20210225
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2011 október 27, csütörtök

Keresünk százezer magyar embert! – Az MVSZ felhívása

Written by

A magyarságtudományi egyetemnek otthont adó épülettel már rendelkezünk, ezért annak elindításához szükséges pénzösszeget egymilliárd forintra becsüljük. Ám tervünk megvalósítása már ennek az összegnek az egyötödével elkezdhető.

 

 

Keresünk százezer magyar embert! – Az MVSZ felhívása
Posted on 2011/10/27 by Nifadmin

Keresünk százezer magyar embert, aki kész támogatni azt az önzetlen nemzetszolgálatot, amelyet a Magyarok Világszövetsége immár 12. éve az állami költségvetési támogatástól megfosztva, a magyar nemzet szolgálatában végez.

Az elmúlt évtizedben, lett légyen az a magyar állampolgárság visszaszerzése érdekében kitűzött népszavazás anyagi eszközök nélküli megszervezése, vagy lett légyen az Magyarok Világkongresszusa, vagy lett légyen az tüntetés megszervezése Trianonban, az országunkat ízeire szaggató békeparancs helyszínén, vagy lett légyen az a benesi dekrétumok tarthatatlanságának Brüsszelbe vitele, vagy lett légyen az a készülő európai alkotmánynak eddig soha nem volt közösségi jogokkal való kiegészítése, vagy lett légyen az, az 1956-os, üdvtörténeti jelentőségű Magyar Forradalom és Szabadságharc leverésére bevetett szovjet katonai erő által okozott károk kiértékelése, vagy lett légyen az a magyarságtudományi tanulmánykötet, és később a Magyarságtudományi Füzetek kiadása – a Magyarok Világszövetsége mindig nulláról indult.

Most minden eddiginél nagyobb lépésre szánjuk el magunk. Lelki szemeink előtt évek óta egy olyan eljövendő Magyarország képe lebeg, ahol minden köztisztviselőnek ahhoz, hogy állását betölthesse, egy magyarságtudományi vizsga-fokozattal kell rendelkeznie, természetesen az általa betöltött tisztséghez szükséges szakmai felkészültségen túlmenően. Ez a bizonyos magyarságtudományi fokozat – elgondolásom szerint – változatos lehet, kezdve egy posztgraduális képzés során szerzett ismereteket tanúsító vizsgától, el egészen a magyarságtudományi egyetemi oklevélig, netán doktorátusig. Azon az úton, amely ide elvezet, életre kell hívnunk azt a magyarságtudományi egyetemet, amelyről a Magyarok VI.Világkongresszusa 2004-ben már elvben határozott, és amely létrehozásának halaszthatatlansága 2008-ban, a Magyarok VII. Világkongresszusa közel háromszáz előadásának hallatán, meggyőződésünkké vált.

A magyarságtudományi egyetemnek otthont adó épülettel már rendelkezünk, ezért annak elindításához szükséges pénzösszeget egymilliárd forintra becsüljük. Ám tervünk megvalósítása már ennek az összegnek az egyötödével elkezdhető.

Keressük tehát azt a százezer magyar embert, aki hajlandó a magyarságtudományi egyetem létrehozására 1000 Ft-ot adakozni a következő tíz hónapban. Egyszer, vagy alkalmanként többször, netán havonta egyszer.

Vállaljuk, miként korábbi gyűjtéseink során is, a teljes nyilvánosságot és a maradéktalan nyilvános elszámolást. Vállaljuk, hogy az így befolyó adományok legfönnebb 20 %-át fordítjuk a Magyarok VIII. Világkongresszusának megszervezésére, a Magyarok Világszövetsége működtetésére. Honlapunkon folyamatosan nyilvánosságra hozzuk az adakozók nevét és adományaik összegét. Számlaszámként a korábbi gyűjtéseinkből ismert bankszámlát használjuk.

Magyarországról történő átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája:

10300002-20102159-70763285


Külföldről történő átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája:
IBAN HU 07 10300002-20102159-70763285

MKB - Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód: MKKBHUHB

Kérjük az adakozókat, hogy csakis általunk történő felhasználásra küldjék el postai címüket, hogy adományukat meghálálandó, egy magyarságtudományi füzettel kedveskedhessünk minden alkalommal. Ha valaki arra vállalkozik, hogy 20-25 adakozó adományát összegyűjtve, a gyűjtéssel járó ügyvitelt egyszerűsítve, költségeit csökkentve segítse munkánkat, úgy neki a híres-nevezetes Magyarságtudományi tanulmányok kötetét küldjük ajándékba.

Hívjuk és szólítjuk minden tagunkat, minden hívünket, és mindazon magyarokat, akik értékelik szolgálatunkat és bíznak bennünk, hogy adakozzanak.

Keresünk százezer magyart!

Patrubány Miklós István Ádám,

a Magyarok Világszövetségének elnöke

Megnyitva 3038 alkalommal

Hozzászólás   

-1 #3 Kaposvár, Ezredév u 8Megy Elek 2013-05-28 22:42
Tisztelt Grémium.
A Tisztségviselők sorát tekintve, nekem hiáyzik Böjte Csaba atya és Tőkés László püspök neve. Kevés számú emblematikus, szellemi nagyságunk közt említem még Prof Papp Lajos szívsbészt is, Kubinyi Tamást...Bogányi Gergelyt.
Isten Éldja és segítse a nemes ügyet.
üdvözlettel, NTK Horváth Sándor
#2 leszerelt 2011-12-07 17:22
Megalakult a Magyarságtudományi Egyetem Szervező Bizottsága

2011. december 6.

Vasárnap, december 4-én a Magyarok Világszövetségének Bartók-termében tartotta alakuló ülését az MVSZ által kezdeményezett Magyarságtudományi Egyetem Szervező Bizottsága.

Elfogadták a felkérést, és az alakuló ülésen jelen voltak:

Dr. Aradi Éva India-kutató, egyetemi docens, Molnár V. József magyar néplélek kutató, Dr. Grandpierre Atilla fizikus, csillagász, egyetemi tanár, Dr. Bogár László közgazdász, egyetemi tanár, Dr. Darai Lajos filozófus, egyetemi docens, Dr. Drábik János, jogász, Dr. Tanka Endre tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Szilvay Csaba, zenepedagógus egyetemi tanár (Helsinki), Dr. Boór Ferenc műegyetemi kutató, Dr. Bakay Kornél régész, egyetemi tanár, Dr. Varga Tibor, jogász, Dr. Kállay István jogász, egyetemi tanár. Az MTE Szervező Bizottságának többi tagja, Dr. Gyárfás Ágnes, Dr. B. Nagy János (Namur), Dr. Hegedűs Loránt, Dr. Bencze Mihály (Brassó) és Dr. Szilvay Géza (Helsinki) nem tudott ezen az ülésen részt venni. Ők a következő tanácskozáson kapcsolódnak be a közös munkába.

A Magyarok Világszövetségének Elnökségét Patrubány Miklós, Borsos Géza, Fuksz Sándor és Bottyán Zoltán képviselték.

Az egybegyűltek közös elhatározása alapján egy éven belül megszülethet a valamennyi jelenlevő által korszakos jelentőségűnek nevezett intézmény. Az eseményre sajtószolgálatunk még visszatér.

A Magyarságtudományi Egyetem létrehozása érdekében indított, Keresünk százezer magyar embert! című gyűjtés az MVSZ honlapján követhető www.mvsz.hu/szazezer_magyar/szazezer_nyito.html

MVSZ Sajtószolgálat - 7360/111206
#1 Rekabea 2011-10-27 09:54
Kedves Zoli,
én ugy tudom, hogy van már egy ilyen Egyetem - Farkas Lörinc a szellemi vezetöje .

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások