20221126
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

Hugo Grotius a nemzetközi (természetes) jog atyja szerint, minden nemzetnek joga van abban az államban élni, amelyiket választja, joga van visszatérni az eredeti államba vagy önálló államot alkotni. Valószínűleg ez járt az eszében Wilson USA elnöknek...

Kárpátalja veszélyben

Kategória: Trianon sebek
2022. április 07.
„Adattudományi csapatunk nyomon követi az orosz-ukrán háború áldozatait és veszteségeit…Ukrajna eddig 1969 tankot veszített, vagyis korábbi eszközállományának 91%-át ... az ukrán hadsereg fegyverzete rohamosan fogy. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy eléggé ismert tény-e." Az...
Ungvár. 2015.03.15. / Magyar megmaradás a leszakított területeken: Petőfi, törött karddal. Ungváron, a Petőfi téren, a Petőfi-szobor melletti nagygyűlésen hangzott el az  alábbi beszéd. Nagy port vert fel.  Magyarország képviselőitől és Kárpátalja egyes „magyar érdekvédelmi” szervezeteitől azt...
/2016/01/08/ Ungváron a Petőfi téren, a Petőfi szobor melletti nagygyűlésen hangzott el az  alábbi beszéd.  "Nagy port vert fel", mivel  megjegyzést "Magyar"-ország képviselőitől és Kárpátalja egyes "magyar érdekvédelmi" szervezeteitől kaptam,  hogy "azért  talán nem kéne ennyire...
Véleményünk szerint a pozsonyi kormányzat lépése nem más, mint a lelkében folyamatosan megalázott, rohamosan fogyó felvidéki magyarság teljes felszámolására tett intézményes kísérlet. A törvény elfogadása ellentétes az európai normákkal; valamint sérti az alapvetõ emberi jogokat, így...
„Az ENSZ-nek most lehetősége nyílik arra, hogy jóvátegye Trianont, az akkori közömbösségét." Nemrég kérelmet intézett az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS Intézet az ENSZ Háborús Törvényszékéhez, Hágába. Mely szerint általánosan elfogadott tény, hogy egy nép vagy nemzet...
Az ilyen kijelentések csak olyanoktól jöhet, akik  teljes szolgálatba vannak a jelenlegi világrendel és föleg az erőszakos és diktatórukus  machiavelista módra felépített EU rendel. Ezért képtelenek, vagyis nem hajlandók alkotó megoldásokat feltalálni a most már türhetetlen...
Kossuth adón 2014.február 2. hallottam, hogy egy - egy zsidó családnak 25. m2 lakás járt a gettóban. Ha nagyobb volt a család, akkor több. Kijárás, naponta kétszer. Bizony ez szomorú! Mindez a német megszállást követően történt. GONDOLKODJATOK...
Nem kell változtatnom a 2010-ben megírt trianoni beszédemet. Nem is változtathatom, hiszen az Trianon okának megszűnését követeli. Előszó 2013-ban Trianon és a Lisszaboni Szerződés Nem változtatom, annak ellenére, hogy a „történeti alkotmány" szerint gondolkodók nem fogadták...

Kié a Haza?

Kategória: Olvasóink írják
2022. június 07.
Már nagyon régen vár a Magyar Nemzet arra, hogy fellélegezhessen, hogy szabadon élhessen és alkothasson. Az idők viharos változásai megedzettek bennünket, ugyanakkor megtanítottak arra, hogy soha ne veszítsük szemünk elől saját állapotunkat, szükségleteinket, és ami a...

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások