20210302
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2021 január 14, csütörtök

Elvették Erdélytől a Békás-szorost

Szerző: Kovács Attila

Elutasították a perújítást a Békás-szoros ügyében. A Ploiesti-i Ítélőtábla elutasította a Hargita Megye Tanácsa által benyújtott perújítási kérelmet, amelyben a Gyergyószentmiklós és a moldvai Almásmező határperében hozott jogerős ítélet érvénytelenítését kérték.

Elutasították a perújítást a Békás-szoros ügyében

A tavaly nyáron kihirdetett ítélet ezzel véglegessé vált, megerősítve, hogy a Békás-szoros a Neamț megyeiekhez tartozik.

Békás-szorosMiután az ítélőtábla 2020 júniusában másodfokon elutasította a gyergyószentmiklósiak keresetét a határperben, a Hargita megyei tanács azért folyamodott rendkívüli jogorvoslatért, mert az intézmény számára nem tették lehetővé a perbe történő beavatkozást.

A Hargita megyei tanács elnöke, Borboly Csaba emlékeztetett, több jogszabály szerint a megyék határtelepüléseinek határvitáit a megyei önkormányzatok bevonásával kell rendezni, mivel ilyen esetben megyehatárokról is szó van. A rendkívüli perújítási kérelem elutasítása érdekében a Neamț megyei tanács, a megyei kataszteri hivatal, a prefektusi hivatal, és Almásmező polgármestere is válasziratot nyújtott be, a szerdán kihirdetett ítélet pedig nekik kedvezett.

A bíróság elfogadhatatlannak minősítette a perújítási kérelmet, elutasítva azt, ezzel a tavaly hozott döntés, amely megerősítette, hogy a Békás-szoros a Neamț megyei településhez tartozik, véglegessé vált.

Nem tudták bizonyítani Még 1998-ban került jegyzőkönyvbe, hogy a Békás-szoros és a körülötte fekvő 700 hektáros terület Almásmezőhöz tartozik, miután elkészült egy kataszteri dokumentáció. Ezt a dokumentumot Gyergyószentmiklós akkori alpolgármestere is aláírta. A több mint tíz évvel később kezdeményezett perben a város azt kifogásolta, hogy a kérdéses jegyzőkönyvet a gyergyószentmiklósiak tévedésből, annak tudatában írták alá, hogy az az általuk ismert, 1968-ban megállapított határt rögzíti, mivel nem mutatták be nekik az új rajzokat.

A perben 2019-ben született elsőfokú ítélet, akkor ezt az érvelést elfogadta a Prahova Megyei Törvényszék, és Gyergyószentmiklós számára hozott kedvező döntést. A moldvaiak a Ploiesti-i Ítélőtáblához fellebbeztek, ott pedig nekik adtak igazat. A jogerős ítélet indoklása szerint az említett kataszteri dokumentáció megfelel a törvénynek, a jegyzőkönyv mellékletében pedig szerepel a határvonal leírása, rajza, és nem bizonyítható a gyergyószentmiklósiak beleegyezésének rosszhiszemű befolyásolása. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a pert kezdeményező Gyergyószentmiklós nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani igazát.

Forrás: Székelyhon


 A Békás-szoros véglegesen Neamt megyéhez tartoziK

168 óra

A szerdán kimondott ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé.

A Ploiesti Táblabíróság elutasította a Hargita megye és Gyergyószentmiklós által benyújtott perújítási kérelmet, és ezzel véglegessé vált a Gyergyószentmiklós és Almásmező (Bicaz Chei) határperében hozott jogerős ítélet, mely a Neamt megyei félnek juttatta Románia egyik leglátványosabb szurdokvölgyét.

A szerdán kimondott ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. Ebben a bírák azt is elrendelték, hogy Hargita megye és Gyergyószentmiklós fizessen 8000 lej perköltséget Almásmezőnek.

A Kárpátok egyik és másik oldalán fekvő települések határperében tavaly júniusban úgy hozott jogerős ítéletet a Ploiesti Táblabíróság, hogy a perből kizárták Hargita megye önkormányzatát. Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke akkor annak a gyanújának adott hangot, hogy az általa vezetett intézményt azért zárták ki, hogy a bíráknak ne kelljen figyelembe venniük azokat a "százszázalékos bizonyítékokat", amelyeket a Hargita megyei tanács nyújtott be a pereskedés során. Az RMDSZ-es politikus mindezt azért tartotta törvénytelennek, mert több jogszabály is előírja, hogy a megyék határtelepüléseinek a határvitáit a megyei önkormányzatok bevonásával kell rendezni. A székelyföldi önkormányzatok erre hivatkozva kérték a perújítást. Ezt utasította el szerdai ítéletében a Ploiesti Táblabíróság.

A Hagyományosan Székelyföldhöz tartozó Békás-szoros és a körülötte fekvő 700 hektáros terület hovatartozása azt követően vált kérdésessé, hogy az 1996-ban elfogadott 7-es törvény előírta a települések határainak rögzítését a kataszteri iratokban. 1998-ban a két megye kataszteri hivatala azt rögzítette egy jegyzőkönyvben, hogy a nagy turisztikai potenciállal rendelkező terület Almásmezőhöz tartozik, és ezt a jegyzőkönyvet Gyergyószentmiklós akkori alpolgármestere is aláírta. Ennek a jegyzőkönyvnek a megsemmisítésére és a megyehatár kiigazítására irányultak az ezt követő székelyföldi kezdeményezések.

2012-ben megyeközi bizottság vizsgálta meg az ügyet, megállapítván, hogy mind a hargitai, mind a neamti fél ragaszkodik az álláspontjához, és magának követeli a vitatott területet, így a bíróságon folytatódott az ügy.

A pert többszöri áthelyezés után 2013-tól a Prahova megyei törvényszék tárgyalta, amely 2019 júniusában Gyergyószentmiklós és Hargita megye számára kedvező módon jelölte ki a megyehatárt.

Ezt az ítéletet változtatta meg tavaly júniusban kimondott jogerős határozatában a Ploiesti Táblabíróság, és a tavalyi ítéletet erősítette meg a perújítás elutasítása.

(MTI)

Megnyitva 254 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások