20231205
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2017 november 14, kedd

Horthy Miklósról másként – 2. rész

Szerző: Madarász László

98 évvel ezelőtt ezen a napon, 1919.november 14.-én Lehár Antal csapatai élén benyomul Budapestre! Horthy Miklós csak két nap múlva érkezik, azt követően, hogy Lehár biztonságosnak ítéli a várost!

← Az előző rész: "Horthy Miklósról másként"

1919 nyarára kaotikus helyzet alakult ki a Magyar Királyság területén! Az ország a mohácsi csatavesztést követő szétszakadása megközelítőleg sem volt olyan mértékű, mint ekkor! Felvidéket a cseh csapatok uralták, a románok a Tiszáig jutottak, délen a szerbek hasítottak ki területeket. Szeged francia megszállás alatt volt. A Kenderesi birtokára visszavonult Horthy Miklós – aki addig kisujját sem mozdította az ország elvesztése láttán sem – a román előretörés miatt Szegedre menekült, ahol Gömbös Gyula vezetésével már szerveződött az új magyar hadsereg. Északnyugat Dunántúlon báró Lehár Antal, a zeneszerző Lehár Ferenc öccse alakított ki katonai kormányzást, az általa megszervezett, jól felszerelt mintegy 2000 fős – rendkívül ütőképes – seregével, mely megakadályozta a vörös csapatok benyomulását az általa irányított területekre!

Lehár AntalLehár Antalról, a monarchiában ezredesi rangot elért katonatisztről tudni illik, hogy az I. világháború végén, a Károlyi Mihály vezette kormány lefegyverzési parancsával dacolva, – hasonlóan más csapategységekhez – fegyverrel a kézben vezette haza állomáshelyére ezredét, úgy hogy abból egyetlenegy embere sem dezertált! Önmeghatározása: „Soproni születésű németként természetesen magyar vagyok!”. A királynak tett katonai esküjét soha meg nem szegő Lehárról köztudott volt, hogy legitimista (királypárti). Működése során nem csak a vörös terrorban résztvevőktől tisztította meg Északnyugat Dunántúlt, Horthy különítményeseivel ellentétben bírósági úton (!), de rendet is tartott ott. Többször kijelentette, ha a Magyar Királyság általa uralt területét, az osztrák, vagy román hadsereg megtámadná, fegyverrel veri onnan vissza a támadókat!

Az ország kormányzása a területi megosztottsághoz hasonlatos volt. A tanácsköztársasági kormányt Pesten az un. szakszervezeti kormány, majd a Friedrich kormány követte, délen előbb Arad központtal (május 5.), majd a román előretörés következtében Szegeden ellenforradalmi kormányok jöttek létre, Károlyi Gyula vezetésével. A harmadik Károlyi kormány honvédelmi minisztere lett 1919. június 6. –án Horthy Miklós, aki tulajdonképpen Szabó Zoltán vezérőrnagy, Erdély katonai kormányzójának a helyét foglalta el, tekintve, hogy Szabót a románok elfogták és internálták. Az Antant nyomására június 12. –én a hat napot megélt Károlyi kormány lemondott, helyét Ábrahám Dezső kormánya vette át, melyben Horthy már (látszólag) nem kapott szerepet, viszont a kormány megalakulását követő napon Horthy Miklóst a Nemzeti Hadsereg főparancsnokává, fővezéri titulusban nevezték ki! Arról, hogy pontosan mi és miért történhetett így, csak Horthy tudhatott, de alighanem bölcsen hallgatott arról. Horthy, augusztus 9. –én függetlenítette magát az Őt kinevező kormánytól, pontosabban a kormány hadügyminisztériumának vezetése alól, és a Nemzeti Hadsereg vezetése „fővezérséggé” alakult!

Az ország területi és közigazgatási megosztottsága egyértelműen nem tetszhetett magának az Antantnak sem, hiszen már megszületett a döntés a Magyar Királyság felosztásáról, ami a későbbi trianoni békediktátumban került lefektetésre. Viszont ezt az aljas és elfogadhatatlan békekötést nem volt kivel aláíratni, hiszen azt a Magyar Királyság nevében, IV. Károlyt leszámítva, senki nem tehette volna meg, csak egy tényleges hatalommal bíró legitim kormány által kinevezett kormányzó, aki az uralkodó nevében járhatna el! A kormányhoz persze tartozik egy – legalább megcsonkolt -„ország” is, így azt előbb létre kellett hozni. Ennek gátjai a románok voltak, akik minden antant figyelmeztetés ellenére nem csak, hogy bevonultak Budapestre, de ott díszfelvonulást is tartottak 1919. augusztus 4. –én, majd kirabolták az országot.  Továbbá fel kell állítani egy „nemzeti hadsereget”, melynek az a feladata, hogy egyfelől a vörösöktől megtisztítsa a “leendő csonkolt” országot, másfelől ne engedje vissza a hatalomba IV. Károly királyt, aki keresztül húzhatta volna Magyarország ellenségeinek elképzeléseit! Az antant leginkább az aggasztotta, hogy amennyiben az ország legitim uralkodója újra elfoglalná a trónt, a gyalázatos békediktátum megvalósíthatatlan lenne, ugyanis a megszállók ellen elkezdődtek az amúgy elszigetelt lázongások, amik királyi parancsra azonnali szervezett fegyveres felkeléssel fenyegettek!

A hadsereg irányításának feladataira leginkább Lehár Antal felelt volna meg, de Ő köztudottan esküjéhez hű, talpig becsületes királypárti katonaember volt, tehát személye szóba sem jöhetett! Kényszerűségből kellett keresni egy nagyravágyó balekot, aki majd végrehajtja az Antant parancsait! Horthyból így lett fővezér, annak ellenére, hogy a szárazföldi hadviselésről nem csak tapasztalata, de még halvány elképzelése sem volt* (ami az Antant szempontjából nem hátrány, sőt…), viszont elég hiú ahhoz, hogy a királynak tett katonai esküjét-, majd a hadiflottánk Antantnak történő átadása előtti napon, szintén neki tett önkéntes esküjét megszegje! (*Megjegyzés: Horthy a flotta főparancsnokaként az osztrák-magyar monarchia olasz fronton harcoló szárazföldi erőinek javaslatot tett arra, hogy az olasz állásokat az Adriáról hajóágyúival bombázza. Kiröhögték! Gondolom egyfelől azért, mert az a több száz kilométeres front csak egy nagyon keskeny sávjára korlátozódhatott volna le, másfelől azért mert a mély-merülésű cirkálóknak a parttól elég messze kellett volna tüzelőállást foglalnia, ami az ágyúk tényleges hatótávolságát lényegesen lerövidíti, miközben a torpedókkal felszerelt gyors mozgású olasz motorcsónakok és olasz repülőgépek miatt állandóan manőverezni kell, ez viszont a pontos célzást gátolja. /És az Antant flottáról még nem is beszéltem./ Ezek következtében egyáltalán nem zárható ki, hogy a szárazföldi egységeinket baráti tűz éri!)

Fővezérként Horthy hozzákezd a Nemzeti Hadsereg létszámának felduzzasztásához, de az a megtorlást is végző tiszti különítmények „erőfeszítése” – kényszersorozás – ellenére vontatottan halad, tekintve, hogy ekkora Horthy Miklós a világháborús szárazföldi hadseregünk túlnyomó többsége előtt, minden korábban megszerzett tekintélyét elvesztette! Ezt azzal kívánta ellensúlyozni, hogy ekkor még királypártiságát a csatlakozó tisztek előtt hangoztatta. Augusztus 9.-én a Nemzeti Hadsereg elindul Szegedről Siófokra. Ekkor még az 2 gyenge zászlóaljból, 1 huszárszázadból, 1 tüzérosztályból, 1 utászzászlóaljból és kb. 1 000 főt kitevő tiszti századokból áll. Felszerelésük szinte siralmas. Gondolom a hadserege állapotát Ő is hasonló módon ítélte meg, ezért Gömbös Gyulát megbízza azzal, hogy vegye át Lehár Antal vezette jól felszerelt, rendkívül szervezett, ütőképes hadosztályt, melynek átadását Lehár – ekkor még – megtagadja! Később azonban feltételezve Horthy királyhoz való hűségét, a Haza érdekében már alárendeli magát a fővezérnek és a román csapatok – antant parancsra – a Dunántúlról, majd Budapestről történő kivonásának megkezdése után, együtt induljanak a főváros felé. (Lehár már november 9. -én Martonvásáron van, miközben Horthy még mindig Siófokon!) A martonvásári bázisukról Lehár Antal zászlóalja élén, november 14. –én hatol be Budapestre, egyfelől ellenőrizendő a románok visszavonulását, másfelől elvégzik az esetleges vörös terrorfészkek felderítését is. Horthy csak ezt követően két nappal később, 1919. november 16. –án vonul be a már biztonságos fővárosba, oldalán a szintén lovon ülő Lehár Antallal.

1919. november 16. –án vonul be a már biztonságos fővárosba, oldalán a szintén lovon ülő Lehár Antallal. Ami ennek kapcsán történik, egyfelől jellemző a későbbi kormányzóra, másfelől undorító: a bevonulást megörökítő fényképekről és filmfelvételekről Lehár Antalt utóbb kiretusálják! Amilyen ütemben a románok hagyják el az országot, Horthy parancsára a Lehár hadosztály követi Őket. Az általuk megtisztított területeken szinte azonnal megjelennek Horthy agitprop emberei, akik majd’ minden ház portájára felragasztják az alábbi, Horthyt népszerűsítő plakátot.

Horthyt népszerűsítő plakát

Egy tönkretett, megcsonkolt országtól temérdek pénzt igénylő plakátragasztgatással, emberi erőforrást nem kímélve elkezdődik Horthy személyi kultuszának kiépítése. (Rejtély számomra, hogy ki/kik finanszírozták a plakátok gyártását?)

A formális kormányzóválasztás (1920.03.01.) előtt már hetekkel Lehárt eltávolítják Budapestről, azzal az ürüggyel, hogy közelebb kell helyeznie a hadosztály-parancsnokságát a tevékenységi körzetükhöz (Miskolc, Szolnok, stb.) Lehár Ceglédet választaná, mert nagyjából az helyezkedik el középen, de finoman „lebeszélik” tervéről, mivel az a város még túl közel van Budapesthez. Így esik választása a távolabbi Mezőkövesdre. Horthy fél a még így is közel lévő királypárti Lehártól, ezért a kormányzóválasztást saját különítményeseivel katonailag is biztosítja! Hiába, gyáva volt a teljes flotta főparancsnokaként az Otrantói támadása során, gyáva volt inkább elsüllyeszteni az osztrák-magyar hajóhadat, mintsem átadni azt az ellenségnek, gyáva volt hadsereget toborozni és szembeszállni a románokkal, gyáva volt elmondani környezetének, hogy nem királypárti inkább csak hatalomra tör, és most sem hazudtolta meg önmagát! Nem véletlen, hogy Orbán Viktor újabban dicsőíteni kezdte a kormányzót! Ö is gyáva valóban szembeszállni Brüsszellel (legfeljebb csak a kiragasztott plakátok szintjén), gyáva kivezetni az országot az EU –ból, gyáva szembemenni azzal a mérhetetlen korrupcióval, ami Ő indított el, de gyáva leszámolni azokkal a külföldről fizetett civil szervezetekkel is, akik majd felforgatják Hazánkat!

Horthyi Miklós – már kormányzóként – 1920. március 15. –én kinevezi Simonyi-Semadam Sándort miniszterelnöknek. Az Ő kormányának népjóléti minisztere Benárd Ágost és Drasche- Lázár Alfréd írja alá Versailles Nagy-Trianon kastélyában 1920. június 4.-én a szégyenteljes békediktátumot, tekintve, hogy ezt a feladatot egyetlen magára valamit is adó politikus sem vállalta el! Annak ellenére, hogy Hazánk aláírta a békeszerződést, ekkor még semmi nem volt „lefutva”! Horthy hatalma is ingatag volt, leginkább a vörös veszély állandó ismételgetésének segítségével és királypártiságának hangoztatásával biztosította hatalmát. (Hasonlóan Horthyhoz, most ugyanilyen okokból Orbán hivatkozik szinte állandóan a migránsveszélyre.) Ez idő tájt a nyugati országrészben a rongyos gárda tevékenykedik, június 30.-án kirabolják az ausztriai Fürstenfeld katonai raktárát, számos puskához és gépfegyverhez jutva. Később ezek segítségével elfoglalják az osztrákoknak ítélt Burgenlandot, és többször összetűznek az ellenük küldött osztrák rendőri- és csendőri alakulatokkal. Megsegítésükre Horthy nem küld sem katonákat, sem fegyvereket, de ellenük sem mer tenni semmit! Prónay Pál – korábbi Horthy különítményes – vezette rongyos gárdához csatlakozik Lehár Antal korábbi helyettese, Ostenburg-Moravek Gyula Sopron csendőrparancsnoka 300 emberével. Pécs-baranyai terület még mindig szerb megszállás alatt, csak augusztusban kapjuk vissza annak egy részét!

Arra vonatkozóan, hogy milyen politikai helyzet uralkodott ebben az időben a szétszedett Magyar Királyság területén, illetve peremén, álljon itt néhány példa: 1919 januárjában a lengyelek és csehek háborúzgatnak a Hazánkból kiszakított terület megszerzése érdekében. 1920 áprilisában kitör a lengyel szovjet háború, melyben a lengyelek győzedelmeskednek. (Horthy nagy mennyiségű fegyverrel és lőszerrel segíti a lengyeleket Románián keresztül, mivel sem a csehek sem az antant államai nem engedik át területükön a fegyverszállítmányt! Pedig a lengyelek, az általuk állítólagosan utált vörösök ellen harcolnak!) 1920 novemberében súlyos összecsapások robbannak ki a csehországi német városokban a lakosság és a katonaság között. Egy hónap múltán a sztrájkot követően Prágában is összetűzések lesznek. 1921 februárjában összeül a Szerb- Horvát – Szlovén Királyság nemzetgyűlése, melyben a horvátok nem vesznek részt! Kezdetleges, inkább helyi szervezkedések alakulgatnak a Felvidéken a magyar és szlovák lakosságon belül a cseh elnyomás ellen. Hasonló a helyzet a megszállt Erdélyben, és Délvidéken is! A Magyar Királyság területén élők csak királyi parancsra és fegyverre várnak… Érzik ezt a területrablók is, ezért elkezdik a kisantant szervezését (1920. augusztus), mely végül 1921. április 23. –án (ha valakinek így jobban tetszik: 1921. június 7. –én) Románia csatlakozásával lesz teljes.

1921. március 27. –én IV. Károly meglepetésszerűen visszatér Magyarországra, hogy ismét elfoglalja trónját. Horthy ezt azzal utasítja vissza, hogy az Antanttól és a csehektől olyan jegyzék érkezett,mely szerint ebben az esetben megtámadnák Magyarországot. Horthy hazudott! A jegyzék csak két nap múlva érkezett meg! Horthy felkéri IV: Károlyt a távozásra, de korábbi levélváltásukhoz hasonlóan újra hűségesküt tesz felkent királyának! 1921. október 20.-án IV. Károly ismét megkísérli trónja visszaszerzését. Lehár Antal és Ostenburg-Moravek Gyula vezetésével királyhű alakulatok fegyveres támogatásával, vasúton indul meg Budapest irányába, de szerelvényét az ünneplő tömeg rendre megállítja, lassítja, ezért meglepetésszerű trón visszafoglalásról már szó sem lehet! Budaörsnél ütköznek meg a legitimista (királypárti) seregek, a korábban még szintén királypárti Nagy Pál honvéd altábornagy által irányított horthysta, leginkább egyetemistákból álló alakulatokkal. Rövid tűzpárbaj után, katonailag értelmetlen királyi parancsra, mivel IV: Károly Horthyval ellentétben nem akart magyar vért ontani, Lehárék leteszik a fegyvert! Lehár ellen elfogatóparancs van érvényben, ezért IV. Károly kifejezett, többször megismételt parancsára a Dunát átúszva megszökik, és bátyjához, Lehár Ferenc zeneszerzőhöz menekül Németországba. Ostenburg-Moravek Gyulát elfogják, elítélik, de később kormányzói kegyelemben részesül. IV. Károlyt elfogják, több legitimista főúrral és politikussal együtt Tihanyba hurcolják, majd Madeira szigetére száműzik! Ennyit ért Horthy Miklós sokszoros esküje! IV. Károly királyunk, nem sokkal később spanyolnáthában a szigeten hal meg 1922. április 1. –én.

A Szentkoronával megkoronázott, azaz felkent IV. Károly halálával a Trianonban elcsatolt területeink visszaszerzésének reménye, Horthy Miklósnak köszönhetően örökre elpárolgott! Pedig ha a felség- és hazaáruló, többszörösen esküszegő, hazug, antant báb Horthy Miklós ígéretéhez híven visszaszerzi számára a koronát, kisantant ide, vagy oda, királyi parancsra a területrablók által kifosztott, meggyalázott Magyar Királyság lakossága – beleértve Horvátországot is – egy emberként rázza le azt a rabigát, melybe az antant belekényszerített minket! (Még az elismert román történész, Luciaan Boia is a következőket írja könyvében: “Az éppen létező Románia, illetve az egyenlő nemzetek konföderációjaként elképzelt Habsburg Monarchia közül az erdélyi románok valószínűleg az utóbbit választották volna.” Én hozzáteszem: IV. Károly visszatérése esetén is felülvizsgálták volna korábbi gyulafehérvári döntésüket, és újból csatlakoztak volna a Magyar Királysághoz!)

Törökországban ekkor még zajlott Musztafa Kemal Atatürk vezette felszabadító háború, melynek végén az antant csapatok vereséget szenvedtek, már csak azért is, mert katonáik a világháborútól megcsömörlöttek – a francia hadsereg már a világháború folyamán is felbomlott egyszer, és kíméletlen terror után állt újra fel – ezért is inkább a görögöket áldozták fel. Kizárt dolog, hogy egy újabb, a Magyar Királyság és a kisantant közötti háborúba a francia, angol, vagy olasz csapatok beavatkoztak volna! Az elcsatolásra ítélt területeken – Sopron kivételével – soha nem engedélyezték a népszavazás kiírását a hovatartozásról! Ugyanis ellenségeink is tudták, hogy az ezer éves királysághoz szokott lakosság – tartozzanak is bármelyik nemzetiséghez  – amely még ráadásul a megszállók rablásaitól, erőszakosságától is szenvedett, soha az életben nem adta volna voksát a Trianon előtti határok megváltoztatásához!

1921 novemberében Horthy parancsára a rongyos gárda kiüríti Burgenlandot, megszűnik a Prónay vezette önálló állam, a Lajtabánság. A rongyos gárda tevékenységének eredményeként népszavazást írnak ki Sopron és az azt övező néhány falu hovatartozásáról. A leadott szavazatok alapján azok visszakerülnek hozzánk. Ezt persze Horthy saját győzelmeként ünnepelteti, további tápot adva személyi kultuszának, holott köze nem volt a népszavazás kierőszakolásához!

1921.november 6.: kimondják a Habsburg ház trónfosztását, amit Horthy a király kormányzójaként ír alá, ezért szerintem annak érvényessége kétséges! Lásd: http://magaspart.hu/horthy-miklosrol-maskent/

Jellemző: a megválasztott kormányzó annak ellenére, hogy IV. Károly nevezte ki a háború utolsó napján altengernagynak, majd megtagadta királyát, akit még Madeira szigetére is száműztetett, egész életében a IV. Károlytól kapott tengerésztiszti (vagy ahhoz megtévesztésig hasonló) egyenruhában feszít, azzal a különbséggel, hogy a karpaszomány már a monarchia főtengernagyi rendfokozatára hajaz, még ha pontosan nem is felel meg annak! A történések után, a helyében sohasem mertem volna felvenni ezt a formaruhát, vagy ha azt rám erőltetik, a tükörben szembeköpöm magam!

a megválasztott kormányzó

Egy másik Horthy Miklós „születik”:

Mindenekelőtt tisztázzuk: mikor a következőkben Horthyról írok, ez alatt az általa kinevezett kormányokat is értem, dicsőségben, felelősségben osztoznak!

Horthy Miklós egy végtelenségig kirabolt, nyersanyag forrásaitól, só- és színesfémbányáitól megfosztott csonka országot „rendelt magának”! A későbbi kisantant megszálló csapatai vittek mindent, ami a kezük ügyébe került! Különösen a románok jeleskedtek a szabad rablásban! Gyárainkat leszerelték, a polgári lakosságtól minden hasznavehetőt elkoboztak és azokat szerelvényszámra vitték rablott hazájukba a mozdonyokkal, vagonokkal együtt! A közigazgatás romokban, az alakulgató politikai pártok többszörösen megosztottak. Horthy a vörös veszélyen túl, leginkább a királypártiaktól tarthatott, ezért mindent elkövet majd egyes legitimisták lejáratása érdekében. Az éhező, kirabolt lakosság várja a csodát, amit felkent királyának halála után Horthyban remél megtalálni! Tovább növeli az átmeneti nehézségeket az elcsatolt országrészekből idemenekültek magas száma. Az igazi megoldást az egymást követő kormányok sem találják, a helyzet már-már katasztrofális. A fordulatot Bethlen külpolitikájának gyümölcse jelenti, Magyarországot felveszik a Népszövetségbe (1922), és 250 millió aranykorona értékű kölcsönt kapunk angol közbenjárásra, 20 éves futamidővel.  Megindul a gazdasági fejlődés, melynek az 1929 –es gazdasági világválság vetett véget. Feléljük arany- és devizatartalékainkat, az ipari termelés 20%-al visszaesik. Az igazi áttörést Hitler hatalomra kerülése hozza el. Mivel a zsidók „háborút” hirdettek Németország ellen (Daily Express: Judea Declares War on Germany), ami bojkott formájában öltött testet és célja az ország kiéheztetése volt, a németekkel 1930. –ban megkötött kereskedelmi szerződés 1934 évi kiegészítése, a lendületesen fejlődő agrártermelésnek hatalmas külső piacot jelentett. Cserébe áramlott a német ipari áru Hazánkba, mely újabb lökést adott a gazdasági fejlődésnek! Horthy érdeme, hogy eddigre már a magyar oktatás átszervezése, általánossá tétele lezárult, így a népiskolák tanárainak letelepedésére, a kulturális intézmények fejlesztésére is jutott elég anyagi erő. Tovább lendítette a gazdasági fejlődést, hogy kereskedelmi szerződést kötünk Olaszországgal (1934), illetve Ausztriával is. Szépült, gazdagodott az ország! Álláspontom szerint 10 év alatt akkora fejlődés történt, mint a háború előtt 20-25 év alatt. Az 1938 –ban meghirdetett hadsereg-korszerűsítési program újabb lökést ad a magyar iparnak. Töretlen gazdasági fejlődésünknek az 1941. június 27. –i, Szovjetunió elleni hadba lépésünk fokozatosan vetett véget.

Összefoglalva: az ország talpra állásában és gazdasági fejlődésében, Horthy múlhatatlan érdemeket szerzett! További érdemei: A népköztársaság, majd a tanácsköztársaság után helyreállította a jogfolytonosságot, visszaállította a történeti alkotmány érvényességét és a királyság intézményét, a Szentkorona-tant újra érvényessé tette a közigazgatásban.

Időnként felcsapnak olyan teljességgel megalapozatlan hangok, hogy a Kormányzó antiszemita lett volna. Álláspontom szerint ez hazugság! 1919 –ben az elébe járuló zsidó küldöttséget biztosította arról, hogy akik közülük nem vettek részt a vörös terrorban, azoknak bántódása nem lesz. Ekkor már betartotta adott szavát!  (pl. Sióagárdi Zöld Márton, született: Grünhut Móritz – későbbi tábornok – ugyan zsidó volt, de Horthytól 1920 –ban vezérőrnagyi kinevezést kapott.) Soha nem kiáltotta ki a zsidóságot általános bűnbaknak, a vörös terrorért! Vagyis nem tette azt, mint a zsidóság prominens személyei, akik még mindig a teljes magyarságot okolják 600000 zsidó elhurcolásáért! Illene azt is tudni, hogy kártyapartnereinek többsége zsidó volt, amit környezete bizony-bizony szemére is hányt. A háború elől menekülő külföldi, főleg lengyel zsidókat is befogadta az ország, és ameddig módja volt rá, a zsidók munkatáborokba történő elhurcolását is megakadályozta! A nürnbergi nemzetközi bíróság csak, mint tanút idézte be, és sohasem ült a vádlottak padjára. Felelősségre vonását még Sztálin is ellenezte! Portugáliai száműzetésében zsidó magánszemélyek anyagilag támogatták. Antiszemita beállítottsága bizonyítékaként tüntetik fel, az un. numerus clausus törvény elfogadását, ami viszont kizárólag a felsőoktatásban az igen magas zsidó túlsúlyt igyekezett a zsidóság létszámarányához visszaigazítani. Arról már nem szívesen beszélnek a zsidó hangadók, hogy hasonló szabályozást vezettek be ez időtájban pl. az USA –ban, Kanadában is!

Az antiszemita vádaknak több indítéka van. Ezek közül álljon itt néhány:

  1. A zsidó lobbi szeretné meg nem történté tenni azt a tényt, hogy korabeli vezetőik semmit sem tettek a II. világháború alatti deportálások megelőzése, elkerülése érdekében, sőt türelemre, megértésre intették zsidó vallású híveiket! A teljes felelősséget ránk hárítják! „Sokat gondolkodok Stern Samuról, a vezetők felelősségéről, és arról, mi vette rá elődeimet, hogy a németek bevonulása után együttműködjenek velük, kiszolgálják őket.” „A zsidó tanács tagjai a gyilkos gépezet részeivé váltak, és nagymértékben elősegítették, hogy az emberek a gyilkosok valódi céljainak ismerete nélkül menjenek a gettóba és a halálba. Döntő szerepük volt abban, hogy a magyarországi zsidóság nagyobb része fegyelmezetten tett eleget a hatósági intézkedéseknek. Az idézetek Dr. Feldmajer Péter korábbi MAZSIHISZ elnöktől.
  2. A magyarországi zsidóság vezetői sohasem néztek szembe azokkal a tényekkel, hogy csakúgy, mint a tanácsköztársaság idején, a Rákosi érában is zsidók álltak a magyarok elleni atrocitások, megtorlások élén! Pl. ÁVH tevékenysége, padlás lesöprések, terror. Ezekért sohasem kértek bocsánatot, inkább olyan irányba terelték a közvéleményt, mely szerint nekünk kellene sajnálgatni őket!
  3. A zsidók mindig is a megtévesztés „művészei” voltak! Pontosan tudják, hogy Európa őslakosai megvetéssel tekintettek rájuk régen is, most is. Tehát, ha ők szeretnek valakit, az gyűlöletet ébreszt azzal szemben a gojokban, és megfordítva. Ha ők látszólag utálnak valakit – jelen esetben Horthyt – azt a nem zsidók piedesztálra emelik! Gondoljunk itt Rejtő Jenő Piszkos Fredjére, aki addig „szeretgette”, tisztelte Vöröskarmot, amíg a hajó teljes legénysége szembeszállt Vöröskarom akaratával és Vadsuhanc pártjára állt! Rejtő – aki maga is zsidó volt – pontosan ismerte a zsidó megtévesztés menetét, sőt le is írta azt a Piszkos Fred a kapitány c. művében! Ezért a feltétlen Horthy imádóknak el kellene gondolkodnia azon, vajon nem a zsidók játékszereivé váltak-e?
  4. Horthy Miklós tevékenységét, ha úgy tetszik életpályáját, sohasem kísérelték meg a történészek átfogóan – az adott korszakok adta lehetőségek figyelembevételével – elfogulatlanul kiértékelni! A II. világháború előtt imádni, utána utálni kellett, ma újra dicsőíteni. Pedig gyarló ember volt Ő is a maga tévedéseivel, hibáival, a Bethlen kormány hivatalba lépésétől számítva – az országért tett – elismerést érdemlő cselekedeteivel együtt!

Orbán Viktor – Klebelsberg Kuno felújított lakhelyének átadásakor elhangzó – Horthyról szóló mondatai, látszólag kiverték a biztosítékot egyes zsidó vezetőknél, holott csak arról van szó, hogy az ő felháborító véleménynyilvánításukkal plusz szavazatokat szereznek, a nekik milliókat juttató jelenlegi miniszterelnöknek, a megtévesztett magyarság soraiból! Azonban, ha mégis a jelenlegi felforgatástól sem visszariadó csoportosulás győzne valami úton-módon, akkor ők ugye már megmondták a magukét Orbánnak, Horthy kapcsán is! Tehát mindenképpen jól járnak!

Személyes véleményem az: Elég tisztességes, becsületes magyar hazafi, hős született már a történelmünk során, akik nem haboztak tenni valami maradandót a magyarságért, ha hívta Őket a Haza! Őket bátran állíthatjuk példaképnek a fiatalságunk elé! Horthyt nem sorolom közéjük! Viszont már kormányzóként, az ország fejlődésére tett intézkedéseit el kell ismernünk!

Dr. Bene Gábornak is kötelező olvasmány: Lehár Antal: Egy katonatiszt naplója!

Madarász László

← Az előző rész: "Horthy Miklósról másként"

Forrás: magaspart.hu

Megnyitva 2249 alkalommal

Hozzászólás   

#8 Mindenkinek más a lényegSubartu 2017-11-21 10:14
Tisztelt Madarász László, néhány gondolat: kiváló munkát végeztél, az ilyen összefoglalók, vagy történelmi tanulmányok mindig hasznosak. Hasonlóan igen, de egyformán soha sem értékeljük a dolgokat, így a történelmet sem. E kiváló írás szerzőjeként ugyanakkor méltatlannak tartom a sagi félékkel való polemizálást, nincs szükség lealacsonyodni az érzelmi gondolkodás szintjére az értelmi helyett. Hadd mondja a magáét, mi is voltunk óvodások. Mindannyian tanulunk, de nem feltétlen járunk egyazon osztályba.
Ami magát Horthy-t, illetve a mostani bandavezérrel történő összehasonlítást illeti: soha nem olyan fekete az ördög, amilyenre festik. Az ún. háttér hatalom mindig megválogatta, kikkel végezteti el a piszkos munkát. (emlékeztetnék Albert Pike levelére Mazzinek, 40 évvel Horthy előtt: a tervek már akkor megvoltak) Ugyanakkor, legalább volt tartása, és a mostani bandával ellentétben nem lopta szét az országot, hanem nagyon sok minden épült fel az uralma idején. Gyáva és megalkuvó volt, igen. Kevés olyan politikus van, akinek a tökei köré nem fonódik vasmarok, és nem szorítja meg, ha "hibásan" cselekszik. Ezzel együtt Horthyt - mint embert, és részben mint vezetőt is - nagyságrendekkel előbbre sorolom, mint a mostani félművelt lopógépeket. Az írás érdemeiből azonban mindez nem von le, ez csak a személyes véleményem. Gratulálok az íráshoz, tanulságos.
#7 Sagi-nakMadarász László 2017-11-20 17:39
Néhány dologra felhívnám a Sagi nevű hozzászóló – elvakult orbánista - figyelmét:

Mikor Orbán Viktor szájából az alábbi mondatok hangzanak el, az Arab Bankok Szövetségének éves közgyűlésén, melyek egy részét a Zoli által belinkelt videón is hallhatta- láthatta, 2015. június 09.-ét írunk, és nem 2012 -őt!!! A videónál hosszabb idézet a miniszterelnöki beszédből:

„Mi azt gondoljuk, hogy minőségi, szeretetteljes és boldog életet csak olyan országban lehet élni, amely a tisztelet kultúráján alapszik, következésképpen a tisztelet hangján beszél. … Én szeretném Önöket megnyugtatni és biztosítani a felől, hogy itt mindenkit tisztelettel fogadnak, az iszlám világból érkezetteket is tisztelettel fogadják. Az iszlámot, az Önök civilizációs gyökereit itt rendkívül nagyra értékelik, mi úgy tekintünk arra, mint egy nagy lelki és szellemi építményre, amely nélkül a világnak azon a részén sem béke, sem boldogság, sem kiegyensúlyozott emberi élet nem jöhetne létre. Ezért számunkra az iszlám világból érkezett emberek nem fenyegetést jelentenek, hanem egy magas civilizáció képviselőiként üdvözöljük őket, és nem szégyellünk időnként tanulni sem tőlük. ” Remélem önnek hiteles a forrás: kormany.hu/.../...

Korábban - 2014 márciusában - Szaúd-Arábiai látogatásakor Orbán a következőket is mondta: „Mi nem azért jövünk ide, hogy kioktassunk bárkit emberi jogokból vagy modern világfelfogásból. Mi azért jövünk ide, mert tiszteljük az arab kultúrát, és elismerjük azt, ahogyan ők berendezték és a világ egyik legsikeresebb részévé tették a saját világukat.” Nos, mit is tisztelünk, mit ismerünk el? Ezt a „magas civilizáció”-t?:

* Szaúd-Arábiában halálbüntetést szabhatnak ki házasságtörésért, hamis próféciáért, ismételt füvezésért, boszorkányságért és varázslásért.
* Szaúd-Arábiában engedélyezett a többnejűség.
* Szaúd-Arábiában börtönnel büntetik azokat a nőket, akik autót vezetnek.
* Egy férfi akár sms-ben is elválhat a feleségétől, ha az üzenet világos és egyértelmű.
* A szaúdi törvények szerint nő csakis férfi rokon kíséretében utazhat, de még bevásárolni vagy orvoshoz sem mehetnek felügyelet-kíséret nélkül.
* Ha egy nő olyan férfival utazik vagy bárhogyan érintkezik, aki nem családtagja, akár börtönbüntetéssel is sújtható.
* A nők otthonuk falain kívül olyan fekete burkát kénytelenek hordani, ami csak a szemüket hagyja szabadon
* A nők csak külön iskolákban tanulhatnak, ahol a tantermekben óriáskivetítőn nézhetik-hallgathatják végig férfi tanáraik előadását.
* A nők csupán 15 százaléka dolgozik, nekik is külön engedélyt kell kérniük férjüktől, hogy dolgozhassanak.
* A nők nem szavazhatnak.
* A nők feleannyi örökséget kapnak, mint fiútestvéreik, és kizárólag csak muszlim férfival köthetnek házasságot
* Az új terrorizmus elleni törvény megengedi a királyságnak, hogy bárkit terroristaként üldözzön, aki reformokat követel, vagy bírálja a társadalmat.
* 2007 és 2010 között 345 nyilvános lefejezés volt.

2015 június 09. –én elhangzott Orbán beszédig, kb. 90.000 muzulmán jött át a magyar határon! Egy hónap múlva kaotikus viszonyok a Keleti pályaudvarnál! A többit tudjuk! És ennek az embernek higgyem el, hogy meg akarja védeni Európát a muszlim inváziótól? Ha azt nem is lehet (nem is szabad) kijelenteni, hogy maga a magyar miniszterelnök generálta az Európát ért muszlim inváziót, az viszont biztos, hogy beszédeiben hozzájárulását adta ehhez! Ez akkor is így van, ha Önnek ez a nyers megfogalmazás nem tetszik!

„Hazudtunk reggel, éjjel meg este” – mondta az általam egyáltalán nem tisztelt Gyurcsány az el-hírhedt ősződi beszédében. Kisvártatva a fideszesek provokációi miatt az emberek felforgatták Budapestet! „Én szeretném Önöket megnyugtatni és biztosítani a felől, hogy itt mindenkit tisztelettel fogadnak, az iszlám világból érkezetteket is tisztelettel fogadják.” – mondta Orbán Viktor, mikor már látható volt, hogy nagy a baj a déli határon, de senki meg sem nyikkant! A beszéde után hónapokkal sem, mikor már arabok tömegeit utaztattuk. Akkor hol is lakoznak a felforgatók?

Ha már korábban szóba hozta: 2010. –ben megválasztott országgyűlési képviselők – köztük Orbán Viktor is – leteszi az esküt az Alkotmányra! www.valasztas.hu/hu/download/289/1997cmell1.pdf 2011. április 18. án, az Alkotmányra korábban felesküdött országgyűlés megszavazza az Alaptörvényt, ami megszüntette az Alkotmány érvényességét! Azaz az esküszegők alkottak maguknak egy új alkotmányt, amire felhatalmazásuk nem volt! Egy új alkotmányt, még ha csak alaptörvény is a neve, – hosszas társadalmi vita után – csak erre az egy alkalomra választott Alkotmányozó Nemzetgyűlés fogadhat el!

A többi felvetésére – helyhiány miatt – nem óhajtok válaszolni! Kérem, ha magyar ember, ébredjen fel álmából, és lásson már végre, ne csak nézzen!

Madarász László
#6 Madarász Lászlónaksagi 2017-11-19 10:06
Kezdjük a végéről!

"Felforgatásban pedig nem én, hanem az Ön félék szoktak utazni!"
- Milyen ismérvek alapján tipizál ("Ön félék") engem és rendel hozzá bármilyen csoporthoz? Esetleg azon emberek csoportjára gondol, akiket ezzel a távolságtartó megszólítással illet? Mert felforgatásnak nem nevezném azt, ha kiállok a törvényes kormány és a miniszterelnök mellett! Persze tisztában vagyok azzal, hogy ma már köpködésre is alkalmas a billentyűzet és sokkal trendibb erre használni. De eléggé visszataszító a demokratikusan megválasztott, törvényes hatalomra köpködni különösen választások előtt úgy, hogy az ellenzékben még komolyan vehető kihívója sincs a kormányzó koalíciónak és ilyet a kifogásolt írás szerzője sem mutat fel! Esetleg az a felforgató a hozzászólásomban, hogy egyáltalán meg mertem írni a véleményemet és rámutattam az Ön írásának bomlasztó, elbizonytalanító hatására?

"Amúgy az ország tényleges megvédésére jelenleg egyetlen parlamenti párt sem alkalmas!"
- Tegyük fel, hogy igaza van! De akkor minek köszörüli a sz..t? Azért, hogy még zavarosabb legyen a helyzet? És ha sikerül szétverni a kormányzó erő támogatását, akkor nem zavarosodik be még jobban ez a ma is eléggé nyugtalan felszínű víztükör? Ki fog benne halászni merítőhálóval? Kinek érdeke ez? Talán csak nem a magas parton figyelő horgásznak? Ki fogja megvédeni akkor azt a határt, amelyet jelenleg még csak a kerítés és a járőrök védenek? Ki fogja kiadni a tűzparancsot, ha Lindner Bélák kerülnek kormányra? Vagy előbb egy Károlyi Mihályt kellene keríteni? Nem elég csapás az országnak az, hogy nincsen konstruktív, az ország érdekeit szem előtt tartó ellenzéke?

"Ön azt írja: „Végül a zsidókártyát is kijátssza.” Na, itt lóg ki a lóláb!"
- Nem én tereltem a zsidókra a szót, hanem Ön! Feldmayer igazat mondott, Rejtő pedig jól ismerte az észjárásukat. Ha nem vette volna észre, akkor elárulom: Az általam történt hivatkozás csak azt kívánta jelezni, hogy undorítónak tartom az ilyen spekulációkat, mivel mindannyian lehetséges áldozatai vagyunk ennek, akárcsak a holokauszt áldozatai voltak! Ez egyszerűen tény! Ez ellen az antiszemita megnyilvánulások nem hatásosak, sőt, kontraproduktívak! Továbbá visszatetszőnek tartom, hogy a hazai zsidóság nyilvánvaló belső megosztottságát - amit egyes körök politikai érdekből fenntartani igyekeznek - hideg számításból eredő taktikázásnak állítja be, ezáltal ellenérzést szít a kevésbé tájékozott emberek közt azok ellen is akik nem a migránspátyolgató brüsszelitákat támogatják, hanem magyarként éreznek és szeretnének biztonságos körülmények közt élni Magyarországon mint eddig, és ennek garanciáját a jelenlegi vezetésben látják! Ezt értettem a zsidókártya alatt!

Nézzük a többit!

- Wikileaks: origo.hu/.../...

- Tűzparancs: Az orbánfóbiásoknak a kerítés is sok. Őcsényben csak négy autógumit szúrtak ki, ezzel volt tele a balvilág sajtója két hétig. Máshol migránstáborokat gyújtanak fel, de az alig kap nyilvánosságot, mert nem PC! A balliberálisok által alkalmazott kettősmérce szerint Orbán törekvései az ország szuverenitásának megvédésére így is nagyobb bűnnek számítanak, mint az USA mexikói határán érvényben lévő tűzparancs, vagy a spanyolok kerítése Ceutában, vagy akár az összes eddig elkövetett merénylet, megerőszakolt nők, gyermekek, öregek Európa nyugati felén.

- Arabok a vigalmi negyedben: Meg kell kérdezni a kerület, esetleg a főváros Polgármesteri Hivatalát a bejelentettek számáról, tartózkodásuk jogcíméről, jogszerűségéről, a rendőrségi ellenőrzések tapasztalatairól! Közérdekű adat igénylése!

- Korrupció: (Az amiből kihagynak.) A politikának megvan az a diszkrét bája, hogy a hatalmat, befolyást pénzre lehet váltani. A magyarországi korrupció nem a Fidesz-Kdnp koalícióval kezdődött! Csak most hangosabban sikoltoznak akik kimaradtak.

- NGO betiltás (Putyin megtette): Putyin pincsije meg nem? Hallatlan! Az oroszoknak megvan hozzá a gazdasági ereje, politikai önállósága. Magyarország sokkal megosztottabb belpolitikailag, köszönhetően Kun Béla és Szamuely utódainak.

- 1294 menekült kérdése: Javaslom, hogy forduljon bizalommal országgyűlési képviselőjéhez a kérdéssel!

- Mára a balliberális világ kül- és belföldi ügynökei lényegében felszámolták Magyarország ellenzékét! A maradékul maradt pártocskák új feladata, ha már kormányzásra alkalmatlanok, hogy a Fidesz alól is kirúgják a sámlit, elbizonytalanítsák és eltántorítsák szavazóit, megakadályozák a jövő évi választásokon a Fidesz-KDNP kormányképes többségének elérését! Teszik ezt éppen nemzetvédőnek álcázva, miközben Európát destabilizálja a migrációval beözönlő másféle erkölcs, kultúra és jogrend! Amíg a Wilkommenskultur országaiban a muzulmán tömegek destabilizálják a kormányzatot, addig nálunk, - mivel számottevő muszlim tömegek nincsenek - ezt a destruktív feladatot az ellenzék látja el! Ők a felforgatók, nem pedig az aki az alkotmányos rend védelmében megszólal!
#5 Nem kell sdajnálni sem Zolit sem a mm-tZoli 2017-11-19 09:24
Idézet - sagi:
(a másnak írt szöveg törölve)mm.

"- Sajnálom, hogy Zoli egy 2012-es beszéd kínos pillanatait találta"...

"Még jobban sajnálom, hogy a "magyarmegmaradásért" oldal a jelenlegi kormányzat elleni propagandát folytató írásoknak ad helyet!"...Kedves sagi!

A hozzászólásod azon részét amit másnak írtál azt töröltem innen! Amennyiben neki akarsz válaszolni akkor azt tedd meg az ö blogján vagy csak külön neki írjál ne keverd bele a nekem szánt válaszodat, mert nehezebben kezelhető az estleges nem-kívánt kifejezésektől illetve tartalomrészektől vagy az egész hozzászólás elvetésétől.

Neked viszont válaszolok csupán azért, hogy közöljem veled, ne sajnáljál engem a 2012-e "kínos" orbán-beszéd miatt mert attól, hogy az 2012-ben hangzott el mit sem változtat mondanivalóján és mint te is írod KÍNOS pillanatain, sőt az is teljesen mindegy milyen szimbólum alatt lett közölve ha tényeken alapszik. (ja és nem csak ez az egy videó van a világhálón erről)
De, hogy egy egyszerű példával éljek; - Ha mondjuk egy ilyen jelkép alatt azt látnám, hogy egy szerencsétlenül járt magyar-embernek vagy gyermeknek azonnali vérre van szüksége, gondolkodás nélkül indulnék vért adni és semmilyen szimbólum nem tartana vissza.

- Továbbá ne sajnáljad a "magyarmegmaradásért" oldalt mivel ez nem az orbánizmus megmaradásért van és nem veszíti el hitelességét sem hiszen a Magyar Megmaradásért oldal kilöki magából az ilyen nemzetbontó pártokban gondolkodókat. Pont az ilyen orbánimádókfélék szócsöveitől nem jut el a kellő többségi nemzetünkhöz a párt-nélküli SZENTKORONA ESZME szerinti megoldási lehetőségek.

Ezzel el is búcsúzok tőled, de nem kívánok sikereket az orbanizmus népszerűsítésében. >Zoli
#4 Zavarosban jó halászni!sagi 2017-11-18 19:21
(a másnak írt szöveg törölve)mm.

- Sajnálom, hogy Zoli egy 2012-es beszéd kínos pillanatait találta legalkalmasabbnak Orbán Viktor iszlámmal kapcsolatos hitelességének kétségbe vonására. Az biztosan csak véletlen, hogy 2017. szeptember 26-án került feltöltésre, és a feltöltő egy szabadkőműves szimbólummal jelzi elköteleződését. Még jobban sajnálom, hogy a "magyarmegmaradásért" oldal a jelenlegi kormányzat elleni propagandát folytató írásoknak ad helyet! Teszi mindezt úgy, hogy kormányképes alternatívát felmutatni egyik írás szerzője sem tud! Számomra az oldal elveszítette hitelességét, a "magyarmegmaradásért" oldal méltatlanná vált nevére! Talán éppen azért, mert Zoli Svédországban jobban félti a magyar népet a zsidó betelepítéstől, mint a kormányozhatatlan országtól és az iszlám inváziótól.
#3 Téved az aki magyarérdekeket lát a határszűrésnélZoli 2017-11-18 17:26
Idézet - sagi:

Becstelen és gyalázatos embernek tartom azt, aki most nem áll ki a kormány mellett, függetlenül attól, hogy általában mi a véleménye a kabinet egyéb politikájáról, lépéseiről.


Ehhez és minden "orbánfényezéshez" csupán azt akarom jelezni, hogy az alanti videó alapján is még is csak jogom van nem ilyen kormány mellett kiállanom (anélkül, hogy becstelen lennék) amely hol így beszél hol amúgy cselekszik... (egyszóval hazudozik.)

www.youtube.com/watch?v=7mLtNI13J5U

Orbán és kormánya nem a magyarságért "él" ez a kormány, csupán azt a látszatot kelti, hogy a magyarság végett tesz amit tesz... Igazából a zsidóság betelepítése
csonka országunkba és Kárpát-hazánkba az igazi érdek: - A "látszatszűrés" a határon megegyezne a magyar érdekekkel és ez vakítja el a többséget, de sajnos ez egyáltalán nem azt szolgálja!
#2 Horthy Miklósról másként – 2. részMadarász László 2017-11-17 21:46
Tisztelt Sagi úr/hölgy!
Érdekes, hogy Önnek – mindkét cikkem kapcsán – kizárólag Orbánról írott szavaim jutottak el a két füle közé! De ha már szóba hozta:
A Wikileaksen keresztül kiszivárgott diplomáciai táviratok szerint Orbán a következőket írta: "Most is azt mondom a külföldi diplomatáknak, hogy ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok." Akkor nézzük:
- Felállíttat egy kerítést a déli határon (amit jobb híján magam is helyeslek), hogy feltartóztassa a „migránsokat”, de tűzparancs nélkül! Valljuk meg, ez így nem sokat ér. Nem is tudom, a Hunyadiak miért kaszabolták a törököket, hiszen elég lett volna egy kerítés is! 
- A kerítés ugyan áll, de a fővárost lassan elöntik az arabok! Kérem, tegyen egy sétát a vigalmi negyedben, külön ajánlom az Akácfa utcát! Ön bizonyára tudja, miként kerülnek az országba, ha állítólag a határon feltartóztatják őket!
- A kerítés ugyan áll, de jó pénzért Rogán Antal azt hoz be az országba – mindenféle ellenőrzés nélkül – aki őket megfizeti! Mi meg az majd adónkból fizethetjük vissza egyesek gazdagodásának árát!
- Ön szerint nincs ebben az országban korrupció? Hallott már Ön pl. a feltehetően stróman Mészáros Lőrincről, és a nemzet gázszerelőjének igen gyors meggazdagodásáról?
- Hallotta már Ön azt, hogy a külföldről (és Soros által) finanszírozott szervezeteket a miniszterelnök betiltatta? Sajnos én nem! (Putyin megtette.) Ezen szervezetekkel kapcsolatos problémákat ugyan címlapon tartják, de tenni ellene valójában nem tesznek semmit! Ön másként látja?
- Brüsszel: Az uniós belügyminiszterek tanácsa megszavazta a menekült kvótát, mely szerint 1294 „menekültet” kell(ene?) befogadnunk Görögországból és Olaszországból. Orbán úgy tett és tesz, mintha nem tudna róla! Viszont dr. Pintér Sándor azóta is bírja a miniszterelnök bizalmát és nem menesztették! Vagyis Orbán utasítására cselekedhetett! Akkor most mi van?
Ön azt írja: „Végül a zsidókártyát is kijátssza.” Na, itt lóg ki a lóláb! Nem zavar, hiszen ez bizonyos irányból mindig így van, ha már elfogynak az érvek! Azért kíváncsi vagyok mi fájhatott? Feldmajer Péter szavai, vagy Rejtő Jenő gondolatai?
Amúgy az ország tényleges megvédésére jelenleg egyetlen parlamenti párt sem alkalmas! Magyarok pártja sajnos nincs a palettán! Felforgatásban pedig nem én, hanem az Ön félék szoktak utazni! Bizonyították már számtalanszor Európa- és Hazánk történelme során is!
Madarász László
#1 Magaspart alatt zavaros a víz!sagi 2017-11-16 23:18
Madarász László Horthy Miklósról írott esszéje és a Kapcsolat Katalónia, Erdély és a cigány népszavazási kezdeményezés között című írásának olvasásakor érdekes azonosságokat fedeztem fel, annak ellenére, hogy látszólag különböző témákról írt.

A kapcsolódási felületet Orbán Viktor settenkedve végrehajtott lejáratása jelenti!

Horthy Miklós esetében a következő megállapításokkal sározza Horthyt és von párhuzamot Orbán Viktor cselekedeteivel:

Az első részben:
Idézet:

Álláspontom szerint külső fegyveres támadás esetén nem lehet mérlegelni, milyen „színű” éppen a honvédő hadsereg. Lehet az vörös, fehér, narancssárga, de akár hupikék is, első a haza védelme! Aki nem így cselekszik: az én szememben hazaáruló!
(...)
1921. november 6. –án a Nemzetgyűlés kimondta a Habsburg- ház trónfosztását, amit a király nem jegyzett ellen, Horthy pedig az uralkodó kormányzójaként hirdette azt ki!!! Ez paradox közjogi helyzetet jelent. Ugyanilyen ellentmondásos az Alaptörvénynek titulált tákolmány, hiszen azt Nemzetgyűlés sohasem hagyta jóvá, vagyis elvileg még mindig az Alkotmány érvényes! (Úgy látszik Orbán, a kormányzó nyomdokain jár!)
Tehát: Orbán Horthy nyomdokain jár, aki Madarász László szerint hazaáruló volt!

A második részben:
Idézet:
Nem véletlen, hogy Orbán Viktor újabban dicsőíteni kezdte a kormányzót! Ö is gyáva valóban szembeszállni Brüsszellel (legfeljebb csak a kiragasztott plakátok szintjén), gyáva kivezetni az országot az EU –ból, gyáva szembemenni azzal a mérhetetlen korrupcióval, ami Ő indított el, de gyáva leszámolni azokkal a külföldről fizetett civil szervezetekkel is, akik majd felforgatják Hazánkat!
(...)
Horthy hatalma is ingatag volt, leginkább a vörös veszély állandó ismételgetésének segítségével és királypártiságának hangoztatásával biztosította hatalmát. (Hasonlóan Horthyhoz, most ugyanilyen okokból Orbán hivatkozik szinte állandóan a migránsveszélyre.)
(...)
A Szentkoronával megkoronázott, azaz felkent IV. Károly halálával a Trianonban elcsatolt területeink visszaszerzésének reménye, Horthy Miklósnak köszönhetően örökre elpárolgott! Pedig ha a felség- és hazaáruló, többszörösen esküszegő, hazug, antant báb Horthy Miklós ígéretéhez híven visszaszerzi számára a koronát, kisantant ide, vagy oda, királyi parancsra a területrablók által kifosztott, meggyalázott Magyar Királyság lakossága – beleértve Horvátországot is – egy emberként rázza le azt a rabigát, melybe az antant belekényszerített minket!
(...)
Orbán Viktor – Klebelsberg Kuno felújított lakhelyének átadásakor elhangzó – Horthyról szóló mondatai, látszólag kiverték a biztosítékot egyes zsidó vezetőknél, holott csak arról van szó, hogy az ő felháborító véleménynyilvánításukkal plusz szavazatokat szereznek, a nekik milliókat juttató jelenlegi miniszterelnöknek, a megtévesztett magyarság soraiból! Azonban, ha mégis a jelenlegi felforgatástól sem visszariadó csoportosulás győzne valami úton-módon, akkor ők ugye már megmondták a magukét Orbánnak, Horthy kapcsán is! Tehát mindenképpen jól járnak!
Összegezve a véleménye Horthyról és Orbánról:

- Horthy felség és hazaáruló, többszörösen esküszegő, hazug, antant báb
- Orbán a nyomdokain jár,
- Mindketten gyávák,
- Orbán gyáva szembeszállni Brüsszellel és kivezetni az országot az EU-ból,
- Orbán hatalmi okok miatt hivatkozik migránsveszélyre,
- Horthyt hazaárulónak titulálta a haza megvédésének elmulasztása miatt, Orbánnál ez csak hatalmi játszma. (majd később ő is megkapja a magáét Madarász úrtól)
- Végül a zsidókártyát is kijátssza. Arra nem gondol, hogy nemcsak a Horthy imádók válhattak zsidók játékszereivé, hanem esetleg ő is, mivel láthatóan maga is felforgatásban utazik!


A Kapcsolat... című írásban pedig ez a mondat jelenik meg:
Orbánnak mennie kellene!, mivel a délszláv háborúban Koszóvó elszakadási törekvéseit támogatta a kormány politikája.

A fenti írásokban megjelenő utalások Orbán Viktor lejáratására eléggé feltűnőek és visszatetszést keltőek mindazok számára, akik az ország megvédését nem a töketlen ellenzékre, az orbán- és fideszfóbiásokra kívánják bízni!
Mivel kampányidőszakban vagyunk, ezért a szerző jó szándékának feltételezése nagyon nehéz. A migrációs veszélyt hatalmi játszmának beállítani az ellenzék taktikája. Horthy Miklósról lehet írni tárgyilagos, tényeken alapuló és forrásokkal megtámogatott tanulmányt, de akkor abba aktuálpolitikai párhuzamokat vinni etikátlan!

Madarász László Trianon gyógymódjának a 96 éve elmaradt Habsburg restaurációt sugalmazza, de sóvárgásában elfeledi, hogy éppen a Habsburgok nemzetiségeket egymás ellen fordító politikája volt az egyik oka a trianoni országcsonkításnak! Horthyval szemben egyértelműen IV. Károlyt mutatja be kedvező színben. Horthyt eskűszegőnek és árulónak állítva be, miközben említést sem tesz arról a tényről, hogy az osztrákok is megfosztották trónjától Károlyt. Ez a Habsburg nosztalgia és fényezés nem olyan régen éppen a Jobbik szellemi holdudvarában és árulkodó politikai megnyilvánulásokban jelent meg. Ez csak úgy eszembe jutott!

Végül egy ma megjelent interjú részletei:

Amikor egy ország háborúban áll, akkor a seregnek van egy vezetője. Ez a mindenkori miniszterelnök. Becstelen és gyalázatos embernek tartom azt, aki most nem áll ki a kormány mellett, függetlenül attól, hogy általában mi a véleménye a kabinet egyéb politikájáról, lépéseiről.
(...)
Lehet, hogy a Fidesz–KDNP-kormány nem ideális, de nincs olyan, hogy egy kormány mindenkinek egyformán tetsszen. Akadhatnak hibák, viszont az is igaz, hogy a fékek és ellensúlyok szerepét optimális esetben a mindenkori ellenzék tölti be. Magyarországon azonban nincs ellenzék. Mert az nem program, hogy „Orbán, takarodj”.

demokrata.hu/hir/belfold/magyarorszagon-nincs-ellenzek

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások