20220811
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 július 06, hétfő

Azonnal lépni kell!

Szerző: Dr Halász József

A görögországi választások mindenki számára egyértelművé kell, hogy tegyék: az államok feletti érdekérvényesítés (föderáció) visszavonhatatlanul megbukott, Európa egyetemes érdeke, hogy az államok érdekérvényesítésének összehangolását jelentő konföderatív gondolkodási mód minta (paradigma vagy korszellem) mielőbb felváltsa azt, mint egyetlen lehetséges alternatíva.

Ha ezt nem tesszük, az államok és az emberek kiszolgáltatottsága valós veszélyként fenyegeti teljes összeomlással a társadalmi, politikai és gazdasági rendszert, ami káoszba sodorja Európát.

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének alapja a konföderatív paradigma.

Aki felelősséget érez önmaga, családja, nemzete életéért, annak most kell időt és lelki, szellemi nyitottságot szánnia a Szent Korona Értékrend (http://szkertekrend.hu/) megismerésére.

Nagyon kérek minden mesélőt, megmondó-, leleplező embert, most azonnal szűntesse be a nemzetet kómában tartó tevékenységét!

Nagyon kérek minden magyar embert, most ne hallgassa a mesélőket, megmondókat és leleplezőket, minden erejét Magyarország megmentésére fordítsa, megtalálva saját feladatát a Gondoskodó Magyarország újjáteremtésére, ami mintát ad az emberiségnek az emberi életre, a válság minden okának és következménynek felszámolásával.

„Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” c. könyv (http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf) „Európai Konföderációról szóló szerződéstervezete” az Isteni Iránymutatást vetíti ki minden államra:       

Az Európai Konföderáció alapelvei

(1)     Minden állam politikai, társadalmi, közigazgatási, gazdasági és területi szabadsága örök és sérthetetlen.

(2)     Minden embernek a jogok és kötelezettségek összhangjában egy és ugyanazon szabadsága van.

(3)     Minden állam lelki, szellemi és természeti vagyona az állam államalapító és államalkotó nemzetei által alkotott egyetemes közösség örök és elidegeníthetetlen tulajdona.

(4)     Az állam vagyonával létrehozott minden érték az állam államalapító és államalkotó nemzetei által alkotott egyetemes közösség érdekeit szolgálja.

(5)     Azzal szemben, aki az állam vagy az állampolgárok szabadságát veszélyezteti, minden állampolgárnak nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

Mintegy felkészülve a görög választások eredményére, tegnap frissítettem az EU-no-EK-yes honlapot (http://eu-no-ek-yes.com/). Ezen minden EU-tagországnak és az országok minden hivatalos nyelvének külön honlapja van. Az anyag még nem teljes, hiszen a nyelvek adta megosztottság feloldásához olyan emberekre van szükség, akik fordítani tudnak. A Lisszaboni Szerződés viszont minden hivatalos nyelven elérhető a honlapról, tehát a munka elkezdhető, azzal a megjegyzéssel, hogy a pontosítást folyamatosan végezni kell.

Egy hetes felkészülés után Áldás havának 18. napján Szegeden, a rendhagyó könyvbemutatón (https://www.facebook.com/events/852009334886695/) kezdjük el a szabadság korlátainak lebontását azokkal az emberekkel, akik cselekvő szabadságban akarnak élni, és felelősséget éreznek önmaguk, családjuk és nemzetük életéért.

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékenddel közvetített útja az egyetlen, amelyet végigjárva az emberiség újjáteremtheti azt a világot, ahol minden ember, minden család, minden nemzet szeretetben, méltóságban, egymással összehangolt érdekek szerinti teljes szabadságban él.

Kelt Szegeden, 2015. Áldás havának 6. napján.

Halász József

Megnyitva 1945 alkalommal

Hozzászólás   

#1 H-5213 Szapárfalu, Angolkert út 2/Akovacs.laszlo 2015-09-06 09:51
III-VH. Magyarországi hadszíntér.

1. Részben rövid kivonatot közlünk az „Európai idő”-ből [Kossuth Rádió szeptember 6. 8.30. Az interneten az MR1-KR hangtárából záros ideig (1-2 hétig) még visszahallgatható.] Részben pedig papírra vetjük néhány gondolatunkat.

Az eseményeket figyelemmel kísérve számos párhuzam jut eszünkbe. Legutoljára Buda(pest) vörössipkásokat (Damjanichéit) bevetésben Buda ostromakor látott. Ma Mao. (Bp.) ostrom alatt van. Másrészt ekkora menekülthullám utoljára 1989-90-ben volt, szintén Németo-ba irányult. Akkor a „német egység” megszületését vajúdta, most egyesek a „magyar egység” meghiúsítására kívánják felhasználni.

Először saját következtetésünk: a beözönlő valós szír keresztény s afgán menekültek olyan „trójai falovat” alkotnak, amelyekbe bújva a a szíriai keresztényeket földönfutókká tevő fegyveres erők katonái jönnek be szervezetten Európába, hogy Európával is ugyanazt tegyék. Ha a NATO-nak arra van figyelme, hogy Pápára AWACS-okat telepítsen, akkor arra miért nincs, hogy Görögországban és Bulgáriában megvédje Európát? Az EU (Brüsszel) vészhelyzetben cselekvésképtelen (bénult). Mindkét szervezetből népszavazás útján azonnal ki kell lépni, ui. a megszállás ténye mindenki számára nyilvánvaló. A NATO gyakorlatilag tényként bejelenti fegyveres erői Maora való csoportosítását, Mao. pedig Alkotmányt kénytelen módosítani, hogy fegyveres erőket vethessen be a határain.

1.A megszólaltatott biztonságpolitikai szakértő kifejtette, hogy nem „modern kori népvándorlásról”, hanem „Európa elleni invázióról” van szó: egyértelmű a beözönlők
számosságából, szervezettségéből. Csoportjainak létszáma kritikus (optimális): éppen elég sok, s így még összefoghatóak, irányíthatóak, s elég nagy ahhoz is, hogy a hatóságok ne tudjon ellenük intézkedni. Nyilvánvaló, hogy katonavégzett emberek pihentetik s terelik a csoportokat, s az egyes csoportok közt is infócsere van. A szervezettségre utal az is, hogy először még betartották a törvényeket (bejelentkeztek a gyűjtőpontokon), majd már nem.

1.B A megszólaltatott jogász szerint a kialakult rendkívüli helyzet történelmi szövegösszefüggésben is értelmezhető, Mao. kiemelt helyen van. Politikai értelemben reagáló (szervezetten) közösségről van szó, konkrét céllal: nyomásgyakorlás az EU-országokra. Európát senkit sem védi. NATO feladata az, hogy a tagországokat megvédje, de ez hiányzik. Teljes zűrzavar van. Itt a védelmet újra kell értelmezni. Állnak még a Schengeni határok, de a az emberözön (átnyomuló tömeg) semmibe vette Schengent. „Jogon túli helyzet” keletkezett, sőt félő, hogy még a jövőben is lesznek még ilyen helyzetek. Az EU-politikusok kétszínűek: retorika szintjén azt mondják, hogy nyitottak. De titokban (háttérből jelzik is) azt szeretnék, hogy mi regisztráljuk ezeket a menekülteket. 3500 főt befogadtak, de nem dobpergéssel.

1.A. A bizpol. szakértő szerint eddig is voltak jogi szabályok. A magyar hatóságoknak (rendőröknek az a feladata, hogy a meglévő jogszabályoknak érvényt szerezzen, nem pedig az, hogy útbaigazítsa a menekülteket a buszmegállóba. Az autópályán mászkálni komoly bűncselekmény, nem csak jogszabálysértés. Ezt a tömeget Európa határán kell kezdeni felfogni, tehát nemcsak a Schengeni (magyar) határokat kell védeni. A Balkánon keresztül átmenő hullám kulcsa: Bulgária, Görögország. Európa Görögországot gyakorlatilag feladta. Abban egyező a német, osztrák és magyar álláspont, hogy az illegális bevándorlókat le kell választani az igazi menekültekről, s erre építeni kell.

Több gond is van az állítólagos szír menekültekkel. Egyrészt már pl. Görögországban az EU-konzulátusokon igényelhetnének EU-menekült vízumot, s akkor nem kellene „menekülniük”.
Nincsenek papírjaik. Hogy-hogy nincs? Papír nélkül pl. Jordániába át sem engedik őket. Csak azok kelnek útnak, akiknek van pénzük. Ezek az emberek úgy viselkednek, mintha tőlünk úgy kellene menekülniük, mint a lebombázott városukból kellene menekülniük.

A Keletinél kritikus tömeg gyűlt össze, de a magyar hatóság nem intézkedett. Mitől fogunk keményebbek lenni a jövőben? Komolyan gondolják, hogy Németországban nem kell táborba menniük. Ez a tömeg áldozat, akiket pajzsként használnak az emberözön mögött álló szervezett erők. Kényes helyzet, alkalmaz-e erőszakot.

1.B. Tranzitzónák bevándorló áradat megszüntetésére jönnek létre, a feszültség gócpontok ugyanazok lesznek. Nagy szó, hogy Mao. a cselekvőképességét, lépéskészségét fenntartotta.
A helyzet döbbenetéből fakad.

A két szakért egyetértett abban, hogy egyrészt a beözönlést levezénylők elérték a céljukat, az EU-országok egymásnak estek. Másrészt az európai politika és a nyugati sajtó nem hajlandó vitatkozni. A bizpol. szakértő azzal zárta a vitát: Putyin javasolta, hogy Európa fogjon össze, és támadja le az ISIS-t. Ez a megoldás.

2. Orosz elemző már arról beszélnek, hogy a beözönlők lényegük szerint a bibliai vízözönt idézik meg. Németországot a bevándorlók megfojtják. „A történelmi Németország lényegében meg szűnik létezni.”

3. A Mao. elleni negatív sajtókampány célja egyértelmű: megakadályozni, hogy Olimpiát rendezhessünk. K.L.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások