Print this page
2014 április 03, csütörtök

Géczi Gábor üzenete

Szerző: Géczi Gábor

Az elmúlt időszakban sokan kérdezték, hogy kire fogok szavazni ezért úgy döntöttem, közzé teszem választásom:

Először: a jelenlegi pártok a rosszat akarják egymással versengve jobban csinálni: ki tud több pénzt a föld alá temetni csatornázás címén, ki tudja magasabb gátakkal megfojtani folyóinkat, ki tud még több felesleges és káros oltást adni gyerekeinknek, ki tudja kötelező oktatás címén még jobban egymásnak uszítani a nemzedékeket... Jelenleg nem látok a politikában olyan erőt, aki JÓT csinálna (akár rosszul is).

http://www.youtube.com/watch?v=g_eB4X83_4U

Másodszor: maga a politika úgy jött létre, hogy ellopta a családoktól, a falvaktól, a járásoktól, a megyéktől, és végül teljes országoktól az önrendelkezés jogát és lehetőségét (a POLITIKA fordítása: AKITILOP). Valahol a történelem során őseink félelemből, vagy tudatlanságból átadták természetes, eredendő jogaikat másoknak. Mások döntik el, hol születhetünk meg, mások nevelik fel gyermekeinket, mások rendelkeznek az életünk felett. Mi most a természetes jogainkat köszönettel visszavesszük.

http://www.youtube.com/watch?v=X6JaUibNDPY&feature=youtu.be

Az europuniós képviselő beszédének fordítása:
Rendben, elnök úr! Murray Rothbard amerikai filozófus jutott eszembe, aki azt mondta: "Az állam egy rabló intézmény. Az adózás pedig az a lehetőség, melynek révén a politikusok és bürokraták ellophatják az állampolgárok pénzét, hogy szégyenletes célokra költsék." Ez a hely (mármint az Európai Parlament) sem kivétel! Döbbenetes, egyúttal kérdezem önöktől, hogyan sikerül megőrizniük komolyságukat, amikor pénzügyi dolgokról beszélnek. Ugyanis a bizottság egyetlen tagja, egyetlen bürokratája sem fizet adót! Önök, uraim - az állampolgároktól eltérően -, nemcsak adót nem fizetnek, de egyéb pénzügyi kötelezettségeiknek sem tesznek eleget! Teszik ezt számos kedvezmény és különleges törvény fedezékében! Önök a legnagyobb vagyonmentők, pénzmosók Európában! Mégis önök ülnek itt, és okítanak másokat! Az unióban élő emberek kezdik megérteni, mi folyik itt. Ne csodálkozzanak hát azon, hogy rohamosan nő az euroszkeptikusok tábora. És hadd mondjak még valamit önöknek: Ha egyszer az emberek rájönnek, kik önök valójában, rövid időn belül lerohanják majd a parlamentet, és felkötik önöket! És igazuk lesz!

Harmadszor: a párt jelentése ugyanaz, mint az indoeurópai „part" szónak: rész, részlegesség. Létrejöttének egyetlen célja az EGÉSZ-ség, az egység megbontása. Oszd meg és uralkodj. Minden négy évben fellángol a gyűlölet lángja, sötét erő gyűlik és öl embert, barátságot, közösséget. A saját környezetemben is esett szét család, mert az asszony a Fideszre, a férj a Maszopra szavazott. A gyerekeknek nem volt szavazati joguk...

http://www.youtube.com/watch?v=m4MGpxj6pRw

Negyedszer: a választási eredményekre körülbelül annyi a befolyásunk mint arra, hogy álljon Brad Pitt haja. A népszavazás már régen gépszavazás, a bábjátékot valahol rég megírták már, csak a bábok színét kell megszavazni. Ahová figyelünk, teremtő energiáinkat oda irányítjuk. Nincs időnk, nincs erőnk családunkra, rokonainkra, a közösségeinkre, mert azzal vagyunk elfoglalva, hogy mit balhézik kedvenc celebünk, mi történik Tel Avivban, vagy hogy verekszenek a kormányért kedvenc politikusaink a süllyedő Titanicon.
http://www.youtube.com/watch?v=kMb1iZez3i4

Ötödször: ma az embereket azzal mozgósítják, menjenek el szavazni, nehogy a másik fél győzzön. Mindenki valami ellen szavaz, nem valamiért. Minden közösséget, így egy országot is a közös célok és a közös rítusok tartanak össze. A politikusok önmaguknak sem képesek értelmes jövőképet adni, nemhogy egy országnak. Képtelenek, mert nincs elképzelésük a jövőről. Összefogásra, együttműködésre, közös teremtő munkára csak önmagukban, családjukban rendezett emberek képesek.

http://www.youtube.com/watch?v=K3RAv8x8H10

Hatodszor: bármely pártra szavazok, a mátrixot erősítem. A hatalom arra való hivatkozással lopja el a közvagyont, lakoltat ki, üldöz el külföldre, mászik bele a magánéletembe, hogy erre „x millió szavazó hatalmazta fel". Meg kell tanulni a magyarságnak a nemesedést, NEMet kell mondanunk mindenre, ami megoszt, ami élet ellenes, ami a jövőnket éli fel. Ha senki se menne el szavazni, megszületne az egység, ha mindenki az életet szolgálná, eltűnnének a betegségek, ha közösen teremtenénk, együtt hoznánk létre a jövőt.

http://www.youtube.com/watch?v=7b38qZGUHIk

Hetedszer: a hetedik te magad légy! Ne told át másra a felelősséget, vedd a kezedbe sorsod irányítását: döntsél! Döntsd el, hogy az életet szolgálod, vagy a halált, mert egyszerre nem lehet két urad! Úgy döntöttem, hogy a pártoskodás helyett az életet választom: 2014. április 6.-án családommal hét gyümölcsfát ültetünk. Hét kis fát utódainknak az egységért, az életért a jövőért. Ez hétszentség!
Géczy Gábor

Megnyitva 7532 alkalommal