20220701
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 szeptember 23, vasárnap

Válaszom (recenzió) Halász József írására

Szerző: Dr. Farkas István József

>Zoli

A sánta kutya és a Magyar Apostoli Királyság története (saga-ja) margójára

Kellemetlen érzések kerülgetnek, amikor olvasom Halász József úr „A sánta kutya és a Magyar Apostoli Királyság története (saga-ja)”, című írását. Egyszerűen nem tudom értelmezni. Szavait, ha egyenként szemezgetem, valahogy felfogom, de amikor a szemantikát próbálom az egymás mellé erőltetett betűhalmazra kényszeríteni, nos, a leírtak értelme minduntalan elillan.

És nem csak azért, mert latin és angol halandzsa kifejezések rombolják a magyar nyelvi ízlésemet (lásd: „… korszak paradigmáját …”, „… jól dramaturgizált, jól dizájnolt …”), az öntömjén bűze is hányingert kelt bennem (lásd: „… Amikor 2008-ban Baroso elolvasta ...”). Továbbá, a helyesírási hibák és a tárgyi tévedések ex katedra kijelentései egyszerűen hiteltelenné teszik az egész darabot. Kenetteljes, üresen kongó szofizmáiból a tiszta ész, a józan értelem megzavarását látom csupán, bármennyire is azt a látszatot kelti, hogy a jó-szádék vezérelte Halász úr ujjait a billentyűzeten. Ámbár, e felől is erős kételyeim támadnak.

Nem kellene foglalkozni ezzel a zagyvalék szöveggel, és szerzőjével együtt a megszállott ámítók csillapodó ámokfutásának kellene tekinteni, azonban állításaival, fontosságának feltupírozásával és a manipulált információival hazug és hamis illúziókba ringatva tévedésbe ejti az olvasót. Ezt pedig, a mai politikai helyzetben nem lehet megengedni. Igazolandó felvetésemet, körbejárom néhány gondolatát, idézem:

„… Amikor 2008-ban Baroso elolvasta a föderáció és a konföderáció különbségét a Lisszaboni Szerződés és a Szent Korona Értékrend összehasonlításával bemutató tanulmányomat és levonta a következtetést: „A Szent Korona a legveszélyesebb szélsőség az európai civilizációra”, akkor kezdték el annak a látszat-kompromisszumnak a megalkotását, ami a „ha nem tudod legyőzni, állj az élére és vezesd a te utadra” elv megvalósítását jelenti. …”

A lisszaboni szerződést 2007. december 13-án írták alá, és Magyarország 2007. december 18-án ratifikálta azt. Vajh’ José Manuel Durão Barroso (már ha róla van szó, mert egy hivatkozott nevet illenék hibátlanul leírni), valóban elolvasta a címében és kiadásában meg nem jelölt szöveget 2008-ban? És attól valóban oly mélységesen megdöbbent, merthogy egy ismeretlen valaki összevetette az euró- jogászok krémjével összeállíttatott, és törvénybe iktattatott rendelvényét, egy ugyancsak ismeretlen eszméjű ötletroham néhány összeollózott oldalával, és remegő inakkal gyorsan vészforgatókönyvet szerkesztetett annullálni a „nagy igazságot”? Nos, ez a vicc, és ez az otromba hazugság, nem a megjelölt címen elérhető kritizált video!

Csak egy pillanatot szánjunk rá és keressük az írás mélyebb értelmét, és rögtön kilóg a lóláb. Hozzátéve Halász József konok fixa ideáját, amivel minden kritikai észrevételt visszautasít, csak erősödik az ellenérzés, idézem:

„… ha nem tudod legyőzni, állj az élére és vezesd a te utadra …”

amivel Barroso-t besározza.

Aki ismeri Halász tevékenységét, az pontosan tudja, hogy mire utalok. Hozzáteszem: nem Barroso-t vettem pártfogásba, csupán rámutatok egy faj tipikus frazeológiai trükkjére. Nem Barroso az, aki lépten-nyomon erőszakolja a „Szent Korona Értékrend” mindenek feletti primátusát, és ennek az élén sem Barroso áll. Idézem:

„… A Szent Korona Értékrend a Teremtő iránymutatása alapján felépülő, kikristályosult rendszer a Világmindenség Isten akarata szerinti működésére.
Küldetésem a Szent Korona Értékrend közvetítése, gyakorlattá tétele és őrzése. …”
http://szkszhu.szksz.com/111111.html

Röviden, Halász úr isteni szintre emeli önmagát, amikor az általa összeállított művet a világmindenség működtetési szabály-rendszerének állítja be.
De olvassunk tovább a nagy művet, idézem:

„… Magyarország örök szabadságának biztosítása táltos László fejedelmünk - aki így nem érti, annak „Szent László király” – küldetése volt, érvényt szerezve annak a ténynek, hogy „Boldogasszony oltalma erősebb Péter hatalmánál”, …”

Az még bocsánatos elnézéssel lenyelhető, hogy Szent László megkoronázott magyar királyt Halász lefokozza fejedelemmé, még ha táltos is az a fejedelem, de azt már képtelen vagyok értelmezni, hogy miként valósul meg Nagyboldogasszony oltalma és (a kitudja melyik) Péter hatalmának szembenállása. Azt sem értem, hogy miről akar meggyőzni a „Magyarország örök szabadsága” kijelentés, amelynek megvédése, nem mellesleg, minden magyar ember hitben és világi életében előírt kötelme, nem csak Szent László kiváltsága. Továbbá, Magyarország, mint földrajzi és/vagy egy politikai fogalom, amely egy képzeletbeli vonallal határolt terület, amit I. László, idézem:

„… kivonta Magyarországot minden idegen vallási szervezet és földi hatalom hatásköre alól. …”

Az állítás sántít, mint az a bizonyos általa emlegetett kutya. Ha örök az a szabadság, akkor ma miért nem ott húzódik a vonal, ahonnan Szent László kizárt minden idegent – ha már egyszer kivonta, amit ki kellett vonnia küldetésének okán? Tekintve a mai állapotokat, érdekelne az is, hogy mit értsek „örök” alatt, meg azt is jó lenne tudni, hogy egy vonal szabadsága mitől is sérül.
Tovább olvasva eme „gyöngyszemet”, újabb értelmi szakadék tátong előttem, idézem:

„… Az „Apostoli Magyar Királyság” elnevezés sokkal (több évszázaddal) táltos királyunk uralkodása után keletkezett …”

Első olvasatra felmerül a kétely, vajh’ táltos László fejedelemről van –é szó, aki most hirtelen király lett, avagy egy másik táltos királyról, mondjuk IV. Béláról, netán Mátyás lenne a citált személy. Hol hát az a hatalmas történelmi tudás, ami feljogosítja Halász urat, hogy saját szájíze szerint formálja azt a törvényt, amit ő maga is változtathatlannak mond, idézem:

„… 1.11 Alkotmány

A szabadság meghatározása, feltételeinek biztosítása és védelme a társadalmi együttélés alapja, vagyis ez egy ország Alkotmánya (ld. előző pont „alapelveit”). Örök érvényű, változtathatatlan, mint ahogyan az a szabadság is. …”

Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga dr. Halász József közvetítésével
A következő súlyos ellentmondáshoz merüljünk alá egy cseppet a hivatalos történelem írásaiba. II. Szilveszter pápa megáldotta a koronát, és egy apostoli keresztet is küldött vele együtt, valamint egy levelet, melyben a magyarok királyát apostoli jogokkal ruházta fel. Ezzel kinyilvánította, hogy a koronát nemcsak az Istentől származó földi hatalom közvetítőjének, hanem egyben a magyar állam megtestesítőjének is tekinti. II. Szilveszter önmagát apostolinak vallja, Vajkot (a keresztségben István néven) pedig Apostol királynak, a fény küldöttének. Az Apostoli Magyar Királyság ezért, és ettől Apostoli.
Ezzel a nagy, mindentudást sejtető kinyilatkozás, idézem:

„… tehát Árpád házi király soha sem viselte és uralkodásuk alatt sem nevezték Magyarország államformáját „Apostoli Királyságnak”. …”
elemi hazugság, amit II. Szilveszter levele cáfol. Azt hozzá kell tenni, hogy a magyar magyar királyok soha nem kérkedtek, nem nagyobbították érdemeiket, csupán tették a dolgukat, a Teremtőt és a nemzetet szolgálva.
Még egy buktató Halász úr tudósságát fémjelző megnyilatkozásai közül, idézem:

„… nagyapja, Koppány vezér …” – itt, Szent László nagyapja lenne Koppány
Szent László, Béla magyar király és Richeza lengyel hercegnő (II. Mieszko Lambert lengyel fejedelem lánya) második fia. Béla apja a hivatalos történelemírás szerint bizonytalan, valószínűleg Vazul; bár több korabeli krónika is Vazul öccsét, Szár Lászlót jelöli meg Béla és testvérei apjaként. A pedig bizonyos, hogy Koppány fiai Berzence, és Babócsa, kiknek gyermekei 100 év leforgása alatt nem kapcsolódnak Béla vérvonalához. Röviden, Koppány nem lehet Szent László nagyapja. Erre szokás azt mondani, hogy
"Költő hazudj, de rajt' ne fogjanak" (Arany János)
És következzék az újabb balfogás, idézem:

„…„Apostoli Magyar Királyság” név alatt egy nyugatot szolgáló helytartóság jött létre, a Szent Korona Tan eszmei alapján.
Ezt határozták most meg az új Világtörténelmi korszak paradigmájának ebben a videoklippben.…”

Valószínűleg bennem van a hiba, mert a citált filmecskéből képtelen vagyok kiérteni az „új világtörténelmi korszak paradigmáját”, amelyik a (ki tudja honnan nézett) nyugatot szolgálná. Ráadásul, ezt tenné egy „helytartóság” a Szentkorona-tan eszmei alapján.

A Szentkorona-tan közjogi fogalom, ami a Szent Korona erkölcsi-jogi személyiségén alapszik. A Szentkorona-tan végleges, lezárt tartalommal sohasem vált a törvényhozás tárgyává. Alapvetően azokat az elveket foglalja magában, amelyeket a magyarságnak a génjeiben hordozott tudás segítségével kialakított lételvéből, életfelfogásából, szellemi látásmódjából következően a mindenkori közösségére, annak eredetére és fennmaradását biztosító jogrendjére vonatkoznak.

Nos, ha az Apostoli Magyar Királyság valóban úgy működne, ahogyan azt a Szentkorona-tan értelmezése leírja, akkor Halász József Szentkorona-tanra tett dehonesztáló, becsmérlő megjegyzése, minden közzétett értékelése, véleménye durva sértés, röviden fajgyalázás. Ugyanakkor, jeles bizonyítéka annak a célnak, amely az ősi magyar jogrend teljes felülírását, annullálást erőszakolja.
Idézet Halász József szövegéből:

„… Elképzelhető, hogy Borbély Jóska egy kísérleti nyúl, annak felmérésére, hogy meddig lehet elmenni ennek az archaikus államformának a formai alkalmazásában. Orbán Viktor politikája ennek a gyakorlati előkészítése. Erről kicsit bővebben írtam az „Abbahagyom”-ban …”

Az idézetben figyelmen kívül hagyom a lekezelő stílusban előadott név megjelölést – „Borbély Jóska”, mindössze rámutatok, hogy Halász József az Apostoli Magyar Királyságot archaikus államformának titulálja. A fogalom jelentése: archaikus – ősrégi, őskori, elavult, az idegen szavak gyűjteményéből. Újabban használják még a – pusztító, tomboló, ittas, részeg, eltorzult, deformálódott jelentés-tartalommal is.
(http://www.kvizkerdesek.hu/nyelv/idegen_szavak_kifejezesek_jelentese/mit_jelent_az_archaikus_szo_69798)
Újabb idézet Halász József szövegéből:

„… Az anyagtalan és anyagi világ összhangjának visszaállítása az új Világtörténelmi korszak kulcskérdése. Ennek két – egymással szerves egységet alkotó kettős egysége – már szem előtt van (ld. tegnapi videolevelemet - A Szent Korona Értékrend és a Keshe-reaktor …”

„…Az Isteni Főhatóság nem lehet vita tárgya. …”

Ez itt a reklám helye. Mert Halász Józseftől távol áll a „… ha nem tudod legyőzni, állj az élére és vezesd a te utadra …” gondolat. Igen, a megjegyzés éppen az ellenkezőjére kívánja felhívni a figyelmet.
Végül, egy utolsóidézet Halász Józseftől:

„… És most egy szabadon elmondott megjegyzést másolok ide: Az előbb kaptam egy e-mailt, amiben azt mondják, hogy irritálja egyeseket, hogy én önmagamat „Árpád sarjaként” írom alá. Végtelenül sajnálom. Aki ezt cáfolja, az méltóztassék eddigi munámat, és azokat az eredményeket, amiket elértem, felmérni, tételesen kritizálni, elmondani azt, hogy miért ellentétes a magyarság érdekeivel, amit Árpád apánk – aki egyébként mindannyiunk őse – kitűzött célul, és amelyért Árpád apánk a pozsonyi csatában szerzett sebei nyomán életét áldozta…”

Vállalom, engem is irritál az „Árpád sarja” névaláírás. Ám ha Halász József azt – mármint az titulust – végtelenül sajnálja, azt elfogadom. Csak tessék elhagyni. Mert az ősiség fogalmát ráhúzni a felmenők nemtőként való megjelölésére, annak igazolatlanság egyrészt hamisítás, másrészt tévedésbe ejtés, harmadrészt hazugság. A megjegyzést pedig, idézem, „… aki egyébként mindannyiunk őse …” (itt, Árpára kell gondolni), visszautasítom. Álmos a Nyék, Megyer, Gyarmat, Tarján és Jenő magyari törzsek, a Kéri és Keszi magyarok törzse, a Kürt-féle tiszta kabar törzs és a kovácsok Tárkány törzse, a kunmagyari Ogúz törzsekkel kötött vérszövetséget arra, hogy visszafoglalják hun Atilla király örökségét. Miután Ügek és Öndebeila-Emese (kazár rimalány) gyermeke Álmos, a 12 törzs szövetségében vitte végbe a Kárpát-medence újra benépesítését, így a ma itt élők a fenti törzsek bármelyikéből eredhetnek. Ebből következik, hogy – még ha egyetlen példaként is – én nem Árpádtól származom. Nemtőm, Opos fia Jenő, kinek fia Farkas, kik mindannyian hikszosz-kasszu magyari eredésűek.

Sajnos Halász József felhívásának csak részben tudok eleget tenni. Miután „… munáját …” nem, de alkotását, pontosabban benne foglalt állításokat tételesen cáfolom, illetve bizonyítom, hogy azok nemzetellenes kitételek. Ahogyan éveken keresztül nyílt és magánlevelek sokaságában tettem eddig is.

Tisztelet az olvasónak:
Dr. Farkas István József

Megnyitva 3072 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #1 Nemzeti erők?Ég és Föld 2012-09-24 10:22
A "rendszerváltás" óta megjelent nemzeti gondolkodók sokaságáról derült ki, hogy valójában idegen érdekeket szolgálnak. Itt nevek ezreit lehetne felsorolni, könnyűszerrel.

Halász József királyság ellenes, ezt Ő maga mondta nekem. Tud-e valaki a királyságon kívül mondani államformát, mely működőképessé teszi hazánkat? Mert eddig, a SZU megszállás óta 1945-től, mindenféle demokrácia, és több párt rendszer idegeneket szolgált, és nem a magyar nemzetet. Halász úr mátrixról („szép magyar szó”), paradigmáról (feladat) szólt, vigyázva, hogy hívei előadásain fizessenek a „tudásért”!
Sajnos rajta kívül még sokan borítanak elménkre lila ködöt, a valóság megismertetése helyett zavaros, semmit mondó hosszú időtöltésre kárhoztatva, mint MDF, MIÉP, KDNP, LMP, SZDSZ és hosszan sorolhatók azok akik egységbe tömörülve bomlasztották hazánkat.

Természetesen nem igazi király, nem Égi megbízott és beavatott szintén nem szolgálja nemzetünket.
Amikor a Habsburgok Bécsbe rabolták koronánkat, akkor az egyik addig püfölte a korona ládát, míg az beszakadt. A korábban a tetején liliomos korona, annak keresztre történt cseréjével a kereszt elferdült. A keresztpántok is beszakadtak, ma is láthatóan, nem sikerült nyom nélkül eltüntetni a Habsburg brutalitást.
Arról nem is beszélve, hogy akinek nincs meg az Égiek áldása, annak szellemét nem építi a korona, hanem megsemmisíti. Ezt tudjuk a történelemből.
Ez olyasmi, mint az amerikai 110 voltos gépet Európában bedugni a 220 ( ma már 230) voltos konnektorba, a durva hasonlat kedvéért.

Tehát ne is álmodjon az kinek NEM az Égiek akaratából kerül a fejére a korona, a beavató koronánk. Beavató, mert halandónak soha el nem érhető tudást és bölcsességet ad, melyet a magyarság és csatlakozó népek oltalmára cselekszik a király. Ez a tudás nem földi eredetű.

A magyarságot nem csak a korona védi, sok más és különleges erő oltalmazza sokat szenvedett népünket a kipusztulástól. Mert a mi megbízatásunk az egész Föld és rajta minden élet megóvása, melyben hosszú idő óta akadályoznak bennünk. De már nem sokáig!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások