20230601
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 november 06, kedd

Változnak az idők?

Szerző: Dr. Bene Gábor

Érdemes lenne átgondolni mindenkinek, miképpen vetemedhetett a magyargyűlölő Gyurcsány Ferenc az alábbi linken arra, hogy az 1949-óta hamis alkotmánnyal rendelkező államban, az alkotmányos demokráciáról (5. perc 03 mp-nél), majd az „idegengyűlölő, alkotmányellenes megnyilvánulásról” (5. perc 31 mp-nél) ejtsen szót?

Szerintem, érdemes lenne alaposabban átgondolni azt is, hogy vajon 2006 ősze óta mi is történhetett, ami Orbán Viktor akkori véleményét megváltoztatta Gyurcsány Ferenc „bűncselekményeivel” (18. perc 10 mp-nél), illetve a „nép ellenállási jogával” (19. perc 56 mp-nél) kapcsolatban? Kérem a kedves olvasót: kattintson az alábbi linkre ahol ezek a szavak világosan elhangzanak az érintettektől:

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=79eIWEYpzUU

Érdemes lenne azt is átgondolni, hogy valójában ki hozta nyilvánosságra az „őszödi beszédet”, hiszen annak kiszivárogtatásából eredően - könnyen felismerhető - az 1956-os szabadságharcunk 50.-ik évfordulója előtti feszültségkeltés, illetve a kommunista rendet megingató események elhalványításának – alaposan kitervelt – szándéka is.

Az idei ünnep is úgy telt el, hogy a hamis szocialisták megpróbálták annak jelentőségét letompítani, a saját pártérdekeik elé befogni, s a tizenéves pesti hősök helyébe a „legaljasabb bolsevik bűnözőket” forradalmárrá tenni. Az oroszokra soha nem tüzelő, de a Corvin-köz harcosait támadó, sőt közülük többeket a halálba küldő Maléter Pálról szónokoltak sok helyen a mai ál-szocialista emlékezők. A sokszoros hazugsággal és dezertálással illethető Király Bélát, aki még Nagy Imrét, Göncz Árpádot, stb. is megtévesztette, sajnálatosan még sokan hiszik a nemzetőrség parancsnokának, holott mindent csinált menekülése közben, de nem adott parancsot egyetlen nemzetőrnek sem.

Le kellene végre számolni „Bánkúti” öntömjénező hazugságaival, valamint nemcsak az akkori vérfürdők egyik felelősét – Biszku Bélát – kellene végre börtönbe zárni a kiemelt nyugdíj folyósítása helyett, hanem a „Csendes Háborút” megíró Szabó Miklóst is, akinek sok kivégzett magyar szárad a lelkén.

Állítólag változnak az idők, de úgytűnik, mintha Magyarországon megállt volna. A véreskezű hóhér (Kádár) is ágyban és párnák közt halt meg, s nem vetette a szemére senki, az arccal lefelé eltemetettek dróttal összekötözött kezeit, a verhetetlennek hitt vöröshadsereget bátorsággal és kreatívan legyőző tizenéves pesti srácok siralomházi éveit és kivégzésüket. Sőt az egykori elvtársakat, mint bűnbakot felhasználó Kádár-Csermanek hullarablóiról sem tudhatjuk – csak remélhetjük – hogy nem kegyeleti okból vitték el a koponyáját.

1956 és 2006 összefüggéseit azonban a történelem ki fogja majd mutatni, s remélhetőleg Orbán Viktor is eljut majd a felismerésre: ha nem vonják felelősségre Gyurcsány Ferencet – akiről a link szerint nemcsak a nép, hanem maga Orbán is pontosan tudja: bűncselekményt követett el –, akkor előbb utóbb élni fog a nép az ellenállási jogával.

Mert a valódi magyar állam alkotmányos. Mégpedig a bevált és a szokásjogból törvénnyé nemesedő igazságos jogrend alkotmányosságának letéteményese. Tehát nem fentről alkotott, a politikai osztály berkeiben született jogok és kötelezettségek alkotják a valódi alkotmányt, hanem az alulról szerveződő nemzetnek a megélt és kipróbált jogrendje az, amely a miénk! Az idő azonban mégis változást fog hozni. Bár tudom, hogy a cselekvés legnagyobb akadálya nem a valódi nemzeti oldalon dúló vitatkozás, hanem az önnön tévedhetetlenségébe zárkózók vitáinak parttalanná válása, de mégis megemlítem: nagy szükség lenne a cselekvést előkészítő viták során megérlelődő tudás – taktikai erejére! Ám ehhez a népből nemzetet építő tudás és őszinte alázat kell, ami legyűr mindent. A félreértelmezett következetességet és megosztást is!

Arra kérek tehát mindenkit, hallgassa végig a fenti link párbeszédét, s kalapot emelve Orbán Viktor logikus érveléseinek, kérjük számon rajta a bűncselekmények elkövetéséért kijáró felelőségrevonást, s magunkon is kérjük számon a sokszorosan bevált történeti alkotmányunk vívmányaként eltörölhetetlen jogunkat és kötelezettségünket: az alkotmánysértő közhatalom elleni ellenállást! Nem kellene elfelejteni, hogy ez nem csak jog, hanem kötelezettség is!

Szeged, 2012-11-06 Dr. Bene Gábor
 

Megnyitva 2407 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások