20221202
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2013 június 11, kedd

A Zsidó Világkongresszus után

Szerző: Tóth Gy. László

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a zsidó szervezetek Budapesten megtartott tanácskozása semmiféle kézzelfogható eredménnyel nem járt, ideértve Magyarország nemzetközi megítélését is. Az érdekeiket védő hazai és külföldi zsidó szervezetek szinte meg sem hallották az Orbán Viktor miniszterelnök által elmondottakat.

A Jurnalul National például így írt: „Ülését a Zsidó Világkongresszus (WJC) idén a legjelentősebb közép-európai zsidó közösség melletti szolidaritás jeleként Budapesten tartotta. Egyre több elemző és politikus jut arra a következtetésre, hogy jelenleg Magyarország az európai újfasizmus újjászületésének epicentruma, és a zsidóellenesség tömeges jelenséggé vált. A Zsidó Világkongresszus azt nehezményezte, hogy a magyar kormány nem határolódik el egyértelműen a szélsőjobbtól." Ezzel párhuzamosan az iskolázatlan, zsidó származású Martin Schulz, az Európai Unió elnöke egy brüsszeli újságnak adott interjújában arról beszélt, hogy Magyarországon a XX. századi démonok újraéledése fenyeget, ráadásul össze akarják írni a zsidókat.

A tények ezzel szemben azt mutatják, hogy miközben Magyarországon békés körülmények között él egy viszonylag jelentős számú zsidó közösség, addig sok országban sokkal rosszabb a zsidók helyzete. Az okok sokrétűek. Például a svédek 68 százaléka negatív véleménnyel van Izraelről, ennek következtében a Svédországban élő zsidók elfogadottsága csökkenő tendenciát mutat. Szociáldemokrata politikusok a cionizmust extremizmusnak és rasszizmusnak tartják, és arra kérték a malmői zsidókat, hogy határolódjanak el Izrael politikájától. (Löffler Tibor: Tomboló antiszemitizmus Svédországban, Magyar Nemzet, 2013. május 25.).

Kétségtelen, hogy világszerte növekszik az antiszemitizmus és a rasszizmus, de azt állítani, hogy Magyarország az „újfasizmus újjászületésének centruma" minden alapot nélkülöző elfogult és valótlan állítás. Az kétségtelen, hogy Gyöngyösi Márton Jobbikos képviselő időzavarba kerülve valóban félreérthetően fogalmazott, de a szövegkörnyezetből egyértelmű, hogy valójában a kettős állampolgársággal rendelkező országgyűlési képviselők ügyét szerette volna tisztázni. A kérdés súlyát jelzi, hogy az izraeli parlamentben sem ülhetnek kettős állampolgárok, ezért az új knesszet megalakulása - 2013. február ötödike - előtt hét új izraeli parlamenti képviselőnek kellett lemondania külföldi állampolgárságáról. Közülük ketten amerikai állampolgársággal rendelkeztek.

A kongresszussal kapcsolatban elhangzott vélemények nagy részének közös jellemzője az alaptalan rágalom, beteges félelem, rosszindulatú csúsztatás és a súlyos aránytévesztés. Úgy tűnik a magyar-zsidó együttélés kérdését ezúttal sem sikerült kiemelni a politikai-ideológiai adok-kapok világából. Már Feldmájer Péter ellenpontozásos, egyensúlyra törekvő ünnepélyes megnyitója is tartalmazott történelmietlen, és erősen vitatható állításokat. Szerinte hazánkban a bíróság gyilkosokat állít példaképül az ifjúság elé, a hangos gyűlölködők elnyomják a barátságos többség hangját, tombol az antiszemita csőcselék, ráadásul antiszemitákról neveznek el tereket és utcákat.

Az utolsó mondatrészben megfogalmazott vád vitathatatlan, de feltétlenül szükséges hozzátenni, hogy ez világszerte elfogadott és legitim gyakorlat, miután az európai (benne a magyar) kultúra és tudomány képviselőinek nagy része kisebb-nagyobb mértékben antiszemita volt. Néhány, önkényesen kiragadott név: Aquinói Szent Tamás, Marcus Aurelius, Francis Bacon, Joseph Haydn, Luther Márton, William Shakespeare, Heinrich Heine, Richard Wagner, Henry Ford, Arany János, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Németh László, Liszt Ferenc, Vörösmarty Mihály stb. A teljes névsor szinte végtelen hosszúságú. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy a nyugati keresztény civilizáció egész történetét végig kíséri a zsidósághoz való változékony viszony kérdése, akárhogy definiáljuk is magát a zsidóságot.

Nem tudjuk, hogy amikor a zsidók és a filoszemiták a szerzők antiszemitizmusa miatt egész életműveket kívánnak kitörölni a magyar kultúrából, eszükbe jut-e, hogy a baloldali ikonnak számító zsidó származású Karl Marxnál nagyobb antiszemitát keresve is nehezen találnánk. Hogyan lehetséges, hogy az ő egész életművét nem érvényteleníti a másoknál tűrhetetlennek és gyalázatosnak mondott antiszemitizmus? Mi teszi az antiszemita Marx életművét érvényessé? A kettős mérce? Elegendő ok-e valaki erkölcsi megsemmisítésére az, ha az illető történetesen nem szereti a zsidó kultúrát és a zsidó mentalitást?

A magyarországi zsidóság megítélésének aligha tett jót a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) közgyűléséről készült videó: az ott elszabaduló indulatok, a talmudista csűrés-csavarás, a kíméletlen érdekérvényesítés látványa sokakban visszatetszést keltett. Mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a Mazsihisz jelentős része ellenséges indulatokkal tekint a Köves Slomó vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségre is. Ez utóbbi a Chábád Lubavicsról elnevezett irányzathoz tartozik. Köves Slomó ott volt a WJC alelnökjelöltjei között, de miután a Mazsihisz nem volt hajlandó támogatni Kövest, végül - egy vitatható státusú - ciprusi zsidó közösség jelölte. Az sem magyarázható meg egykönnyen, hogy miközben Feldmájer Pétert megbuktatták, a múltja miatt erkölcsileg szinte vállalhatatlan Zoltai Gusztáv továbbra is meghatározó helyzetben maradt. Hogyan és meddig tűri a magyarországi zsidóság, hogy képviselőinek egy része köztörvényes bűncselekményeket követett el, illetve most is eljárás alatt áll. Feldmájer Péter szerint őt a „rothadt fa koalíció" váltotta le.

A zsidó közélet résztvevőinek a Mazsihisz egy hónap múlva tartandó közgyűléséig van mit tisztázni.

MD 2013. V. 29.


Forrás: http://www.antidogma.hu/node/3906

Megnyitva 2735 alkalommal

Hozzászólás   

#2 MAGYAR ÜDVTÖRTÉNELMÜNK JUDEO-CION HAMISÍTÓI, ORSZÁGRONTÓI!!!PáLoS TReND 2020-06-12 11:38
ÜDVTÖRTÉNETÜNK UTOLSÓ MÁSODPERCEIBEN VAGYUNK, HOGY MEGMENTSÜK ISTENI KÉKVÉRVONALUNK FOLYAMÁT!!!
BELTERJES TITOK, HOGY A 2-ik VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐEN NAGY TÉTELBEN ÉS SZERVEZETTEN KAPZSI, TÖBBES ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ VADIDEGEN SZEMITA RÉGÉSZEK, MÚZEUMVEZETŐK LOPJÁK KI KÜLFÖLDI MEGBÍZÓIKNAK ÉS HAMISÍTJÁK MEG A MAGYAR NEMZET ŐSI, TÁRGYI LELET- KINCSEIT!!!
A magyarországi régészet idegen érdekeket képviselő immár dinasztiális és eltarthatatlanná duzzasztott hazaárulók gyülevésze; - éppen úgy, mint az ún. MTA!!!
Ezt a több mint 5000 azaz ötezer főből álló kultúra és üdvtörténelmet hamisító belső ellenséget meg kell fosztani magyar állampolgárságuktól!
Mindeközben teljes vagyonelkobzással kell súlytani e veszett mód korrupt cion-liberális zsoldos vadorzókat…- a múzeumaink raktáraiból kilopott felbecsülhetetlen értékű lelet együtteseink és világraszóló festményeink hamis mázolmányokra történt kicserélése miatt!!!
Végveszélyes idők lévén a csatolt tartalmakat egybevetve aligha vonhatunk le más következtetést, mint hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás azonos az emberiség első írásával, vagy nagyon hasonló hozzá…- ami alapjaiban rengeti meg az ún. Istengyilkosok 6000 éves fiktív „világtörténetét”, származástanát!!! – ilyetén veszedelmesebb a cionista világelnyomó rezsimre és minden független nemzettestbe oltott hitvány ügynökére, ország-rontójára, mint a világ összes atomfegyvere és elfojtott ún. antiszemitizmusa!!!
Ebből fakadóan elkerülhetetlen és immár életmentő is drasztikus lépéseket tennünk a Magyar Királyság visszaállításához és NAP=NÉPünk nemzeti öntudatának felélesztéséhez!!!
vargagezairastortenesz.blogspot.com/.../...
vargagezairastortenesz.blogspot.com/.../...
regeszcsalok.blog.hu/.../...
www.youtube.com/watch?v=VORuppDDXNs
#1 VALAMENNYI TESTÜLET ÉS PÁRT NÉPIRTÁST FOLYTAT, AMELYIK ELHALLGATJA:S. Tejfalussy Andráa 2019-01-27 19:35
VALAMENNYI TESTÜLET ÉS PÁRT NÉPIRTÁST FOLYTAT, AMELYIK ELHALLGATJA: A hazai kormányok lehetővé tették, rögtön a figyelemelterelő „vörösiszap katasztrófa” után (!), hogy a Henry Kissinger szerint (!) 2023 után fenntarthatatlan Izraelből menekülni akaró zsidók és az ukrán-orosz zsidók is, vízummentesen nálunk lehessenek. Ettől kezdve az ideszült gyerekeiknek kibucokat létesíthetnek és elfoglalhatják Magyarországot, ahogy annak idején Izraelt is. Az Izraeli Haarec lap szerint 2050 utánra a nyugati férfiak nemzőképessége nullára csökken, vagyis az emiatt elárvult ingatlanokat is el tudják majd foglalni. „Magyarország felvásárlásával” Netanjahu izraeli elnök nyíltan is kérkedett! A nemzőképtelenség eltitkolt, de általunk kiderített valódi oka a nyugati népek kálium műtrágyázással és „kálisóval sós íz pótlással” (lásd internet: kosher BONSALT kálisó reklám) 4 generáción keresztül mérgeztetése. Pl. a káliummal műtrágyázott legelőn a birka kosok negyedik nemzedéke is nemzőképtelen lett. De egyéb bizonyíték is van. Egyrészt a nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti Antirandom méréseink, amelyek közvetlenül megjelenítik a káliummal műtrágyázás sejtmérgezéssel aszálykár felfokozó gyilkos hatását. Másfelől a hazai Orvosi Könyvkiadó, a Medicina 1976-ban publikálta (Technika a biológiában 8., A biológia aktuális problémái, „A mellékvesekéreg biológiája”), hogy 1950-ben Nobel díjat kapott három mellékvesekéreg kutató, akik a méréseikkel bebizonyították a kálium túladagoló és konyhasó hiányos étkezésre kényszerítés (patkányokra és emberekre) fajirtó, betegség megsokszorozó életrövidítő, nemzőképesség, nemi jelleg rontó hatását. Ennek ismeretében a hazai kormányok az étkezési káliumbevitelt a korábbi tízszerese fölé, a konyhasóbevitelt az ötöde alá csökkentették, s ezen nem hajlandók változtatni. A „Nemzeti Stop Só, Menzareform, Chips adó” rendelkezésük tudatos fajirtás. Aljas reklámokkal, konyhasó helyett kálisóval sózásra biztatják fel a magyarokat, lásd BONSALT reklám! Nem elhinni kell, hanem mérni. Meg lehet nézni a mérési és statisztikai bizonyítékokat! Például azt, hogy Kína és az iszlám országok nem, ill. alig használnak kálium műtrágyát. Nyilván nem is „sóznak” a patkányméreg hatású kálisóval. Ezért nemzőképesek. Lásd: www.tejfalussy.com, 8., 10. és 18. és 61. videó, és 1., 58., 101, 102. és 103. Email-könyvek, és GTS-Antirandom és MEHNAM rovatok. A hazai ügyészségek és bíróságok és a köztársasági elnökök is rágalmaznak a kiderítéséért, semmibe veszik a bűnügyi bizonyítékokat, s a Magyar (?) Orvosi Kamara vezetése, s a szakminiszterek is. Kínában kevésbé egészségrontó ételmérgezésért is főbelőtték az elkövetőket! Nem csak minket irtanak kálisóval, hanem valamennyi nem keleti népet!
Szóljon a Tízszerező Önvédelmi Rendszer (TÖR) keretében mindenki legalább 10 magyarnak, hogy a Ringer infúziós oldat víz, konyhasó és kálium dózisai étkezési alkalmazása az egyéni védekezési lehetőség, s hogy házilagos átpárlással (desztillálással) lehet megbízhatóan megtisztítani az ivóvizet a vírusoktól és mezőgazdasági növénytermesztéshez használt mérgektől. A zsidók mindig is tudták, hogy a tiszta desztillált víztől és a konyhasóval jól sózott kenyértől lehet kigyógyulni a legtöbb betegségből! Lásd: 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2-26, valamint Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap. Valamennyi tudós, orvos, gyógyszerész, természetgyógyász, zsidó vagy egyéb lelkész, amelyik ezeket elhallgatja vagy szembehazudja, a fajirtó betelepülők szolgája! Közérdekű bejelentésként kapja: MTA elnök és ORFK. Bp. 2019.01.26. Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő, Ptk. megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő (Kód: TÖR-190126)


feladó:
András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy
címzett:
Lovász László MTA elnök
másolatot kap:
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat ;
peceli ;
;
Magyarok Világszövetsége elnök ;
András Schiffer ;
;
"P. Kozma Imre OH" ;
Lezsak Sandor
titkos másolat:
. . . .
dátum:
2019. jan. 26. 22:53
tárgy:
VALAMENNYI TESTÜLET ÉS PÁRT NÉPIRTÁST FOLYTAT, AMELYIK ELHALLGATJA

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások