20220816
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2013 június 12, szerda

A Bilderberg csoport utolsó találkozójára

Szerző: dr. Halász József

Befejeződött a kapitalizmus főpapjai felsőházának utolsó ülése, amit a tagok nem, de az emberiség már régen várt.

Az ülésről kiadott előzetes közlemény szerint fő céljuk „Európa és Észak-Amerika közötti párbeszéd előmozdítása". („Az EU politikája" című programpontot ennek árnyékaként kell értelmezni.) Mivel – ugyancsak a közlemény szerint – „a résztvevőket nem köti hivatali minőségük vagy az egyes kérdésekben korábban megfogalmazott álláspontjuk", az összerabolt vagyon számukra megmenthető része fölötti, - egymással szemben is - kíméletlen osztozkodás (lobbizás) volt az ülés tényleges célja.

Ennek a vagyonnak egy részét tőlünk rabolták el, az általuk irányított világbirodalom európai helytartóságuk, az Európai Unió közvetítésével.

Az ülés ellen tüntetők - akik most többen voltak, mint az eddigi összes Bilderberg ülés ellen tüntetők együtt -, tudni akarták, hogy mi a Bilderberg csoport, tudni akarták, hogy mit akar tenni az emberiséggel, tudni akarták, hogy mit jelent az egyszerű embereknek a „Világkormány".

Választ egyik kérdésükre sem kaptak, a távolmaradt Cameron-tól sem. Ő még mindig hiányolja az átláthatóságot. Lehet, hogy emiatt Thatcher sorsára jut: elmozdítják posztjáról. Persze, ő is büszke lehet erre, ugyanúgy, mint a „Vaslédi": „Megbélyegezésem a Bilderbergek által, úgy viselem, mint a becsületrendet." (Paradoxon, hogy a Bilderberg csoport éppen az USA-ra, Angliára és Izraelre épít.)

A Bilderberg csoporttal és a kapitalizmus főpapjai felsőházának utolsó ülésével kapcsolatos elemzéseket és tudósításokat mindenki elolvashatja a http://euellenpont.com honlap „Kapcsolódó hírek" rovatában.

Az elemzések ismételten számtalan tényfeltáró bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy milyen nagy gazemberséget követtek és követnek el ellenünk. Ezeken túlmennek a világgazdaságra vonatkozó elemzések – a „Kapcsolódó hírek"-ben és az „EU általános hírekben" olvashatóak -, amelyek a „globális összeomlást", a „világgazdaság hirtelen leállását" már elsődleges valószínűségű lehetőségnek tartják.

Nem ezeket akarom megfejelni. Azt, hogy miért bukott meg a szocialista-kommunista diktatúra után a liberális-kapitalista diktatúra is, az egyszerűen megfogalmazható: a diktatúra nem embernek való.
Az arisztotelészi hármas kérdés második eleme a „mit". A válasz erre is kézenfekvő: olyan társadalmi, gazdasági rendszer kell, amely embernek való, vagyis a közszabadság és nem a diktatúra az alapja.

Vissza kell térni arra az ősi tisztaságra, amelyet a Hamvas Béla által meghatározott kereszténység – és nem a Magyarországon hatalmas tekintélyvesztést megért zsidókereszténység (Ld. „Magyarország" rovat) – jelent: „a normális emberi létről szóló tanítás".

Az ősi civilizációnak ez a tisztasága jelenik meg a Szent Korona Értékendben.

A „mit"-re a válasz tehát: újjá kell teremteni a Szent Korona Értékend szerinti Gondoskodó Magyarországot.

Egyértelművé kell válni mindenki számára, hogy a Szent Korona Tan a diktatúra eszmei alapja volt ezeregyszáz éven keresztül, tehát nemhogy nem azonos a Szent Korona Értékrenddel, hanem azzal kibékíthetetlen ellentétben áll. Ennek felismerése a vallástól elfordulás (szekularizáció) alapvető oka, hiszen a zsidókereszténység a Szent Korona Tan dogmatikai, eszmei alapja.

A harmadik kérdés a „hogyan". Az erre adott válasz alapja Magyarország szabaddá válása, vagyis kilépése a diktatórikus nemzetközi szervezetekből, először az Európai Unióból.

Az ezt követő válasz a közszabadság alulról, a mindennapi élettől induló épülése, vagyis annak a rendszernek a felépítése, amelyben az ember érdekét képviseli az állam és nem a pénzhatalomét.

Ez jelenti a teljes gondolkodási mód minta (paradigma) váltást.

Több anyagot hoztam nyilvánosságra a paradigmaváltással kapcsolatban.

Az ismeretek megosztását folytatom két – alapokat tisztázó - videokonferenciával:

1. Nyilvános vitára hívok mindenkit, aki nem ismeri a Szent Korona Értékrend és a Szent Korona Tan közötti különbséget, vagy nem ismeri el, hogy a Szent Korona Tan a diktatúra dogmatikai, eszmei alapja.
A videokonferencia ideje: 2013. 06. 12. (szerda) 18 óra.

2. Nyilvános vitára hívok ki mindenkit, aki nem ismeri a liberális-kapitalizmus és a Gondoskodó Magyarország társadalom- és gazdaságpolitikája közötti különbséget, vagy nem ismeri el, hogy a kínálat által manipulált kereslet kikerülhetetlenné teszi a jelenlegi (önérték növelő) pénzrendszert, és ennek alternatívája, az igény és lehetőség összhang biztosítja kizárólag a pénz eredeti, értékközvetítő szerepének visszaállítását.
A videokonferencia ideje: 2013. 06. 14. (péntek) 18 óra.

Kelt Szegeden, 2013. Napisten havának 11. napján.
Árpád sarja, Halász József

Megnyitva 3017 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások