20210620
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2019 január 27, vasárnap

Radetzky laktanya.

Szerző: Magyaródy Szabolcs

Tisztelt Szerkesztők! Cikkeimet a Kapu szokta közölni, de úgy látszik az adóhatóság Brády Zoli fejére ütött valamiért és pillanatnyilag szünetel a kiadás. A cikkeimet közölhetik, egy feltétellel: Kérem értesítsenek, hol és mikor jelenik meg melyik cikkem 

Miután a tulajdonosok már egyszer megkapták a Radetzky laktanya bontási engedélyt, igen komoly és drága pereskedés lett ebből az ügyből. A főváros nyert, tehát az osztrák uralom egyik emléke marad.

Személy  szerint  tőlem lebonthatnák a  Habsburg  uralom  emlékét, de úgy látom,  sokan ragaszkodnak hozzá.  kompromisszumos  megoldásként  ajánlanám az alantiakat

Az épület portálját bele lehetne építeni az új épületbe.   Hamiltonban (Canada), ahol lakom, elnéptelenedett  egy kb. 150 éves  anglikán templom.  Egy modern  bérházat építettek a  helyére.

Mivel a templom műemléknek  számított. a  város  megegyezett a céggel. Annak értelmében lebonthatták a  templomot, de az utca  felőli oldalát  nem, hogy a  városkép érintetlenül maradjon. Így szépen  beépítették a templom homlokzatát az új épületbe.  A kecske is  jóllakott és a káposzta is megmaradt.

Ha  szükséges, képet készítek és küldök  róla.

Csak a  Radetzky nevet  verjék le  róla, mert nekünk ahhoz semmi közünk nincs!  Ez egy osztrák tábornagy  volt, a  magyarsághoz csak annyi köze  volt, hogy  magyar ezredekkel vívta csatáit az olaszok ellen. A Világosnál fogságba esett  legények ezreit is ő kapta  meg.
Ha jól emlékszem, 44-ig egy utász ezred laktanyája  volt. Annak az ezrednek a nevét lehetne  használni. Vagy  egyszerűen:  HONVÉD  LAKTANYA
 
Némi  magyarázatként:
 
Habichtsburgerek (Habsburgok)  bűnei.
A Radetzky üggyel kapcsolatban  eszembe  jutott  néhány  felháborító adat ezekkel a  csirkefogókkal kapcsolatban. 
 
1/ A török megszállás idején  a  végvárainkat  csak imel-ámal  pénzelték.  A  katonák nagyrésze hol kapott zsoldot, hol nem. Ennek ellenére a  magyar vitézeink  keményen kiálltak a  végvári harcokban. Eger  várát  megvédték  az óriási  túlerővel  szemben.  Ugyanezt a  várat néhány évvel később az idegen zsoldosok lényegében  puskalövés nélkül adták át a  törököknek.
 
2/ Buda “felszabadítása”  során az európai  hadsereg  porig  rombolta, leégette  a  csodás  Mátyás korabeli  palotákat. Az ostrom  szörnyű vérengzésbe  fulladt. Nem kegyelmeztek a “keresztény” hadak a  csecsszopónak  sem.  A palotákat a  törökök nem tették  tönkre, legfeljebb nem javítgatták, csak a  legszükségesebbeket.  Eugen herceg ágyúi lőtték  rommá. Az ott őrzött  kincseket, a Corvinák maradékát a  „felszabadítók”  szétlopták
 
3/ Székesfehérvári királyi   sírboltokat török katonák  őrizték. Nem gyalázták meg.  A szent István által  emelt templomban még a “felszabadítás” után is  miséztek. A  Habichtsburgerek által kinevezett püspök, vagy érsek, romboltatta le  a templomot, mert az útjában állt az akkor épült  püspöki palota egy részének.
 
4/  A császár nem  felszabadított területnek minősítette  a törököktől megtisztított országrészt, hanem újonnan  meghódított területnek. A  régi nemesi birtokleveleket   hatálytalanította. A hatalmas  földbirtokokat a  császári  tábornokoknak és politikusainak  adományozta. Így került   hazánkba   a  sok osztrák, cseh, stb. herceg, gróf, báró óriásbirtokos. A  magyar nemesség  maradékát  egyszerűen kutyába  sem vették.
 
5/ A “felszabadított”  Budavár területén az idegenek mellett csak  schwarzgelb “magyarok” jutottak  romházakhoz. Magyarok csak mint  szolgák lakhattak ott. Pestnek is, hosszú időn keresztül német lakossága és  vezetősége volt.
 
6/ A  “felszabadult”  országrész városait  elöntötte  Nyugat Európa  söpredéke. A  városokat  teljesen elnémetesítették, a  magyarokat kisemmizték, kutyába  sem vették.  Buda és Pest  környékét még a  törökök  “tisztították” meg a  magyaroktól. A hódítók  svábokat  telepítettek be az üres környékre. Zsámbék környékén,  egy megmaradt magyar  falvat is átadták a sváboknak.
 
7/  Az ország  adminisztrációját  németek, csehek, stb. vették át. Csak a  Vármegyék  tudtak kifejteni  valamilyen  ellenállást.
 
8/ Mária Terézia, akinek a trónját a  magyarok mentették meg (“Vitam et sanguinem!”) irodát szervezett, melynek feladata volt a  magyarság jó hírét  tönkretenni  nyugaton.  Amikor  az országgyűlés  tudomására jutott és  tiltakoztak, színleg megszüntette, de  más fedőnév alatt tovább működtette.
 
9/ A 48-49-es  szabadságharc  leverése után  építették a  Citadellát. Erről a  pontról ágyútűz alatt tarthatták  volna  az akkori Pest minden  négyzetméterét. Ezt a  szégyent  már  régen le kellett  volna  bontani. A helyére épülhetne a  Magyar Parthenon. A  németeknek már van, Regensburg  mellet a  Duna  feletti hegyen. (Ott látható Liszt Ferenc fejszobra is..)
 
10/  Majdnem mindig  az Aradi Tizenháromról”  emlékezünk. Arról nem esik  szó, hogy a Világosnál fogságba esett  honvédeket bekényszerítették a császári hadseregbe 10-15 évre, ha  életben maradtak az idegen  földön vívott csatákban. Ma  még azt sem akarja  elismerni a MTA, hogy az oroszok – császári  engedéllyel – hadifoglyokat  hurcoltak Szibériába. Köztük egy Alexander Petrovicsot is…
 
11/  Kisebbségeinket  ellenünk heccelték. Szabadságharcaink idején ránk uszították őket. Az oláhokkal és  szerbekkel  gyilkoltatták védtelen erdélyi, bácskai,  bánáti  falvaink, városaink lakóit.
 
12/  Az általuk birtokolt országok között Ausztria szervezett, vezetett. Csehországot iparosították, európai színvonalra hozták gyárait. Magyarországot nem  engedték iparosítani, mert csak a  mezőgazdaságunk olcsó termékeire  volt  szükségük és  ágyútöltelékre.  Ipar nélkül, a népfelesleggel nem  tudtunk mit csinálni, ezért vándorolt ki másfél millió  emberünk Amerikába. Ugyancsak az ipar hiánya okozta az agrár nyomort, ugyanis a gyáripar felszívta  volna a munkaerőt,  mely a nagybirtok rendszert  alapjaiban támadta  volna  meg.
 
13/ Európa védelmében egyedül álltunk a mongolok és évszázadokon keresztül  a törökök ellen is. Ők segítség helyett kiraboltak minket.
 
14/  Az osztrákok imádják Radetzky  emlékét A róla  elnevezett induló majdnem olyan  számukra, mint   nálunk a  Rákóczi induló.
 
Volna  még  több is, de  bevezetőnek ennyi is elég
Ezért látok vöröset, ha  Radetzky  nevét látom, akár a  budai laktanya ormán is

Magyaródy Szabolcs                                                                          2017 január 25.

Beküldte: Antal Miklós

Megnyitva 765 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások