20210418
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2011 november 20, vasárnap

A LIDL-blokád

Szerző: Szent Korona Rádió

Felhívjuk a társadalom szolidáris és öntudatos részét:
KEZDJENEK VÁSÁRLÁSI BOJKOTTOT A LIDL ELLEN, AMÍG AZ NEM RENDEZI A TÖNKRETETT VÁLLALKOZÁSOK HELYZETÉT!
Hatalmas szerepe van a társadalom öntudatos cselekvésének, ez esetben a vásárlók magatartásának. Meg kell tanítani a multikat, hogy nem tehetnek bármit a magyar néppel!

 A LIDL-blokád negyedik napja (frissítve újabb közleménnyel)

A Lidl tudott arról, hogy nem lesznek kifizetve a vállalkozók... Harcban a VÉSZ a multival szemben.

A VÉSZ megrendülten köszöni a szolidaritási megnyilvánulások özönét, amely a társadalom legszélesebb közvéleményétől érkezik a sajtón, emailen, telefonon keresztül és személyes megkeresések útján is.
Örömmel tapasztaljuk, hogy sokan kezdik érezni: nem csupán tagszervezeteiért és a kis- és középvállalkozások sorsáért, hanem az egész magyar társadalomért, a társadalom önvédelmi reflexeinek felélesztéséért küzd Szövetségünk.
Felhívjuk a társadalom szolidáris és öntudatos részét:
KEZDJENEK VÁSÁRLÁSI BOJKOTTOT A LIDL ELLEN, AMÍG AZ NEM RENDEZI A TÖNKRETETT VÁLLALKOZÁSOK HELYZETÉT!
Hatalmas szerepe van a társadalom öntudatos cselekvésének, ez esetben a vásárlók magatartásának. Meg kell tanítani a multikat, hogy nem tehetnek bármit a magyar néppel!

Eltelt a blokád negyedik napja, a blokádot fenntartjuk.

Hosszú, többfordulós egyeztetések, viták után megegyezés született a VÉSZ és a rendőrség között, amely szerint a blokádot a VÉSZ félpályás útlezárás formájában folytatja hétfő reggeltől. Az útlezárás folytán szinte teljesen meg fog szűnni a LIDL áruforgalma a kamionközlekedés hatékony akadályozása, lelassítása miatt.
A rendőrséggel közösen felvett jegyzőkönyv szerint a VÉSZ, a LIDL bejáratától 1 kilométer távolságig fogja létesíteni az útlezárást, egyelőre egy hónapon keresztül, 0-tól 24 óráig bármikor. Az oda- és visszaközlekedés csak egy sávon történhet. Ebben az 1 kilométeres távolságban további 8 logisztikai központ van, s ezek mindegyikébe szintén több száz kamion közlekedik, a LIDL pedig ezeknek a logisztikai központoknak a legvégén helyezkedik el.
Felszólítjuk a kamionosokat, hogy az útlezárás idején ne is kíséreljék meg a beközlekedést, annak hatékony lassítása miatt. Külső, vétlen emberek számára minimalizálni szeretnénk az elkerülhetetlen kellemetlenségeket. Ne bízzanak a LIDL hazug ígéreteiben.

Délután, két és fél órára, a szabálytalanul, környezetpusztító módon, illegálisan nyitott bejáró blokád alá helyezésével teljessé tették a blokádot a VÉSZ aktivistái, mivel jogszerűen az illegális bejáró előtti terület közterületnek minősül.
A rendőrséggel lezajlott hosszú vita során, amelyen a rendőrség azt is közölte, hogy feljelentést tett a LIDL ellen, a jogsértő módon létesített bejáró miatt, végül a rendőrség arra az álláspontra helyezkedett, hogy bejárónak ismeri el ezt az engedély nélküli, veszélyes és tilos közlekedést közterületre nyitó műszaki förmedvényt, s kérte az itteni blokád feloldását. A rendőrség kérésének a VÉSZ aktivistái eleget tettek.

Mivel kapu létesítését közterületre a jogszabály szigorúan engedélyhez köti, a rendőrségnek nemhogy segítséget nem szabadott volna adnia ehhez a jogsértéshez, hanem azonnal intézkednie kellett volna a szabálytalan bejáró létesítése és használata ellen.

A LIDL azzal tetézte a jogsértést, hogy kerítést is létesített a szabálytalan bejáró körül – közterületen! A rendőrség ez ellen sem intézkedett.

A VÉSZ letiltotta a „HASZON 10” nevű hírlevelet, mert közleményében egyoldalúan csak a LIDL álláspontját ismertette.

A blokád belső oldalán lévő VÉSZ-aktivisták vállalták a kitartást hétfő reggelig, a félpályás útlezárás kezdetéig. A LIDL, a rendőrség védelmével a háta mögött, megtagadta azt a pusztán emberiességi lépést, hogy a létszám növelése nélkül, másik öt aktivista felváltsa a bent lévőket. Négy napot és négy éjszakát töltöttek már a belső területen lévő aktivisták a blokádnál. Autóban aludtak, s bár a VÉSZ többi aktivistája mindennel ellátja őket, amire szükségük van, de tisztálkodni, ruhát cserélni nem tudtak. Mégis szilárdan kitartanak, egy cégvezetővel az élükön.
Minden elismerést, köszönetet és tiszteletet megérdemelnek, az egész magyar társadalom részéről!

A blokádot folytatjuk.

Budapest, 2011. november 19.

VÉSZ Akcióparancsnokság

A harmadik napja:
A 21. században nem területek meghódításával és nem a politikai hatalom diktatórikus megszerzésével, hanem pénzügyi-gazdasági eszközökkel zajlik a népek leigázása. Ezért a korszerű, pénzügyi-gazdasági szabadságharc soha eddig nem alkalmazott módszereit kell megtalálni. Erre törekszik a VÉSZ.
E szabadságharc hősei már nem lovas- és szuronyrohamok rettenthetetlen vitézei, hanem például azok az aktivisták, akik öten maradtak a LIDL-blokád belső területein, a LIDL által jogellenesen, de a rendőrség védelme alatt elhelyezett KRESZ-tábla és kerítés mögött, három napot és három éjszakát töltöttek bent, aludtak autókban, mert a LIDL, a rendőrség védelme mellett lehetetlenné teszi a váltást. S ezek az aktivisták, elszántan, kitartóan, ha kell, bármeddig bent maradnak, a blokád belső területén. Érdemes megismerni őket.

Annak, hogy a rendőrség védelmezi a LIDL őrző-védőit, abban van a jelentősége, hogy a VÉSZ aktivistái pillanatok alatt be tudnának menni a blokád belső területére, ebben a LIDL őrző-védő személyzete semminemű akadályt nem jelentene. Ezt nem az őrző-védők megtámadásával, hanem a hatalmas túlerővel érné el a VÉSZ. A rendőrséggel a hátuk mögött viszont az őrző-védők mernek támadóan fellépni. Ugyanakkor a VÉSZ a rendőrséggel semmilyen mértékű és jellegű összetűzésbe nem akar keveredni.

A VÉSZ elnöke azt javasolta az őrző-védőknek, hogy olyan magatartás tanúsítsanak, amely nem dühíti föl a VÉSZ aktivistáit, mert nem lesz mindig ott a rendőrség, és az erőszakmentességet akkor is fenn kell tartani. A LIDL biztonsági főnöke megkérdezte a VÉSZ elnökét, hogy kell-e számítaniuk a VÉSZ részéről fizikai támadásra, amire az elnök a leghatározottabban kijelentette, hogy semmiféle fizikai támadástól nem kell tartaniuk, de megkérte a biztonsági főnököt, hogy a LIDL személyzete ne provokálja, ne bőszítse az aktivistákat.

Eltelt a LIDL-blokád harmadik napja. A főbejárat blokádja fennáll. A vízelvezető árok törmelékkel történő, környezetkárosító betemetésével, jogellenesen, és a rendőrség védelme alatt létesített kijáraton keresztül, a VÉSZ aktivisták lassító akciói közepette, akadozva, gyéren zajlik a tilos kamionforgalom.

Délelőtt Lajkó Gábor úr, a LIDL egyik vezetője sorban felhívta telefonon az érdekelt cégek vezetőit. Közölte, hogy két feltétellel hajlandóak elkezdeni a tárgyalást a kifizetésről az érintett cégek vezetőivel:
1. Éliás Ádám, akivel „agresszivitása és heccelése miatt nem lehet tárgyalni”, és a VÉSZ nem vehet részt a tárgyalásokon;
2. a VÉSZ feloldja a blokádot.
A cégvezetők elutasították a feltételeket.

Este Dr. Bajkai István úr, a LIDL vezető jogásza levelet küldött emailen a VÉSZ elnökének, amelyben a szokásos fenyegetőzések kíséretében felszólította a VÉSZ-t a „jogsértő cselekedetek” abbahagyására.

A VÉSZ elnökének válasza:

„Tisztelt Bajkai Úr!

Bőven volt idő a tárgyalásra. Önök semmibe vették az áruházukat megépítő cégek létérdekeit. Minden megoldási lehetőséget elutasítottak.
Az Önök és a GROPIUS felszámolójának jogi spekulációjával szemben áll a teljesítő cégek pusztulásának ténye.
Bejelentem Önöknek, hogy megkezdtük a székesfehérvári és a hejőkürti Logisztikai Központtal kapcsolatos akciók előkészítését.
Amikor 0 forintot kapnak a becsületes, értékteremtő cégek az elvégzett, átvett, használatba vett munkájukért, akkor nincs hova tovább hátrálnunk.
Kérjük ennek megértését.
A szavak ideje lejárt.
Kérjük az elszámolás korrekt, jogszerű végrehajtását.

Tisztelettel:

Éliás Ádám elnök (VÉSZ)”

Délelőtt lezajlott egy egyeztető tárgyalás a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon a VÉSZ félpályás útlezárási demonstrációjáról.

A nap folyamán korrigálta a rendőrség az álláspontját a VÉSZ elnöke szabad mozgásának korlátozásáról a blokád belső oldalán. Mivel az elnök felelős az egész akcióért, ezért nem lehet korlátozni a mozgását az aktivisták irányában. A továbbiakban egy rendőr kíséretében bármikor bemehet az aktivistákhoz.

A LIDL illetékesei újra elutasították a VÉSZ elnökének, az immár a rendőrség hallgatólagos támogatásával is előadott kérését, amely szerint, emberiességi alapon, a belső létszám emelése nélkül, tegyék lehetővé a blokád belső oldalán leválasztott öt ember váltását.

A blokádot folytatjuk.

Budapest, 2011. november 18.

VÉSZ Akcióparancsnokság

--------

Korábban írtuk:

Előzmények

A Budapest III. Bécsi úti LIDL-Áruház kivitelezői közül a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének (VÉSZ) hat tagja, akik részt vettek a munkában, hónapokkal a munka befejezése előtt figyelmeztette a Beruházó LIDL Bt.-t, hogy a Fővállalkozó GROPIUS nem fizeti ki az épületet ténylegesen megvalósító alvállalkozókat. Erre bizonyítékok állnak rendelkezésünkre.

A LIDL elutasító magatartást tanúsított a kialakult helyzetben.
Az eredmény az lett, hogy e hat tagszervezet, az elvégzett, átvett és használatba vett munkája után 0 forint ellenértéket kapott.

Annak tudatában, hogy a GROPIUS nem a projektre fordítja a LIDL-től kapott pénzt, a LIDL továbbra is a GROPIUS-nak fizetett. A GROPIUS részéről súlyos szerződésszegés állt fenn a LIDL-lel szemben, a LIDL mégis, a „szerződéses kötelezettségekre” hivatkozva, változatlanul a GROPIUS-nek fizetett, a figyelmeztetés után is, további százmilliókat. Így nyolcvanegynéhány százalékig kifizette a LIDL a GROPIUS-t. A LIDL-nél maradt pénzeszközök (kisebb ki nem fizetett számlák, visszatartások, ellenkövetelések) elegendőek lennének a kárvallott hat cég kifizetésére.

A VÉSZ megpróbálta fölvenni, mind a GROPIUS-szal, mind a LIDL-lel a kapcsolatot, azonban ez nem sikerült, a legkisszerűbb, kommunikációt elutasító játékok folytán (letagadás, vissza nem hívás, időhúzás, stb.).
E kudarc után a Szövetség, szeptember 29-én figyelmeztető, jelképes akciót hajtott végre az Áruháznál.
Ezt követően megkezdődtek a tárgyalások, amiből az derült ki, hogy a LIDL minden lehetséges megoldást elutasít. Közben a GROPIUS felszámolás alá került.

Javasoltuk, hogy követelés-vásárlás, engedményezési konstrukció keretében fizesse ki közvetlenül a LIDL, a nála maradt pénzeszközök felhasználásával a kisemmizett VÉSZ-tag cégeket. Jogi szakvéleménnyel rendelkezünk, amely szerint ez felszámolási szituációban is jogszerűen megoldható.
A LIDL ezt is elutasította.

Figyelemreméltó, hogy ugyanaz a hölgy, aki most a GROPIUS felszámolója, más felszámolási ügyekben együttműködött követelésvásárlás-engedményezés megvalósításában, itt azonban megtagadta ezt az együttműködést. De nem is szükséges egyébként a felszámolós beleegyezése, s a LIDL és GROPIUS közötti elszámolás egyenlegébe az engedményezéssel közvetlenül kifizetett összegek beszámíthatóak.
Ez ügytől függetlenül a VÉSZ-nek, sok tapasztalat alapján, le kell szögeznie, hogy a felszámolók alkotják ma Magyarországon a társadalom legkorruptabb rétegét (tisztelet a ritka kivételnek). Ma hazánkban a felszámolás fogalma azonos a korrupció fogalmával.

Ennek oka a bűnrossz Csődtörvény, amely a spekulánsok paradicsoma, s az értékteremtő cégek temetője.
A kialakult helyzetben, mivel a LIDL minden kísérletet elutasított, s a VÉSZ tovább nem hátrálhatott, hiszen a teljesítő cégek egyetlen fillért sem kapva, eljutottak az összeomlás szélére, a VÉSZ Akcióparancsnoksága elhatározta a LIDL Logisztikai Központjainak blokádját.

A blokád első napja

2011. november 15. kedd délelőtt 9 óra 30 perckor a VÉSZ aktivistái blokád aláhelyezték a LIDL Szigetszentmiklós Leshegyi Ipari Parkban lévő és Székesfehérváron, az Alba Ipari Parkban lévő Logisztikai Központjait. A hejőkürti Logisztikai Központot egyelőre nem helyeztük blokád alá.

Székesfehérváron a blokád egyelőre fél napon át tartott, mert – mint kiderült, s erre tanúk vannak – az ottani LIDL-emberek bíztatására egy kamionos késsel támadt a VÉSZ-aktivistákra. Az aktivisták leszerelték a támadót, akit aztán a rendőrség védett meg a feldühödött aktivistákkal szemben. A rendőrség ezt követően – nem lehet azt mondani, hogy rosszindulatból –, kérte a blokád felfüggesztését. Ezt a VÉSZ Akcióparancsnoksága meg is tette.
A szigetszentmiklósi blokád első nap délutánján a LIDL a Logosztikai Központ hátsó oldalán megnyitott egy kertvárosi részre, földutakra nyíló bejáratot, amelyen tilos kamionoknak közlekedni, s ott be akarta indítani a kamionforgalmat. A rendőrség „bírságolása” mellett ez gyéren el is kezdődött, majd a VÉSZ aktivistái ezt a kijáratot is blokád alá helyezték.

Közben délután a LIDL vezetői közül Lajkó és Kassai urak fölvették e kapcsolatot a VÉSZ elnökével, hogy újra megkíséreljék ugyanazt az elutasító álláspontot elmondani, amit addig már többször elmondtak. Lajkó úr egy órával később kérte a követelés adatainak emailen történő eljuttatását. A VÉSZ elnöke ezt meg is tette.
Este a LIDL emberei a rendőrség védelme alatt önkényesen elhelyeztek saját bejáratuktól kb. 40 méterre egy „Behajtani tilos” KRESZ-táblát. Később a rendőrség, amely tudta, hogy a LIDL emberei tették oda a táblát, ezt az önkényesen, abszolút szabálytalanul elhelyezett KRESZ táblát úgy vette, mintha azokat az illetékes hatóságok helyezték volna ki.

Éjszaka a LIDL, tervek és engedély nélkül, műszaki és környezetvédelmi szempontból abszolút szabálytalanul megnyitott egy bejáratot a saját kerítésén, közterületre. Ennek nyilvánvaló célja a blokád megtörése volt. A rendőrség, látva, sőt lekamerázva az illegális munkát, élő sorfallal védte a VÉSZ aktivistái elől az illegális bejáratot, hogy a tilos kamionforgalom zavartalanul bonyolódhasson.

Ennyiből is látható, a későbbi fejlemények pedig még jobban megerősítették, hogy a hatalmas erőkkel jelenlévő rendőrség, több szempontból is úgy viselkedik, mintha a LIDL őrző-védő szolgálata lenne.

A helyzet képtelensége folytán éjszaka kb. fél egykor kijött a helyszínre Szigetszentmiklós polgármestere. A rendőrkapitánnyal, a LIDL-vezetőkkel és a VÉSZ elnökével tárgyalva kijelentette, hogy másnap délelőtt kijönnek az Önkormányzat szakemberei és megvizsgálják a kapu-kialakítás kérdését.

A blokád második napja

Értesülések szerint reggel ki is jöttek az Önkormányzat szakemberei és állítólag, a vizsgálat után feljelentést tettek a LIDL ellen az illegális kapukialakítás miatt, amely során például egy vízelvezető árkot, törmelék illegális elhelyezésével, egyszerűen betemettek.

A nap folyamán a VÉSZ aktivistái több alkalommal feltartóztatták, vagy lassították az illegális bejárat kamionforgalmát, de a rendőrség mindig az aktivisták ellen, s a LIDL üzleti érdekeiért lépett fel, hogy a kamionok használhassák azt a bejáratot, amelyen tilos lenne a kamionforgalom, s amelynél éppen a rendőrségnek kellene megakadályoznia a forgalmat.

A VÉSZ félpályás útlezárást hajtott végre az illegális bejárat előtt.
A rendőrség törvénytelennek minősítette, s a gépkocsik elszállításával fenyegetőzött.
A VÉSZ a külső, közterületi oldalon élőlánccal akadályozta a forgalmat.
A rendőrség törvénytelennek minősítette, s erőszakkal fenyegetőzött.
A VÉSZ aktivistái a belső oldalon élőláncot alkottak, mire a rendőrség közreműködött abban, hogy az aktivistákat az LIDL személyzete, amely rendőrök jelenléte nélkül meg se merne mukkanni, kilökdösse a területről.
A legkirívóbb jogtiprás az volt, hogy a LIDL által előző este kihelyezett „Behajtani tilos” tábla alapján a rendőrség a gyalogos közlekedés megakadályozásában is segítette a LIDL őrző-védő személyzetét. Így például konkrét fizikai atrocitás érte a VÉSZ elnökét, amikor a VÉSZ-aktivistákhoz be akart menni, s az őrző-védők rátámadtak, durván elkezdték lökdösni a rendőrök szeme láttára, majd a rendőrök a LIDL személyzet oldalára állva, szintén felléptek az elnök ellen.

Tette ezt a rendőrség, annak ellenére, hogy az egész akció felelős személyeként az elnököt ismeri el, akinek az aktivistákkal szabadon kellene érintkeznie.

Ezek után nem lehet légből kapott rágalomnak minősíteni a kérdést, ha így tesszük fel: kit véd és szolgál a magyar rendőrség, a magyar népet, vagy a multikat? A pénzszipolyozókat, vagy a tönkretett magyar, értékteremtő vállalkozásokat? Talán sokak számára szomorú, de ezt a kérdést az Orbán kormány második évében is fel kellett tenni.

A rendőrség a törvényesség védelmére hivatkozik, de mindig csak a VÉSZ ellen. A LIDL képtelen törvénytelenségeket elkövethet, a rendőrség szeme láttára, amelyhez a rendőrség még segítséget is ad.
A rendőrség segítséget ad abban is a LIDL-nek, hogy a VÉSZ aktivistáit és vezetőit egyre jobban elszigeteljék a főbejáratot blokád alatt tartó aktivistáktól: ki lehet jönni, de be nem.

A rendőrségnek semlegesen kellene viselkednie, s mindaddig, amíg nem történik bármiféle erőszak, nem szabadna beavatkoznia ebbe a küzdelembe, ráadásul a LIDL üzleti érdekeinek oldalán. Mert ez a küzdelem egyfelől a mindenféle lehetőséggel rendelkező pénzhajhász spekuláció, másfelől az értékteremtő emberek és cégek érdekvédelme között folyik.

Így, a rendőrség szüntelen beavatkozása miatt, a VÉSZ aktivistái, miközben a főbejáratnál folyamatosan fenntartották és tarják a blokádot, az illegális bejáratnál egy-egy órára tudták csak leállítani vagy lassítani a kamionforgalmat.

A VÉSZ hivatalosan bejelentette Szigetszentmiklós Rendőrkapitányságán, hogy az illegális bejáratot érintő területen hétfőn, november 21-én reggeltől, egy hónapon át 24 órás félpályás útlezárást fog megvalósítani. A demonstráció egyeztetése csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon.
A blokádot folytatjuk, amíg meg nem történik a tönkretett cégek kifizetése. Folyik a blokád kiterjesztésének előkészítése is.

Budapest, 2011. november 17. VÉSZ Akcióparancsnokság
(Szent Korona Rádió)

Beküldte: Diószegi Ede

Megnyitva 3863 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások