20210304
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2017 június 02, péntek

Tégy Trianon ellen!

Szerző: MVSZ Sajtószolgálat

Tudod-e még Magyar Testvér ma, három évvel századik évfordulója előtt, hogy mi volt Trianon?

Magyar az, akinek fáj Trianon! – Tégy Trianon ellen!
Csaláson és hazugságon alapuló, rabló béke – „uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje"

Halld, mit mondtak a győztesek!

Lloyd George, angol miniszterelnök, 1929. október 7-én: „Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt.” Francesco Nitti, olasz miniszterelnök, 1924-ben: „Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget… Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek..” Vladimir Iljics Lenin: „Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje... hallatlan béke, rabló béke...ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak.”

 

Herbert Henry Asquith, aki 8 évig volt angol miniszterelnök, 1925-ben: „Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye.”Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök: „A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem.” Stanley Baldwin, angol miniszterelnök: „Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg.” André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című köny­vében: „Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében.”

 

Tomás Garrigue Masaryk, az addig sosem volt Csehszlovákia első elnöke: „Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között.”Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én, Trianon 5. évfordulóján: „Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.”

Hol van ma Felvidék, hol Erdély és Délvidék?! Hát Kárpátalja, és az Őrség?

 „Amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják. De amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése kétséges” – vallotta Deák Ferenc, a Haza bölcse. Most rajtunk a sor, hogy megmutassuk: Ebbe a galádságba magyar ember nem nyugodhat bele!

Október 15-én, a Bocskai István fejedelem vezette győztes szabadságharc évfordulóján aláírásgyűjtésbe kezdünk és keresünk kétmillió magyar embert, aki nem csak megszenvedi Trianont, hanem kész tenni is ellene. Aláírásunkkal kérjük a magyar kormányt, hogy forduljon nemzetközi szervezetekhez, és kérje a trianoni gyalázatos béke semmisségének döntőbíróság általi kimondását.

 

Tégy Te is Trianon ellen! Légy Te is aláíró és aláírásgyűjtő, ha  fáj Neked Trianon!

 

Emlékezz Lord Viscount Rothermere-re, a kétmillió példányban megjelenő Daily Mail kiadójára és főszerkesztőjére, akinek emlékét Budapesten a Szabó Ervin könyvtár előtti, nevét viselő kút őrzi, aki 1927. június 21-én,  Hungary’s Place in the Sun című cikkében így vallott: „Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést.”

 

Mint annyiszor történelmében, a migránsözönnel saját Trianonjába rohanó Európát most is csak Magyarország mentheti meg. De ahhoz előbb, Európának jóvá kell tennie Trianont!

 

Igazságot Magyarországnak! Igazságot Európának!

 

Drábik János, Patrubány Miklós István Ádám,
 az Országos Trianon Társaság nevében  a Magyarok Világszövetsége nevében

Szórólap: Tégy Trianon ellen! →


Budapest-Versailles, 2017. június 4-én

Beküldte: v Kövér György

Megnyitva 4022 alkalommal

Hozzászólás   

#11 HozzászólásKIss Sándor Zoltán 2019-04-16 14:47
Kedves Tabi Éva . Keresse a kapcsolatot a Magyarok világszövetsége Budapest 1052 Semmelweis utca 3 vagy a Trianon Társasággal , mikor lesz Gyöngyösön és hol aláírásgyűjtés ?
#10 HozzászólásKiss Sándor Zoltán 2019-04-12 16:06
Sajnos csak 2019 tavaszán tudtam meg hogy aláírás gyűjtés van e a témában !!! Az összes barátom , a párom , a lányaink aláírtuk volna !!! A vidéken élő rokonaim szintén , és mivel egy 130 lakásos társasházban lakom , tavaly tagja számvizsgáló voltam , a tavaszi közgyűlésen is aláírta volna szinte mindenki . Az 1 millió aláírást simán össze lehet hozni 1 év alatt , Csak ismertető kampány kell hozzá .
#9 3200 GyöngyösTábiné Éva 2018-03-30 18:13
Szeretnénk aláírni.Hol tehetjük meg? Szép napot Éva
#8 belgium/Andennenagy lajos 2018-02-13 11:14
kedves Zsolt,

az nagy megtiszteltetés számomra, hogy most nekem is ír, viszont téved abban, hogy az egy Drábik Jánoshoz írt kérdéseire való válaszok hiányát nálam reklamálja ...

normálisan és tisztességgel ... az egy másnak írt kérdéseket nem igen lehet másnak megválaszolnia.
En magam is egész biztos tudnák néhány kérdést, magam is Drábik úrnak feltenni. De nem teszek, mert itt már a tettek mezején vagyunk, volnánk ...

mint írtam, kezdtem levelem Önhöz, itt csak a mi kettonk közötti dolog történik. Amely 3 kérdést (még teljesen nem is látom ezekben a kérdés mivoltát) Maga feltett D.J.-nak, azokra csak o válaszolhat meg. Engem nem bízott meg erre (igazából nem is ismerjük egymást) ...

na de mivel nekem úgy tunik, hogy Ön még ma is vár egy választ Drábik úrtól (ezt, az ilyent tudom ... nehéz elviselni, amikor erre az nem érkezik soha),
egy-egy választ (az enyimeket !) megpróbálok megadni erre, ezekre :

1) igaza van Önnek, ami érvénytelen, azt nem lehet érvényteleníteni. Viszont annak érvénytelenségét, érvénytelen mivoltát azért lehet tudatni mindenkivel ...
tehát itt pontosan azt, hogy az ún Párizsi 'egyezmény' érvénytelen, mert a "trianoni" maga érvénytelen (volt) ...

2) ez is kb olyan, mint az elozo kérdése. Ha a Trianon-inak mondott, nevezett békeszerzodés
semmisségét kimondjuk, akkor azzal a Párizs-i is magától semmissé válik ...

3) ha valakinek láza van ..., igaz támadhatja, ill. védekezhet ez ellen ..., de értelmesebb inkább a betegség ellen magával foglalkoznia ...
ha pl-ul mi annak állnánk hozzá, hogy a "Párizsi" békeszerzodést 'támadjuk' meg, ezzel közvetve az ezt megelozo, az ezt megalapozó elozo érvényességét állítjuk ...
a második, a 47-es békeszerzodés egyik 'területi'
kérdése Csehszlovákia és Mo. között történt. Ha
mi ezt kontestáljuk, akkor pl-ul azon 3 falu elvesztését, amely ott kérdéses volt. Viszont ezen falvakat azért vették el tolünk, mert mi elfoglaltuk
a Felvidék déli részét, egy agressziót követtünk el Cs.-Szl. ellenében. Az ilyen terület-vesztés a nemzetközi jogban egy nagyon régi, elfogadott tényezo. A nemzetközi jog része. Ez egy buntetés az ellen, aki rosszat tett egy másik ellenében ...
na az, hogy amit mi tettünk (a Felvidék azon részét, amelyen a magyarság többségben volt, visszavettük) helyes, igazságos volt, vagy sem ..., na az a 'Trianon'-hoz tartozó dolog. Mindíg a tohöz kell elmenjünk, a gyökerekhez ...

na még egyszer, ezeket én írom, válaszolom itt magának, kedves Zsolt ...
na ha esetleg ez nem lenne elegendo, akkor tegyen föl újabbakat (és akkor csak nekem) és kész vagyok azokra megfeleljek. Ha ezeket egyenesen hozzám kivánná (szerintem ezek egy közösséget érintoként "Mindenki Jánoskája"), azt is megtenném. Akkor írjon egyenesen a címemre :


szeretettel, Lajos
#7 Szatmári Zsoltcím 2018-02-05 14:53
Kedves Lajos!

Ma találtam meg hogy reagáltál hozzászólásodra még decemberben, köszönöm!

Azt sajnos nem írhattam hogy válaszoltál, mert a három feltett kérdésem közül egyikre se kaptam választ. Az nem kérdéses hogy igazságtalan volt a trianoni diktátum, ezt kár is taglalnunk. Viszont nem érthetek egyet azzal hogy kötelességünk ezt aláírnunk, mert amíg arra a három kérdésemre nem találok megnyugtató, pozitív választ, addig az egész ostobaságát feltételezhetem erősen. De várom Drábik János, a kezdeményező válaszait továbra is. Persze a nem válasz is válasz.

Üdvözlettel:
Zsolt
#6 belgium/Andennenagy lajos 2017-12-12 19:15
Szatmári Zsoltnak (csak magunk közt) :

a kérdésed, kérdéseid értelmesek, viszont a terv az egyedüli járható út. Ezt tette Mo az egész két-VH közötti idoszakban. Senki sem hallgatott rájuk? A tudomásom szerint volt két beadványa Mo-nak a Hágai bíróságnak, mert maga a "Trianoni" szerzodés is megszegett lett többször Romániában.
Na még ott sem értek el semmit a magyarok ...

akkor Mo (mint Ausztria és N.o egy 'legyozött' dobozban volt). Onnan a hangjuk nem hallatszott ki. Ma egészen más a helyzet (másnak kell lennie !!!). Ma nincs ellenség, nincs gyoztes, legyozött. Ma, a német-francia egyezség mindent
átváltoztatott. Ma nincs, nem lehet olyan, hogy ne
tudjunk az igazunkhoz halló fülekre találnunk ...

viszont szerintem valahogy másként, talán közvetve kellene. A probléma az, hogy még ezt sem
hajlandók a magyar politikusok. Ilyenek pl-ul a Benes dekrétumok, a romániai magyar egyetem visszaszolgáltatása, de foként az egyházi javaké ...

amikor a magyar politikusok össze-vissza hazudoznak és ezt a nép, az Isten-adta hagyja, akkor semmit nem lehet tenni ...

na azt jegyezd meg jól (jegyezze meg bárki is), kedves Zsolt, hogy ezen szerzodés a hivatalos szervek szerint (a nemzetközik) egy szerzodés volt. A szerzodési felek ezt szabadon tették meg. Na ezt, erre kell alapozódjon a szerzodés felbontása is.
Találni kell valamit ebben (a szerzodésben), amely ezt megkérdojelezi ...

na ilyenre gondoltam én magam is. Pl-ul ha ezen szerzodés a népêk önrendelkezési jogára alopozódott és ez ma érvénytelen, ill. a határok szentségének alárendelt ..., akkor elég lenne az, hogy Mo erre hivatkozva a szerzodés újravételét
követelné ezért. A jogrend annyira megváltozott, hogy ami 1920-ban jogos, érvényes volt, ma nem.
Na ezért a mai jogrend szerinte ezt újratárgyalni kell
...

viszont erre nincs egyetlen fórum sem; amely kompetens lehetne. Ugyanis maga az ENSz alárendelt a gyozteseknek és a Hágai Bíróság meg az ENSz-nek. Nincs egy nemzetközi fórum, amely kompetens lenne és foként senki sem eröltethetné a többi szerzoést aláírók felé. Senkit nem lehet arra kötelezni, hogy leülj*on velünk szemben ...

egyetlen fórum van csak !!! Ez az emberiség 'lelkiismerete', jó-, igazságérzése csak.
Ha a világ ismerné azt, ami velünk történt ..., akkor 'alulról' lehetne nyomást tennünk a nemzetközi nagyhatalmak felé. A nemzetközi közvéleményt kellene a 'világfórumunknak'
'eloléptettnünk' ...

beszélnünk; kiabálnunk, ordítoznunk kell ... és
közben csendesen 'propagandáznunk'. Viszont ehhez egy normális politikumra is lenne szükséges.
Itt volt pl-ul 14-ben annak lehetosége, hogy tisztázzuk Mo szerepét 1914-ben ... és nem tettük meg. A magyar vezetok vagy buták, vagy silányak ... és az maga a nép, a nemzet szégyene...

az MVSz-ben még van valami értékes. Viszont annak meg nagyobb, számosabb támogatottságra volna szüksége. Ezen "Trianon"-ellenes akciót pedig alá kell írjuk ... , hogy legalább tudjuk, hogy az igazság oldalán vagyunk és közben vallomást teszünk erre a külvilág irányában ...

ezt aláírnunk kötelességünk ..., mégha nagyon kicsi
is a lehetoség, hogy ez hozzon valamit ...
ha még ma is Jézust egy bunözonek, egy igaz módon elítélt személynek tartaná a világ, akkor minden az igazat, az igazságot szeretonek egy
vallomást kellene tennie, hogy Jézus ártatlan volt.
Na itt ez van !!!!!!!!!!!!
bennünket hamis vádakkal elítéltek és ezen vádak még ma is a koporsónk szögeik. Hogy meghallgatnak, vagy sem, nekünk kutya kötelességünk vallomást tennünk, hogy ez
igaztalan, igazságtalan volt !!!

egy példával (ezt sem teszi meg a magyar politikum !!). Tisza Istvan ártatlan volt !!! O a háború ellen volt !!! (mint az egész magyar kormány akkor).
Miért nem beszélünk errol !? Miért nem ajánlják be Tiszát, mint európai politikai nagyságot az EU-nak !? Elobb ; miért nincs számára egy nemzeti elismertetés. A legmagasabb magyar kituntetést érdemelne ... és ezzel az o európai elismerése is megindulna ...

a "Trianon"-i békeszerzodés csak a ... pont volt az ellenünki mondat végére. Mi még mindíg ez ellen morgunk. Még azt sem értjük meg, látjuk be, hogy
ez csak a befejezo aktus volt a 'végzetünkben'. Az emberi világban szükséges mindent felhasználnunk. MINDENT !!!
a történelmi felfogásunkat, az ennek
'nyelvezetét', pl-ul. Ebben kiegyenesüdnünk és akkor a szomszédainkkal szembe tudunk nézni. Azzal, hogy mi meggörnyedünk elottük, eleve kisebbeknek mutatjuk magunkat ... és még a helyett, hogy szimpátiát nyernénk, hát inkább ütéseket kapunk ...

szeretettel, Lajos
#5 Pomáz, Majdán u. 1.Szatmári Zsolt 2017-11-22 07:29
Kedves Drábik János!

Ha jól értem, felhívásokban a következő mondat a leglényegesebb:

"Aláírásunkkal kérjük a magyar kormányt, hogy forduljon nemzetközi szervezetekhez, és kérje a trianoni gyalázatos béke semmisségének döntőbíróság általi kimondását. "

Három kérdés felmerült bennem, nagyon kíváncsi vagyok a válaszaira.

1. Egy érvényben lévő nemzetközi békeszerződést (mint pl a Párizsi békeszerződés) hogyan lehet megszüntetni, semmisségét kimondani azáltal, hogy megkérjük a magyar kormányt hogy majd ő kérjen meg egy döntőbíróságot amely kimondaná a semmisségét a diktátumnak? Ezt hogyan gondolná? Mennyien kellene aláírni ahhoz hogy a kormány a fejére csapjon, hogy eddig nem vitte döntőbíróság elé az ügyet, és most megtegye, aztán az a döntőbíróság is a fejére csapjon,hogy "ja tényleg, hogy elintéztük szegény magyarokat, mindent vissza!"?

2. Egy nem érvényes békeszerződésről hogyan lehet kimondani a semmisségét? Nyilván tudják hogy az 1947-es Párizsi békeszerződés felülírta a Trianoni békeszerződést, egyben érvénytelenítette azt. Egy hat évtizede nem létező (mivel nemzetközi jogilag érvénytelen) békeszerződést hogyan lehetne semmissé nyilvánítani?

3. Miért nem a még mindig érvényes Párizsi békeszerződést szeretnék semmissé nyilvánítani? (Nem mintha annak lenne bármiféle lehetősége, de legalább élő szerződés.)

Előre is köszönöm válaszait!

Üdvözlettel:
Szatmári Zsolt
#4 belgium/Andennenagy lajos 2017-11-17 11:23
csak egyet, ami borzasztóan fontos dolog ehhez (kérek mindenkit, hogy ezt valahogyan juttassa el
a kampányt vezetokhöz) :

az ún. Trianon-i békeszerzodés azért érvénytelen, mert Mo nem viselt háborút senkivel, ezért nem is köthetett békeszerzodést ... senkivel ...

háborúban az O-M monarchia állt és kért fegyverszünetet, egy békeszerzodés elokészítéséhez. CSAK a MONARCHIA köthetett békeszerzodés (és nam az ún. Ausztria meg Mo.).
Sem a saint Germain-i, sem a Versailles-i (a Nagy Trianon palotában) megkötött békeszerzodésnek
nincs JOGI alapjuk ...

na e mellett okvetlenül 'beszélniük' kell (akik majd ezt a kezükbe veszik. Pl-ul az MVSz-nek, amely normálisan minden magyart képvisel -nem csak az
aktív tagokat-) arról, hogy a háború megkezdését
Mo, a magyar politikum ELLENEZTE és ha mégis
akarata alulmaradt, az azért volt, mert a MK a valami 19 milliójával kisebbségben volt a dupla Monarchia 44 milliójában (a számok lehet nem teljesen pontosak) ...

szeretettel, Lajos
#3 Ròzsahegy373Magdis Ironka 2017-11-09 10:34
NEm pròbàlhatom. Nekem NEM szabad, de azèrt köszönöm.
#2 TonkovceMgr.Klucsik Attila 2017-11-09 05:48
Szivesen csatlakozom !!!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások