20210308
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2010 március 20, szombat

Magyar szülők figyelem! Betört a gender az óvodákba

Szerző: Katharina Becker

A „gender” szó a hetvenes évekig egy nyelvtani fogalom volt a genus/nem megkülönböztetésére. Ezt a radikális feminista mozgalom a nemzetközi homo- és leszbikus szervezetekkel együtt népszerűsítette, hogy azt a felfogást terjessze, mi szerint a "szociális nem" független a biológiai nemtől. Nincs két nem, hanem hat vagy több, a szexuális kedv szerint.

  „A szakmai szervezeteket megkerülve a kormány arra kötelezte az óvodákat, hogy módosítsák nevelési programjaikat, és tudatosan kerüljék a gyermekeknél a nemi sztereotípiák erősítését” – írja a Magyar Nemzet.

„A kormány nemrég kiadott rendeletével titokban úgy módosította az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló jogszabályt, hogy arról nem kérte ki a szakmai szervezetek véleményét. Valószínűleg nem véletlenül járt el így, hiszen a módosítás ellen a pedagógusok döntő többsége tiltakozik. A rendelet értelmében ugyanis a következő nevelési év kezdetéig úgy kell módosítani az óvodai nevelési programokat, hogy a jövőben az óvónők tudatosan kerüljék a nemi sztereotípiák erősítését” – írja a napilap, amely szerint „a módosítás ellen Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér lépett fel a Közoktatás-politikai Tanács ülésén az egyházi iskolafenntartók képviseletében. A szakember rámutatott: a sérelmezett mondat nem szerepelt a szakmai szervezetekkel egyeztetett rendelettervezetben”.

Mert „mit is jelent a gyakorlatban a nemi sztereotípiák kerülése? Például azt, hogy a mesében nem apának és anyának, hanem egyes és kettes szülőnek kell hívni a családot. Vagy azt, hogy a jövőben be kell avatkozni a gyermekek játékába, ha a kislány túl sokat babázik. Ebben az esetben meg kell próbálnunk rávenni, hogy játsszon inkább a markolóval. Nemi sztereotípia a lányos öltözködés, a szoknya, a hosszú haj, a masni és a lakkcipő is.”

Papp Kornél, a református zsinati oktatási iroda vezetője a Magyar Nemzetnek leszögezte: „a jogszabály támadja a család intézményét, annak tudatos szétverésére törekszik, ami szöges ellentétben áll a keresztény ember világképével. A gyermekek fele már most sem teljes családban nő fel, a pedagógustársadalom elnőiesedett, így a fiúk egy része már jó ideje csak az óvodában ismerkedhet meg az apaképpel. Ha ezt is elveszik tőlük, akkor a felnövekvő generáció már nem lesz tisztában azzal, miért érték a hagyományos családban élés és a gyermekvállalás, illetve miért alapvető, hogy az apa férfi legyen, az anya pedig nő. Papp kijelentette: a kormány ezzel a lépéssel tudatos támadást indított a család mint intézmény ellen, és a hagyományos anyakép és apakép lerombolására törekszik. Ez végzetes következményekkel járhat, hiszen egyre több lesz a nemi identitását kereső felnőtt, aki nem él majd családban. Hozzátette: az ember egymagában sokkal jobban manipulálható, mintha egy közösség, legfőképp egy erős és összetartó család tagja.”

„Szakértők szerint az ominózus mondat jogszabályba emelése nem más, mint a gender ideológia oktatásba való becsempészése. A gender ideológiát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium saját honlapján népszerűsíti az esélyegyenlőségi tervek címszó alatt” – írja a lap. Az Oktatási Minisztérium ugyanakkor az újság kérdésére adott válaszában azt írja: „a nemi sztereotípiákkal kapcsolatos mondat a legnagyobb félremagyarázás mellett sem jelentheti azt, hogy az óvodának feladata a nemi szerepek eltakarása, a nemi identitás megszüntetése. Fontos ugyanakkor, hogy már az óvodában el kell kezdeni a gyermekek ráébresztését arra: nincs alá- és fölérendeltség nő és férfi között”. A cikk szerint „a tárca konkrét példát is hozott a negatív sztereotípiákra: ilyen, amikor azt mondjuk, hogy a tipikus férfi erős, célratörő. A tipikus nő gondoskodó, kedves, visszahúzódó. A nő főz, mos, takarít, a férfi karriert épít és pénzt keres, eltartja a családot. A minisztérium leszögezi: egy modern társadalomban a nevelés során kerülni kell ezen nemi sztereotípiák erősítését.”

Magyar Nemzet/Magyar Kurír egy videó: 

A Gender-őrület

Jaj azoknak, akik a rosszat/gonoszt jónak mondják, és a jót rossznak; a sötétséget fénnyé és a fényt sötétséggé, a keserűt édessé az édest keserűvé teszik! Ézsiás 5:20
Amiről a következőkben írok, Németországban már folyamatban van. Amint körülnéztem a magyar honlapokon, azt kellett megállapítanom, hogy ott is jelen van e fertőzés. Ezért szükségesnek találom, hogy olvasóimat nyíltan informáljam jelenünk és jövőnk egyik legszörnyűbb fenyegetése felől.

Mi az a Gender Mainstreaming?

A Gender Mainstreaming /gender-áramlat egy stratégia – a korszellemnek egy alig átlátható fantomja. Mit akar, mikor lép elő nyíltan a napvilágra? Kevesen tudják, milyen teória rejtőzik a Gender Mainstreaming mögött – mint pl. az a tézis, hogy a férfiasság és a nőiesség kizárólag "társadalmi konstrukció". A gender-program védelmezői ezért azt állítják, nincsen természetes különbség férfi és nő között, ezért a "nemi szerep" és minden, ami a nemek közötti különbségekre utal, eltörlendő. A gender-teória a nemek eltüntetése – egy kedvelt "konstrukció" érdekében – ez pedig a saját 'én'.
Ez egy szellemi áramlat, ami rohamosan árad szét a világban. Alig ismerik nevét, jóllehet fölöttébb hatalmas úgyannyira, hogy nemzetközi és állami intézményeket befolyásol. Ez a szellemiség a következőkön dolgozik: Új /gender/ embert teremteni, akinek szabadsága legyen arra, hogy saját nemét és szexuális orientáltságát megválassza, akaratlagosan eldöntse, férfi vagy nő akar-e lenni, heteroszexuális, homoszexuális, leszbikus, biszexuális vagy transzszexuális.
Ez a vélemény a szabadságról és szexualitásról már a bölcsődétől kezdve kell hogy a gyerekeket befolyásolja – az UN, az EU, valamint az egyes országok kormányai akaratából.
A „gender” szó a hetvenes évekig egy nyelvtani fogalom volt a genus/nem megkülönböztetésére. Ezt a radikális feminista mozgalom a nemzetközi homo- és leszbikus szervezetekkel együtt népszerűsítette, hogy azt a felfogást terjessze, mi szerint a "szociális nem" független a biológiai nemtől. Nincs két nem, hanem hat vagy több, a szexuális kedv szerint.
A "gender-perspektíva" nem ismeri el a lényeges vagy veleszületett különbségeket férfi és nő között. Ignorálja és elnyomja azokat a tudományos eredményeket (az agykutatás, a gyógyszerkutatás, a pszichológia és a szociológia terén), melyek bizonyítják a férfi és nő különböző identitását az agyszerkezet, a hormonháztartás, a pszichológiai és szociális viselkedés alapján –, jóllehet minden testsejt magában hordja az örökletes információt mi szerint férfi vagy nő.

Nők Világkonferenciája Peking 1995.

A "gender-perspektíva" áttörését a feminista és leszbikus képviselők harcolták ki a Nők Világkonferenciáján Pekingben az 1995-ös évben. Felismerték, hogy társadalmi változás a nyelv megváltoztatása nélkül nem érhető el – korábbi közismert kifejezéseknek új értelmet kell adni! Elképesztő stratégikus előrelátással sikerült nekik, a „szex” (nemi jelleg) kifejezést – ami a két neműség kifejezője – a hivatalos dokumentumokban a „gender” kifejezéssel helyettesíteni. Olyan, hogy pedofil, már nincs, hiszen azt már generációk közötti szexuális kapcsolatnak nevezik. Egy felnőtt férfi leszólíthat egy kislányt.
Ez a tény a mindennapok tapasztalatai alapján vehető észre azok számára, akiknek még van igényük a normalitásra.
A dokumentum semmiben nem respektálja az emberi méltóságot, igyekszik a család intézményét szétrombolni, ignorálja a házasságot, ledegradálja az anyaságot, támogatja a perverz praktikákat, szexuális promiszkuitást és tinédzserek közötti szexualitást.
Az abortusz a gender-perspektíva globális velejárója. 2008. ápr. 16-án az Európa Parlament gyűlésén eldöntötték, hogy a 27 tagállam az abortuszhoz való jogot biztosítsa.

Állami utasítás a kisgyermekek szexualizálásához

Bölcsődék, kötelező óvoda, egész napos iskola. De mire nevel az állam? Az új gender-embert kell megteremteni, aki maga határozza meg, férfi vagy nő akar-e lenni, hetero- vagy homoszexuális, biszexuális, leszbikus vagy transzvesztita. Abszurdnak hangzik? Igen, ez van folyamatban ez a vezérfonala a kormánynak. A Család és Szociális Minisztérium terjeszti az anyagot a gyerekek és tinédzserek szexualizálásához.
Az állami gyermeknevelésnek a bölcsődével kell kezdődnie. De mi a célja egyáltalán az állami nevelésnek a bölcsődékben és óvodákban? Milyen "értékeket" közvetítenek? Hogyan hajtják végre konkrétan a gender-programot?

Ingyenes 'felvilágosító' és 'tanácsadó' brosúrák milliós méretekben történő terjesztésével. Pl.: "Tanácsadó szülőknek a gyermek szexuális neveléséhez 1-3 éves korig" - egy részletes utasítás a kisgyermek szexualizálásához. Részletesen le van írva a skálája a stimulációknak miként ingereljék apák, anyák, nagyszülők szexuálisan a kisgyermeket a fürdetéskor, tisztába tevéskor, stb.
4-6 éveseknek folytatódik tovább a 'felvilágosítás' a szülők és nevelők részére, és a gyerekeket drasztikusan beleviszik a szexualitásba.

Tanóra a védekezésről

A gyerekek kötelezően járjanak óvodába, majd következik az iskola, az állam kívánsága szerint egész napos legyen. Ha a pornográfia otthon a családban nem található meg, megkapják az iskolában. 9 évesen megkezdődik a szexuális oktatás és a védekezés tanítása, műanyag tagon a kondommal. Homoszexualizálás tanóra keretében 10 évtől az iskolákban (mint Berlin, Hamburg és München iskoláiban, de máshol is, csak nem olyan drasztikusan) reklám és képzés a leszbikus- és homoszexuális életmódról. Információs anyagok, összeköttetés a helyi homo- és leszbi-klubbal, előadók meghívása e helyekről, filmvetítések stb.

Összefoglalás - a Gender Mainstreaming / gender-áramlat célja:

Egy új gender-ember teremtése a hagyományos nemi szerep (férfi és női szerepek) szétrombolásával.

Kulcsszereplők:

A feministák: korábban harcoltak az egyenlő jogokért, jelenleg harcolnak az egyelőségért

A homo-mozgalom: korábban harcoltak az antidiszkrimináció ellen, jelenleg harcolnak az egyenlőségért
 
A gender-perspektíva amit a nemzetekre kényszerítenek – röviden:

1. A világnak kevesebb emberre van szüksége, de több szexuális szórakozásra. Ehhez előnyös a férfiak és nők közötti különbségeket megszüntetni, s ezt segíti a teljes idejű anyaság kiszorítása.

2. A több szexuális szórakozás több gyermeket eredményez, szabad utat kell biztosítani a védekezéshez és abortuszhoz, támogatni a homoszexuális irányzatokat – mert ez által nem következik be fogamzás.

3. Szükség van szexuál-oktatásra a gyermekek és a tinédzserek számára, amelyben szexuális kísérletezésre bátorítanak; ehhez elkerülhetetlen a szülők jogainak lerombolása.

4. A világnak 50/50%-os férfi/nő arányra van szüksége minden munka- és életterületen. Minden asszonynak lehetőleg minden időben dolgoznia kell.

5. A vallásokat, amelyek nem akarnak ezzel menetrenddel haladni, nevetség tárgyaivá kell tenni.

A Gender Mainstreaming / gender-áramlat története:

1985. Nők 3. Világkonferenciája USA/Nairobi – itt, mint politikai stratégiát mutatták be.
1995. Nők 4. Világkonferenciája Peking – előkerült a „gender-elv” kivitelezésének terve. Az UN átvette az elvet mint ami kötelező a tagállamok részére.
1996. Az EU az "egyenlőség javaslatát" kötelezővé tette.
2000. A Gender Mainstreaming az összes szövetségi minisztériumban helyet kell hogy kapjon.
2003. A gender kompetenciamutató beirányítása.
2005. A Családügyi Minisztérium felelős a Gender Mainstreaming megvalósításáért.

Gender Mainstreaming az UN stratégiája – s ebben az EU és az egyes tagállamok, mint Németország, a frontvonalban állnak. A lakosság nem tud róla, még az intellektuális elit sem! A médiában csak a „jaj-következményekről” lehet hallani: a gyerekek teljesítménye visszaesik, érdektelenekké válnak a tanulás iránt; állandó a „Krawall” (a durva verekedés) az osztályokban és az iskola udvarokon; erőszak a tanulók között, erőszak a tanárok ellen, szexuális erőszak kiskorúak ellen. Mindehhez még a születési arány... A gender-program következménye a család összeomlása és a születések számának csökkenése, amit nem lehet kivédeni. Nyilvánvalóan nem is akarják.

A kérdés: ki játssza a zenét, amire a politikusok táncolnak és amire a népet is táncoltatják? Az emberi társadalom akaratlagos megrontása beláthatatlan következményekkel jár.
Az egyetlen megoldás, ha legalább a keresztények ellenállnak, felemelik hangjukat a tiltakozásra! Más szóval: megtérni, Isten parancsolatait komolyan venni, összefogni, imádkozni és cselekedni!
A világ feministái és homoszexuálisai addig hajtanak, amíg elérik céljukat. Hol vannak a keresztény nők, anyák, a keresztény féfiak, apák, a gyülekezeti vezetők, pásztorok, prédikátorok és papok? Hol vannak?! Miért nem tiltakoznak?!

Egy veszélyes tendencia: úgy tűnik, hogy Németországban és más nyugati országokban, azok között, akik „eladják” a következő generációt és a szülőket, a politikusok után éppen az egyházi méltóságok! Vannak már homoszexuális püspökök és papok, leszbikus püspöknők... Ha az egyszerű hívők mindezt „csupán tolerálják” (eltűrik), ez csakis ítéletet fog hozni! … A „szabad- és kis egyházak” is nagyon csendesek „falaikon belül”.

Mit tehetünk?

Ez a probléma olyan kiterjedt már, és olyan horderejű, hogy a „gender-áramlattal” kifejezetten csak összefogással lehet szembeszállni. Ha a hívő szülők elgondolkoznak azon, hogy gyermekeiket az elkárhozás fenyegeti, őket pedig Isten előtti felelősség terheli, akkor nem maradhatnak közömbösek! Figyeljék meg a fejleményeket az iskolai életben! Beszéljenek nyíltan saját gyermekeikkel – természetesen saját koruknak megfelelően – ezekről a témákról. A Biblia tanítása legyen az alap. Tanítsák őket folyamatosan arra, hogy nem kell a sokasággal futni! Álljanak melléjük, harcoljanak értük és velük, ameddig lehet.

Az Úr az Ő útmutatásai alapján fogja számon kérni tőlünk a ránk bízott lelkeket – gyermekeinket. A végső idők kihívásai között élünk már! Ezt fel kell ismernie mindenkinek! Ébredjünk fel ameddig nem késő. Fogjunk össze és TILTAKOZZUNK! Nagyon rövid az idő! Németországban a Bibliában következetesen hívő embereket fundamentalistának bélyegzik. Egyre gyakrabban hallunk diszkriminációról (hátrányos megkülönböztetés, háttérbe szorítás, hátrányos helyzetbe hozás). Ugyanakkor vannak olyan hívő keresztények, akik már publikálnak erről a témáról, és vannak, akik nagyméretű rendezvényeken nyíltan szólnak erről a folyamatról, és szót emelnek e fenyegetés ellen. Vannak, akik vállalják a következményeket bátor kiállásukért.
 
Kedves olvasóim, bizonyára ismerik Dr. Lothar Gassmann-t. Sok jó könyve magyarul is megjelent. Ő például ebben az évben vesztette el munkahelyét, bátor kiállása miatt. (Dr. Lothar Gassmann -
www.l-gassmann.de [német] – honlapja.) Addig kell küzdeni ameddig lehet! Ha a gonosz eléri célját, akkor már késő!
Katharina Becker

Beküldte: Bajszi

Megnyitva 6261 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások