20210924
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2015 július 29, szerda

Menekültek. Bécsi Memorandum, 2015

Szerző: Dr. Eva Mária Barki

"Európa a II. világháború óta egyik legnagyobb kihívása előtt áll. Ukrajna válsága, Görögország problémája, az eladósodás valamint a munkanélküliség megnövekedése megoldásra váró problémát jelent. A migrációs áradat ehhez még erősítő faktorként járul úgy, hogy számos megfigyelő szerint már fenn áll annak a veszélye, hogy a társadalmi rendszerek összeomlása következtében Európa ellenőrizhetetlen káoszba süllyed."

Tisztelt hölgyeim és uraim !

A menekültek naponta növekvő áradata Európában egyre tragikusabb formát ölt. Ezt a tömeget világszerte egy 3000 szervezetből álló és 29 000 segítővel működő embercsempész ipar szervezi és irányítja hatalmas haszonnal. Ez a bűncselekmény a bevándorlók ellen is irányul,akik gyakran egész vagyonukat eladják az embertelen ,sokszor halálos kimenetelű utazásért és legtöbbször gazdasági menekültként bizonytalan a jövőjük is.

Európa erejét ez mind gazdasági,mind szervezés tekintetében meghaladja. Egyre jobban kirajzolódik a társadalmi rendszer összeomlásának és a lakosság heves ellenállásának kockázata. A sokak által felrajzolt veszélyes válságnak nemcsak Európára nézve,hanem egyben az egész világ számára nyilvánvalóan tragikus következményei lehetnek.

A Bécsi Akadémikusok Köre behatóan foglalkozott ezzel a problémával és elkészítette a csatolt memorandumot,melyben a jelenlegi helyzetet vázolja fel mind gyakorlati,mind jogi szempontból valamint javaslatokat tesz halasztást nem tűrő intézkedésekre.
Szeretnénk ezzel konstruktívan hozzájárulni a menedékjogi és bevándorlási kérdés megoldásához.
Csatolmányban találják a Memorandumot németül. Angolul és magyarul.
Üdvözlettel
Eva Maria Barki

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Dr. Eva Maria Barki
Rechtsanwalt
Landhausgasse 4
A-1010 Wien, Austria

Beküldte: Aldobolyi E Judit


Részlet a magyar nyelvű Memorandumból:

"BÉCSI MEMORANDUM, 2015

FELHÍVÁS A VILÁGSZERTE FELLÉPŐ MENEDÉKJOGI ÉS BEVÁNDORLÁSI PROBLÉMA SÜRGŐS MEGOLDÁSÁRA

Európa a II. világháború óta egyik legnagyobb kihívása előtt áll. Ukrajna válsága, Görögország problémája, az eladósodás valamint a munkanélküliség megnövekedése megoldásra váró problémát jelent. A migrációs áradat ehhez még erősítő faktorként járul úgy, hogy számos megfigyelő szerint már fenn áll annak a veszélye, hogy a társadalmi rendszerek összeomlása következtében Európa ellenőrizhetetlen káoszba süllyed.

Elengedhetetlen a határok azonnali védelme, a jövőre nézve új jogi feltételek megteremtése, az eddig egymásnak ellentmondó és nem megfelelő jogi előírásoknak a valós adottságokhoz történő igazítása.

A Wiener Akademiker Kreis (Bécsi Akademikusok Köre) ezen indíttatással felszólítja Európa kormányait, az Európai Uniót, az Egyesült Nemzetek Szervezetét valamint az összes bevándorlással foglalkozó szervezetet, hogy a megelőzés és visszafordíthatatlan károk elkerülése céljából azonnali intézkedéseket eszközöljenek ki.

I. HELYZETELEMZÉS

1. Az Afrikából és Ázsiából történő bevándorlási hullám még egyáltalán nem érte el a csúcsot. A NATO Defense College katonai demográfiai tanszékének professzora, Gunnar Heinsohn szerint 2050-ig csupán Afrikából és a Közel-Keletről 950 millió bevándorló érkezik.

2. A bevándorlók 90%-át embercsempész szervezetek kalauzolják több ezer kilométeren és mintegy 17 államon keresztül Európába. Nagy-Britannia képviselője a Frontex ügynökség egyik ülésén 3000 embercsempész szervezetről beszélt 29000 segítővel.

3. Annak ellenére, hogy felkeltették a Földközi-tengeren megtörtént több ezer halottat követelő tragédiák az Európai Unió figyelmét, érdembeli intézkedés mégsem történt. Az embercsempész szervezetek a Földközi-tengeren átvezető útvonalat kikerülvén áttértek a Görögországot, Macedóniát, Szerbiát és Magyarországot átszelő szárazföldi útvonalra. 2015 januárjától már 80 000 bevándorló lépte át Magyarország határát. Magyarország a bevándorlók létszámát és az egy főre jutó terhelést illetően az élen jár. Kerítés építése nem tudja megoldani ezt a problémát sem Görögoszágban, sem Bulgáriában, sem Franciaországban sem pedig most Magyarországon.

4. A perifériás államokban nem tartják nyilván a bevándorlókat, úgy tűnik, már Németország sem képes a regisztrációra. A bevándorlás ezért a biztonság tekintetében veszélyes problémává fajul. Már egyértelmű utalások történtek arra, hogy becsempészik Európába az IS erőszakra kész tagjait, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy muzulmán kalifátusokat alapítsanak Európában is.

5. Az Európai Unió eddig kudarcot vallott. A Dublin III. rendelet nemcsak hogy igazságtalan, mert kizárólag perifériás államokat terhel, hanem jogilag helytelen is, mert nem tesz különbséget a menekültek és a kiegészítő védelemre jogosultak között. A menekültek védelme és a nemzetközi védelem egy rangra történő emelése politikailag és jogilag helytelen.

6. 2008/115/EK visszatérési irányelv nem hatékony és nem kerül alkalmazásra, a határok védelméért felelős ügynökség, a Frontex is fogatlan és alkalmatlan.
Az Európai Bizottság 10 pontba foglalt határozata sem oldja meg a problémát, amely a Líbiából Európába tartó csempészhajók megsemmisítését tűzte ki céljául, sőt még a bevándorlók felosztására irányuló szándék sem – sem kötelező kvóta megadásával, sem pedig önkéntes alapon.
Gazdasági menekültek bevándorlási áradatát nem felosztani kell, hanem megállítani. A bevándorlást nem szabad rákényszeríteni senkire. Az eddigi felfogást, hogy a migráció mindenféleképpen és Európában mindenkit csak gazdagít, fel kell váltsa egy, a valóságnak megfelelő nézet.

7. A már nem adekvát 1951-es Genfi Menekültügyi Konvenciót helyettesíteni kell egy olyan egyezménnyel, amely alkalmas az új veszély és a megváltozott világpolitikai helyzet kezelésére.

II. JELENLEGI JOGI HELYZET "

További részletek a csatolmányokban:

MEMORANDUM MAGYARUL →
MEMORANDUM ANGOLUL →
MEMORANDUM NÉMETÜL →

Megnyitva 2766 alkalommal

Hozzászólás   

#3 H-5213 Szapárfalu, Angolkert út 2/Akovacs.laszlo 2015-08-17 10:09
A beözönlők emberhez sokszor méltatlan viselkedése (szemetelés, bűz, stb.) fölötti jogos felháborodásunkban egyrészt jusson eszünkbe, hogy a nyugati (gyarmatosító) ember (szemita, azaz szemét népek) csináltak szemétbányát a Föld nevű bolygóból.

A beözönlők csak azt csinálják itt, amit mi ott. Gondoljunk csak a Himalayán, sőt már az űrben is felhalmozódott szemétre. Ott addig az nem volt, amíg a nyugati ember be nem tette a lábát.

A másik szem előtt tartandó szempont, hogy a betelepítés célja feszültségek keltése az őshonosok (azaz mi) és a betelepülők közt. Ebbe a zsákutcába ne menjünk bele.

Érdemes tanulmányozni Molnár V. Jóska bácsi munkásságát „Az emberélet szentsége”). (Az interneten is talán már hozzáférhető, de könyv alakban biztos.) Jóska bácsinál jobban talán senki sem ismeri a magyar nép életmódját. El szokta mondani, hogy a feleség (asszony) az életet jelentő udvart csak a férje (ura) társaságában hagyhatta el. Így szabályozták a férfierőt.

A hajviseletről: nő kibontva a haját csak 14-16 évesen hordhatta nagylányként, férjhez menetel előtt. Hogy miért? Itt különösen Pap, de Szántai munkásságára is utalok: a Földön a hajszál, különösen a női hajszál képes akár a legnagyobb erőt megidézni, s erre a „törökdúlás, tatárdúlás” név illik. (Ld. Pap Gábor Vízi Péter, Vízi Pál meseelemzését.) Tehát a női hajzat hatalmas erőt képes megidézni, amelyet ha nem szabályozunk, akkor pusztíthat. Régen a férjes asszony haját ezért kontyban hordta, s az utcán kendőben járt. S ezzel a lehetséges viszály méregfogát kivették. S voltak családok, s még a legszegényebbek is boldogok voltak, mert a magyar társadalom még róluk sem feledkezett meg. (Aratáskor az ég madarainak is hagytak egy sávnyi búzát, pedig a pazarlás volt az egyik legnagyobb emberi bűn. Ma érdem.)

Ma a nyugati társadalmak nem szabályozzák ezt a női hajzatban rejlő hatalmas erőt. Az iszlám igen. Az iszlám vallásúak körében vannak is családok. A nyugati társadalmakban csak voltak, ma már csakis elvétve. Ma nőuralom van a világban (kibontott női haj a Szűz szellemiség), ezért van zűrzavar. A nők eredendő feledata a lelkiség (szív), s nem a szellemiség (fej-haj).

Nem az iszlámmal van a baj. Magyarországon mindig is léteztek. S békésen megfértek velünk. (Persze voltak hódítások, de még a török korban pl. a felszabdalt Magyarországon is meghagyták a szabad vallásgyakorlást. (Vö. ma Magyarországon a hatalmat gyakorlók körében kötelező a cionizmus.) A magyar településnevekben a „-böszörmény” a „muzulmán” szó hangalaki megfelelője.

A baj a megátalkodottakkal (az emberiség ellenségeivel) van, akik vallási ünnepeiket úgy ünneplik, hogy az emberiség ellen mindig valamilyen gonosztettet követnek el. (pl. Csernobil, vagy Fukusima) (Nekik ez az ünnep.) Nyelvük neve (HéBeR) a magyar HáBoRú hangalaki megfelelője. Pl. a legutóbbi századfordulójukat (5700) úgy ünnepelték, hogy kirobbantották a II. Világháborút (1939 szeptembere). Nekik például kifejezett érdekük fűződik ahhoz, hogy bennünket, magyarokat az iszlám ellen uszítsanak.

Kevesen tudják, hogy a legszentebb imáikban a keresztények kipusztulásáért könyörögnek. Ezért is kellene sürgősen betiltani őket, mert még a 2012-es alkotmánnyal is ellentétes (az Élet védelme) az eszmeiségük.

Minden gondolatunkat, idegszálunk minden megfeszülését ezeknek a megátalkodottaknak a legyőzésére kell ezért irányítsuk. S ha ezt el akarunk érni, csak a Jóisten segítségére támaszkodhatunk. Imádkozzunk tehát, mert ebben a zűrzavaros világban csak az imának van rendteremtő ereje. K.L.
#2 migrációrólHegel 2015-08-16 22:02
Nemcsak illegálisan lépik át a határt de a papirjaikat is eltépik és gondolom el fogadják bemondásra az adatokat - azt mondanak amit akarnak ha nincs félnivalója megvolnának az igazolványaik, vizesen szárazon de megvolna.

Aztán Valóban miért kell bujkálni ha a háborus övezetekből jönnek? - és nem gazdasági migránsként.

3, Nyugat európában megdőlt a multi kulti az eggyüttélés, azzal hogy a migránsok 2-3 generációja mindezt felboritja és visszatér a Isil féle iszlám szervezetekhez.

4, Amig nyugaton a nöknek valamelyest szabadabb életük van ezt a sok bevándorló muszlim vallási okokból nem tolerálja és ebből is zavargások keletkeznek. Márpedig nehogy már az európai nők szintén fekete leplekbe burkolva legyenek! Nem a középkorban vagyunk vagy az ókórban ahol megkövezték azt a nőt akinek kilogótt egy hajfürtje vagy a bokája kivillant.
Ha nem tudja valaki a férfiasságát uralni az tanulja meg!
#1 A migráció igazi arcabú/vár 2015-08-12 15:53
Idézet Varga Moncsi-tól:
"Mi az oka annak, hogy a migránsok, akik most a zöld határon jönnek át, nem folyamodnak már rögtön a határállomáson menekült státuszért? Eljutnak Szerbiáig, de Röszkén nem mennek oda a határőrhöz azzal, hogy tőlünk, mint EU országtól menekült státuszt kérnek, mert odahaza, Szíriában háború van, lőnek és veszélyben vannak. „

olvass tovább: hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=85730

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások