20230604
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2016 október 08, szombat

Elhunyt Bolye Ferenc Kishantos egyik megálmodója és vezetője.

Szerző: greenfo.hu

Mélységes megrendüléssel tudatom mindenkivel, hogy Kishantos hőse, Bolye Ferenc kollégám tegnap délután elhagyott minket. Halála felfoghatatlan veszteség mindannyiunknak.

Nem adjuk a földünket! Im memoriam

Bolye Ferenc

Isten jutalmazza meg őt mindazért a csodáért, amit létrehozott, a bátorságért, a kitartásért, a barátságért, a tisztességért, a példamutatásért és mindenért – közölte a hírt Ács Sándorné Éva.

 

Bolye FerencBolye Ferenc, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ökológiai mintagazdaságának és népfőiskolájának egyik ügyvezetője volt. Örömmel, várakozással jött mindig a határba, két éve, 2014 nyár elején egy szakmai napon viszont sírva. Kitárcsázták kétszer is, mégis kalászol a búza – morzsolta a szemeket a gabonatáblán. Amerre csak elláttunk, az enyészeté lett minden – de az élet újra és újra utat tört magának! A napraforgó szépen mutatta magát, a borsó is hüvelyesedett, dacára minden ellenkező akaratnak.
Akkor már javában zajlott az Orbán-kormány politikai és gazdasági hadjárata a Fidesz ellenségévé vált Ángyán József professzor által is támogatott kishantosiak ellen. A szavakban a biogazdálkodást támogató, de annak egyik fellegvárát „szisztematikusan likvidáló”, és az értékes területeket a „narancsos kegyeltek” kezére átjátszó, a területeket lemérgező hazug hatalom elleni harc egyik emblematikus személye volt a vidékfejlesztési központ feldarabolt ökológiai mintagazdaságának és népfőiskolájának egyik vezetője Bolye Ferenc.

2000 helyen él tovább Kishantos. Bolye Ferenc "magot vet" A linkre kattintva galéria nyílik. →

Jelenleg is tucatnyi különböző bírósági per zajlik Kishantossal kapcsolatban, amelyek során egymásnak ellentmondó ítéletek születtek. A legutóbb tegnapelőtt történelmi horderejű döntés született: Alkotmánybíróság elé kerül Kishantos ügye. A Fővárosi Törvényszék szeptember 5-én úgy határozott: az Alkotmánybírósághoz fordul. A Törvényszék álláspontja szerint ugyanis a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetre vonatkozó NFA-törvény és az állami földek hasznosításáról szóló kormányrendelet egyes részei az alaptörvénybe ütköznek, és sértik az ENSZ Korrupció elleni egyezményét is. Mint ismert, az NFA pályázatokat írt ki a korábban 15 éven át Kishantos által bérelt földekre. Kishantos egyetlen pályázaton sem nyert, 2013 végén pedig pert indított a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) ellen az egész pályázati eljárás jogszerűtlensége miatt. A mostani bírósági határozat reményt ad arra, hogy Kishantos számára ebben az alapvető fontosságú ügyben is igazságot szolgáltatnak. (A törvényszéki határozat szerint az NFA-törvény és a 262/2010. kormányrendelet egyes szakaszai az Alaptörvénybe, valamint nemzetközi szerződésbe (az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezményének kihirdetéséről szóló törvénybe) ütközhetnek. Ezt az Alkotmánybíróságnak kell kivizsgálnia.

Életveszélyelyesen megfenyegették

Bolye Feri Kishantos egyik megálmodója és vezetője, a fenntartható vidékfejlesztés és az ökológiai gazdálkodás egyik legnagyobb magyar alakja. Tizenéves volt, amikor édesapja halála miatt családfenntartóvá vált. A lovas fogattól a hatalmas Rába traktorig minden mezőgazdasági eszközzel dolgozott. Amikor három testvére felnőtt, akkor - már családapaként - szerezte meg 5 év tanulással a mezőgazdasági technikusi végzettséget. Sokszor előfordult, hogy éjjel dolgozott, majd leszállt a traktorról és ment az iskolába.

1990-ben 4 és fél hónapot tölthetett Dániában a világ első népfőiskoláján. A dániai tapasztalatok mély hatást tettek rá, ezek alapján álmodta meg a kishantosi népfőiskolát. Hogy a kishantosi gazdaság elvesztése, a több, mint 400 hektárnyi ökológiai növényállomány brutális elpusztítása mit jelentett neki, azt nehéz szavakba foglalni.

Kishantos a saját tulajdonában megmaradt 1 hektáros (igen, 1 hektáros!) földjén vegyszermentes zöldséget termel, és működik a vidékfejlesztési központ is. Itt Bolye Ferenc felnőttoktatás keretében adta tovább biogazdálkodással és fenntarthatósággal kapcsolatos tapasztalatait.

Mint ma reggel Ács Sándorné Éva, a központ másik ügyvezetője írta: .Feri úgy ment el, ahogy élt – Nem mindennapi ember volt… Barátaival versmondó versenyre készültek a Hantosi Kultúrházban, ott ahol minden fontos ügyet indítottunk Hantosért és Kishantosért.

Jó kedvű volt, viccelődtek. Elszavalta a kedvenc versét : Petőfi Sándor A nemzethez - leült, a szívéhez kapott - és meghalt... A rohammentő már csak a halált állapította meg. Nehéz elhinni, de így történt.

Petőfi Sándor
A nemzethez

Konduljanak meg a vészharangok!
Nekem is egy kötelet kezembe!
Reszketek, de nem a félelemtől;
Fájdalom és düh habzik szivembe'!

Fájdalom, mert düledék hazámra
Uj viharnak közeledtét látom,
És düh, és düh, mert tétlenkedünk,
mert Nem szakad le szemünkről az álom.

Pillanatra fölriadt e nemzet,
S szétnézett, mi zaj van a világban?
És a másik oldalára fordult,
S mostan ujra aluszik javában.

Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,
Aki ott az elsők közt lehetnél,
S kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél!

Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!

Föl, hazám, föl! százados mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra,
"Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!"
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.

Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy
Volt is, nem is a mienk az ország;
Valahára mutassuk meg már, hogy
enkinek sincs semmi köze hozzánk.

Vagy ha végzés, hogy el kell enyésznünk,
Irtsanak ki hát ezen világból!...
A haláltól, nem tagadom, félek,
De csupán a becstelen haláltól.

Haljunk meg, ha nem szabad már élnünk,
Haljunk meg oly szépen, oly vitézül,
Hogy azok is megsirassanak, kik
Eltörölnek a földnek szinérül!

Legyen olyan minden ember, mintha
Zrínyi Miklós unokája volna,
Harcoljon ugy minden ember, mintha
Egyedül rá támaszkodnék honja!

Oh de akkor, akkor nem veszünk el,
Akkor élet és dicsőség vár ránk,
Akkor saját örök birtokunk lesz,
Ami után eddig csak sovárgánk.

Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép!
Lépj a síkra gyorsan és egyszerre,
Mint a villám oly váratlanúl és
Oly erővel törj ellenségedre.

Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd,
Mindenütt van, ahová tekintesz,
S legnagyobb és legveszélyesebb az,
Ki mint testvér símul kebleinkhez.

Köztünk van a legnagyobb ellenség,
A cudar, az áruló testvérek!
S egy közűlök százakat ront el, mint
A pohár bort az egy cseppnyi méreg.

A halálos itéletet rájok!
Százezerszer sujtson bár a hóhér,
Bár a házak ablakán foly is be
Az utcáról a kiáradó vér!

Könnyü bánni külső elleninkkel,
Ha kivesznek e belső bitangok...
Félre most, lant... futok a toronyba,
Megkondítom azt a vészharangot!

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2016/10/07/nem-adjuk-a-foldunket-im-memoriam-bolye-ferenc

KAPCSOLÓDÓ TÉMA:

161007CN! BOLYE FERENC EMLÉKÉRE - Kubínyi Tamás - Álmos Király Televízió →

 

Megnyitva 1684 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások