20230320
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2011 január 27, csütörtök

A járeki tábor magyar áldozatai (felnőttek)

Szerző: Csorba Béla

A járeki partizán haláltábor magyar áldozatainak első listáit Mészáros Sándor történésznek köszönhetjük. Ő - többször taglalt okok folytán - még nem láthatta a járeki táborban vezetett halotti anyakönyv teljes korpuszát, ezért az általa közzétett névsor (lásd Holttá nyilvánítva, Budapest, 1995., 117-120.) ugyanúgy pótlásra szorul, mint ahogyan ezt korábban megtettem a magyar gyermekvértanúk esetében is. A hiányok azonban csak részben vezethetők vissza arra, hogy Mészáros elől – mint ahogyan később ?ivković professzor elől is – helyi illetékesek gondosan elzárva tartották az anyakönyvet, illetve annak egyik kötetét.

Mészáros tanár úr sajnos vétett egy módszertani hibát is. Abból a hipotézisből indult ki ugyanis, hogy magyar áldozatokat csak a csurogi, a zsablyai és a mozsori internáltak között lehet és kell keresni, holott, mint – ma már biztosan tudjuk – magyar származású személyek más településekről is táborba kerülhettek, különösen ha egyik szülőjük vagy házastársuk német volt, de olykor szemmel láthatóan más – egyelőre általam még nem ismert -- okok folytán is.

 

Az anyakönyvi adatok újbóli átvizsgálása során azután több olyan, banálisnak mondható hibára is rábukkantam, amely minden bizonnyal Mészáros Sándor autográf kéziratának átgépelése során keletkezhetett (nevek, pl. Hollósi helyett Halasi, Nagybali helyett Madboli, Borza helyett Bartha és dátumok, helynevek elírása), illetve abból, hogy a kutató történész több esetben a halálozás időpontja helyett a bejegyzését tüntette fel, vagy a foglalkozásra vonatkozó beírást nem tudta pontosan kibetűzni („mlinar” azaz molnár helyett „limar”, vagyis bádogos, „mesar” vagyis mészáros helyett „ratar” azaz fölműves).

Ami azonban sokkal meglepőbb: Mészáros Sándor listáján találtam néhány olyan nevet is, amelynek eddig többszöri ellenőrzés után sem bukkantam a nyomára a halotti anyakönyvben! Megtörténhet, hogy Mészáros beillesztett olyan adatokat is, amelyekhez más forrásokból, pl. holttá nyilvánítási bírósági végzésekből stb., vagy hallomásból szerezhetett? Nem tudom, mindenesetre ezeket a lehetőségeket sem szabad kizárni. Én az ilyen, s csupán az ő listáján szereplő áldozatok nevét és adatait a felsorolásomban [ ] szögletes zárójelbe teszem. Más javítások esetében a könnyebb összevetés végett szögletes zárójelbe teszem a Mészáros-féle, tehát a korábbi, téves adatot is. Persze az anyakönyvi adatok is tartalmazhatnak ellentmondásokat: az 1945. február 13-án elhunyt Hományi Ferencet például, kétszer is bejegyezték, először az anyakönyv 105., másodszor a 108. iktatószám alá, az eltérés csupán annyi, hogy először napszámosként, másodszor kovácsként.

Az alábbiakban éves lebontásban adom meg az elhunyt személyek család-és keresznevét, férjezett hölgyek esetében legtöbbször a leánykori nevet is, az áldozat származási helyét, életkorát, az elhalálozás anyakönyvezett dátumát és a halál okát.(Ez utóbbit Mészáros Sándor csak a gyermekáldozatoknál közölte.)

Az elhunyt személy foglalkozását is jelzem, kivéve a nők esetében, ugyanis valamennyiüket „domaćica”-ként, azaz háztartásbeliként tartották nyilván, lett légyen férjezett, özvegy vagy hajadon az illető. Kiemeltem azon elhunyt személyek adatait, akik Mészáros Sándor listáján bármilyen oknál fogva nem szerepelnek, hogy ezzel megkönnyítsem az összehasonlítást az érdeklődők számára, ugyanakkor segítsek a keresésben azoknak, akik elhunyt hozzátartozókra vonatkozó releváns adatokat keresnek.

1945 nyarától kezdődően csökken a magyar halottak száma, aminek az az oka, hogy ekkorra a Sajkás-vidék három falvából január 23-án, 30-án és március 18-án a járeki megsemmisítő lágerba került internáltakat úgynevezett munkatáborokba irányítják át, legtöbbjüket Palánka környékére és Szépligetre. (Utóbbiban szóbeli adatok szerint mintegy húszan haltak meg, de erre vonatkozóan egyelőre semmilyen dokumentummal nem rendelkezünk.)

Magyarok azonban, mint látjuk, még 1946-ban is élnek - pontosabban haldokolnak - a táborban. Többnyire olyan személyek, akiket családi, sőt nemegyszer vérrokoni kötelékek kötnek az internált „svábokhoz”.

1945

1. Esztergomi Mária, Ósóvé, 67 jan. 5. szívbaj

2. Faragó sz. Sági Viktória [Viktor], Csurog, 80 [79], jan. 24. végelgyengülés

[3. Faragó János, Csurog, 80 jan. 24.]

4.Turó sz. Petri Katalin, Kölpény, 78 jan. 24. végelgyengülés

5. Varnyu sz. Buderka Erzsébet, Zsablya, 47, jan. 30. öngyilkosság

6. Braun István molnár [bádogos], Csurog, 45, febr. 1. öngyilkosság

[7. Topoj István napszámos, Zsablya, 70 év körüli febr. 3.]

8. Pataj János napszámos, Zsablya, 88, febr. 3. végelgyengülés

9. Hegyi János halász, Palánka, 81 febr. 5. végelgyengülés

10. Özv. Szekeres sz. Kis Júlia, Csurog, 80 febr. 7. szélütés

11. Maráci Márton [Maróci Antal] földműves 89 [78] febr. 7. [10.] végelgyengülés

12. Özv. Palásti [Palatin] sz. Balázs Katalin, Zsablya, 86 febr. 8. [10] végelgyengülés

13. Beck sz. Kun Rozália, Palánka, 69, febr. 8. vérmérgezés

14. Nacsa Mária, Zsablya, 48 febr.10. tüdővész

15. Özv. Rasztik [Rasztig] sz. Csorba Julianna, Zsablya [Csurog], 82, febr. 12. végelgyengülés

16. Özv. Kovács sz. Szerda Mária, Zsablya, 83, febr. 12. végelgyengülés

17. Hományi [Homonyi] Ferenc kovács [napszámos], Zsablya, 81 febr.13. végelgyengülés

18. Özv. Sauer sz. Hangovszki Katalin, Szenttamás, 81 febr. 13. végelgyengülés

19. Mengyán Verona Csurog, 37 febr. 14. szívbaj

20. Jánosi István, Temerin, 90 febr. 14. végelgyengülés

21. Demény [Dane] sz. Molnár Margit Zsablya, 69 febr. 15. vérmérgezés

22. Gál sz. Hora Mária [Margit], Csurog, 74 febr. 17. tüdőgyulladás

23. Pálinkás Gábor földműves, Csurog, 79 febr. 17. végelgyengülés

24. Samu [Soma] sz. Gulyás Ilona, Csurog, 50 febr. 20. szélütés

25. Hollósi [Halasi] József földműves, Zsablya, 55 febr. 20. asztma

26. Özv Bahman sz. Szabó Angéla, Csurog, 65 febr. 20. asztma

27. Özv. Sípos sz. Pálfi Klára, Csurog [Zsablya] , 82. febr. 22. végelgyengülés

28. Korhec Mária, Zsablya, 41. febr. 24. szívbaj

29. Tóth Mihály földműves, Zsablya, 96 febr. 24. végelgyengülés

30. Horváth sz. Szabó Viktória, Csurog, 72 [71] febr. 25. szívbaj

31. Nagybali [Madboli] István, földműves, Csurog, 76 febr. 26. bélhurut

32. Apró sz. Fodor Terézia, Csurog 79 febr. 27. végelgyengülés

33. Gulyás sz. Molnár Erzsébet, Csurog, 84 [76] febr. 27. végelgyengülés

34. Berec Ferenc földműves, Csurog, 73 febr. 28. végelgyengülés

35. Tóth sz. Huszág Krisztina, Csurog, 70 márc. 2. [1] bélhurut

36. Csizmár sz. Szrenkó Mária, Zsablya, 40 márc. 2. kimerültség

37. Prágai [Pragai] Antal földműves, Csurog 63 márc. 2. asztma

38. Özv. Lénárd [Lénárt] sz. Matuska Katalin, Zsablya, 82 márc. 3. végelgyengülés

39. Tóth Sára József napszámos, Zsablya, 80 márc. 6. végelgyengülés

40. Monostori János napszámos, Csurog, 53 márc. 6. mellhártyagyull.

41. Csizmadia Károly földműves, Zsablya, 71 márc. 7. asztma

42. Özv. Hatala sz. Oláh Mária, Csurog, 67 márc. 9. bélhurut

43. Holló sz. Cseh Borbála, Zsablya, 24 márc. 16. szívbaj

44. Bocsák Rudolf mészáros [földműves], Csurog 97 márc. 16. végelgyengülés

45. Kovács [Kovai] István napszámos [földműves], Csurog, 59 márc. 24. szívbaj

46. Bende sz. Domonkos Vilma, Csurog, 47 márc. 24. tüdővész

47. Újfalvi Lajos földműves, Csurog, 77 márc. 25. bélhurut

48. Borza [Bartha] Mária, Csurog, 34 márc. 25. szívbaj

49. Kelemen Pál földműves Zsablya, 88 márc. 26. végelgyengülés

50. Seregi vagy Sőregi Julianna, Csurog, 67 márc. 27. szívbaj

51. Horvát Péter napszámos földműves, Csurog, 82 márc. 29. végelgyengülés

52. Tomik sz. Iván Rozália, Csurog, 82 ápr. 6. szélütés

53. Komáromi Lázár földműves, Csurog 69 ápr. 10. légcsőhurut

54. Özv. Pálfi Erzsébet, Csurog, 71 ápr. 11. végelgyengülés

55. Horvát József ( anyja: Molnár Erzsébet) földműves, Csurog, 56. ápr. 13. asztma

56. Özv. Bukta sz. Horvát Anna, Csurog, 71 ápr. 14., szívbaj

57. Tóth Pál napszámos, Csurog, 70 ápr. 14. [17.] asztma

58. Özv. Gulyás sz. Szekeres Julis, Csurog, 82 ápr. 15. [17.] végelgyengülés

59. Prágai [Paragai] Sándor, földműves, Csurog 59 ápr. 17. szívbaj

60. Özv. Simon Rozina [Rozália], Zsablya, 80 ápr. 17. végelgyengülés

61. Csonka István földműves, Csurog, 72 ápr. 25. [23.] tüdőgyullad.

62. Bujdosó Mihály földműves, Zsablya, 31 ápr. 27. [24.] tüdővész

63. Pálfi Imre napszámos, Csurog, 87 ápr. 30. végelgyengülés

64. Özv. Sípos sz. Orosz Rozália, Péterréve, 65 ápr. 30. asztma

65. Tóth Viktória, Mozsor, 67 máj. 4. szívbaj

66 Cegin [Csegu] sz. Gajak Julis [Julianna], Csurog [Mozsor], 33 máj. 6. bélcsavarodás

67. Bohács János földműves, Ókér, 66 máj. 9. végelgyengülés

[68. Lóci Katalin, Mozsor, 61 máj. 10.]

69. Reger [Régei] Mihály kovács, Zsablya, 74 máj. 10. bélhurut

70. Zetkó Pál napszámos, Zsablya, 64 máj. 11. szívbaj

71. Nagy Antal földműves Zsablya 81 máj. 12. végelgyengülés

72. Majoros Ilona, Zsablya, 33 máj. 15. tüdővész

73. Povázsán sz. Kurcinák Erzsébet, Temerin, 33 máj. 16. tüdővész

74. Buru József földműves, Csurog, 63 máj. 19. [15.] kimerültség

75. Özv. Dezső Rozália, Mozsor, 79 máj. 20. végelgyengülés

76. Özv. Takács Mária, Zsablya, 77 máj. 20. végelgyengülés

77. Gulyás Péter földműves, Csurog, 26 máj. 20. tüdővész

78. Varga Mihály napszámos, Csurog, 77 máj. 21. rák

79. Szerdahelyi János földműves, Zsablya, 47 máj. 24.. asztma

80. Novoszel Szilveszter cipész, Csurog, 65 [75] máj. 26. [20.] szélütés

81. Zórád József napszámos, Mozsor, 82 máj. 26. végelgyengülés

82. Özv. Dóci Mihály napszámos, Újfutak, 82 máj. 27. végelgyengülés

83. Kókai Rozália, Csurog, 84 máj. 28. végelgyengülés

84. Tóth József napszámos, Csurog, 75 [84]. máj. 28. [27.] végelgyengülés

85. Özv. Makra Rozália, Zsablya, 70 máj. 28. rák

86. Özv. Németh Terézia, Zsablya, 75 máj. 29. szívbaj

87. Horvát József (anyja Kovács Teréz) napszámos, Csurog, 61 máj. 29. tüdővész

88. Özv. Apró Katalin, Csurog, 53 máj. 29. [24.] tüdővész

[89. Özv. Bajcsi Erzsébet, Zsablya, 60 máj. 31.]

90. Özv. Kis Erzsébet, Csurog, 26 jún. 3. vérmérgezés

91. Nádi Sándor ácsmester, Szenttamás, 45 jún. 3. szívbaj

92. Móric Ferenc napszámos, Dunacséb, 69 jún. 7. kimerültség

93. Lányi Alfréd ev. Lelkész, Kucora, 63 jún. 19. tüdőgyulladás

94. Orosz András Imre, Csurog,? jún. 30. kimerültség

95. Novák Mária, Palánka, 23 júl. 1. bélhurut

96. Lóc Jakab napszámos, Óverbász, 78 júl. 3. végelgyengülés

97. Véber sz. Kántor Katalin, Palánka, 55 júl. 29. bélhurut

98. Péter sz. Hegyi Terézia, Palánka, 40 júl. 30. tüdővész

99. Árvai Gyula lakatos, Ruma, 68 aug. 2. kimerültség

100. Pintér János, Gádor, 52 aug. 4. kimerültség

101. Kovács Miklós földműves, Palánka, 64 aug. 23. bélhurut

102. Árvai sz. Martek Kata, Ruma, 66 aug. 23. bélhurut

103. Váli Veronika, Dunacséb, 80 aug. 26. végelgyengülés

104. Noszai Ferenc borbély, Erdővég, 70 okt. 12. kimerültség

105. Farkas Ádám napszámos, Temerin, 73 okt. 14. szélütés

1946

1. Krajnov sz. Kertész Anna, Zsablya, 69 jan. 10. végelgyengülés

2. Haller sz. Pataki Magdolna, Újsóvé, 58 jan. 28. vízkórság

3. Knebl sz. Nagy Ilonka, Kanak, ? márc. 2. kimerültség

4. Gion Mihály, Csurog, 62 ápr. 5. kimerültség

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a járeki haláltábor magyar áldozataira vonatkozó, Mészáros Sándor korábbi kutatásán alapuló adatainkat – hasonlóan, mint korábban a gyermekhalottak esetében – módosítanunk kell. A felnőtt korukban Járekon elhunyt, általam magyar származásúaknak vélt és mondott személyek összlétszáma tehát nem 66, hanem 109, azaz a 79 gyermekkel együtt – fontosabb adataikat már korábban nyilvánosságra hoztam – jelenlegi tudásunk szerint összesen 188-an nyugszanak a járeki hantok alatt, jelöletlenül.

Reméljük, immár nem sokáig!

Kapcsolódó cikk: Csorba Béla: Közel ezer gyermek halt meg Járekon

Megnyitva 8651 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások