20210125
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

szerda, 02 december 2020 12:52

Tanulhatunk e a zsidóságtól?

Szerző: Dr. Ing. István Sebestyén-Teleki

https://internetfigyelo.wordpress.com/2020/04/12/a-satan-tamadasa-krisztus-jezus-gyozelme-ellen-husveti-gondolatok/#more-53242/ Írásomat ajánlom Drábik Jánosnak, Czakó Istvánnak, akiket a különböző fórumokon a Hozzászólók sokszor trágár módon kitámadtak, lehazaárulóztak. Megérdemlik?

"tanulhatunk e a zsidóságtól?" A zsidóságtól, magyar nem tanulhat!

A Nemzeti Internet Figyelöt halottaibol Transyadmin tamasztotta fel es tette a masodik (a kuruc.info utan) legolvasottabb nemzeti portalla. Aztan elökerült egy "raccsolo zsido"-kent emlegetett halozattarto zsido tiszt, meg egy "alapito föszerkesztö" (nem furcsa, de ez is zsido) es Transyadmin ki lett egyik naprol a masikra rugva a NIF-röl.
A Hiradmin Czako Istvan es a NIFADMIN meg bella Arpad "alapito föszerkesztö" Leanyfalubol.
Transadmin meg Dr. Ing. Sebestyen Teleki Istvan volt.

Mély álomból való rázós ébresztésre, figyelemfelhívására szükség van, mert a magyarság állapota sajnos olyan rossz, minthogy ezt Czakó István napokban megjelent írásában (Néhány gondolat a zsidógyűlölőkről és egyéb pitiánerekről!) meg Drábik János Kiválasztottak c. könyvének bemutatóján készült film: (http://kuruc.info/r/2/88952/) leírja.

Azonban 2 megjegyzést kell a könyvbemutatóhoz és Czakó István írásához hozzáfűznöm.

1. Drábik könyvének megjelenése kapcsán nagy viták alakultak ki a különböző nemzeti radikális fórumokon, ahol Drábikot -csalódottságukban- sokan leárulózták. Drábik ugyanazt teszi, mint Czakó: feldicséri a zsidóságot és felhívja a figyelmünket, hogy illene tanulnunk tőlük. Drábik még tovább megy: kijelenti, hogy rokonok vagyunk, a zsidó-magyar együttélés sikeres, és ez az, amire építenünk kell!

Kérdem én: Mit kellene erre építenünk? A közös magyar-zsidó országot, amire sor kerül, amennyiben a közeljövőben Izrael összeomlik és a titkos szerződések szerint, és a meglévő, de agyonhallgatott, hatalmas, de üres lakótelepek szerint is, idemenekül – állítólag csak- 500 ezer zsidó? Úgy Drábik, mint Czakó István drábik országa?írása is, ezt a gondolatot gerjeszti bennünk, magyarokban...

← Drábik! Ezt az országot kellene építenünk?

A zsidóktól azért nem akar a magyar feltétlenül tanulni, mert a zsidók túlélési mechanizmusai nem illenek a magyar erkölcsi rendszerbe, de inkább így mondanám, annyira távol állnak tőle, hogy azokat a magyar undorral nézi, vizsgálja és végeredményben visszataszítónak tartva elutasítja ezeket.

Ezt tanuljuk el tőlük! Mindenkit a bábjukká tettek!

Ezt tanuljuk el tőlük! Mindenkit a bábjukká tettek!

2. Alapvetően a kulturáltabb nép mindig is képes tanulni a kultúrájában alacsonyabb szintet bíró népektől is. A zsidó mindenhova a saját fajtáját űlteti és ezt kellene mi is cselekedjük! -javasolja Czakó István, meg én is. Csak magyar név és anyanyelv birtokában és súlyosan protestálva, ha nem magyarnak, hanem zsidónak mondjuk őket, mi mégiscsak nem magyarokat, hanem zsidókat ültetünk pozíciókba. Zsidónak lenni nem genetikai meghatározás kérdése csak. Zsidóként viselkedhet olyan ember is, aki teljesen azonosul a zsidósággal és magyarként őket szolgálja, lelkiekben teljesen zsidóvá válva. Ilyeneket saját tapasztalatom is ismer. Pl. az egyik ilyen így szokott bemutatkozni, "En vagyok az utolsó bukaresti református pap fia!". Miközben zsidó módjára viselkedik! Ismerek nyugatra kiküldött szekus tisztet is, aki lelkiekben teljesen azonosult a zsidósággal, pedig székely felesége van és ö maga meg partiumi magyar!

Tehát az "ültessünk minden felelős pozícióba magyart" sokkal komplexebb lett, mióta a "haza bölcse" (Deák Ferenc) a kiegyezéssel a nyakunkra „szabadított", rövid idő alatt, több mint 1 millió zsidót. (Az „életteret" elfoglalva párhuzamosan kivándorolt 1 millió magyar Amerikába!)

-Kérem fent említett szerzőket, egy külön írásban valahogy határozzák meg, miképpen választanák ki az igazi magyart, hogy csak azok kerülhessenek döntéshordozó pozíciókba. (A sikeres módszert az alkotmányban is rögzíteni kellene!)

-Kérem –ha már a fenti kérésemnek sikeresen eleget tettek- őket arra is, hogy határozzák meg hány magyar és hány zsidó van jelenleg a magyar országgyűlésben. Kellene tudnunk ugyanis, hogy ez az ország még a magyarok országa-e vagy inkább félúton lopakodnak -Magyar Bőrbe Bujt Ellenségeink (M.Böbe)- Izrael európai megalapításának célja felé?

Kiegészíteném Czakó István itteni cikkét és hozzászólásait, Drábik János könyvbemutatóját, a következő információval. 1995-ben még a MVSz-ben tevékenykedett Marácz László és exbarátja Sebestyén István (Marácz akkor az Amsterdami Egyetem docense és Sebestyén a Zürichi Műegyetem (ETH) docense volt). Megalapították a Stratégiai Bizottságot. Az alapításhoz természetesen szolgáltattak programot is, melynek „Magyar nemzettudat és nemzetstratégia" volt a címe.

A választmányi ülésen egyhangú megbízást kaptak, hogy a Magyarok III. Világtalálkozójának legyen végre témája is, ne csak a kirándulások, néptánc nézések és egyéb show-k élvezésében merüljön ki a találkozó. Így lett a III. Világtalálkozó témája a "Magyar Nemzetstratégia". Vitaindító előadás megtartásával Sebestyént bízták meg. A Választmány egyhangúan elfogadta még (közvetlenül a III. Világtalálkozó előtt) a vitaindító előadás szövegét is, melynek címe (emlékezetből idézem) "Magyar dualista kormányszerkezet". Ebben a rövid, 1 oldalas szövegben ismertette Ezt tanuljuk el tőlük? Munkamegosztás: Fenn lőnek, lenn sírva verik fejüket a falba!Sebestyén, az 50-es években a nemtudomhányadik cionista kongresszus, határozatát /1/, mely szerint a zsidóság -mivel nagy a határokon túl élők aránya- kormányzását megosztják:
-Izrael határain belül a mindenkori izraeli kormány
Izrael határain túl pedig a Zsidó Világszövetség felelős a zsidóság sorsáért.

← Ezt tanuljuk el tőlük? Munkamegosztás: Fenn lőnek, lenn sírva verik fejüket a falba!

Ezt a példát a magyarok számára követendőnek tartom most is, mivel a magyarságnak is hasonló a megoszlása. Tehát ezt el kell tanulnunk a zsidóktól. Lássuk engedték-e!?

A Pufajkás Alkoholista volt akkor éppen kormányon, így szinte érthető és várható volt, hogy mindent meg fognak tenni, annak érdekében, hogy ne lehessen a vitaindító előadást megtartani. A Nemzetstratégia részleget Pozsgay Imre elnökölte, alelnök Hódi Sándor volt. Pozsgay tartott egy rövid beszédet minekután Hódi észrevette, hogy Sebestyén nincs feltéve a listára. Rövid megbeszélés, suttogás, futkosás kezdődött és meg lett szervezve, hogy a felszólalók listáján az elsők adják át az idejüket Sebestyénnek, aki ezt meg is köszönte, ahogy szóhoz jutott! Ilyen körülmények között lehetett csak a rövid előadást megtartani. Az előadás nagy hangzavarral, felállással, kiabálással végződött. A meglepett Magyar miniszterelnök?"Hódi Sándor mondta nekem, hogy közfelkiáltással elfogadták a javaslatot, vagyis:

← "Magyar miniszterelnök?"

A határon túli magyarság sorsáért kormányszintű hatalommal felruházva, a MVSz felelős!"

Ez azt jelentené, akárcsak a Zsidó Világszövetség esetében, akik megosztották a hatalmat az Izraeli kormánnyal, hogy a Moszadnak, és egyéb erőszakszervezeteknek is ugyanúgy urai, mint Izrael kormánya, vagyis a MVSz ugyanúgy –egyeztetve a mindenkori magyar kormánnyal, parancsokat adhat ki a magyar erőszakszervezeteknek (Gewaltorganisationen a német nyelvterületen a közös fogalom a rendőrségre, hadseregre, titkosszolgálatokra).

Szavazati jogot is meg lehet szabni, akárcsak a zsidók, a határon túl és belül élők számarányának függvényében, amennyiben a kormány és a Szövetség elnöksége bizonyos dologban nem tud döntésre-megegyezésre jutni. Így már érthető az a folyamatos tendencia, hogy minél több egyénre a világon rákenjék/bizonyítsák a zsidó származást. Ilyen módon a Zsidó Világszövetség elnökségének döntése szinte mindig kötelező a Moszad és minden más zsidó erőszakszervezet számára, hisz ők birtokolják a szavazatok 2/3-át. (Íme itt is, mint követendő stratégia, a kétharmadozás tetten érhető!
Ezt a módszert a zsidók a magyaroktól vették át és ennek a hibáit kiküszöbölve fejlesztett állapotban fogadták el. A példájuk a MVSz első világháború utáni működése volt, melynek elnökei között megtaláljuk Teleki Pál-t is.

A Pufajkás kormányának működésére jellemző módon a közfelkiáltással elfogadott nemzetstratégia fontosságú, kormány átalakítási javaslatot nem vették be a Világtalálkozó zárónyilatkozatába és szinte azonnal elkezdődött Sebestyén izolálása, sőt a kizárása, amiben Patrubány Miklós segédkezett és teljesített! A Stratégiai Bizottság elnökeként nem kapott meghívást a bizottság üléseire. Igazi balkáni módszer! A finálé még érdekesebb és még sokkal jobban rávilágít arra, hogy mi magyarok nem vagyunk már Magyarországon Célország lett Magyarország!a saját uraink! Ez a finálé külön, dokumentumokkal megspékelt, cikket érdemelne.

← Célország lett Magyarország!

A fenti példa azt mutatja be, hogy a magyarságnak nincs szüksége külön felhívásra, hogy tanuljon a zsidóktól (vagy bárkitől), mert azt rögtön megteszi, amint követendő példára lel és ez az erkölcsi rendszerét nem sérti. Egy velejéig antiszemita magyarság nem lett volna képes közfelkiáltással elfogadni egy olyan kormányzás átalakítási nemzetstratégiai javaslatot, amit egyértelműen a zsidóság megvalósításának példájaként vezettek fel! És egyébként is a környező országokban, vagy nyugatabbra, találunk a sokkal erősebb összetartásra rengeteg példát, még sincsenek előbbre. Ez viszont nem azt jelenti, hogy nem kellene törekednünk a nemzettudat fejlesztésére és ezen keresztül az összetartás, mint életfenntartó alapösztön, erősítésére!
( – Apád – )

/1/ Információt egy a Berlini Egyetemen irt disszertációból vettem, melynek magyarra fordítva a címe: "A cionista propaganda a kezdetektől és kihatása Közelkeleten a hatnapos háborúig". Szerzője egy palesztin dramaturg.
(/1/Die Ausgangspositionen der zionistischen Propaganda und ihre Auswirkung auf die Öffentlichkeit im Nahen Osten bis zum Sechs-Tage-Krieg 1967: Moh'd Hashem Salous; 1979; 168 oldal; Dissertation, Freie Universitaet Berlin, Németország)

Forrás: (Nemzeti Internet-figyelő)
Beküldte Sebestyén Teleki István

Megnyitva 560 alkalommal

Hozzászólás   

#3 A felcsúti rosszmájú mindent tudni "szeretne"...palostrend 2021-01-05 10:32
Kedves, Éva!

A felcsúti rosszmájú 6almi elnyomó gépezete igencsak leszűkítette a nem lehallgatott „vonalainkat” és az úgymond „figyelmen kívül” hagyott csatornáinkat.
Ezért most a -ra küldött üzenetek azok, amelyek eljutnak hozzánk.
Megértésed és bizalmad jól esik és köszönjük.
Ölelés: PáLoS TReND
#2 tanulhatunk-e a zsidóságtól?Éva-Kata 2020-12-06 10:38
Kedves PáLoS TReND ! Hol tudlak elérni? Üdv.:Éva
#1 SZÁJER KISMADÁR!!!PáLoS TReND 2020-12-02 13:50
...azaz ORSZÁGRONTÁS, FÉSZEKRABLÁS és HALÁLVESZÉLYES ZSIDÓ INVÁZIÓ SZÁJER ún. ALAPTÖRVÉNYÉNEK HOZADÉKA!!!
VISZONT VALLJUK BE, HOGY a VÉGZET BORNÍR; - és VELŐTRÁZÓ HUMORÉRZÉKKEL BÍR!!!
MOST, HOGY a VILÁG-HÍRHEDT FIDESZNYIKES BUZI-RABBI ROSSZ CSATORNÁRA „HANGOLT” VAJON AZT ELŐLEGEZI a RENITENS „JELEKBŐL ÉRTŐ” ORBÁNISTÁKNAK, HOGY ENNYI és NETOVÁBB?!...- VAGY ÉPPEN ELLENKEZŐLEG, DAFKE, UCCU NEKI és HARC MINDHALÁLIG?!

AMÚGY, SZERINTED BELEFULLADNA ORBÁN VIKTOR „NETANJAHU NYELVELÉSÉBE”, HA KIDERÜLNE RÓLA, HOGY Ő ÉS/VAGY ÉRDEKELTSÉGEI ÁLLNAK a MAGYARORSZÁGI EMBERTELEN KILAKOLTATÁSOKAT VÉGZŐ UZSORÁS VÉGREHAJTÓ CÉGHÁLÓK KÖZEPÉBEN?!
UGYANIS a BRFK FEDEZI a LAKÁSMAFFIA HÍRHEDT KIFOSZTÓIT és BŰNÖZŐIT!!!
MIKÖZBEN az ÁLTALAM FELJELENTETT INTRUMRÓL KÖZTUDOTT, HOGY VEZETŐJE (FELFALUSI PÉTER!) MINDIG EGY MÁSIK CÉGE RÉVÉN VÁSÁROLJA FEL POTOM ÁRÉRT az INTRUM ÁLTAL ILLEGÁLISAN ¼ v. 1/3-ad ÁRON ÁRVERÉSRE TŰZÖTT INGATLANOKAT!!!
MIT SZÓLNÁL HA KIDERÜLNE, HOGY MAGA ORBÁN VIKTOR VAN a LAKÁSMAFFIA ÉLÉN…- MERT AZ UNOKATESTVÉRE VALLOMÁSÁBAN EZT ÁLLÍTJA!!!
A BÍRÓSÁGOKON 97%-os AZ ELUTASÍTÁS!!!
A VELEJÉIG ROTHADT KÖZJEGYZŐMAFFIÁVAL KARÖLTVE RABOLJA és SEMMIZI KI A BRFK (ISTENTELEN DROIDJAIVAL!) a MAGYAR EMBEREKET!!!
NINCS MESE: "DEVIZAHITELEK" = IZRAELI NÉPESSÉGCSERE!!!
MAGYAROK INGATLAN ELTULAJDONLÁSI PROGRAMJA és NÁCI KISAJÁTÍTÁS, …HOGY IDEGEN ÉLŐSKÖDŐK TÖMEGEIT OLTSÁK A MAGYAR NEMZETTESTBE!!!
GIGÁSZI BOTRÁNY VAN KÉSZÜLŐBEN!!!

A Bíróságok és a BRFK 97%-os elutasítási aránya és az elutasítások nagy száma azt mutatja, hogy a panaszok elutasítását felső utasításra a Belügyminisztériumból végzik!

Ismétlem: bíróságok és közjegyzők, akiknek az elszámolási törvénnyel kapcsolatban ráadásul olyan kötelezést is tartalmazó jogosítványa van, ami akár megegyezik egy első fokú bírósági határozattal!

Az országunk “kilakoltatása” zajlik! Nagytőkés bankárok teszik földönfutóvá a magyarokat!

A magyar otthonok közel egyharmadát ma az izraeli érdekeltségű bankok birtokolják…- és ez még csak a kezdet…- a cél az, hogy kirakjanak minket a saját országunkból!!!

Szerintetek véletlen van az, hogy magyar családok tízezreit teszik az utcára nap, mint nap (amikor nincs kilakoltatási moratórium, de sok esetben a moratórium alatt is!!!)?!
Szerintetek VÉLETLEN az, hogy a bankok uralják az ingatlanpiacokat és, hogy a magyar otthonok jelentős része valójában az ő tulajdonukban van pénzügyileg, és csak “papíron” a családokéban?!
Szerintetek véletlen az, hogy Magyarországon minden csak elsorvad, miközben a teljes bankszektor, és a hozzájuk köthető oligarcha csoport szemlátomást dagadnak és gazdagodnak?!
A nemzetközi bankszektor már a „rendszerváltást” követően hihetetlen elemi erővel kezdte meg a gyarmatosítást!
Mindent és mindenkit kiszorítottak, ami nemzeti volt, és elkezdték behúzni a csőbe a magyar társadalom széplelkű és naiv lakosságát!
Mivel mi magyarok nem rendelkeztünk túlságosan nagy és erős pénzügyi kultúrával, lévén hogy az ezt megelőző évtizedeket is szintén megszállás alatt (bolsevik-zsidók!) töltöttük, különféle szolgai létben, így nem sejtettünk semmit!
Magyarok milliói sétáltak be a hitel nevű zsákutcába, nem is gondolva bele abba milyen óriási veszély leselkedik ránk ez által.
Ez volt a Rothschild keselyűk pénzügyi mesterterve Új Israel kiépítéséhez Magyarországon!
Az országok eladósításának efféle folyamata Magyarországon zajlott és zajlik mindvégig a legdrasztikusabb formában és ütemben!!!
Annak idején maga Kádár is aggódott azért, hogy az imperialista hiénák a nyugati világ bankár-terroristái túlságosan nagy befolyásra tesznek szert, és erőből fogják maguk alá gyűrni Európa Tündér Ilonkáját a még mindig világszépe Magyar Nemzetet!!!
A józanabb magyarok szerint a magyarországi, egymást követő nemzetinek álcázott zsidó-bérenc kormányok is mind benne voltak/vannak ebben a szabadkőműves világcsalásban!!!
Mi sem mutatja ezt a héber svindlit jobban, mint az, hogy egyetlen komolyan vett, ígért kormányrendelet nem sújtotta a nyugati bankrendszert, vagy annak különféle leányvállalatait, intézményrendszerét. (Sőt pont fordítva! Orbán az EBRD diktátum aláfirkantásával megvalósította a nemzeti hazaárulás intézményrendszerét!!! – palostrend -.)
A kormányok látszólag szabadságharcot vívtak a nyugati “szűzlányáldozókkal!”, azonban a nyugat által mélyen a magyar társadalomba és gazdaságba szúrt “sakterkéssel” – kivéreztették a látszatra még magyar Magyarországot, holott a mára 1,5 millióra duzzasztott zsidó és 2 millió cigány lakos: HUNMAG mibenlétünk és vérvonalunk teljes egészét veszélyeztetik!!!
Pedig a mindenkori magyarországi piros-fehér-zöldbe öltöztetett hazaáruló politikusait mind 1 szálig Soros taníttatta és képezte ki ügynökeinek!!!
…mert, hogy most is neki dolgoznak…- arról ne legyen kétsége senkinek ebben az ócska kék-fehér sátorcirkuszban!!!
Szerrel és tettel: PáLoS TReND

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló