20220127
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2018 október 20, szombat

Wass Albert likvidálása Egerben

Szerző: kapu.biz

Wass Albert likvidálása Egerben? - eltüntetik a belvárosból a Wass Albert emlékkövet - Gyorshírként adtuk tudtul, hogy Eltüntetik Egerben az emigráció támogatásával felállított Wass Albert követ.

Ebben a cikkben ígéretet tettünk, hogy: A részletes vitát hamarosan küldjük!

A Városimázs Bizottság ülését a világhíres, tragikus körülmények között elhunyt Gál Tibor fia, Titi, aki már egy bor nevét is viseli, hívta össze, mint elnök, és előterjesztette a Wass Albert emlékkő eltüntetésének szükséges voltát a belvárosból.

Rátkai Attila főépítész a Kő eltávolításának egyik főszereplője felvezetőjében támogatta Gál Tibor (Titi) előterjesztését.

(Itt rá kell világítani az alma és a fa megmagyarázhatatlan ellentmondására, hogy az alma messze esik a fájától, mert egykor Szíki erős barátságban élt a Városimázs Bizottság elnökének, Gál Tibor (Titi) édesapjával. Szíki volt az, aki a Gál Tibor megemlékezéseket kezdeményezte és emlékpark létrehozását indítványozta.)

A politika nem a hála hálóholmija, ez igaz, de ha ilyen merényletet tud Wass Albert emlékhelyével elkövetni, az gonoszságra és valamiféle illuminátus-illúzióra hajaz!- ezt már Szíki a Wass Albert Kör vezetője, a kőállító mondta el hozzászólásában.

Szíki Károly szerint ez csak fedőneve annak az elvtelen játéknak, amely a zarándokhellyé nőtt emlék- és kegyeleti hely felszámolását jelenti.

Az ülésen megjelentek a Wass Albert Kör elnökségi tagjai is.

Szíki éles vitába kerekedett a bizottság rossz szellemű döntnökeivel és a kő elmozdításában jeleskedő Varga B. János kőelmozdító iskolaigazgatóval (Gárdonyi Géza Gimnázium), akivel hosszú egyeztetések során a kő belvárosban való tartásáról egyeztettek, de az igazgató mostani megszólalásában (régi elvtársi módszerre emlékeztetően) politikai lojalitással a kőbontók mellé állt.

A kőelmozdítást aktiváló igazgató eddig nem jelzett és valótlan információt tett közzé, amellyel a Wass Albert-emlékezet megalázását szolgálta, mondván: ezt a követ engedély nélkül állították, ezért el kell vinni.

Bognár Ignác képviselő: Ha Egerben minden engedély nélkül épített, felállított létesítményt el kellene távolítani, akkor meglehetősen foghíjas maradna ez a város!

Szíki: A kő marad!- ha Wass Albert hagyatékának csekély tiszteletére is képes a Gál Tibor vezette bizottság! Mert semmi magyarázat nincs arra, hogy a nemzeti lelkiismeret íróját háborgatni kellene egy olyan emlékhellyel kapcsolatosan, amely zarándokhelye a megye lakóinak, irodalompártolóinak és eszmevirrasztóinak. Mondják: az egyházi iskola felső vezetőinek van útjában. Kérdem én: Ki volt nagyobb keresztény és nemzetét Krisztus szeretetében nevelő, érte emigrációt vállaló és haló Wass Albert, vagy egyesek, akik ideiglenesen itt szórakoznak az iskola és a város vezetésében?

Wass Albert emléke annál többet érdemel, mint néhány önjelölt zseni lázadása a tradicionális kultúra meghatározójával, Wass Alberttel szemben!

Szégyennek tartom, hogy nem hogy érdemleges tárgyalásra nem került sor az emlékhelyet illetően, de még értelmes levélváltásra sem ragadtatta el magát a város vezetése, hogy a W.A.Kör vezetőit megkeresse a probléma megoldása céljából. Mindössze egy ismeretlen titkárnő tett fel bugyuta és provokatív kérdést: mi köze Wass Albertnek Egerhez, hogy kiérdemelné a központban az emlékhelyet? Először is illik bizonyos egri pozicionáriusoknak, hölgyeknek és uraknak tudnia: rokonsága él e városban, másodszor pedig: szint alatt nem illik védeni az író óriást, sem támadni az ő örökségét!

Hivatkoznak a fertálymesterekre, akik a kő elszállítása mellett döntöttek volna? Kik ezek az emberek és mi közük hozzá? Nyilvánvalóan semmi és talán nem is tudják, hogy ez a kisstílű bizottság szájára vette őket.

Sérelmes, hogy senki sem vállalja, ki volt a kezdeményező, hogy a 12 évvel ezelőtt állított követ elhurcolják és a kegyeletsértést megvalósítsák! A hosszas időhúzás közben sem derült fény arra a zseni személyre, akinek útjában áll az emigrációban alkotó író emlékköve.

Wass Albertet nem lehet leértékelni és egy eldugott kis térszögletbe benyomni! Neki ott a helye, ahol emberek járnak és nem ott, ahol a kutyák dolgaikat végzik!

Wass Albert elmozdítása román nacionalisták röhögő kampánya ma is! Sajnálatos, hogy ez az avitt szellem beköltözött Dobó szellemiségét egykor büszkén valló városunkba.

A főépítész provokatív mondata így hangzott: a legracionálisabb megoldás, hogy el kell távolítani a belvárosból az emlékkövet. Úgy gondolom, hogy inkább a főépítész elmozdítása lenne az igazi racionális érvelés.

Mi megvédjük a követ és ha elszállítására kerül sor, demonstrálni fogunk, majd a sajtónyilvánossága előtt elszállítjuk ebből a városból, s emocionálisabb szakértelem uralma alatt visszahozzuk és újra felavatjuk! – fejezte be védőbeszédét Szíki Károly, a Wass Albert Kör vezetője, majd az elnökséggel együtt kilépett a teremből.

(Következő írásunkban az elhurcolást helyeslő Szabó Tiborral, a Csík zenekar frontemberével foglalkozunk, aki bizottsági külsős tagjaként szintén megszavazta Wass Albert kegyelethelyének likvidálását.)

Heti Hang Szóró----Hangosan mindenről, ami nekünk fontos

Forrás: kapu.biz
Beküldte: Antal Ignácz

Megnyitva 1545 alkalommal

Hozzászólás   

#5 Pálos Trend / Pető Imreugyistudodki 2020-01-19 22:47
Sokaknak fáj az Igazság, és szívesebben tolnák tovább a hazug zsydó propagandát .De "aki egy igazságtalanság mellett szó nélkül elmegy,az maga is cinkossá válik" Az igazságot nem kell kitalálni, vagy keresni,az mindig is létezett,ahogy támogatásra sem szorul, megáll a saját lábán. Ahogy az igazság ellentéte nem a hazugság. A hazugságnak van szüksége támogatásra (pl:hollókoszt törvény ), különben elbukik.
#4 Pálos Trend...Pető Imre 2020-01-19 19:32
Szégyenletes idézetek egy goromba gyalázkodó dalból! Szégyellje magát, aki így lealázza a zenekarát is. Beszennyezi a dalt! A nagybetűs bevezetőket tartsd meg magadnak, odahaza nézheted, de ne csúfítsd a nyílt oldalt! A Magyar Megmaradásért! Védjétek inkább Wass Albert nyugalmát az új csörtető dúvadaktól!
#3 ORBÁN...- NETANYAHU CSICSKÁJA!!!Pálos Trend 2018-11-06 09:23
ORIGINAL PALESTIN HOLOCAUST: 2018!!!
KULTÚRSOKK: 2018!!!
MAGYARORSZÁG MA CSUPÁN 1 CIONISTA GYARMAT!!!
ORBÁN VITYA PEDIG CSAK 1 S()GFEJ RABSZOLGA!!!
VALÓJÁBAN MANAPSÁG NETANYAHU MAGYARORSZÁG "KIRÁLYA"!!!
Rise Against: Prayer of the Refugee = Pálos Trend: ÖRDÖGŰZŐ
Aranyos hallgatóink és rajongóink!
Szíves örömest tudatjuk, hogy a Rise Against – Prayer of the Refugee számát feldolgoztuk és, hogy ezentúl a Pálos Trend formációtól ez a szám a Palesztin holokauszt hangoskönyveként, Ördögűző címmel fog futni a video megosztókon.
Hallgassanak ránk!…))
Szerrel és tettel: Pálos Trend
Pálos Trend: ÖRDÖGŰZŐ Melegedj, fiam, a tűznél, És máris regél a reggel. Szebb időkről, ahogy én is, A helyről, ahol fogant a jel. Mielőtt kisemmiztek volna, Emléket rajzoltunk a porba, Volt egy édes anyafölded, Amit elvettek tőled. Szánalmad nem kell, A fegyvert, pénzed vidd el, Úgyis cserbenhagynál, Ebből nem kell már… Dühösen, elszántan élünk, De fázunk az éhségtől. Mi vagyunk ama magyar ifjak, Akik féltek a sötéttől. Míg mi izzadunk, Az édenkertünk tolvaj lopja szét. Jönnek és gázolnak a gyerekvérben, Meddig tűrjük még? Szánalmad nem kell, A fegyvert, pénzed vidd el, Úgyis cserbenhagynál, Ebből nem kell már… Hát lásd meg, hogy létünkért tennünk is kell, Vessük máglyára vélelmünk, égessük el, Nem kell némán tűrnünk, mert áldott a nép, De elvesszük most, és nincs vége még! Szánalmad nem kell, A fegyvert, pénzed vidd el, Úgyis cserbenhagynál, Ebből nem kell már…
www.facebook.com/zoltan.megyesi.3/videos/277360225651303/
#2 1919.-es patkány forradalom leszármazottai.úgyistudodki 2018-11-05 15:47
"Wass Albert " !
Azért hogy tisztán lehessen látni magyarországon a különböző színezetű pártokat, céljaikat, akik ugyan azt a cionista rothschild maffiát szolgálják,hogy merre is tart az ország, és a világ. KÖTELEZŐ!! megnézni a neten és a NIF-en is!! "emanuel rabinovics rabbi 1952. január 12-én Budapesten mondott beszédét(?) !
Magyarország israeli cionista zsidó gyarmat! Ezek elpusztítanak mindent és mindenkit,ahogy a történelem során eddig is! Meghazudtólva a történelmet, hirdetve a hazug propagandájukat vallásról(?) szabadságról(?), demokráciáról(?). Tömeggyilkosok és emberölők voltak ezek kezdettől fogva! (János evangélium 8.44) Ezt szolgálja a mindenkori magyar(?) állami vezetés!!
Mire lehet akkor itt számítani? A halál a bűn lengi körül az országot! Naponta 100(!) Magyar Ember hal meg az országban ettől a fertőtől, miközben a zsidók antiszemitáznak,"zsidó kiválóságokról" ajbékolnak, és továbbra is szívják a Magyarok Vérét!
" háborúk a zsidók aratásai. Ezekért az aratásokért kell a keresztényeket megsemmisítenünk és az aranyaikat magunkhoz venni. Már száz milliót megsemmisítettünk és még messze nem vagyunk a dolog végénél." (reichorn fő rabbi,franciaország)

"Magyarország bajcsinálói a zsidók,demoralizálják országunkat és ők azoknak a forradalmi bandáknak a vezetői akik az országot kínpadra vonják" (Kardinál Mindszenthy)

"ha a fiaim nem akarnának háborút,soha nem lenne több" (mayer amschel rothschild felesége, gutele schnapper)
Ezek "vagy mindenki uralni akarnak,vagy azt akarják,hogy az egész emberi nem gyűlőlje őket".
#1 Wass AlbertBaranyi Győző 2018-11-05 01:24
Az író-fejedelem kövéhez ne nyúljatok aljas gazemberek! 30 évvel a rendszerváltás után sem lehet helye annak, akit száműzött a cenzúra ura hazánkból, a magyar irodalomból csak azért, mert magyarul, magyaroknak írt a legszentebb dolgokról? A haladónak nevezett baloldali környezetrombolás után felüdülés volt kézbe venni könyveit, ami teljessé tette az embert, magyarrá! Gárdonyi munkája halhatatlanná tette az egri hősöket! Wass Albert halhatatlanná tette az erdélyi magyarságot, az elszakított testvéreink szenvedéseit. Minden városban szobrot kellene emelni neki, az irodalom oktatásban kiemelt helyre kellene helyezni munkáit, mert ott a helye a regősök és eszterháziak helyén, az épülő lélek érdekében.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások