20240223
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2018 június 29, péntek

Elmélkedések "A Viking kérdés helyretétele" Zentai Ákos íráshoz

Szerző: Péterfai János István

Általában és összességében véve a magyar nyelv teljesen magára hagyatott, sokan hamisítják, sokan a lábukat törlik bele, szókincsét nem értik, alávetik más nyelveknek, amelyek sokkal fiatalabbak, mint a magyar nyelv. A magyar nyelv elképesztően nagy csoda, talán az emberiség legnagyobb kincse, mégsem törődnek vele megfelelően, még a magyarok sem.

A magyar nyelv 200.000 éve írott, írásgyakorlatoknak nevezhető kőbe vésett rajzok 230.000 évesek. A megdöbbentő idő az újabb embertani kutatások alapján elfér a Homo sapiens időkorszakában. A Gyenyiszovai ember felborította a régebbi elképzeléseket, 1 millió éve létezett Szibériában, ami lehetetlenné tette azokat az elméleteket, amelyek szerint az ember Afrikából jött ki néhány tízezer éve. Izraeli barlangokban, pl. a Karmel-hegy barlangjaiban a mai ember 120.000 éve jelen volt, tehát 70.000 éve nem jöhetett ki Afrikából, hanem sokkal régebben elterjedt a Földön. Ráadásul valószínűleg Eurázsiából származunk, mi emberek, nem Afrikából.

A Homo floresiensis felfedezése Flores szigetén tovább erősítette, hogy a tudomány az emberré fejlődés területén nem helyes úton jár. Emiatt dolgoztak ki egy új elméletet, ami szerint az emberiség 800.000 éve keletkezett fejlett elődöktől. Az 1 millió évet nem vették figyelembe, a hobbit, a floresi ember Kr. e. 18 és 13 ezer év között élt, de az ember a szigeten 800.000 éve jelent meg, tehát ehhez igazították a többi faj megjelenését is. A neandervölgyi ember mellett a mai ember, a bölcs ember kapott önálló ágat a törzsfánkon, vagyis mi, sajnos, a heidelbergi ember eltűnt, mint több más fontos emberi ág, a Homo erectus ágakkal nem tudom, mi történt. A neandervölgyi összeolvadt a Homo sapiens-szel, a Gyenyiszovai jelentős mértékben a mongolid nagyrasszban van jelen, a hobbitok eltűntek, jó lenne, ha megtalálnánk mégis őket. A Gyenyiszovai génkészlete 60-80 %-ban megvan Kína, India és a csendes-óceáni szigetek népeinek génjeiben. A neandervölgyiek génkészlete 50 %-ban létezik az Óvilág nyugati részén. Egyébként a neandervölgyi Kr.e. 5.000 táján még létezett a Szahara középső területén. A mai emberek génjei 3-4 %-ban neandervölgyiek, tehát szó sincs kihalásról, hanem összeolvadás történt.

Miért fontos mindezt elmondani? Azért, mert a magyarság nem képes elhelyezni magát sem a térben, sem az időben. Ha Francois Bordes a magyar feliratot a csonton 200.000 évesnek határozza meg, akkor az tény. Én elolvasom a rovást, jé, ez magyar betűkkel magyar felirat a Dordogne-völgy barlangjában, jelentése „meseseb”. Annyit tudok, hogy Seb egy isten, Egyiptomban is Seb volt a neve, meg Geb, a sebzés és a sebesség istene volt. Na de 195.000 év múlva is létező istennév? Mi van itt a Földön? De a felirataink száma millió feletti, állítja Richard Rudgley. Ki olvassa el a feliratokat? Az angolok nem, az biztos, mert a feliratok magyar nyelven, magyar betűkkel készültek, tehát magyarul tudók olvashatják el a szövegeket. Ebből következik, hogy a magyar nyelv 200.000 éve írott nyelv, a többi mese. Minden kutatásknak ez legyen az alapja, ahonnan elindulunk. Rendkívül nehéz teher, tudom, hogy szinte elviselhetetlenül nagy felelősséget ró ránk az Emberiség megvédése érdekében. De mi vagyunk az Elsők Népe, a Tündér Nép, kötelességünk, hogy mindent megtegyünk utódainkért, hogy ne vigyék fajunkat a pusztulásba.

A születő baba szeme kék, a bőre fehér, pár hétig, az egész emberiségben. Talán nincs jelentősége az eredendő bélyegeknek, mert némelyek másként gondolják? Az eredeti bélyegek a lényegesek, a többi bélyeg már szerzett, tehát másodlagos. Az ember eredetileg fehér bőrű és kék szemű volt? A jégpajzsok környékén jött létre, majd elvándorolt sok helyre, ahol a napsütés hatására a bőre megbarnult.

Zentai Ákos: "A Viking kérdés helyretétele→

Zentai Ákost eddig nem ismertem, és nem is tartom magamat méltónak, hogy írását értékeljem. Soha, senki írását nem vettem górcső alá, mert az ellenséges írásokat nem kultiválom, a hazafiak írásait meg nem akarom értékelni. De most megkértek az értékelésre, amit ugyan nem vállalok el, de Zentai Ákos szövegén haladva elmondom a saját véleményemet az adott kérdésekről.

Különben nagyon sok a kérdés. Rengeteg fontos tudományos kérdésre nem tudom a választ, de nem létezik olyan hely, nevezzük akadémiának, ahol fel lehetne vetni a kérdéseket. Az MTA alávetett helyzetben van, felesleges velük kapcsolatot teremteni. Ezért kellene valamilyen Magyar, Hungár, Arany Atyácska, Magor és Hunor, stb. nevű akadémia, ahol a magyarok megbeszélhetnék dolgaikat tudományos kérdésekben. Aki tud módot a megoldásra, segítsen.

2.

Zentai Ákos szövegében a germán és a szláv kapcsolatok állnak első helyen, továbbá a magyar kapcsolatok. Mivel a germán, a szláv és a latin kérdéssel is már foglalkoztam, meg Karthago kérdésével is, valamennyi kevés ismeretem segítségével megpróbálok hozzászólni a felette érdekes felvetésekhez és bizonyításokhoz.

A vikingek kemény fickók voltak, ma megy a szerecsen mosdatás, nem tudom, miért? Évszázadokon keresztül legyilkolták, lerabolták a megtámadott kelta, pikt területeket, aztán a végén nekik fáj, hogy csúnyákat mondanak róluk. Nagy hódítók, nagy felfedezők, kapcsolatban voltak a magyarokkal. Amikor Amerikát felfedezik, Türkir is velük van, aki kőbe vésett magyar feliratot hagy hátra. Vörös Erik hős felfedező, barátja Türkir, a Türk névben a Türkhén, vagyis etruszk nevet kell látni. A magyarok etruszkok, több mint 30 bizánci szerő szerint, de ezt a nevet töröknek mondják sokan, akik szintén magyar eredetűek, de teljesen más módon. A törökök vezérei voltak a magyarok, a tömeg meg követte királyait. A törökök 220-ban törnek elő Kínából, magyar vezetők alatt, és jutnak az Altájba. Maguk a törökök is ezt mondják, nem érthető tehát a magyar tudósok zavaros állítása, miszerint a magyaroknak lenne valamilyen török ága? Egyik magyar nép sem török, a törzsek helyett gyakran népet kell érteni a magyarok esetében. A „magyar” nevet érdemes alkalmazni, mert a részletes vizsgálatoknál meg kell említeni a törzsek, népek neveit, de összefoglaló névként ezt a népnevünket alkalmazhatjuk, amit mindenki megért. Jelentése Csillagok Ura, vagyis Nap, akinek képviseletében uralkodik az Úr, Király, jelképe a Lán (Oroz-Lán). Fontos totemünk még a Tigris és Párduc, azután a Farkas, a Kutya és a Vörös Farkas-Hiéna Kutya, a Szarvas az Égbolt jelképe, a Sólyom és a Sas, és más állatok.

A vikingek hősök voltak, ez tény.

A karthagói punok Rusz szava a vöröshöz kötődik. Kérdés: Szkíta vonulat létezett-e? Érdekes felvetés. A háttérben az áll, hogy a szemiták is magyar eredetűek, mint az indoeurópaiak. A Ru szóhoz annyi, hogy Írás és Vörös a jelentése, talán amikor őseink bementek a barlangba, ott vörös fénnyel világítottak a sziklába írás alatt. Na-Ru Kőbe (vésett) Rovás. A Na is több jelentésű, a Ru is, pl. Ru-Bin a Vörös-Fia, Háza. A Na-Ru tükrözve Ru-Na, ami az észtben Runó. Keményen Róma nevéhez jutottunk, ami etruszkoknál Ru-Ma, később Ro/Ró-Ma, vagyis az Írás-Helye. Egyértelműen magyar név, mint a germán Runa és észt Runó is.

Karthago magyar és szemita alapítású város. A témáról részletesen írtam már. Baráth Tibor bemutatja a Közel-Kelet egy részének városait, pl. Szíriában, ahol négy negyedben élnek a lakók, két negyed magyar, és két negyed szemita lakossággal. A Berber környező törzsek a Hamita csoportba tartoznak, a Biblia a magyarokat is írja Hamitának, főleg egyiptominak, ami egyes krónikánkban is olvasható. De mi nem vagyunk hamiták, egyiptomiak, kusiták, hanem ők erednek tőlünk. Mi Ádám és Éva népe vagyunk, mindenkinél régebbiek, írásaink alapján. A Kárpát-medence déli részéről Kr.e. 5.000-től erős expanzió zajlik dél felé. Kr.e. 4.000 körül őseink elérik Krétát, ami Kér-Ta nevű volt (kéri nép országa), majd hamarosan átkelnek Afrikába. A krétai lineáris-A írás magyar, valamint a Líbiai rovás szintén magyar eredetű. A berberek ezért kaukázusiak, vagyis magyar eredetűek. Beszélhetünk a képírásról is, Krétán még kifejlődött a Lineáris B is, ami magyar és acháj keverék volt. Jól lehet látni rajta, hogyan változika magyar nyelv és alakul át görög nyelvjárássá. Meg kell említeni a Token írást, ami Kr.e. 9.500 körül keletkezett Solymos területén, Lukia (asszir Lukka) keleti partjánál. Mintegy Kr.e. 7.000 körül már az Indus és a Kék-Nílus volt elterjedtségi határa. Erről az írásról szinte nem is tudnak a magyarok, holott egész biztosan magyarok találták fel.

Itt bejön a Szótagolás és az eszetlenség által kitalált Darabolás eljárás. Ha valaki Darabolja a szavainkat, nagyon rosszat tesz. Fogalma sincs a magyar nyelvről, sem a többi magyar származású nyelvről. Tilos a Darabolás! A Szótagolás a helyes művelet, amikor egy szóban ismerjük a szótagok jelentését, akkor az egész szó jelentése is teljesen világos. Vigyázat, legnagyobb nyelvészeink sem ismerték fel ennek a módszernek a hibáit, és gyakran tévútra vezették a magyar nyelvtudomány igazi kutatóit. A morfémák felismerése tehát rendkívül fontos. A magyar nyelv módszereinek kutatását külön írásban adtam meg, aminek a címe: Éden nyelve.

Kelet-Európa első államszerveződése kifejezés engem óvatosságra int, nem lehet a Kijevi Rusz. A IX. században alakult, viking vezetéssel, a szlávok hívták be a vikingeket, hogy uralkodjanak rajtuk. Senki nem hív be senkit, hogy uralkodjon rajta. Senki nem akar rabszolga lenni, lásd a hős Szpartakusz (Szapár-Ta-Kusz) életét. Természetesen ő is hatalmas magyar hős volt. Mi harcolunk a Szabadság, a sátánisták meg a Rabság oldalán. Kelet-Európa első államszerveződését Szungiri királyához viszem, Kr.e. 26.000 körülre, aki a Szent Korona elefántcsont régi alakját viselte életében, amivel eltemették hívei. Bizony, ebben a korban már volt királyság, amit a korona bizonyít. Csak ez a királyság magyar királyság volt, és nagyon régi.

A Nyesztor név változata a Nyisztor és Nesztor. Nesztor neve a Peloponnészosz nyugati oldalán lévő Pülosz várossal is összefügg. Ugyanis ott volt király. Pülosz a Minoszi birodalom része volt, írása a magyar rovásírás volt. Később elfoglalták, Messénához tartozott.

A Viking, Varég, Normann, Rusz és egyéb nevek mind a magyar nyelvből erednek, bizonyítva azt, hogy az ottani népek magyar származékok. Nor-Mann az Északi Manus, a Nor Észak magyar jelentését sikerült felfogni. Ahol No Úr a Nap, vagyis Nincs Nap, mert északon fél évig is sötét lehet. Ebből a fogalomból alakult ki a No-Ur-d, amiből lett a Nord, North.

A Rusz szóhoz sok bizonyítékom van, de az olvasót nem akarva untatni, néhány megjegyzést feltétlenül tennem kell. A Rusz a magyar nyelvben ma is ismert, a Rosz 200 éve a Rossz szava volt. Vajon miért? A szumer Alap-Rosz király, vagy a Xi-Szuth-Rosz nevekben, ő Noé, megjelenik a szó az ókorban legalább. Van még több bizonyíték. Tehát a Rusz magyarokat jelöl.

A Kijevi Rusz, Keve hun kapitány városa, a király Keve neve messzebb visz, mint Egyiptom ókori ideje, amikor Kufu, vagyis Kőfő, megépítette hatalmas piramisát. Annyi bizonyos, hogy Kiev magyar alapítású város, mint a térség sok más városa is. Minden a magyar nyelvből ered, aki meg ezt tagadja, nem jut semmire, szegény fejével, és pusztítani kezd a tudományban.

Tehát a Kijevi Rusz magyar, hun alapítás, Keve alapította, miután szétvertük a keleti gót hatalmat. A keleti gótok sok magyar jellegű népet vetettek alá, és rabszolgaként kezeltek. Erre volt Bál-Amber magyar-hun király hatalmas támadása a válasz, amit megénekeltem Bal-Ambert dicsőítő verses elbeszélésben. A keleti-gót birodalom keleti határa a Volga volt.

A Piros-Fehér zászlók, mint népi jelképek a magyaroktól erednek. Nálunk a férfiak Piros, a nők Fehér színt kapnak, ezért a magyar zászlók Piros és Fehér színűek. Nem szándékozom most a színekkel foglalkozni. Egyiptomban Felső-Egyiptom, neve Magur, fehér, Alsó-Egyiptom, neve Hun, piros koronát kapott. Kínában a Piros Tik és Fehér Tik népek a magyar értékrendet követik. Ha a Ti Császár, akkor a hun magyaroknál Piros és Fehér császárság volt Kr.e. 1.000 körül. A szláv, és sok más nép jelképeiben fennmaradt a mai napig az őskori magyar Piros és Fehér jelképrendszer. De ezeknek a színeknek más jelentései is vannak. A Bela-Rusz például miért beszél olyan szláv nyelven, ami különbözik az orosztól? A Bela-Rusz Fehér-Vörös értelmezése nem rossz, de van több lehetőség is.

A legősibb európai nép neve székely. Ezt a tételt meg kell vizsgálni, mert Európa legősibb népei magyar nyelven beszéltek, de az bizonyos, hogy nem voltak székelyek. A Székely népnevet így értelmezem. Szék a Nap, Ely a Hely, Terület, tehát a Szék-Ely nép a Napisten területén Él. A Székely nép nevének nincs a Szikla szóhoz köze. Azért, mert a Szik-La egy olyan hely, ahol a Napisten, a Szik, megpihen égi útján, a La a Hely fogalmát jelenti. Több ilyen szavunk van. A Szik-Ul szó szerint a Nap Fia, pl. Tan-Ul a Tan-Fia szerint. Az L igeképző is. A Székelyek és több magyar nép a Kárpát-medencéből és az Alpokból, amely akkor magyarok által volt lakott, Kr.e. 1.360 táján óriási támadást indított dél felé. Ez volt a Tengeri Népek inváziója, amit Egyiptom végül megállított.

A Viking jelentése Vi-King alapján Víz-Királyok. A King megjelenik Kingu isten nevében, azután a Tao Te King alapján Könyv, vagy Pe-King nevében Északi Főváros. A Kény, vagy Kin is király, pl. Tarquinia nevében.

A Roxolánok neve a Rusz-Alánok nevének görög rontása. Roxána neve eredetileg Rusz-Anak, amely név magyar jellegű. A Rusz tehát lehet szumer, rovós és vörös, valamint rosz (rossz), ami az akkádok gonoszságai vagy a sivatagosodás miatt képződött fogalom. Egyértelműen a magyarok neve, mert Szumert a magyarok alapították, bár a későbbi szumer nyelv, nyelvek csak rokonai a magyar nyelvnek. Az Anak viszont tiszta magyar név, az Ana a mai Anya,a K a szó végén becézés, mint a Vajk név is ezt mutatja. Tehát a Rusz-Alán névben a Rusz nem jelző, pl. vörös, hanem a magyarok neve. Nagyon sok nép ma is magyar nevet visel, türk, mangal (mongol), rusz, kelta, germán, osz, latin, görög, egyiptomi, kínai, japán, tibeti, és még nagyon sok népnév érthető magyarul. Eme tény is a magyarok ősiségének bizonyítéka.

A szkíták, pontosabban szkythák, scyták magyarok, és nem sokféle nép, ahogy egyesek állítják. A témát kifejtettem a Szkíta igazságok című könyvemben. Dél-Kelet Európa népessége magyar nyelvű volt egykoron, amit a földrajzi nevek fényesen igazolnak. De az ókori népnevek jó része is magyarokat takar. A szarmaták és még sok nép magyar nyelvű volt. Igaz, kevés szó maradt fenn, köztük a marha és a hunniasan (készített étel). A Mar-Ha különben az Ifjú-Háza, mert amikor az apa fia házasodott, akkor nagyállatokat, lovat, tehenet, birkát, kecskét, valamint aprómarhát adott a fiának, a lányos apa és anya meg a lányának.

Borysthén formában írja le Zentai a Bor-Isten nevet. A Bor Víz értelmű itt, mert a Dnyeperről van szó, régi másik magyar neve Don-A-Per. De az Arbor Fa, amit az arborétum szóban is láthatunk, Ausztráliában a Null-Arbor a Fátlan-síkság, a Boróka pedig nyitvatermő, belőle nyerhető a borovicska nevű pálinka. Így a Bor a Fa fogalmát is felvette. Északon hatalmas jégmezők, 50 km széles folyók, és hatalmas erdőségek voltak. Így a görög Boreász Észak névben a víz jelentésből később a fa jelentés is kifejlődött. Különben a Bar több jelentésű, van víz jelentése is, ami az arabban Bahr, vagyis Víz. Kétségtelen, hogy a magyarból leszármazott nyelvek rokonok. Nevezik e nyelveket Nostratikus nyelvcsaládnak, bár a helyesebb név a Magorida nyelvcsalád lenne.

A szkíta őslakosság a Rusz név forrása. Ez így van, ha a szkytha népnév alatt a magyarokat értjük.

Megjelenik a Katalánok neve, mint a Gót-Alánok fogalomból eredő népnév. Nem tudom elfogadni. Itt a hun Katar királyról van szó és népéről, akik Atilla utasítására a nyugati gótokat üldözték, amíg Edekó Aetius csapatait semmisítette meg Lugdunum (Lyon) előtt. A Katarok egy vallási szabad csoport volt, a latin Katarzis szó jelentése is rokon lehet velük. Katar, Kadar, Kattar a Királyi Had jelentést viseli, még Kádár is ezt a nevet választotta. Kadarkút is létezik.

Az Alánokról annyi, hogy egy nagy nemzet volt. Ariushoz és az arianizmushoz névtanilag nincs közük. Az Alani Montes Kr.e. 300 táján az Aral-tengertől keletre volt. Ekkor nagy hun támadás éri a területet, és az alánok nyugat felé menekülnek, a Kaukázusokba. Itt élnek az oszétek, nagyon közeli rokonaink. Jász nevük is volt, ma a Jászság őrzi jelenlétüket, vagy a moldvai Iasi megye és Jászváros. Nártoknak is nevezték őket, meg Ironnak. Az A-Lán esetlegesen Isteni-Lány értelmet is tartalmaz, mert a magyar ősök az egyik eredet mítoszban alán lányokat vesznek feleségül. A magyarok fele eszerint magyar, vagyis Nap, másik fele alán, isteni lány. Ezért is a magyar lányok a világon a legszebbek.

A Vandál népnévben a Dál lehet Völgy, a Van pedig a Vánok, a földműves germánok neve. Semmi közük Andalúzia nevéhez, ami régebbi magyar név, még a rómaiaknak, karthagóiaknak sincs közük hozzá. Andalúzia nevét így értelmezem: Anda magyar családnév, a szanszkritban Tojás. Erősen képekben gondolkodik a magyar és a nyelve, az An az Ég, Menny, a Da a Föld, tehát a tojásban megjelenik az Ég és a Föld. A Fehérje az Ég, és a Sárgája a Föld, hogy ne legyen félreértés. A tojás egy másik képzetben a Nap és az Ég jelképe, a Szik a Nap, a fehérje az Ég, vagyis An isten.

A nevet a Luzitánok neve dönti el. Luzitánia létezett már a rómaiak előtt is. A névben a Luzi-Tanya értelem látszik. An-Da az Ég és Földi Luzok, fényemberek, vagyis a magyarok oszága. Ide Kr.e. 4.000-ben is érkezik magyar bevándorlás a Kárpát-medencéből. A bronzművesek jönnek, mert a bronz feltalálása Torontálban történt, ahol a torontáli jogar Kr.e. 6.000-ből való, rajta rovás felirat. Rengeteg felirathoz nem lehet hozzájutni, aki képes a feliratok megszerzésére, segítsen.

A Varég nép tehát magyar, és nem germán. A csoport fejlődése alatt a nyelv változhat, egy idő után új nyelvvé válhat, pl. a magyarból germán lesz. Rurik neve ezért magyar nyelvű lehet. Ru-Rik értelemben a Ru a magyarok neve, akik tudnak írni, róni, a Rik a Napisten neve, ami a királynevekben többször előjön. A kifejezések megértése csakis a magyar nyelv felől történhet meg. Va-Rég az Istent imádó Régi nép neve. Var-Eg viszont a Vár-Ég szóelemek összevonása. A Varjág variánsban a Vár és a Jáger, a Vadász van jelen. Jéger formában a Jég-Ura, de e jejes hangot leszedve az Ég Ura a név értelme. Ő a Vadász, a Vadak Ásza, a csillagkép, aminek sok magyar neve van, és akitől egyes magyar mítoszok szerint, a magyarok erednek. Egy elefántcsont lapocskán Kr.e. 32.000 évnél régebben már látható a csillagkép, a hátoldalán meg a áldott állapot napjait jelölte ősünk. A Rappenglueck lapocskáról van szó. A varégek egy idő után germán nyelvűvé is válhattak. Ha a magyar nyelv begyorsult, indoeurópai lett, ha erősen flektált, afroázsiai lett, évezredek alatt.

A Konung Király szóban az Ung a magyarok népneve, van Ung megyénk is. A Kon lehet a Kán is, ami magyar eredetű szó, és a Kan fogalomból ered, igen nagy kiterjedtséggel. A King, König, dán, norvég Konge, holland Koning, vagy a lett Kungs – Úr, mind a Ken, Kun Nap jelentésű magyar szavakból származik.

Ezután Novgorod nevéhez jutunk, varég neve Holmgard, vagyis Halom-Kert. Tehát nem jutottunk közelebb a varég nyelvhez, de annyit tudunk, hogy a germán nyelvek is a magyarból erednek.

Ne menjünk el Nov-Gorod neve mellett. A Nov – Új a Nap magyar nevéből származik, mert a Nap mindig megújul, ha lefekszik, újra felkel. Ez a Nov sok nyelvben létezik, bizonyítva azt, hogy azok a nyelvek a magyar nyelvből származnak. A Nap nevét már kidolgoztam, sok variánsát is sikerült egy fogalomba fogni. Tehát az angol New, latin Nova mind a magyarból ered. Elmehetünk Núbiáig, Nobelig vagy a Nábobig, mind a Napot tartalmazza. A Garád tipikus magyar szó, amiből sok változat jött létre. Prágában a Hradzsin, a Vár, a Garád mutatós fejlődése.

Ha van Szokol Rurik kifejezés, akkor az Székel Rurik, Nap Rurik, mert a sólyom a Nap jelképe, a Szokol pedig Sólymot, vagyis Napot, Székelyt jelent.

Aszkold és Dir neve talán nem Őskeled és Túr, hanem Ász-Káld és Dir. Az orosz nem bírja az „A” hangot, erre oda kell figyelni. Helyette O és Á hangokat használ. Ász a magyarok neve, a Káldok egyik fondos népnevünk. A Dir a Tir változata, Csillag az értelme, vezető, pl. Dirigál névben is feltűnik. A Di Kettő, duplázzuk meg. Így aztán értjök Diana vagy Dioné nevét is. Diana a Vadász istennő, Ragyogó, elvégre a csillagok ragyognak.

A Szláv népnév kétségtelenül bonyolult eredetű szó. A Szklavus Szolga. A magyar Szolga szóban a Szol a Nap, a Ga a Ház. A Szolga tehát a Nap, király, úr házában tett szolgálatot. Nem volt rabszolga, ahogy ma mondanánk, hanem szabad ember, aki az urának szolgálattal tartozott. Maga a Szklavus valamilyen Szakalavus szóból eredhet, nem másból. Ezért a szláv népek, törzsek vezetői magyar családok voltak, akik a cselédeket a házhoz tartozónak tekintették. A cselédek nyelve azonban lassan felőrölte a család magyar nyelvét, így alakultak ki a szláv nyelvek. Alapvetően magyar nyelvi alapokon lévő indoeurópai nyelvek.

Ha a király azt mondta a hadvezérnek, hogy „Hű Szolgám”, akkor nem a hadvezér szolgaságát hangsúlyozta, hanem a hadvezér Nap-Házi származását. Ezt jelentette a Jobbágy is, a király a hadvezért „Hú jobbágyának” nevezte. A jobbágy csak később lett szolga értelmű, ahogy aSzolga szó is eredetileg a Királyi Házhoz tartozót jelentette.

A Szó igeképzővel Szól, mindig az úr Szólhat először. Ő a Nap, latin Sol (szol). A Szólnak sok alakja van, Vé képzővel Szól-Va. Ebből aztán lehet Szlava, vagyis Szó. A Va mellesleg lehet Isten (Va és Ve), van is Ve germán isten, de folyók neve is, a folyóistenek értelme szerint.

Odin nevéhez jutva az O-Din formát nézve az Ó Isten, Ó-Hatalmas fogalomhoz jutunk, a magyar nyelv szerint. Ez a név, az Odin, magyar eredetű. A Din sok szóban felismerhető, a szumer Din-Gir csillag és isten.

A szlávoknál Ogyin, Agyin az Egy. Valójában Egy-In formában Egy az Isten a jelentése. Tehát az Egy számnév neve Istent jelent az oroszoknál, amely név a magyar nyelvből ered. Egy In, Egy az Isten jelentésű. Az Egy magyar szó az Ég szó kicsinyítéséból jött létre.

3.

A Skandináv mitológia nevei számomra nagyon nehezen értelmezhetőek. Nem ismerem a nevek eredeti jelentését, csak részben, ezért nem is merészkedem a nevek magyar nyelvből való eredeztetésére. Néhány név azonban egyértelműen érthető magyarul, ezért magyar eredetű.

A skandináv Baldr a Fény, Béke, Boldogság istene, Baldur a germánban. Bál a Nagy és Fény a magyarban. Báld-Úr eléggé jellegzetes magyar név. Létezik a Balda magyar családnév is. A Bal-d forma jellegzetes magyar kicsinyítést mutat, de a D helyképző is lehet, a Da egyszerűsödése. Bal-d-Úr eszerint Hatalmas-Ország-Ura fogalmat is tartalmazhatja.

A Valkürök nevét Bál Kürök értelemben fedhetjük fel. Vannak a Diszek is, akiknek a nevében a magyar Di és Dísz nevek vannak jelen. A Disz közvetlen párja a másik magyar Tisz szónak, ami a Tesz (Ten) változata és Isten a jelentése.

A Walhalla a Baál Háza, ez nem jó. Előbb volt a Bál, a Bala-Bála szóból eredve, azután a Bál tovább fejlődött Baál alakra. A Bál a Bél változata. Ezért a Walhalla Bál-Hálója lehet pontosabban, a Háló itt az alvók szobája.

Frigg a Frigy változata, egyetértek.

Jörd Thor anyja, a neve J hangja a K, G, Gy rokona, a Kör-d lehetőség Napocska értelmű magyarul.

Thor hatalmas és nagyon rokonszenves isten. Neve a magyar nyelvben is gazdagon elterjedt, változata a Tur. A Túr nemzetséget sajnos nem ismerem, mint szkíta-hun nemzetség, de a név tényleg a Tor változata. Csak megjegyzés, hogy a szumer Dur-Tur istenasszony, aki a Túró istennője, nevében viseli a Dúrni és Túrni magyar főnévi igeneveket. Thor teljes valószínűséggel magyar eredetű isten.

Donar neve is előkerül, mint Dán-úr.

A Körtemplomok megjelölése alatt nem teljesen érthető a szöveg. Mivel hatalmas témáról van szó, a megemlített nevek nem elégségesek a rendkívül nagy téma körvonalazához. De igen jó a Kör, mint Napisten, és a templomok Kör neveivel rokon felsorolása. Ezt mások is megtették. A Kör teljes mértékű kidolgozása várat magára, a magam részéről írtam egy dolgozatot jó régen, de még nem tudtam felírni E-formára. Ha befejezem ezt a kis munkát, talán segít sokaknak a Kör megértéséhez, pl. a görög Chryzosz Arany miért ered a magyar nyelvből?

4.

A Kijevi Rusz nem köthető a magyarok második bejöveteléhez, hanem annál sokkal régebbi magyar központ volt. A Keve név, ami Kijev nevének az alapja, valamilyen kő fő rakás lehetett, de Keve hun nagykirály nevéhez is kapcsolható. A Kárpátok és a Kaukázus közötti terület földrajzi neveinek nagy többsége magyar nyelvű. Keveháza, vagy Hunnivár Kijevvel azonos. Keve a Duna mellett Kei is lehet, ide rácok is menekültek a török elől, innen Rác-Keve neve. Kufu vagy Hufu fáraó neve szintén a Kevély, Kőfej változata.

Az Ugor szó a magyarokat jelöli, változata az Urog, Urogosz népnév, valamint a szumer Urog, ami Uruk, vagy a még régebbi Unug nevéhez kapcsolódik. Ennek a nagy városnak tehát három magyar neve volt. Az Urgosz, Urogosz állítólag indoeurópai népek neve, tehát a magyarok indoeurópaiak eszerint. Még arra is hajlamosak, hogy Ugra az szláv, pedig Ugarit is magyar, az Ugor ige is, nincs mód változtatni a sok tévedés kitalálásán. Azért szláv, mert Ukraina az Ugraina is, tehát a néhány száz éves Ugraina le akarja söpörni a 200.000 éve írott magyar nyelvet, pedig a területe földrajzi nevei bizony magyar eredetűek.

Polovci a Kunok neve, a Kun Napot jelent. A Polovec nép egy Napistent imádó nép, rokon a lengyelekkel és oroszokkal. A név rokona a Pelaszg is, a Fél-Ászok népe, ma a palócok az ősi magyar nép továbbélői. A Polján törzs a lengyelek és oroszok őse. A Polovci és Palóc nem aznos, bár a kunok jelentős része magyar volt, és nem török. Ezért a lengyelek és oroszok azt mondják, őseik szerint, hogy Napok, vagyis magyarok, a palócoktól erednek, bár ma nem értik, miről is van szó.

Oleg 882-ben bejutott Kijevbe, vagyis Keveházába, ahogy a magyar hagyományok mondják a mai Kijev, Kiiv nevét. Oleg nevében a Leg mint a Legfelső fogalma szerepel, de az Ég (Egy) is felismerhető. A Rusz törzsek ekkor még magyar, vagyis hun jellegűek, később alán, továbbá bizánci jellegűekké váltak. A Rusz törzsek vezető családjai magyarok, az őket követő nép alán és egyéb származású volt. A követő nép nyelve lassan beolvasztotta a vezető családok magyar nyelvét, viszont az új nyelvek alapjai magyarok maradtak. Mindig az alapítók nevét kell megvizsgálni. A bulgár, a szerb, a cseh, a lengyel és az orosz, és talán a horvát népek alapítóinak magyar nevei vannak, a többi szláv nép alapítóinak még nem ismerem a nevét.

A Szarvas Sisak fogalma nem Wágner: Nibelung gyűrűje fogalmához köthető. A Szarvas az Ég jelképe, a Szarvas csillagképet eltűntették a képzetlen csillagászok, akiknek minden mindegy. Főleg a magyar hagyományokat pusztítgatják. A Szár-Vas külön tudományos terület, a szumer istenek szarvas sisakokat hordtak, amely jelképrendszer természetesen a magyaroktól eredt. A Szarvas Sisak tehát ősi hagyomány, a hősök sisakja, akik a csatákban elesnek, félistenné válnak, ezért kapják meg a szarvakat.

A Szigfried névben jó a Szik-Szig elemzés.

A Nibelung ének címnévben az Ung a magyarokat nevezi meg. A Nibel esetleg Köd lenne, latin alapon, de mit kerestek volna ott a latinok? A Nebula valóban Köd. De a Ni-Bel magyarul Nő-Szépségek, mert a Bál és Bél istennevekben a szépség fogalma is benne van.

Tóth Gyula munkáit sajnos, nem ismerem. Az Elder – Aladár, mint idősebb, azért nem jó, mert az Ala-Dár magyar név, az Ala Első és Magas, a Dár meg Csillag és Fiú, tehát a hun Aladár neve Első-Fiú értelmű hunul, vagy magyarul. A magyar neveket senki ne tegye más, nagyon fiatal, a magyar nyelvből eredő nyelvek hatálya alá!

A Balta és Fokos két eszköz, mindkettőt a magyarok találták fel. Ötzinek is volt baltája, de nem tudni, ki volt Ötzi? Ha egy baltán galaxisok és tejutak (ua.) láthatóak, akkor az a balta a magyaroktól ered, mert senki más nem ismerte a tejút, vagy galaxis fogalmat, csak mi. Erre is sok bizonyíték van. Óriási kérdés, honnan ismertük a tejutak spirális formáját, amit csak a 20. században fedezett fel az emberiség? Onnan, hogy tudósaink ismerték a galaxisokat több ezer év óta. Mondjam a bizonyítékokat?

Az ivókürtök is magyar találmányok, emlkékezzünk a Szarvakra.

Atilla a dánok királya. Meg a Szigetek királya, ami alatt a Britanniát kell érteni, erre is van forrás, amit mellőznek. Atilla mellesleg azonos Artúrral, van pl. Atura neve is.

A germánok Dániában, meg Dániától délre egy bő sávban éltek. Innen indultak hódításokra.

A Skandinávia, Dánia, Skanderborg, svéd Skane, Skanör, Skara a régi magyarok neveit őrzik. A Szka a magyar Szaka névből ered, jelentése Menny Fiainak Háza. A Szka népnév ismert az angoloknál, pl. Jack Vance regényeiben is megjelennek. Ide jön a Szikora, meg Szikra. A Szik-Ra jelentése Nap-Emberke, magyar szó.

5.

A Dentu nem Dán, és változatainak a folyománya. Don egy folyó Skóciában, meg Kelet-Európában, a Don Úr értelmű, a magyar nyelvben sok alakja van. A Dordogne torkolatát javaslom megnézni, a Garonne mellékfolyója. A Garonne a Garam nevével hozható összefüggésbe. A Dán Nagy, nálunk is élő szó, pl. Rába-Por-Dány nevében, csak kicsinyítve van. A Dán tükre Nad, pl. a Nádor – Nagy-Úr nevében.

Borysztenész is előkerül, a folyók nevét többször is bemutattam a görög források alapján, ezek a nevek magyar nyelvűek. Don Iszter a Dnyeszter, Don A Per a Dnyeper. A Volga is magyar nyelvű név.

A Volgár hun nevet nem ismerem. Csuvasföld helyileg északon van. Óriási eredményes kutatás, az orosz nyelvészek kimutatták, hogy a csuvas nyelv nem török, hanem magyar eredetű. Úgy írják, hogy finnugor, ami a bulgárok eredetére is kihat, akik kaukázusi magyarok és állandóan töröközik őket. Aki egy kicsit is tud szumerul, az jól érti, hogy a bulgárok nem törökök. Azért érdemes a szumert is figyelembe venni, mert a téves úton járók nem tudnak mit kezdeni az ötezer évesnél régebbi szumerral. Tehát, ami a szumer nyelvben megvan, az nem eredhet a sokkal fiatalabb nyelvekből.

A Szumer összevetéseket nem értem. A Nippur a Níp Városa, amiről szumer szövegek is szólnak. A Pur, a Per és Par Ház,Város testvére, lásd Nag-Pur, Szin-Ga-Pur és egyebek.

A Dardánok Úr-Dánok, Úr-Dánia meg Jor-Dánia. A Dár és Dér a magyarban Csillag, ezért gondoltam a Dar-Dán népnévről, hogy Nagy Csillagok (hősök), a Dárda hegye is csillogó, valamint a csillag egyik háromszög alakú sugara mintájára készül. A Dárdok ma a Himalája felé élnek.

A Dardanellák összefügg a Dardánok nevével, ez így van. De Trója magyar központ, Torja név alatt. A torjai nehézlovasság volt sokáig hadrendünk centrumában, ők voltak a Tarjánok, akiknek nevéből ered a Trák név is, de Traianus neve is. A Tarjánok a negyedik Temen, a hetes hadrend közepét alkották. E-Temen-Ig-Ura Unugban volt, Háza a Temen (Teméntelen, Tömény) Íg Ura fogalomnak. Bocs, hogy szumer dolgot hoztam elő.

Előjön Sicambria neve is. A Szár nálam Király, a Szerrel együtt. A Bria a trákban Falu, Település, pl. Calabria nevében is feltűnik, de ez a név inkább Ka-Lábria, vagyis Kapu a Lábra. Calabria délen van, a Láb meg Itália alakja, amit őseink jól ismertek, mert elképesztően jó térképeket készítettek. Szik a Nap, Ambria az Emberek, Amberek neve, az Amber Sárga, majd Borostyán.

A gótok a Volgáig terjeszkedtek, Bal Amber nagy támadása ott éri őket. A gótok germánok.

Bonfini sokat téved. Abban is, hogy a Geta (Heta) és Gót, Gaut neveket összekeverte. Sztrabón idejében a gótok még Svédországban voltak, nem ismerték őket, de a Hetákat, vagyis magyarokat ismerték. Sztrabón térképén a Getarum Terrae a Kis-Kárpátoktól messze a Dnyeperig, vagy még keletebbre nyúlik, ott vannak a heták, kiveri a kutatók szemét a sok név, mégis megátalkodottan bambulnak maguk elé. Kellemetlen, de a Felvidéken csak heta-magyarok laknak, de még ukránok meg románok sem léteznek Sztrabón idejében. A heták laknak még Bécstől nyugatra a Duna bal partján, továbbá Afrikában Hérodotosz idejében, mint Getulorum, Heta-Emberek, tehát igaz, hogy a berberek tényleg kaukázusiak és magyar eredetűek.

Trogus szerint a dákok a géták, szerintem héták, a magyarok ivadékai. A Dákok a Daáktól, Dávoktól erednek. A Masszageták a Nagy-Heták, a dák magyarok eredetének ők adnak biztos alapot. Közép-Ázsia a magyarok egyik központja.

Coloniánál a britan királylányt, Szent Orsolyát, tizenegyezer szűzzel a hunok legyilkolták, Kézai Simont idézve. A hunok a nőkre nem emeltek kezet, mert az a férfiasságuk elvesztését jelentette volna. A szászok gyilkolták halomra a szüzeket, száz év múlva Atilla után, aztán ráfogták a hunokra a becstelen szörnyűséget, ma is röhögve gyalázatos tettükön. Ha egy hun megütött egy nőt, levágták őseink törvényei alapján a kezét. Ez a Szent Orsolya megöléséről szóló világegyetemes hazugság bemutatja a hazugok végtelen aljasságát, és azt is, hogy nem ismerték a magyar, vagyis a hun törvényeket.

A magok a születő csillagok, a fiatalok, a hunok az idősebb halálba menők, az elhunytak a magyar fogalomrendszerben.

6.

A Gepidák témája röviden van elintézve. Bonyolult kérdés, kik a gepidák. Az teljesen biztos, hogy a Gyepü-Dák fogalom rossz, amit Badiny Jós Ferenc követett el. A Gepida és Gyepü-Dák nem vethető össze, hiszen a Dák név Közép-Ázsiából származik, a Gepida névvel szemben. Az, hogy a Ge-Pi Ég-Fülű lenne, nem fogadható el, mert a Ge a Föld, a Pi Csillag, de rendben, lehet Fül is. Azért, mert a Csillag egy Luk, a Lu-k Fény, a Fül szintén Luk a koponyán. A Ge-Pi a Földanya Fiai elsőrendűen, a Da természetesen Ország.

A Gepidákról sok szerző azt írta, hogy hunok, és nem germánok. A kérdés nincs eldöntve. Magam is írtam a gepidákról, valószínűleg rosszul, nem vettem figyelembe legalább 4-5 ókori szerző véleményét, akik a gepidákat hunoknak, vagyis magyar eredetűeknek tartották.

Mivel az észak-erdélyi területen a magyar agatyrzosz nép élt igen rég óta, A-Gát-Őrzős, vagy Ága-Törzsös név alatt, ezért a germán gepidák nehezen hatolhattak volna be a területre.

A másik nagy kérdés az, hogy Baján avar-hunjaival miért a gepidákat verte szét, szövetkezve a langobárdokkal, ha a gepidák hunok, miért nem a langobárdokat semmisítette meg? Ha rokon volt a gepidák népe, miért támadta őket mégis meg?

Ha az igazi avarok és fehér hunok törökök lettek volna, akkor a törökök miért támadták meg őket? Mert nem voltak törökök, hanem magyarok, a két vereséggel elveszett a magyar birodalom nagyobb része.

7.

Gotland sziget Gótiához tartozott. A Stockholm Istók-Halma fogalmát Horvát Istvánnál nem találtam meg, ellenben az ellenséges Gestapo és NKVD ügynökei által terjesztett szövegekben igen. Stock-Holm alapvetően magyar nyelvből eredő név, ahogy az összes germán és indoeurópai nyelv szókincse, de nem Istók-Halma a jelentése, hanem inkább Sok-Sziget, vagyis Stóc Halom, ami a tengerből emelkedik ki. De a Sok-Sziget jelentése is a magyar nyelvből ered. A Stock szónak van legalább 6 jelentése, mint Stóc, a Holm szónak is néhány, ebből kell kiszűrni az eredeti svéd, vagyis magyar eredetű jelentést.

Az is sajnálatos, hogy a germán nyelvek magyar eredetét eddig kevesen vizsgálták, Magyar Adorján, Varga Csaba említendő. Pedig a germán ősnyelv, úgy Kr.e. 1.500-tól létezhet, de előtte magyar és lapp jellegű népek éltek arrafelé is. A kiváló Edgar Sakson könyveiről nem is hallani Hungáriában, mert a finnségiekről, magyarokról ír igaz tényeket.

A mai 3 Gótföld megye alkotja Svédország déli részét, a svédek északabbiak. A gótokat, vagy gautokat Beowulf verte meg, mint a svédek királya, állítólag 500 körül.

A germánok eredete Blagoje Govederica hamburgi professzor asszony szerint keletre mutat. A királyi jogarhordozók népe a Kárpátoktól keletre élt, ők mentek nyugatra, cca. Kr.e. 5.500 körül, és megalapították a germánok népét. De a királyi jogarhordozók egyértelműen magyarok, amit a Kukutyin-Tripolje kultúra bizonyít.

Egy másik elképzelés szerint a germánok ősei ÉK-Kárpátia területéről mentek Germániába, Dánia földjére. De itt is magyarok éltek akkoriban. A területről a kivándorlás öt irányba történt, mind az öt területre magyarok vándoroltak. Ennek ideje Kr.e. 5.200 körül volt.

A germánok eredete a magyarokhoz köthető. Több évezred fejlődése alatt a népesség nyelve változott, germánná fejlődött. Kr.e. 5.000-től egészen 1.500-ig tartott a változás, amióta germán nyelvről beszélhetünk. Az írás, nagyon fura, de csak Kr.e. 300 környékén jelent meg a germánok között, a rúna minden betűje magyar eredetű, a rovásírásból való, amint azt bizonyította Varga Ferenc íráskutató. A germán betűk fele azonos jelentésű a magyar betűkkel, másik fele más jelentésű. Vajon mi ennek az oka?

8.

Az István Este Van, legalábbis érdekes. Az István szó természetesen magyar eredetű, nem Koszorú, hanem királyi név. Iste-Bán, vagy Iste-Ván az értelme, Iste-Pán változat is van, a spanyol Estebán is jól őrzi, hogy itt a Bán-Pán az Úr, a Nap nevét tartalmazza. Is-Te a Fény-Isten. A Pán Ozirisz jó barátja, Egyiptomból ismert, a Bán régi jelentése király, pl. a kínai Wang is Király, igen elterjedt családnév, mind a magyar Bán név utóda Kínában.

A hun Spánok urak, a Spanyol név is tőlük, tőlünk ered, valójában Is-Pán volt a nevük. A Hispán névről annyi, hogy a Pireneus is magyar név, a félszigeten legalább 20.000 éve magyarok járnak. Rengeteg a rovásírásos felirat. Hispánia neve ismert a rómaiak korában.

A Gutkeled nemzetség germán, ahogy a krónikák mondják. De lehet magyar eredetük. Mellesleg a Dug Szent, fordítva Gud, ez a Good, magyar Göd. Gödöllő neve pl. Gud-Illa formában Szent Illa istennő. A Gut mellett a Dukasz is ide tartozik, a Dug ige tehát szent tevékenység igéje. A Dugból lesz a Zug. A Dog Kutya nevét azért is gúnyolják sokan, pl. a Dög magyar szóval is, mert nem értik, hogy az égi kutyákról van szó, és egykor, nagyon régen, pár ezer éve a kutyák nagy segítőink voltak, némelyik szinte szent állat volt. Egyik ősünk Vadász, két kutya kíséri, a Jéger nem más, mint a magyar Ég Ura. A magyarban az Úr mellett gyakran használjuk az Er szót, magas és mély hangrend, sőt az Or és Ir is gyakori, hiszen sok nyelvünk volt, amelyeket nyelvjárásoknak is nevezhetünk.

9.

Targitaosz mellett rengeteg más őskori és főleg ókori nevet sikerült megérteni a magyar nyelv alapján. Csupán azért jegyzem ezt meg, hogy a magyarok ne az idegen szerzőknek higgyenek akkor is, amikor a magyar nyelvről van szó. Born Gergely a Hargita szóval hozza össze a Targitaosz nevet. Az teljesen biztos, hogy a Hargita szóra Grandpierre Attila édesapja adta az első magyarázatot, K. Grandpierre Emil írta a Hargita névvel való összefüggést. De Tar-Gi-Ta-Osz neve Magas-Föld-Ország-Osz értelmű, ami az égbolt felé viszi érdeklődésünket. Meg sok más magyar név is. A Hargita ma női név is lett, jelentése szerintem Har-Gi-Ta szavaink alapján Hegy-Föld-Táj. A latin Gea és görög Gaia istennő természetesen magyar intennő, a Ge származéka, ami a Kő változata, nagy szócsoportot alkot.

Mellesleg a latin Us, görög Osz szerintem a magyar Us-Üs-Ős változatokból ered, ami a szumerban Us Halott, Halál profánul, a magyar Ős fogalom sokkal szebb. Így jött létre a latin és görög hím nem. Aki tud, mondjon jobbat.

Azután Agadir, Gadeira, Magadura, és egyéb szavak olvashatók.

A Göta és Gate Kapu, ezután a Var jön elő. A Varav észt, Várti lett, Vartai litván, Vrata horvát, Vorota orosz szavak. A Vardö, Varanger, Stevanger nevek a Vár (ige is) nevet tartalmazzák. A Ka Kapu is a magyarban, de van még más jelentése is. A Gát is több jelentésű, az indiai Ghatok tényleg Gátak, mert hegyek. Nagyon jó, hogy sok germán szónak megismerjük a jelentését.

A svéd Jord Föld, innen ered a Fjord. A Vendel és Meroving nevek is előkerülnek.

A Tar szóhoz még említendő Tar-Hun-Tas istenünk neve, Magas-Hun, vagyis Csillag-Úr értelemmel. Látjuk, a Tas is magyar szó, és Úr az értelme, nem pedig Kő, ami törökül lenne. Tas vezér tényleg úr, és nem kő. Jobban kellene isteneinket is ismerni. A magyar istenek neveit gyűjtöm, aki meg akarja ismerni isteneinket, csak olvassa el isteneinkről szóló írásaimat. Tényleg nekünk van a világ legnagyobb mitológiája is.

Tarquinius nevében Magas-Király az értelme, a Tar Kopasz is, a Thar sivatag tehát kopasz föld, amit a magyar nyelvű fehér hunok adtak Indiában. A Tar fej csillog, ami a Csillag fogalmát idézi, az Üstök mint Ős Tök (Fej) máris az Üstökös irányába viszi gondolatainkat, ami viszont már megint csillogó égi objektum. Az üstökösöknek olyan pontos leírását adja magyar nevük, hogy csak ámulni lehet rajta.

10.

A Capitaneus Kiváló Nagyságú, latin. A Kapudán a Kapitány őse, ez így van. A szó magyar eredetű, a Ka-Pu-Dán magyar változatból származik. Ka a Ház, Kapu, a Pu a Nyílás, az átjáró. A Dán a Nad, aki a kaput őrzi nappal és éjszaka. Az állandó hadsereg felállása a kapuőrség létéből fakad, mert a város kapuit nappal és éjjel őrizni kellett. A magyar Kapudánok valójában királyok voltak. A Kapitan szó ezért magyar eredetű.

A Viking név egyszerűen Ví-King, vagyis Víz-Király jelentésű. A Vik valóban Beömlő Hely, Kis Öböl, Patak, olvastam a Kikötő nevet is, de a Viking névhez nincs köze. Narvik norvég város nevében kikötő, mint Reykyavik nevében is látjuk.

Az ógermán Ostro Keleti. Ez is magyar eredetű szó, az Észter a Fény Tere. Ahol fel kel a Napisten, az a Fény Tere. A germán Kelet minden szavára ez igaz, az Estonia, Észtország is az Ész Fény jelentésével függ össze. Österreich nevében az Öster az Eszter, a Reich a Birodalom, valójában Réh Napisten van a szóban, mivel a király a Nap nevében uralkodik a népén. Rengeteg az adat, de az olvasót nem illik untatni, pl. Astarte istenasszony nevével.

Kelet felé a Volga a határ. A hunok az idők mélyén már jelen voltak Európában, amiről nem akarnak tudni a tudósok, ezért a forrásokat egyszerűen semmibe veszik. Innen, a Volgától visszacsaptuk a gótokat nyugat felé, az egész földrészen átkergetve seregeiket. A keletiek szövetségre léptek velünk, de aztán árulók lettek. Egyébként a gót elég nagy és kegyetlen nép volt.

Nyugatiak Balth – Bátor, Keletiek Amal Amelung Szeplőtlen, Tiszta nevű családok vezetése alatt éltek. Nagyon jók a nevek értelmének bemutatásai.

VisBy városa neve Vis Pogány áldozati hely, By Falu, Szent hely. Ez a név a Vis és By nevekből állt össze. Nagyon jók az ilyen értelmezések.

A Vizigót a Nyugati Gót, Yngling-ház és a Scylfingek háza is van. A Vizi azAtlanti-óceánt is tartalmazza, meg a Nyugat fogalmát, de csak a magyar nyelv szerint. Mert a West Nyugat magyar szó, Veszt az értelme, ami viszont a Víz szó változataival is rokonságban van.

11.

A Víz szó igen kiterjedt a magyar nyelvben. Vasteras városa neve, meg a Whisky és Vodka Vizecske értelme helyes. A Whisky még Isteni Ital is.

A Visztula magyar név, nagyon rosszak az idegen értelmezések. A Visz egy ige, a Víz párja, mert a Víz Visz is, mint a hajókat is viszi a víz. A Visz-Tul-A folyó nevében a Tul azt jelenti, hogy Túl, minden területeken. Biztosan sok ezer éves folyónév, nem a mai észjárásunkhoz tartozik. Ez a folyó a déli magyar területekről az északi vizekre való kijutást értelmezi neveként. De a jégkorszak után, amikor a Balti-tenger létrejött. A jégpajzs benyomta a kristályos pajzs közepét, amit az olvadáskor aztán víz öntött el. Ez a mai Balti-tenger.

A Víz alapszavát megtalálni nehéz. A Ví ige, ami csillogást is jelent, elég jó alapnak tűnik, de a Bi régebbinek látszik. A Vid-Ra Víz-Ember, a Vöd-Ör Víz-Őr. A Víz-ítélet Bízonyítás. Bizanteum Vízöntő, Pap Gábor felfedezése. Al-Bis, az Elba régi neve Felső-Víz. Bath Vízfürdő, Baden Baden Fürdők, de a Vid, Véd, Vesz, Vész, Visz, és még a Va is Víz, Folyó. David nevében a Vid lehet Véd is,Víz is, a neve hurri eredetű, a hurrik meg magyar eredetűek, Szubar-Tu mellett laktak. Igen sok név jelentése a saját megfejtésem, amit általában nem jelölök, hanem alázattal viszonyulok a magyar nyelvhez.

12.

Andalúzia neve még több kérdésre ad választ, mint amit eddig feltételeztünk. Feljebb már volt szó Anda-Lúziáról, nem érdemes a szót tovább gyarapítani. Különben Hispánia törzseinek a száma 500 körül volt, ami elég nagy szám.

A Pireneusi-félsziget népeinek története jó részben magyar történet.

Kasztília neve is magyar, a Kasz az egyik népünk neve, akiknél jellegzetes volt a Ház fogalma. A Til is magyar szó, Csillag az értelme. Kasz-Til tehát nem más, mint Csillagok Háza, Csillogó Ház, ez a Kastély. De nem untatom a kedves olvasót.

13.

Keltibérek. A népnév értelme erősen magyar nyelvű. A Kelta és az Ibér nevek összefonásából alakult népnév. A Kelet a Kelta népnévben is benne van, mert a kelták tényleg keletről származtak, mintegy Kr.e. 4.000 év idejéről. Kelták a Pireneusi-félszigetre is érkeztek, ma a gallego nyelv utal rájuk, valamint Galicia neve. Portugália is a Gálok Portája, illetve Kapuja.

Az Ibérek a Kelet-Kaukázus népe, akik nagy birodalmat hoztak létre. Innen indultak nyugatra, elérve az Ebro folyó medencéjét Hispániában, majd megalkották az Ibéria országot a mai Spanyolországban. Mivel rokonok voltak a baszkokkal és Ibéria magyar nyelvű törzseivel, a nyelvi megmaradt anyag a magyarok jelenlétét bizonyítják Spanyolországban. Az Ebro az Ibér változata.

Az Asztur névben megint magyarokat kell látni. Az Asz a magyar Ászok neve, a Tur szónak több jelentése is van, elsődlegesen a Turló fogalom maradhat meg e szóval kapcsolatban. Asztúria neve egy régi népi betörés eredménye lehet. A latin Astura (spanyol Esla) folyónév sem mutat semmire, az Ász-Tura és az Esla is hun név, de a római időktől régebbi időkből. Ász-Tura az Ászok, vagyis Magyarok Hegyei értelmű. A frízek i. e. 3. évezredi létezése kérdéses, mivel az ősgermánok is csak Kr.e. 1.500 táján jelennek meg, éppen magyar jellegű törzsekből kifejlődve.

14.

Már megint Fönícia. A téma nagyon nagy, de a magyar nyelv felől lehet csak vizsgálni, amint azt Baráth Tibor is jelezte. A szemita, vagy sémi nyelvek a magyar nyelvből, nyelvcsoportból erednek, amihez kétség nem férhet.

A Fönix madár a Nap, a nevéből ered Fönícia neve. Ezen a területen egykor magyar törzsek éltek. A törzsek lassan szemitává váltak, szemita nyelveket vettek fel, de az alapjuk ma is jól felismerhetően a magyar nyelvet tartalmazza. Ezt úgy kell érteni, hogy a magyar nyelvben meglévő erős hajlítás, a flexió erősen tovább fejlődött, és létrejöttek a szemita nyelvek, vagyis az afroázsiai nyelvcsoportba tartozó egyik ág nyelvei. A Bíbor és a Fönix összevetése érdekes. A Bíbor szó a szumerban is megvan, a Vörös-tenger meg nem a bíborcsigákról kapta a nevét, hanem a Dél értelmű ősmagyar Vörös világtájról. A világtájak magyar ismerete a színekkel kapcsolatos, amit tudni kell. Tehát a mai Vörös-tenger régebben Azúr-tenger volt, mert az egyiptomi magyar egyetemisták ezen a vizeken hajóztak Ur városába, a fáraó jutalmaként, a név tehát Az-Úr-vizek. De a Vörös-tenger az Indiai-óceán neve volt eredetileg, amit minden mai tanárnak tudni kell, és nem értem, miért nem szólal meg sok tízezer tanár? A Mare Erythraceum az Indiai-óceán neve, de az Óceán is magyar szó. Az Indiai-óceán azért Vörös, mert őseink világtájai szerint a Dél Vörös. És az Indiai-óceán éppen délen van.

A Punok nevét a magam részéről, híven a régi, sok évezreddel régebbi mitológiáknak, magyar nyelvűnek gondolom. Amikor Ozirisz után több évszázaddal északra indult a hatalmas fáraó, Nagy Szeszosztrisz hadserege, a legyőzött városoknak obeliszket állított, a hősiesen harcolóknak csak egy sima obeliszket, a gyáváknak meg, akik hamar megadták magukat, a női szeméremtest vésetével ellátott obeliszket. Jelezve, hogy ők gyávák voltak, nők, ami Szeszosztrisz szemében a gyávaság jelképe volt. Csak hallották volna meg a magyar amazonok, adtak volna Szeszosztrisz fejének. Ez a magyar nyelvben Puna, tehát a Punok a Puna magyar szót viselték népnévként. Mellesleg a női szeméremtest vésete már 16.000 éve Kr.e. megjelent. A folytonosságot csakis a magyarok adják meg a ma és az ismeretlen régmúlt között.

Karthago nevét nem adom meg, olvassák el a dolgozatomat, akiket érdekel.

Az Óporoszok neve is magyar eredetű, a Po-Rosz formában a Rosz jelenti a magyarokat.

A Prusi Pirosi levezetése elfogadható, a Prutén népnév a Prut folyó nevéből alakult ki. A Prut az egykori Porata -Víz-Atya névből ered, ahol a Pur-Por a Bur-Bor, vagyis Víz változata. Az Ata az Atya nagyon régi változata, At és Ad alakban is gyakori nevünk. De Puratta neve is ide tartozik.

15.

Ebben a fejezetben több fontos név értelmezése szükséges. Mivel szerintem többnyire jól értelmezem szavaink jelentését, ezért nálam van a helyes megfejtés. A legnagyobb alázat mellett is sok értelmezést nem lehet elfogadni, az emberiség nyelvészete alapjaiban véve, helytelen úton jár. Mivel a magyar nyelv nincs feltárva a hivatalos nyelvészek rossz munkája miatt, ezért szükséges a kutatók munkája, akik feltárják az igazi jelentéseit a magyar nyelvnek.

A Kelták rokonaink, a hunok magyar nyelvű népcsoport. A Kel ige főnévként a Kelen nevünkben is megjelenik. Kel-En pontos jelentése Kel Isten, vagyis a fekelő Nap. A Hunok magyarok, amit Lao-Ce írt le a legjobban. Ő sem volt akárki, tényeit nem lehet meghamisítani.

A Bajorok magyar eredetű népesség. Baj az Úr neve, a Bő a magas rend, a Bajvívás a bők joga volt egykoron. A Vaj a régebbi finnben is Voi, a letöröközők csapata nem veszi figyelembe, hogy a törökök csak 220 után jelennek meg az emberiség színpadán, tehát feltétlenül magyar eredetűek. A Baj urak mellett a Turcilingek is magyarok, egy etruszk törzs, viszont egy harmadik törzs germán, és a három törzs összeolvadásával létrejött bajor nép germán nyelvet beszél. De azért 2/3-ad része magyar eredetű. Furcsa, hogy sok esetben a magyar nyelvet feleszi az utódok nyelve. Ennek oka talán az, hogy utódnyelveink sokkal könnyebbek, mint a nagyon logikus, talán isteni tudással megáldott ősi nyelvalkotóink nyelve. A Bajkál Gazdag-Nagy értelme abszolút pontossággal magyar nyelvű.

A Bajusz és Bojtár nevek is előkerülnek, a Bajusz a férfiak dísze volt, ma is az. A Boj-Tár nevében a Boj azonos az angol Boy szóval, Nap a jelentésük, vagyis Fiú, a Tár ige főnévként lehet Magas, Csillag, mint Istár nevében. A Bojtár tárolja az állatokat, vigyáz rájuk, Is-Tár pedig a Fény-Tárolója, elöl rövidülve Sztár.

A Nap a Bog. A Boi a Bők, vagy Napok, Nagyok, Urak. A Nagák külön téma.

Boly és Bóly, a Boj(-us) nép neve is, Gömb, vagyis Nap, a fiúk pl. a Boka Juniors, egy futball club Argentínában. Finn Poika Fiúka, a spanyol Boka Fiúk. A Bog Nap, kerek, az orosz Bojár a Napúr. Van szumer változata is.

16.

Barát István Zsolt „A viking kapcsolat” című írásában a Dobogó lapjain szól a kérdésről. Dobogó 2o16. március-július, és 2017. március-június számok. Barát István Zsolt munkájába érdemes bepillantani, sok tényt sorol fel igazul, néha azonban túlzottan kishitű. Ragaszkodik a hun időkhöz, mintha Bal-Amber 350, vagy 375 évi támadása előtt magyarok nem éltek volna Európában. A régebbi korokat nem hozza elénk, ami nagy hiba.

A varégok szerinte vikingek voltak. Szerintem magyarok és vikingek voltak.

Nagyon helyesen a magyar és viking harcmodor hasonlósága, a motívum kincs hasonlósága előkerül, mint rokon vonások. Azután a „magyar történelemnél nincs színesebb” megállapítás is helyes, de a szerző szinte bocsánatot kér a kijelentésért. Mintha félne valakiktől.

Felsorolja Fodor István művét, azután Péter Paulsent, Fettich Nándort, majd Györffy Györgyöt, akiket említésre méltónak talál. Györffy György szerint a kölpények skandináv eredetű népcsoport volt. Az eszébe sem jut, hogy egykori magyarok, akik Skandináviában telepedtek meg. Taksony és Géza csak úgy, jó kedvében alkalmazta a kölpényeket testőrként, bár tudták, hogy a gótok nagy árulók.

A Bizánc elleni magyar-besenyő-bulgár-orosz szövetség orosz tagja akkoriban létezett? Szvjatoszláv elvesztette az arkadiopoliszi csatát, ami miatt a besenyők megölték. De Szvjatoszláv szumernak, hunnak-magyarnak, vikingnek vagy kinek gondolta magát? Hozzá tartoztak a varég Kylfingarok, akiket a szlávok Kolbjagi-nak mondtak, ők lehetnek a Kölpányek. Ezután Botond is előkerül, neve Buzogányos. De nem Buzogányos, hanem a Bot Ház is, az Ond pedig Ond házából való, vagyis a legfelső magyar fejedelmi házak fia Botond. Tehát Botond magyar volt, nem skandináv, ahogy a magyarságot rombolók azt elképzelik. A Bot Ház, Hajó (botból készült hajók) és Bot értelmű, ami a Fa lombozatát fenn tartja, házat alkot, a Botos a vezér, egy bottal megy előre, pl. egyiptomi szoborcsoport esetén.

Birka egy város neve, a Bir magyar ige, a Bíró magas rang, a Ka Város is. A sírokból süvegcsúcsok, tarsolylemezek és veretek, övveretek, csodaszarvasos ezüstékszerek kerültek elő, bizonyítva, hogy itt hun népesség lakott, vagyis magyarok uralták a várost.

Laif Eriksson apja Erik Thorvaldsson, vagyis Vörös Erik, nevelőapja Tyrker, a magyar. Ők voltak Amerikában, egy ország neve Vinland, vagyis Borország, inkább Borföld. Az egész kaland tele van magyar jelzésekkel, a legfontosabb Tyrker kőbe vésett magyar nyelvű felirata, ami a hunok, tyrkök magyar nyelvűségét is bizonyítja.

Elképesztő bizonyítékok következnek Barát István Zsolt írásából, amelyek mindent elsöpörnek az Igazság útjából. Björ-kedal egy település, 500 km-el északabbra van Oslótól, egy kis hajóépítő település, néhány lakos a mai napig úgy mondja a Halat, hogy Hal, nem pedig Fiszk. A Fisch név a Víz változata, továbbá a hun Pa-Su Fésű is nagyon hasonló a halak csontos gerincoszlopához. Viszont a Hal ige is, a hidegvérűség miatt a Halál nevéhez is van köze. Az egyik sírban egy hun női gyűrűt találtak a régészek, ami nagyon megdöbbentő.

Rengeteg a halomsír, ami a kurgánok és a piramisok fogalmát idézi Norvégiában. Na de már sok tízezer éve is alkothattak halomsírokat őseink, meg piramisokat is. Tehát tilos a halomsírokat a germánokhoz kötni, hanem inkább az ősi kultúrnép, a magyar a megalkotója, feltalálója.

Van egy Rogaland megye, ami Roga/Ruga hun, vagyis magyar király nevét viseli. A magyar a fiatal, a hun az idős, a mi eszméinkben. Mi tehát egy nép, nemzet vagyunk, csak 200.000 éve írunk, amit a mai sok nép nem akar velünk kapcsolatban elismerni, hanem inkább kitörölne bennünket a Föld színéről. Na, ilyen az ember rossz arca. Ehhez nem fűzök semmit.

Rogaland megye fő folyama Hunná, a csodálatos szépségű völgy neve Hunnedal, vagyis Hunn Völgy. A Dal Völgy értelmű. A Hunn folyó alsó szakaszának a neve Ana, ami megint megdöbbentően magyar név.

Felvetődik az a gondolat, hogy a skandináv hős királyok is hunok voltak. Az biztos, hogy a hunok előtt sok ezer évvel magyarok alapítottak sok fontos dolgot Skandináviában. A hunok is sokkal régebbiek, mint Bal-Amber és utódai, nem lehet minket egy szütyőbe becsomagolni, mert mi vagyunk az ősnép.

Lotte Hedeager régész professzor azt írja, hogy a hunok és más ázsiai nomádok letelepedtek Északon, és ott az elit tagjai lettek. Ez a folyamat nem ilyen egyszerűen zajlott, hanem az ősidőktől kezdve, amikor a jégpajzs visszahúzódott, akkor a népesség alapvetően magyar (hun) eredetű volt, amelyik elfoglalta a jég alól felszabaduló területeket. A nomád fogalmat meg ránk ne aggassák a valódi nomádok, mert mi földművelők, pásztorok (nomádok), és városépítők vagyunk 20.000 év óta.

Szent Olav, II. Olav Haraldsson Norvégia királya I. Jaroszláv sógora volt, valamint Szár László, Koppány is a családhoz tartozott, mint őseredeti Turulházi fejedelem. A Turulházról sincs fogalma a mai tudósoknak, mert nem is tudósok, de csak egy részük.

Lotte Hedeager jó úton jár, de hatalamasokat téved. A magyar eredet ezerszer nagyobb és régebbi Skandináviában és a germánok között, mint azt elképzeli.

Atilla magyar király, nem nomád, hanem városépítő, de a hadak vonulásai ideján sátrakban lakott, amint minden nagy királyi hadvezér. Ezt azért szükséges leszögezni, hogy Atillát ne lehessen egy sátras néphez kötni, amint azt akarják egyes nyugatiak.

Snorri Sturluson izlandi költő és történetíró, egyik nagy műve a Prózai Edda. A régi történeteket egybe szerkesztette, Gylfaginning, Gylfi káprázata címmel. Másik műve a Heimskringla, a Földkeregség, ami a norvég királyok történetét tartalmazza.

Snorri azt írja, hogy Odin és türkjei alapították a skandináv királyi házakat, az Ynglingeétten házat Norvégiában és Svédországban, és a Skjoldungene házat Dániában. Odin nem Atilla, ez teljesen biztos, de a skandináv tudósok vitájában nem akarunk megjelenni. A magam részéről nem.

Hedeager azt írja, hogy Snorri talán összetévesztette Odin utazásait Atilla hadjárataival szerte Európában. Mi magyarok (Napok, oroszlánok-tigrisek-párducok és királyok) tiszteljük az isteneket, magunkat nem hasonlítjuk hozzájuk. Tehát Odin, a mi szemszögünkből, hatalmas isten, az Ó-Din alapján Ó-Isten, mindenek előtti isten, aki teremtette a világot. Más magyar istennevek is ezt jelentik.

Barát István Zsolt azon gondolkodik, hogy a Rigpula Rig Vers a hinduk teremtésmítoszával, a rgveda-val, a Rigvédával, milyen kapcsolatban lehet. Rig a mozgás istene az Eddákban, aki gyermekáldást hoz, a Rigveda meg teremtésmítosz.

Odin fia Baldr (Báldur) akinek hitvese Nanna (a Hold), fiatalon meghalnak, majd a Hel világban újra egymásra találnak. Nanna jelentése Anya, Baldr jelentése a Férfiak Ura.

Lotte Hedeager egy rég elfeledett dán tudósra, Niels Lukmanra is hivatkozik, aki azt állította, hogy a hunok (magyarok) Skandináviában sokáig hatalmon voltak. Ez a tétel, bár nagyszerű, a skandinávok ősi eredetével mond ellent. Mintha a skandinávok nem lettek volna magyar eredetű népesség!

Egyes történelmi személyek jelen vannak a skandináv történelmi hagyományban, mint magyar királyok. A Skjoldunge-Skilfinger hagyományban több név is jelen van. A nevek a kínai hagyományban is jelenlévő magyar királynevekre hasonlítanak (Götz László). A Halfdan, Roar, Ottar és Adils nevek azonosak a hun királynevekkel, amelyek magyarul érthető nevek.

Hedeager írja: Huldin (399-410), Ruga (422-434), Ottar (?-430), Atilla (434-453) királyok, e nevek magyar nyelvűek, mint olyan sok más hun név is magyar nyelvű. A nevek értelmezével nem kell egyetérteni, de bizonyára a germán nevek a magyar nevekből alakultak ki. A Hul-Din és Half-Dan azonos név, a Hul ismert Abu-Hul, vagyis a Szfinx nevében is.

A keleti gótok sokáig hűségesek voltak a hun királyokhoz, de aztán nagy árulókká váltak. Elkövették azt az árulást, ami alapján ki lettek tiltva minden emberi területről.

A germán eredet csakis a magyarok felől fejthető meg. A germán nyelvek, amint sok más nyelvcsoport is a magyar alapnyelvet tartalmazza, abból fejlődött nyelvvé.

17.

Ha a magyar nemzet nem tanulja újra saját nyelvét, elhiszi, mit mondanak róla az analfabéták, akik írni, olvasni, számolni nem tudnak a rovásírás alapján, akkor nincs mit tenni. Aki nem tiszteli a saját őseit, hagyja, hogy idegenek magyarázzák neki a valótlanságokat, az bizony nem is érdemel semmit. Senki nem becsüli ezért, sőt lenézi, kirabolja, elveszi országát. Nem engedi a magyar kutatók magyarázatait, magyar kutatók munkáit megismerni, jó neki a magyarokat nem szeretők zagyvaságai, azt jobban szereti, ha gyalázzák őt és őseit, lelke rajta. Nem lehet segíteni szomorú sorsán.

Ezért Zentai Ákos felettébb értékes munkát végez, sok-sok hasznos tényt közöl.

A germánok, kelták, italicusok adják a kentum csoportot. A szatem csoporthoz tartoznak a szlávok, görögök, indek és mások. A magyar nyelvben mindkét csoport nyelvi jellegzetességei megvannak. Mindkét csoport a magyar nyelvből ered, ez a konklúzió.

A magyar, mint alapnyelv, alkotja a germán és angol nyelvek alapjait. Erős a kelta is, és a latin megléte az angolban. Az orosz nyelv alapja szintén a magyar, amit összekevernek a szumerral. A magyar hozta létre a szumert, a magyar sokkal régebbi, mint a szumer. Az oroszban finnugor és kelta nyelvi elemek is gazdagon vannak, a germán és alán mellett. Az orosz 75 %-os szumer alapja tehát valójában magyar alap.

Az orosz és a germán nyelvek kutatása azért fontos a magyarok számára, mert bennük a magyar ősök fontos népeit fedezhetjük fel. De csak úgy, ha jobban megértjük a magyar nyelvet, nem engedjük ügynökök zsákmányául, mert ami a magyar nyelvvel kapcsolatban folyik évszázadok óta, az nem nyelvészet, nem tudomány, hanem ócska rasszizmus.

A magyar tudományos életben, akadémián, egyetemeken olyan emberek dolgoznak, akiknek a dolga a magyar nyelv alávetése. Ezek az emberek a pángermán és pánszláv ostobaságok hírdetői, tele van velük a magyar tudományos élet. Legfőbb fegyverük a hamisítás, amit nagyon szeretnek alkalmazni. Ki is a Hazugságok Ura? Az Emberiség ellenségei, zsigerből gyűlölnek mindent, ami arra utalna, hogy az emberiségnek sikerül megmaradnia és végül diadalmasan kijut a Kozmoszba, a Világegyetembe. És ott tovább él, terjeszkedik és boldog jövőt hoz létre.

Ha a magánhangzók jelentéseit feltártuk, akkor a két hangból álló szavak jelentéseit kell meghatározni. Utána jönnek a három hangból álló szavak. A két hangból álló alapszavakat az U-A-E-I magánhangzók alapján vizsgáljuk, az O-Ö-Ü magánhangzókra csak ez után megyünk át. A mássalhangzók a következők, zöngétlen és zöngés párokban: T-D, Sz-Z, K-G, J-H, P-B, F-V, és M-N, L-R. Ez a 16 betű alkotja az alapvázat, amely alapszavak jelentései megadják az egész emberiség nyelveinek alapját. Az emberiség összes nyelve tehát egyetlen nyelvből ered, amit nevezzünk ősnyelvnek.

Ez a dolgozat sok témát érint, az egyes témákban nem lehetett elmerülni, nem ez volt a cél. Bizonyára sok hiányt hagy maga után a munka, amiért elnézést is kérek, de ha lehetne jókat beszélgetni a kérdésekről, azokon szívesen részt is vennék.

Vannak ám kiváló magyar kutatók jelenleg is, akik a germán, vagy szláv nyelvek magyar eredetét kutatják. Köszönet munkájukért.

Tisztelettel vagyok mindenki iránt, akiket a magyar ősiség titkai érdekelnek, az ősiségen dolgoznak, valamint a magyar jelen, és a jövő megtörhetetlen harcosai a tudományok területein.

Kiemelések a Magyar Megmaradásért szerkesztőtől.

Hozzászólás  

#2 katyvaszokSZIKUL 2019-03-16 13:05
szoval a romai nevet hogy vettek fel a grmanok 1000 evre rea azutan hogy meg harcoltak ellenuk? ennyire hulyenek nezzuk a germant is. vagyes a ''nemet-romai birodalo''= kamu hanem a keto ugyanaz s esetleg mashol kell keresni
#1 viking-kedvelésnagy lajos 2018-07-06 09:37
csak egy picit ezekhez, ill. ezek margójára :

szerintem ezen egész vikingezés, normandozás …, csak az emberi agy, képzelet szüleménye csak. Ezt onnan veszem, hogy az ember, ember marad a maga gyulölködésével mindíg. Az, hogy az angolok és a franciák (és mások is esetleg) ilyen könnyen magukba fogadták azokat, akik oket sok évtizeden keresztül gyilkolták, pusztították …, az nem áll össze az emberi jellegzetességgel, foként az övékével. Ha pl-ul összehasonlítjuk ma, a mai franciák érzéseit, véleményét a hunokkal és a normand-ok irányában, akkor az elsoket még mindígy gyulölik, a másodikakat szeretik, 'imádják' és közben a történelem szerint ennek épp az ellenkezoje kellene legyen …

amikor a normandok letelepedtek Gallia északnyugati partjára, részére, a franciák (nevezzük már azoknak) hatalmas hányadának a nagyszüleit, talán szüleit is ezek nagyszülei kiírtották … és már akkor semmi ellenséges érzés részükrol nem észlelheto, miközben jóval késobb, még ma is észlelheto náluk az angol-ellenesség, de foként az utóbbi német-ellenesség. Nem könnyen felejtenek, bocsájtanak meg. Hogy a fenében vannak ezek ilyen nagy viking-normand barátok akkor !?

valami itt nincs rendben. Jó, üdvös lenne valami rendet tennünk, tennie valakinek ...

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások