20211204
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2019 október 27, vasárnap

Tudathasadások a nyilasmisis álmagyar VMSz-ben.

Szerző: Admin.

Egy éve tart a bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános iskola diákjainak, dolgozóinak vergődése. Először az igazgatóválasztási előjátékok, majd utána a pártalapú foglalkoztatásból fakadó és kiteljesedő, magyar közösséget szétziláló zűrzavar hullámai borzolják a kedélyeket.

Így vert szét egy jól működő délvidéki magyar iskolát a VMSZ

Kezdjük az elejéről: ahogyan közeledett az iskolában az igazgatóválasztás ideje, a haladókkal közösen kormányzó, önmagát magyarnak nevező párt is elérkezettnek látta annak az idejét, hogy saját csicskásait mozgósítva, rájuk bízza e falusi magyar iskola vezetésének ügyét.

Ennek érdekében gátlástalanul bevetette a pártalapú foglalkoztatást működtető legmocskosabb, legembertelenebb eszközeit. Kezdve a telefonon, SMS-eken keresztül történő befolyásolásokkal, a pályázati támogatások megvonását kilátásba helyező zsarolásokon át, a dolgát addig jól végző igazgatóasszony lejáratásáig, mely a karaktergyilkosság összes elemét tartalmazta.

Látványosan elszaporodtak az „anonim feljelentők" és rövid időn belül minden elképzelhető tanügyi és egyéb felügyelőség meglátogatta a bácsgyulafalvi iskolát, ellenőrizve az igazgatóasszony és néhány „nem szakos tanár" munkáját. A haladókkal összefeküdt „magyar" párt csalódására a Felügyelőségek semmiféle elmarasztalható folyamatot, tényt nem találtak.

Így érkezett el az igazgatóválasztásról szóló pályázat kiírásának ideje és ekkor beindult a nagyüzem. Az addigi igazgatóasszony mellett a tisztséget megpályázta még az iskola egyik, vidékről bejáró tanárnője, akit a haladókkal lepaktáló„magyar" párt kiszemelt jelöltjeként neveztek meg.

A gyulafalvi iskola tantestületen belüli szavazásán az addigi igazgatóasszony 19 szavazatot, míg a „magyar" párt jelöltje 16 szavazatott kapott. Az MNT is állást foglalt az igazgatóválasztás ügyében, mindkét jelölt kinevezését támogatva(?!).

Ekkor érkezett az iskolába egy újabb tartományi felügyelőségi ellenőrzés, Drobina Mónika regőcei lakos feljelentése alapján, aki többek között az oktatás szintjének minőségét, a nem szakos tanárok foglalkoztatását kifogásolta. Nos, a feljelentést tevő hölgy a haladóknak behódoló„magyar" párt regőcei helyi szervezetének az elnöke. Regőce 60 km távolságra van Bácsgyulafalvától és az illető hölgynek soha semmilyen kapcsolata nem volt a szóban forgó bácsgyulafalvi iskolával! Természetesen a tartományi ellenőrök ismét mindent rendben találtak.

Ezek után az iskolaszék is állást foglalt és 6:3-as szavazatarányban az addigi igazgatóasszonyt támogatta a haladóknak behódoló „magyar" párt jelöltjével szemben. Ennek a pártnak a jelöltjére csak az a három személy szavazott, akiket az alapító képviseletében Zombor város nevezett ki.

A továbbiakban a pályázati anyag Nyilas Mihály tartományi oktatási titkárhoz került, aki annak a pályázónak a kinevezését javasolta, aki nem élvezte sem az iskola tantestületének, sem az iskolaszéknek a támogatását.

Az oktatási miniszter, a történtek után, új pályázatot írt ki. Mivel az addigi igazgató megbízatása lejárt, Nyilas Mihály, tartományi titkárként, törvényes lehetőségével élve, a gyulafalvi iskola élére mégis azt a személyt nevezte ki megbízott igazgatónak, aki ‒ volt pályázóként! ‒ nem élvezte sem a tantestület sem pedig az iskolaszék támogatását (!).

A történtek következtében még nagyobb felfordulás keletkezett az iskola életében. A pártalapon megbízott igazgató igyekezett eleget tenni megbízóinak: azonnal szerződést bontott néhány, „magyar" pártja szempontjából elfogadhatatlan, „nem szakos" tanárral és helyettük azonnal foglalkoztatott, pártja szempontjából megfelelő, „nem szakos tanárokat". Mint ahogy kiderült, olyanokat is, akik magyar nyelven nem is oktathattak.

A kinevezett igazgató, szakmai és jogi felkészületlenségéből fakadóan, egyre erősebben konfrontálódott a szülők tanácsával és az iskolaszékkel is. Természetesen, az új pályázat kiírása után is, újra csak az előző pályázaton részt vett két jelölt pályázott.

Közben az iskolában a fejetlenség a tanítás terén is egyre fokozódott: egy méltatlan módon megünnepelt iskolanap; az iskola folyamatban lévő pályázatainak kivitelezési munkálatai hátérbe szorultak; az iskola anyaországi kapcsolatrendszere is felszámolódott! ‒ ugyanis mindennél fontosabbá vált a pártalapú többség biztosítása a tantestületen és az iskolaszéken belül. A haladókkal összefeküdt „magyar" párt tisztségviselői egyenként és személyesen keresték fel a tanárokat és fűt-fát ígérve győzögették őket arról, hogy kit is kell minden áron támogatniuk.

Időközben az iskolaszék tagjainak lejárt a mandátuma és a tantestületen belül is új iskolaszéki tagok kerültek megválasztásra. A folyamatos nyomásgyakorlás és a faluban folytatott hazug propaganda hatására, a második pályázat lezárása utáni szavazáson, a tantestületben fordult a helyzet és a tantestület többsége ez alkalommal (persze, az újonnan alkalmazott „nem szakos tanárokkal") a már kinevezett igazgatót támogatta 26 szavazattal, szemben a régi igazgatóval, aki 11 támogató szavazatott kapott. A szavazás másnapján azonban a kinevezett igazgató visszavonta a jelöltségét (!) és lemondott (személyes okokra hivatkozva) a kinevezett igazgatói tisztségéről is.

Az MNT ezúttal nem élt törvény adta véleményezési lehetőségével, nem válaszolt az iskola által felterjesztett beadványra. (Ide tartozó tény: Bácsgyulafalva az MNT elnökének szülőfaluja.) Ez a hallgatás felettébb szokatlan az MNT részéről, mivel a bácsgyulafalvi iskola a bácskertesi (kupuszinai) mellett az egyedüli magyar többségű oktatási intézmény Nyugat- Bácskában.

Ezek után a bácsgyulafalvi iskolaszék már csak egy jelöltről, a régi igazgató sorsáról dönthetett, akinek a kinevezésére vonatkozó javaslat 5 szavazatot kapott. Időközben Nyilas Mihály Tartományi Oktatási Titkár újabb megbízott igazgatót nevezett ki, akinek megígérték hogy mindenképp igazgatót csinálnak belőle.

Természetesen a pályázati anyag újra Nyilas Mihályhoz került és az ő véleményezésével megérkezett az Oktatási Miniszter döntése is. Az Oktatási Miniszter – Nyilas Mihály indoklására hivatkozva, aki nem támogatta a régi igazgató kinevezését, mivel a jelölt, ezúttal a tantestületen belül, már nem kapta meg a többségi támogatást, ami gondot okozhat az iskola működésében ‒ újra kiíratja az igazgató megválasztására vonatkozó pályázatot.

Tudathasadás ez a javából! Az első pályázati kiírásnál Nyilas Mihály, indoklás nélkül, azt a jelöltet támogatta, akit sem a bácsgyulafalvi iskola tantestülete, sem az iskolaszéke nem támogatott. A második pályázat véleményezésénél pedig, az iskolaszék döntésével szemben, nem támogatta az egyetlen jelöltet, arra hivatkozva, hogy az egyetlen jelölt nem élvezi a tantestület támogatását (az iskola alapszabálya szerint a tantestület csak véleményez, a döntéshozó szerv az iskolaszék).

A történtek után az iskolaszék két tagja, akiket a tantestület választott meg, személyes okokra hivatkozva, lemondott iskolaszéki tagságáról, majd ezt követően ‒ tiltakozásból! ‒ a szülők tanácsa által megválasztott három iskolaszéki tag is hasonlóan cselekedett.

A kinevezett igazgató folytatja szakmailag és jogilag felkészületlen elődjének gyakorlatát, és a haladóknak behódoló „magyar" pártját népszerűsítve, tovább halmozza jogszerűtlen döntéseit, csak az iskolában uralkodó zűrzavart fokozva!

A tanév kezdetén ‒ mellőzve a Bácsgyulafalván élő „nem szakos tanárok" foglalkoztatását! ‒ újabb, utazó és „nem szakos tanárokat" foglalkoztat a bácsgyulafalvi iskolában, akik még sosem dolgoztak az általános iskolai oktatásban, az iskola költségvetését felesleges útiköltségekkel terhelve, és a gyerekeket a késő esti órákig az iskolában tartva.

A történet csattanója talán az is lehetne, hogy e gyalázatos önfelszámolási zűrzavar ellenére, a Zombor községhez tartozó iskolák közül, a bácsgyulafalvi iskola végzős tanulói érték el a 2018-as év érettségi vizsgáján a legjobb eredményt!

Mindent összegezve: egy jól működő és sikeres magyar falusi iskola leépítésének, ellehetetlenítésének és bedarálásának ‒ amihez még az MNT is hallgatólagosan hozzájárul! ‒ tanúi vagyunk.
Miért nem igazgathatja ezt az iskolát továbbra is az a párton kívüli szakember, Varga Rajnai Rózsa, aki az elmúlt nyolc évben a környék legeredményesebb általános iskolájának igazgatója volt?

Ennek a bácsgyulafalvi volt iskolai igazgatónőnek az a legnagyobb bűne, hogy nem tagja a haladókkal összefeküdt „magyar" pártnak. Másik nagy bűne az, hogy szakmai körökben, több alkalommal is, nyíltan kiállt a falusi iskolák megőrzésének fontossága mellett! Kijelentette, hogy a jövőben harcolni fog azért, hogy a nyugat-bácskai magyar gyerekek részére létrehozandó iskolaközpont(ok) magyar többségű iskolá(k)ban legyen(ek) létrehozva és a gyerekeket ne vigyék be, egy városi, nem magyar többségű iskola olvasztótégelyébe.

Persze, ez az elképzelés szemben áll azzal a haladókkal összefeküdt „magyar" párt elképzelésével, mely a magyar oktatási központot Zombor városában alakítaná ki ‒ és nem egy magyar többségű iskola keretében.

A jelenlegi kormányzásban bűnrészes „magyar" párt és nyugat-bácskai képviselőjének, Pelt Ilonának, legújabb nyugat-bácskai magyar-ellenes tevékenységét részletezve, lehangoltan közölhetjük: nem véletlenül távoznak, menekülnek szülőföldjükről a magyar fiatalok.

forrás: délhir.info nyomán /kiemelések: M.M. szerk.

Megnyitva 720 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások