20230131
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2017 március 15, szerda

Patrubány Miklós: Nyílt levél Botka Lászlónak

Szerző: Patrubány MiklósMV

Patrubány Miklós nyílt levele Botka Lászlónak, a Vértónál kialakított magyar nemzeti emlékhely ügyében

Nyílt levél

Tiltakozás a Vértónál kialakított nemzeti emlékhely ügyében

Botka László úr részére

Szeged polgármestere, az MSZP miniszterelnök-jelöltje

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyarok Világkongresszusa és a Magyarok Világszövetsége nevében, a Szegeden, a Vértónál kialakított nemzeti emlékhely ügyében fordulok Önhöz azért, hogy tiltakozásunknak adjunk hangot az ellen a szentségtörő szándék ellen, amely elbontaná az évtizede e helyen kialakított és megszentelt magyar nemzeti emlékhelyet, és azt egyelőre meg nem nevezett helyre költöztetné azért, hogy helyébe elrugaszkodott és profán evilági hívságot, alföldi nyári sípályát telepítsen!

Megszólalásom indoka alaposabb és mélyebb annál, amely az általam képviselt két intézményt bármely magyar nemzeti ügyben alanyi jogon megilleti, hiszen mind a Magyarok Világkongresszusa, mind a Magyarok Világszövetsége messzemenően érintett a vértói nemzeti emlékhely kialakításában, mint annak cselekvő részese.

Tekintettel arra, hogy az emlékhely kialakítását kezdeményező, azt működtető és a tervezett beavatkozás ellen elsőként tiltakozó szegedi Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület (FVSZME) eddigi „kommunikációjából” mindeddig kimaradt ennek említése, felsorolnám, hogy mivel járultunk hozzá a vértói magyar nemzeti emlékhely kialakításához.

  • • A vértói „kurgán” tetején álló Magyar Életfa felavatására 2008 augusztusában a Magyarok VII. Világkongresszusa társrendezvényeként került sor. Az avató beszédet a Magyarok Világszövetségének néhai tiszteletbeli elnöke, Rácz Sándor, az 1956-os Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke mondta.
  • Az ugyanott elhelyezett Székely Himnusz Emlékmű felavatásakor 2009-ben, úgy is, mint a Magyarok Világszövetségének elnöke, de úgy is, mint székely ember, az avatóbeszédet én mondtam.
  • Magam kezdeményeztem és a Magyarok Világszövetsége szervezte meg 2010 augusztusában ugyanott az I. Székely – Magyar Világtalálkozót, amelynek keretében lett felavatva a székelykapu-sor és a „kurgán” tetején      álló Turul.
  • A 8 székely kapu felállítását magam, mint székely ember, és mint a Magyarok Világszövetségének elnöke kezdeményeztem, jártam ki, vívtam meg és szerveztem tisztségviselő társaimmal együtt a helyszínre. Négy szék – Csík, Udvarhely, Sepsi, Orbai – esetében sikerült a szék-központ polgármesterét rábeszélnem egy-egy székely kapu adományozására. Maros szék esetében, miután Marosvásárhely városvezetése már régen nem magyar, erre nem volt mód, és ezért Maros szék kapuja eleve magánadományokból készült. A fennmaradó három szék is vállalta eredetileg egy-egy kapu állítását, ám a célegyenesben beavatkozott az ügybe Kövér László és kebelbarátja, Szász Jenő, az erdélyi Magyar Polgár Párt akkori elnöke révén elérte, hogy Gyergyó szék, Kézdi szék és Bardocz-Miklósvár fiúszék felelőse elálljon ígéretétől. A meghiúsulni látszó három székely kapu elkészülte csakis Isten segedelmének és néhány jóravaló székely ember adakozásának köszönhető. Ekképp 2010. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján megtörténhetett a teljes székelykapu-sor felavatása.
  • A „kurgán” tetején ugyanekkor felavatott Turul szobrot Fuksz Sándor, mint felvidéki magyar ember, és mint a   Magyarok Világszövetségének elnökhelyettese kezdeményezte, készíttette és szervezte a maga és felvidéki barátai magánadományából azért, hogy a felvidéki magyar nemzeti közösség is lehessen részese a Szeged-vértói  Magyar Nemzeti Emlékhely kialakításának.
  • Végül ugyanekkor, az FVSZME kérésére, a Magyarok Világszövetsége nevében díszoklevéllel tüntettem ki mindazokat, akik az évek során bármilyen szerepet játszottak a nemzeti emlékhely kialakításában, ideértve az ugyanekkor felavatott kopjafa-sort is.
  • Mindebből nyilvánvalóan kitetszik, hogy mind a Magyarok Világkongresszusa, mind annak állandóan működő ügyvivő testülete, a Magyarok Világszövetsége tételes és természetes védnökei a Szegeden, a Vértónál kialakított Magyar Nemzeti Emlékhelynek, és mostani tiltakozó felszólalásuk ebben a minőségükben is történik.

A fentiekből következik, hogy Szegeden, a Vértó-negyed hetvenezer lakosának otthont adó panelház-erdő kellős közepén kialakított emlékhely nem csupán egy zöldövezet, hanem a magyar és a székely nemzeti hagyomány és kulturális örökség megszentelt emlékhelye, amelynek alakítói és adakozói ebben a szellemben cselekedtek és ebben a tudatban adakoztak! Az ő beleegyezésük nélkül, az ő akaratuk ellenére felszámolni vagy elbontani és elköltöztetni ezt a magyar nemzeti emlékhelyet bűn és törvénybe ütköző cselekmény.

Fontos tudni, hogy ez a székelykapu-sor páratlan világviszonylatban, hiszenez a székelykapu-sor teljes keresztmetszetét adja a ma élő székely népművészetnek. Az egyes kapuk, mind méretükben, mind ácsolásukban, mind díszítésükben a nyolc székely szék élő hagyománya szerint készültek, és ezáltal többet jelentenek még a Székelyudvarhelyen, Szejkefürdőn, Orbán Balázs sírjához vezető székelykapu-sornál is - amely a szegedi kapusorhoz az ötletet adta – mert azok a kapuk egyetlen székely székből, Udvarhely székből valók.

Mindezek alapján felszólítom Önt, hogy vesse latba tekintélyét párttársánál, a szentségtörő ötlet gazdájánál, és bírja rá, hogy a vértói magyar nemzeti emlékhely megbolygatásáról végképp mondjon le.

Amennyiben ezt polgármester úr nem tenné meg, és az emlékhely elbontásának ötlete nem kerülne le záros határidőn belül végképp a napirendről, akkor ezt Ön részéről is kimondottan nemzetellenes megnyilvánulásnak kellene tekintenünk. Amennyiben ez a nem kívánt esemény mégis bekövetkezne, úgy kezdeményezzük a székely kapuk, valamint a Turul szobor elszállítását egy másik magyar városba, olyanba, amelynek vezetősége nem magyarellenes, és szavatolja azok megbecsülését. A világ magyar közösségeinek figyelmét pedig ez esetben felhívjuk majd arra, hogy Ön, Botka László alkalmatlan bármilyen magyar közszerep betöltésére.

Bízva abban, hogy felszólalásunk eredményes lesz, és érvényesül a minimális magyar nemzeti és keresztényi elvárás, búcsúzom. Levelemet a Magyarok Világszövetsége Elnökségének 2017. március 3-án hozott határozata alapján írtam meg. Kérem, továbbítsa nyílt levelemet a szegedi képviselőtestület tagjainak is.

Tisztelettel és szeretettel

Patrubány Miklós István Ádám,

a Magyarok Világszövetségének elnöke

Budapest-Kolozsvár, 2017. március 7-én

 

MVSZ Sajtószolgálat / 9155/170307

Beküldte: Kunavar

Megnyitva 3845 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Apró Juhász János: Üzenet a Magyar NemzethezStrangnas 2019-01-17 14:32
Szeged,Vértói Székely-Magyar Nemzeti Emlékhely Mindazon magyar embereknek, akik mentesek a pártoskodástól, akik már értik, hogy nem szembeszállni, hanem építeni kell, akik tenni akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért, akik megértették, hogy saját kultúránk, szellemiségünk, cselekvő képességünk ebben a korban is képes megtartani a magyar nemzetet.

www.youtube.com/watch?v=RRzTMYlKILw&feature=youtu.be

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások