20220701
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 január 28, szombat

Kik vagyunk? Nemzeti önazonosságunk zavaró tényezői

Szerző: Bognár József

A magyar nemzet ezer éve kívülről irányított, szellemi és erkölcsi értelemben egyaránt, amióta Vajk-István idegen segítséggel saját nemzete ellen fordult, idegen vallást, élet- és nemzetellenes erkölcsöt erőszakolt népére. A kitörési kísérleteket (Vata, Kun László) vagy kegyetlenül leverték, vagy királygyilkosságokat követtek el. A magyar nemzetet tehát ezer éve idegen célok szolgálatába állították. Azóta is ezt az utat járjuk. Legyen az kereszténység, liberalizmus, kommunizmus, globalizmus – bármi jó, csak ne a magyar érdek szerint legyen.

 Ez a nemzeti eltájolás mindig a legkülönfélébb eszközökkel történt. A Vérszerződést megszegő Vajk-István legyilkoltatta a vele szembeszegülő, a magyar törvényeket, jogot, a nemzet érdekeit védő törzs- és nemzetségfőket. Elvette földjeiket. Idegen, magyarul sem értő keresztény papok tulajdonába adta. Az egykor szabad magyarokat jobbágysorba taszította, robotra, dézsma fizetésére kényszerítette. Szellemi elitünket (táltosok stb.), írott kultúránkat irtotta. Nyelvünk hivatalos használatát is megtiltotta, egészen 1844-ig tartó hatállyal. A nemzetet teljesen kiszolgáltatta a katolikus egyháznak. Gondoljunk arra, hogy egészen a reformáció koráig például tilos volt magyar nyelven írni, oktatni. Ötszáz év teljes sötétség! A kereszténység kultúrairtásához képest a kommunista szellemi terror tiszta kéjutazás.

A felvilágosodás aztán újabb rést ütött e keresztény totalitarizmuson, mindenekelőtt Bessenyei György révén. Keveseknek tűnik föl, de minden nyomás és konformizmus ellenére legnagyobb íróink műveiben ennek ellenére nyoma sincs a kereszténységnek. Elég csak Csokonai Vitéz Mihályra, Petőfi Sándorra, Arany Jánosra, Vörösmarty Mihályra vagy Katona Józsefre gondolni. Nem szálltak ugyan nyíltan szembe a kereszténységgel (nem lévén mártíralkatok, mint a keresztény megszállottak, nyilván nem akarták életüket, testi épségüket kockáztatni - H.T. megj.), de megmutatták, hogy semmi szükség erre a karakterünktől oly távoli, beteg világnézetre, nélküle teljesebb és igazabb a magyar élet. De a klerikalizmus ereje egészen 1945-ig nagyon jelentős maradt „Mária országában”.

Az elmúlt húsz évben elsősorban gazdasági eszközökkel, választási csalásokkal, a média birtoklásával törik meg a nemzetet. A nemzet ellen pedig teljes az egyetértés a parlamenti pártok között. A kommunizmus egyetlen pozitív tette, a keresztény egyházak megzabolázása, mára a múlté. Ismét egyre agresszívebbek, követelőzőbbek a papok. Mindenekelőtt az „erkölcs” nevében lépnek fel. Miközben eszükben sincs azzal elszámolni, hogy főpapjaik zöme a Kádár-rendszer ügynöke volt. Mert az „belügy”, mondják azok, akiknek „joguk” van közéletieskedni. A keresztény papok ma is kisajátítanák maguknak a morált, mintha beteg erkölcsi tanításaik mindenek felett állnának, és nélkülözhetetlenek lennének. Az erkölccsel azonosítják magukat. És sokan tudatlanságból hisznek is nekik. A velejéig korrupt, szintén idegen érdekeltségű politikai hatalommal összefogtak ismét a nemzet ellen. Így kéz a kézben élősködnek rajtunk.

A XX. század elején kiváló magyarok turáni múltunk kutatására társaságba tömörültek, amelynek egyik hajtásaként alakult meg az ezerkilencszázharmincas években a turáni egyistenhívők egyháza Bencsi Zoltán vezetésével. Olyan később híressé vált tagokkal, mint Magyar Adorján, Nagy Sándor Kászon, Szörényi Gyula, Virrasztó Koppány, Fehér Ferenc, Gaál Lajos vagy a később az emigrációban méltán nagy nevet szerző – akkor még gyermek – Homonnay Ottó János. Több éven át Turáni roham címmel jelent meg lapjuk. De jól mutatja az akkori hatalom, a manapság az ún. nemzeti oldalon felmagasztalt Horthy-rendszer nemzetellenességét, hogy e közösséget sohasem ismerték el, mindig csendőrök zaklatták összejöveteleiket. Két, általuk 1935-ben emelt építmény ma is látható. Egyik legnagyobb királyunk, Attila mellszobra ma is Sopronban van. 1951-es elásása után 1991-ben ismét előkerült, helyreállították. Az óbudai hegyen Atilla, Árpád és Koppány tiszteletére állított torony szintén áll még, ha némileg romos állapotban is. Magántulajdonban van. Még meg lehetne menteni. A második világháború idején az akkor már több mint tízezer tagot számláló egyház férfi tagjait munkaszolgálatra (!) hívták be, mint politikailag megbízhatatlanokat – e valódi magyarokat. Sokan közülük elpusztultak Ukrajnában. A közösség maradékát 1945 után felszámolták.

A kommunizmus idején az emigrációban tűnt fel egy kis remény a nemzet tudatosodására. Torontóban ugyanis az 1970-es évek elején Homonnay Ottó János körül egy több száz fős közösség jött létre, Magyar Egyház (Hungarian Church) néven, korai halála (1979) miatt azonban e kis csoport szétesett. Könyvei (A rideg valóság, Ezer éves haláltusa) szerencsére megmaradtak. Itt azonban meg kell említeni Páll János és Darvasi László nevét is, akik lelkesedésükkel, írásaikkal igyekeztek továbbvinni Homonnay örökségét.

Miben vagyunk mások, mi, igaz magyarok, mint a monoteista-totalitárius ideológiák (kereszténység, iszlám, kommunizmus, liberalizmus) képviselői? Elsősorban abban, hogy nem hiszünk egyetlen igazság létezésében. Igazságok vannak, nem egy igazság. Éppen ezért nem kívánunk senkit sem meggyőzni. Nincs eredendő bűn. Ez csak a bugyuta bibliaírók agyszüleménye. Minden ember bűntelenül születik. Ostobaság hinni, hogy Ádám és Éva miatt kell bűnhődnie utólag mindenkinek. Éppen ezért nincs is értelme a megváltásnak. Nem létező bűntől minek az embert megváltani. Káros a bűntudat a lelki egészségre is. Ez csak idegen illetve hatalmi érdeket szolgálhat, tehát ellentétes az emberi szabadsággal. A földi élet tudomásunk szerint az egyetlen. Itt kell boldogulni, nem a kétes túlvilágon. Templomot pedig nem építünk, mert a természetnél nincs szebb templom. Őseink ligetekben, forrásoknál áldoztak őseiknek. Elutasítunk mindenfajta önsanyargatást, önmegalázást is. A világmindenség (a kozmosz) egy rendezett, önmagában logikus és elégséges entitás. Rajta kívül semmi sincs, legalábbis nem tudunk róla. Az antik istenek is e világban éltek, miként őseink is, nem azon kívül. Őket tiszteljük, és nem egy steril, világtól elrugaszkodott valamit. Az antik istenek szerepe még abból állt, hogy beteljesítsék a kozmosz törvényeit, nem úgy, mint a „mennyországban”, a „paradicsomban” levő „egy isten”, aki ezen a világon kívül áll és onnan erőlteti ránk az akaratát.

E monoteizmus szekularizált formái, de lényegüket tekintve ugyanolyan károsak a liberalizmus illetve a kommunizmus. Meg kell szabadítani gondolkodásunkat minden „univerzáliától”, a nem létező ún. egyetemes eszméktől, melyek megzavarják a tisztánlátást. Mert nincs emberiség, csak konkrét ember, nincs jóság, csak jó vagy kevésbé jó ember, vagy jó cselekedet. De nem létezik az egyetemes gonosz se. Csak gonosz egyének vagy tettek vannak. A monoteizmus találta ki a vallásháborút. Azóta gyilkolnak embereket vallási, lelkiismereti, világnézeti okokból. A monoteizmus ismertette meg a világgal az eretnek, a pogány, a hitetlen, a dogma, az inkvizíció stb. fogalmakat. A monoteizmus nevében pusztítottak el már számtalan kultúrát, mérhetetlen számú embert, egész népeket.
A világon mindenféle természeti erők, emberek működnek és fejtenek ki mindenféle hatásokat.

Meg kell tanulnunk történelmünket, múltunkat, jelenünket, esetleges jövőnket, de mindennapi életünket is saját érdekeink szerint nézni. Elpusztított magyar mitológiánkról sajnos alig tudunk valamit, ezért burjánzik a sok ostobaság. Mindössze egy hitelesnek látszó istennév (Babba) maradt fenn belőle, amit persze a katolikus egyház régi szokása szerint kisajátított és ezzel meghamisított. Egy igazi „szépségből”, egy a szó legtisztább, legjobb értelmében vett tündérből vagy boszorkányból, a szerelem szimbólumából, talán egy magyar Vénuszból egy aszexuális, egykét nevelő, szüzességével kérkedő antinőt kreált. (Kiemelés szerk.)

Köszönjük. De ennek a gyümölcséből nem kérünk.

Forrás: http://www.antidogma.hu/node/3316

Megnyitva 3038 alkalommal

Hozzászólás   

#12 itt is van 2012-01-31 19:15
Idézet - Tengezin:
Idézet - TellWili:

Egy linket én is adnék:

www.magtudin.org/Magyar%20Vallas.htm


Köszönöm, tetszett. Kár, hogy a talmudot csupa negybetűvel írják benne.Ez itt is olvasható magyarmegmaradasert.hu/.../1790-magyar-vall%C3%A1s
#11 Tengezin 2012-01-31 13:51
Idézet - TellWili:

Egy linket én is adnék:

www.magtudin.org/Magyar%20Vallas.htm


Köszönöm, tetszett. Kár, hogy a talmudot csupa negybetűvel írják benne.
#10 TellWili 2012-01-31 12:55
Kedves Tengiz !
Igen, ez az általad is hivatkozott rész bizonyos Albert Pike nek tulajdonított elmélet,( a névre már nem emlékeztem ) így név nélkül írtam le a tartalom egy részét.
Hogy miért veszi körül jéghegy szívünket ?
A mindennapi életben olyan nagy erővel rontanak ránk az idegenek, érvényt juttatnak lelkünknek jólesőtől IDEGEN SZOKÁSJOGNAK , hogy beállt a "tanult tehetetlenség" állapota (talán a prozelitákhoz hasonlóan ).
Nincs tehát megelőlegezett bizalom a többségben, sem remény,hiszen évszázadok óta a fellángolások mind kialtattattak.
Ezért lenne SÜRGŐS FELEVENITENI ősi hagyományunkat egyénként példát mutatva bátorítást adni egymásnak és a közhatalomtól elkezdeni a Szent Korona tan megismertetését, tanítását, majd érvényesítésére áttérni.
EZ AZ, amitől az EU vezető rétege és itteni kiszolgálói igazán félnek és szuverenitásunkat semmibe véve ezért indít ellenünk zsigeri támadást.a véleményhatalom is.
Egy linket én is adnék:

www.magtudin.org/Magyar%20Vallas.htm
#9 Tengezin 2012-01-31 11:12
Kedves TellWili,

Bocs, hogy belekotyogok, de nagyon érdekes témát feszegetsz, több dolog is eszembe jutott róla.

1. Ezen a linke hunicillin.freeblog.hu/archives/2009/07/12/Jeghegy/ a III. VH-ról szóló részben (amelyet a levél tanusága szerint már a XIX szd közepén megterveztek) le van írva, hogyan tervezik a végső csapást a kereszténységre mérni.

2. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy egyházakban vagy hasonló kategóriákban kellene gondolkodni. Mind a magyarok ősi szeretetvallása, mind Jézus tanításai azt mondják, hogy nincs szükség közvetítő rétegre az ember és Isten között.

3. Amit én inkább hiányolok, az a szeretett-tetteknek az egymás segítésében történő megnyilvánulása. Vegyük a bünőzőket, a különböző mo-i kisebbségeket: összefognak, közösségbe szerveződnek, segítik egymást. És a szeretőszívű magyarok? Ülnek a számítógép előtt és elolvassák, hány ember fagyott meg, hányan vertek agyon és hány honfitársunk lett öngyilkos aznap.

Ha egy közösségnek nincs hite, vagy van, de nem nyilvánul meg cselekedetekben, akkor fel fogja váltani egy másik csoport, amely rendelkezik ezekkel az erényekkel.
#8 TellWili 2012-01-31 09:47
Kedves Gabesz !
A cikk nekem is tetszik, ugyanakkor emlékszem - és aggódom - mit írt az egyik szabadkőműves vezér anno, miszerint ördögi tervük része, hogy ha majd a keresztények ráismernek egyházban való csalódottságukra, mennyire meg lesznek zavarodva és akkor jön el az ördög ideje...
Szóval abból indulok ki, hogy az új egyházzá szerveződés talán sokkal nehezebb, mint a régi irányát megfordítani.
Szerintem nincs abban teljesen igaza a cikk írójának, hogy a NyugatEU országai a mai időkre kialakult RK tanokban ismertek volna magukra, hiszen emlékezzünk, kikből épült fel az új Amerika , a mára már nyilvánvalóan judeokeresztény állam ?
Szerintem pontosan azokból, akiknek az európai értékek korlátai szűknek bizonyultak és "több szabadságra vágytak" .
EURÓPÁT sokáig méltatták is erkölcsössége miatt (persze ez is relatív) , majd amikor az ottani gazemberségből is elege lett a lakosságnak, kénytelenek lettek szigorító törvényeket hozni: ezt követően jöttek vissza liberális köntösben azok, akik tényleg nem rendelkeznek keresztény gyökerekkel és vették át a hatalmat EURÓPA ,sőt az európai egyházak felett.
Emlékezetem szerint II.János Pál ki is fejtette, hogy egyháza nem teljesen követi Jézus tanait...
Nos ebbe a meglátásba kapaszkodva és az utat vissza fordítatva talán nem széledne szét a milliárdos lélekszámú, de feltehetően többségében tényleg csalódott nyáj.
Ti hogy látjátok ?
#7 Gabesz 2012-01-31 07:06
Tisztelt olvasók és Bognár úr, erről mi a véleményetek? Istvánról. bit.ly/vwIH3q

köszönöm
+2 #6 Laci 2012-01-30 16:41
Idézet:
"A földi élet tudomásunk szerint az egyetlen. Itt kell boldogulni, nem a kétes túlvilágon."

- Létünk hármassága szellem-lélek-test. Ebből mára a materializmus elvette a lelket, a szellemet pedig elcserélte a tudatra és anyagi testünk egy részéhez, az agyunkhoz kapcsolta. Mivel a lélek nehezen azonosítható az anyag vizsgálati módszereivel, a szellem pedig tudat néven porló testünkhöz rendeltetett, ezért immár semmi akadálya nem volt annak, hogy a hármasság által alkotott egységet megbontva, a két megfoghatatlant elrejtve tudatunk elől, létünk minden vonatkozását anyagi testünkhöz kapcsolva kijelenthessék: Idézet:
Itt kell boldogulni, nem a másvilágon.
Először persze megalkották a másvilágot, hogy azért ne a semmibe kelljen távoznunk, ottani létünket a HIT ingoványos mezejére száműzték, majd szép lassan meggyőztek bennünket arról, hogy onnan még senki nem jött vissza. Pedig a másvilág csak annyiban más, hogy legtöbbünk nem érzékeli, mivel érzékeink eltompultak. Ugyanis az érzékelés is a szellem tevékenysége, gondoljunk csak a kábítószeresek hallucinációira. Nem véletlenul hívják ezeket tudatmódosítónak. Azt látjuk, amiről fogalmunk, belső képünk van. Amiről nincs elképzelésünk, azt nem látjuk. De az újszülöttek és kisgyermekek kb. 5 éves korukig látnak. Esetenként emlékeznek előző életük egyes eseményeire, felismerik rokonaikat, ha vissza születnek családjukba. Azonban környezete, civilizációnk mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb elfelejtse ezeket a 'butaságokat'.

Tehát hármasságunkból szellemünk léte örökös, csak testünket és lelkünket érinti az elmúlás, bár a lélek túléli a testet. Ezért helyesebb újjászületésről beszélni, nem pedig feltámadásról, amint azt Rekabea is megfogalmazta. Szellemünk pedig szabadon hozzáfér előző tapasztalatainak tanulságaihoz, hajdani érzelmeihez, vágyaihoz.

Nagyon nem mindegy, hogy gondolkodásunkat egyetlen földi létre kondícionálják, vagy összhangban a kozmoszra irányuló kinyilvánított figyelemmel, a kozmosz törvényeinek követésével, beemeljük végre lelkünket és szellemünket is létünk szent hármasságába. Ugyanis ez is szent hármasság, amelynek felismerése és helyes alkalmazása által mindannyiunkban megnyilvánulhat a Teremtő képessége. Persze ezt sokan nem akarják, hogy megvalósuljon, mert az hatalmuk végét jelenthetné.

Mára a materialista tudomány úttörő gondolkodói is eljutottak annak felismeréséig, hogy a világ szellemi természetű. Pont az ember maradna ki ebből a buliból?
#5 TellWili 2012-01-30 15:19
Igen, újraolvasva a cikkben írnak a papság megzabolázásáról, így kérlek ne haragudj, figyelmetlenségemért...
Nagy dilemma ez kedves Rekabea, hiszen nem másról van itt szó, hanem arról, hogy az eszmeiséggel hivatásszerűen foglalkozók miként tarthatják fenn anyagi lényüket ( példa inkább a budhisták között gyakoribb,ahol nem dívik a hadonizálás).

A papság is foglalkozás lett és sajnos nem működnek olyan csatornák, ahol az egyes embercsoportok saját igényeik és az egyetemes természeti elveknek megfelelő papot,tanítót,orvost stb. nevelhetnének ki a saját finanszírozásukban,ezért azt kapjuk, amit a finanszírozók akarnak, mi pedig annyiban vagyunk hibásak, hogy elfogadjuk amit kapunk.

A világhatalomért versengő körök élbolyába (így Vatikán is egy közülük) - addig, amíg nem leszünk képesek ellenállni és megfordítani a kontraszelekció irányát - csak olyanok maradnak meg és képesek önfenntartóvá, saját védelmükre képessé válni, amelyek "kaszálnak" mások legelőin,elnyomva,félrevezetve a jogosultakat.
#4 rekabea 2012-01-30 14:26
Kedves TellWilli,
azért nem találsz semmit, mert a papságról egy árva kukkot sem irtam.- Mivel a zsidó-keresztény egyház papjai mind hazugok. - Ezen egyházak alaphazugsága, Jézus zsidó származása. - Ezek a hazug papok viszik az emberiséget a pusztulásba. - Ha mondott ilyet Jézus, akkor biztosan a Mennyei Atyára gondolt, mint kiályra, nem pedig földi embernyúzó királyokra és kiválasztott népekre.
#3 TellWili 2012-01-30 10:17
Nos,ezt nem értem hogy lehet !
Írásod, a papság megzabolázásával kapcsolatos része eltűnt ?

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások