20230203
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2008 augusztus 19, kedd

A világelit végső céljai

Szerző: Ismeretlen

Kérem ne hagyják magukat manipulálni, megtéveszteni, gondolkodjanak!

Tegyék fel önmaguknak a kérdést, hogy sikeresen összeesküdhet-e egyetlen egy emberi faj, egy nemzet a világ összes többi nemzete, állama ellen, úgy hogy nem használ fel minden fajta és nemzetiségű embert terveik végrehajtásában? Amennyiben csak a saját fajukhoz tartozókat használnák, akkor mindenhol ellenállásba ütköznének, ellenségként, idegenként kezelnék őket mindenhol a világon, ezért tehát vesztegetések és más módszerek által mindenütt meg kell venniük azokat az embereket akik eléggé intelligensek, kapzsiak, becsvágyóak, gátlástalanok és akiket a helyiek nem tekintenek ellenségnek, idegennek mivel közülük való és nem tudják róla, hogy árulóvá vált! Ebből természetesen következik, hogy a világon mindenkit, még a legjobban gyűlölt ellenségnek a fajtáját is felhasználják, amennyiben céljaik elérése érdekében hatékonyan fel tudják használni. Csak át kellene lapozni egy pár könyvet, mely a szabadkőművesek és illuminátusok jelvényeit és ceremóniáit mutatja be, ismerteti, és akkor hamar rádöbbennének, hogy azok majdnem kizárólag egy nemzethez kötődnek.

De ha nem akarnak ilyen könyveket olvasni, akkor figyeljék meg, hogy melyik az az egyetlen nemzet a világon, melynek legfőbbképpen az elit rétege majdnem mindenhol a világon különleges bánásmódban részesül, melyik nemzet, faj nevét nem lehet rossz színben feltüntetni főképpen a nyugati világrészben, anélkül hogy rasszista címkével meg ne bélyegeznének a kezükben levő sajtó orgánumok által, és akik most már törvények által, próbálják fékezni az ébredő tömegeket, hogy a gyalázatos és elképesztően sátáni tetteikről, ne lehessen beszélni. Ez a nemzet büntetlenül sértheti meg az ENSZ-határozatokat, emberi jogokat, de nem kell félniük attól, hogy az amerikai vagy az ENSZ-csapatok szét fogják bombázni őket, mert tudják, hogy a világelit piramisának a csúcsán csak a saját fajtájukhoz tartozók gyakorolják a hatalmat.

Jelen korunkban folyamatosan elemezni kell minden eseményt, hogy a színfalak mögé lássunk. Ha nem így teszünk, hamarosan mindenki el fogja hinni, hogy a mesterségesen kreált terroristák miatt, mindenkinek a szabadságát oly mértékben kell korlátozni, hogy azt még egy fasiszta, náci diktátor is megirigyelhetné. Észrevették mostanában, hogy megszaporodtak az utcán levő rendőrök? Vajon egy rendőrállam felé tartunk? Ha igen, akkor miért, ha ez nem az új világrend bevezetéséhez szükséges előkészületeknek az egyik kulcsfontosságú fázisa?
Sokan azt gondolják, hogy a hozzám hasonló emberek lököttek, paranoiásak, skizofrének vagy nagyzási hóbortban szenvednek.

Nem kétlem, hogy sok ember, aki a titkosszolgálatok, rendőrség és más hatalmi ágakban dolgozik, alapvetően tisztességes és jó szándékú ember, de abban már erőteljesen kételkedem, hogy nincsenek folyamatosan félrevezetve. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, amikor a kommunista vagy hasonló ideológiák felé vonzódó embereket kritizálom, akkor soha sem az ideológiai irányultságuk, preferenciájuk miatt teszem ezt, hanem elsődlegesen azért mert vakok voltak és nem akartak tudomást venni arról, hogy az egész ideológia, melyet oly odaadóan és hűséggel kívántak szolgálni csak egy porhintés, egy álca, mely mögött közönséges gengszterek önző érdekeiknek és sötét céljaiknak megfelelően ártatlan embermilliók életét tették tönkre, milliókat gyilkoltak és végül felfedvén valódi céljukat, nemzeteket fosztottak, raboltak ki.

Nem a volt kommunisták között van-e a legtöbb milliárdos, megtollasodott gazember? Miképpen mondhatja akkor bárki is, hogy ezek a báránybőrbe bújt farkasok, valaha is a proletárok, a munkásosztály érdekeit szolgálták, ha végső soron azokat, akiknek az érdekeit kellett volna hogy képviseljék szabályosan kifosztották? Avagy nem azért emelkednek folyamatosan a víz, gáz, áram és egyéb szolgáltatásoknak meg termékeknek az árai, mert a kapitalisták vélt halálos ellenségei, a kommunisták, szocialisták fillérekért kiárusították a nemzet tulajdonát képező vállalatokat a kapitalistáknak, vagy saját maguk kaparintották meg a közvagyonnak jelentős részét? Már ha így van, akkor nem csaptak-e be, vezettek-e félre több évtizeden keresztül, amennyiben elhitted, hogy a vezető elvtársaid jó szándékú, egyenes emberek akik a proletárok érdekeit védik?

Sajnos ez a világelit hatalmának az elsődleges titka, a csalás, hazudozás, megtévesztés, álcázás. Amennyiben az emberek nem ébrednek fel és nem tanulnak meg józanul gondolkodni, melyhez mindig szükség van egy adag kételkedésre is, akkor szüntelenül csalódásból csalódásba fognak sodródni, melynek a csúcspontja egy totalitárius, zsarnoki világdiktatúrában fog kiteljesedni. A világelit számára a legveszedelmesebb dolgok közé tartozik, a tömegek józan gondolkodásának a képessége, ezért ezt minden eszközzel megpróbálják minimalizálni a szórakoztatóipar, média, kábítószerek és más eszközök által, melyeknek a lényege a figyelemelterelés, félrevezetés, álcázás, humán erőforrások egymással szembeni megosztása és természetesen az erkölcsi, morális értékek rombolása is. Akik a Hálózat számára dolgoznak, azoknak mindenképpen érdemes lenne elgondolkodni és megszívlelni azon tisztességes emberek figyelmeztetését, akik rádöbbentek, hogy tehetségüket, tisztességüket, hűségüket és odaadásukat sötét célok érdekében használták.

Terjedelmi okból, csak Mark Phillips, volt CIA ügynök Cathy O'Brien-el való esetének kiragadott momentumait vázolom fel:

Amikor a Védelmi Minisztériumnak dolgoztam, egy MK-Ultra-ként ismert tervben, mely egyenértékű volt Adolf Hitler egyik tervével, melyet Himmler-re bízott.... semmit sem láttam abból amiről Cathy O'Brien beszámolt. Semmiféle visszaélést nem észleltem. Amit a börtönökben és az elmegyógyintézetekben láttam, azok olyan emberek voltak akiknek esélyük volt, hogy az életük és elméjük felépüljön. Olyan dolgokat láttam, melyek nagyon jótékonynak tűntek. És én valójában hittem abban amit láttam..... mivel láttam valójában felépülő embereket, trauma használata nélkül....

Ismertem Heinrich Himmler-nek Adolph Hitler megbízásából végzet tanulmányait, és tudom, hogy Hitler egy újfajta, nagyon komoly emberfajt akart létrehozni, hogy különböző területeket ellenőrizzenek abból amit o, George Bush és Nero Az Új Világrendnek nevezett el..... Most az elmemanipuláció különböző formában jelenik meg..... Ezek után Mark Phillips beszámol arról, hogy a második világháború után, a Project Paperclip keretében miképpen repítettek át egy jó pár náci és fasiszta tudóst (kb.1000) Amerikába, hogy az Amerikai kormánynak dolgozzanak, az olyan tervekben mint a már említet MK-ULTRA, és világosan rámutat arra, hogy saját maga is érintve volt ezekben az ügyekben, de fogalma sem volt, hogy valójában mi folyik a háttérben, mivel mindig csak a minimális információkat kapta kézhez és a legtöbb ügynök azt sem tudja, hogy milyen cél érdekében dolgozik. Említést tesz továbbá az elektronikus elmemanipulációs eszközökről is és elmagyarázza, hogy ezek mennyire károsak a gondolkodásra. Mark Phillips elmagyarázza, hogy amikor a „Trance Formation of America” című könyvüket (mely Cathy O'Brien szörnyű, kegyetlen életének az önéletrajza, akit démoni kísérletekben egyszerű rabszolgaként és élvezeti cikként használtak Amerika közismert politikusai, szenátorai) kinyomtatták, 27.000 dokumentum volt a birtokukban, és most már több mint három tonna iratanyaggal rendelkeznek.

Apropó, önök közül hányan hiszik el, hogy a CIA a világ legnagyobb kábítószer forgalmazója (kérdezte a közönségtől, felemelt kezével jelezve az igenlő válaszát, amit a közönség nagyobb része is megtett). Így vált a hazánk a világ legnagyobb kábítószer kereskedőjévé. Amikor kiszabadítottam (Cathy O'Brien-t a CIA markából) 1988. február 8.-án nem tudta, hogy hívják, hány éves vagy hogy hol van. Az MK-Ultra azért lett létrehozva, hogy kifejlessze a tökéletes katonát, a tökéletes ügynököt (azaz olyan agymosott embereket, akiknek a lelkiismerete nulla és ezért könnyen irányíthatóak). A könyvükből a következő idézet is világossá teszi, milyen sötét terveket agyaltak ki, akik a hátérben az Új Világrendet tervezgetik:
"Byrd azzal indokolta az agykontrol technikák kegyetlenségeit, hogy ezen eszközök által lökést adnak az ember gyorsított evolúciójához, a neo-náci elveknek megfelelően. Azzal indokolta az emberiség vallásának a manipulációját (ma egyebek között tudatosan rombolják a valójában még hívő egyének hitét és hígítják az alapvető erkölcsi tantételeket is), hogy azok a megjövendölt világbékéhez vezetnek az egyetlen rendelkezésre álló eszköz, azaz a teljes elmeirányítás által. (A világbéke alatt valójában nem az emberiség, hanem a világelit békéjét értik. Nem kell folyamatosan rettegniük, hogy bármikor megdönthetik hatalmukat, ha a tömegek nem lesznek tudatában, hogy mi történik velük.) Végül is kijelentette, hogy a pápa és a mormonok prófétája is tudja, hogy ez az egyetlen járható út, és ezért teljes mértékben együttműködnek a 'Tervvel'. Byrd abban hitt, hogy annak érdekében, hogy ez a világ fennmaradjon, az emberiségnek egy hatalmas lépést kell tennie az evolúcióban, egy felsőbbrendű faj létrehozása által.

Mindenkinek ajánlom olvassa el a „Trance Formation of America” című könyvet, és akkor rá fog döbbeni, hogy egyebek mellet miért démoni, őrült, elmebeteg a politikai és pénzügyi világelit egy jelentős része.
A következőkben csak olyan idézeteket fogok közölni önökkel, melyekből kiderül, hogy pontosan miről is van szó és merre is tartunk valójában, a közreadott hivatalos mesékkel ellentétben.
Amikor John Swinton-t, a New York Times vezetőinek a volt elnökét a New York Press Club összejövetelén felkérték, hogy pohár köszöntőt mondjon, a következő szavakkal fordult a hallgatóságához:
A világtörténelem jelen pillanatában, nem létezik olyan, hogy szabad sajtó. Önök tudják ezt és én is tudom. Önök között nincs olyan aki oszintén le merné írni a tisztességes véleményét, és ha mégis megteszi, már előre tudja, hogy nem fog megjelenni nyomtatásban. Engem hetente azért fizetnek, hogy az őszinte véleményemet ne közöljem az újságban. Mások önök közül hasonlóképpen vannak fizetve hasonló dolgokért, és bárki aki önök közül annyira bolond lesz, hogy leírja a véleményét, az utcán fogja találni magát.

Amennyiben megengedtem volna, hogy őszinte véleményemet, újságom valamely számában megjelentessék, 24 órába se telt volna, és vehettem volna a sátorfámat. Az újságíró dolga, hogy megsemmisítse az igazságot, hogy hazudjon, elferdítse a dolgokat, gyalázkodjon, a mammon lábához boruljon és elárulja hazáját a mindennapi kenyérért. Önök tudják ezt és én is tudom, hogy micsoda butaság a független sajtó a felköszöntése. Mi a gazdag emberek eszközei és hűbéresei vagyunk, akik a színpadok mögött vannak. Mi vagyunk a zsinóron rángatott bábuk, ok húzzák a szálakat, és mi táncolunk. A tehetségeink, lehetőségeink és életünk mások tulajdona. Intellektuális prostituáltak vagyunk. (Döbbenetesen őszinte vallomás, de színtiszta igazság. Azt hiszem ebből világos, hogy jelen korunkban mi a sajtó valódi szerepe.) Hálásak vagyunk a „The Washington Post”-nak, a „The New York Times”-nak, a „Time Magazine”-nak és más jelentős kiadványoknak, kiknek az igazgatói eljártak a találkozóinkra és megtartották az óvatosságra vonatkozóan tett ígéretüket majdnem negyven évig. Lehetetlen lett volna a világra vonatkozó terveinket kidolgoznunk, amennyiben a közvélemény figyelmébe kerültek volna azokban az években. De most már a munka sokkalta összetettebb és elő van készítve, hogy a világkormány felé meneteljen. Egy intellektuális elit és világbankárok általi, nemzetek fölött álló korlátlan uralom minden bizonnyal kívánatosabb, szemben a múlt századokban gyakorolt nemzeti önrendelkezési joggal.

(Itt megjegyzem, hogy a CIA a Mockingbird művelet keretében gyakorlatilag elérte, hogy a saját ellenőrzésük alá kerüljenek a különböző sajtótermékekben közétet hírek. Ez azt jelenti, hogy a sajtóorgánumok vezetőségébe beépítet ügynökeik révén is cenzúrázzák a híreket.)

Egy 1975-ös tanulmány melyet a Trilaterális Bizottság végzett arra a következtetésre jutott, hogy a média egy jelentős új nemzeti erőforrássá vált. Hadd álljon itt, egy idézett A Rejtélyes Palota (The Puzzle Palace) című könyvből: 1952. Nov. 4.-én létrejön az NSA, az USA Nemzetbiztonsági Hivatala. A híradásokban nem szerepel, nincsenek kongresszusi viták, a sajtó sem számol be róla, még híreszteléseket sem hallani róla. Sőt még feljegyzést sem lehet találni az új hivatalról. Hasonlóan láthatatlan volt az új hivatal igazgatója, számos épülete és a tízezer alkalmazottja. (Számomra ez teljesen egyértelműen arra utal, hogy ez a halálos nagy csend, csak egy konspiratív társaságnak köszönhetően valósulhatott meg. Vajon napjainkban, milyen információkat rejtenek el a nagyközönség elől?)

Akár tetszik akár nem, lesz Világkormányunk. Az egyetlen kérdés csak az, hogy a Világkormány felállítását hozzájárulás vagy leigázás által érjük el. A világ teljesen más személyek által van vezetve, mint amit azok képzelnek el, akik nincsenek a függönyök mögött

Spartakusz, Weishaupt, Karl Marx, Trotski, Kun Béla, Rosa Luxenberg és Ema Goldman idejétől ez a világ összeesküvés folyamatosan nőtt. Ez az összeesküvés határozottan felismerhető szerepet töltött be a Francia Forradalomban. A 19. század folyamán ez volt a főrugója minden felforgató mozgalomnak. Haszontalan tagadni, mivel lehetetlen elrejteni, hogy Európa egy jelentős része ezeknek a titkos társaságoknak a hálózatával van átszőve. Igen lesz egy Új Világrend, és arra fogja kényszeríteni Amerikát, hogy változtassa meg felfogását.

Henry Kissenger, World Affairs Council sajtóértekezlet, Regent Beverly Wilshire Hotel, 1994. április. 19. A Bibliában mélyen hívő embereknek nincs joguk, hogy gyerekeiknek a saját hitüket oktassák, mivel mi, az állam, a 2000.-ik évre készítjük fel őket, amikor Amerika egy globális világállam része lesz, és gyermekeik nem fognak beleilleszkedni ebbe a társadalomba.

Peter Hoagland a Nebraska-i állam Szenátora, 1983: Senki sem lépheti át az Új Világrend küszöbét, hacsak nem tesz fogadalmat, hogy Lucifert fogja imádni. Senki sem léphet az Új Korszakban, hacsak nem vesz részt egy Luciferiánus beavatáson.
David Spangler, az ENSZ Planetary Initiative igazgatója: Mindannyiunkat végső soron annak alapján, fognak megítélni, hogy mekkora erőfeszítéssel járultunk hozzá az Új Világrend felépítéséhez.

A meggyilkolt Robert Kennedy 1967: Washington-ban a valódi vezetők láthatatlanok és hatalmukat a színpad mögül gyakorolják.

Felix Frankfurter bíró, Amerika Legfelsőbb Bíróságáról: Az idevonatkozó igazság, amint te és én is tudom, az az, hogy egy nagyban központosított pénzügyi alakulat, birtokolja az Amerikai kormányt Andrew Jackson idejéből.

Franklin D. Roosevelt Amerikai elnök E. Mandell House ezredeshez írt egyik levele 1933.november.21: A valódi fenyegetés Köztársaságunkra nézve az a láthatatlan kormány, mely mint egy hatalmas polip szétterpeszti nyálkás mancsait a városaink, államaink és nemzetünk fölött.

Bill Clinton elnök 1994. március 22.: A várakozási idő csak egy lépés. A fegyver regisztráció is csak egy lépés. A cél a magán lőfegyverek betiltása.

Jerry MacArthur az Amerikai Haditengerészet titkárának 1998. június. 16.-i beszédéből: A FED (Amerikai Központi Bank) az egyik legkorruptabb intézmény, amit a világ valaha is látott. A hangom hallótávolságán belül, nincs egy ember sem, aki nem tudja, hogy ezt a nemzetet Nemzetközi Bankárok vezetik.

Louis T. McFadden képviselőházi tag, aki 1920-1931 között a Bankügyek és Pénzügyek Bizottságának az elnöke volt, és akit mérgezés által meggyilkoltak 1936-ban, egy politikai díszvacsorán feltálalt élelembe kevert méreggel, miután tűzfegyverrel nem sikerült kioltaniuk az életét.: Rockefeller és szövetségeseinek a célja egy világkormány létrehozása, mely a szuperkapitalizmus és a kommunizmus ötvözete lesz, azonos sátor alatt, az egész az ellenőrzésük alatt. Összeesküvést értek alatta? Igen, azt. Meg vagyok győződve, hogy létezik ilyen összeesküvés, mely nemzetközi, generációk óta létezik és szándékát tekintve rendkívül ördögi.

Larry P. McDonald volt képviselőházi tag, akit 1976-ban meggyilkoltak azon repülőgép lelövésével (a Korean Airlines 747-et a Szovjetek lőtték le), melyen utazott.: Azt hiszem, hogy a banki intézmények sokkal veszélyesebbek a szabadságunkra nézve, mint egy reguláris hadsereg. A pénzkibocsátás jogát el kell venni a bankoktól, és vissza kell adni az embereknek (államnak).

Thomas Jefferson, volt Amerikai elnök: Nincs olyan proletár - még akkor sem, ha az egy kommunista mozgalom - aki nem a pénz érdekében tevékenykedik, a pénz által mutatott irányba, és csak arra az időszakra, melyet a pénz megenged a számára, és mindezt úgy, hogy az idealisták, a vezetőikkel egyetemben a legcsekélyebb mértékben is sejtenék.

Oswald Spengler (A nyugat hanyatlása): A következő évszázadban, a nemzetek amint ismerjük most őket, megszűnnek, az összes állam csak egy globális hatalmat ismer el. A nemzeti szuverenitás nem valami nagyszerű gondolat végső soron.

Strobe Talbot, a volt Clinton kormány egyik fontos embere, Time, 1992. július.20.: Ha az ENSZ csapatok belépnek Los Angeles-be hogy helyreállítsák a rendet, másnap hálásak lesznek. Ez különösképpen akkor igaz, ha elmondják nekik, hogy egy kívülről jövő külső fenyegetés volt, mely valósággal fenyegette az életüket. Ezek után a világ összes embere a vezetőikkel egyetemben könyörögni fognak nekünk, hogy szabadítsuk meg őket ettől az ördögtől. Egy dolog amitől minden ember fél az az ismeretlen. Amikor ezzel a forgatókönyvvel szembesítve lesznek, az egyéni szabadságjogukról készségesen lemondanak, a jólétük garanciájának cseréjében, melyet a világkormány megad nekik.

Dr. Henry Kissinger beszéde a már említet szupertitkos Bilderberg csoport tagjaihoz, az 1992. május 21.-én (Evian – Franciaország) megtartott gyűlésen. Az idézet, egy titokban felvett hangfelvételnek az átirata.: Mi egy globális átalakulásnak a szélén vagyunk. Mindössze a megfelelő nagyságú krízisekre van szükségünk, és az összes nemzet el fogja fogadni az Új Világrendet.

David Rockefeller: Ötven ember vezeti Amerikát, és ezek előkelő egyének.
Joseph Kennedy, a meggyilkolt volt Amerikai elnöknek (J.F.Kennedy) az édesapja - The New York Times - 1936. július 26.: Az ideális zsarnokság az, amely öntudatlanul van fenntartva az áldozatai által. Következésképpen, a legtökéletesebb rabszolgák azok, akik boldogan és észrevétlenül rabszolgává teszik önmagukat.

George Bernard Shaw: Az egyetlen szükséges dolog az ördög győzelméhez, az az, hogy a jó emberek ne tegyenek semmit.
Edmund Burke: Minél nagyobb a hazugság, annál jobban hisznek az emberek benne.

Adolf Hitler: Oligarchia? Egy kormány mely a birtokolt vagyon értékén alapszik, melyben a gazdagnak van hatalma és a szegény ember meg van fosztva tőle.
Plato, A köztársaság - VIII. Könyv: A demokrácia azt jelenti, hogy csapd be az embereket, hogy azt csinálják, amit a gazdagok kívánnak, az üzlet meg azt, hogy biztosítod, hogy a közönség eltartsa a gazdagokat.

Az ENSZ nem tusolt célja a Világkormány létrehozása, és a létrehozói, előre kikötötték, hogy alapokmányában nem lehet sem Istenre sem Jézus Krisztusra utalni. Sajnos, nagyon sok ember, egyszerűen nem hajlandó arról tudomást venni, hogy valójában sok ütődött és hatalommal rendelkező egyén él köztünk, akik a legcsekélyebb mértékben sem tisztelik az emberi értékeket, életet és ezért céljaik elérése érdekében, őrültebbnél őrültebb terveket szőnek, ezért nem csoda, ha valaki, aki azt hirdeti, hogy meg kell tizedelni a föld lakosságát, amint ez az úgynevezett „georgia guidestones” gránittáblákon áll, azt már olyannyira természetesnek veszik egyesek, hogy hagyják az elmebeteget, hogy nyolc nyelven hirdesse a világnak, egyebek közt azt, hogy a föld összlakosságát 500 millió alatt kell tartani (ez azt jelenti, hogy csak minden 12-ik ember maradhatna életben).

Aki nem hisz nekem, amennyiben ismeri egy picit az angolt, az kérem nézzen szét a http://www.radioliberty.com/stones.htm internet címen (ahol képeket is lehet látni a gránittáblákról.)

Yoko Ono, aki a meggyilkolt John Lennon-nak az özvegye, a következőképpen hivatkozott a gránittáblákra, melyeket még az Amerikai Stonehenge-ként is ismernek: Azt akarom, hogy az emberek tudjanak ezekről a táblákról. Egy olyan világ felé irányítanak minket, ahol megsemmisíthetjük önmagunkat.

A tény, hogy a legtöbb Amerikai nem halott még a „georgia guidestones”-ról vagy az emberiséghez címzett üzeneteiről, hűen tükrözi az Amerikai emberek gondolkodása fölött gyakorolt ellenőrzésnek a mértékét. A weblapról még kiderül, hogy csak egyetlen egy vezető lelkész merte felemelni a szavát a gránittáblákon közölt üzenetek ellen, ezt az embert utána át is helyezték.

Kevesen vannak annak tudatában, hogy amennyiben a jövőben megengedik, hogy bármilyen ürügy, címszó alatt chipet ültessenek be a testük bármely részébe, akkor tökéletes rabszolgákká válhatnak, mivel a jelenlegi technológiával könnyen megvalósítható, hogy a beültetet chip fájdalmat és hangulatváltozást okozzon, vagy hipnotikus, szuggerált parancsok által irányíthatóvá válhat az áldozat, természetesen azon kívül, hogy minden egyes lépését a beültetet chip-ben levő adó-vevő által követhetik. Ezért, a teljesség igénye nélkül, idevonatkozóan most csak a következőkre hívom fel a figyelmüket: Dr. Carl W. Sanders elektronikában jártas mérnök, feltaláló, tanácsadó egyebek mellett olyan cégeknél mint az IBM és General Electric. 32 évet töltött mikrochipek fejlesztésével, melyeket az orvostudományban használnak, és melyekből megszületett az általa „A fenevad bélyegeként” elnevezett chip.

Ez egy parányi kis chip, melyet a test hőmérséklete tölt fel. Ezt a chipet Indiában fogamzásgátlóként tesztelték, a vietnámi veteránoknál viszont viselkedés módosítóként. Dr. Sanders eredetileg a gerincsérültek számára fejlesztett ki egy mikrochipet, de elmondása szerint a találmányát elrabolták. Állítása szerint, jelen volt 17 olyan találkozón, ahol a világkormány utjait egyengetők találkoztak (USA kormányhivataloknál is tanácsadó volt). Elmondása szerint: Ott voltam egy találkozón, ahol arról vitatkoztak, hogy „Hogyan ellenőrizheted az embereket, ha nem tudod őket azonosítani?”

Ezekre a találkozókra Henry Kissinger-hez hasonló emberek és a CIA emberei jártak. Arról tárgyaltak, hogy „Hogyan sulykolhatod az emberekbe, hogy szükségük vagy egy olyan dologra mint egy chip?”. Azonnal egy csomó ötlet támadt. Például: „Tegyük őket aggódóvá az eltűnt gyerekek által.”
(Timothy McVeigh akit az oklahoma-i robbantással kapcsolatban ítéltek el, azt állította, hogy míg a seregben szolgált, mikrochipet ültettek a testébe.)

Mindenkinek érdemes belekukkantani, David C. Korten „Tőkés Társaságok Uralma” című könyvébe, hogy átlássa, mennyire kegyetlenül igazságtalanná vált a világunk. Hogy a nagytőkés világurak mennyire az emberiség jólétének az érdekében tevékenykednek, az a következő idézetekből is ki fog derülni: A Forbes magazinból kiderül, hogy a világnak 358 milliárdosa van. Ezeknek az embereknek az összvagyona meghaladja a világ 2.5 milliárd legszegényebb emberének az összvagyonát. Amennyiben egy fejenkénti átlagot számolunk, akkor minden egyes milliárdosra majdnem hét millió ember jut. A világ leghatékonyabb kormányzási formája nem a kormányok vagy a nemzetközi vállalatok kezében van, hanem inkább a nemzetközi pénzügyi rendszerben. Például, a közismert Nike sport cipőket melyeket 73-135 $ dollár közötti áron adják el a világon mindenhol, és ezeket 75.000 ember gyártja, kiket független vállalkozók alkalmaznak a kevésbé fejlett régiókban. Ezeknek jelentős része Indonéziába van, akik óránként 15 centet (valamivel kevesebb mint 40 forint) kapnak, és még túlórára is kötelezve vannak. A szakszervezeteket és a sztrájkokat a katonasággal verik szét. 1992-ben Michael Jordan, a jelentések szerint 20 millió dollárt kapott a Nike vállalattól, hogy reklámozza a sportcipőjüket, többet mint az összes Indonéz nő együttvéve, akik gyártják ezeket a cipőket.

1987 elején sok millió amerikai TV-néző figyelemmel kísérte a drámai ABC mini sorozatok keretében sugárzott Amerika című műsort. Amit láttak, az gyászos és félelmetes volt, miután az ENSZ csapatok lerohanták az Amerikaiakat. A TV készülékeik egy rossz előérzetű Amerikai képet mutattak, mint egy elfoglalt rendőrállam, koncentrációs táborokkal, agymosással, szomszéd spiclikkel és ENSZ-Szovjet csapatokat, tankokat és helikoptereket, amint a lakosságra kényszerítik a "törvényes rendet".

A liberálisok haragos kifogásokkal támadták a mini-sorozatot, azt állítva, hogy lángra fog lobbantani egy kommunista ellenes hisztériát, amikor a Szovjet-Amerikai kapcsolatok a legjobbak a második világháború befejezése óta. Az a tény, hogy abban az időben a Szovjet csapatok különböző rémtetteket követtek az Afganisztáni emberek ellen, az nem számított. Az ENSZ is mérges lett, és megpróbálta a sorozatott leállíttatni.

Nos, miután tudjuk, hogy ezek a színlelt „ENSZ csapatok” általi város lerohanások a valós életben megtörténtek, feltehetünk magunknak egy pár kérdést. Kiknek az érdekében ált egy ilyen zsarnoki hatalomátvételnek és jogfosztásnak a színlelése és milyen valódi célt szolgált, ha nem egy eljövendő globális és démoni zsarnoknak a színrelépéséhez szükséges titkos tervek életképes mivoltának az ellenőrzését szolgálta? Milyen valódi céllal fogják ezeket a náci és kommunista lágerekre emlékeztető koncentrációs táborokat majd felállítani, amikor a világzsarnok színre lép? Miképpen lehet összeesküvés nélkül ilyen és ehhez hasonló sok más sötét tervet, büntetlenül tesztelni? Vajon mikor érzik majd a világurak oly erősnek magukat, hogy ezt a módszert akár az egészvilágon is alkalmazzák?

De, hadd folytassam az idézeteket:

A lényeges pont a nemzeti függetlenség legfontosabb elemeinek az állam általi a világkormány számára való átadása.

A megsemmisítő központi tény a nemzeti hadseregek ellenőrzésének az elvesztése lesz a különböző nemzetek által.

Akik tényleg abban a naiv hiszemben élnek, hogy az Oroszok és Amerikaiak egymás halálos ellenségei voltak és most is azok, azoknak nem ártana dr. Antony Sutton és más tudósok munkáinak a tanulmányozása, melyekből kiderül, hogy a Szovjetunió hatalmas segítséget kapott az állítólagos nyugati ellenségeitől, pénz, hitel, technológia és tudományos ismeretek terén.

Ha nincs semmiféle összeesküvés, ahhoz mit szólnak, hogy az amerikai 2001. szeptember11-ei események után a világ majdnem az összes országában (Európai, Amerikai kontinens, Ausztráliában, Új Zélandban) ugyanazon a héten és ugyanazon a módon nyújtották be a terrorista-ellenes és más, az emberek szabadságát korlátozó törvényeket. Milyen láthatatlan karmester irányította a legtöbb nemzetet, hogy ezeket a törvényeket egyszerre vigyék át a törvényhozáson?

A 70-es évek közepén, Eric Trist és Fred Emery, a Tavistock Intézet két vezető agymosója, továbbá akik szakértői a tömegmédiáknak az emberekre gyakorolt hatás tekintetében, az jósolták, hogy a század végén Amerika egy fasiszta rendőrállamhoz hasonlóvá válik.

Kifejlesztet egy a „társadalmi zavargások”-kal kapcsolatos elméletet, mely által, a társadalomnak sorozatosan „sokkokat” adnak gazdasági és pénzügyi összeomlások, és terrorista támadások által. Ha a sokkok kis időközökben követik egymást, és egyre nagyobb intenzitással, akkor lehetővé válik az egész társadalomban egy tömegpszichózis kialakítása. Továbbá azt állították, hogy az emberek megpróbálnak menekülni a kegyetlen valóság elől és visszavonulnak egy visszautasító (tagadó) állapotba, a szórakozásba és kikapcsolódásba miközben hajlamossá válnak a hirtelen kitörő dührohamokra. Ezeket a dührohamokat könnyen lehet irányítani azok által, akik hozzáférnek és ellenőrzik a tömegkommunikációs eszközöket, főképpen a televíziót. A tanulmányukra hivatkozva arra mutattak rá, hogy tekintet nélkül a műsorok tartalmára, a rendszeres televízió nézés, kikapcsolja az elme megértő, megismerő hatalmát, és a központi idegrendszerre egy kábítószerhez hasonló hatása van, mely által különösképpen fogékonnyá válik az illető a szuggesztióra és manipulációra. Továbbá azt találták, hogy a hatásosan agymosott „élőhallottak” hisztérikusan elutasítják, hogy valami gond lenne velük vagy, hogy manipulálhatják őket.

Befejezésképpen, had zárjam idevonatkozó gondolataimat, egy történettel, mely nagyon is világosan rámutat jelen korunk tragédiájára, embertelenségére, hamis és csalárd mivoltára, egy olyan szintre degradált sötét korszellemre, ahol a szeretet, tisztesség, hit, remény, humánum, egyszóval mindaz ami tiszta és nemes igazi kincs, ritkasággá vált. Amennyiben az emberek nem küzdenek ezen nemes kincsek visszaszerzéséért, akkor előbb utóbb mindenkit a pusztulásba fog taszítani az önző mivolta, és ha a többség időben fel nem ébred, ez a pusztulás akár az emberi civilizáció végét is jelentheti.

Roger Hutcheon az Orvosok az Emberi Jogokért (Physicians for Human Rights) egyesületnek a tagja, nyomon követett egy City Sun-ban megjelent cikket, melynek a címe: Az adó-vevővel ellátott áldozattól megtagadták a segítséget a Humanitárius Orvosok. „Az Orvosok az Emberi Jogokért Bostoni képviselete, megtagadta a múlt hónapban a vizsgálatot és kezelést Brian Wrongetól, a kormány mikrochip-pel ellátott áldozatától. Egy CT vizsgálati jelentésből és a Diagnositc Imaging Associates vizsgálatának az eredményéből kiderül, hogy 1991-ben „paramágneses fémes idegen testet” találtak a fejében és a mellkasában".

A szövetségi bíróságon Reena Raggi bírónő arra utasította Wronge úrat, hogy találjon egy sebészt, aki kiszedi legalább az egyik bizonyítékot.
Három év alatt egy sebészt sem talált, aki eltávolította volna legalább az egyik chipet. Általában az FBI megtorlására hivatkoztak, mint ok.
Az Orvosok az Emberi Jogokért egyesület 1986-ban jött létre és egyik dokumentált rendelkezése az, hogy gátat vessenek a kormány által elkövetett kínzásoknak.

ÉBRESZTŐ EMBEREK!

Ez azt jelenti, hogy nem csak olvasni, hallgatni kell a híreket, hanem folyamatosan mérlegelni is azok valóságos, hiteles mivoltát, és rá fognak jönni, hogy szüntelenül manipulálnak a médián keresztül. Pl. Mit jelent az, hogyha arról értesítik önt a hírcsatornák, hogy ”Egy adott ország szegényei inkább diktatúrában élnének, mint szegénységben?” Az első, az az, hogy ezáltal elfogadtatni szeretnének egy eljövendő világdiktatúrát a nagyközönséggel. A második, burkoltan azt a hamis üzenetet, reménységet próbálja közvetíteni a lecsúszott tömegek felé, hogy egy zsarnoki, diktatórikus rendszerben ők jobban élnének, mint jelenleg élnek. A példát egy valós híreseményből ragadtam ki, csak az idézet nem szószerinti. Az embereknek meg kell tanulniuk levetkőztetni a sznobságukat, mert különben szüntelenül manipulálhatók, és idővel elvesztik a saját egyedi jellemvonásaikat. Az embereknek meg kell tanulniuk a körülöttük élő embertársaikat önzetlenül szeretni, és ezáltal egymást védelmezni, mert különben előbb-utóbb egy zsarnok karjaiba fognak kerülni.
Az embereknek meg kell tanulniuk helyes választ adni arra a kérdésre: Létezik-e az Isten vagy nem?
De hogy ezt a választ megtalálják, előbb el kell gondolkodniuk azon, mikor hozott létre a véletlen csupán egyetlen egy tévékészüléket vagy bármi hasonló dolgot, mely mögött szellemi munka van? Ha úgy találják, hogy a véletlen vagy bármi más - az alkotó szellemet kivéve - nem hozhat létre ilyen dolgokat, akkor el kell gondolkodniuk azon is, hogy az ember, mely sok milliárdszor bonyolultabb bármely általa alkotott dolognál, miképpen jöhetett létre a véletlen segítségével? Hiszen minél bonyolultabb egy dolog, annál több a mögötte lévő szellemi munka is.

Források:
www.freedomdomain.com/nwoquote.htm
www.freedomdomain.com/neworder.htm
www.freedomdomain.com/karma.htm
www.freedomdomain.com/bankquot.html
www.freedomdomain.com/secretsocieties/bilder04.html
www.freedomdomain.com/neworder/tyranny01.html
www.freedomdomain.com/neworder/connections.html
www.freedomdomain.com/misquote.htm
www.freedomdomain.com/mindelectronic.html
http://www.wfeca.net/users/clbjc/kosmos/beast.htm
http://www.whatreallyhappened.com/osamatape.html
http://www.dcn.davis.ca.us/~welsh/timeline.htm
http://www.whatreallyhappened.com/rancho/politics/mock/mockingbird.html
http://www.whatreallyhappened.com/article3/index.html
www.freedomdomain.com/neworder/occult01.html
http://www.rense.com/general15/tr.htm
http://deoxy.org/pc.htm
http://www.projectfreedom.cng1.com/chipped_population.html
http://www.vegan.swinternet.co.uk/articles/liftingtheveil/manipulation7.html
 


« Prev Next

Megnyitva 51478 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások