálja a vegetatív rendszerünket. Ez két méter távolságot jelent minden készüléktől, fali vezetékektől, kivéve, ha azok földeltek és árnyékoltak, mert akkor közelebb is lehetnek. Nagyon fontos, hogy ingerszegény környezetben aludjuk, mert csak így tudunk alváskor megfelelően regenerálódni, s így tudjuk megfelelően kipihenni magunkat.

Az 1800-as évek végén jelentek meg a nagyvárosokban az elektromos hálózatok. Magyarországon igazából az 1950-es évek elejétől indult be a nagyfokú villamosítás. Ma már szinte minden tanyán is van elektromos áram, ha másképpen nem saját generátorral, vagy alternatív áramtermeléssel (Nap-, szél-,stb.). Az elektromos áram okozta, fentiekben leírt biológia elváltozások következtében a betegség- és mortalitási (halálozási) mutatók ezen időponttoktól kezdve jelentősen növekedtek, holott egyre jobban fejlődött az orvostudomány, a sebészet, a diagnosztika, s egyre több gyógyszer került forgalomba is. Senki nem gondolta akkor, hogy ezért a civilizációs ártalmakon belül jórészt az elektromosság okolható. De ez csak egyike a sok ártalomnak.

A rádiózás megjelenésével megjelentek az éterben azok a rádióhullámok, amelyekhez az évmilliók során szintén nem szokott hozzá az immunrendszer. Magyarországon 1925-ben indult be a rádiózás, de akkor még kis teljesítményű adók voltak és csak néhány csatorna üzemelt AM (amplitudó modulált) sávokon. A hosszú-, közép- és rövidhullámok, mivel követik a Föld görbületét, kis adóteljesítménnyel sugározva is elértek a Föld-felszín minden részébe. A Föld görbületét nem követő URH adóknál nagyobb teljesítmény kell, vagy pedig sűrűbben, és magasabbra kell telepíteni az adótornyokat. Az 1960-as, de különösen a ’70-es évektől megjelentek az FM (frekvencia modulált) sávú URH rádióadók, melyek száma napjainkban is egyre gyarapszik Ez újabb teher az emberi szervezetre, s az élővilágra is.

Aztán itt vannak az URH rádió-rendszerek. A Rendőrség, a Volán, a Mentők, a Tűzoltók, a MÁV, a Posta, stb. Mindnek külön rendszere, külön frekvenciája és külön tornyai vannak. Az ország bármely területén használhatók ezek a rádiók, mert minden részén erős térerejük van. Ezekhez sem tudott hozzászokni a szervezetünk. Nagyjából a ’60-as évektől vannak a szmog-rendszerben.

1943-től jelenik meg a radarsugárzás az éterben. 1961-től, a hidegháború kezdetétől nagyfokú radarhálózat fejlesztés indult meg katonai téren, de a polgári repülés fejlődésével annak radar-rendszere is egyre nagyobb területekre lett kiépítve. A ’70-es évektől már műhold-radar rendszerek is telepítve lettek, s ezek száma is egyre növekszik. A radar-sugárzások között van mindenféle hullámtartomány (méteres, decimális, stb.). Ez is egy újabb teher az emberi szervezetre, ami ellen az immunrendszerünk nincs felkészülve. Jómagam 1970-72-ben (radar) lokátor főkezelőként szolgáltam sorkatonaként. Nem hitték el a bajtársaim, hogy a radarsugárzást kilométerekről megéreztem, s csak úgy éreztem jól magam a lokátor kabinban, ha szolgálatban faltam az, akkor 100 mg-os C-vitamin tablettákat.

Ebben az időben sorra vesztettem el a fogaimat, mert kilazultak a fogágyban, az adó-sugárzás miatt, s nemcsak nálam okozott ilyen problémákat. Ezt fogászati kezelőlappal is tudom igazolni. Sajnos sok akkori bajtársaim közül ma már több nincs az élők sorában, amelyhez köze lehet a radar-sugárzásnak is. Különösen érzékenyen érintette az őrtoronyban lévő katonákat a sugárzás, mivel az adó közelsége miatt nagyobb sugárdózist kaptak, másrészt minél magasabban van valaki a föld felszínétől, annál több radarsugárzást kap a szervezete. Több őrszakaszos katona bajtársam már a 40-es éveinek elején elhunyt rákbetegségekben. Én most 74 éves vagyok, de ha 41 évesen nem váltok át az egészséges életmódra és az ortomolekuláris terápiára (napi 30-40.000 mg. C-vitamint viszek be a szervezetembe), akkor már valószínű én sem élnék. Nem véletlen a nagyfokú lakossági tiltakozás a nagyteljesítményű polgári és katonai radar-állomások telepítése ellen a napjainkban. 3 éve ezért költöztem le a Borbélyhegyről, mert az egész házam Farady kalitkaként védett a sugárzásoktól, de a mostani radar sugárzásoktól nem tudtam levédeni magam, ezért a völgybe költöztem, ahol már nincs radar sugárzás és a többitől az itt kiépített Faraday - kalitkám, meg az egyéb frekvencia harmonizálók megvédenek, ha meg elmegyek itthonról, akkor a nagy dózisú C-vitamin bevitel ad védelmet, meg az egyéb immunerősítő alkalmazások, a vércsoport szerinti vegetáriánus, gluténmentes, laktózmentes táplálkozás, helyes ételtársítással és az ételek helyes emésztési sorrendjében való elfogyasztásával, valamint a táplálék kiegészítők (Chlorella, ProbFlóra, Q10, L-Karnitin, Gingko Biloba, szelén, cink, omega 3, gotu kóla, Erenfix Complex – ez a saját találmányom!-, Mega B-Complex, Bio Flavone C, C-1000, Magnézium B6, Augenfit Kapseln, Porc & Izom csont komplex, Astragalus, B1, B3,D3, Kollagén & Hyaluronsav, Allimed, Szerves vas, L-Arginin, L-Lysin, Rutin + C-vitamin, Goji bogyó, Melatonin)

A televízió-adások Magyarországon 1957ben kezdődtek. A ’70-es években már több programot is lehetett venni és az egész ország be volt sugározva, le volt fedve, sőt egyre szaporodtak a külföldi Tv adók sugárzásai is felénk. A TV adók körzetében olyan nagy térerő van, hogy komoly egészségkárosító hatása van a környékre. Az adótoronynál szolgálatot teljesítő polgári fegyveres őrök között sok a betegség miatt leszázalékolt. De sejtjeink az igen gyenge jelekre is érzékenyek, ha ahhoz nincs hozzászokva az immunrendszer.

A katódsugaras televízió képernyőknek a számítógép- és egyéb monitoroknak a képernyősugárzása is súlyosan veszélyezteti az egészségünket, még akkor is, ha ki vannak kapcsolva a készülékek Az OTP volt az első cég, aki a sok betegség előidézése miatt lecserélte a monitorjait LCD-s monitorokra, de ezeknek is vannak egészségkárosító hatásaik, különösen a látásra..

Még nem tudni, hogy a digitális (pulzus-modulált) televíziózás bevezetése milyen káros egészségügyi hatással lesz az élővilágra, s az emberekre. Eddig számos publikáció és modell azt bizonyítja, hogy a modulált sugárzások 500 Hz alatt sokkal nagyobb biológiai hatásokkal járnak, mint a folyamatos sugárzások! Szegény immunrendszerünkre egy újabb csapás vár! Vajon meddig bírjuk még elviselni ezt a sugárözönt, ami a II világháború idejéhez képest napjainkban több mint ezerszeres!!!! A méhek a szintén pulzus modulált (digitális) GSM telefonok miatt megzavarodnak a tájékozódó képességüket illetően, és nem találnak vissza a kaptárba, s elpusztulnak. Az elmúlt 20 évben a világ méh-állományának 60 %-a (!) már elpusztult e hatások miatt, ennek ellenére egyre terjed a GSM (mobil) telefonálás és a digitális televíziózás. Albert Einsten korábban azt mondta, hogyha a méhek kipusztulnak a Földről, akkor az emberiségnek még van 4 éve!! Korábban már volt, egy a jelenleginél fejlettebb civilizáció a Földön. Ennek számos bizonyítékai vannak, csak a profit-érdekek miatt nem kap kellő publicitást. Nagyon úgy néz ki, ha nem teszünk semmit a fenntartható fejlődés visszafogása és ártalmatlanítása érdekében, akkor a mi napjaink is meg vannak számlálva, az 1G, 2G, 3G,4G, 5G, 6G sugárzások miatt. 2020. november 22 óta Verőcén beüzemelték az 5G-t és elűntek a kistermetű madarak és szerintem nem sok méhet és darazsat fogunk látni tavasszal. Túl vagyunk információs csatornákkal telítve! Nincs arra szükség, hogy a fiatalok egymás mellett ülve is okostelefonokon keresztül kommunikálnak egymással, holott beszélgethetnének is! Ha erről tanulnának az iskolákban, akkor nem csinálnák ezeket. Veszélyben az élővilág, veszélyben a Föld és veszélyben az emberiség!

1957-ben lőtték fel az első szutnyikot. 1980-85 között kezdték fellőni a szatelliteket, azaz a geostacionárius műholdakat, melyek mindig a Föld ugyanazon pontja felett vannak. Ma Magyarország ege felett 29 (!) ilyen űrobjektum van. Ha egy 60 cm átmérőjű parabola antenna annyi információt tud összegyűjteni, hogy ez akár 50 tv csatornát is jelenthet, akkor el lehet képzelni mekkora sugárözön árad felőlük, mennyit tud ebből felfogni egy átlagos emberi test! Egy laptopba, vagy notebookba ha beteszünk egy plasztik kártyát, akkor tudjuk fogni a világhálót, annak összes információjával együtt, ami nem kevés adat és ez a szabad ég alatt is özönlik ránk. Ezek a műholdak oldják meg a földrészek közötti közvetítéseket, a totó-lottó automatákat és bankjegy automatákat látják el, oda-vissza információkkal. A kiváló műszaki megoldások mellett nem vizsgálták meg teljes körűen az élővilágra való hatásait. Talán nem is a légszennyezés felelős a fenyőerdők riasztó gyérüléséhez. A szatelliteknek (Inetlsat V) 2,1 cm-es hullámhosszúsága van, sőt, egyes radarsugárzóknak is ehhez közeli frekvenciáik vannak(!), s sok fenyőféle tűlevél-hossza is hasonló. A szatellit okozta rezonanciára a tűhegyes fenyőlevelek rezonátorként működnek és leválnak az őket tartó ágról. Ezért lombtalanodnak le, az egyébként nem lombhullató fenyőfák! Csoda-e, hogy egyre több ember panaszkodik fülzúgásra, fejfájásra, fáradtságra, alvás zavarokra, stb. ezek miatt a sugárzások miatt?

Magyarországon 1992-ben kezdtek megjelenni a mobil-szolgáltatók, a mobil-tornyok és a mobil-telefonok. Ma, 29 év elteltével a mobiltelefonok száma elérte a lakosság létszámát! A mobilsugárzás is modulált sugárzás, ami sokkal veszélyesebb, mint a nem modulált. A mobiltornyok teljesítménye 25-200 Wattig terjed, ami nem sok annyi, mint egy izzólámpáé. No de egy izzólámpa is ha neonos, vagy halogénes akkor is veszélyes, ha csak 20 watt a teljesítménye, mert például UV sugárzást „nyom” ránk, amit igazol, hogy a lámpák elterjedésével arányosan nő a bőrrák előfordulása is. A mobiltornyok pedig a modulált sugárzásukkal zavarják meg az immunrendszerünket, bioáramköreinket, amelyek a fejlődéstörténet során egyáltalán nem szoktak hozzá az effajta rezgésekhez. A mobiltelefon készülékek teljesítménye 0,5 W és 10 W között van, és tekintettel a készülékek nagy számára, igen jelentős teljesítményt sugároznak ki a környezetbe.

A repülőgépeken, bankokban, kórházakban azért van megtiltva a mobiltelefon használata, mert például a repülőgépen, bezavarják a fedélzeti komputert, és ez súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát. Miért gondolja sok balga ember, hogy nem árt neki a mobiltelefon közvetlen közelről, amikor a mobil távolról is bezavarja a repülőgép fedélzeti műszereit, vagy a kórház lélegeztető gépének automatikáját. Ezek az emberi agy bonyolultságához csak „bunkósbotok”, s ha a „bunkósbot”-nak ártanak ezek a sugárzások, akkor az agynak nem ártanak? Látszik az omega-3 hiányos táplálkozás és a multicégek reklámokon és áltudományos magyarázatain keresztül özönlő „birkásítási” hatásossága, mert az emberek nem fogják fel, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve a sugárözönök által.

A háttérhatalom agymosása kiváálóan működik. Sok más tekintetben is. Komoly problémát jelent, hogy a kézitelefonok (dect-telefon is!) kisugárzott teljesítménye közvetlenül az embert, s különösen a fejet éri, s abban jelentős elektromágneses (EM) energia nyelődhet el. Egy mobil GSM készülék antennájától 5 cm-re a teljesítmény sűrűség akár az 500-1500 microwatt/négyzetcentimétert is elérheti és ennek a kisugárzott teljesítménynek a 70%-a a fejben nyelődik el!! Ha a mobiltelefonon beszélő head-set-et használ, akkor a fejében kevesebb teljesítmény nyelődik el, viszont a testének azon részén, ahol a mobilkészülék van, ugyanúgy elnyelődik a kisugárzott teljesítmény 70 %-a, és megbetegíti az adott testrészt, vagy belső szervet (vese, petefészek, here, máj, tüdő, szív, stb. Tudni kell azt is, hogy a mobilok két másodpercenként adnak egy impulzust az adótorony felé, jelezve annak, hogy hol tartózkodik a hordozója, s hogy elérhető. Ezek a két másodpercenkénti jelek is az adótorony távolságától függő erősségűek, és folyamatosan gyengítik a hozzá közeli test, vagy szerv szöveteit, sejtjeit, s a sejtmembránok ionkoncentrációját. A vezeték nélküli head-setek még veszélyesebbek, mivel egy külön adó-vevő van a fül és a mobilkészülék között, amelynek a sugárzása újabb sugárterhet jelent az agy és a sejtek számára.

Sokan az autójukban mobil-kihangosító berendezést építettek be. Ez akkor lenne jó, ha a mobil antennája a gépkocsi karosszériáján kívül helyezkedne el, mert akkor a mobilsugárzás nem cikázna össze-vissza az autó belsejében, az autó sebességétől függően akár ezerszeres(!) térerő növekedéssel és nagy baleseti kockázatot jelentve a forgalom minden résztvevőjére. Megzavarja a gépkocsi vezetőjének a koncentráció- és reakció képességeit.

A mobiltelefon csak arra jó, hogy leellenőrizzék vele a mikrohullámú sütőjüket. Ha ugyanis egy bekapcsolt mobiltelefont betesznek egy nem bekapcsolt mikrosütőbe és külső telefonról felhívják a bezárt mobilt, akkor annak nem szabadna a hívást fogadnia, ha jó lenne a mikrohullámú sütő szigetelése. Én eddig több mint 100 ilyen kísérletet végeztem el, és minden esetben vette a hívást a bezárt mobil. Ezt az RTL Klub egyik reggeli műsorában is bemutattam. Az Ördög Nóra majdnem elájult. Csak élő adásban voltam látható, az ismétlésnél a velem készült 5 perces interjút nem! Ez azt is jelenti, hogy a működő mikrohullámú sütő nemcsak degenerálja a beletett ételt, italt, hanem kb. 20 méteres körzetben 2450 MHz frekvenciával besugározza a lakásban és a szomszédban tartózkodókat is. Az 1800 MHz frekvenciájú mobiltelefonok, mint egy kis mikrohullámú sütő, felmelegítik a testszöveteket és az agyat. Ezt a termofotografikus felvételek is igazolták. A felmelegítés nagysága függ a telefonálás időtartamától és a telefonáló mozgási sebességétől. Azért veszélyes a mozgás közbeni mobil-telefonálás, mert a készülék a beszélgetés kezdetekor a hozzá legközelebbi adótornyon keresztül bonyolítja a hívást és a beszélgetést. Ha mozgást észlel a telefon, akkor a sebességtől függően növeli a térerejét, hogy fel tudja venni a kapcsolatot a következő adótoronnyal, mert csak így marad folyamatos a beszélgetés, különben „leszakadna” az adás.

A leírtak ismeretében ha megnézzük például a mikrohullámú sütőt, akkor az, az alábbiak szerint árt a környezetének:

- A 220 volt miatt van egy 50 Hz-es elektroszmog, ami folyamatosan hat ránk, hacsak nincs kihúzva a konnektorból. A konnektorhoz vezető fali vezeték elektroszmogja is károsan hat ránk, ha nem Bergman csőben van vezetve a vezeték.

- Ha működik, akkor áramfelvétele is van, ezért az elektroszmog mellett van egy elektromágneses térereje is.

- Ha müködik, akkor van 2450 MHZ-es sugárzása is, és 20 méteres körzetben rongálja az élő sejteket.

- Ha melegítésre, sütésre, vagy főzésre használjuk, akkor megsérti a beletett ételek génburkát és génmanipulált élelmiszer lesz belőle. Ezen idő alatt a benne lévő étel, ital sejtjei is degenerálódnak és a degenerált ételt fogyasztó ember is degenerálódik, azaz előbb-utóbb egyre betegebb lesz. Ebben a funkcióban a benne lévő étel és ital víztartalma az addigi szép kristályos víz-struktúra helyett, amorf (alaktalan) vízstruktúrájúvá válik.

- Ha azt is nézzük, hogy ennyi haszontalanságra és ártásra még elektromos energia is kell, akkor van olyan negatív környezeti hatása is, mint pl. az atomeaktorok, foszilis tüzelőanyagokat égető erőművek, vízierőművek, távvezetékek, transzformátorok, stb. negatív, környezetkárosító hatásai.

Nézzük meg az ártó hatásokat a számítógép esetében is:

- A 220 volt miatt itt is van egy folyamatosan ható elektroszmog, mint minden egyéb elektromos berendezésnél.

- Ha működik, vagy készenléti (stand-by), állapotban van, akkor az elektroszmog mellett ugyanúgy van egy elektromágneses térereje is, mint minden bekapcsolt, vagy készenléti állapotban lévő elektromos berendezésnek.

- A képernyőnek van úgynevezett képernyősugárzása, ami 1 méterig is kiterjed, kivéve az LCD-s képernyőket, amelyeknél ez kb. 15 – 35 cm. A katódsugaras képernyőknek pedig van még katódsugárzása is, még hátrafelé is!.

- Magának a komputernek kb. 2,5 méterig mérhető intenzív elektromos és mágneses zavar.

- A billentyűzetnél és az egérnél szintén 15 cm-ig mérhető az ártó elektromos és mágneses. Sajnos a működtetésnél ezekhez, muszáj hozzányúlni, ezért ez a hatás, még ha kisebb is, de folyamatos hatású, amíg a készülékkel dolgozunk..

- A nyomtatónak ugyancsak van erős elektromos és mágneses tere, ezért ha lehet, tegyük távolabb a testünktől.

- A szünetmentes tápegységnek szintén erős elektromos és mágnese tere van, tehát szintén távol kell tenni emberektől, élőlényektől.

- Ha valakinek az egységek között nincs vezeték-összeköttetés, hanem az összeköttetés rádiójelekkel történik, akkor a rádiójel frekvenciájától és annak moduláltságától függő, súlyos egészségkárosító hatás is van az egész helységben, sőt azon túl is, akár 20 méteres körzetben is határérték feletti sugárzások mérhetők!

- Itt sem szabad kihagyni az erőművek környezetkárosító hatásait. Egyedül a napenergia, a napelemes rendszer tiszta rendszer, de csak akkor, ha földelt és árnyékolt kábeleken jut el az áram a fogyasztókhoz.

Az összes, jelen írásomban taglalt, és nem taglalt (említett) sugárzások ártanak mindenkinek, mert ennyiféle sugárzáshoz ilyen rövid idő alatt nem tudott hozzászokni a szervezetünk. Minél gyengébb valakinek az immunrendszere, minél hosszabb ideig éri, minél több, és minél erősebb sugárzás, annál előbb, és annál súlyosabban betegszik meg valaki. Várandós anyák, változó korban lévő nők és férfiak (férfi klimax is van, csak más hatásokkal jár, mint a nőknél), de különösen gyermekeknél a gyors sejtképződés miatt, az elektromos sugárterhelés kockázata, akár tízszeres (!) is lehet, egy egészséges emberhez képest. Az amalgámtömések, a fém koronák, az ékszerek, a piercigek, a fém implantátumok, a pacemakerek, fém-csatok, fém-szerszámok, tőrök, fegyverek, stb. mind újabb, súlyosbító kockázati tényezőket jelentenek, az antenna- és tranziens hatások miatt.

A wi-fik sugárzása az egész lakásban és még azon is túl annak térerősségétől függően még a harmadik szomszédban is mérhető. Ezért csak a vezetékes internet használat javasolt. A wi.fik sugárzásai az anyaméhben lévő lánymagzatok petefészkében tönkreteszi a petesejteket. Hiába születik meg egészségesen és nő fel ivarérett korba, anya már soha nem tud lenni, az édesanyját terhsség alatt érő wi-fi sugárzások miatt. Így gyérítik le a migrációval fejlett országokba költöző nőket, mert a szegényebb országban élsükkor nem lett volna lehetőségük wi-fi használatra és akkor bő szaporulattal növelték volna az emberiség létszámát, de egy gazdag országban már kapnak netet, wi-fit és ők lesznek az utolsó generációk, Sajnos ez igaz minden nőre, ha wi-fis sugárzások érik a terhességeik alatt. Ez is egy jelentős lakosság gyérítést eredményező módszer, hogy csökkentsék a Föld lakosságát, mivel a táplálékokat megtermelő földterület a szárazföldnek csak 6,5 %, amely csak korlátozott lakosságszámot tud ellátni megfelelő élelmiszerrel, mivel ennek a földterületnek nem csak az emberek számára, hanem az állatok számára is biztosítani kell a táplálékot!!!

Rák, hirtelen gyermekhalál, csontbetegségek, sclerosis multiplex, hiperaktivitás, fejfájás, alvászavar, idegesség, koncentráció-gyengeség, agresszivitás, fülzúgás, halláskárosodás, migrén, depresszió, vérképzőszervi zavarok, vegetatív idegrendszeri zavarok, hormon-zavarok, stb. lehetséges okai lehetnek a különféle elektromos és mágneses sugárzások. Jó lenne, ha minden gyógyítás az „elektron-allergia” tünetcsoport feltérképezésével kezdődne. Minden terápia sikertelen marad, ha nem változtatjuk meg, vagy nem zárjuk ki a környezeti, megbetegítő hatásokat, így ez elektromos- és elektromágneses sugárzásokat..

Már a haditechnikában is alkalmazzák a sugárzások tudatmódosító hatásait. Állatoknál és embereknél is elektromágneses frekvenciákkal befolyásolni lehet a szellemi állapotot és a viselkedésmódot. Az első Öböl-háborúban például félelmetes agyhullám manipuláló hullám-fegyvereket vetettek be, melynek hatására az iraki katonák harc helyett ülve maradtak a lövészárkokban és tömegesen adták meg magukat. A katonai kutatások mindig előbbre tartottak a polgári kutatásoknál. Véleményem szerint azért nem tesznek hivatalosan, az ártó hatások ellen, hogy így választódjon ki, egy ellenállóbb szervezetű ember, meg, hogy ne népesedjen túl a Földünk. A tudás is védelmet ad!! A panelházak, a fém-szerkezetű amerikai gyorsházak, a Faraday-kalitka elv érvényesülése révén a külső hatások ellen védelmet nyújtanak! Vannak kifejlesztve, és forgalomba hozva a hálózati elektroszmogra, elektromágneses terekre, valamint a magasabb frekvenciájú sugárzásokra élettani szempontból harmonizáló hatást adó szerkezetek. A harmonizálás lényege, hogy az elektromos- és mágneses erőterek összeadhatók és kivonhatók egymásból. Ha két térerő ellentétes fázisban van, vagyis az egyik amikor eléri a maximális térerősséget az egyik irányban, ugyanakkor éri el a másik is a legnagyobb értéket, csak az ellentétes irányban, akkor az erőterek kioltották egymást. Ugyanez igaz a mágneses térerősségre is. Így azok nem szűntek meg, csak élettani szempontból „ártalmatlanítva”, azaz harmonizálva vannak.

Jómagam az alábbiak szerint védekezem:

- A házam a Faraday-elv szerint le van védve a külső hatásoktól.

- Nincs mikrohullámú sütőm!!!

- Mobiltelefont ritkán használok, akkor is álló helyzetben telefonálok és a mobilkészülékemen van harmonizáló. Egyébként a mobiltelefont csak akkor kapcsolom be, ha telefonálni akarok és nincs más lehetőségem. Mindig van nálam telefonkártya, és ha lehet, akkor vonalas készülékről kommunikálok. ( Hányan lemondták a vezetékes vonalukat, pedig ha tudnák, hogy nem lett volna szabad!)

- Az egész lakásbelsőm le van harmonizálva, egyrészt úgynevezett ház-harmonizálóval, másrészt a képernyőimen (televízió, számítógép), a nyomtatómon, a komputeremen, a szünetmentes tápegységemen, stb. úgynevezett EMF harmonizálók vannak, s így mentesítve vagyok ezek ártó hatásaitól. Vonalas, vezetékes rendszereket használok, földelt és árnyékolt vezetékekkel.

- Egészségesen élek, és egészségesen táplálkozom. Vércsoportom szerint, vegetáriánusan táplálkozom, 74 évesen is atletizálok, tiszta levegőn lakom, tiszta vizet (desztilláltvíz, reverz ozmózisos eljárással szűrt és tisztított víz) iszom és azzal is főzünk.

- Rendszeresen szedek immunerősítő táplálék-kiegészítőket, azt is a vércsoportomnak megfelelően, az FDA ajánlásoknál sokkalta nagyobb dózisokban. Csak tiszta, 99,5% feletti NaCl tartalmú sót használok étkezésre, ételek sózására bátran, s azóta jó a vérnyomásom, mert a túlkáliumozott konyhasóktól annak idején felborult a sejtjeim K/Na egyensúlya és hiperkalémiás lettem. A hozzám forduló páciensek vérképeivel tudom igazolni, hogy 100 főből 97 főnél fel van borulva a K/Na egyensúly, mert vagy hiperkalémiásak, vagy hyponatrémiásak, vagy mind a kettő kimutatható a vérükből!!!

- A Nobel-díjas Dr. Linus Pauling és Dr. Szentgyörgyi Albert ajánlásai szerint viszem be a szervezetembe a napi 30-35 ezer milligramm C-vitamint, részben egy liter teába adagolt, 3,0-3,5 dkg ascorbinsav formájában, s ebből apró kortyokat iszom a nap során, elosztva az adagolást. A további C-vitamint, a Vitamin Station által forgalmazott nyújtott felszívódású (C-1000) és flavonoid hatással bíró( Bio Flavone C) tablettákkal viszem be a szervezetembe, elosztva a nap során egyenlő időszakonként egyenlő mennyiségeket. Erre azért van szükség, mert a lakásomon kívüli (pl. Budapesten tartózkodásomkor) nincs más védelem a szatellit-,. mobil-, radar-, stb sugárzások ellen úgy tudok védekezni, hogy mega dóisú C-vitaminnal megnövelem a szervezetem sugár- és elektroszmog tűrő képességét. Volt már olyan eset is, hogy napi 30- 40 ezer mg C-vitamint kellett bevennem, mert nagy sugárdózisú környéken, vagy helyen voltam. Egyes nemzetiségi kórházakban úgy kezdik a rákbetegek gyógyítását, hogy intravénásan napi 70.000 mg C-vitamint juttatnak a szervezetükbe és csodálatos módon gyorsan gyógyulnak a rákból és más betegségeikből, amit nekik is zömmel a különböző elektromágneses sugárzások és elektromos térerők okoztak.

Zárásképpen annyit, hogy én nem tudok senki helyett sem védekezni, sem gyógyulni, csak magam helyett. Meg tudom mondani, a tapasztalatom és a képzettségem alapján, hogy hogyan lehet kivédeni a civilizációs ártalmakat, s hogyan lehet meggyógyulni az ilyen ártalmak, okozta betegségekből. (ez az anyag volt a doktori disszertációm egyik része, 2014-ben, amit most kiegészítettem az újabb ismeretekkel)

2021.február 10.
Dr.Weixl-Várhegyi László

Mérnök, radiesztéta, bioenergetikus, fitoterapeuta
életmód- és táplálkozási tanácsadó- és terapeuta
a Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek
Tudományos Egyesülete tagja, a Tudományos
Rendőrség egyik alapítója, alternatív-, népi-
és természetgyógyász, feltaláló, nyugdíjas rendőr alezredes

Kiemelések: Magyar megmaradásért szerkesztőtől.

Megnyitva 735 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások