Print this page
2012 szeptember 27, csütörtök

Az alázat imája Istenünkhöz

Szerző: Begovits László

„Áldott nemzetből születnek angyalok és nagyok” /Begovits László/

Uram Te, aki megengedted, hogy megszülessünk a Földanya porából, minden Szkíta magyar embernek adtál egy cseppet a Te élő lelkedből. Kérlek hallgasd meg a Kárpát Haza Magyarország angyalát a mi nevünkben, akikhez őseink is imádkoztak az idők kezdete óta.

Hallgasd meg egyéni fohászunkat, ha Szkíta testvéreink lelki fonala hozzád gurul, imánk ereje által a Földanya bármely szegletéből. Halld meg Te Szkíta teremtő alázatos lelki vívódásainkat, könyörgéseinket a Kárpát haza megmentése okán. Oly alázattal fordulunk feléd imáinkkal, amire más nemzetek képtelenek lennének a Te lábaidhoz lelküket érinteni.

Halld meg őseink Istene lelkünk éltető fénye néped szavát, a szenvedéseink évezredek óta létező bajában segítsd. Ne engedd, hogy az ördög fekete angyalai tovább tépje néped lelkét és testét. Küld az angyalok seregeit megtisztítani országunkat, földünket a gonoszoktól. Tudjuk, hogy Te egy gondolattal bénítod meg a gonosz lelkeket és változtatod őket a Szkíta magyarok segítőjévé. A Te segítséged nélkül mi semmik vagyunk! Ezért fohászkodik most hozzád Isten apánk minden tiszta lelkű ős Szkíta lélek, hogy amit ránk bíztál még évmilliókig teljesíteni tudjuk a Te akaratod szerint. Génjeinkbe kódoltad a jóságot, a tudást, amit mi el nem feledünk és hálával, imával köszönünk. A föld legszebb országát adtad nekünk örökül tudjuk. De ha nem segítesz most, gyermekeink, unokáink kihalnak a Kárpát haza határain belül. Nem voltunk mi önzőek, amivel megbíztál teljesítettük, szétosztottuk tudásunkat a nemzetek között, templomokat építettünk a földanya minden pontján, hogy lelküket megtisztíthassák, ha szükségét érzik az idegen népek. Szólunk, alázkodunk előtted Te tudó Isten apánk imáinkkal tetteinkkel, szeretetünkkel szolgaként szolgálunk Téged. Uram engedd, hogy simogassa lényedet gyermeki érintésünk. Vedd észre könyörgésünk jajduló könnyeit.

Halld meg dobjaink gyógyító hangját, lásd néped lelki tisztulását, őstüzek lángját, a kenyérnek szertartását, halld anyáink imáját. Teremtőnk könny szalad szemünkből, ha fogjuk egymás kezét a tűz körül, mert érezzük erődet, a társunk kéz melegét, a Te életed létezését, földi lényét.

Kérünk hallgass meg bennünket szerelmetes Szkíta Isten. Betartottuk és betartjuk a Te igéidet, de adj nekünk békés országot, bort, búzát és békességet. Mi nem vágyunk mások hegyeire és folyóira, csak ez kell nekünk ez az őshaza. Kérünk Téged segíts meg minket továbbra is Áldott földeden sokat szenvedtünk már, küld az angyalok seregét, hogy megzavarja a kalmár testűek agyát és ne tudják elfoglalni a Kárpát hazát. Ne tudják tovább éheztetni, fosztogatni és lelki fertőbe vinni a tudatlan, de jó lelkű testvéreinket, fiainkat, lányainkat. Add vissza fényét a Hun-magyar lelkeknek, hogy tovább ragyoghasson Nimrúd atyánk neve az idők végezetéig az Orion csillagképben és a tiszta lelkekben. Áldunk téged, de féljük is a Te haragodat, Te világnak Ura, Te Magyar Isten. Ezért is tudunk földi életünkben eltűrni annyi gonoszságot más nemzetektől, akik nem a Te lelked fényéből születtek, mert igazi tiszta lélekkel tudjuk a Te fényed erejét. Segíts bennünket földi megpróbáltatásainkban Isten apánk, hogy unokáid is beteljesíthessék a Te akaratod itt a földön. Segítsd a lelketlen testeket, hogy kifejlődjön bennük a lélek csírája. Segíts nekünk édesapánk – Isten apánk, hogy a földön megteremtődjön az örök béke és a többi nemzet is az angyalok gyermekeivé válhasson.

ima1Adj erőt lelkünkbe, kezünkbe, hogy Szüzanyánk Mária országát soha többet ne akarja elvenni tőlünk a patások földi serege. Adj bizonyságot magadról minden kételkedőnek és kérőnek. Változtass minden rosszat jóra, hogy ne szenvedjenek fiaid, lányaid. Küld el a Te fiad közénk másodszorra is, Jézus királyt a Pártus herceget, de ne meghalni, hanem hogy segítsen nekünk az életet tanulni. Minden ember örömét lelje a testi életben itt a földön, betegségek, háborúk és szenvedés nélkül. Hozzon a Te fénysugarad Napatyánk, Urunk és teremtőnk minden Hun magyarnak lelkébe több fényt, fejébe világosságot, hogy egység teremtődjön a lelkekben és szent országunkban. Áldj meg bennünket egyénenként, mint ősi turul madarunkat, hogy fényhozó legyen ezentúl minden Szkíta magyar leszülető lelkecske a Kárpát hazában és azon kívül is. Ha anyáink vagy apáink vagy mi hibáztunk valaha is életünk folyamán, tisztíts meg bennünket és bocsásd meg a mi bűneinket az élet és halál jogán.

Áldással és hálával gondolunk rád minden pillanatban a Hun magyar nemzet, mert meghallgatod lelkeink sírását és panaszát és tudjuk a Te tökéletességed és jóságod jutalma a mi megerősödésünket jelenti a jövőben és mindörökre. Áldás Atyánktól az emberekhez jó akarat és a szíveknek teljességéből szóljon továbbra is az embernek szája!


Áldás          Áldás           Áldás


Úgy legyen!           Úgy van!

Isten akaratából kelt Szeged városában Az Úr 2010-ews esztendejének március 15-én  Kikelet havában

Begovits László


Az égi kapu népe


Istennek Országa a Teremtő Szent népe.
Az örökkévaló, s az angyalok lelkével szentelt,
Nimrúd apánk szkíta nemzettsége.
Szent a te nemzeted, szent a te életed,
Istentől kapott Kárpát haza az örökséged.

Az igazság magjai, a tudásnak fénye,
Az élet kalászai vagytok a földanya szívében.
Szakrális nemzet beavató nyelve,
Élő ima fénylátók fülében.

Nem értik sokan a szent parancsot,
Földi életed ad lelkednek rangot.
Vizsgázni jöttél ide le a földre,
Tovább élhetsz, vagy elveszel örökre.

Tetteid lelkedből fakadnak,
Szavaid fülekben maradnak.
Légy igaz, mint ősapáink vére, s akkor
Örökre maradunk a világnak fénye.

Hibáink a szent szertűz eméssze,
Életünk – istenünk, s az angyalok áldott része.
Országok országa itt a földi létben,
Minden idők dicső nagyasszonyának
Vigyázó két szeme óvjon napatyánk fényében.

Szeged, 2011. augusztus

Begovits László

Megnyitva 3631 alkalommal