20230923
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2014 október 11, szombat

Márta a szindikalista hajlamú levele

Szerző: Márta

..."Ha arról lesz szó, hogy a tolvajoktól ennyi pénzt vissza kell szerezni, vajon a bankárok nem fogják kiléptetni Magyarországot az EU-ból, "itt ne szóljon bele senki a mi belügyeinkbe, különben is Anglia is ezzel fenyegetőzik címmel", melynek valójában fő indoka, hogy kiiktassák azt az utolsó jogi fórumot, mely lehetővé tenni a valóság feltárását és a kifosztottak részére a valós, jogállami megoldást?"...

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Igaza volt, a neheze tényleg csak most jön…

A devizahitelezéssel kapcsolatos közelmúlt eseményei miatt ragadtam tollat ismét. A devizahitel hibrid hálójában vergődő adósok kifullasztása újabb állomásához ért. 
Egyre nyugtalanítóbb és nyíltan fenyegető veszélyek leselkednek rájuk. Bár még folyik a szemfényvesztés, a lényeg eltitkolása..

Magyarországon a bankár és politikai összefonódás eredményeképp az adósok orra előtt folytatódik az ausztrál WESTPAC eset forgatókönyve szerinti következő "fejezet", amiről sokan azt gondolják, hogy a kormány ötletelve ad hoc készítette elő.. Aki ezt gondolja, óriásit téved. 20 évvel ezelőtt ugyanez a "kiváltó hitel" volt a következő lépés a bankok által alkalmazott rablóhiteleknek az adósok egész életére történő rabszolgaként történő befogásához. Mekkora ötlet Magyarországon egy csalással és megtévesztéssel, pusztán egy tájékozatlan (?) közjegyző által kiállított semmis tartozást elismerő papírfecni jogra alapítva egy egész életen át "jogszerűen" máson munka nélkül, parazitaként élősködve jól élni, ugye?

Az évek óta tartó, testileg, lelkileg kikészített, becsapott, kifosztott és megtört emberek "újra betörésének" totális uralomra hajtásának vagyunk szemtanúi. Mindazok, akiknek már 90 napon túli tartozása van, a jelenlegi törvények teljesen magára hagyják, ők a páriák. Senkit nem érdekel az, hogy közülük sokan vannak olyanok, akik pont ezért kerültek elmaradásba, mert a bank törvénysértő módon túlzottan elvonta a jövedelmét. Lehet, hogyha visszaszámolná az eddig jogszerűnek ítélt túlfizetést, akkor nem is esnének ebbe a kategóriába.

Először összeverik és amikor már a földön fekszik, akkor azzal, hogy már túl gyenge inkább gyorsan elintézik. Tiszta fasizmus. De biztos ami biztos, ha az egynemű tartozások beszámítása rájuk is vonatkozik, akkor – a semmis szerződésre felszámolt – mindenféle jogtalan költség és követelés okán felszámolt összegek beszámításával ténylegesen megfosztják őket attól a lehetőségtől, hogy visszakapják a részükre törvényesen visszajáró pénzt. Azaz annak egy részét. Mert a nyáron és a most hatályba lépett mindkét törvény kirívóan jogsértő, alkotmány, törvény-és közösségi jog ellenes.

Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amire korábban már utaltam. Emberek egy csoportját törvényekkel, szándékosan diszkriminálnak, megfosztanak alkotmányos, emberi jogaiktól, tulajdonuktól a 21. században az EU tagállamaként. Ez tény. Ez tragédia.

Erkölcsösnek és jogszerűnek tartja e valaki a II. világháború előtti zsidó törvényeket? A deportálásokat? Nem? Miért, hiszen akkor azok is "törvények" voltak, vagy nem? Akárcsak ezek a törvények. Csak éppen a mostani sok félrevezetett ember, aki azt hiszi hogy majd jobb lesz neki még támogatja is. Aki nem került bele ebbe a helyzetbe, az meg ugyanúgy sietve félre néz majd, "nem akarják látni", mint azok a szemtanúk mondják, akiket annak idjén a vagonokra raktak . Magyarországon, törvények útján fosztanak ki ismét egy réteget a teljes vagyonából. De ez még nem minden. Még életre szóló rabszolga is lesz. Mert így járt. Mert bízott a bank szakértelmében és a magyar törvényekben. Itt tartunk.

A magyar társadalom, miközben mindenki a devizahiteleseket útálja, naiv várakozás reményében várja az összetévesztett árfolyamrés és árfolyamkülönbözet összegét jövő tavaszra, vagy éppen rajtuk röhög esetleg sajnálkozik, de senki sem veszi észre, hogy a jelenleg zajló törvényalkotási folyamatokkal tetőzik be a bankok eredeti szándéka. Azt tudják, hogy a bedőlt hitelesektől már csak korlátozott mennyiségben lehet lopni, mert a kifosztás során a hiénákkal (behajtók és végrehajtó maffia) osztozkodni kell a tetemeken vagy a még rángatózókon, akikből már csak kevés értéket lehet kipaszírozni, mielőtt végleg kiadják a párájukat.

No, de ez a törvénykezés, ez már igen.! Kérem most, ezzel a törvénnyel (és a a következőkkel) helyezi át a bankszektor az általa csalással, megtévesztéssel, bűncselekményekkel okozott kár megtérítésének kötelezettségét az egész magyar társadalomra. Innentől kezdve már nem a bankok felelőssége és kára lesz a helyzet normalizálása, hanem a kormányé- az adófizetők pénzéből. Erre kellenek nekik a politikusok, ezek a csóró jellemtörpék.

Ha nem törvénykezéssel nyúltak volna ehhez a kérdéshez, vagy nem így, akkor az első megnyert száz per után az összes bank maga kereste volna meg az ügyfelét egy korrekt egyezséggel, inkább, minthogy 100.000 pert indító adós ellen fizesse ügyvédek hadát és a pervesztés költségeit. Ahogy Lázár Dénes jogállami megoldása során ezt valószínűsítette. 

Most látszik, mennyire fontos a hatalmi ágak szétválasztása és a döntéshozók felelősségre vonása, vonhatósága. Csak egy példa: a közelmúltban Kövér László keményen megbírságolta a kormány korrupciója ellen a parlamentben molinókkal tiltakozó ellenzéki párt képviselőit. Ezek a képviselők uniós bíróságon érvényesítették jogaikat és fejenként több ezer eurót kaptak kártérítésként. És ki fizette ki a kártérítést? Kövér László aki a kárt okozta? Nem. A magyar adófizetők. Na ennek kellene nagyon sürgősen véget vetni. A magyar társadalom olyan most, mint egy autoimun betegségben szenvedő lupus-os ember, saját védekező szervei fordulnak ellene és pusztítják el. Olyan példátlan helyzetbe került, hogy a saját bürökráciája hatalmi elitje került vele szembe. Pontosabban állították vele szembe a bankárok. Ezek az elképesztő pénzügyi intelligenciával megáldott bűnözők előre kiterveltek mindent.

Nem működik a rendőrség, a bíróság témát érintő jogszolgáltatását befagyasztották 2015 december 31-ig, az ügyészség lefagy, a bíróságok pedig nem merik azt mondani, hogy a jelenlegi törvényeket figyelmen kívül hagyják és folytatják tovább a pereket. Pedig megtehetnék, simán.

Ki kell mondani, hogy a maffia már nem állam az államban. A maffia a bankszektor és az állam maga. Ez a tovább fejlesztett formáció. Nézzük csak meg, milyen hatékonyan dolgoznak, és blokkolják a gyenge, szerény érdekérvényesítéssel rendelkező civilek kezdeményezéseit. Diktatúra van, ezek a törvények csak formailag felelnek meg a törvények fogalmának, a társadalmi egyeztetés nélkül csak a a hatalmon levők önös érdekeit szolgálják ki.

Jelenleg ott tartunk, hogy az állam, az adósok totálisan kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, az érdekérvényesítés lehetőségétől megfosztva a még fizetőket a jelen helyzet szerint az uzsorás bankok elé lökve újabb uzsora szerződésekre akarja váltatni az előző uzsorát. Pontosan, mint amikor a szorongatott helyzetben lévő eladósodott boltost a maffia megkeresi egy ajánlattal: vagy fizetsz ennyit, vagy kinyírlak és mindenedet elveszem. Ez ám a szabad szerződési szabadság. Itt tartunk most. Megalázó módon arra kényszerítve az adósokat hogy azokkal a bankokkal legyenek kötelesek megállapodniuk, akik szándékosan becsapták és kifosztották őket. Vagy majd másik olyan a kartellbe tartozó bankokkal (kicsit megbuherálva a szerződést), amik ugyanazt nyújtják és korábban ugyanúgy más ügyfeleket csaptak be szándékosan és jogszerűtlenül ezzel a hibriddel.

És most jön az adósoknak a legfogósabb kérdés. Az állam mindent megtesz, hogy az adósok érdekérvényesítését és jogait csorbítsa. Az adósok és a jogászok által részükre megküldött javaslatokat és helyzet értékeléseket pont az ellenkezőjére használták fel az elmúlt években, mint kellett volna. Tudnak mindenről. Arról, hogy bűncselekmény, csalás, megtévesztés útján jöttek létre ezek a szerződések, tudják, hogy ez egy hibrid, tudnak mindent. Mégis, a civilek részükre jóhiszeműen megküldött tényfeltáró anyagait pont az ellenkezőjére használták fel, mint amire kellett volna. Csak arra kellett nekik az egész, hogy felmérjék, hol tart a a társadalom az általuk okozott csalási ügylet felismerésében és azonnal beindította a gépezetet, hogy a valóság feltárásának és az adósok érdekérvényesítésének – ennek ismeretében – először csak hamis szakvéleményekkel, (poltpéter-pszáf és az árfolyamrés) majd pedig amikor látták, hogy ez kevés, nyiltan törvényhozással keresztbe tegyenek..

Ezeket a tényeket ma már senki nem vitathatja. Anyagi és eljárásjogi szabályokat hoztak az adósok jogainak csorbítására, és egész egyszerűen leállították a pereket.

Kérdem én: meddig lehet még folytatni ezeknek az embereknek a jogfosztását, sarokba szorítását. Hadd kérdezzük meg mi is. Ha a kormány, az állam, a rendőrség az ügyészség nem teszi a törvényes feladatát, akkor mi a fenének van. Miért fizetünk adót. MI lenne, ha néhány százezer ember egyszerűen kijelentené, hogy a jelenlegi kormányt nem tartja kormánynak és ezeket a törvényeket nem ismeri el. A bírók pedig folytatnák a pereket, a közösségi jog elsődlegessége folytán. Na az lenne a nagy dolog.

Ha meg mernék tenni.

El kéne gondolkodni, hogy mit tud a jelenlegi hatalom, hogy ezeket a kirívó törvénytelenségeket meg meri tenni…
Gondolatébresztőnek nézzük csak meg Ukrajnát, ahol háború van, nekünk már van Paks-hitelünk, lehet, hogy azt majd egyszer meg kell védeni a gonosz lázadó elemektől és ehhez orosz testvéreink segítsége is kellhet majd, vagy vegyük észre hogy az EU egyik komoly tagja Egyesült Királyság, David Cameron kijelenti, hogy nem tekinti többé Angliára nézve kötelezőnek az Emberi Jogok Európai Bíróságának bizonyos döntéseit, s ha az EU sokat szívózik, akkor majd kilépnek … vajon hová vezet ez, és vajon kiket bátoríthatnak fel ilyen nyilatkozatok?…..

A devizahiteles pereket pedig felfüggesztik, húzzák – vonják, maximális bizonytalanságban totális jogfosztásban tartva az adósokat szinte kényszerítve, hogy megegyezés miatt rohanjanak a bankokhoz. Különben végrehajtanak rajtuk.

Gondolt itt valaki arra, hogy oka volt annak, hogy suttyomban megbuherálták az elévülési időkre vonatkozó szabályokat? Mikor lesz itt valódi jogszolgáltatás és lezárt perek? Ügyvéd úr, biztos Ön abban, hogy mire kijutnak és lezáródnak a szükséges perek a luxemburgi vagy strassbourgi bíróság előtt, akkor még lesz EU? Vagy még mi is a tagjai leszünk?: Ha arról lesz szó, hogy a tolvajoktól ennyi pénzt vissza kell szerezni, vajon a bankárok nem fogják kiléptetni MO-t az EU-ból, "itt ne szóljon bele senki a mi belügyeinkbe, különben is Anglia is ezzel fenyegetőzik címmel" melynek valójában fő indoka, hogy kiiktassák azt az utolsó jogi fórumot, mely lehetővé tenni a valóság feltárását és a kifosztottak részére a valós, jogállami megoldást? Ön szerint az elrabolt sok-sok milliárd forintot szándékoznak majd visszaadni? 
Jogos védelem? Ön bízik abban, hogy még az EU-n belül megnyugtató megoldása lehet ennek a katasztrófának? Máris megy az ellenpropaganda az EU ellen. Mi lesz velünk?….

Márta a szindikalista hajlamú  (Egyik forrás: http://www.civilkontroll.com/dr-kriston-egy-szindikalista-megrazo-devizalevele/)


 

Eddig a levél! - A pénzkibocsátási jogunkat 2000-ben az első Orbán-kormány tette lehetővé, és azonnal megindultunk lefelé a lejtőn! Mi következett ez után? Megalkották a bankok javára a 88/2001-es törvényt, amit aztán kivitelezni már nem volt idő, mert a 2002-es választást Medgyessy Péterék nagy ígéreteinek köszönhetően megnyerték a szocialista kommunisták! „Nem lesz gázáremelés!" – visítozta Lendvai Ildikó. Ötven százalékkal felemeljük a közszolgák fizetését! Fel is emelték, csak éppen fedezet nem volt rá. Ami gyalázat történt ekkor még, hogy a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok fizetését nem 50, hanem 100 százalékkal emelték fel 500 ezer forintról egymillió forintra.

Egy darabig ment a sajtópolémia, aztán csönd lett. Az egymillióra azóta már rakódott is, és jelentős prémiumok, jutalmak is kifizetésre kerülnek a semmittevésért. Ja, és a nyugdíjasokat megszívatták a 13. havi nyugdíj ígéretével, amit aztán évente egy heti mértékkel vezettek be, mire a 13. havi teljes összeg bevezetésre került volna, akkorra eltörölték! Pedig a 13. havi fizetés minden egyes embernek jár! Minden héten volt fizetés, ebből lett a kéthetenkénti, majd a havi fizetés. Emiatt aztán csaknem egy teljes havi bér kiesik!! A nagy minta Amerikában és Svájcban ma is hetente van fizetés! Mennyivel is rövidítik meg az emberek ezzel a trükkel? Megtakarítás az, hogy havonta csak egyszer kell bért számfejteni, és óriási megtakarítás a dolgozókon a csaknem egyhavi bér elvétele. Mindig a dolgozót rövidítik meg!

Az államkasszát kiürítette a Fidesz! Itt-ott van benne valami. A megszorítás szót betiltották, ezért valami gyönyörű keresztnevekkel megérkeznek az újabbnál újabb konvergencia tervek, reformtervek (a reform szótól legalább annyira libabőrös már a magyar, mint a megszorítás szótól!), Széll Kálmán tervek, amelyek természetesen megint nem fognak vonatkozni a hatalomra és egyre népesebb holdudvarára. Két héten belül rendet teszünk! – szólt az egyik előző ígéret. Azóta egyre nagyobb a káosz. Egyre több fiatal büszke erő hagyja el az országot, és nem kalandvágyból, mint ahogy a miniszterelnök mondta a parlamentbe. És a mennyezet épen maradt...
A közmédiában megy orrvérzésig a kék ég narancsszínűre festése! És az árva magyar megint beveszi a dudlit, mert olyan szépen mondják neki, hogy vegye be!

Beküldte: Bálint Miklós Bendegúz

Megnyitva 2056 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások