20211202
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2016 szeptember 26, hétfő

Árpád és Oleg kérdések

Written by

Bevezető - Nagyon zavaros vizeken halászik mind az a kutató vagy olvasó aki azt szeretné megtudni mi az igazság az elmúlt történelmünk nyomdokaiban mert a magyarellenesség annyira él és tombol még mindég, hogy "jól jutalmazott" (júdás ezüst) állással számolhat aki hamisít, félremagyaráz vagy egyszerűen minden kézzelfogható nyomokat tüntetnek el, esetleg sajátjának állít be.  Az ellenségeinknek és azok csatlósainak egy a főfeladatuk, hogy minden szálat és nyomot ami a dicső magyar múltunkhoz vezet kíméletlenül pusztítják bármi áron is, és akkor még nem-beszélve azokról akik rendszeresen támadják vagy aljas sunyi módon megtévesztő álladatokkal szurkálják a nemzeti honlapokat mint többek-közt a mienket is.

Nagyon sokszor olyan elemek jelennek meg a hozzászólásokban akik elejében mintha egyetértenének a már itt beszerkesztett anyagokkal de később vagy a sorok közt rejtve vitát akarnak gerjeszteni, vagy akár nyíltan szemben mennek a már leírt tényekkel, a régen letárgyalt, megerősített kútfőkkel alátámasztott bizonyítékoknak. Ilyen volt nemrégiben például, hogy szerintük a török nyelv előbb volt mint a magyar vagy hasonlókat állítanak.  Az ilyeneket fel sem engedem vagy ha nem veszem észre akkor később törlöm. Nem engedhetem meg a meddő és a kihívó vita gerjesztés, arra már nincsen időnk. Ezért lett  megszüntetve már a külön "fórum" is ezen a honlapon ahol mindenki olyan témát javasolhatott amin vitázni kívánt. Mivel ama fórum már az elején nem az elvárt magyar szellemiségben működött ezért ezt meg is szüntettem.

Ezen a honlapon van egy kitűzött irány és szellemiség amit ha valaki nem tart be annak máshol kell szítani a vitákat. Hogy hol itt a "Demokrácia"? Egyszerűen a Szentrend vette át a helyét. Itt megélhetik mindazok a csatlósok hogyan működik a fősodrású közlőszerveik csak itt a szív vezérel és a magyar tudat. Ezzel azt akarom mondani, ha nagyobb esélyekkel akarunk valakit legyőzni akkor legalább hasonló erejű fegyverekkel kell rendelkeznünk mint ami nekik van vagy még jobbakkal.

Ha mi magyarok nem foglalkozunk dicső múltunk minden apró szálával akkor hallgatólagosan hagyjuk, hogy tovább hazudjanak nekünk vagy kisajátítsák mindazokat a történelmi tényeket, személyeket, eseményeket melyek igazából hozzánk kapcsolódnak és nem másokhoz mint például (szerintem) az Oleg herceg rejtélye is. Abban is nagyon sokféleképp írják le és nemkivétel az ellentétes gondolatok-sem. Ebben kérlek majd benneteket segítsetek kibogozni az összekuszált szálak. Legyen a kiinduló íge Ki mit tud Oleg és Árpád, esetleg Álmos Kapcsolatról?

Jómagam megpróbálom itt belefoglalni mindazt amit én göngyölítettem fel ama zavaros vizekből, különböző írásokból, tanulmányokból na és a honlapunkon már megjelent adatokból, valamint egyes könyvekből melyek nekem vannak. Amit pedig tőletek várok az az, hogy aki szakember a kutatásban, vagy akinek vannak ettől újabb vagy részesebb adatai a témával kapcsolatban, azok küldjék be nekem vagy hozzászólásban írják meg nekünk, de inkább Jobb lenne aki szakember az ilyen nyomozásban az venné át a "fáklyát" és írja meg nekünk az evvel kapcsolatos tényeket vagy akár csak történelmi szálakat amit később közösen kötelekké fonhatnánk. Természetesen nem a hamisított forrásokra vagyunk kíváncsi, de ha mindent elakarunk érni akkor azon rendelkezésünkre álló forrásokat is el kell olvasnunk mert elvétve ott is elejtenek olyan adatokat melyek felhasználhatók lehetnek ebben a témában - kutatásban is. Én is beleolvasgattam az ilyenekbe is és találtam is felhasználható történelmi szálakat Oleggal  kapcsolatban és bizony a kútfők többsége Svédországba illetve a Skandináv részre mutat vagy vezet.

Mielőtt még bárki is azt gondolná, hogy bármilyen szakember lennék az adott témámba az úgynevezett kutatásban, előre tudatom, hogy nem vagyok sem történész sem régész de még csak nem is értelmiségi csupán egyik "közlegény" azok közül aki képességei szerint fáradhatatlanul küzd azon nagyjaink seregében - nyomdokaiban akik a tomboló viharos széllel szemben is felvették a harcot minden történelmi hazugságok, hamisítások ellen amit ellenünk kotyvasztottak kotyvasztanak avagy kisajátítanak még ma is. Ezért gyűjtöm egy-helyre (honlapomra) mindazokat a szerzőket, tanulmányokat melyekben történelmi szálakat vélek felfedezni még ha rejtve is mert mi magyarok csak így juthatunk az igaz történelmünkhöz.

Kiindulásunkra mint egy alapmutató, azt tudnunk kell mindannyiunknak, hogy a világon egyedül a magyarságnak voltak, (de remélem maradtak is belőlük elegen) olyan tanítói, lelki, szellemi vezetői mint az úgynevezett mag őrzői akik közvetlen kapcsolatban álltak és állnak a Teremtőnkkel, az Igaz Egy Istenünkkel. Őket mi ma Mágusoknak nevezzük, vagy mint "joe Wolfi" írta egyik bejegyzésében: Mágus = ŐSMAG. Mindegy minek nevezzük őket csak tudnunk kell kikről beszélünk és, hogy ők az igazi beavatottak. Mágusaink szent feladata, hogy az "Égből" kapott tudásukkal fenntartsák az Ősmagot, fenntartsák hatalmas népeink lelki és szellemi vezetését, kineveljék és beavassák a Szent Királyokat, esetleg ők maguk soraiból adják a királyokat, mert ha meghallgassuk Bunyevácz Zsuzsa és Granpierre Atilla beszélgetéseit, ott kiderül, hogy mágusainknak külön "törzse" volt ahol szülőkről gyermekekre szállt a tudás. Ilyen csak a magyaroknak volt senki másnak. Beavatottságuk és óriási tudásuk által segitették, gyógyitották (szellemileg) a nemzetet, Ök voltak azok is akik segítették és képezték ki a Táltosokat is.

Mint tudjuk nem mindenki lehetett Táltos, hisz az nem úgy ment, hogy én táltos voltam akkor fiamat is, vagy lányomat is annak tanítom... Táltosnak születni lehetett anélkül, hogy az ember tudta volna volna mindaddig amíg el-nem jött a JEL számára. Mint Badiny Jós Feri-bátyánk írta; "táltos" személyét az égi hatalom választja ki"  Mágusainkról is sokat olvastam lehet nem minden jut most eszembe de mindazt ami megragadt az elmémben most leírom, de elővetítem, hogy az általam idevetett sorok nem tekinthetők befejezettnek, hiszen ez csupán az én szemszögemből való meglátás amit majd a további adatokkal alakítunk. Ezért rá is térnék a tárgyra amiért billentyűkhöz ültem. Ki volt az Oleg sógor?

Árpád - Oleg

Árpád Fejedelem és Oleg Herceg  

Abból indulnék ki újra, hogy az északi népekkel a svédekkel "valami okból" mindég is valamiféle szoros kapcsolatot ápoltunk. Nemigen találkozunk olyan forrásokkal ahol bizonyítottan nyílt harcokat vívtunk volna egymás ellen, tehát az eddigi tudomásom szerint szinte soha nem harcoltunk Skandináv földön az északi népek ellen. Ennek a jó kapcsolatnak hátterét abban látom, hogy például a már feljebb is említett Mágusaink a svédek - vikingek számára is "neveltek" adtak beavatott (Szent) királyokat, de a beházasítás is gyakori volt egymásközt. Szerintem így lehetett Árpád Fejedelmünk második felesége magyar nevén Eperjes a Fejedelemasszonyunk, a későbbi Solt - Zsolt édesanyja, és méghozzá valószínűleg egy Viking - Skandináv Mágusaink által beavatott Királyi családból. Ez is egy fontos kérdés lenne, hogy ki volt az édesapja Eperjesnek vagy az állítólagos férfi testvérének Olegnak, aki így (többségi adatok szerint) Árpádnak sógora lett, de az még a kutatásunk nagyobb része lesz.

Az is igaz, hogy ez a rejtélyes Oleg herceg akit már szinte teljesen leválasztottak a magyarságtól, de még lassan az északi szőkéktől is (svédektől) ahol már - már csak az elődjét Rurik herceget tolják a porondra akit szintén valami északinak többek-közt dánnak is említenek aki Ladogában kezdett el uralkodni 862-ben majd megalapította Novogrod-ot. Na de akkor tegyünk egy betekintést egy írásra (Rusz Rurik-dinasztia Hun volt) Ebböl ídéznék:

"A Rurik-dinasztia vagy Rurik-ház a Kijevi Rusz és utódállamai fejedelmeit, majd Oroszország első cárjait adó uralkodóház volt 862 és 1598 között

A dinasztia alapítója a varég Rurik vezér (Rorik Konung, ?-879) volt, aki a Nyesztor-krónikában leírtak szerint fivérével a Ladoga-tótól délre eső területeken telepedett le. Testvéreinek halála után Rurik vezér egyesítette a családi birtokokat, és Novgorod környékén fejedelmi székhelyet létesített. A kibontakozó államalakulat a Rusz nevet kapta."

- Ugyan ebben a dolgozatban Kijevröl továbbá ez áll:

"Nestor feljegyzése szerint a Fekete [Magyar] Tenger és a Kaukázus feletti térségben Árpádék idejében szkíták, közelebbről hunok laktak.

Kievben Mangait nevű orosz régész vezetésével csodálatos ezüst ötvösmunkákat, karpereceket találtak. A leletek Árpád idejéből származtak, mivel turulok, griffek, citera, csúcsos kucsma, bőrcsizma, „honfoglaláskori" hajfonat ábrázolások láthatóak a karpereceken az avar-magyar díszítőmotívumokkal együtt.

Későbbi korban Árpád hét törzsével [fekete magyarok] és három kabar törzzsel együtt települt át Kievbe, mint a város megalapítója. Ugyanis a bizánci források Kievet manicheista fészeknek nevezték, hiszen Árpádék az ősi vallásukat hozták magukkal Kánaánból.

Kievben készültek fel Árpádék a bevonulásra. A bevonulásban részt vett magyarok kétféle kardot is használtak. Egyik volt a könnyű lovassági szablya, a másik a kétélű normann kard volt. A bevonulás előtt kétféle harcmodorra készültek (keleti és nyugati haditechnika). A normann kardokat a varingar [viking, normann, ruszin] nemzetség készítette, akik legalább Árpádékkal azonos számban voltak, akik nem vettek rész a bevonulásban.

Az Árpádék által elhagyott Kaukázus fölött lévő Kazária eltűnt ezután, mint önálló állam. Ugyanis a viking [varingar = ruszin] vezetésű orosz-varég népből álló, Novgorod székhelyű Ó-Orosz Birodalom az Árpádéktól hátrahagyott Kievet a kievi orosz fejedelemség megalapításával a Birodalmához csatolta. Majd támadásaik nyomán széthullott "Kazária". Kazár – kabar – avar – szabar – szabír népnevek ugyanazt az etnikumot jelentették a szkíta – kelta /keleti/ hun – avar – magyar folytonosság láncolatában. Kazária nagyvárosa a Kaszpi Tónál Atil(a) volt."

"Anonymus krónikája is említést tesz arról, hogy egykoron a magyarok uralták Kijevet és a város egyik negyedében állt Álmos udvara. Az ukrán fővárosban mai napig ismeretes Magyar-domb, melyet rólunk neveztek el. A kutatást nagyban nehezítette az, hogy az elmúlt száz évben, különösen a Szovjetunió idején nem volt tanácsos hangoztatni azt a tényt, hogy a kijevi fejedelemséget létrehozó varég vezér, Oleg a magyarok függésében állt."

Boba Imre, az Egyesült Államokba emigrált történész törte meg a hallgatást és felhívta a figyelmet az orosz őskrónika egyik mondatára, melyben arról esik szó, hogy a Dnyeperen hajózó Oleg, novgorodi fejedelem azt mondta magáról, hogy ő a magyarok szolgálatában álló kereskedő. (kiemelések tőlem >Zoli<) Boba szerint ez azt jelenti, hogy a ruszok fejedelme a magyarok engedélyével használhatta a nagy vízi útvonalat."

Kis kitérő: Találtam egy helyen olyan érdekes adatot, hogy Oleg 907-ben egy sikeres nagy csatát indított Bizánc ellen!

idézek:
"Az őskrónikában vitéz harcosként ábrázolt Oleg legyőzte a kazárokat, így több szláv törzset felszabadított uralmuk alól. 907-ben sikeres hadjáratot vezetett Bizánc ellen, (kiemelés tölem >Zoli<)  amely aztán tekintélyes hadisarc fejében vásárolt békét. 911-ben előnyös szerződést is kötött a császársággal, ez lerakta a Bizánc és Kijev közti kereskedelmi kapcsolatok fejlődésének alapjait."

Számomra ez a dátum azért lett jelentős, mert lehetségesnek tartom, hogy talán Árpád javaslatára tette e támadást, hogy a biztonság kedvéért Oleg hadjárata lefoglalja Bizáncot amíg az előretörő nyugattal végez (pozsonyi csata/háború) nehogy az esetleges bizánci Bizánc is támadásba induljon és ez végett meg kelljen osztani a nyugatra tervezett seregét. - De ez csak az én gondolataim semmi eddigi más történelmi adat nem támasztja alá. Sejtelmem nem egészen megalapozatlan hiszen Atilla királyunk is amikor a Kárpáthaza felszabadítására indult előbb Bizáncot regulázta meg, majd politika házasságot kötött (későbbi Csaba vezér édesanyját vette feleségül) hogy ne hagyjon ellenséget a háta mögött.

 

A történelmi szálakat azokkal a kútfőkkel kezdem amelyek azt a változatot írják ahol, Árpádnak lehetett második felesége is és akitől Zsolt született. Majd azokat a forrásokat is említem ahol Oleg még Magyar-Hun szövetséges, vagy mint rokon de majd leírom azt is ahol szerzőink Olegot másképp tárják elénk. De most még folytatom azokkal akik úgy tudják, hogy Árpád kétszer nősült.  

Itt megemlíteném, hogy Padányi Viktor is arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy Árpád kétszer nősülhetett és a második feleség északi fajhoz tartozott. Azt is megemlíti, hogy Kijevet barátságosan adták át. Tehát Oleg nem harccal foglalta el mint az orosz, svéd és egyes magyar források is állítják, hanem Árpád Fejedelem a saját északi sógorának adta a fontos város védelmét.

 

Nemrég még a Hun-tv-ben is Dr. Horkovics- Kovács János egyik politikai kerekasztal beszélgetés gyanánt a "szokásos kitérőikben" megemelintette, hogy Oleg herceg, Árpád Vezér sógora volt. - Na és mitől lett volna herceg ez az Oleg? Biztos nem azért mert Árpád sógora lett inkább azért mert valamelyik király gyermeke volt mégpedig a Vikink vagyis Svéd királyé mivel Árpád Fejedelmünk bizonyosan nem a köznépből választott feleséget. Ezért gondolom, hogy Dr. Horkovics János-nak is vannak ehhez fonódó bővebb forrásai amire szintén kíváncsiak lennénk, de, hogy még-tovább menjek  legtöbbet Badiny Jós Ferenc írásaiban lehet találni, vagy akár Barabási László művekben is fellelhető a varang, varjág, északi nép, (illetve a svéd - viking) szoros kapcsolatról. Megpróbáltam utánanézni a svéd oldalakon mit írnak Olegról,  de az eddig talált cikkekben itt is többnyire a szláv - orosz adatokra hivatkoznak. Viszont az oroszok többségében elismerik és leírják, hogy Oleg egy északi népből való aki egy szintén Skandináv származású és valami módon az úgynevezett Rurik dinasztia utóda lehetett. Ők úgy említik Oleg herceget mint aki harccal foglalta el Kijevet (Köjev) városát.

 

Kitérő: Valahol olvastam csak elfelejtettem lejegyezni a kútfőt, hogy a "rusz - RUS" szőkét jelent, amit Oleg alapítótól tartanak számon ezért lettek a szőkék országa (Rusland) Oroszország. Ha megtalálom még ide írom a forrást.

 

Találtam egy olyan forrást ahol Zentai Ákos - Pannon Punhon avagy Karthágó színe vallása című előadásában a vége táján a következőket mondja:

"Nem csak a hunoknak a hajóit hanem a vikingeknek a hajóit piros fehér vitorlával ábrázolják. A vikingek megint egy érdekes kérdés, mert ők is szkíták voltak. Mégpedig azért mert nevezik őket varégoknak is, vagy kapaszkodjunk meg; RUSZOKNAK. Ők a ruszok akik később Oroszországban államokat alapítottak, vagy államot alapítottak,Ők az oroszok legközelebbi rokonaink."

Tudjuk, hogy a vikingénél a főisten az Odin. Odin az az EGY. Tehát ők is ehhez az EGY ISTENHEZ tartoztak"

- Tehát Zenta Ákos szerint a rusz szó valójában a vörössel van összehozva. Vörös fehér zászlók, hajó vitorlák védő pajzsok stb.

Egy másik kitérővel megszeretném említeni a svédekről még azt is, hogy ők egész a XIII. századig az ősi igaz hitben éltek és beavatott "Szakrális" királyaik voltak nekik is. Őket 300 évvel később érte el ez a judeokereszténységhez hasonló bomlasztás, olyasmit "adtak" nekik is mint mi magyarok kaptunk Gézától kezdve, majd Istvántól és így tovább. Persze a svédeknek is már a VII. - IX. században is voltak egy két helyen katolikus csoportosulások sőt királyok is keresztelkedtek meg, de az akkori nép még feltételekkel győzte meg vagy inkább le az ilyen királyaikat, hogy számukra csak az ősi hit a követendő és ezt követelik a királytól is. Emlékeztették uralkodójukat hogy, az Asa hitben (Asa-tro) Oden az ősi Istenük óvja/ta és tartotta egyben az északi népeket vagyis a Vikingeket. Nem ismerős számunkra is?

Mostanában Svédországban is kezd ébredezni a nép, mint többen kezdik ápolni és újraéleszteni a visszatérést az ősi igaz hitre főleg a 20 és 40 évesek között ami szerintem a legjobb korosztály erre. 

 

A XV. században (tehát kb. 200 év után, hogy elhagyatták velük is az ősvallást) Gustav Vasa (első Gusztáv) volt az aki úgy érezte valami nagyon nincsen rendben és szakított a Pápával, kiűzte országából a Katolikusokat és bevezette a Luther-féle református tanokat. Sajnos ez a megoldása sem vezette sem őt sem országát biztos alapokra. A svédek is odajutottak mint mi magyarok. Lassan de biztosan kiirtották a szent királyi utódokat. Amikor a háttérhatalom ezt elérte, Napóleon egyik hadvezérét "csempésztették" be a svéd királyi trónba és annak birtokába így lettek Bernadotte-k a mai Svéd "Gusztáv" királyok. Így lett a mai XVI Gusztáv is a svéd király. A Bernadotte dinasztiának semmi közük a svéd - viking királyi vérvonalhoz és Szent királysághoz. Szerintem a svéd leírt történelem is nagyon elvan ferdítve és ezt így is kezelem.

 

Visszatérve az Oleg kapcsolathoz, hogy még bonyolultabb legyen az Oleg - Árpád rejtély, megemlíteném Tomory Zsuzsa írásából, ahol arról ír, hogy Árpád legfiatalabb fia Zsolt a kijevi várúr Oleg nevű lányától született. 893-ban. Idézek:  "894-ben fiai a következő korúak voltak: LEVENTE 33 éves, TARHOS 30, ÜLLŐ 28, JUTAS 22, ZSOLT l éves. Zsolt a kiewi várur OLEG nevű várura leányától született, második házasságából származó fia. Árpád és fia Levente életükkel pecsételték meg elkötelezettségüket. "

 

Itt T. Zsuzsa is megemlíti, hogy Zsolt Árpád második házasságából született. De itt nem is a második házassággal van a gondom, hanem az a nagy góc, ahol Zsuzsa-nénénk azt állítja, hogy Oleg a kijevi vár ura és ennek a lányát vette volna el feleségnek Árpád Vezérünk. Vagy nem-jól értelmezem? Ezek szerint Oleg nem a sógor hanem az após? Álmos Fejedelem násza lenne? Ez itt végképp nem fér bele a számításaimba. Zsuzsa-nénénknek ezt jobban alá kellett volna támasztania, hiszen a kijevi várúr először-is Álmos lehetett nem Oleg. Oleg esetleg a Novgorod vár ura lehetett legalábbis amikor Árpád másodszor nősült. Oleg semmiképpen nem lehetett Kijev várának az ura, amíg Álmos és Árpád ott tartózkodott hiszen Kijevet még Álmos édesapja, Ügyek alapította.Vagy hogy van ez?

 

Még egy kis kitérőm: Azt a tényt már nehéz lenne eltagadni, hogy Kijevben készültek a híres és csodálatos magyar szablyák, Kijev nagyon is fontos fegyvergyár város volt Álmosék számára, nem-beszélve még arról az adatokról, hogy Armatovde egy orosz kutató régész, egy régészeti feltárás során a magyar hegyen 9000 darab rovásírással teleírt pergamenpapírt talált tökéletes állapotban amit elküldött a MTA -nak úgy gondolván, hogy mi vagyunk a megfejtésében illetékesek. Ott az iratok eltűntek, Armatovdet pedig Szibériába száműzték.  - Ja és, hogy folytassam a kitérőt van még-egy érdekes írás Badiny J Ferenctől. Idézek:

"Kijevben ma is van magyar domb, magyar kapu, magyar temető, találtak ott magyar fejedelmi sírt is. Persze, ha nekünk nem fontos ez az egész, mások lassan átveszik őket, így ma már Olmint egyesek Olegnek fordítják! Ez az Oleg –töri szét” aztán a kazárokat egyes történészek szerint, akik Árpádék elköltözése után rövidesen, nyomtalanul eltűnnek. (Így talán érthető, hogy miért!)"

- Talán T. Zsuzsa is Olmin és Oleg vára csapdája áldozat lett? Nem Oleg vára lehetett az hanem Álmos vára...

Van egy másik forrás is ahol Tácsi István ezeket írja egyik cikkében:

"Már csak egy kedvező, vagy meghatározó történelmi esemény létrejötte kellett a tervezett honegyesítés elindításához. Igaz, hogy nem kedvezőn, de a pillanatot a Kijev városának 882. évi, az óorosz Oleg szláv fejedelem általi elfoglalása váltja ki. A Kijevben vagy körzetében állomásozó Álmos hun fejedelmi családnak (valószínűleg Árpád szülőhelye) menekülni kell a városból. Az előzménye annyi, hogy a kaukázusi Hunországnak az arabok általi elpusztítása után (736. évtől), a hun uralkodóház északabbra, Kijevbe költözik."

Nos itt már T.I. azt írja, hogy menekülniük kell/-ett a városból.. Itt Oleg mint egy ellenséges szláv fejedelem jelenik meg - Azután egy másik rész folytatásban ezt írja:

"Oleg, vagyis az oroszok terjeszkedő fejedelme elől az Etelközbe kénytelen visszaköltöző hun fejedelmi család, a 890. év tájékán megköti a honegyesítő törzsekkel a vérszerződést. A szerződést megkötő hét törzs meg a csatlakozók 894-re felkészülve megkezdik a Kárpát-medence honegyesítésének harcait."

Nagyon bízom az ilyen különböző megközelítések csak azért jöttek létre mert egyes szerzők mellékesnek - feleslegesnek tartották Oleg kilétével kapcsolatos egyéni kutatásokat így a már meglévö legközelebbi írásokat szúrhatták be történelmi írásaikba, ezért lett számomra érthetetlen és megközelíthetetlen Oleg - Árpád ellentétes kapcsolatai.

Frissítve 2017-10-15
Ráakadtam egy újabb cikkre amit azonnal be is szerkesztettem a honlapomra.
1991 Kovárczy István (Malmö 1985) A magyar normann kapcsolatokról ír.
Svédország őslakossága a "normann", akiket később mint vikingeket a " vizek királyaként " emlegettek. Harci technikájuk a szittya-hunokéval megegyezik. Antropológiai hovatartozásuk is a szittya-hunokéval megegyező. Kr. e. 3000-ben tűnt el Európából a koponyatorzítás, ami a szittyákra és a hunokra volt jellemző majd a hunokkal tér ismét vissza.érdemes tovább olvasni. Nagyon ajánlom eme tanulmányt! →

Kedves Hun-Magyar testvéreim! Továbbra is segítsetek eligazodni ebben a témában is mert láthatjátok kételyeim által nem is annyira mellékes már számunka ki is volt valójában Oleg illetve nem mindegy milyen kapcsolataink voltak az északi népekkel illetve a normann rokonainkkal. Testvér volt-e, rokon, szövetséges, vagy ellenség?


Most jutottam hozzá egy igazán figyelemre méltó történelmi dolgozathoz "A viking kérdés helyretétele" címmel. Nagyon szépen köszönöm és elismerésemet küldöm a szerzőnek; Zenta Ákosnak e részletes kiváló kutatáshoz !

 Szeretettel: >Zoli<

Megnyitva 4869 alkalommal

Hozzászólás   

#7 Árpád és OlegPető Imre 2020-03-01 14:49
Érdekes látni-hallani az oroszokat. Az északi feltárások mindent mutatnak, csak nem orosz jelenlétet. A szláv törzsek a magyarok adózói, nem is akarnak máshoz tartozni. A Rusz nem bírja növelni hatókörét, kiterjeszteni hatalmát, mert az ulicsok és tivercek nem kívánnak a Rusz alá tartozni. Amikor levonul Álmos-Árpád népe, Rusz akkor kezd terjedni.
#6 Újabb Adat a viking kapcsolatunkraR Zoltán 2019-11-17 16:11
"A genetikai vizsgálat lehetőségei

Béla macsói herceg történetileg hiteles és jó állapotban megmaradt csontmaradványainak genetikai vizsgálatával több kérdést is megválaszolhatunk. Az Y kromoszóma vizsgálat az első orosz fejedelmi, majd cári dinasztia – melyet alapítójáról a 862-től 879-ig uralkodott varég születésű Rurik novgorodi fejedelemről neveztek el – eredetéhez nyújthat adatokat, hiszen Béla herceg apja a Rurik-családból származott. A Rurik-ház volgai bolgár Dulo dinasztiával való kapcsolata is tisztázódhat és szerencsés esetben az Árpád-ház eredetéhez is új adathoz juthatunk. A teljes genom vizsgálata az Árpád-házzal kapcsolatosan több kérdést is megválaszolhat (pl. azt, hogy III. Béla vagy Kálmán sírját találták-e meg 1848-ban Székesfehérváron).

Béla herceg teljes genetikai vizsgálatát az ELTE Embertani Tanszékével közösen az Árpád-ház Projekt keretében tervezzük elvégezni."

Forrás: magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/tortenelmunk/item/5360-z
#5 Egy fontos toldalékR Zoltán 2019-06-12 07:22
Szeretném közzétenni a következő fontos cikket melyben érdemes a képen látható viking hajó vitorlaszíneket figyelembe venni de főleg azt, hogy hogyan tájékozódtak olyan sikeresen a vikingek a mágneses iránytű előtti időkben.

]"Magyar kutatók jártak a végére a viking “napkő” rejtélyének "

harcunk.info/.../...
#4 kérném a képetR Zoltán 2018-05-22 11:56
Idézet - Lencsi:

Sajnos a kepet a Csaladfaval nem tudom mellekelni.


Kedves Lencsi!

Kérném a képet a címre eljuttatni akár bővebb leírással is és a cikk alján mint folytatás megjelentetem.

Előre is köszönöm >Zoli<
#3 naputDobos Csanád 2016-09-27 13:30
Néhány idézetet mellékelnék Tóth Gyula honlapjáról:
"Ha tisztában vagyunk a földrajzi elnevezések képzésének alapvető nyelvi szabályszerűségeivel, és tudjuk, hogy a különböző skandináv törzsek magja, mozgatórugója a dán nép volt, akkor könnyen beláthatjuk, hogy a dánok valóban szkíták! Először is tudnunk kell, hogy a földrajzi nevek végén található –an, -en, -on, stb. végződés gyakorlatilag azonos a magyar hon vagy hun szóval…
Most mindezek ismeretében vizsgáljuk meg az észak-európai népek otthonául szolgáló félsziget nevét: Skandináv! A SKANDINÁV szó két részre bontható: SKAN és DINÁV. A SKAN szóban világosan felismerhető a szaka szó mássalhangzó-torlódáson átesett változata, az „SK”! A szóvégi „AN” a földrajzi nevek végén gyakorta előforduló „hon” vagy „hun” szóval azonos. A SKAN szó jelentése tehát „szaka hon” vagy méginkább „szaka hun”! De mit jelenthet a DINÁV? Nos a DINÁV nem más, mint a dán népnév „-áb” végződéssel ellátott változata! A DINÁV tehát DÁN – ÁB, vagyis dán törzs! Láthatjuk, hogy a Skandináv név egy rendkívül beszédes név! SK-AN-DIN-AV = SZAKA HUN DÁN TÖRZS!...
Persze sokakban fölmerülhet, hogy egyáltalán miért kell nekünk a dánokkal foglalkoznunk? Miért kerül terítékre most ez a kérdés? Nos azért, mert ezek a szkíta dákok már jóval jelenlegi skandináviai hazájuk megalapítása előtt is igen jelentős szerepet töltöttek be egy másik alig ismert ókori birodalom alapításában. Ez a birodalom pedig nem más, mint Párthia!... Az ókori Pártus birodalmat tehát, melynek számtalan magyar vonatkozása van, a szkíta törzsek közé tartozó dákok alapították, akiknek a neve a szanszkrit nyelvben „dana” volt! Ez egy igen fontos tétel, ugyanis világosan kell látnunk, hogy a Pártus Birodalmat megalapító nép azonos azzal a dán vagy dana néppel, amely évszázadokkal később a Jütland félszigeten megtelepedve a Skandináv térség magjává vált!...
De Bonfini további szemfelnyitogató adalékokat is közöl:„A dákok ugyanazok, mint a dávok, a géták rokonai, mivel mindkettőnek azonos a nyelve, sőt, ugyanazon helyről származnak, de egyesek, mint Jordanis és sok író, úgy vélekednek, hogy Skandináviából erednek a gátakkal együtt, akiket gótoknak mondunk, többen úgy, hogy a daáktól, akik az ázsiai Szkítiában élnek.”


És most egy saját gondolatot írnék ezekhez:
HARALD név betűit, ha kicsit összerázzuk és véletlenszerűen kiterítjük megkapunk egy újabb nevet: AL(A)DAR ... bár marad még egy fölös H betűnk, amit ki lehet tenni a kocsi hátuljára, mely jelzi a H-Hun-Hungary eredetet...
Talán még emlékezünk egy évtizeddel ezelőtti rövid hatótávolságú, adatcseréhez használt, nyílt, vezeték nélküli szabványra, a Bluetooth-ra, melynek alkalmazásával számítógépek, mobiltelefonok (telefonkihangosítók) és egyéb készülékek között automatikusan létesíthetünk kis hatótávolságú rádiós kapcsolatot.... A név Harald Blåtand (I. Harald dán király) dán király nevének angol változata, aki 958-tól, illetve 976-tól 986-ig volt Dánia és Norvégia uralkodója, és nagyon szerette az áfonyát, ezért kék lett a foga. Harald arról volt nevezetes, hogy egyesítette a lázongó dán, norvég és svéd törzseket. Ehhez hasonlóan a Bluetooth-t is arra szánták, hogy egyesítsen és összekössön olyan különböző eszközöket, mint a számítógép vagy a mobiltelefon.
Miért fontos az számunkra, hogy „nagyon szerette az áfonyát, ezért kék lett a foga” Inkább illene a kékvér (nemesi vér), nemesi-gyökér ide. És pont e két kifejezés a tooth és a root az angolban nincs is olyan távol egymástól. Dán nyelv oldaláról viszont a vér-blod és a gyökér-rod mutat hasonlóságot. Talán nem véletlenül...
Kékfogú Harald neve dánul: - Harald Blåtand, melyben a a BL nagyon emlékeztet a BÉLA- fehér kapcsolatra... Innen már mindenki szabadon játszhat a lehetőségekkel: Dánok, fehér hunok, fehér-vér, fehér-gyökér...
#2 Mennyit változott a svéd nyelv?Zoli 2016-09-27 08:10
Az átlag svéd nem nagyon törődik már avval milyen a nyelve milyen volt az eredet svéd nyelve, és sajnos szívesebben beszél angolul mint svédül. De hogy az eddigi ismereteim szerint választ is tudjak adni a nagyon jó kérdésre, hogy "Mi a helyzet a svédek nyelvével, mennyiben változott a keresztény térítés által?"

Ami nagyon érdekes számomra, hogy egyes írások csak a 700-800 - as évektől eredeztetik az úgynevezett RUNA vagy mint mondják viking írás. Azt is elismerik, hogy nem tudják honnan származik ez az írásmód de azt is mondják, hogy ez volt az első nyelv is a svédeknek. A rúnákat kövekbe vésték és az eddigi legöregebb lelet a "Röksten" www.kulturarvostergotland.se/Article.aspx?m=536947&a=335465 talán füstsziklának fordítanánk. Na ettől számolják az írásukat és nyelvüket. (talán ebben a századokban jöttek a hun-magyar tanítók - Mágusok erre a földre?) A nyelvi változásról annyit írnak, hogy ez a Rúnsvéd kb egészen 1225-ig tarthatott. Itt mintha valami hirtelen megszakadt volna és elkezdődtek a latinféle írások. Különben a rúnák nagyon is hasonlítanak a Mi rovásaikhoz, csak jóval kevesebb (24) és nem balról jobbra használták hanem fel-le, vagy kígyózó formában, általában a bal alsó résztől kezdték de nem törvényszerűen mert inkább a rovómestertől is függhetett az irány. Az összehasonlítás a mi rovásainkkal itt egy link: www.raa.se/.../att-lasa-runor-och-runinskrifter

Nos a viking nyelv után jött az ős-svéd nyelv ami szerintük sok latin szavakat használt de ezt követte az öreg-svéd ahol már a latin-hatást felcserélte a német, majd ahogy közeledtek az új-svéd nyelv felé újra csökkenőben lett a német hatás.

Akit még részletesebben érdekel a svéd az a Google fordítóba tegye be de ne magyar nyelvre fordíttassa hanem akár horvátra de szerbre is elég-jól csinálja, vagy angolra, dánra, franciára, norvégre habár a norvég nagyon hasonló a svédhez.

Szeretettel: >Zoli
#1 A téma felvetése jó!sagi 2016-09-27 00:33
Tácsi István szlavofóbiáját ismerjük, de a jelenkori politikai viszonyokat visszavetíteni a múltra, hibás gondolkodásnak tartom! A mai politikai, vallási, nyelvi és történelmi megosztottság hatalmi érdekek mentén, mesterségesen lett kialakítva, mely részben védekező fegyverként is alkalmazásra került, ezáltal talán csak mi, magyarok vagyunk nettó elszenvedői ennek a megosztó politikai és kultúrális gyakorlatnak. A nemzetállamok kialakulása már éppen ennek a védelmi igénynek a kifejeződése volt. A szkíta népek hegemóniája tudáson és erkölcsi alapokon nyugodott. Tanítói voltak a népeknek nem pedig kifosztói, éppen ezért kerültek negatív, lefelé tartó spirálba történelmük elmúlt szakaszában. A nemzetek megosztása, ősi hitük, nyelvük erőszakos megváltoztatása, történelmük meghamisítása folyamatos volt és ma is az! A hamisítás, megosztás sebességének az emberi élet ciklikusságához és az egymás mellett élő nemzedékek kollektív emlékezetének ellenállásához kell igazodnia! A tört-én-elem, mint fogalom maga is ennek a megosztásnak, manipulációnak a terméke, hiszen csak nekünk van történelmi tudatunk, az elmúlt századok emberei nem úgy tekintettek magukra mint történelmi alakokra, hanem egyszerű emberként akik harcolnak a betolakodó rablók ellen, a vassal térítő papok ellen, családjuk és falvaik védelmében. Nem volt nemzettudatuk, nem volt nemzeti ellentét. A nyelvek és a kultúrák békésen megfértek egymás mellett, minden falu lakói megértették a szomszéd falvak népeit, még ha volt is nyelvi, nyelvjárási különbség. Az ősi hit nem volt térítő jellegű, az emberek tiszteletben tartották a másik hitét akkor is, ha az később hibának bizonyult. Az írás elterjedése szintén ennek a népeket manipuláló, megosztó szándéknak egyik hajtása, hiszen a békében élő emberek, ha ismerték is az írást, szóban tartották elevenen családjuk, törzsük, népük történelmét, eredetét, szokásait, világfelfogását. Az írott históriák nem csak az események megörökítésének, hanem átértelmezésének is eszközeivé váltak. Ahhoz, hogy az árpádi hazatérést megelőző időszak eseményeit megértsük, azt kell figyelembe venni, hogy Árpáddal Atilla unokája/dédunokája jött vissza a Kárpát medencébe, vérei közé. Nagyhatalom első embere volt, nem menekült senki elől, legalább is a futás (besenyőfutás) elmélete már megbukott, miért kellett volna éppen a sógora, esetleg apósa elől menekülnie? Sokkal valószínűbb a dinasztikus házasság, mint a béke záloga, különösen annak fényében, hogy Atilla többek közt: „a hunok, médek, gótok, dánok királya, a földkerekség ijedelme, Isten ostora.” volt. Erről Tóth Gyulánál lehet többet olvasni, de szintén ő az aki arról is tud, hogy “Vasbordájú Edmund angol király halálát követően Knut, dán király szerezte meg a hatalmat Anglia felett a 11. század elején. Mivel meg akart szabadulni az angolszász ág szóba jöhető örököseitől, elküldte Vasbordájú Edmund apró gyermekeit, Edmundot és Edwardot, a svéd királyhoz. A velük együtt küldött »halálos levél« szerint a skandináv uralkodónak meg kellett volna ölnie a gyermekeket, de ő ehelyett továbbküldte őket, és hosszú hányattatás után végül a magyar király udvarában találtak menedéket.” Tehát itt van egy szál, amely Angliából Svédországon keresztül Magyarországra vezet. Ez önmagában is felveti az árvák rokonok gondozásába kerülésének gondolatát, ami szinte a bizonyosságig fokozódik, ha azt is megtudjuk, hogy egyikük a magyar király lányát vette nőül. Ez újabb adalék a viking-magyar kapcsolatok legmagasabb szintű létezéséhez. Ennek fényében a svéd királylánnyal való házasság egy távolabbi rokonság megerősítéseként is értelmezhető! Európa ókora magyar volt! Ezt kell figyelembe venni és tudatosítani, hogy könnyebben utat találjunk a megosztó szándékú csúsztatások és hamisítások közt!

Zolitól kérdezem: Mi a helyzet a svédek nyelvével, mennyiben változott a keresztény térítés által?

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások