20220517
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2015 január 12, hétfő

Nemzet, Hűség, Alkotmány, és Az igazság

Szerző: v, Vesztergám Miklós

Kedves ismerős, és (még) ismeretlen barátaim! - Vesztergám Miklós vagyok Kalocsáról, a barátaim tárogatósként ismernek, járom az országot, koncerteken, rendezvényeken igyekszem minél több embernek örömet szerezni a tárogatószóval. Két éve megjelent a könyvem is, melynek a címe: "Első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz". Azóta könyvbemutatókat is tartok, hogy az őseink tudása közérthetően a lehető legtöbb emberhez újra eljusson. A könyvet most rövidített formában újra leírtam, és több részre osztottam. Az alábbi négy mellékletben először az alapfogalmakat próbálom leírni, hogy mit jelent a hűség, a nemzet, a haza, az igazság, és az alkotmány. Ezeket a fogalmakat ma már teljesen félremagyarázzák, emiatt nem értjük, hogy az őseinket mi vezette.

Kedves barátom, arra kérlek ha teheted, hogy olvasd el a mellékleteket, és ha olyannak ítéled, hogy ez másoknak is jó lenne, akkor arra kérlek ezt az e-mailt küldd szét a barátaid között, hogy minél többen ismerjük meg, és találjunk vissza arra az útra, amit az őseink jelöltek ki nekünk, azért, hogy a fennmaradásunkat, a jelent, és a jövőt biztosíthassuk a magunk, és az utódaink részére.

Az első részben az alapfogalmainkról írok, a második részben a Szent Korona hármas alapelvét, a királyi, a demokratikus, és a keresztnyi elvet küldöm el, és a harmadik részben a Szent Korona tan főbb alaptörvényeit.

Jómagam nem vagyok tudományos kutató, semmi ilyen végzettségem nincs, de évek óta kutatom ezt a gondolatkört, és megpróbáltam a jogászok által leírt tudást lefordítani egyszerű "józan paraszti észre". Eddig minden olvasóm azt mondta, hogy sikerült.

Kedves barátom! Remélem a mellékletek elolvasása legalább akkora élményt fog számodra szerezni, mint amekkora szeretettel küldöm neked! Olyan információkat írtam le, amiről ma már szinte sehol nem beszélnek, vagy tanítanak. Arra kérlek, ha méltónak találod, akkor küld tovább a legtöbb barátodnak, és mihamarabb állítsuk helyre azt, ami kötelező, és végre a mi, és az utódaink érdekeit szolgálja!

Ha bármiben segíthetek, állok a rendelkezésedre!

Tisztelettel
v.Vesztergám Miklós
vesztergam @ gmail.com
06 70 534 9469


Első lépcsőfok a Szent Korona Tanhoz

 I,
ALAPFOGALMAINKRÓL
MI A NEMZET?

Mit is jelent a ma emberének ez a szó? Egyes emberek, vagy csoportok kisajátítják maguknak, ezért mások már szitokszónak, megkülönböztető, szétválasztó fogalomként használják. Ma egy önmagát nemzetinek nevező politikai párt, egy másik önmagát nemzetinek nevező politikai pártot tart a legnagyobb ellenségének. Az egyik ember az életét is adná érte, a másik a legmélyebben megveti, és elítéli, akik így gondolkodnak. Vagy talán a dohánybolt ennek a szónak az értelme?

A szó nemzetközi kifejezése a natio, (náció). Ez egy népcsoportot jelent. Ha ma azt mondják valakire, hogy nacionalista, mindenki elmenekül a környezetéből, mintha pestises lenne, elzárkóznak, elhatárolódnak tőle, pedig ez a szó csak azt jelenti, hogy szeretem a saját nemzetemet. Nem mások ellen, hanem önmagunkért! Ma lehetőleg teljes fogalomzavarban tartanak mindenkit, mert így irányítani lehet a tudatot. Ha elveszítjük az öntudatunkat, ezzel elveszítjük az önvédelmi képességeinket, a titkos háttérhatalom azt tehet velünk, amit akar. Ez az Ő céljuk, a miénk pedig az, hogy ne engedjük értékeinket, öntudatunkat, a múltat, a jelent, és a gyermekeink jövőjét besározni, összemosni, és így eltörölni.

Számomra a nemzet kifejezés azt jelenti, hogy egy közös értékrenddel rendelkező közösség, a közjót szolgáló, emelkedett lelkiségű emberek alkotják, kik az önérdek elé helyezik a közérdek szolgálatát. Olyan emberek, akik képesek lemondani a rövid távú magánérdekeikről, hogy az egész nemzet, és a következő generáció hosszú távú érdekeit szolgálják vele. Ez szellemi, lelki, tudati, nyelvi, és kulturális fogalom. Ha az őseink nem tudtak volna nemzetben gondolkodni, mi már régen eltűntünk volna a többi nemzet között.

Hogy a nemzet fogalmát megértsük, az értékrend szót kell megértenünk. Mindenki az életét az általa meghatározott értékrend szerint éli, ez határozza meg a fontossági sorrendet. Ez minden embernél más, és más. Egymással összefogni csak azonos értékek mentén lehet. Első a családom, és a saját érdekem, aztán a kör bővül, a barátaim, ismerőseim, település, ország érdekeivel. Az egész ország érdeke a nemzeti közérdek.
Minden ország örökös érdekeit az alkotmányának kell képviselnie.

Kétféle alkotmány létezik, az egyik a szokásjogokon alapuló történelmi alkotmányunk, amit Szent Korona tannak is hívnak, és a másik az írott (chartális) alkotmány. Ma nem a több ezer év óta fejlődő alkotmányunkat használjuk, amely minden külső, és belső ellenséggel szemben mindig megvédte a nemzetünket, biztosította a túlélésünket, és a közjót szolgálta, hanem egy kommunista diktatúra által ránk parancsolt írott alkotmány tovább pofozgatott, a nemzet érdekeit teljesen kiszolgáltató alaptörvénye. Ráadásul, a régi alkotmányunk ma is érvényben van, hiszen hatálytalaníthatatlan, tehát a birtokosai vagyunk, de nem a használói! (Ez kinek az érdeke?) Ma nem a közérdek, hanem a magán, és háttérérdekek vezetik az országot, ezért vannak az alapfogalmaink összezavarva, hogy mindezt ne vegyük észre.

Ma a politikai pártok megosztják a társadalmat, szembefordítják egymással az embereket, elszigetelik egymástól őket, „megosztott társadalmat” hoznak létre. Ennek a lényege, hogy nem közösen, azonos értékrend szerint gondolkodnak, hanem mindenkinek egyénenként, egyedül kell minden problémát megoldania. A magányos ember kiszolgáltatott, irányítható, beletörődik mindenbe, mert tudja, hogy egyedül semmit sem tud megváltoztatni. Az iskolákban hamisított történelmet tanítanak, a médiákon keresztül pszihológusok által adagolt tudatmódosítást hajtanak végre. Mottó: oszd meg, és uralkodj! Ugyanaz, mint a Római birodalomban, csak most nem a fegyver erejével tartatják be, hanem tudatmódosítással.

Csak ahhoz tudunk hűek lenni, és azt tudjuk beépíteni az értékrendünkbe, amit pontosan ismerünk. Amiről nem tudunk, az nem létezik a számunkra! Az, hogy a Szent Korona tanról, ami a létezésünk, és fennmaradásunk alapja, ma szinte senki sem tud, nem az Ő hibája, erről nem tudhat, mert sem iskolában, sem médiákban erről sosem beszélnek, és tanítanak.

A nemzethez tartozás feloldja az időt. Egyszerre kell tudnom az őseink történelmét, múltját, tudatát, cselekedeteik mozgatórugóját, mert ennek köszönhetem a létezésemet. Majd ugyanezt a gondolatiságot a saját rövid, cselekvő életemben (átérezve ennek felelősségét) továbbvinni, és továbbadni a következő nemzedéknek, hogy egy élhető, boldog jövőt adhassak át nekik. A jelen sem az enyém, (az őseimtől kaptam kölcsön) tehát nem tékozolhatom el, és az utódaimnak kell majd tovább adnom.
Csak az tud igazán nemzetben gondolkodni, aki egyszerre látja ezt a három idősíkot! Múlt, jelen, jövő.

Aki nem ismeri a múltját, az nem érti a jelent, és nincs jövőképe sem! Ezt az ellenségeink is tudják, ezért nem ismerhetjük meg a valós múltunkat, és a történelmünket.

Ha egyetlen mondatban el kellene mondani, mit jelent a Szent Korona alkotmánya, az így szólna.

Az őseink minden olyan jogot, kötelezettséget, törvényt, ami biztosította a függetlenséget, jólétet, és a jövő nemzedék életfeltételeit, magához a Szent Koronához kötötték, ezzel örök érvényűvé tették. A Szent Korona jelképezte a Magyar államot, a területét, és lakosságát, (tagjait, és nem alattvalóit), Övé volt a teljhatalom (szuverenitás), a kizárólagos tulajdonjog, Ő volt minden jog, erkölcs, és törvényesség őre. Az őseink mindezeket nem egy halandó, gyarló földi emberre (királyra) bízta, hanem egy olyan Isteni személyre, a Szent Koronára, akiben sosem csalódhatnak, és a folyamatosságot mindig biztosítani tudja.

A Szent Korona tan visszanyúlik a vérszerződés idejéig, ám a vérszerződést sem ott és akkor találták ki, az már sokkal régebb óta zajló jogfejlődés eredménye.

Aki nem ismeri a történelmi alkotmányunkat, az mire alapozza a nemzeti öntudatát? Ő csak arra építhet, amit az iskolában tanult, vagy a médiákban hallott, vagy amit a politikusok beszélnek. Mindhárom hazugság! A jó szándék, a tisztesség, és becsület ugyan előre visz, de amíg nem ismerjük az őseink tudását, a valós múltunkat, addig hamar elfáradunk, és elveszítjük hitünket, és nem találjuk meg a kiutat.

A történelmi alkotmányunk ismerete nélkül nem fogjuk megtalálni a nemzeti öntudatunkat.
Ez a tudás, és öntudat a Szent Korona tanban gyökerezik, mely az őseink több ezer éves tudását, és tapasztalatát gyűjtötte össze.
E nemzeti tudat nélkül nem találjuk meg azokat a pontokat, amelyek összekötik a különbözően gondolkodó emberek közös céljait. Az nem baj, hogy minden ember másként látja a megoldásokat, hiszen mindannyian egyéniségek vagyunk, és más úton keressük a közös, boldogabb jövőt, de ezt csak akkor találjuk meg, ha tudjuk, hogy mit, és hol keresünk.

Ha nem az egyéni, vagy szűk csoportok érdekeit keressük, hanem a közérdekeket, akkor válik világítótoronnyá a Szent Korona, és az őseink akarata!
A Magyar társadalom megosztottsága a Szent Korona akaratát követők, és az arról semmit sem tudók, vagy a tagadók között áll fenn!

A nemzetet nem lehet jobb, vagy baloldalra osztani! Csak a népet, vagy társadalmat. A nemzet gondolkodása egységes, hiszen közös az értékrendje, a tudata, és az erkölcsre épít. A megosztottság abból adódik, hogy valaki a közérdeket, vagy magán, vagy szűk csoport érdekeit képviseli. A kettő semmiképpen nem férhet össze, mert az erkölcs épít, és önzetlen, az erkölcstelen rombol, és önző. Ma a médiákon keresztül a tudatunkat olyan szinten manipulálják, hogy az erkölcs fogalmát nem is értjük. A hit, a szeretet, a becsület, tisztesség, önzetlenség, őszinteség, a jóság már teljesen elavult fogalommá vált, és lenézzük, aki ilyen hülyeségeket beszél. (Ez a világ már nem erről szól!) A filmekből csak az erőszak, agresszió sugárzik, és lassan elhisszük, hogy mindig ilyen volt, és ilyen lesz a világ. Ám ez csak egy virtuális világ, csak addig működik, amíg hiszünk benne.

A gondolatnak, és a hitnek teremtő ereje van! Ha sokan akarunk, és tudunk nemzetben gondolkodni, akkor az fog megvalósulni! Ha nem, akkor megyünk tovább a Lenini úton!
Az általános erkölcsi válság következtében a nemzet szó fogalmát teljesen lejáratták, átírták, és sok ember számára negatív előjelet kapott. Azért, mert egyesek önmagukra nézve ezt használták, mások úgy érzik ezzel őket kirekesztették ebből a fogalomból. Ez óriási tévedés! Csak önmagunkat tudjuk kirekeszteni ebből a fogalomból.
Ne a különbözőségeket keressük egymásban, hanem azt, ami összeköt! Szeretet, bizalom, és összetartás nélkül semmilyen közösség nem működik!
Ez a nemzeti gondolkodás alapja!

Magyarország Európa talán leginkább összetett nemzetiségű népe (a Kárpát medencére gondolok). Amíg a Szent Korona alkotmánya vezette az országot, egyetértésben élt egymás mellett mindenki, mert egyformák voltak a kötelezettségei, és a jogai.

A rendi társadalomban a nemesség számított a nemzet fogalma alá. Nemességet bárki kaphatott, ha bizonyította a hűségét a legnagyobb hatalomhoz, a Szent Koronához, és bárki elveszthette, ha szembefordult vele, vagy nem teljesítette a kötelezettségeit. Ők alakították ki a történelmi alkotmányunkat, kötötték a Szent Koronához, biztosítva ezzel a függetlenséget, és a jövő nemzedék életfeltételeit.

A Szent Korona minden eddig élt, ma élő, és az ezután születendő összes tagjának az érdekeit védi, ezért ezzel senki nem fordulhat ezzel szembe a hazaárulás vádja nélkül!

A csatlakozó társországok vezetői teljes joggal vettek részt a királyi tanácsban, és rendszeresen újra kérték a Szent Korona tagságukat, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszéltek, és milyen vallásúak voltak. Zrínyi Miklós Horvát bán mondta, „Horvát vagyok, tehát Magyar”. Ha megnézzük az Aradi tizenhárom kivégzett tábornok nemzetiségeit, akkor látni fogjuk, hogy nem az a Magyar, akit Kovács Jánosnak hívnak, hanem aki lelkében érzi, hogy hová tartozik. A Szent Korona egy befogadó tan, bárki tagja lehet, aki betartja azt a pár alapszabályát, és megérti, mi a közérdek, és magánérdek közti különbség. A Szent Korona országa soha nem gyarmatosított, minden társországa önként kérte a Szent Korona védőboltozatát maga fölé, amíg a nyugat elfoglalta, és gyarmatosította a fél világot, mi a testünkkel védtük őket a tatár, török, és később a szovjettel szemben. (Köszönet? Trianon 2x!)

Mit jelent a haza? A haza több mint a szülőföld, több mint az ország. Egy olyan kulturális tér, ahova megszülettünk, ahol élünk az őseink nyelvét beszélve, azonos kultúrában, tudatban élő barátaink között, ott nyugszanak az őseink, és ott érezzük otthon magunkat.
A hazáját soha nem hagyja el valaki, csak akkor, ha az életét menti meg ezzel, vagy még akkor sem, attól függ, az értékrendjében mi a fontosabb.

Az országát már jobb életkörülményekért is elhagyja, és még csak rossz lelkiismerete sincs, hiszen máshol jobban megfizetik. Az utódai már azt fogják hazájuknak tekinteni, ahol születtek, és felnőnek.

Aki a honvágy fogalmát érti, az már tudja, mi a haza!

A nemzetben gondolkodó ember nem hagyja el a hazáját jobb életkörülményekért, hanem tesz azért, hogy itthon biztosítsa a jövő nemzedékének a fennmaradást! A kezünkben van, és érvényben van az a fegyver, (az alkotmányunk) amit az őseink ezért fejlesztettek ki! A feletteseink nem ezt használják? Követeljük ki tőlük! Ez nemcsak jogunk, de kötelezettségünk is a magunk, és a következő nemzedék nevében.

Senkit nem jogosítottunk fel arra, hogy eladja a múltat, a jelent, és ezzel megfossza a jövőnket.
A haza a nemzet tulajdona!
Miért nem tudunk ma ezekről?
Azért találták ki a kommunizmust (szocializmust), hogy a nemzeti öntudatunkat eltöröljék. Mi történt? Akinek voltak birtokai, (föld, gyár, üzem, stb) azt elvették, és úgymond, államosították. A közvagyont már senki nem úgy kezeli, mint egy magánvagyont, ráadásul, mikor látta, hogy a felettesei szabad rablást gyakorolnak büntetlenül, hát akkor ő is megpróbált „boldogulni”. Így törölték el az erkölcsöt. (Tisztelet a kivételeknek!)

Egy parasztember mindig önállóan osztotta be az idejét, és a munkáját. Elvették a földjét, és az önállóságát, munkahelyre kellett járnia, ahol mások parancsoltak. Ezzel elveszítette az önállóságát, mások gondolkodtak helyette. Ez ellentétes mindenki szabadság érzetével. (Alá-fölé rendeltségi viszony.) Nem volt szabad gondolkodnia, mert ha észrevette a rendszer hibáit, megütötte a bokáját. Ha nem tiltakozott semmi ellen, nyugodtan, létbiztonságban leélhette az életét.

Szétszakították a családokat. Azt mondta a parasztember a fiának, a földet elvették, menj a városba ipari tanulónak. A fiatalok beköltöztek a lakótelepekre, ahol az idősebb generációnak már nem volt hely. Az ideális családban legalább három generációnak kellene együtt élni. Nagyszülők, szülők gyerekek. A középosztálynak mindig a munka, a gyarapodás a feladata, ám az idősek otthon vannak, ők végzik a ház körüli munkát, és ők nevelik a gyerekeket. Egy életen át gyűjtött tudást, és tapasztalatot játék közben tanítja meg az unokának. Mi lesz majd felnőttként a feladata, megtanítja a föld, a munka, az állatok szeretetére, mivel nagycsaládban élnek, mások elfogadására, és a régi családi történetekre. Amikor ő volt kisgyerek, ugyanezt a tudást a nagyapjától kapta, így nyugodtan mondhatjuk, hogy egy több ezer éves tudás adódott át mindig nagyapáról unokára.

Amikor a generációkat szétszakították, ez a tudás továbbadása megszakadt, az óvodák, iskolák vették át ezt a szerepet, ahol tudjuk, mindig a győztesek írják a történelmet. Az óta már a negyedik generáció eltelt, hogy a kulcsos gyerekek nevelnek gyerekeket! Ő csak azt tudja tovább adni, amit az iskolában, és a médiákban hall. Ez az ősi tudás teljesen eltűnt, átalakult! Az Isten hitet, és az öntudatot kiölték az emberekből, gyökértelen, sodródó néppé váltunk. Lassú, de tudatos tudatmódosítással így lehet nemzetből népet nevelni!

Ha a Magyarság történelmét nézzük, már nagyon sokszor ki kellett volna pusztulnia a nemzetünknek, hiszen ennyi sorscsapás után már el kellett volna tűnnünk. Trianon egy olyan tökéletesen megtervezett nemzet kivégzés volt, amit egy nemzet sem élt volna túl.

A nemzet minden sorscsapás után helyreállította a jogfolytonosságot az ősi alkotmányunkkal, és a Regnum Máriánum (Mária Országa) újra felemelkedett, és megerősödött.
Ma is ez lenne a megoldás, hiszen hazánk minden problémájára ott a megoldás a Szent Korona tanban!

Végezetül álljon itt egy olyan embertől egy idézet, aki nevében nem is volt Magyar, ám az egyik legnagyobb bajban, Trianon után így ébresztette a nemzetet:

„Mert lehet egy nemzetet szegénnyé, vagy koldussá tenni, de ha a nemzetben lakozó szellemi, és erkölcsi erőket megtartani, és megerősíteni képesek vagyunk, akkor a nemzet nincs elveszve, és mindent vissza lehet szerezni" Klébersberg Kúnó
Úgy legyen!

Folytatjuk...

II. A HŰSÉGRŐL →

II: ALKOTMÁNY

IV. AZ IGAZSÁG 

v, Vesztergám Miklós
vesztergam @ gmail.com

Megnyitva 1775 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások