20220814
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2018 augusztus 17, péntek

Fatális tévedésünk

Szerző: Dr. Oláh Zoltán

Ne is csodálkozzunk az idegen beszéden. Mi hagytuk, hagyjuk épített környezetünket elszlovákosítani, mert nem szerves része jelenleg az életünknek a kastélyok világa.

Történelmi Magyarország

Ez hasonló a muszlimizálódáshoz. A tömegember betölti a felélhető források volt gyarmatosítóik jóléti társadalmak életterét. Most örülhetünk, hogy soha sem nyugatosodtunk és az nem, hogy megsegít folyamatosan fosztogat bennünket a jogállamiság keretein belül működtetett, nemzethatárokon átnyúló bankjaival és multinacionális gyáraival és bolthálózataival. A polip ellen nem úgy tudunk védekezni, hogy nemzeti ellenpolipot tenyésztünk vagy zöldbárósítjuk a KORONA földjét.
Hanem a minap rájöttem egy fatális tévedésünkre, amely alapján a nemzetstratégia sürgős módosításra szorul.

Ugyanis nem mi őrizzük meg anyanyelvünket, hanem az keres működéséhez életteret - és találja meg bennünk tótokban, oláhokban, székelyekben csángókban, akik a valószínűségszámítás ellenére még mindig beszéljük a Kárpát-medencében, miközben az elmúlt ezer évben folyamatosan teret vesztett az utóbb hun-avar-magyar visszahúzódik a sztyeppékről, turáni alföldről Tarim medencéből valójában a mérsékelt övi kelet-nyugati folyosóból Ibériától Szibériáig mára elvesztve ez irányú kiterjedését. Mert egy nyelv ott marad fenn legtovább ahol HANGFOGLALÁSsal létrejött. Márpedig anyanyelvünk mintegy 64 millió éves. A Rudaházyak korában 13-12 millió évvel ezelőtt ez volt az egyetlen beszélt nyelv 1-3 betűs szavakból állt, amelyeket ma is használunk, annyira beváltak és nem lehetett belepiszkálni a jelentésbe/szótárakba az elmúlt 10 millió évben csak hozzátenni (lásd Czuczor-Fogarassy 1860).

Ha a korábbi építményeinket idegenek tartják fönn akkor annak nemzetépítő hasznát is maguk próbálják megszerezni. Így készül a szlovák, a horváth, román, stb. történelem, mert azt mindig a magukat győztesnek kikiáltottak írják. Bár önámítás, ezek azt hiszik, hogy győztek, pedig a V4-ben épp minden a fejéről a talpára kell hogy most álljon. Közép-Európa vagy magyar lesz, vagy nem lesz. De mivel az anyanyelvünk millió évekkel ezelőtt élt hordozókkal önálló életre kelt és beszélőjének folyamatosan túlélési előnyt biztosít azáltal, hogy a 64 millió évvel ezelőtt megszületett emberi agy működésének alapja. Mint genetikus/bioinformatikus van egy jó hírem és egy rossz: i) mi nem a majmoktól származtunk ii) de a mi vérvonalunkból hasadtak ki a gorillák 7 a csimpánzok 5 millió évvel ezelőtt. Vagyis nem mindenki üti meg az emberi minőséget, aki fenotípusában annak látszik. Minket anyanyelvünk tesz és tart meg magyarnak - ez a jó hír.

Dr. Oláh Zoltán

Megnyitva 1339 alkalommal

Hozzászólás   

#3 adóztatási csalás feljelenteseS. Tejfalussy András 2018-08-29 13:54
Szerintem büntetőbíróságon el kell ítélni a csalókat bűntártoló ügyészségi vezetőket és bírókat

Kód: NAVfeljelentes180828

Dr. Sors László, jelenleg a NAV bűnüldözési és a nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős területét vezető helyettes államtitkárhoz, a email címen

Tárgy: bírósági illetékezési csalás alapján nyugdíjcsökkentésért kártalanítást követelő közérdekű bejelentés

Tisztelt NAV Vezető!

Felkérem az alább részletezett bírósági illeték behajtatási csalás résztvevőit büntetőbíróságon elítéltetésre.

A Feleségem szólt, hogy az egyébként is kevés nyugdíjamból Önök vonni kezdték a bírói csalással kivetett, általam megkifogásolt illetéket. A nyugdíjam azért kevés, mert az ügyben érintett alperes OTP kifosztott. Lelopta a számlánkról a pénzt, csalásra alapozott végrehajtással szétverte az irodámat, s nem nekem fizetett, aki leállítottam a lakosságot eladósító „humusztermelő giliszta” felvásárlási hitelezési csalását, hanem azoknak, akik a hitelezési csaláshoz humusz termelésre képtelen trágyagilisztákat tenyésztettek és humusztermelő gilisztaként árusították. Amikor ezek megállapítását kértem, a bíróság rá akart kényszeríteni, hogy egészítsem ki a megállapítás keresetet 100.000.000 forint kártérítést követelő keresetté. Amikor az ügybeli korábbi bírósági és ügyészségi csalások ismeretében (pl. a legfelsőbb bíróság egyik elvi határozata humusztermelőnek nevezte az arra alkalmatlan gilisztákat, ezzel fedezve a felbiztatási csalást), nem voltam hajlandó rá, a bírósági ügyintéző semmibe vette a keresetben leírtakat és a válaszaimat, és 100.000.000.-Ft után, mint „kártérítési követelés” után, vagyis csalással, vetette ki az illetéket. Az Ön által vezetett és felügyelt NAV ebben, a hamisan kiszabott illetéknek a nyugdíjamból ellopásával tudatosan bűnsegédkezett?!

Az ügy egyéb előzményeiről: miután nem voltam hajlandó eltitkolni és a szaklapokban lelepleztem a csalást a nemzetközi tudományos szabadalmaim szerinti méréseink eredményeként, az eltitkolást kérő Fehérakác Tsz főmérnöke (dr. Kemény Zoltán) pert indított, hogy visszafizettesse a mérésért kifizetett pénzt. A perben alperesként, feljelentettem dr. Tölg Molnár László Pest megyei bírónál a hitelezési csalást. A pert megnyertem. Az eladósító hitelezési csalást is leállítottam. Úgy, hogy Dr. Tiszta László, akkori OTP vezetőnek, és a Mezőbank illetékes vezetőjének a méréseink bemutatásával bebizonyítottam, hogy hamis (elnevezésű) termék, a felbiztatással ellentétben humusztermelésre eleve alkalmatlan (Eisenia Foetida) komposzt giliszták felvásárlását hitelezik. Ők erre tekintettel azonnal leállították a további hitelezést, a lakosok visszafizethetetlen hitelekkel eladósítását. Az OTP 100.000.000.-Ft-ot utalt át kárelhárítási célra egy alapítványnak, amelyik a hamis termék gyártóit képviselte. (Hálából az alapítvány vezetője megrágalmazott!)

Miután az OTP nekem, nekünk egy fillért sem fizetett a fenti, megbízás nélküli közérdekű kárelhárításomért, benyújtottam a jogi egyetemi tanár, korábbi bíró Dr. Czugler Péter ügyvéd úr által megfogalmazott keresetet, hogy a bíróság állapítsa meg a kb. 12 milliárd forint további hitelezési kár okozást elhárításom, elhárításunk alapján részünkre járó díjat. A kereset Fővárosi Bírósági iktatószáma: 2.P.20.219/93. Máig sem tárgyalták le.

Mindmáig azért nem tárgyalták le a keresetet, mert a lakosság eladósító gilisztázás hitelezésben bűnrészes miniszterek által felkért ügyészek gondnokság alá próbálnak helyeztetni, s a „bírák meg akarják várni”, hogy sikerül-e (!). Ehhez pl. az egyik gondnokság alá helyeztetési peri tárgyalás előtt (1997. IX. 10-én) az irodám ajtaját hajnalban betörő rendőrök agyrázkódásosra rugdostak, vertek. Az irodámban, majd a rendőrségen. Utána egy (váci) bíró elé hurcoltak, akit ilyen állapotomban is belebuktattam abba, hogy a tárgyaláson letagadta a mezőgazdasági és a belügyminiszter ellenem egymásnak írt hamis titkosított iratait, amelyekkel a „gondnokság alá helyeztetést” az ügyészekkel intéztették. A deviza hitelezési csalókat is bűnpártoló ügyészek eddig hatszor próbálkoztak sikertelenül, hogy gondnokság alá helyeztessék a kárelhárítással foglalkozó szakértőt, engem. (Nemrég például a Polt Péter legfőbb ügyész által koordinált, devizahitelre felbiztató csalókat is bűnártoló nyomozó ügyészségi vezető is belebukott a „gondnokság alá helyeztetésbe”.)

Lásd a következő dokumentumokat: bankoscsalofedezougyeszekesbirak150828 (OTP-hez-VarjasA-150829, IlletekezesicsalasKuria180814, birosagfelugyelet180823. (A www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában
is majd közzéteszem a közérdekű tájékoztatást is szolgáló jelen iratot, a mellékleteivel együtt!)
image.png

Verőce, 2018. augusztus 28.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS PJT
1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.
:
Cc: Dr. Darák Péter úr Kúria elnök részére
#2 jogállamiság??úgyistudodki 2018-08-24 09:52
" Azt hittétek,hogy vége van? Azt hiszitek,hogy nyomorúságotok és szégyenetek mindörökre háborítatlan marad a világ színpadán,ahol már igazi hősöket is láttunk? A háborúban, amelyet ti szabadítottatok a világra,megtanítottátok a férfiakat ,hogyan kell meghalniuk,és ezáltal kiszabadítottátok a palackból a szellemet.amely elfog nyelni benneteket: a hősiesség és a fegyelem szellemét. Nincs olyan pénz,amelyen ez a szellem megvásárolható lenne ,de ez a szellem legyőzhet minden pénzt." (Ulick Varange ,akit megöltek ezért!)
Az életnek csak is egyetlen egy értelme van, az Igazság keresése,érte való szakadatlan küzdelem! Melynek jutalma,hogy Embernek nevezheted magad. Minden más csupán időpocsékolás és a hitványak érvelése !
#1 A jogállamiság csak hamis látszat!S. Tejfalussy András 2018-08-23 22:37
Kód: birosagfelugyelet180823

T. Országos Bírósági Hivatal!
1055 Budapest, Szalay u. 16.

Tárgy: sorozatos igazságszolgáltatási csalás elleni feljelentés közérdekű bejelentésként benyújtása, kérve az ismertetett csalások kieszelői és fenntartói büntetőbíróságon elítéltetését

A 80-as évek végén, Tisza László OTP elnök kérésére, bemutattam neki az általam nemzetközileg szabadalmaztatott biológiai hatás megjelenítő Antirandom mérés eredményét. Bebizonyítottam neki, hogy az OTP által hitelekből felvásároltatott „humusztermelő giliszták ürüléke nem „humusz”, hanem annál értéktelenebb szervestrágya gilisztaürülék. Vagyis eladósítják vele a hitelfelvevőket.

Még ott voltam, amikor behívta az illetékes beosztottját és letiltotta a hitelezést. (A Mezőbanknál is
én állítottam le a hitelezést.) Ezáltal az OTP-nél, megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében, további mintegy 12 milliárd Ft hitel kiadását hárítottam el.

Hálából, az OTP III. kerületi fiókja, az egyik számlámon meghitelezett 8000,-Ft-ot, majd erre, mint tartozásomra hivatkozással, bírósági végrehajtó, rendőrökkel feltörte az akkor a Bp. III. ker. Lajos u. 115. III. 36.-ban működő irodám ajtaját (az ajtócsere kb. 100.000.-Ft-ba került), és elvitte egy 80.000,-Ft-ért vásárolt nyomtatómat, 3 db színes televíziómat és egy videó magnómat, majd a végrehajtó, miután ezeket elkótyavetyélte, a „fennmaradt tartozásomat” eladta egy „behajtó cégnek”, amelyik szintén megpróbált végrehajtást szervezni.

Egy másik, felerészben az én nevemen lévő számláról, ugyanez az OTP fiók leemelte az ott lévő 514.000.-Ft-ot, s erről azt hazudták az általam tett ügyészségi feljelentésre, hogy ennyivel tartoztam.

A keresetet, amit az OTP-s gilisztahitelezési csalás leállítása alapján a Fővárosi Bíróságra 1993-ban az OTP alperessel (2.P.20.129/1993.) szemben (is) kárelhárítás díj megállapítására benyújtottam, mindmáig azért nem tárgyalták le, mert a bíró szerint „meg kell várniuk”, hogy a méréseinkkel leleplezett károkozásokban bűnrészes minisztereknek az ügyészekkel sikerül-e „gondnokság alá helyeztetniük”, amivel elveszíteném a perviteli jogaimat. (Eddig hatszor próbálkoztak, legutóbb nemrég, de mindig belebuktak.) Mindeközben egy hamis köztársasági elnöki hivatalos irattal (X-398/1998.) „gondnokság alá helyezettnek” híreszteltek el. A jelenlegi elnök, Áder János is fenntartja a hamis iratot.

Amikor nemrég ezen jogsértések folytatása bíróság ítélettel megállapítását kértem, ezt a felperesi kereseti követelésemet 100.000.000.-Ft-os „kártérítési követelésként” iktatták (hamisan) a Fővárosi Törvényszéknél, s amikor ebbe nem egyeztem bele, letárgyalása nélkül elutasították a keresetet, s a nem létező 100.000.000,-Ft-os kártérítés követelésemre hivatkozva vetettek ki rám illetéket, elutasítva az ez elleni tiltakozásaimat, s most, a jogtalanul kivetett ezen hamis illetéket, a NAV segítségével próbálják tőlem kicsalni. Felülvizsgálat eljárást is kértem a Kúria Legfelsőbb Bíróság elnökétől, de nyilvánvalóan nem merhet, nem tudhat szembeszállni ennyi, jogintézményi csalóval.

A hivatkozott valamennyi bizonyítékot közzétettem az internetes honlapjaimon, például lásd: www.tejfalussy.com/.../11.emaikonyv:jud.suss.software.pdf

Budapest, 2018. augusztus 23.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS PJT
1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18.


Cc: Dr. Darák Péter, Kúria elnök úr részére


feladó: András Tejfalussy
címzett:
másolatot kap:
dátum: 2018. aug. 23. 20:48
tárgy: Re: sorozatos igazságszolgáltatási csalás elleni feljelentés közérdekű bejelentésként benyújtása, kérve az ismertetett csalások kieszelői és fenntartói büntetőbíróságon elítéltetését
küldő: gmail.com

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások