20221001
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2010 január 02, szombat

A talaj termelékenység tudatosan rontása

Szerző: Tejfalussy András

Állítsák büntetõbíróság elé azokat az akadémiai és minisztériumi vezetõket, valamint mindazokat a talajlaboratóriumi vezetõket és növénytermesztési agrokémiai szaktanácsadást folytatókat, akik felelõsek azért, mert hosszabb idõ óta, a talajt mérgezõ vegyi fegyverként ható NÁTRIUM-KLORIDDAL (a konyhasó NaCl-dal) kevert mûtrágyákkal mérgeztetik a magyarok termõföldjeit, kertjeit. Tanúként nevezem meg Dr. Nagy Bálint, volt MÉM volt fõosztályvezetõt.

 FELJELENTÉS

A TALAJ TERMÉKENYSÉGÉT TUDATOSAN RONTÓK ELLEN

Feljelentés kód: Karthago-FMB-LU-FB-MTA-100102Flj
Melléklet kódja: MEM-20.518-1991-ATT091012

FELJELENTÉS A MAGYAROK TERMÕTERÜLETEI TALAJTERMÉKENYSÉGÉT KARTHAGÓ MÓDSZERREL (BESÓZATÁSSAL) TUDATOSAN RONTÓK ELLEN.

Alulírt Tejfalussy András a magam és a végelszámolóként általam képviselt AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK v.a. felperesek (1036 Bp., Lajos u. 115.) részérõl, a Fejér Megyei Bírósági 3.P.20.689/2007. perben (Dr. Simonyi Katalin ügyvéddel) készített minden elõzõ keresetpontosításomra is hivatkozással, további kereset konkretizálásként is, a Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekû kárelhárítási munkánk keretében az MTA alperessel és annak ügyészségi stb. (bûn)társaival szemben ezúton a következõ kiegészítõ büntetõfeljelentést teszem:

Állítsák büntetõbíróság elé azokat az akadémiai és minisztériumi vezetõket, valamint mindazokat a talajlaboratóriumi vezetõket és növénytermesztési agrokémiai szaktanácsadást folytatókat, akik felelõsek azért, mert hosszabb idõ óta, a talajt mérgezõ vegyi fegyverként ható NÁTRIUM-KLORIDDAL (a konyhasó NaCl-dal) kevert mûtrágyákkal mérgeztetik a magyarok termõföldjeit, kertjeit. Tanúként nevezem meg Dr. Nagy Bálint, volt MÉM volt fõosztályvezetõt.

Például a 40%-os kálisó (hamis) elnevezésû mûtrágyában 26% NaCl is van, a 60% kálisóval (KCl-dal) keverten. A káli-Kamexben pedig 19% az NaCl tartalom.

Ezek az NaCl tartalmak a Magyarországi Kemizálási Kézikönyvben (1971) és más dokumentumokban is szerepelnek, amelyekrõl közzé lett téve a másolat a www.aquanet.fw.hu honlapunkon.

Mivel a konyhasót idõvel az esõ és/vagy az öntözõvíz kimoshatja, ingatlanszerzési spekuláció is lehet az ügy: az itt feljelentett személyek és szervezetek azért juttatják tudatosan csõdbe a magyar gazdákat, hogy kiárusíthassák a külföldieknek Magyarország mezõgazdasági területeit.

Azért is kérem a büntetõ bírósági eljárást, mert a mezõgazdasági miniszter nem válaszolt határidõben a MEM-20.518-1991-ATT091012 kódú, 2009. 10. 15-én benyújtott (idemellékelt) közérdekû bejelentésemre!

Kérem a megbízás nélküli közérdekû országos kárelhárítási ügyviteli munkánk díjának (a melléklet szerinti összegben) a Magyar Állammal (a pénzügyminiszterrel) való kifizettetését.

Jelen feljelentõiratot a Váci Városi Rendõrség vezetõje is megkapja, a helyettük (közmunkaként) elvégzett közérdekû tudományos nyomozási munkáról való tájékoztatásként.

Verõce, 2010. 01. 02.


Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Fõvárosi Bíróság Cégbírósága által kijelölt végelszámoló felperes(ek)
és TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Másolat: Fõvárosi Bíróság t. Cégbírósága részére tájékoztatásul, hiv.: Cgt. 01-09/005414/13.

Megnyitva 2491 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások