20230604
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 február 02, hétfő

Az „agymosás” természetéről

Szerző: Madarász László

Korábbi írásaimban mát többször foglalkoztam azzal, hogy egyes nyomtatott- és elektronikus sajtótermékek, azon túl, hogy tényeket hallgatnak el, a valós tényeket hamis színben igyekeznek - érdekeiknek megfelelően – feltüntetni.

Ez utóbbival, az olvasó közönségük gondolkodását kívánják, szerintem eléggé el nem ítélhető módon, károsan befolyásolni!Ezt nevezem „agymosásnak”!

Az érthetőség kedvéért nézzünk erre egy példát:

„2015. 01. 24. 11:41   MTI arany      Oroszország

Tovább csökkent az orosz arany- és devizatartalék

Az orosz jegybank adatai szerint a január 16-án záródott héten az arany- és devizatartalék 379,4 milliárd dollár volt. A tartalékszint 6,8 milliárd dollárral volt kisebb az egy héttel korábbinál.

Az orosz arany- és devizatartalék 2014 végén 385,5 milliárd dollárt tett ki, 2013 végén 509,6 milliárd dollárt.

Oroszország arany- és devizatartaléka 2013 novemberében kezdett csökkenni, akkor 524,3 milliárd dollárt tett ki, azóta 144,9 milliárd dollárral apadt.

Ugyancsak az orosz jegybank ismertette honlapján, hogy január elsején 38,8 millió unciára nőtt az aranytartaléka a december eleji 38,2 millió unciáról. Az aranytartalék értéke 46,9 milliárd dollárra emelkedett a december eleji 45,22 milliárd dollárról.”

Megjelent: http://alfahir.hu/tovabb_csokkent_az_orosz_arany_es_devizatartalek

Nem kívánok azzal foglalkozni, hogy a fenti cikken keresztül az „agymosást”, a fejlécben jól láthatóan feltüntetett MTI, vagy maga a honlap követte el! Ez nem az én dolgom!

Az újságírás aranyszabálya szerint, olyan címet kell választani a cikkhez, mely annak elolvasására ösztönzi közönségét. Mint látjuk, ez itt megvalósul. Maga a címsor azt sugallja, hogy az orosz arany és devizatartalék is csökkent! Ugyanakkor, ha valaki értelmezi is a sorokat, itt az van leírva, hogy az orosz devizatartalék ugyan csökkent, viszont az aranytartalék nőtt! Tulajdonképpen azt is leírja: az aranytartalék egyetlen hónap alatt 600000 unciával nőtt!

Nem hiszem, hogy az olvasók, jómagamat is beleértve, tisztában vannak azzal, hogy egy uncia, hány grammnak is felel meg! Nem túl sűrűn kerül kezünkbe arany, már akkor is örülünk, ha Forintot számolhatunk! Tehát a Wikipédia szerint 1 uncia = 31,10348 grammal, nemesfém, mint pl. arany esetében. Ha elvégezzük a szorzást, rájövünk, hogy az orosz aranytartalék, mindössze egy hónap alatt kb. 18,66 tonnával nőtt! Tehát a hír címe az is lehetne, hogy: Tovább csökkent az orosz devizatartalék, miközben az aranytartalék nőtt! Ez így, ebben a formában is figyelemfelhívó lenne, ráadásul még igaz is!

Ha abból indulunk ki: az MTI hírét a honlap minden értelmezés és magyarázat nélkül átvette, akkor nem csodálkozhatunk azon sem, annak olvasása után az emberek, családi- baráti- vagy kocsmai beszélgetések alkalmával, amellett kardoskodnak, hogy az orosz gazdaság padlón van! Hiszen megírta a sajtó! Ugyanis többnyire az olvasókban csak a főcím marad meg! (Fogy a deviza, fogy az arany!) Jó példája ennek, hogy még a honlap sem figyelt fel, a cikkbeli ellentmondásokra! Azaz egy valós hír, részben egyszerű, igaztalan pletykává degradálódik le, és úgy tudatosul! És bizony ez a cél! Pedig egy magára valamit is adó honlaptól az is elvárható lenne, hogy a Pl. Magyar Távirati Irodától átvett hírt, megkísérelje értelmezni, sőt a mögötte meghúzódó okokat röviden, tömören, és érthetően magyarázni igyekezzen.

Az orosz devizatartalék csökkenésének okára (pl. amerikai állampapírért, amerikai áru), továbbá miértjére, az aranytartalék növelésének módjaira (saját aranykitermelés fokozása, alapanyagért arany), és céljára is megkíséreltem rámutatni legutóbbi írásomban. (http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/olvasoink-irjak/item/4143-putyin-látogatása-elé) Valami hasonlót vártam volna el, a hivatkozott honlaptól is! És arról még nem is beszéltem, hogy az arany tőzsdei ára öt éves viszonylatban jóval magasabb is volt, tehát a cikkben, dollár értékben szereplő aranytartalék, hamarosan akár a másfélszeresére is nőhet, sőt az arany (nyugatról történő) kivonásával soha nem látott magasságokat is elérhet idővel!

Kedves Olvasó! Gondolkozzon el azon, mennyiben lehetséges az; egy állítás szerint Oroszország 2014. III. negyedévében 55 tonna arannyal gazdagodott, (http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/politika-uj-vilagrend/nagyvilag/item/4140-putyin-nagymester-nyugati-csapdája ) annak tükrében, hogy az orosz aranytartalék egyetlen hónap alatt (erről szól az idézett írás), több mint 18,6 tonnával nőtt! (3*18,6 =55,8) Persze azt nem tudom, hogy ebből az 55 tonnából, vagy akár a 18,6 tonnából, mennyi a saját kitermelés, és mennyi az arany „vásárlás”!

Jelen írásomnak nem is ez a témája, hanem az, miként is tud megvalósulni az emberek gondolkodásmódjának terelgetése, egyszóval: agymosása! Ezt próbáltam meg érzékeltetni egy egyszerű újsághír kapcsán!

Madarász László

Megnyitva 1924 alkalommal

Hozzászólás   

#1 ... és következményérőlleszerelt 2015-02-07 04:23
Az alábbi a kazahsztáni Mussin Timur cikkére írt válaszom kivonata, magyarra fordítva.
A cikk itt olvasható magyarmegmaradasert.hu/in-english/our-history/1703
A válasz itt olvasható magyarmegmaradasert.hu/files/k_aktatar/laszlo4.pdf

Az elkötelezett [tudós és áltudós] források által "szláv"-nak bélyegzett népeknek csak egy pindurka részlege volt valamikor szláv, azaz rabszolga. A fősodrú források által szlávnak nevezett népek túlnyomó többsége egy megalapozott, kimutatható büszke múlttal, műveltséggel, értékrenddel, hittel és törvényekkel rendelkező szabad eurázsiai őslakó.

A Romai Egyházat irányító befolyásos zsidó kartell, melynek gyökerei az 1. században a Közel-Keletről Rómába vándoroló zsidóságig vezethetők vissza, akik Róma összeomlása után folyamatosan beszivárogtak Európa összes tájaiba úgymint Nyugat Ázsia egyes részeibe, a 9. században elkezdte pénzelni az őslakók elszlávosítását. Szervezetei, a kartell Közép- és Kelet-Európát célzó stratégiai tervei szolgálatában, vallást alkalmazva közvetítőeszközként, koholtak az őslakóknak egy kitalált eredetet, történelmet és műveltséget, beleértve egy mesterséges nyelvet – és írást(4).

Ez a fortély lényegében sikeresnek bizonyult. Látván az eredményt, a Római Egyház az Érett Középkorban eszközeinek nagy részét a környék elszlávosításának fölgyorsítására vetette be. Az is sikerült. Ma már a turáni őslakók jelentős része nem hogy csak meg van győződve szláv kilétéről, még az idegen álnacionalista demagógok által szervezett és szított népi megmozdulásokban is részt vesz saját vérei ellen egyes úgymondott „szláv” államokban.

Ugyanez a kartell pénzeli a másik oldal demagógjait is. A Kárpátmedencében, a magyarokat és történelmileg hűséges testvéreiket és rokonaikat (pl. bunyevácokat, Ruszinokat), úgymint a magyarok szintén eltökélt szövetségeseit, a németül beszélő családok leszármazottjait, akiknek ősei évszázadokkal ezelőtt telepedtek le Magyarországon - többségben Svábijából (Baváriából) – folyamatosan tömi szlávellenes propagandával, és szüntelenül uszítja saját rokonaik, a szlávosítás hadjárat áldozatai ellen.

Ezen gyűlöletszítás jó példája a magyarokkal megetetett dezinformáció szoros rokonaikat, a tótokat illetően, akiket a kartell bérencei „erőszakos idegen szláv” színűre festenek. A fősodrú „történészek” szüntelenül erőltetik, hogy a tótok valójában szlávok akik a Kárpátmedence északi tájain laktak már a 4.-5. században, annak ellenére, hogy semmiféle bizonyítékot sem tudnak fölmutatni állításuk megalapozására. A tótok elnevezése, (teuton)5, műveltsége és nyomai viszont mind a keltákra (nyugat-európai szkítákra), avarokra (Atilla korát követő európai és nyugat-ázsiai hunokra) mutat, akik őseik hazájában, Magyarországon kerestek menedéket nyugat-európai vesztességük után. Felvidéken, Fölvidéken (szó szerint fölső vidék, Észak Magyarország) kaptak földet, ugyanott, ahol más menedéket kérő nagyobb menekültcsoportok, főleg szláv nyelvet beszélő menekültek a Balkánból, lettek később szintén letelepítve.

Az évszázadok során a tótok legtöbbje újra egyesült magyar rokonaival. Egy kis részük, viszont, átvette a nála sokkal nagyobb számban letelepedett szomszédjai nyelvét. A kartell álnacionalista bérencei erre a kisebbségre mutatva kürtölik azt a hamis hitet, hogy a tótok szlávok, s evvel a cselszövéssel vernek éket rokon magyarok közé.

Ez a jól pénzelt cselszövés fokozatosan a pánszlávizmus néven ismert hatalmas politikai fegyverré fejlődött a 19. században, és egyesítő megmozdulás álarcot öltve, annak pont az ellenkezője felé törekedett. A zsidó kartell (most már Franciaországban összpontosítva) ezt a fegyvert vetette be a hun, kun, „kipcsak”, „polovtszian” (szalmaszínű=szőke) szarmata, szkíta népek elvágására gyökereiktől és egymástól.

Erre a koholt [pánszláv] népfogalomra és kitalált történelemre hivatkozva „követelte” ugyanaz a kartell később – akkor már a bolsevizmus és kommunizmus észak-amerikai zsidó pénzelőivel (Loeb, Khon, Schiff, és mások) megerősítve - Kelet- és Közép-Európa területeit a „szlávoknak” mint „jogos őshazát”.

A zsidó kartell befektetései 1920-ban elkezdtek nagy osztalékokat fizetni, amikor a trianoni békeparancs mesterséges szláv (elszlávosított) államokat hozott létre, főleg Magyarország területéből. Ezek az államok azóta szétbomlottak, de lakósságuk nagy része megtartotta berögződött téves szláv öntudatát. A trianoni békeparancs más szomszédos „szláv” (elszlávosított) államok határait is előretolta, mélyen be magyar területekre.

Ezt a politikai fegyvert a kartell még ma is rendszeresen beveti [Turul népei ellen]. A Kárpátmedence és környéke államai álnacionalista demagógjai folytatják Közép- és Kelet-Európa őslakó népe földarabolását – minap (2014) Ukrajnában, galíciai zsidók vezénylésével, európai és amerikai zsidók pénzével és politikai támogatásával meg bábkormányaik végrehajtóival [nem véletlenül a megvezetett őslakókkal – pl. Jobb Szektor].

A szláv nacionalizmus ideológiával föllázított tömegek többsége egyszerűen nem tudja, hogy semmi köze sincs se a szlávokhoz se a kitalált pánszlávizmushoz, és hogy csak saját közeli és távoli rokonai kipusztítására lett átnevelve és bevetve egy idegen kisebbség érdekei szolgálatában.

_______________

(4) Konstantin és Michael (később Cirill-re és Metód-ra változtatott) állítólag 9. századbeli macedón szerzetesek voltak, akiket Bizáncba küldtek a „pogány” közép- és kelet-európai őslakók szlávosítására. A "pogány" szó eredetileg helybeli lakót jelentett. Később, a Római Egyház evvel a névvel címkézett mindenkit, aki nem vetette magát [a Római Egyház] ideológiája alá.

(5) A „teuton” egy kelta szó, amely azon gallok [pontosabban helvétek, ma svájci „hunvölgyiek”] neve, akik a többi keltákkal együtt Róma Nyugat-Európát megszálló hadai ellen harcoltak. A kelták öntudata Nagy Szkítia eredetükig vezet vissza. Később, a germán népek a „teuton” népnevet kisajátították maguknak.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások