20230601
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2014 szeptember 02, kedd

Ukrajna: szimultán

Szerző: Madarász László

Úgy gondolom, hogy mára már a vak is látja, hogy Ukrajna keleti felében nem „csak" népirtás zajlik/zajlott, hanem a termelési kapacitások felszámolása is nehéztüzérség segítségével! Mindez a „demokrácia" nevében, a még fellelhető nyersanyagforrások egy részének megszerzése érdekében! Sajnos ez mára még csak szokatlannak sem mondható, hiszen hasonló jelenségek voltak megfigyelhetők szinte mindenhol, ahova elsősorban az USA - vagy korábban a Szovjetunió is- betette/beteszi a lábát!

De Ukrajna esete ennél sokkal különlegesebb, nemcsak azért mert a szomszédunkban zajlanak az események, hanem azért is, mert talán egyre nyilvánvalóbb, hogy nem csak Ukrajna gazdaságának elpusztítása a cél!

A nyugat általi meghozott szankciókkal sikerült a medve talpát addig csiklandozni, amíg az a talán legérzékenyebb ponton vágott vissza a saját szankcióival. A különféle élelmiszerekre vonatkozó orosz válaszlépések már önmagukban is károkat okoznak inkább az EU keleti részében elhelyezkedő államoknak, de ez csak a jéghegy csúcsa. A megtermelt élelmiszert az orosz piac elvesztése miatt valahol el kell adni, viszont új piacok csak úgy nem potyognak a felhőből, ezért várható, hogy elsősorban a nyugati országok dömping áron fogják értékesíteni árujukat Kelet-Európában is, mielőtt az rájuk rothadna. Ezzel tönkretéve a tőkeszegény, hitelekből gazdálkodó lengyel, magyar, görög, stb. gazdák egy részét, kiknek földjeit, gépeit majd viszi a mindenható bank. De ez még nem minden…

Vegyük például Magyarországot. Köszönhetően a nyári folyamatos esőzéseknek, az idén csúcstermés várható kukoricából. Ez még önmagában nézve örvendetes. Ha azonban az esőzés tovább tart, a megtermett kukorica nem szárad természetes úton kellőképen, hanem a magas vízszázalékú kukoricát gabonaszárítókban kell leszárítani az eltarthatóság érdekében. Ez sem szokatlan, hiszen rendszeresen ezt kell tenni. Ám mivel több vizet kell elvonni a terményből, ráadásul annak mennyisége is több lesz az előző évekhez képest, ez a mezőgazdaság részéről fokozottabb gázfelhasználással jár, főleg októberben. De vajon lesz-e elegendő gáz? Impotens kormányunk már jó előre tett arról, hogy ez ne így legyen, amikor is engedélyezte egy francia cégnek, a reverz gázszállítást Ukrajnába, a gáztárolók teljes feltöltése helyett. Az ukrán miniszterelnök a meghirdetett válasz szankciók között már megpendítette, hogy adott esetben a gáz tranzitot is megszüntethetik. Valószínű, hogy gáztárolóinkban van/lesz annyi gáz (gáztárolóink töltöttsége augusztus közepén kb. 33%-os volt), hogy a lakossági igényeket kielégítse egy jó darabig, de ennek feltétele az, hogy a gabonaszárítók működéséhez szükséges gázmennyiséget is csökkentik, vagy mint megszakítható gázfelhasználást meg is tilthatják, ugyanis a kitárolói kapacitás legfeljebb a lakossági igények kielégítésére elég! Ha ez bekövetkezik, a magyar paraszt választhat: nem vágja le a kukoricát, hanem télre kint hagyja a földeken, cserébe viszont nem tudja elvetni az őszieket (búzát, árpát), mert ugye nincs hely azok számára, így jövőre elegendő kenyérgabona sem lesz. Másik választás: levágja a kukoricáját ugyan, de nem tudja raktározni, mert az megsavanyodik, esetleg saját állatállománya részére prizmába rakva lefóliázza és leföldeli, a felesleges mennyiséget egyszerűen lesilózza a földre. Szinte kizárt, hogy ekkora kárt, bármelyik megoldást válasszák is a gazdák, ki lehessen gazdálkodni! Hab a tortán, legkésőbb tavaszra elfogy a száraz kukorica, csak a rossz minőségű kint telelő, vagy savanyított termény marad. Az állattartóknak –meglehet, aranyárban- kell azt külföldről vásárolni. Tehát Ők is választhatnak: növelik az átadási áraikat (hús, tej, stb.) ha ezt a piac még elviseli, ha nem, akkor kivágják az állatállományt. Jöhet az élelmiszernek nevezett szemét dömping nyugatról, földjeink áron aluli eladása idegeneknek, árverezések sokasága a mezőgazdaságban!

Na, ez a módja annak, hogy Európa éléskamráját le lehessen nullázni: nyugat kívánsága szerint reverz gázszállítással az amúgy nem fizető Ukrajnának! Mert ugye, ha nem fizetnek az oroszoknak a már felhasznált gázért, vagy előre a felhasználandóért, akkor mitől és miből fizetnének a franciáknak a reverz szállításokért, főleg ha a Donyecki medencében termelés sincs? Akkor miért érdeke a francia cégnek a ráfizetéses gázszállítás?

Az ukrán vezetés azon törekvése, hogy az EU országaiba szállított gáz átvételére ne az EU keleti határain, hanem az orosz-ukrán határon kerüljön sor, már egyértelműsíti, hogy az ukrán kormány lopni készül! Azaz az EU országaival kifizettetnék az orosz gázt, de annak egy része Ukrajnában kerülne felhasználásra, legfeljebb egy köszönjük kíséretében. Pl. Magyarországnak nem jönne elegendő földgáz, ráadásul ami jön(ne), az relatív drágább lenne, hiszen nekünk is ki kellene fizetni azt a mennyiséget is, amit az ukránok lenyúlnak! Csak azt nem tudom, mi lesz Ukrajnában az áramellátással? A donyecki szénmedence a háború miatt nem termel, az erőműveik egy része, széntüzelésű. Se gáz, se áram! Azt is mi adjuk nekik?

Növelheti bajainkat egy korai-, esetleg még kemény, elhúzódó tél is! Akkor már az ipari üzemek egy részének sem tudnak elegendő energiát biztosítani csak a lakossági igények kárára! Következmény: kényszerszabadságok, ideiglenes/végleges leállások, munkanélküliség növekedés, elégedetlenség, esetleg zavargások. Vajon nem ez itt az egyik cél? Ugyanis ha vélt félelmeim mégis bekövetkeznek, itt senkit nem fog érdekelni az, hogy a magyar kormány impotenségét vajon a hozzá nem értés, vagy mozgáslehetőségének hiánya, azaz Brüsszelnek való megfelelési kényszer okozta-e? Mivel óhajtják az elégedetlenséget levezetni? Nekihajszolnak az orosznak?

Mindez ma még vízió és nagyon remélem az is marad! A nagy kérdés, mit tesz most kormányunk a gázszükséglet biztosítása érdekében, a szépen hangzó kommunikációján túl? Mert talán nem kell mondanom, hogy az Ukrajnát Lengyelországon át kikerülő gázvezetékből mi majd csak annyi gázt kapunk, hogy talán nem fagyunk meg!

Az nekem mindenesetre szemet szúrt, hogy Putyin, a kormánya által hozott szankciók előtt, már üzleteket kötött élelmiszer szállítására Dél-Amerikában, előrehaladott tárgyalások folytak ugyanerről Kínával is! Összeesküvés elmélet e, vagy sem, nagyon úgy fest, hogy egy jól előkészített kelepcébe hajtott bele minket, - keletieket - Brüsszel, amerikai nyomásra!

Kétségtelen Putyin, mögötte a háttérhatalom egy részével, igen jól sakkozik! Mára már tulajdonképpen szimultánt játszik, hiszen a partiba az USA, EU alkotta brancson túl, szerep jutott Kínának, Brazíliának, Japánnak, a volt szovjet tagköztársaságok egy részének, nekünk is, stb. Azt el kell ismerni: orosz szempontból jól csinálja!

A másik, sötét oldal (USA, EU duó) törekvése egyre nagyobb valószínűséggel egy világháború kirobbantása a még fellelhető, számukra most még hozzáférhetetlen nyersanyagokért. Az orosz szakértők szerint két éven belül az USA nyílt katonai támadást indíthat Oroszország ellen! Putyin, ha jól emlékszem, több mint 500 milliárd dollárnak megfelelő összeget bocsátott új fegyverek kifejlesztésére a hadiiparának. Kelet Európa, háború esetén, legfeljebb az ágyútöltelék szerepét fogja betölteni, ugyanis se hadsereg, se korszerű hadfelszerelés, se megfelelően kiképzett „emberanyag” nem áll rendelkezésünkre, köszönhetően a háttérhatalom eddigi törekvésének! Szép kilátások, főleg éhesen, részben megfagyva…

Ezért nem értem a lengyeleket! Tanulhattak volna a II. Világháború példájából, amikor is francia és angol biztatásra Németország ellen akartak vonulni. Ezt előzte meg Hitler, aki nem bízva még kellőként saját, harc edzetlen seregében, szövetséget kötött Sztálinnal. (Molotov- Ribbentrop paktum) Eredmény: Lengyelország két oldalról történő lerohanása, amikor is jó néhány hónapon át a „szövetséges” francia, angol seregek lábhoz tett fegyverrel nézték végig Lengyelország megszállását. Formális hadüzeneten kívül semmit nem tettek! Miből gondolják úgy a lengyelek, hogy a mostani szövetségeseik nem ugyanúgy fognak eljárni? Lengyelország, Magyarország, stb. feláldozható nyugatról nézve! A tanulságok ellenére lengyel magánhadsereg is harcol Kelet-Ukrajnában, sőt a lengyelek hadfelszerelést szállítanak Lembergbe! Ugyanezt tesszük mi is, ha igaz a T72 –es harckocsik eladásáról szóló hír, hiszen a csehekhez azok nem érkeztek meg! Miért kell a medve bajuszát még mindig rángatni? Miért csodálkozunk azon, hogy az oroszok fegyverzetet szállítanak az ukrajnai orosz milíciának, ha mi meg a másik oldalnak? Mit szörnyülködünk azon, hogy orosz önkéntesek harcolnak Donyecknél, mikor köztudott, hogy katonaviselt amerikai, izraeli, lengyel, stb. zsoldosok harcolnak ukrán zászló alatt? Tehát az ukrán „polgárháború” is szimultánná vált, már jó ideje, talán a kezdetektől! Csak emlékeztetni akarok: a II. világháborút a spanyol „polgárháború” előzte meg, mindkét oldalon „külsősök” beavatkozásával. Ismerni kellene a saját történelmünket is! Ha bántották őseinket, jöttek a hunok, ha bántották az avarokat, jöttek a magyarok! Egy összetartó nép a legtermészetesebb módon kiáll sajátjaiért! Csak a mai, un. liberalizmus eszméjébe nem fér bele ez a természetes cselekedet! Gondoljunk bele: ha családunk egy tagját valamely külső személy kínozza, nem kell segítenünk? Lábhoz tett fegyverrel végignézzük pl. gyerekünk kínhalálát, mikor meg tudnánk akadályozni? Ha erről nem így gondolkozunk, akkor miért kellene elítélni Putyint? Elnézhető az USA –nak, ha egy amerikaiért katonákat küld külföldre, de az oroszok több száz, vagy ezer emberért ugyanezt nem tehetik meg?

Rossz irányba tart ez a világ, mi meg sodródunk az árral! A jelenlegi szövetségi rendszerből (EU, NATO) kilépni már lehetetlen, mert végeznének velünk szintén „polgárháború” keretein belül, vagy inkább fegyveres külső beavatkozással, (itt nem a NATO -ra gondolok elsősorban, hanem más „nemzetre”, melynek tagjai „5. hadoszlop”ként már régóta itt tartózkodnak) de nemzeti összefogással az ezek által okozott károk mérsékelhetők lennének! De hol van ebben a kis hazában nemzeti összefogás? Sehol! Különböző pártocskák ezer irányba húznak és mindegyik csak a maradék koncra pályázik! Azt viszont nem látják, vagy nem akarják látni, hogy ha így folytatják, itt már konc sem marad, végül ők is vesznek, igaz csak utánunk! Egyébként is: Horthy kiugrási kísérlete is azon bukott meg: részben nem egyeztetett a katonai vezetéssel, részben a katonai vezetés többsége (nem elítélendő módon) németbarát volt. Maradék kis katonaságunk tényleges vezetése vajon kiknek a kezében van? Különben is, hathatós légvédelem és nehéztüzérség híján könnyen lehet bármely repülőterünk környékén hídfőállást létesíteni, azután már csak idő kérdése…

Ezért nem értek egyet Bene Gábor írásával, (http://magyarmegmaradasert.hu/szerzok/a-c/bene-gabor/item/4033-l%C3%A9pj%C3%BCnk-ki-a-nato-b%C3%B3l-miel%C5%91tt-k%C3%A9s%C5%91-lesz) már elkéstünk, a NATO –ból való kilépés, mára már egyenlő lenne az öngyilkossággal! De még eljöhet a megfelelő idő! Véleményem szerint egyes bukott politikusok, kik újra aktiválták magukat, pont erre „játszanak”, hogy kormányunkat akár erőszakkal is megdöntsék! És külföldről támogatást kapnak ehhez! Nem az impotens kormányt sajnálom, sőt azt a legkevésbé, de polgárháborút nem akarhatunk, hiszen az is casus belli lenne a fegyveres beavatkozásra! Túl drága a magyar vér! A történelem folyamán folyt már eleget idegen érdekekért!

Az alábbi linken (http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/olvasoink-irjak/item/3979-ukrajna-a-sakkj%C3%A1tszma-folytat%C3%B3dik) már írtam arról, hogy előbb-utóbb a vert kijevi hadsereg szembefordulhat a regnáló kormányával. Mára ez már egyre valószínűbb. Arról is írtam, hogy a FEMA legközelebb az Amerikai kontinensen fog „gyakorlatozni”. Ekkor inkább Brazíliára, esetleg Argentínára gondoltam, azt álmomban sem hittem volna, hogy erre a „gyakorlatra” ilyen hamar az USA –ban, Fergosonban kerül sor, ahol egy időre kénytelenek voltak a Nemzeti Gárdát is bevetni, ha a hírek igazak egy 130 kg súlyú, bűnöző halála kapcsán. A hozzánk eljutott hírekből egyértelműen nem megállapítható, hogy a FEMA, vagy valamely külföldi ország készítette elő a zavargásokat, esetleg az spontán volt-e?, El lehet képzelni mi történik, ha a zavargás más nagyvárosokra is kiterjedt volna! Az viszont tapintható, hogy ma már bárhol a világon egyetlen szikra is elég lehet, egy tűzvihar kialakulásához! Itt emlékeztetek mindenkit, hogy kontinensünkön az un. „iszlám” befolyás nem elhanyagolható tényező! (A valódi iszlám nem ez az „iszlám”!) El lehet gondolni mi lesz akkor, ha az ISIS, vagy minek nevezik, szervezett támadásokat hajt végre, felkeléseket robbant ki Európa több országában. (Fergusonban ehhez elegendő volt egy bűnöző halála is!) Az az ISIS, mely amerikai, izraeli emlőkön nevelkedett, akiket az USA és Nyugat-Európa látott el fegyverekkel, a szaúdiak pénzén, aki valójában ma is amerikai, izraeli érdekekért harcol! A zavargások kirobbantására előttük a kijevi Majdan példája, ahol is a hivatásos zavarkeltők a „forradalmárokat” és rendőröket egyaránt lőtték. Nem lennék túlontúl meglepve, ha azokat az országokat érné terrortámadás, akik fegyvert, lőszert szállítottak az ellenük harcoló iraki és kurd erőknek! Lőszerszállításunk okán, mint az egyik leggyengébb láncszem, mi talán fokozottan érintve lehetünk. Újabb szimultán…

A fentiek után úgy vélem, felettünk a „pofonláda” és fogalmunk sincs, melyik pofon jöhet legelőbb!

Ne legyen igazam, de nehéz őszünk lesz. Még nehezebb telünk, de főleg tavaszunk! Aki ezt olvasod, anyagi lehetőségedhez mérten készülj fel, amennyire tudsz! Azzal nem veszthetsz.

Kölcsey Himnuszát kissé átírva: Isten védd meg a magyart!

Madarász László

Megnyitva 2739 alkalommal
A rovat további cikkei: « Ahol a part szakad A szegek helyei »

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások