20230603
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2011 november 03, csütörtök

Beigazolódhat Moldován Béla elmélete

Szerző: Nagy Székely Ildikó

Ezáltal megkérdôjelezôdött az einsteini állítás, miszerint a fénysebesség a mi univerzumunkban nem haladható meg. Sok évvel ezelôtt, még 1975-ös kutatásaim idején egy nem materialista alapon nyugvó új lételméletet alkottam, miszerint a mi univerzumunk nem más, mint holografikus vetületek halmaza a többdimenziós rendszerbôl. A többdimenziós rendszer nem anyagi természetû, energiatermészete megvan, viszont inkább a lélek és a szellem tartományához tartozik, mint az anyagéhoz.

A továbbított levél:

Béla bácsi adja az ötleteket 20 évvel ezelőtti felfedezéseivel CERNnek...

B.J.

Nem dicsekvésként csak közleménynek szánom az elkövetkezők jobb megismerésére és talán megértésére, a következő rövid cikket. Ezt azért is fontosnak tartom mert egy magyar felfedezésről van szó, és nem lehet tudni, hogy az újabb kísérletek elvégzése után hányan fognak még jelentkezni a próféciájukkal. Meg megért a magyar ilyen eseteket. Én mar korban túl előrehaladott vagyok, hogy minden újdonságot időben megismerhessek. Így hat jó ha minél szelesebb közvélemény tud a 20 évvel ezelőtti felfedezésről (elméleti felfedezésről). Mivel nem materialista alapon magyarázható a nemhívó tudós világ szkeptikusan viselkedett (viselkedik). Beleértve az MTA-t is minden tudós tiszteletben tartásával, munkájuk elismerésével, a jövő építésének érdekében. Mégis ideje lenne a fordulatnak főleg az ideológiai szemleletnek a megváltoztatásában. Ne vegyük el Istentől mint Teremtőtől fenntartótól irányítótól üdvözítőtől mind azt ami csakis az ÖVÉ lehet!
Én biztosra veszem hogy az újabb kísérletek igazolni fogjak ezt az igazságot.
Tisztelettel a közlő.
Moldován Béla.

 Beigazolódhat Moldován Béla elmélete

Egy felfedezés margójára
Megdôlhet az einsteini relativitáselmélet. Az Európai Részecskefizikai Laboratórium (CERN) kutatói olyan szubatomikus részecskékre bukkantak, amelyek a fény sebességénél is gyorsabban haladnak. A tudósok további kísérletekkel akarják megerôsíteni méréseik eredményét, és amennyiben ez megvalósul, a fizika egyik alaptörvénye megváltozik – jelentette szeptember végén az AP hírügynökség.

Moldován Béla marosvásárhelyi nyugalmazott villamosmérnök, A látható, a láthatatlan és a hit. Einstein is tévedhetett címû könyv szerzôje – akinek a világot holografikus vetületek halmazaként bemutató lételméletérôl hónapokkal ezelôtt írtunk a Színes Világ hasábjain – évtizedekkel ezelôtt született elméletét látta igazolódni ezzel a felfedezéssel. Gondolatait, melyek elsôsorban fizikusok számára megközelíthetôk, kismagnón rögzítettük, a továbbiakban közöljük:

– Szeptember 22-én szenzációs eseménynek lehettek tanúi a svájci nagy hadrongyorsítóban dolgozó kutatók. Két hadron nagy sebességû felgyorsulása utáni ütköztetésénél többek között olyan neutrinok keletkeztek, amelyek meghaladták a fény terjedési sebességét. Ezáltal megkérdôjelezôdött az einsteini állítás, miszerint a fénysebesség a mi univerzumunkban nem haladható meg. Sok évvel ezelôtt, még 1975-ös kutatásaim idején egy nem materialista alapon nyugvó új lételméletet alkottam, miszerint a mi univerzumunk nem más, mint holografikus vetületek halmaza a többdimenziós rendszerbôl.

A többdimenziós rendszer nem anyagi természetû, energiatermészete megvan, viszont inkább a lélek és a szellem tartományához tartozik, mint az anyagéhoz. Így az anyagi világ mint holografikus vetület összekapcsolódik a szellemi világgal.

Mivel ez nem egy materialista elmélet, materialista alapon sem magyarázni, sem elfogadni nem lehet. A tudóstársadalom viszont kizárólag materialista elméletek alapján tanult, fejlôdött, kutatott, és próbálta értelmezni a világ jelenségeit, így elméletemnek nem volt nagy sikere. Már 1975-ben kilátásba helyeztem azt, hogy fel lehet fedezni újabb holografikus vetületeket, amelyekkel mi még nem rendelkezünk. Munkám során megpróbáltam új értelmet adni a dimenzióknak, és így elképzelni a többdimenziós rendszert, illetve a mi univerzumunkat mint négydimenziós tér-idô görbületet, anélkül, hogy megsértettem volna az Einstein által is elfogadott Minkovszki-értelmezésben a négydimenziós tér-idô görbület, illetve tér-idô kontinuum elméletét. A négydimenziós tér-idô görbület három térdimenzióból, illetve az idô dimenziójából áll, viszont egyik a másiktól a relativitáselmélet alapján el nem választható.

A többdimenziós rendszerben viszont már változnak a dolgok, minél magasabb a dimenziók száma, annál nagyobb a sebesség és annál nagyobb az energia. Ha ezt levetítjük az elképzelt jelenségekre, azt mondhatnánk, hogy a dimenziók egyenes arányban vannak, vagy legalábbis függnek az energiasûrûségi szintektôl. Így kimondható az, hogy minél nagyobb az energiasûrûségi szint, annál nagyobb lesz a dimenziók száma.

Az új lételmélet alapján a dimenziók száma mint az energiasûrûségi szint végtelenig növekszik, ebbôl következik, hogy a sebesség is növekedhet. Matematikailag kidolgoztam azokat a kapcsolatokat, amelyek az energiasûrûségi szintek és a dimenziók között léteznek, és sikerült igazolni azokat a tényeket, amelyeket a tudósok más úton találtak meg. Már az 1990-es években sikerült kimutatnom matematikailag is, hogy lehetséges a fény sebességének az átlépése, fôleg azon esetekben, ahol az entitások nyugalmi tömege egyenlô zéróval, de más esetekben is, ha a nyugalmi tömeg meghaladja a zérót, viszont akkor a részecske, gyorsulása folyamán a negyedik dimenzió után, az ötödik dimenzió elérésénél kilép a mi univerzumunkból, egy párhuzamos univerzumban folytatja útját, többszörösen meghaladva a fény sebességét, majd újra visszatérhet a mi univerzumunkba, amikor is sebessége leesik a fénysebesség határa alá.

Mindez bizonyítható könyvem második kiadásában, amelyet, bár a ’90-es évek elején írtam, anyagi lehetôségek hiányában csak 2008-ban adhattam ki. Ebben a könyvben matematikailag kimutattam, hogy mindkét eset lehetséges. Ezért is egészítettem ki az elsô kiadvány címét – A látható, a láthatatlan és a hit – az Einstein is tévedhetett alcímmel. Idén szeptember 22-én ennek az elméletnek a matematikailag is kimutatott lehetôsége bizonyosodott be a CERN magkutató központban, az óriási hadronütköztetôben.

Mivel a tudós-társadalom jelentôs része még mindig szkeptikus, elhatározták, hogy megismétlik a kísérletet a CERN-ben, illetve más, amerikai, oroszországi, ausztráliai hadronütköztetô központokban is. Így hát tovább várhatjuk az érdekesebbnél érdekesebb eredményeket.
Nagy Székely Ildikó
 

Beküldte: anikogyorgyi

 

Megnyitva 4696 alkalommal

Hozzászólás   

#4 H-5213 Szapárfalu, Angoltkert út 2/Akovacs.laszlo 2015-09-10 19:17
III-VH. Miért is folyik a Világháború? Miért válnak szőnyegbombázások áldozatává szinte teljes földrészek?
1. Tömören: a magyar feltaláló (Moldován) felfedezése-felismerése okafogyottá teszi a hagyományos üzemanyagok (benzin, földgáz) használatát. Ezt nem tudja elviselni a világ legnagyobb fosszilis üzemanyagkészletét birtokló USA. Elértéktelenedik ugyanis vagyona, s így hatalmának forrása is.
Nemcsak a magyar felfedező volt képben, hanem orosz felfedezők is, akiket ottani megátalkodott valakik módszeresen irtanak. Lelövik az utcán, vagy egyéb más MAFIA (murder-assasination-fraud-arsonary etc.) módszereket használnak. Qui prodest? Kinek érdeke ez?
A már korábban hiv. orosz akadémikus szerint egyes tudósok már a XIX. században felvetették, hogy nem igaz a termodinamika 2. törvénye. Ennek a feltételezésnek köszönhetően – bármilyen hihetetlen is - a SZU-ban már az 1950-es években gyártottak áram nélkül működő hűtőgépeket. Majd leállították. Ugyancsak Israél azért alkalmazott tektonikus fegyvert szerinte Japán ellen és váltotta ki azt a földrengést, amely Fukosimához vezetett, mert Japán elkezdte gyártani az ún. SUMO-t (a SU-per MO-tor) rövidítése, amely új üzemanyag nélküli (mágneses) motorral járt volna, s így teljesen fölöslegessé tette volna Japán kőolajimportját, s így Japán nem lett volna kiszolgáltatott és szándékosan eladósított. Ez energiaforradalom a javából.
2. Ha valaki esetleg fenntartással és hitetlenséggel fogadná a fentieket, akkor hivatkozom az angol nyelvű szakirodalomra, amely a 2008-ban kezdődött, majd 2015. aug. 24-én immár harmadjára újra kiújult világgazdasági válságból kivezető utat keresve leszögezik a következőket.
Az 1970-es évek végi gazdasági válságból a számítógépek megjelenése vezette a kiutat, az 1980-es évek végi gazdasági válságból az interneté. A 2001-es internetes cégek bedőléséből a 2005-2006-os nano-technikai és biotechnikai forradalom, s a vele együtt járó mini-fellendülés jelentette a megoldást. Nos, jelenleg a szakértők úgy vélik, hogy a jelenlegi (2007-2009-es, 2011-2012-es és a két hete kezdődött) pénzügyi, banki és gazdasági válságból a megújuló energiaforrások forradalma hozhat majd gazdasági fellendülést. Eddig a szakértők nagyjából konszenzusos véleménye.
3. Akár így, akár úgy, a fentebb felvázolt lehetséges kiút nem érdeke az USA-nak. Gondoljunk bele, hogy mi történt volna, ha a SUMO technológia előállítása nem csúszik több mint száz évet s már az XIX. század végén megszületik. Akkor nem következik be az USA felemelkedése s „tündöklése” a XX. században, s most nem lenne szinte az egész világ ura. S most a világ legnagyobb hadseregét maga mögött tudván Israéllel szövetségben nyilván nem próbálná meg a III. VH-t kirobbantva megakadályozni az új (üzemeanyag nélküli) technológiák térnyerését.
4. S következzék a lényeg, a saját hozzáadott szellemi értékünk, amellyel az ősi magyar műveltségre alapozva elemezhetjük a jelen helyzetet s megláthatjuk a kivezető utat.
Már Széchenyi István is szorgalmazta a selyemhernyó-tenyésztést, de igazából Csontvárynak köszönhetjük azt, hogy felhívta az eperfa (Dunántúlon: szederfa) telepítésére a figyelmet. Csontváry azt mondta, hogy Magyarországot csak a selyemhernyó-tenyésztéssel fel lehetne virágoztatni, gazdag országgá lehetne tenni. Mielőtt valaki elhamarkodottan legyintene Csontváryra, felszólítjuk, hogy mielőtt értékítéletet mondana Csontváry kijelentése fölött, fessen ugyanolyan képeket, mint ő. Fessen. Ha nem tud, akkor inkább hallgasson. Ugyanis amit Csontváry nem mondott el (ti. hogy: miért), azt elmondom én. Mert az eperfa a szellemiség szintjén a legmagasabb rendű szellemiséget szüli, akár a csodagyógyszer gyümölcsével, akár a levelét fogyasztó hernyó által előállított selyem révén. Érthetőbben. Egy-egy eperfa, egy-egy olyan találmány, ill. nagy horderejű világfelfedezés, mint amilyen Moldován Béla nevéhez fűződik. Minden egyes évben. Értjük már? Innen a legnemesebb gyümölcsnek számító faeper s a selyem értéke.
Ezt csak azért fejtem ki, hogy rávilágítsak a III.VH tétjére. Míg a faper az angyalok gyümölcse, s az ízét mindenki szereti, addig az ördögök gyümölcse a kőolaj s abból készült benzin, aszfalt, pakura, stb. Ez utóbbiak használata a legnemtelenebb (legalantasabb) szellemi s lelki erőket mozgósítja az emberi világban. Míg a magyart a szeretet élteti, addig a legfőképpen a sidoúkat megszállva tartó „légiót”, amelyről Jézus azt írja, hogy a legrosszabb fajta, s csak imádsággal, s böjttel győzhető le (a lényeg: legyőzhető), a kőolajtermékek.
Közeleg a történelmi vereségük órája, amikor a számukra gazdatestet biztosító legelvetemültebb sidoúk térdre rogyva fennhangon kiáltják majd Jézus nevét. A történelem fő sodorvonala ebbe az irányba mutat. Nem fogjuk hagyni, hogy kiirtsák a teljes emberiséget, mert ez a nem titkolt céljuk. Mondom, s higgyük el, mert nem én találtam ki: nem titkolt, tehát kiszivárgott céljuk. Aki nem hiszi, járjon utána. K.L.
#3 L Attila 2011-12-27 18:21
#2 L Attila 2011-12-27 18:16
Elolvastam Moldovan ur 98-ban megjelent munkajat.Igazi hitvallo,sok jo ki nem dolgozott gondolattal.Am a tudomanyos munka meg varat magara.Bizonyosan nem az O otleteit hasznaljak a CERN nel.Ha elvalasztana a bibliai idezeteket elmeletetol, kevesebb onismetlessel elt volna,megha igazat is ismetel,talan tudomany jellegubb lett volna a mu.Am koszonom a figyelemfolhivast,jo volt olvasni.Gondolatebreszto.Ahogy elottem irtak.Kutatni kene...
#1 YGyula 2011-11-05 22:02
Amint a newtoni elmélet sem dőlt meg, csak alkalmazási határai szűkültek, úgy Einstein elmélete is az alaphipotézisen belül alkalmazható, s hozadéka az idő absolút voltának megkérdőjelezése.
Semmi sem nőhet a végtelenségig, hisz a végtelen pont azt jelenti, hogy elérhetetlen.
Mi a párhuzamos meghatározása egy másik univerzumra vonatkozóan?
Szóval: sokat kell még kutatni.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások