20230401
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2008 augusztus 19, kedd

A világelit végső céljai

Szerző: Ismeretlen

Ez azt jelenti, hogy nem csak olvasni, hallgatni kell a híreket, hanem folyamatosan mérlegelni is azok valóságos, hiteles mivoltát, és rá fognak jönni, hogy szüntelenül manipulálnak a médián keresztül. Pl. Mit jelent az, hogyha arról értesítik önt a hírcsatornák, hogy ”Egy adott ország szegényei inkább diktatúrában élnének, mint szegénységben?” Az első, az az, hogy ezáltal elfogadtatni szeretnének egy eljövendő világdiktatúrát a nagyközönséggel.

 A VILÁGELIT végső céljai

Út egy totalitárius és zsarnoki világdiktatúra felé

Mivel az idevonatkozó irodalom rendkívül terjedelmes, így csak a legalapvetőbb információkat teszem közzé. Remélem, ez is elég lesz ahhoz, hogy gondolkodásra késztesse azokat, akik önmagukkal szemben annyira tisztességesek, hogy elismerjék; a világ eseményei mögött tervszerűen és titokban előkészítet események húzódnak meg, melyeknek végső célja:
Egy zsarnoki Új Világrend megalapítása, és egy nemzetek fölött álló Világkormány létrehozása.

Először is tisztáznom kell, hogy nekem az altruista, morális értékekkel is rendelkező, más embereket és emberi értékeket tisztelő elit réteggel semmi bajom nincs, és tisztában vagyok azzal, hogy mióta „a világ, világ” azóta mindig is létezett és létezni fog egy elit réteg, már csak az emberek többségének az önző természetéből fakadóan is.

De nem tudok belenyugodni abba, hogy őrült rasszisták, deviáns démoni fasiszták, a vallásukra, istenükre, és vélt felsőbbrendű mivoltukra hivatkozva (ezt csak saját szűk köreikben hangoztatják), sok milliárd embert szellemi és fizikai rabszolgaságba taszítsanak. Szabadnak születtem és szabad emberként szeretnék távozni e világból, amikor eljön annak az ideje. Nem vagyok hajlandó biológiai robotként, rabszolgaként tengetni az életemet, és senkinek nincs joga másokat megfosztani szellemi identitásuktól, kivetkőztetni emberi mivoltukból, meggyalázni, kifosztani, megrontani, becsapni, ellehetetleníteni és gyilkolni ártatlan embereket, csak azért mert ok felsőbbrendű lénynek vélik magukat.

A legtöbb embernek aki A Hálózat-nak dolgozik, fogalma sincs arról, mi a valódi végső cél, amit a piramis tetején lévő 13 (12+1 elnök) elborult elméjű egyén agyalt ki. Mindenki azzal a mesével van megetetve, hogy az Emberiség Aranykora, a jólét és egyetemes világbéke érdekében dolgoznak. Miféle jólét, aranykor az az Új Korszak (New Age), ahol mindenkinek csak azt szabad gondolnia, amit egy pár ütődött helyesnek vél? Miféle mennyország lehet egy olyan világállam, melyben egy zsarnoki uralom határozza meg mit lehet gondolni és mit nem egy adott témával kapcsolatban; miben szabad hinni és miben nem, mivel szabad és mivel nem szabad foglalkoznod? Ki hisz a mesékben, amikor rendkívül intenzív kutatások és démoni kísérletek folynak az olyan elektronikus elmemanipulációs eszközök kifejlesztése érdekében, melyek által - pár őrült reménysége szerint - tudatalatti szinten átprogramozhatóak lesznek az emberek, és ezáltal csak a megengedett és kívánatos gondolatok, magatartásformák, világnézetek fognak létezni a rabszolgák tudatában? Ki hisz a mesékben, amikor nap mint nap hazudnak nekünk a prostituálódott szellemi elit által és a szemünk előtt fosztanak ki?

Ezek mögött az események mögött egy globális világ összeesküvés, konspiráció húzódik meg. Még ha az összeesküvés elméletek nem is teljesek és pontosak (figyelembe véve ezek titkos mivoltát).
Miért lehetett büntetlenül kifosztani és tönkretenni nemzeteket? Miért van az, hogy amikor százmilliárdok tűnnek el az államkasszából, és ezáltal megrövidítenek minket, nem találják meg a büntetésre méltó bűnösöket? Vajon miért omlott össze hirtelen az európai kommunista blokk, mégpedig majdnem ugyanabban az időben? Mivel magyarázható, hogy majdnem az egész világon rasszista címkét ragasztanak rád, ha egy mocskos ügyletben érintett bizonyos nemzetiséghez tartozó bűnöző nemzetiség szerinti hovatartozására is felhívod mások figyelmét, de amennyiben dicsőíted a fajtájukat, akkor sztárrá avatnak, Nobel és sok más díjjal is elhalmoznak? Vajon a világ sajtói miért nem rasszistázzák azokat, akik folyamatosan az arabokat vagy bármely más nemzetiséget mocskolják? Miért van az, hogy majdnem az egész világon csak egy nemzettel kapcsolatban nem fejezheted ki az őszinte véleményedet, és amikor ezt teszed, akkor kígyót-békát összehordanak ellened a sajtóban, beperelnek, sőt még hűvösre is tehetnek a véleményedért? Miért élvez az egész világon egy nemzet különleges bánásmódot és sértheti meg az ENSZ határozatait úgy, hogy nem kell rettegnie az amerikaiak vagy mások légi csapásaitól?

Léteznek titkos társaságok, akik ezen célok megvalósítása érdekében fáradoznak. Több tucat titokba vagy álcázva tevékenykedő társaság létezik. Ide sorolható a Bilderberg csoport (Bilderberg group), a Trilaterális Bizottság (The Trilateral Commission), a CFR (The Council on Foreign Relations), a JASON Társaság (JASON Society), RIIA (British Royal Institute on International Affairs), Csont és Koponya (Skull & Bones) a Római Klub (The Club of Rome), az Illuminátusok (The Illuminati), Szabadkőművesek (The Freemasons) egy része és sokan mások.

Ezeket a titkos társaságokat összefoglaló nevükön A Hálózat-ként is ismerik.
Mindazok, akik azt állítják, hogy a végső cél nemes, hogy az emberiség érdekében kívánnak tevékenykedni és ezt titokban teszik, valamit takargatnak a nagyközönség elől, és ez a valami semmiképpen sem lehet jó, mert a jó, tiszta és nemes dolgokat - azok akik egy közösség érdekében teszik - nem szokták takargatni.
Amikor a politikusok a közalkalmazottak bérét emelik és erről a parlamentben határozatokat hoznak, nem közvetítik-e a médiák, nincs-e tele velük a napi sajtó? De vajon arról hányszor írnak a jelentősebb napi sajtóorgánumokban, hogy a Magyar Kormány a saját Nemzeti Bankjától vesz fel hiteleket, melyeknek a kamatai bankárok magánvagyonát gyarapítják és nem az államkaszát? Az állítólagos szabad és demokratikus Amerikában hányszor írnak a jelentősebb újságok arról, hogy az amerikai kormány a saját kincstárához tartozó bankónyomó gépet kiadta bérbe a magánkézben levő FED-nek, mely ezen bankókat kemény kamatokért az Amerikai kormány rendelkezésére bocsájtja.

A Hálózat ügynökei

A Hálózat piramisszerűen van felépítve, és ebből adódóan a hatalmat is ennek megfelelően gyakorolják. Az ügynökök faji, intelligencia és társadalmi rangjuk alapján vannak osztályozva, és ennek megfelelően is igen széles spektrumban fellelhetők minden társadalmi csoportban, és az élet minden területén. A kevésbé intelligensek általában valamilyen 'csókos' munkával vannak jutalmazva, a többiek jellemüknek és intelligenciájuknak megfelelően; a legtöbb esetben valamilyen vezető szerepében tetszelegnek a nagyközönség előtt bankokban, állami intézetekben, és természetesen a privát szférában is. Az ügyészség, bíróság, rendőrség, katonaság, titkosszolgálatoknál tevékenykedők esetében az anyagi motiváció mellett, főképpen a szunnyadó hatalmi vággyal rendelkezők, a viszonylagos könnyű kenyérkeresetet preferáló és nem valami magas morális, erkölcsi értékekkel rendelkező egyéneket választják ki. Tehát ezek azok az emberek, akik majdnem mindenhol megtalálhatóak és tisztában vannak azzal, hogy ok bárminemű előnyüket elsődlegesen ügynöki tevékenységüknek köszönhetik.

Az ügynökökön kívül, létezik még a besúgó hálózat is, mely alacsony intelligenciájú, kiszolgáltatott emberekből áll, kiknek elsődleges feladatuk a piszkos munka elvégzése, pl. követés, megfigyelés, zaklatás, provokálás. A spiclik többsége nincs is igazán tudatában annak, hogy miért kell azt a szívességet megtennie, amire felkérik, mivel szép mesékkel beetetik őket vagy csak egyszerűen az anyagiak miatt teszik amit tesznek. A kommunista érában is meg volt minden tömbháznak a saját, egy-két spiclije. (Ezek a besúgók még ma is aktívak, csak most már nem olyan lelkesek, mint annak idején amikor azt gondolták, hogy a proletárok érdekeit védik.) Orvosi rendelők, piacok, üzletek, posták, bíróságok és egy csomó más helyen is találkoztam azokkal a spiclikkel akik követésemmel voltak megbízva. Az ügynökök általában a saját működési területükről (mint fedő alkalmazottak) jelentenek, figyelnek vagy éppen keresztültesznek, késleltetnek egy adott ügyet.
Honnan ered A Hálózat, a „világelit” hatalma?

Először is amennyiben a hétköznapi értelembe vett hatalomról beszélünk tisztáznunk kell, hogy miből ered a pénz alapú hatalom. Bármennyire is furcsának tűnik, a mai bankók valódi, tulajdonképpeni értéke valójában nem több mint a gyártásukhoz felhasznált anyagok összértéke és semmi több. A tulajdonképpeni értéktöbblet és a tévesen ehhez társított hatalom, valójában abból ered, hogy az emberek a bankókat fenntartások nélkül törvényes fizetőeszközként ismerik el, minek következtében többletértékkel ruházzák fel azt az anyagot, amit bankóként, vagy másképpen csereeszközként használnak.

Amennyiben mindenki, vagy legalábbis a jelentős többség az állam által kiadott bankjegyeket nem ismerné el törvényes fizetőeszközként, akkor azok gyakorlatilag az égvilágon semmit sem érnének, tehát az érték mindig abból fakad amit a többség értékként fogad el, és ebből fakadóan az érték alapú hatalom is végső soron mindig a többség kezében van, de mivel ez nem tudatosul az emberek többségében ezért ok általában tévesen gondolkodnak, amikor úgy vélik, hogy végső soron mindent a pénz hatalma dönt el és nekik semmi beleszólásuk nincs a „hatalmasok” játszmáiban. De mivel napjainkban tagadhatatlan, hogy az emberek a pénznek hatalmat tulajdonítanak, nézzük meg mennyit ért a pénz hatalma a tudás hatalmával, az igazi és valódi hatalommal szemben. Induljunk ki abból a feltételezésből, hogy a világ leggazdagabb embere vagyonát felhasználva mindent megvehet kivéve a szeretetet.

Mekkora ennek az embernek a valódi hatalma? Kizárólag akkora amekkora a szolgáinak a hűsége és tudása és semmi több. Miért? Egy ember hiába vesz akár tudást is vagyonából, mely által mások fölött uralkodhatna, ha azt a tudást nem tudja elsajátítani, gyakorlatilag kivitelezni és mivel a világon nincs olyan ember mely a világ összes lényeges tudományát magáévá tudná tenni, ezért szüksége van mások segítségére és hűségére, és azok a mások viszont másoktól fognak függeni és így tovább. Kevesen tudják, de a világ valódi, igazán vagyonos emberei sohasem azok, akiket hivatalosan közzétesznek a különböző, erre hivatott szakmagazinokban, hanem teljesen mások, és ezek között a mások között van pl. a Kuvaiti királyi család is, akiknek az összvagyona, ha igaz amiről olvastam, eléri az 1000 milliárd dollárt, ami eszméletlen nagy összeg és mégis teljesen az amerikaiak markában vannak (vagyonukat is ott kezelik), annak ellenére, hogy Amerika valójában már elképesztően (kb:15.000. milliárd) eladósodott, és a dollár árfolyama is csak mesterségesen van fenntartva, amiből világosan lehet látni, hogy a tudás és technológia hatalma a valódi végső hatalom és nem a pénzé.

Mekkora ennek az embernek a valódi hatalma? Kizárólag akkora amekkora a szolgáinak a hűsége és tudása és semmi több. Miért? Egy ember hiába vesz akár tudást is vagyonából, mely által mások fölött uralkodhatna, ha azt a tudást nem tudja elsajátítani, gyakorlatilag kivitelezni és mivel a világon nincs olyan ember mely a világ összes lényeges tudományát magáévá tudná tenni, ezért szüksége van mások segítségére és hűségére, és azok a mások viszont másoktól fognak függeni és így tovább. Kevesen tudják, de a világ valódi, igazán vagyonos emberei sohasem azok, akiket hivatalosan közzétesznek a különböző, erre hivatott szakmagazinokban, hanem teljesen mások, és ezek között a mások között van pl. a Kuvaiti királyi család is, akiknek az összvagyona, ha igaz amiről olvastam, eléri az 1000 milliárd dollárt, ami eszméletlen nagy összeg és mégis teljesen az amerikaiak markában vannak (vagyonukat is ott kezelik), annak ellenére, hogy Amerika valójában már elképesztően (kb:15.000. milliárd) eladósodott, és a dollár árfolyama is csak mesterségesen van fenntartva, amiből világosan lehet látni, hogy a tudás és technológia hatalma a valódi végső hatalom és nem a pénzé.

Fennmaradhat-e egy zsarnoki világrendszer hosszú ideig?

Szerintem erre a kérdésre egyértelmű nem-el lehet válaszolni, amennyiben a szellemi rabszolgaságot is e rendszer szerves részeként vesszük figyelembe, de amennyiben csak fizikai értelemben vett langyos rabszolgaságról beszélünk (pl. olyan mint a szocializmus), akkor akár hosszú ideig is fennmaradhat, mivel az emberek többsége, nem igazán szeret foglalkozni semmi mással, csak az önös kis dolgaikkal. Mindenesetre 100%-os választ erre a kérdésre ember nem adhat, elsődlegesen azért mert nem tudja, hogy az új világrendszer piramisának a tetején levő egyének, elsődlegesen mennyire lesznek hűségesek, intelligensek és megfelelő tudással ellátva, hogy őszinte odaadással kifogástalanul elláthassák feladatukat, de megítélésem szerint annyi biztos, hogy szerintem ezzel a ütődött, démoni, rasszista és bűnöző hajlamú gengszterbandával az emberiségnek iszonyatos árat kell majd fizetnie, ha nem lesz hajlandó rabszolgaságban hajtania a fejét és ez akár az emberi civilizáció végét is jelentheti, ha időben magukhoz nem térnek a tömegek és össze nem fognak.

A közép és felső rétegeknek is mindenképpen el kell gondolkodniuk azon, hogy ok is pont olyan rabszolgák lesznek szellemi értelemben, mint azok a rétegek, akiket pszichotrónikus (elektronikus elmemanipulációs) eszközökkel megpróbálnak átprogramozni, mivel amennyiben az alsó rétegek segítségére többé nem számíthatnak, akár tetszik akár nem, mindent kénytelenek lesznek majd lenyelni, és az olyan fogalmak mint a szabad akarat vagy függetlenség a számukra is csak egy ócska, üres fogalommá degradálódik, ami az idők folyamán lassan, de biztosan el fog tűnni.

Milyen eszközök által vezetnek félre A Hálózat emberei?

A félrevezetésben elsődlegesen a médiát, köztiszteletben álló tudósokat, népszerű személyiségeket és egyéb tekintéllyel rendelkező embereket használnak fel. A módszerük lényege leegyszerűsítve, hogy kezdetben, vagy ha szorult helyzetben kerülnek mindig azt prédikáltatják az embereknek amit azok általában hallani kívánnak kiegészítve a saját "tudományos" módszerükkel is, melyet a laikus agyába idővel szabályosan beledöngölnek, mert ekkora már az emberek többsége az agymosó propagandának köszönhetően nem tanúsít semmilyen ellenállást. Miután ezt egy jó párszor megcsinálják, az emberek többsége kiábrándultan parkoló pályára áll, és nem foglalkozik a politikával. Ezzel elérték az egyik rejtetett céljukat, hogy minél kevesebb ember foglalkozzon az őket érintő mindennapi döntésekkel és a háttérben folyó sötét ügyleteikkel, mert ilyenkor számukra szabad a pálya és bőséges a préda. Azon kevés intelligens és tisztességes személyt, akik még ezek után is árgus szemekkel követik minden lépésüket és ezt nyilvánosságra hozzák, egyszerűen megpróbálják jobb belátásra bírni, a legsátánibb és törvénytelen módszerekkel, és mindezt azért merik megtenni, mert tudják, hogy a lakosság többsége a folyamatos agymosásnak köszönhetően nem fog ezen emberek sietségére futni, már csak azért sem, mert az emberek többsége fáradság, energia és áldozathozatal nélkül kívánja elérni céljait, ami természetesen nem működik. Meggyőződésem, hogy engem is legfőbbképpen a "helytelen" politikai nézeteim és hitem miatt vettek célpontba.

Az a nemzet, amely saját fajtájával nem törődik, lassú de biztos halálra van ítélve, ezért mindenkinek érdemes elgondolkodnia azon, hogy a pillanatnyi kis nyugalomért, esetleges jólétért a közeli jövőben kész-e rabszolgaságba hajtani a fejét vagy sem. Természetesen, mint ez mindig is volt, és ameddig az emberek istentelenek és rendkívül önzőek maradnak így is lesz. Az egyik leghatásosabb fegyver a tömegek megtévesztésében a hazugság. És hogy ez mennyire valós és jellemző mai társadalmunkra, az ki fog derülni az első idézetből, amit idézek. Ezért minden jóindulatú, altruista és tisztességes embernek, rendkívül fontos újból megtanulnia azt, hogy a hozzá eljutó híreket folyamatosan elemezze is, mérlegelje azok valós tartalmát, hiteles mivoltát, hogy pontosan átlássa, merre is tartunk ma és mennyire lehet megbízni a legmagasabb szintekről jövő mesékben. Az intelligensebb embereknek, fontos felhívniuk a kevésbé értelmesebbek, de alapvetően jóindulatú emberek figyelmét arra, hogy miképpen manipulálják őket. Amit soha nem szabad elfelejteni, az az, hogy a világelit a vélt vagy valós ellenségeit, mindig megtévesztés által tudja a legjobban felderíteni, és ezért mindig álellenzéket, álsajtóorgánumokat, álszervezeteket hoznak létre, akik látszólag a becsapottak oldalán álnak, és a becsapók legádázabb ellenségei. Valójában csak álca, amit a sok forrófejű ember azért nem vesz észre mert nem gondolkodik, azaz nem elemzi folyamatosan, a vélt barátnak a lépéseit, hogy rájöjjön, az valójában az ellenségének a barátja.

(Önök szerint Magyarországon, melyik párt játssza az álellenzék szerepét, oly nyájasan, néha oly vehemensen, de annyira hitelesen?)

Ma az egyik legjobban használt terrorizáló és félelmet keltő technika az, hogy a világurak megpróbálják rendszerüket hatalmasabbnak és mindenhatóbbnak feltüntetni, mint amilyen valójában. Pl. az utóbbi időben egyre többet lehetett olvasni arról, hogy a katonai kémműholdak által akár egy gépkocsinak a rendszámát is le lehet olvasni, meg hasonló hi-tech-el kapcsolatos csodahíreket, aminek a fele sem igaz.

A műholdaknál maradva, elgondolkoztak már azon, hogy ha ezek mindent látnak, akkor mi indokolja a kémrepülőgépek, és a robotgépek kémkedés céljából való felhasználását, hiszen a hivatalos propaganda szerint a katonai kémműholdak mindent látnak? Rémisztik még az embereket atombombákkal, biológiai és kémia fegyverekkel, amik tényleg elképesztő pusztítást hajtanak végre, csak azt nem közölik a nagyközönséggel, hogy ezeket legfőbbképpen azért nem merik bevetni, mert az a világurak és fajtájuk pusztulásához is vezethetne, amennyiben egy totális, harmadik világháborút próbálnának kirobbantani, hogy megszabaduljanak a "haszontalan alsóbbrendűektől".

Utolsóként említem a "gyártsunk problémákat és utána kínáljuk fel a megoldásunkat" taktikát, ami magáért beszél és ez most világszerte használatban van. Ennek keretében, például fedett terrorista támadásokat lehet indítani ártatlan emberek ellen, majd ezt látványosan közzétenni a sajtóban, ezáltal rémítgetni az embereket, majd ezt követően a közakaratra hivatkozva tálalni a megoldást, ami a szabadságjogok megkurtításából áll (természetesen a növekvő biztonság érdekében) és a állam, magánszférába való beavatkozásának a bővített jogköréből áll (ami lehetővé teszi pl. hogy bizonyítékok nélkül lehallgassanak, megfigyelés alatt tartsanak, mert 'helytelen' könyveket olvasol vagy nem megfelelőek a politikai nézeteid, túl mélyen hiszel az Istenben ... stb).

Végül ha már semmi sem akar igazán működni, mert az emberek kezdenek ébredezni, és ilyenkor már nem lehet a tömegek nagyobb részét agymosás révén a megfelelő irányba terelni, akkor jönnek a rendszeres választási csalások, amelyekben szó sem lehet újraszámlálásokról vagy bármiféle alapos vizsgálatról, hiszen akkor nyíltan bukna az egész bűnbanda, ezért különböző ürügyek alatt, mindig el kell hárítani bármilyen választási csalás alapos vizsgálatának a lehetőségét is.

Mielőtt tovább haladnánk, fontos megemlítenem, hogy egyes történészek, kutatók azt állítják, hogy a Hálózat nem faji alapon működik, azaz, hogy tagjaik között megtalálhatók mindenféle nemzetségből és fajból álló emberek. Teljesen igaz, csak hogy ez félrevezető, mivel ezzel azt akarják sugallni, hogy a hálózat valódi, végső célja nem rasszista jellegű és hogy nem igazak azok az állítások, mely szerint a hálózat piramisának a csúcsán levők kizárólag egy rendkívül rasszista nemzetséghez tartoznak.


Prev Next »

Megnyitva 52990 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások