20230604
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2020 december 16, szerda

Néhány érv Einstein ellen

Szerző:

..."kinyújtom a nyelvem mindazokra, akiket eddig becsaptam."... 

Néhány érv Einstein, mint a Relativitás Elmélet feltalálója, ellen

1. A férjem, Sebestyén Teleki István a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH) volt tanára, Marosvásárhelyen ezelőtt kb. 15 évvel bement a Teleki Tékába, hogy ennek a hírnek utána járjon.

(A Teleki Tékából állítólag Einstein kivette és el is felejtette teljes egészében visszaadni a 18000 oldalas Bolyai kéziratokat, amiből 6000 oldalt halála után megtalálták az Einstein hagyatékában. Erre a fb oldalra kitett cikkre akart a feleségem válaszolni.)

Ott azt válaszolták a férjemnek, hogy ilyesmiről nem tudnak. Persze az is lehet, hogy egyszerűen letagadták. (Aztán a feleségem elaludt, de azelőtt átadta nekem a tablettjét, hogy én folytassam Einsteint, mert tudja, hogy ez a széltoló nagyon a begyemben volt s van.)

A sírkövön lévő felirat 

Kép: A sírkövön lévő felirat is mutatja, hogy azt a szerb diaspóra minisztérium helyezte el: "Büszkeséggel és szeretettel a szerb néptől" felirattal. A magyar nép pedig hallgatnak a kufár kezekben lévő médiák, mintha nem Magyarországon született volna.

2. Einstein felesége a Dél Magyarországi Márity Miléva volt, zseniális matematikus és elméleti fizikus, 4 évvel idősebb Albertnél. Miléva volt a mindig is világhírű ETH első női tanársegédje, mégpedig Thoman elméleti fizika professzornál. Hiába lobbizott Thomannál, hogy vegye fel, mert Thoman hajthatatlan volt és mindig azt válaszolta, hogy "Er hat keinen Stoff dafür." (Nincs ehhez neki anyaga.) Ez egy svájci kifejezés arra, hogy nincs elég tehetsége hozzá. Így Einstein diplomával a kezében sokáig munkanélküli volt. Végül a zsidó filiéra (fr.szó: filiére, ami menetet jelent, de használják a rejtett kapcsolatok hálózatára is, mint zsargon) segítségével munkát talált a Berni Találmányi Hivatalban. Itt a legkeményebb "favágó" munka folyik. Mindig is meg volt adva, hogy havonta a fizetésért hány találmányt kell megvizsgálni és eldönteni, hogy a Brevetet meg lehet-e adni vagy sem. Nem részletezem ezt a munkát tovább, mert ez nem igazán tudományos munka, sok bonyolult, de rutin feladatot kellett elintéznie naponta, hogy az általa megadott Brevet nehogy ütközzön más, már meglévő Brevetekkel.

Nos egy ilyen fárasztó munkahely mellett, akkoriban szombaton is kellett dolgozni, gondoljátok, hogy Albert dolgozta ki a Relativitás Elméletet, vagy az elméleti fizikus tanársegéd felesége?!

házassági szerződés 

Kép: Az eredeti házassági szerződés fényképét is láttam, amely németül íródott, de jelenleg azt nem találtam meg. Itt egy angol fordítása a házassági szerződésnek.

És még néhány megjegyzés:

-Keressétek A. E. házassági szerződését (Heiratsvertag von Albert Einstein), amit Miléva változtatás nélkül elfogadott, mivel akkor már anyagilag ki volt neki szolgáltatva. Egy rémisztően erkölcstelen ember képe lepleződik le az A. E. ajánlatából. Olyan elemek is találhatók benne, mint V. I. Lenin kufár kommunista házasságában, aki szexrabszolgának tartotta a feleseget, amikor éppen rá volt kényszerülve és az a szerencsétlen nőszemély be kellett vigye Leninnek a dupla reggelit az ágyba, aki egy francia közismert kommunista növel akkor ébredtek. Valószínűleg ez az akkori idők kufár szokásai voltak, ha gój feleséget vettek el.

emléktábla a szanatórium falán

Kép: teslacociety.ch társaság által kitett emléktábla a szanatórium falán, ahol Mileva -csendes magányban- meghalt.

-Mileva még jóval a házasságuk előtt állapotos lett A. E.-tól, de Albert zsidó szülei rasszista érvekkel megakadályozták a házasságkötést. Milévának ott kellett hagynia a munkahelyet, haza kellett utaznia Dél Magyarországra és ott megszülnie a gyereket, akiről azóta se lehet semmit se tudni.

További sok információt lehet a világhálón találni A. E. galádságairól, mert egy galád ember szinte naponta követi el ezeket.

-Mindent, amit leírtam, a neten is megtalálható tények. Amennyiben vki kutakodni akar felhívom a figyelmét, hogy a Fake News média minden A. E. valódi galád személyét kritizáló írást eltüntet, és garmadával szerkesztik Miléváról a hamis híreket.

-A tettes visszatér a tetthelyre. Miután galád módon ellopta Miléva relativitás elméletét körbe kürtölte Németországot vele és ez behozott neki egy professzori állást. Aztán egy idő után fejébe szállt a dicsőség és beadott egy pályázatot professzori állásra az ETH-ra, amit meg is kapott. Innen viszont gyorsan elkotródott, mert mindenki ismerte a történetet és megvetették e miatt. Ez a történetet időben akkor folyt le, mikor a házaspár Joliot és Marie Curie együtt kapták meg a Nobel díjat. Azonban a kufárok mohósága közismert.

Mileva házán található emléktábla

A kep a Mileva házán található, melyet Albert Nobel díjából, amit Einstein azonnal és teljes egészében átutalt, vásárolt. Az emléktáblán a neve alatt az áll, hogy "Az ETH fizika diákja volt és a Relativitás elmélet társfejlesztője. Ennek az emléktáblának a felavatásán reszt vettek az ETH felső vezetősége részéről és a tábla aláírói a Gesellschaft zu Fraumünster társaság.

-Megjegyzem még, hogy Amerikában a nagy ünneplő tömeggel fogadott A. E.-t miért dugták el egy kevésbé ismert egyetemre. Amire Albert kijutott Amerikába addigra a fizikusok hatalmas izgalma a kvantumfizika volt. Ennek az új felfedezésnek és fizikusi csoportosulásnak Feynmann volt a vezetője. Találkoztak Einsteinnal és pofára estek, mivel az egész kvantum fizikát Einstein elintézte egy összefoglaló tőmondattal "Isten nem kockázik!" Azóta a kvantumfizika sokat fejlődött és kiderítették, hogy "Isten a legnagyobb kockajátékos!"

-Einstein megszámlálhatatlanul sok nővel feküdt össze, köztük első unokatestvérével is, miközben Mileva a felesége volt és gyerekeik voltak. Ezt a viselkedést régebb Latorságnak nevezték, a nőknél kurvaságnak. Jelenleg a nőknél az orvosi kifejezés nimfománia és a férfiaknál erotománia. Mindkét nemnél ez súlyos elmebetegség!

-Miléva járatta az akkoriban híres magyar Fizika, vagy Fizikai szemlét, nem emlékszem már a pontos címére ennek a rangos folyóiratnak, és az abban lévő cikkeket lefordította szóban Albertnek és megvitatták a témát.

-Miléva apja a magyar hadsereg tisztje volt a monarchiában. A szerbek teljesen kisajátítják Milévát. Mi magyarok meg nem foglalkozunk Milévával, pedig a feministák is egyik legfőbb mártírjuknak tekintik, mivel a magyar média kufárok kezében van.

-A ház falára, amit az Albert Nőbéldíjából vett, ahol az elhagyott Miléva a gyerekeivel élt, az ETH rektora és néhány professzor, talán 2005-ben, a Fraumünster Gesellschafft-tal együtt emléktáblát helyezett el.

(Fraumünster templom a világ reformátusainak egyik történelmi temploma, ahol a nagy reformátor Zwingli prédikált. Ő volt az igazi nagy reformátor nem Miléva MárityKalvin. Meg is gyilkolták!) Ezen a táblán elismerik, hogy Miléva Marity a relativitás elmélet kidolgozásában közreműködött.

-TESLASOCIETY.CH társaság is kitett egy másik házra táblát, ahol Mileva lakott. Ez a társaság is elismeri Miléva társszerzői munkáját a relativitás elmélet kidolgozásában.

← Miléva Marity, ahogy a magyar dokumentumaiban szerepelt a neve. A feministák joggal tartják egyik fő mártírjuknak. Az erotomániás Einstein tönkretette az eletet. Lehetett volna az ETH-n nemcsak az első női tanársegéd, hanem az első női professzor is.

-Sok mindent ismerek még, de már majdnem hajnali 3 óra van. Ezelőtt kb. 20 évvel könyvet akartam írni ennek az elmebeteg csalónak a ronda jelleméből adódó cselekményekről. Mára már a sok összegyűjtött infó és dokumentum kimosódott az agyamból. A könyvből meg nem lett semmit.

És végül egy kérdés: Miért kapta Einstein a Nobel díjat? Miután tudjatok a helyes választ, akkor próbáljatok magyarázatot adni rá!

Dr. Ing. Sebestyén Teleki István / 2020 XII. 16, Zürich

Megnyitva 1263 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások