20230604
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 október 21, szerda

Magyar Nemzeti Minimum

Szerző:

Amíg nem stabilizálódik a helyzet és nem lesz Felelős Nemzeti Kormánya Magyarországnak, addig még a fenti pontokon túl nagyon sok mindent helyre kell tenni, pl. a bevándorlások azonnali felfüggesztését, egészségügy, mezőgazdaság, oktatás tönkretételének leállítását, az adókulcsok optimalizálását, a megszorítások leállítását.

 Magyar Nemzeti Minimum

Elkezdődött a nemzeti szervezetek szinkronizálása, szebb szóval szinergiára van szükség! Szakértők segítségével összeállt egy 12 pontból álló követelményrendszer, nevezzük Magyar Nemzeti Minimumnak.
Tisztázni kell, hogy kik azok a képviselő személyek, és szervezetek (akár pártok), akik egyetértenek ezzel, akikkel egységesen ezen a 12 pont mentén haladva, tovább lehet lépni a magyar nemzet megmentésének érdekében. Az alapvető kérdésekben kell minden magyarnak megegyezni!

Mit kíván a magyar nemzet 2009-ben?

1. Új Alkotmányt, Alaptörvényt! Szükség van az 1949-es kommunista alkotmánnyal jogfolytonos jelenlegi ideiglenes alkotmány azonnali felfüggesztésére és a MAGYAR TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNY VISSZAÁLLÍTÁSÁRA A SZENT KORONA JOGÁLLÁSA ALAPJÁN! Ezzel összefüggésben alkotmányozó nemzetgyűlés összehívására és nemzeti jellegű alaptörvény kidolgozására, majd népszavazásra bocsátására.

2. Az „elit” átvilágítását! Szükség van a kormánytagok és minden parlamenti párt vezetőségének, bizottságoknak, államtitkároknak, valamint az állami hivatalok, bíróságok, ügyészségek, rendőrség, NBH, stb. vezetőségének teljes körű átvilágítására – melynek többek között ki kell terjednie (adott esetben az országhatáron túlnyúlóan is) a gazdasági kötődésekre, cégekben való részvételre, vagyoni helyzetre, külföldi bankszámlákra, kettős állampolgárságra, off-shore cégekre, ügyletekre stb.. Az átvilágítást teljes körű civil felügyelettel, ellenőrzéssel kell végezni!

3. Ügynöklisták, titkosítások nyilvánossá tételét! Szükség van a kommunizmus ügynöklistájának (különböző állambiztonsági hivatalok listáinak), az ÁVH tagjainak és utódainak nyilvánosságra hozatalára, valamint a Magyarországon tevékenykedő külföldi titkosszolgálatok felderítésére (CIA, Mossad, KGB, FSZB, stb.)! Az eddigi közszereplőket érintő (pl. a 2006-os őszi eseményekkel, vagy a védőoltással kapcsolatos) titkosításokat fel kell oldani és nyilvánossá kell tenni! Csak hadügyi titkosíthatóság fogadható el, az is csak indokolt esetben!

4. Privatizáció visszamenőleges felülvizsgálatát, a nemzeti vagyon fokozott védelmét! Régi jogelv, hogy tulajdont szerezni csak tulajdonostól lehet!
Ennek függvényében a köztulajdont privatizáló kormányok és intézményrendszerük nem volt tulajdonosai a nemzeti vagyonnak! Szükség van az elmúlt 20 év privatizációs és a nemzet tájékoztatása nélkül kötött nemzetközi szerződéseinek (NATO, Lisszaboni, Velseni, IMF, stb.) nyilvánosságra hozatalára, felülvizsgálatára, ezzel összefüggésben az összes állami vagyonkezelő átvilágítására visszamenőlegesen! Meg kell akadályozni, hogy külföldi tulajdonba kerüljön a magyar föld 2011-től kezdődően (földmoratórium véglegesítése), ne lehessen a még meglévő állami kezelésű nemzeti vagyon részét képező légteret, földvagyont (erdők, mezők, termőterületek, stb.) és föld alatti vagyont (ivóvízkészletek, gázmezők, ásványlelőhelyek, gyógyvízkészletek stb.) értékesíteni!

5. Visszahívhatóságot, civil kontrollt! Szükség van a képviselők visszahívhatósági rendszerének kialakítására, valamint a két kamarás országgyűlés visszaállítására, felsőházban a történelmi keresztény egyházakkal és a civil, önkormányzati szférával. Szükség van a képviselők mentelmi jogainak, tevékenységeinek és tiszteletdíjainak felfüggesztésére úgy polgári, mint bűntető ügyeik tisztázásáig! Elmarasztaló bírói ítélet esetén a képviselő automatikusan visszahívhatóvá váljon! Mindennemű költségtérítés azonnali megszűntetése! Kettős állampolgár a közszférában
vezető beosztást nem tölthet be, (kivéve, egyedi elbírálás alapján)! Ha az állampolgár nem magyar származású, akkor magyar képviselő sem lehet nemzetbiztonsági okokból, csak kisebbségi önkormányzatnál!
6. Államadósság felülvizsgálatát, helyi pénz függetlenítését! Szükség van az államadósság újratárgyalására, valóságtartamának felülvizsgálatára (hányszor fizettük már vissza, kik és miért kötötték a szerződéseket, hitelfelhasználás tényleges egyenlege, stb.,), valamint a Wall Street-től független helyi pénz bevezetésére (egyelőre párhuzamosan a forinttal)! Vissza kell venni a pénzkibocsátás jogát a magánbank jellegű MNB-től és állami közfeladattá kell tenni, valamint felül kell vizsgálni a jelenlegi IMF szerződést!

7. Állampolgárságot minden magyarnak! Szükség van a Trianon miatt elszakított területen élők, valamint a volt kommunista diktatúra miatt, politikai okokból Nyugatra menekült magyarok azonnali, szavazati joggal is felruházott magyar állampolgárságának soron kívüli megadására, valamint az autonómia kiharcolására az EU-tól, legalább Erdélyben, Szlovákiában, és Szerbiában (addig nem szabad megszavazni az EU-tagságukat)! Továbbá felül kell vizsgálni az 1990-től szerzett, nem az előző két kategóriába tartozók magyar állampolgárságának jogszerűségét!

8. Multik tisztességtelen mértékű támogatásának megszüntetését! Szükség van a multinacionális cégekkel egyenértékű, de inkább előnyösebb gazdasági és működési feltételek (adózás, támogatás) kialakítására a magyar kis- és középvállalkozások tekintetében, valamint a multinacionális vállalatoknál a munkavállalói érdekvédelem (szakszervezet) létrehozására, érvényesítésére!

9. Bankok törvényi szabályozását! Szükség van a külföldi tulajdonban lévő magyarországi leánybankok egyeduralmának megszüntetésére, működésüknek törvényi szabályozására, mely többek között rendelkezzen a kilakoltatások tilalmáról, az egyoldalú szerződésmódosítások tiltásáról, stb.! Szükség van egy 100%-osan magyar bank létesítésére és a magyar munkabérek oda utalására. Idegen bankok nem kaphatnak magyar közpénzt a működésükhöz! A banki tartalékráta 100%-ra emelését kell bevezetni, a bank ne adhasson nagyobb hitelt virtuális módon, mint amekkora fedezet rendelkezésére áll!

10. Magyar Energetikát! Szükség van a független magyar energetikai rendszer megalkotására, állami támogatására, magyar energiapolitikára, különös tekintettel Magyarország geopolitikai helyzetére, kiváló földrajzi és geológiai adottságaira (napfény, geotermikus energia, gázmezők, stb.), valamint kitűnő szakemberi hátterére!

11. Nemzetvédelem kialakítását!
- Honvédelem: minimum 50 000 fős magyar hadsereg megalakítása, korlátozott létszámú katonai vezetéssel, fél éves kötelező sorkatonai szolgálattal! Állampolgári szintű, kötelező fegyverismereti, honvédelmi oktatás biztosítása! A tanyavilágban csendőrség, a településeken rendőrség, nemzetőrség megalakítása! Külföldi katonák menjenek haza, a magyar katonákat hívják vissza a Közel-keletről!
- Kultúra védelme: a magyar nyelv, nemzeti és történelmi jelképeink védelme, magyar-gyalázó médiák felelősségre vonása, stb.
- Történelmi kérdések, hamisítások (finnugorizmus) tisztázása, őstörténeti kutatóintézet felállítása, trianoni „békeszerződés” (nemzetgyilkossági kísérlet!) és Magyarország mindkét világháborúba való belépésének körülményeinek tisztázása, az 1956-os és a 2006-os provokatív események tisztázása!
- Kárpát-medencei gazdasági unió létrehozása, szövetkezve a határon kívül élő magyar közösségekkel!
- Mostantól a felesleges és szándékos életek kioltásának és tönkretételének a lehető legteljesebb mértékű megakadályozása, teljes felelősségvállalással! Az abortusz megtiltása, az élet védelme!

12. EU-s kapcsolatok felülvizsgálatát! Amennyiben a fenti törekvéseink bármelyikében, illetve a nemzeti önrendelkezésünk, megtisztulásunk, valódi rendszerváltásunk bármely területén is akadályoz a globális, liberális nagytőkét kiszolgáló bürokratikus EU, akkor fel kell bontani a lisszaboni szerződést, és ki kell lépni az Európai Unióból, illetve a NATO-ból! Létre kell hozni a gazdasági és kulturális együttműködést a keleti nemzetállamokkal, testvérnépeinkkel.

Rövidre szedve a pontokat, hogy látszódjon az egész nemzetstratégia:

1. Új Alaptörvény a történelmi Alkotmányunk alapján
2. Az „elit” átvilágítása
3. Ügynöklista, titkosítások nyilvánossá tétele
4. Privatizáció, nemzetközi szerződések visszamenőleges felülvizsgálata,
a nemzeti vagyon fokozott védelme
5. Visszahívhatóság, civil kontroll
6. Államadósság, helyi pénz
7. Állampolgárság minden magyarnak
8. Multik tisztességtelen mértékű támogatásának megszüntetése
9. Bankok törvényi szabályozása
10. Magyar energetika
11. Nemzetvédelem kialakítása
12. EU- s kapcsolatok felülvizsgálata

Fentiekben található a magyar nemzet problémáinak alapvető gyökere (történelmi kérdésekkel együtt kezelendő az egész kialakult helyzet minimum 1867-től kezdődően!).
Ha mindezekkel egyet tud érteni minden nemzeti civil szervezet és a magyarságért tenni akaró személy, akkor e közös sorvezető mentén, ezt a fő csapásirányt követve, kitűzve a zászlóra egységesen tud fellépni a maffiakormánnyal és álellenzékkel – tehát a hazaáruló politikai elittel - szemben.
Fel kell számolni a posztkommunista „vörös polipot” mely a globális pénzelitek helyi neoliberális ügynökeivel szövetkezve tökéletesen behálózta Magyarország teljes intézményrendszerét.
Az elmúlt 20 év közszereplőinek elszámoltatása is csak a fenti pontok ismeretében lehetséges!

Tekinthetjük ezt választási programnak is, csak most nem egy párt diktálja az elképzeléseit, és a nép választ, hanem a nemzet adja meg a gyökeres, radikális változást sürgető igényeit és arra szavaz, azt támogatja, aki ezt vállalja, képviseli!

Amíg nem stabilizálódik a helyzet és nem lesz Felelős Nemzeti Kormánya Magyarországnak, addig még a fenti pontokon túl nagyon sok mindent helyre kell tenni, pl. a bevándorlások azonnali felfüggesztését, egészségügy, mezőgazdaság, oktatás tönkretételének leállítását, az adókulcsok optimalizálását, a megszorítások leállítását. Rendezni kell a cigánykérdést (pl. csendőrség felállításával), segélykérdést (segélyt csak közmunkáért, gyerekek után adókedvezmény!), nyugdíjkérdést, szakszervezetek követeléseit, olajügyek feltárását, ingatlan panamák (kaszinó koncessziók, stb.) feltárását, stb., de a leglényegesebb pontokkal kell elindulni, melyek megoldása magával vonzhatja a többi problémás terület helyreállítását is!

2009. október 20.

Forrás: http://postaimre.songofwhitefalcon.com/news.php?extend.321

Beküldte R. Zsuzsanna


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 2418 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások