20220124
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2021 szeptember 28, kedd

A magyar nép 2022-ben, vagy 2022-ig választ?

Written by

A magyar nép 2022-ben, vagy 2022-ig választ? Amennyiben jól szeretne élni, akkor már most eldöntheti, hova szeretne tartozni. A választók többsége valódi változásban érdekelt azért, hogy végre jó legyen magyarnak lenni.

Amennyiben jól szeretne élni, akkor már most eldöntheti, hova szeretne tartozni. A választók többsége valódi változásban érdekelt azért, hogy végre jó legyen magyarnak lenni.

A honpolgáraink által feltett kérdésekre válaszolva írjuk, hogy van miből választani.

A Szentkorona Országa területén az 1920 után létrejött minden államalakulat jogcím nélküli rosszhiszemű területfoglaló (a Magyarország nevű is), de 2017-ben a Szentkorona Országa Magyar Királyság státusza rendezésre került és érvénybe lépett a Szentkorona Jogrendje. Tekintettel arra, hogy a Szentkorona a Jogforrás, a magyarság jóléte megalapozott a Magyar Királyságban. Aki a Szentkorona Országa Magyar Királyságot választja, annak nem kell várni 2022-ig, azt azonnal megteheti. Amikor a magyarok többsége a királyságot választja, akkor már jó lesz magyarnak lenni.

Ha a Szentkorona Országa Magyar Királyság is részt venne a választáson .... (ami abszurd), akkor mi korteskedés nélkül az alábbi programpontokkal állnánk Önök elé. Ha ezt választják, itt tehetik meg.

1. A magyar országgyűlés státuszrendező határozatával helyreállt a Szentkorona Jogrendje, amelynek folyománya, hogy a Szentkorona Országa Magyar Királyság, mint nemzetközi jogalany, nem tagja az Európai Uniónak és semmilyen más társulásnak, illetve katonai szövetségnek sem. Bár a társulási tömbökből a kilépés jogi és formai megvalósítása szükségtelen, a semleges viszony rendezése tárgyalási folyamatot igényel, melyet indítványozunk az érintettek felé.

2. Biztosítjuk a személyre szabott információáramlást a társadalom építkezéséhez, ami a társadalmi igazságosság alapját képezi. Az információk személyes birtoklása teszi lehetővé a település szintű önkormányzatiságot, ahol a legfontosabb döntések helyben születnek meg. Mivel az ország települések közössége, az érdekek érvényesítéséről szóló egyeztetés a közösségek vezetőinek a feladata és kötelessége.

3. Élünk a nemzetközi jogban is általánosan elfogadott clausula rebus sic stantibus (,,a dolgok jelenlegi állására vonatkozó záradék") jogelvvel, melynek okán leállítjuk a végrehajtásokat, mentesítjük az adósság alól a deviza és más hitelezés áldozatait, hatályukból kiemeljük a jogsértő szerződéseket és büntető eljárás alá vonjuk a bizonyíthatóan csaló, rosszhiszemű, ügyfeleket megkárosító hitelezőket.

4. Kötelező vagyonelszámoltatás alá vonjuk az elmúlt 28 évben meggazdagodott, nyerészkedő politikusokat és magánszemélyeket, eljárást indítunk a felelősség megállapítására és az így visszaszerzett vagyont visszahelyezzük a nemzeti kincstárba.

5. A föld/termőföld - beleértve a föld mélyén található energiahordozókat és ásványkincseket és az épületek, építmények telepítési ingatlan részeit ( építmény földterülete) - visszakerül a Szentkorona tulajdonába, a termőföldet megművelők haszonélvezetével, illetve a földművelők közbérleti használatával.

6. A haszonélvezet területi behatárolása az egyhektáros családi birtokra korlátozva, a földművelésre vállalkozók létszáma határozza meg a bérlet nagyságrendjét a legfeljebb 50 ha/családi birtok korlát felállításával, továbbá a biológiailag tiszta termelésre történő ösztönzéssel.

7. A múlt rendszerek szociális megkülönböztetéseit meghaladva ( azaz, minden személyre értékteremtőként tekintünk, függetlenül egészségügyi vagy egyéb korlátaitól) minden 21. életévét betöltött honpolgár részére havi 1000 Kr, a fogamzástól lüéves korig 250 Kr, illetve 10-2léves kor között 500 Kr alanyi jogú juttatással biztosítjuk az emberhez méltó életet, valamint a foglalkoztatásban elvárható minimális jövedelemszintet, az alanyi jogú életviteli támogatás figyelmen kívül hagyásával.

8. Az egészség megőrzése, illetve visszanyerése alanyi jog, amihez minden feltételt központilag kell biztosítani. Ezért olyan termelési technológiákat vezetünk be, ami az egészséges élelmiszer megtermelésével, valamint az életvitel egészségf enntartó szemléletével ezt a célt segíti megvalósulni. A háziorvosok, szakrendelők, kórházak, egészségügyi és rehabilitációs intézmények eszközellátását maximalizálva, az elkötelezettséget új bérrendszer bevezetésével hozzuk létre. ( fix+ ;utalék, ahol a klientúra jövedelme a jutalékalap)

9. Az ingyenes oktatást a gyermekek képességeinek teljes körű figyelembevételével és a társadalom kitűzött céljainak eléréséhez, célorientált ismeretanyag átadását preferáljuk. Bevezetjük a 3x7 (családi - alapképző - középképző + 7 felsőképző) nevelési/oktatási modellt. A módszer megválasztása a tanárok feladata, akiket érdekeltté teszünk a tanulók eredményességében. Ennek lehetősége egy folyamatos átállás a fix fizetésről a fix+jutalék rendszerre, ahol a jutalékalap a végzett tanulók mindenkori jövedelme.

10. A Kincstár kezelésében lévő stratégiai ágazatokkal (úgy mint: bányászat, víz, energia, közlekedés, szállítás, telefon, posta, internet) megteremtjük a gazdasági és pénzügyi biztonságot, valamint a külkereskedelmi egyensúlyt. Az energiafüggőséget okozó import energiahordozók behozatalát fokozatosan kiváltjuk hazai előállítású megújuló energiával, ezáltal felgyorsítva a megújuló energia előállítását.

11. A honpolgároknak a lakhatás alanyi jogon jár az ország teljes területén, ezért a lakásigény kielégítésére bevezetjük a településenkénti ingatlangazdálkodást központi forrásból, ahol a mindenkori lakásigény tervezhető és az újabb nemzedékek életfeltételeit pozitívan befolyásolva, anyagilag azt nem terheli. Az új építmények építési feltételeit a leghatékonyabb előállítási módszerekkel szabályozzuk.

12. A honpolgárok által indított vállalkozáshoz a Szentkorona Bank az alaptőkével, elszámoló rendszerével, cégvezetési szoftver segédletével járul hozzá, biztosítva a folyamatos likviditást és projekt indítását.(akár nemzetközi) A gazdaság működését és fenntartását a szükséglet vezérli az egészséges mértékig, a versenyképesség nem értékelési szempont.

13. A Szentkorona Országa Magyar Királyság által kibocsájtott közpénz az STK Korona - melynek ( arany )fedezete a Szentkorona Jogrend általi ásvány,-és energiavagyon, a találmányok hasznosítása, valamint az állami vállalatok bevétele - amellyel az gazdálkodik, ezért a vállalkozásokat és a jövedelmeket adóval nem terheli.

Megnyitva 469 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások