20210302
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2012 október 26, péntek

Michelangelo Naddeo: A 10000 éves magyar kontinuitás

Szerző: Botos László

Olaszország nagy fia, Michelangelo Naddeo nem azért nagy, mintha valamelyik híres grófi kiválóság leszármazottja lenne, hanem azért, mert a páratlan, most már valóban felvilágosult pragmatika történetírás elkötelezett, rendületlen hirdetője. Kitéve magát az indo-európai, a nyelvészeti és származási elfogult, öntömjénező, soha nem bizonyított feltételezés kábulatában tengődő hatalom támadásainak, lehurrogásának, vagy éppen elhallgatásának, vállalta, az igaz történelemszemlélet kidolgozását.

A 10,000 éves magyar kontinuitás könyvelemzése

Mindezt mint idegen, nem magyar történelemkutató teszi helyettünk, magyarok helyett. Kutatásai meggyőzték arról, hogy Európa kultúralapító népe mi vagyunk, és az európai kultúra nem a most még mindig hirdetett és tanított indo-európai népek teljesítménye, hanem a lebarbározott, bárdolatlan, a finn-ugor elmélet kishitűségében felnevelt magyar nép őseié. Mindazt a nagy kultúrát, melyet őseink alkottak, elorrozták tőlünk, a mi tollainkkal ékeskednek. A szerző, Michelangelo Naddeo, szól hozzánk, magyarokhoz, különösképpen a magyar ifjúsághoz, hogy ne hagyjuk veszni, ami a miénk. Naddeo üzeni, hogy az a világ, amely hamis tanokra épül, mindenképpen a bűn enyészetévé válik. Ezért leledzik a világ, jelenlegi nehéz erkölcstelen életben. Nekünk magyaroknak kell megadnunk az útirányt a felemelkedéshez, a becsület, az igazságos élet megteremtéséhez.

A finn-ugor elmélet mákonya elhomályosította a tisztánlátást és elbizonytalanított minket. De a szerző 10,000 éves magyar kontinuitás és Székelyland and Varese könyveikben írottak, bármennyire is hitetlennek tűnnek, de meggyőzhetnek bennünket arról, hogy „nem mese ez, gyermek”, hanem elhallgatott, elfelejtetett, elhazudott és ellopott valóság.

A kezdet kezdetén, messze az őskorban, amikor még nem volt támpont, hogy hogyan tovább, akkor magyar őseink megtaláltak az utat, a lehetőséget a jobbulás, az élet könnyebbé tétele felé. Most, amikor már sok, nagyon sok magyar, és külföldi objektív kutató által is megtalált bizonyítékok állnak a rendelkezésünkre, lehetetlen, hogy ne találnánk, ne találnátok meg ismét az utat, amit a természet, az isteni előrelátás belénk, belétek teremtett, az okszerű gondolkodás, felismerés tudatát.

Michelangelo tévedhet egyes részletekben. A történelemben kevés olyan vélemény van, amely örök. Lehet, hogy egyes meglátásai elhamarkodottak, vagy a tudósok körében ez még elfogadhatatlan, mivel hiányzanak a lábjegyzetek. De minden esetre az olvasónak hasznos lehet a nemzettudat erősítésére. Talán nincs meg neki, a szakmai végzettsége, de megállapíthatjuk, hogy mint amatőr, el nem kötelezett történésznek meglátásai sokkal közelebb állnak a valósághoz, mint a nagy végzettséggel rendelkező, de elkötelezett történészeink tanításai.

Itt megjegyezzük, hogy az angol katonatiszt, Henry C. Rawlinson volt az, aki élete veszélyeztetésével jegyezte le a behisztuni sziklafeliratot és fejtette meg a sumir írásnak a ragozó magyar nyelvhez való hasonlatosságát, és ugyanígy Schliemann, mint nem hivatalos régész tárta fel Trója romjait. Akadémiánk tanítása – annak származáselmélet meghatározása, nem csak téves, hanem nép és nemzetellenes. Vagy merjük megismerni és elfogadni igazi múltunkat,és akkor majd létezünk, lesz jövőnk és lesznek barátaink is, vagy elhagyottan, elbizonytalanodva hagyjuk jussunk elkobzását, és kapunk megvető, lenéző, sajnálkozó nyilatkozatokat. Ez elfogadhatatlan az újonnan felfedezett magyar őstörténelmi ismereteink alapján.

Botos László, 2012. október 21.

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
www.magtudin.org

Megnyitva 7234 alkalommal

Hozzászólás   

#1 HyperidesJablánczy Sándor 2017-01-04 00:02
A tudományos világot nagyon felzaklatta az Archimedes palimpsest megtalálása megfejtése elolvasása értékelése.
Azonban a kecskebőrre irt bizánci görög szöveg nemcsak Archimédész matematikai és mértani szövegeit műveit tartalmazza hanem az alig ismert
Hyperides athéni szónok azaz rhétor műveit szónoklatait is aki egykorú volt Aristotelésszel a hiresebb Demosztenésznél és Phrynével is. Egyébként maga Hüperidész volt a védőügyvédje Phrynének aki a legszebb nő volt az antikvitásban.
Hyperides úgy győzte meg a zsürit arról hogy Phryné ártatlan a váddal szemben hogy lerántotta peplumát és megmutatta mellét. A zsüri egyetértett és Phryne megmenekült.
Namármost itt jövünk mi. Egy tudós megvizsgálta egyik Korvinánkat ami szerinte Hyperidész összes műveit tartalmazta. Mivel a Corvina Budapesti provenanciával birt és Mátyás király könytárából jött egy szarházi angol gazember azt állitotta hogy
nem létezik hogy az egyik Corvina Hyperidés műve legyen.
Tehát a magyarok barbárok analfabéták és nem jöhet semi jó Budapestről és ő anélkül hogy látta volna a művet itélkezhet róla.
Valójában az valószinűsithető hogy vagy az osztráknémetek vagy a törökök ez kevésbé valószinű mert mit értettek ők görögül vagy a szovjetoroszok elarbolták Corvináink nagy részét.
Tehát ez a mű lappang hála a történelem viszontagságainak.
De hogy egy mai angol szakember ennyire aljas bitang hazug rasszista gyűlölködő sz_r legyen az minősithetetlen.

Alit érdekel elolvashatja a Wiki Archimédész cikkeit a palimpsestről.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások