20230530
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 január 30, péntek

EGY (SZENTKORONA-eszme) a háromban

Szerző: Soltész János

Valami van a levegőben! Minden más, mint eddig volt! Válságok - erkölcsi, gazdasági - a világban,  Európában, hazánkban. Ez így, ahogy most van, nem maradhat! Valaminek, - vagy szinte mindennek - változnia kell! Úgy tűnik, egyre inkább itt az idő! De mire?

Kedves Nemzettestvérem!

Valami van a levegőben! Minden más, mint eddig volt! Válságok - erkölcsi, gazdasági - a világban,  Európában, hazánkban. Ez így, ahogy most van, nem maradhat! Valaminek, - vagy szinte mindennek - változnia kell! Úgy tűnik, egyre inkább itt az idő! De mire?

A tereken - Magyarországon, azt mondják -, zavaros gondolatok hangzanak el! Nincs egy, a tömegek által követhető, tiszta irányvonal! De hogyan is lehetne egycsapásra ilyen, ha az emberi kapcsolatokat fellazították, a gazdasági ellehetetlenülés, -elmenekülés miatt még a családok jelentős hányadát is szétforgácsolták. Nincs meg a lehetőség a párbeszédre, ami nélkül a tiszta gondolatok nem tudnak felerősödni. Akinek esetleg újszerű, előrevivő gondolatai vannak, félelmében talán ki sem megy a terekre! Vagy talán mégis kimegy, de ott kiderül, hogy rossz helyen, rossz időben van: belefojtják a szót!

A dolgokat rendesen, normálisan, nem az utcán kellene megoldani! De a hatalom ma nem teszi lehetővé, hogy a dolgok rendesen és normálisan a falak között oldódjanak meg. Ha ez a technika ma gyakorlat lenne, okafogyottá válna az utcán történő probléma megoldás felvetődése. Az ellehetetlenített, magára hagyott, tehetetlen tömeg mit tehet? Kimegy az utcára! Először ez jut az eszébe! Ez biztos! Ezt láttuk! Azt, hogy mi lesz a következő gondolata, azt már nem lehet kiszámítani! Arra vonatkozóan, hogy hogyan tovább, annak, aki
- nemzetben - és nem pártban - gondolkozik,
- és már megérintette őseink hagyatéka,
annak nem kell sokat töprengenie! Az tudja, hogy a magyar a MAG népe, az tudja, hogy a magyar a TUDÁS népe! Azé a tudásé (is), amire ma a magyarságnak, de amire ma az egész világnak is szüksége van! Ez pedig az a tudás, ami az értékrend váltáshoz - a paradigma váltáshoz - szükséges! Ez az a hagyaték, amit mi birtokolunk: Ez a mi ősi ALKOTMÁNYUNK, ez a SZENTKORONA-eszme!

Történelmi Alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes Magyar Nemzet!

Széchenyi István, a legnagyobb magyar utolsó leírt szavai ugyanazon eligazítást adják: „A megoldandó kérdés neve: Alkotmány.”

De miért éppen az Alkotmánynál kell kezdeni a REND helyreállítását?
Ezt mutatja be röviden Dr. Bogár László közgazdász professzor
"Az emberi létnek, így a nemzet létének is 3 szintje van.

-Az első létszint:a lelki, erkölcsi, szellemi szint, ez a talapzat.Erre épül

-a második létszint: a fizikai test, amely az egyén, nemzeti szinten pedig az egész népesség egészségi állapotának, -mutatóinak alakulását befolyásolja. (Gondoljunk leegyszerűsítve arra: a betegség gyökerei a lélekben keresendők. Így az egészségé is.)Végül -a harmadik létszint: az anyagi test, a gazdaság világa, amely az első kettőre támaszkodva biztosítja a szükséglétünket, a megélhetésünket.

A teremtés feltétele, sorrendje ez: 1. létszint > 2. létszint > 3. létszint.

Vagyis csak lelki, erkölcsi, szellemi helyzetből indulhat a nemzet megújhodása.

Ehhez mire lenne leginkább szükségünk?

- Az ősi Történelmi Alkotmányunk megértésére

  /ez az 1. lépés: a TUDÁS megszerzése/,

- az ősi Történelmi Alkotmányunk szeretetteljes visszahelyezésére

  /ez a 2. lépés: a BÁTORSÁG, vagy az AKARAT és a 3. lépés: a CSELEKVÉS/."

Az a lelki, erkölcsi, szellemi szint, az a talapzat (?), amihez megtévesztéssel láncoltak minket - név szerint az Európai Unió, aminek az alkotmánya a Lisszaboni Szerződés -,ma recseg, ropog. Ne csodálkozzunk azon, ha homokra építünk -2. létszint,3. létszint - és itt tartunk!

ADJUK VISSZA A NEMZET TAGJAINAK A MÚLTJÁT!

Erre vonatkozóan 2012. 03. 20-án ezeket a sorokat írtam le - rövid záró gondolat ebből a bekezdésből: AMagyarságtudományiEgyetem felelős kormány általi megszervezése és működésének megkezdése a nemzet tagjaiból óriási lelkesedést fog kiváltani, és soha nem tapasztalt energiákat fog mozgósítani. Megindul a pezsgés, megindul a cselekvésre való készülődés.

Erre a "királyi útra" nem léphettünk rá! Szegénység, csüggedés, családok szétesése, -tragédiái, egyéni kényszer megoldások: elvándorlás, kivándorlás! Ilyen körülmények között kellene összeszedni magunkat, és hozzájutni a TUDÁSHOZ! Ebben csak azokra számíthatunk, akik az anyagiakat tekintve még talpon vannak, és lelkileg még képesek erre!

Kérlek BENNETEKET, fordítsátok figyelmeteket az ősi ALKOTMÁNYUNK megismerésére! Nekünk kell megszereznünk a TUDÁST, - akik még képesek vagyunk a figyelmünket erre is ráirányítani! (Nehogy az utca (!) - a mély szegénységben lévő tömegek - találja meg az általa jónak vélt kiutat!) Meg kell szereznünk a TUDÁST! Meg kell találjuk a módját a párbeszédnek, az együttműködésnek, a közös cél meghatározásának! Majd közös akarattal cselekednünk kell ELESETT NEMZETTESTVÉREINKÉRT is, CSALÁDUNKÉRT is, önmagunkért is!
Eddig a TUDÁS megszerzésének a "királyi útja" nem adatott meg nekünk! Erre nem válasz az, hogy még nem jött el az ideje! Ez még csak az előkészítés szakasza, a TUDÁS megszerzése, - az 1. lépés! A MEGVALÓSÍTÁSHOZ még szükség van a 2. lépésre és a 3. lépésre is! Tehát a tanulást - ebben a vonatkozásban is igaz -, nem lehet elég korán elkezdeni!

Analógia
Megtanítják nekünk - nagyon helyes, hogy megtanítják - a másodfokú egyenlet megoldását. Majd levizsgázunk matematikából. Aztán az emberek jelentős része az élete hátralévő részében, az élet által feladott probléma megoldási eszközeként
egyetlen egy másodfokú egyenletet sem old meg. (Nem tartozik ide az a sokszor kínos helyzet, amikor a gyermek miatt kell elővenni a feladatot!) Tehát megtanuljuk - például - a másodfokú egyenlet megoldását, pedig az emberek többsége sosem fogja használni! Nem ez a helyzet a Történelmi Alkotmányunkkal!

ATörténelmi Alkotmányunk, - mint az Égi Rend szabályainak a szokásjogon (jó ige = jog) alapuló törvényei -, minden magyar emberre, az élete minden pillanatában hat! (Ha annak a szellemében él a nemzet! És ehhez nem kell elővenni sem papírt, sem ceruzát!) Mert aSZENTKORONA-eszme a vérünkben van! ÍGY LESZ!

Akik ezt a történelmi mulasztást elkövették a nemzet ellen, ISTEN előtt még felelni fognak "tetteikért"! Újra maradt számunkra a rögös út! Maradt számunkra az autodidakta mód, a fapados mód! Számítógépről számítógépre, kézből kézbe, szájról szájra, élő előadások, videók, könyvek, újságok!

Íme, három levél, három forrás, mind ugyanarról: Ősi alkotmányunkról, a SZENTKORONA-eszme alkotmányáról! Sokan, keményen dolgoznak rajta! (Itt most eltekintek az általam ismert szervezetek, személyek felsorolásától.)
Tiszteljük meg Őket és NEMZETÜNKET azzal, hogy megismerjük és továbbadjuk a TUDÁST! A három levél közel egy időben érkezett! Mindhárom levél végkövetkeztetése, üzenete, ugyanaz: Történelmi Alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes Magyar Nemzet!

Széchenyi István, a legnagyobb magyar utolsó leírt szavai ugyanazon eligazítást adják: „A megoldandó kérdés neve: Alkotmány

Miskolc, 2015. január 29. csütörtök

Baráti üdvözlettel, Isten áldásával: Soltész János.

Beküldte Kunavar

Megnyitva 1753 alkalommal
A rovat további cikkei: « Szellemi mozgósítás Test és Vér »

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások