20231208
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2012 június 04, hétfő

Akiknek nem fáj Trianon

Szerző:

Aki még mindig kételkedik, itt a júdaizmus magyarországi zsidókrisztián helytartói önleleplezése. Pofátlanul hazudják, hogy "szívükön viselik a nemzeti összetartozás ügyét", miközben elutasítják a Nemzeti Összetartozás Napjára kért 1 perces harangszót. A tettekre, mindig a tettekre figyeljünk, mert azok minden harangszónál hangosabbak. Íme:

 "2012-06-02 Forrás: Magyar Kurír

Az alábbiakaban közöljük a történelmi egyházak vezetőinek levelét, amelyet a Nemzeti Összetarozás Napján tervezett harangzúgással kapcsolatos megkeresésre válaszolva küldtek Kovács Zoltán államtitkárnak.

Tisztelt Államtitkár Úr!

Köszönettel vettük május 25-i megkeresését, amelyben arra kér bennünket, hogy június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján délután 1 perces harangzúgással kapcsolódjunk be a megemlékezésekbe. Kérésének sajnos nem áll módunkban eleget tenni, mert templomi harangjaink istentiszteleti alkalmakkor, illetve az egyház liturgikus rendjéhez kapcsolódva szólnak.

Ezúton is megerősítjük ugyanakkor, hogy mindennapi szolgálatunkban is megjelenő módon egyházaink szívükön viselik a nemzeti összetartozás ügyét hazánkban, a Kárpát-medencében és a világban élő magyarság között.

Budapest, 2012. május 29.

Válaszunk elfogadását kérve, az ünnep előkészítéséhez sok erőt kívánva,

Erdő Péter, bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
Bölcskei Gusztáv, püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke
Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke"
Forrás: keresztenymagyarorszag.hu

__________

Zsidótlanítsuk a Magyar Nemzet lelki óvodáit:
Vegyük vissza magyar templomainkat Jézus Urunk gyilkosaitól!

(Itt lehet kezdeni)

leszerelt : magyarmegmaradasert.hu

Megnyitva 8273 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #5 USAErzsebet 2013-05-04 20:58
Ez a harom szemely ugy latszik nem tartozik a magyarokhoz. A templomok meg nem a papok tulajdonai. A templom a magyar nep tulajdona.
A falvak, varosok lakoit es a templombajarokat kell
megkerdezni. A papokat ok fizetik.
Ugy tudom a deli harangszo nem istentiszteleti alka-
lombol szol, hanem a magyarok dicsoseges gyozeleme a torok felett. Tehat a kifogas mellebeszeles es hamis ettol a harom szemelytol.
Szegyen rajuk nezve es tisztsegukre nezve.
+2 #4 Ujj Piroska 2012-06-29 16:47
csak érdeklődnék:(- ezek az egyházi vezetők ismerik-e a hívek álláspontját, vagy a maguk nevében nyilatkoztak??
..attól tartok, csípőből válaszoltak, ez a meggyőződésük.Személy szerint kérdőre vonnám őket!!!- nekem és tudom, sokaknak ez nem egyöntetű álláspont. Mintha, nem ismernék a bibliai szöveget:( - a langyost az Úr kiköpi. ( rövidített változat)
Örömmel tölt el, hogy a Partiumban, legalább is a városomban megszólalt a harang.Köszönöm a Tiszt. úrnak. Ő MAGYAR !!- szívvel-lélekkel tesz értünk.
TI !!!! egyházi vezetők !! kik az őseitek?? személy szerint, nekem ŐK a mérvadók. ÉS nektek??
+2 #3 Pavike 2012-06-12 07:42
"Válaszunk elfogadását kérve, az ünnep előkészítéséhez sok erőt kívánva,"

Ünnep??? Miről beszélnek ezek?!
Nekem például gyásznap.
+1 #2 NyEMRLSz Tiltakozik 2012-06-06 07:26
TILTAKOZÁS 2012. junius 4.

a szégyentelen magyar egyházi vezetők magyart tagadása ellen


A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat elnöksége ma,

a Trianoni úgynevezett ‘békeszerződés’ aláírásának 93. gyászos emléknapján szerzett tudomást arról, hogy a magyarországi római katólikus, református és evangélikus egyház vezetői elutasítóan válaszoltak a Magyar Kormány kérésére, hogy ezen a Nemzeti Összetartozás Napjának tekintett napon az ország összes templomában egyperces harangzúgással kapcsolódjanak be a megemlékezésekbe. Érvük, hogy a templomi harangok csak istentiszteleti és liturgikus alkalmakkor szólalhatnak meg.

Ezt a nyilatkozatot minden magyar nevében az egész világon a leghatározottabban elutasítjuk! Ez, sajnos látszat-érv és nem is igaz. Reformátusok számára minden bizonnyal nem. Ehhez a magyar reformátusoknak semmi köze sincs. Fáj, hogy magyarorsági keresztyén egyházaink vezetői képesek ilyen nyilatkozatot aláírni és kiadni.

A templomi harangszóban a magyarság szíve kondul meg évszázadok óta. Benne egyben a magyarság és a keresztyénség összeötvöződése kerül kifejezésre. A harangszó azonban mindekié. A nem-keresztyéneké is, mert benne lelkünk legszentebb értékeire gondolunk, melyek túlszárnyalják a mindennapok gondját-baját. A déli harangszó pedig 1456 óta számunkra mindmáig a nándorfehérvári győzelem emlékezetére csendül. A harangszó az egész magyarságé, bárhol a föld kerekén.

Miért fáj az egyházaink vezetőinek, hogy a magyarság legnagyobb tragédiája emléknapján, mint a nemzeti összetartozás napján a közös harangszóban a magyarság és a keresztyénség szeretet-közössége kerül kifejezésre templomaink harangkondulásában?

Jézus Krisztus keresztje alatt az egész világra kiterjedő Magyar Szellemi Hazában konduljon meg szívünk harangja e napon s legyen valóban az egész magyarság összetartozásának emléknapja. Érted és értem is szóljon lelkünk harangja Szólítson fel szivünk harangszava a hit fegyvereivel való ellenállásra, lelkiekben gyarapodásra, mert nekünk nincs más menedékünk ebben a világban mint az a Úristen kegyelme. Számunkra, magyarok számára ez az 1100 éves történelmünk alapvető ténye és tanúlsága mind e mai napig.

Nürnberg-Lund–Felsőőr-Párizs-Hága, 2012. június 4

A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat elnöksége

Lázárné Zahn Enikő, lelkészi elnök

Békássy N. Albert, világi elnök

A kiadvány hiteléül
Tóth Miklós, titkár
+2 #1 laridae 2012-06-04 11:46
ÁRULÓK ! IDEGEN SZIVÜ MAGYARÚL BESZÉLŐ ..IDÓK !
Egyetértek a cikk irójával !

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások