Print this page
2012 szeptember 28, péntek

A Szakrális erő és a Magyarság viszonya .

Szerző: Farkas Endre

Néhány gondolat a Magyar nép történetéről Grandpierre K Endre : A Magyarok Istenének elrablása című könyvének segítségével . Legelőször is egy idézet belőle ami nagyon sok mindent elmond .

„” Az igazság isteni erő .
Az igazság kimondása , feltárása és érvényesítése
a legszentebb emberi jog és kötelesség,
Az igazság elpalástolása Isten elleni vétek .””

 Már ebből a néhány sorból , ami tényleg így van , ha valaki átgondolja a földi életünket nyilvánvalóvá válik, hogy vajon a főbb szereplők közül ki lehet aki Istenért és ki aki Isten ellen dolgozik az életünkben .Még akkor is ha éppen ő az aki Isten legközvetlenebb szolgájának, képviselőjének mondja magát. Ilyen esetben természetesen nem a szavai hanem a tettei alapján kell látnunk azt , hogy az illető , és szervezete vajon kit is képvisel a földön .

A könyvvel teljes részletességében nem kívánok foglalkozni , de mindenkinek ajánlom elolvasásra , mert sok mindent meg lehet érteni belőle történelmünkkel kapcsolatban . Ami talán nem derül ki belőle egyértelműen , és ezért is kezdtem ezt az írást az a Magyarok szakrális erejének és ezen erő jellemzőinek , tulajdonságainak a megértése .
Az amikor ezt az erőt a királyaink „elveszítették” valahol Taksony és I .István között volt . Ahogy Endre is írja :

„” Taksony vezér Magyarország főembereivel együtt élte valamennyi napján át HATALOMMAL ÉS SZÉPSZERÉVEL MEGTARTOTTA ORSZÁGÁNAK MINDEN JUSSÁT „”

Már Taksony is fiatalon került a trónra (13 éves), de ez mégis tudatosan történt , Zsolt által (apja) előre tervezetten , tehát valószínűleg be avatva néhány fontos dologba .

Zsolt három évvel Taksony trónra kerülése után halt meg , tehát még tudott segíteni fia uralkodásának az indulásában .
Nem mondható ez el így Taksony és Géza közötti váltásról , valamint még kevésbé a Géza és István közötti váltásról amikor Géza már a jelek ,nyomok szerint nem is tudta volna továbbadni (mivel tettei azt mutatják , hogy nem is ismerte ) a szakralitás titkait .
Így István is úgy kezdte uralkodását , hogy nem volt tisztában lehetőségeivel ,

Az írások szerint 907 és 972 , Géza trónra kerülése között nem igazán volt kapcsolat az akkori német és magyar állam között .Ettől függetlenül a háttérben azért müködtek olyan erő melyek azért dolgoztak és arra az alkalomra vártak , ami Gézával kezdődött el .

Taksony életéről nem sok írás maradt fent , halála körülményeiről meg , ami nagy valószínűséggel gyilkosság okán történt szinte semmit nem tudni . Géza trónra kerülésével kezdődtek a német közeledések a fiatal királyhoz , látogatás és ajándékozás kapcsán .amely már az akkori királyi udvar néhány emberében is támogatókat talált.
A vége Géza és Adelhaid házassága , valamint a vele Magyarországra érkező mintegy 10 000 fegyveres védő kíséret be engedése a királyi udvarba .Valamint annak a tizenként „ Magyarhonból „ utazó főméltóságnak akiket ma nagy valószínűséggel lefizetett árulóknak lehet tekinteni a tárgyalása eredményezett a németekkel .Ezen tárgyalás „eredménye” konkrétan nem maradt fent feljegyzésekben

Ezek Endre tényekből történő következtetései alapján a következők lehettek .

„ „ Az egyezmény kikövetkeztethető pontjai

  • 1.Géza , a magyarok nagyura házasságra lép Ottó császár jelöltjével és rokonával . Adelhaid úrnővel még ezen évnek (973) folyamán .
  • 2. Adelhaid úrnőt , Géza nagykirály aráját védőőrizet , geleite (oltalmazó kíséret) keretében fényes küldöttség (némely főméltóságok , udvarhölgyek , kiegészítő személyzet stb.) kíséri a királyi székhelyre.
  • 3. A királyi úrnői értékek , eszközök , valamint a kísérő személyek egésze Magyarország királyának végleges tulajdonába megy át , illetve a magyar királyné személyes tulajdonában marad .
  • 4. A magyar király kötelezi magát a királyné és kíséretének , védőőrizete tagjainak (10 000 fő) a királyi udvarban illetve közvetlen közelében való végleges elhelyezésére és fenntartására, illetve javadalmazására.
  • 5. Magyarország megnyitja határait a keresztény hittérítők , illetve mindazok előtt akik be akarnak költözni az országba .
  • 6. Magyarország vállalja , hogy fenti cél érdekében lerontja védőgyepű-rendszerét , különös tekintettel a nyugati gyepükre .
  • 7. Magyarország kötelezi magát , hogy a keresztény hittérítők tevékenységét semmiben sem akadályozza és korlátozza, működésüket minden lehetséges módon támogatja , s tevékenységüket és személyüket mindennel és mindenkivel szemben megvédelmezi .””

István király már az ezen elvek szerint működő hatalmi rendszerbe született bele . Valamint folytatta ezt tovább , szintén német feleség választással , vagy inkább talán csak elfogadással , valamint a németekkel történő kapcsolatok és hittérítések terén..
Viszont ő idővel belátta , felismerte hibás dolgait , de sajnos érdemben változtatni már nem tudott .

Ez volt az a korszak amikor megszakadt a Magyar királyok szakralításának folytonossága , és az ország irányításába be épült egy olyan háttérből az uralkodót , éppen hatalmon lévőt irányító erő amely azóta kisebb – nagyobb befolyással napjainkig működik .Természetesen voltak még ezután szakrális királyaink akik igyekeztek ezen változtatni . Az ilyen királyok legnagyobb ismertető jele az olyan törvények hozása amelyek az uralkodó hatalmát gyengítik a néppel szemben. A legerősebb és sajnos utolsó Mátyás király volt, aki valószínűleg azt is tudta, hogy lesz majd egy más kor amikor ezen erőviszonyok megváltoznak , de addig is meg kell őrizni , fenn kell tartani a Magyar nemzet tudatot olyan mértékben , hogy akkor ismét életre tudjon kelni .Amely kor viszont most érkezett el a Magyarok számára .

Az Istenünk „elrablásáról” néhány gondolat .Ezt nem úgy kell érteni , hogy valaki elrabolja tőlünk és azután az övé lesz . Az Istennel való kapcsolatra nem képes semmilyen rabló , gyilkos , tolvaj stb. sem , tehát a maga részére Istent elrabolni lehetetlen . Amit tehetnek és igyekeztek is tenni az valójában nem az elrablása , hanem annak a rávétele , hogy a vele való kapcsolatunkat valamilyen módon megszakítsuk , eltávolodjunk tőle , lemondjunk róla , mást emeljünk a helyébe.

A szakralitás az valójában az Istennel való kapcsolatot jelenti , valamikor a Magyarok közt az ilyen emberek körül választották ki a legjobbat a vezetőnek , és valószínűleg , hogy volt választási lehetőség is bőven . Viszont ez a 900 –as évektől átment egy inkább öröklődőnek nevezhető kiválasztásba (már amennyire ez kiválasztás) , de természetesen ez nem jelenti azt , hogy a királyi családon kívül ne lettek volna ilyen emberek . Sőt nem csak emberek hanem a nemzet maga a közös nemzettudat által rendelkezik egy isteni kapcsolattal , védelemmel . Ez az az erő , a népben nemzetben rejlő szakrális védelem amit a más által fölénk helyezett hatalomnak meg kellett volna törnie , eltüntetnie . Ez a hatalom tudatosan dolgozott a Magyar nép ellen már évezredek óta . Ahogy a könyvben Endre főleg a németek rovására írja az ellenünk történő támadásokat azért az nem egészen úgy van . Fizikailag valóban rajtuk keresztül lett végre hajtva , de a háttérből irányító valójában a katolikus egyház volt, és még azóta is nagy az irányító szerepe (bár az utóbbi időben ezt szerepet részben átvette politika , a tudomány és a bankrendszer) .Az ő irányítójuk rendelkezik azzal a tudással , hogy mi szükséges ahhoz , hogy az ember és Isten közötti kapcsolat megszüntetésére az embert rá tudják venni , ill megakadályozzák a szakrális erő elérését az emberek számára .Ők az elméleti ismereteknek birtokában vannak ezen a téren viszont a gyakorlati megvalósítási lehetőségeknek már nem .Az évszázadok , vagy évezredek során egyik legnagyobb céljuk az volt, hogy akinek meg van erre a lehetősége az elöl mindenképpen elzárják az ehhez szükséges tudást .

Ezt elsősorban úgy tudták elérni , hogy aki rendelkezett erről valamilyen tudással is , vagy csak felvetődött ennek a lehetősége azt igyekeztek , ha tudták megölni pl. inkvizició , boszorkányégetések , táltosaink üldözése , ellehetetlenítése .A Magyarok ellen folytatott harcnak , küzdelemnek mind ez volt, és ez az oka még napjainkban is .
Nem a pénz , nem a föld és egyéb kitalált dolgok az oka most sem az ellenünk irányuló támadásoknak , hanem az , hogy az embereket elszakítsák az Igazság és szeretet erejébe , vagyis Isten erejébe vetett hitüktől .Főleg azért mert ez a hit az ami ha elég erős akkor a megtapasztalások okán amely törvényszerűen érni fogja az eszerint élő embert egy idő után a hitből átmegy tudásba . Számukra csak akkor lehetne teljes a földi hatalmuk ha már nem lenne olyan ember aki képes az Istennel történő közvetlen kapcsolat elérésére (ezalatt természetesen nem a katolikus egyház által „Istennek nevezett” , de valójában számunkra sátán - ra gondolok).

Ebben a küzdelemben részükről nagyon fontos , és az emberek számára pedig nagyon megtévesztő , hogy ők akár évszázadokra előre is tudtak tervezni dolgokat .Míg az emberek a velük történt dolgoknak nem látták ilyen előre a következményeit , ill az előttük több generációval történteket már más összefüggésben tudták megítélni .Egy ilyen folyamat nem régről példaként. Az emberektől nem tudták volna el venni a birtokaikat, földjeiket ,egyéb dolgaikat egyenesben a saját részükre , ezért kitaláltak ebben fokozatokat .Először államosították , mert így az emberek mégis csak úgy érzik, hogy a tulajdonuk a népé , nemzeté marad tehát nem tanúsítanak akkora ellenállást mintha egy más ember kezébe kerülne , később pedig majd az általuk irányított államtól saját kézbe tudják venni. Persze ennek is legnagyobb oka nem a számukra történő anyagi haszon , hanem sokkal fontosabb a nép megélhetési lehetőségének a minél nagyobb korlátozása., tőlük történő függőségbe tétele .

Most az ilyen dogok azok amit az emberek sajnos még napjainkban is nehezen látnak át , hogy ez a tervezés egy időben , előre tudatosan történt . Ugyanaz az erő irányította azokat is akik valamikor államosították a birtokokat , és ugyanaz irányította azokat is akik nem rég ezeket elosztották egymás között. De ugyanaz kezdeményezte , robbantotta ki az első világháborút (persze a másodikat is) aki levezényelte a trianoni szerződést , Sőt központilag egy erő volt az 56-os forradalom mögött is , ugyanazon erő osztotta , adta a Magyar népnek a fegyvert mint aki a leverésüket irányította , ezen dolgokat jó átlátni a tisztán látás érdekében .Ez az irányító erő nagyon régóta ugyanaz, ők irányítják a változást imitáló személy és „ideológia „ cseréket amire csak a nép megtévesztése kapcsán volt szükségük, ezek mögött már régóta valós hatalmi változás nem volt.

A szakrális védelemről , és erőről .

Szakrális védelemmel ahogy én látom mindenki születése jogán rendelkezik , legalábbis a Magyaroknál biztos , de erre volt példa a japán elleni atomtámadásnál , ahol az azt túl élő ember (vagy akkor még gyerek) ennek köszönhette , hogy túl élte azt .

Ennek , mint tulajdonképpen az egész földi életnek a legfőbb meghatározója az ember tudata .Az emberrel az történik , történhet meg amit a tudatával előtte el tudnak fogadtatni .Tulajdonképpen aki a földi életünket irányítani akarja annak elsősorban az emberek tudatát kell irányítani , azt kell befolyásolni a neki megfelelő formában . Vagyis amit elakarnak érni azt először el kell fogadtatni az emberekkel , hogy tudatukkal ha nem is támogatják azt, de legalább elfogadják , ezzel adva lehetőséget annak a megvalósulására .

A mai társadalom már alapból úgy van létrehozva , hogy a szakrális védelem még szinte csak szóba sem kerülhet bent . Ez már alapból nagy gátat szab neki mivel az emberek ezt nem csak hogy nem ismerik hanem inkább még egyenesen el is vetik . Pedig működésének egyik alapfeltétele a benne való megrendíthetetlen hit . Ez állhat csupán abból is , hogy valaki saját magában bízik , és tudja azt , hogy őneki senki nem tud ártani . Amíg az ilyen embert nem tudják rávenni arra , hogy ártson valakinek , ugyanis amit valaki más ellen elkövet az ellen már neki sincs védelme , vagy nem tudják meggyőzni valamilyen formában , hogy vele különböző negatív dolgok megtörténhetnek addig nem is képesek neki ártani semmilyen téren . Ebbe beletartozik pl az is , hogy nem tudják megbetegíteni és megölni sem .

A betegségek is úgy kezdődnek , hogy az emberen tudnak kelteni bizonyos betegség tüneteket , az ember elmegy az orvoshoz (meg már amúgy is elég nagy reklámja van a betegségeknek) és ő megmondja neki , hogy ez meg az a baja , plusz még esetleg abban a környezetben találkozik másokkal is akik szintén arról mesélnek neki , hogy nekik is ilyen-olyan bajuk van , és az illető így elfogadja , nyugtázza , hogy neki az a baja . Holott valójában a betegségének csak ezzel az elfogadással ad igazán lehetőséget a megnyilvánulásra , aztán utána meg már jönnek is azok a mérgek (amit gyógyszereknek neveznek) amellyel már függőségben tudják tartani .Mindez az ember akaratával , tudatával felül írható , megváltoztatható . Egyébként az igaz Isten hit már alapból azt is jelenti , hogy nem fogadok el magam fölött az Igazság , vagyis Isten erejénél nagyobb erőt . Most az aki orvoshoz fordul bizonyos problémáival vajon nem emeli őt Isten fölé magában , ha igazán hinne Istenben akkor tőle várná a gyógyulást , ha meg valószínűleg le élt élete alapján esetleg Isten „visszahívná” a lelkét mert már nem tudja teljesíteni amit vállalt és új feladat vár rá akkor azt is elfogadná , mert ha nem is gyakran de ilyenek is történnek . No valahol itt kezdődik az Istenben való hit , nem pedig a sötét templomokban „sátán bácsinak” pitizve és kuncsorogva hozzá , hogy segítsen rajtunk .Úgy a szakrális védelemnél mint erőnél meghatározó az ember akarata .7

Azt sok helyen lehet olvasni , hallani , hogy az ember szabad akaratot kapott Istentől . Ez a szabad akarat nem csak egy egyszeri döntés , hogy én eldöntöm , hogy jó leszek vagy nem , hanem egy folyamatosan működő lehetőség . Ami valójában azt jelenti, hogy az emberek a tudatuk irányításával Isten erejét , energiáját működtetik amely a fizikai világban idő és anyag fölötti hatalommal rendelkezik. Az hogy ez milyen irányban működik az emberek akaratától függ , arra irányul amit ők akarnak , ez az erő nem kérdez vissza, hogy ez esetleg jó-e neked , vagy éppen ez okozza a pusztulásodat , csak az energiát adja az embernek . Mint ahogy pl . egy hajó motor sem kérdez vissza a kormányostól, hogy most éppen a nyílt tengerre megyünk-e vagy esetleg neki egy sziklának , ugyanúgy adja az energiát mindkettőhöz .Így van ezzel Isten is , mivel a szabad akaratot nekünk adta ő sem kérdez , hogy vajon jó-e nekünk amit teszünk , csak megadja az energiát ahhoz amit mi éppen akarunk . Ezen erő ahogy tapasztalom nem mindenkinél egyenlő , sőt az irányító hatalomban szolgáló „embereknél” nagy valószínűséggel egyáltalán nincs is , mivel ahhoz , hogy „bevegyék” őket szükség van egy olyan beavatásra ami által elveszítik , vagy végleg le mondanak róla .

Az olyan szakrális erőnek amilyennel még őseink is rendelkeztek valamikor , hogy másra is hatással tudjon lenni viszont már nem születésből adódó lehetőség , hanem elérésének elég kemény feltételei vannak . Elsősorban az illető a leélt fizikai életének a minősége . Olyan formában , hogy egy magasabb szintre lépéshez az addigi tetteit illetve következményeit vállalnia kell saját magára nézve is . Vagyis ha valaki ártott valakinek akkor az amit ő elkövetett már ellene is elkövethető . Azt hogy ez hány éves korban következhet be úgy látom nem meghatározó , Mátyás királynál pl. elég fiatalon történhetett , talán sokkal meghatározóbb lehet az illető akarat ereje és elszántsága . Mátyásról még annyit , (meg a valós szakrális királyokról) azt mondják , hogy a nép választotta királlyá . Ez a meglátásom szerint nem egészen így volt , ezt lehet nehéz elképzelni , de a Magyar Szentkoronának van egy nem fizikai energia formája is (ennek persze lehet meghatározó ereje a mindenkori nemzettudat), amely valójában kiválasztja és „kiképzi” a szakrális királyt Ezek után a szakrális király választásba a népnek már csak annyi beleszólási lehetősége van , hogy akkor választja meg ha a leendő királynak van akkora akarat ereje , tudati energiája , hogy olyan hatással legyen az emberekre, hogy ezt meg tegyék .

Ilyen erő bizonyítottan sem Gézában, sem Istvánban nem volt így nyilván nem is ennek köszönhették, hogy királlyá lettek .

Tovább menve a leélt fizikai élet vállalása után van lehetősége az embernek közeledni a nem fizikai világmegismeréséhez , mégpedig a csakráin , keresztül . Ebben talán legmeghatározóbb a homlokcsakra , harmadikszem nyitottsága .Ehhez elsősorban szükség van megint csak az ember akaratára , hogy ez megnyíljon .Viszont a működéséhez már nagyon fontosak az ember őszinte pozitív érzései is . Ez ahogy látom talán egy tanuló időnek is nevezhető , mert itt már az embernek nem csak a tettei , hanem a gondolatai és szavai általi dolgok is visszahatnak rá , ha nem is közvetlen , de mindenképpen igen érzékelhető erővel . Pl. a mások felé irányuló negativ gondolatok különböző betegségek , rokkantság , baleset stb. formájában.. Valószínű, hogy sokan elbuktak ebben az időszakban, bár itt még a másnak a halálát akaró gondolat nem jár közvetlen visszahatással mint a végső formában .

A csakránk működéséhez fontosak az őszinte pozitiv , belső érzések , ezek nélkül nem fog igazán működni .Valamint a működését teljes egészében meggátolhatják a negatív belső érzések amivel főleg akkor van baj ha az ember ezt nem tudja önmaga meghatározni , hanem enged a kívülről , mástól jövő hatásoknak , befolyásolásoknak . Ebbe beletartozik minden negatív érzés amelyet a sötét oldal már régóta szándékosan kelt az emberekben , pl. bűntudat , félelem bármitől, gyűlölet, harag más ember iránt stb. Ezen dolgok , érzések ahogy én látom éppen ez miatt vannak így rá zúdítva az emberekre .Vagyis az Istennel való minél közelebbi kapcsolathoz mivel a szakralitást nevezhetjük az Istennel való kapcsolatnak .Az embernek egyre inkább Isten , ha nem is teljesen ismert , de számunkra neki tulajdonított tulajdonságokat kell önmagunkban megvalósítani .Mivel valamit úgy tudsz legjobban megismerni , ha igyekszel olyanná válni mint amit megakarsz ismerni .

Tudom nem egyszerű valakinek azt mondani , hogy ő nem haragszik senkire , megbocsát mindenkinek az ellene elkövetett dolgokért , de enélkül szerintem nem fog működni az egész .

Talán ha valaki átlátja ezeket a dolgokat akkor , megérti , hogy akik ezt tették ellenünk ők valójában csak irányított , lélekben , lelkileg gyenge bábok voltak egy más hatalom kezében . A történelmünk tisztán látására elsősorban nem azért van szükség, hogy haragudjunk azokra akik elkövették a rossz tetteket ellenünk , hanem azért , hogy okuljunk belőle . Most sem haragudnunk kell azokra a bábukra akik látszólag irányítják az életünket , hisz valójában aki őket irányítja csak egy erőtlen lény aki csak a lehetőséget használja ki amíg megteheti ezen irányításra , hiszen az erő bennünk van (nem fegyverrel, hanem a tudatunkkal) ennek megváltoztatásához . Az a mi felelősségünk is , hogy ezt így hagytuk eddig megtörténni

Forrás: http://valtozas.network.hu/blog/valtozo-emberek-klubja-hirei/a-magyarok-istenenek-elrablasa

Megnyitva 6753 alkalommal