20240715
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2008 május 04, vasárnap

A boszniai piramisok - Maghar Akadémia

Szerző: Aranyi László

7. Radar és talaj-radar mérések

A RADARSAT és a SPOT radar-rendszerek méréseinek összevetéséből az következik, hogy a Boszniai Nap Piramisának megfigyelhető arculata, valamint bejárati platójának térsége, betemetődött teraszokat, falakat és/vagy átjárókat/bejáratokat rejt, vagy üregeket, kamrákat, a struktúrán belül. Továbbá, a piramis radarsugarakkal történő közvetlen átvilágítása arra utal, hogy az megőrzi jellegzetesen szokatlan formáját akkor is, ha az átvilágítás iránya változik.

Ezeket a mérési eredményeket alátámasztják katonai szakértők kijelentései is, akik szerint a piramist több rétegnyi takaró fedi. Szokatlan talajvibrációkról számoltak be, visszhangokról és talajmozgásokról, minden egyes alkalommal, amikor a hegyet tüzérségi találat érte a Boszniát sújtó háborús események alkalmával 1992-1995 között. Ezek az akusztikus jelenségek alátámasztják, a piramis belsejében üregek/kamrák létezhetnek.

2006/2007 telén két független, talaj-radar szakértőkből álló csoport érkezett a helyszínre, Németországból (LGA Bautechnick GBMH, dr Andreas Hasenstab vezetésével) és Szerbiából (a Geofizikai Intézetből, Belgrádból, dr. Dejan Vuckovic vezetésével), összesen 44 rendkívüli alakzatra találtak a Boszniai Piramisok Völgyében, a piramisokhoz kapcsolódóan, teraszokra, lépcsőkre, kőszerkezetekre, átjárókra, stb.

Talaj-radar szakértők a német LGA Bautechnick GBMH társaságtól, 44 emberkéz-alkotta szerkezetet találtak 18 méteres mélységig kutatva a Boszniai Piramisok Völgyében.

A német talaj-radar készülék képernyőjén lehetséges folyosókat láthatunk a Boszniai Nap Piramisában

8. A három fő piramis egyenlő oldalú háromszöget alkot

A három fő piramis a Boszniai Piramisok Völgyében egyenlő oldalú háromszöget alkot. A Visoko megyei Kadastra Hivatal végezte ez ügyben a perdöntő méréseket, nagypontosságú GPS technikát alkalmazva megállapították, hogy a piramisok csúcsai tökéletesen 60 fokos szöget zárnak be egymáshoz képest, a távolság pedig a piramis-csúcsok között pontosan azonos, majdnem kereken 2200 méter.

Domborzati térkép (1:24.000) a három legfontosabb helyszínnel (a Boszniai Nap Piramis, a Boszniai Hold Piramis és a Boszniai Sárkány Piramis) ezek a völgy felett pontosan egyenlő oldalú háromszöget alkotnak.

9. Geo-régészeti bizonyítékok - a Bosznia Nap Piramis helyszínén - 2006 és 2007

Magassága 220 m. Északi oldala-csúcsa a 147 m-es Kheopsz-piramishoz hasonlóan északi Sarkcsillagra néz.

A régészek az alakzatot mind a négy oldalán megbontották, és hasonló kialakítást találtak. A talaj vagy mohatakaró alatt épen maradt breccsaszerű (durva szemű üledékes kőzet) kőtömbök megmunkált mivolta, illeszkedése jól látható. A piramis bejárati platójánál 1×1×1,5 m méretű, pár tonnás konglomerátum kőtömböt is találtak. Az ilyen tömböket, valamint az itt található homokkő lapok sokaságát bontották meg és hordták el a múlt században építkezéseikhez a helyi lakosok. A középső és felső régióban földrengés, tektonikus és eróziós hatások okozta elmozdulások nyomai lelhetők fel. A homokkő lapokat a borításhoz használták. Ez hasonló a Khephren-piramisra, amit egykor szintén borítás fedett. Khephren-piramisra, amit egykor szintén borítás fedett.

A helyszínen járt egyiptológusok hasonlóságokat találtak az egyiptomi piramisokkal, s megállapították, hogy helyszínen készült (mesterséges) „ betonról" van szó, amihez az Egyiptomban alkalmazotthoz hasonló kötőanyagot használtak, s a felhasznált kövek mérete és megmunkálása is hasonló. A vizsgálatok megerősítették, hogy ez a beton kétszer erősebb a ma használatosnál, a kötőanyag pedig kálciumhidroxid, mely kálciumkarbonáttá alakult át.

Non-profit és a kormánytól független „Archeológiai Park: a Boszniai Nap Piramis Alapítvány” 250.000 munkaórát töltött ásatással és a régészeti leletek vizsgálatával a régészeti lelőhelyeken három ásatási időszak során: 2005., 2006. és 2007-ben. Már maga ez a tény ezt a projektet a világ legnagyobb kutatásai közé emelik.

Ásatási területek a Boszniai Nap Piramisnál mutatják az emberkéz-alkotta struktúrákat, melyeket felhasználták a piramis falainak építésénél.

A precízen megformált és jól megőrződött kőmonolitok kifaragása és helyszínre szállítása, majd a piramisba építése nem kevés szervezési munkát tételez fel. Ezeket a monolitokat a geo-régészeti kutatások a 2006-2007-es években hozták napvilágra.

A boszniai Nap Piramis északi oldala.

A boszniai Nap Piramis

A boszniai Nap Piramison talál Napkő

10. Földalatti alagúthálózat

A helyszínen rendelkezésre álló számtalan bizonyíték szól amellett, hogy a völgyben kiterjedt alagútrendszer létezik. A kutatások irányítója, Semir Osmanagic meggyőződése szerint, az alagútrendszer valamennyi kolosszális objektumot összekapcsolja a Boszniai Piramisok Völgyében. A feltárási munkálatok folyamatban vannak, már eddig is a legkülönbözőbb kőtömböket találták az alagutakban; a feltárási tevékenység során már több száz méternyi alagútfalat erősítettek meg fagerendákkal.

Egyértelműen megmunkált homokkövet láthatunk a képen, 185 méteres távolságban az alagút bejáratától. Vastag üledékes meddőréteg és homok takarja, ebből is látszik, rendkívül régen helyezhették el itt. A kőtömb súlya 7 tonna körül van; a régészek szeretnék teljes egészében kiszabadítani a rárakódott rétegek alól.

 

Ősi feliratokat találtak az alagutakban a homokkő tömbökön.

A felszín alatti hálózat legtöbb mellékalagútját kívülről behordott töltelék-anyaggal falazták be.

11. A Boszniai Hold Piramis

A maga 190 méteres magasságával a Boszniai Hold Piramis a második legmagasabb a világon, mindjárt a Boszniai Nap Piramis 220 méteres magasságát követi, és messze magasabb, mint Khufu Nagy Piramisa Egyiptomban – ami 148 méter. Egyes vonásai a Közép-Amerikai lépcsős piramisokra emlékeztetnek.

A Boszniai Hold Piramis – homokkő lapok fedik egyik teraszát, igen pontos illesztéssel.

A Boszniai Hold Piramis – függőleges fal, homokkő téglákból építve.

A Boszniai Hold Piramis – szögletes alakzat, homokkő téglákból építve.

A Boszniai Hold Piramis - szögletes homokkő téglákkal fedett egyik terasz a lépcsős piramis nyugati oldalán.

Ásatási területek a Boszniai Hold Piramisán, teljesen egyértelműen láttatják a hatalmas kőszerkezeteket a fedő talajréteg és növénytakaró alatt (a http://www.piramidasunca.ba/ szívességéből).

A boszniai Hold Piramis

A boszniai Hold Piramis

A boszniai Hold Piramis

12. Nemzetközi megerősítés

Szakértői csoportok és neves tudósok, a világ számos országából (Egyiptomból, Jordániából, Bosznia-Hercegovinából, Olaszországból, Horvátországból, stb.) látogattak el a Boszniai Piramisok Völgyébe és erősítették meg a hatalmas kőstruktúrák és szövevényes alagútrendszerek létezését.

Háromszoros PhD képesítésű régész és négy egyiptomi piramis felfedezője, Dr. Nabil Swelin meggyőzősédese a boszniai piramisok létezése, 2007. szeptemberében.

A következőképpen nyilatkozott: „A Boszniai Nap Piramis a leghatalmasabb piramis, amit valaha is emberi szem látott; lenyűgöző megjelenése az egész világ számára hatalmas fontossággal bír - - - Jelentette ki Dr. Prof. Nabil Mohamed Swelim egy mai sajtókonferencián. Életútja során Dr Swelim háromszor szerzett PhD fokozatot a régészet és egyiptológia területén, továbbá négy piramist is felfedezett Egyiptomban.

Prof. Dr. Mona Fouad Aly, a Kairói Egyetem Egyiptom-szakértője, 2007. szeptemberében tett Bosznia-Hercegovinai látogatásán megerősítette, hogy a Boszniai kőstruktúrák emberkéz-alkotta formák.

Pof. Dr. Mona Foudad Aly, a Kairói régészeti Egyetem Helyreállítási Osztályának vezetője, valamint kollégája, Prof. Dr. Sulejman El Haweli, az egyiptomi fáraók korának szakértője a Kairói Régészeti Egyetemen, szintén kommentálta az eseményeket: „Minden, amit eddig láttunk, arról beszél számunkra, hogy ezeket a formákat emberi kéz hozta létre, sok-sok idővel ezelőtt. Természetesen további alapos kutatásokra van szükség, beleértve laboratóriumi elemzéseket, beleértve azt is, miként készültek ezek az épületek, és ami még fontosabb, mi a céljuk; miért építették őket, és kik az építők. Számos helyről vettünk mintát az ásatási területen, melyeket a mi laboratóriumainkban, Kairóban fogunk elemezni, az Alapítvány pedig megkapja az eredményeket” – állította Prof Fouad.


Hozzászólás  

#1 7635 Pécs, Fekete u.20.Dr. Orbán József 2016-04-25 23:16
A piramisokról egy másik vélemény is jelenjen meg,
előadás formájában: www.orbanjozsef.hu
Az előadás keretében beszámolok a helyszíni bejárás során szerzett személyes tapasztalataimról, valamint a "piramisokból" vett „betondarabok” szilikátkémiai vizsgálatainak eredményeiről. Érintem a piramisok környezetében talált kövek magyar-székely rovásírás jeleit, valamint foglalkozom a piramis-, mint energia-gép működési elvével is. Részletesen elemzem, hogy a piramis formájú hegyek mikor és milyen körülmények között keletkeztek és milyen anyagokból épülnek fel.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló