20231208
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2019 augusztus 02, péntek

Mégis, lesz-e valaha nálunk igazság?

Szerző: v. Kövér György

A mostani helyzetünkben igazságos lenne megszabni az állami szektorban a max. nettó összjövedelmet a minimál bér mondjuk 6-7 szeresére. 

Miért kap pld. a MÁV vezető vagy akár melyik országgyűlési képviselő un."honatya", intézményvezető, némelyik miniszter stb.  havi több milliót? Ja, mert ezek mind nagyon felelősségteljes állások? (egy váltókezelő, vagy egy diszpécser mérhetetlenül nagyobb kárt, tragédiát okozhat amiért őt elitélik, mint az egész MÁV büntetlen vezérkara.) Mellesleg, van fogalma ennek a MÁV vezetőségnek, mennyi átok zúdúl nem csak a MÁVra, de a kormányra is ?!(és a kormány, mintha nem is tudna erről – tűri. Vajon miért? És meddig?), hogy hány emberi sors tört ketté, hány család ment tönkre, hány embert rúgtak ki az állásaikból az állandó késés miatt, hány ember nem kapott idejében megfelelő orvosi ellátást amiatt, hogy évek óta képtelenek állandósítani és betartani a menetrendet, az átszálló állomásokon egyeztetni a kapcsolódó vonatok érk. – ind. idejét?! Mivel okosabb, felelősségteljesebb, vagy hasznosabb a társadalmunknak egy magas fizetésű csinovnyik, mint pl. egy orvos aki biztosítja egészségét, vagy tanár aki okította, nevelte "őfelségüket"?!  

Az igazságtalanul magas jövedelmi állást betöltők aránytalanúl magas nyugdíja talán az igazságot szolgálja?! Azokmak, akik a fontos felelős beosztásnak köszönhetően valóban nagyon értékesek voltak a társadalomnak, az kellőképpen honorálta igyekezeteit – magasabb bérrel és egyéb kedvezményekkel mentesítette a mindennapi anyagi gondoktól, hogy több időt és energiát fordíthasson vállalt kötelességei elvégzésére, végeredményben a társadalmunk hasznára.* Mint kiderűlt, hogy ez a magas beosztású ármádia - un. „honatya” nem is oly igyekezettel, tudással – bedobással végezte kötelességét. Különben itthon nem külföldi tulajdonú gyárakban dolgoznának a mieink lényegesen alacsonyabb bérért mint a szomszédaink, nem külföldi drága és vacak áruval(élelmi szerrel) lennének elárasztva a boltjaink… Az egykor fejlett hazai mezőgazdasággal és iparral rendelkező országunk nem csúszhatna le az Európa legszegényebb államái közé… Nem szenvednénk a munkaerő híánytól. Nem kellene befogadni a szomszéd még szegényebb országából emigránsok százezreit.

Hol az IGAZSÁG? Vajon lesz-e valaha is legalább megközelitően egy icurka-picurka igazságos a társadalmunk?   Ha olyan hévvel igyekezne a kormányunk megemelni a népünk jólétét, megoldani az égető mindennapokat megkeserítő problémáinkat mint a bevándorlók elleni propagandát, elérnénk jólétünkben legalább a szomszédos országokat,. De ehhez akarat kell, tehetség és becsületesség, és a legfontosabb - Hazaszeretet... Ott van a baj, hogy epp ezek a tulajdonságok hiányoznak a politikai «elitből”. Mind ez bizonyitja, hogy ez a hazai politikum(beleértve a képviselők és pártok vezetősége/aktívája nem kis részét) egyszerü haszonleső személyek… Ezért van szükség gyökeres változásokra az államigazgatásban.

De jó lenne, ha Hazánkba találhatna olyan erő, aki bátorkodna/képes lenne a túlnyomó többséggel elfogadott vélemény ellen gondolkodni, legalább megpróbálna kitérni a régi kerékvágásból…

Idáig mi csak tétlenűl teszünk fel a kérdéseket:

Miért kell ennek így lennie? Ki ezért a felelős? És lesz-e egyszer felelőségrevonás?

Meddig fognak csak magyarázkodni a politikusaink? Ki és mikor fog ezekre és sok más kérdéseinkre válaszölni?

Lesz-e olyan politikai/társadalmi erő, amely nem pusztán a hatalomért törekszik a hatalomra, nem a saját és szűk környezete hatalmi és anyagi éhségét, pártja érdekeit, (gyakran téves elképzeléseit) igyekszik kielégiteni, hanem valóban képes a Nemzet érdekeit a saját érdekei elé helyezni…

A Hon megmaradásáért, Magyarország fényének ragyogásáért tisztelettel:

v.Kövér György

*Ha meg van állspítva a myugdíj alsó határa, talán logikus és célszerű lenne megállapítani egy felső határt is…

Megnyitva 1091 alkalommal

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások