20211206
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2010 szeptember 12, vasárnap

Nomád Farkas budapesti előadása

Szerző: Nomád Farkas

Nomád Farkas a maják spirituális vezetője 2010. augusztus 13-án, Budapesten tartott előadást, hogy eloszlassa a tévhiteket 2012-vel kapcsolatosan. Tanításában hangsúlyozta a környezetvédelem jelentőségét és a nemzetek békés egymás mellett élését.

Kedves Barátaim, Testvéreim!

Nomad_FarkasAzért jöttem Budapestre, hogy elhozzam a Közép-Amerikai maja nép üzenetét a 2012-es évről. Szeretném tisztázni a dolgokat, és nem szeretném megrémíteni önöket. Nagyon sok olyan vélemény van, ami megfélemlíti az embereket, és amelyek arról szólnak, hogy 2012-ben félelmetes dolgok történnek.

Kedves barátaim, a guatemalai „vének nemzeti" tanácsa nevében és képviseletében vagyok itt, és lehet, hogy sokan mondtak már önöknek a majákról hazugságot. Én maja vagyok, a saját nyelvemen beszélek, alapítója és elnöke vagyok az Amerikai Vének és Spirituális Vezetők Kontinentális Tanácsának és így szólok önökhöz.

Amikor eljön a 2012-es év nem kell megijedni. Hiszen, ahogyan felébredtünk a tegnap, és ahogyan ma is felébredtünk ugyanígy felébredünk 2012-ben is. 2012. december 20 és december 25-e között a bolygók egy különleges együttállása fog bekövetkezni. Ez fog történni.

A hurrikánok, a földrengések, a tornádók és a nagyon sokféle természeti katasztrófa, ami történik, azokat mind mi idézzük elő. Mi keressük a bajt magunknak. Sok olyan találmány van, ami tönkre teszi a környezetet, vagy ami már tönkre is tette Pl. az ózonréteget, amit mi maják kristálygömbnek nevezünk. Amit mi kristálymezőnek nevezünk, az egy kristályréteg, ahol a Nap sugarai kristályosodnak ki, mielőtt a Földre érkeznek.

Ez a kristályzóna megsérült, ezért vannak olyan időszakok, amikor a Nap sugárzása túl erős. Ez a túl erős sugárzás a Föld felszínén betegségeket és problémákat fog okozni. Ezt a környezetszennyezést mi emberek okoztuk.

Én is hozzájárultam ehhez a szennyezéshez, azért, hogy itt lehessek. A repülőgépek, a hajók, az autók, a számítógépek, a telefonok, mind hozzájárulnak a környezetszennyezéshez, a klíma megváltozásához. Hasonlóképpen a műanyagok, a szintetikus anyagok, a vegyszerek és ide tartoznak a háborúk, a bányászati kincsek kiaknázása is, és ezt mind az ember okozta.

Ezekért nem hibáztathatjuk a Teremtőt. Mi magunkat nagyszerű embereknek tartjuk és azok is vagyunk, nagyszerű találmányaink vannak és azokkal ezt okoztuk.

Kedves testvéreim, fivéreim és nővéreim, el szeretném mondani, hogy nem a 2012-es év fog katasztrófát okozni.

A természeti jelenségek történnek. Ezeket önök már jól ismerik a televízióból, a rádióból, hiszen a tévéprogramok beszélnek ezekről, és arról is beszélnek, hogy 2012-ban vége lesz a világnak.

Mi maják vagyunk az idők védnökei, az idők ellenőrei, és azt mondjuk, hogy nem lesz vége a világnak.

Akkor mi fog történni 2012-ben?

Meg fog változni a Nap. A Nap ciklusa. Egy Napciklus több mint 5000 évből áll. Már eltelt az első Napciklus, eltelt a második Napciklus, eltelt a harmadik Napciklus, eltelt a negyedik Napciklus és most jelenleg az ötödik Napciklus végén tartunk. És itt vagyunk!

Nagyszerű történetek vannak a kőbe vésve, a sziklákba írva a barlangokban, amelyek az ember történelméről beszélnek a 10-15 ezer évvel ezelőtti időkből.

A gregorián naptár jelenleg 2010-et ír, és a mi naptárunk most már több mint 30.000 évet számlál. A maja próféciák azt mondják, hogy mi vagyunk, a tegnap is voltunk és holnap is leszünk.

Sokan használják a maja kifejezést és biztosan megfordultak önök között is olyanok, akik azt mondták, hogy ők képviselik a maja népet és közvetítenek. Ezek az emberek hazudtak önöknek, a maja népnek nincs szüksége a próféciák közvetítésére.

Én beszélek a maja nép nevében és most arra van szükség, az fontos, hogy ne felejtsük el a nyelvünket, ne felejtsük el a kultúránkat, ne felejtsük el a magot.

A hatalmasok most arra törekednek, hogy minden hatalom a kezükben legyen és a Földet is birtokolják. A Föld arra lett teremtve, hogy minden lényt szolgáljon és senki sem birtokolhatja a Földet. A Föld mindenkié!

Fontos, hogy legyen ennivalónk, zöldségünk, gyümölcsünk és minden, amit a Föld adhat. Mit tehetünk ezért mi? Dicsőítjük a Teremtőt. Urunk könyörülj rajtunk. Mi mindannyian a Te gyermekeid vagyunk. Ne hagyj el bennünket. Ne hagyj egyedül minket. Ne hagyd egyedül gyermekeinket, a mi fiainkat és a fiaink fiait, a jövendő generációkat. Így mondták a nagyszüleink, szüleink és így mondjuk a mi gyermekeinknek mi is.

Békére nem csak az embernek van szüksége, hanem minden lénynek és nem csak az embernek van szüksége szabadságra, hanem minden lénynek. Az állatbarátainknak is szükségük van minderre.

Hagyjuk, hogy a madarak szabadon repüljenek, hagyjuk, hogy a lábon járó állatok járjanak a földön, és hagyjuk, hogy a vízben élő állatok is éljék az életüket. természetesen, azt mondjuk, ha szükségünk van élelemre, akkor ennünk kell. A mi kultúránkban, mi vadászhatunk hím állatra. Igaz, már az én földemen is vannak olyan tollú madarak, amelyek már nem élnek és most ezeket csak televízióban láthatjuk.

Ami ötszáz év pusztítás a Földnek az több ezer év javítást igényel. A Földanya megsérült, és idő kell, hogy meggyógyuljon.

De a Teremtő nem hagy magunkra. Mindannyian a teremtő gyermekei vagyunk. Az állattestvéreink is a teremtő gyermekei. A magra kell vigyázzunk, hogy ne vesszen el.

A maja prófécia azt mondja, hogy a 13 baktum 13 ahau időszakában visszatérnek a bölcsek. Most van ez a visszatérés ideje. Ahol most vagyunk (Bagolyvár) ebben az előadóban nagyszerű tanulnak a bölcs professzoroktól. A prófécia azt mondja, hogy visszatérnek a bölcsek, visszatérnek a nagypapák. Én 82 éve vagyok, én a hírnöke vagyok a bölcseknek.

A prófécia azt mondja, hogy visszatérnek a bölcs szavak. Minden népnek megvannak a saját alapelvei, a saját nyelve, a saját kultúrája, nekünk is megvan és önöknek is megvan.

Miért van ez így?

Mert mindannyian a föld virágai vagyunk, Amikor önök az anyanyelvükön énekelnek, az megérinti az én szívemet. Amikor én énekelek, akkor megénekelem a földet ahol születtem, ennek a szentséges földnek a gyönyörűségét. Megénekelem a nőt, akit szeretnék meghódítani. Megénekelem a nagyszüleimet, akik ezt a gyönyörű földet rám hagyták. Látom a lepkét és vágyam van arra, hogy én is repüljek.

Számunkra az élet virága az asszony. Az asszony az én anyám, az asszony az én asszonyom, az asszony az én lányom. Amikor a gyerek kicsi, magamhoz ölelem és az életemet is adnám érte. Ilyenek vagyunk, megadatott a látás a hallás, hogy dicsőítsük a Teremtőt.

Tehát arról beszélek önöknek, hogy visszatérnek a nagy öregek, a bölcsek, a nagypapák. Amikor azt mondjuk, hogy visszatérnek a nagy öregek, akkor kikre is gondolunk?

Azokra az orvosokra, mérnökökre, bölcsészekre, jogtudorokra, akik gondolnak a világra, az emberi életre. Bölcs emberek önök is, mert érdekli önöket a természet.

Azok a gazdagok, akiket nem érdekli, és akik tönkreteszik a környezetet, azok nem hallják meg ezeket az üzeneteket. Önök, akik szeretnék megvédeni a gyerekeiket, mit tehetnek? El kell vinni az üzenetet. A bölcsek gondolnak a népre, nemzetre, következő generációra, őket foglalkoztatja az élet a jövőben.

És mi lesz 2012-ben?

A prófécia azt mondja, hogy minden megy tovább. Csak legyünk alázatosak és halljuk meg a Teremtő szavát. A mi nagyszüleink 120-130-150 évig éltek. Betegség nélkül, egészségesen. Ezeknek az embereknek nagyszerű volt a látásuk és ép a fogazatuk. Mi vajon miért nem vagyunk olyanok? A régi időben, mielőtt bármibe belefogtak mindig a Teremtőre gondoltak. Ezek az alkotások megmaradtak.

Minden népnek megvan a hagyománya, kultúrája. A majákat kukoricából teremtette a Teremtő. Fehér kukoricából vannak a fogaink, sárga kukoricából a bőrünk, fekete kukoricából a hajunk, és piros kukoricából a vérünk. A mi életünkben ezért olyan jelentős a kukorica, a tortilla. Önöknek más a hitrendszerük, önök más vallásban hisznek. A teremtő mindenhol megteremtette a maga gyermekét a saját módján.

Az afrikaiak fekete bőrűek, Ázsiában leginkább sárgák és mindenkinek megvan a saját kultúrája, a saját nyelve, a saját hitrendszere. Mindenki a saját módján ismeri, hogy hogyan kell a növényt termeszteni és betakarítani. az ősök hagyományait ápolni. Ezt szerettem volna elmondani fivéreim és nővéreim.

Miért vagyok itt? Milyen érdek vezettet engem ide?

Tejesíteni kell a küldetésemet a maják és az őserdők hangját közvetíteni. A földön vándorlok minden pénz nélkül, hogy elmondjam a maják üzenetét. Felszállok a repülőre, az autóra és nincs pénzem, szállodában alszom pénz nélkül, mert hiszem, hogy a teremtő gondoskodik rólam és még mindig itt vagyok. A küldetésem, hogy elmondjam a maja próféciát. Ami azt mondja, hogy emelkedjen fel egy nemzet és kettő és mindegyik és egyik csoport se maradjon hátul. A prófécia nem azt mondja, hogy emelkedjen fel egy nép, hanem mindegyik.

A prófécia azt mondja, hogy jöjjön el a hajnal, a béke és a szeretet. Nem csak nekem van szükségem a boldogságra. Mindannyian azok szeretnénk lenni. Ha az ember boldog, akkor nem akarja megtartani csak magának.

Sokan beszélnek arról, hogy vége lesz a világnak 2012-ben. Ezek nem a maják szavai. Ezeket a kereskedők találták ki, hogy pénzt csináljanak. Azért találták ki, hogy eladják a könyveiket, a filmjeiket.

Egy jobb világ fog jönni. Változás kell, történjen a gondolkodásban, a mentalitásban. A fajgyűlöletnek vége kell, hogy legyen. El kell felejteni a harácsolást, azt, hogy az emberek tömegei rabszolgasorsban legyen csak azért, hogy mások dollármilliókat gyűjthessen.

Ezek az emberek nem foglakoznak azokkal, akik az utcán kéregetnek, akinek nincs hol aludni, ahol dolgozni, ők a gazdagok saját magukkal foglalkoznak. A világban az egyenlőtlenségét idézik elő megbontották a világ egyenlőségét. Így van ez testvéreim

Elnézést kérek azoktól, akiket megbántottam. De mindannyian emberek vagyunk, mindannyian tévedhetünk. Elnézést, ha valaki érzéseit megbántottam. Az én feladatom, hogy ne elbátortalanítsam, hanem hitet adjak a változásra, hogy amikor eljön, a változás ne féljenek!

Minden egyes napritmusban változások vannak. Nem tudjuk, hogy ugyanott fog-e a Nap felkelni ahol ma? Feladatunk, hogy a Teremtőnkhöz forduljunk és dicsőítsük őt a saját módunkon és nyelvünkön, és megőrizzük azt ami a miénk a nyelvünket a munkamódszereink, és a hagyományainkat.

Az Ég Szívének a nevében

A Föld Szívének a nevében

A Levegő Szívének a nevében

A Víz Szívének a nevében

Ez az én üzenetem önökhöz. Köszönöm, hogy meghallgattak!

*  *  *  *  *

Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, azaz Nomád Farkas jelenleg a maja őslakosok nagykövete és a tizenharmadik generációs Quiche maja spirituális vezetője.

Forrás: http://www.selfnessporta.hu/index.php/selfness/selfness/61-nomad-farkas-budapesten.html (Beküldte: Fritzi)

Hozzászólások az előző oldalról itt olvashatók

Megnyitva 8028 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások