20220705
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2012 szeptember 28, péntek

A Szakrális erő és a Magyarság viszonya .

Szerző: Farkas Endre

Néhány gondolat a Magyar nép történetéről Grandpierre K Endre : A Magyarok Istenének elrablása című könyvének segítségével . Legelőször is egy idézet belőle ami nagyon sok mindent elmond .

„” Az igazság isteni erő .
Az igazság kimondása , feltárása és érvényesítése
a legszentebb emberi jog és kötelesség,
Az igazság elpalástolása Isten elleni vétek .””

 Már ebből a néhány sorból , ami tényleg így van , ha valaki átgondolja a földi életünket nyilvánvalóvá válik, hogy vajon a főbb szereplők közül ki lehet aki Istenért és ki aki Isten ellen dolgozik az életünkben .Még akkor is ha éppen ő az aki Isten legközvetlenebb szolgájának, képviselőjének mondja magát. Ilyen esetben természetesen nem a szavai hanem a tettei alapján kell látnunk azt , hogy az illető , és szervezete vajon kit is képvisel a földön .

A könyvvel teljes részletességében nem kívánok foglalkozni , de mindenkinek ajánlom elolvasásra , mert sok mindent meg lehet érteni belőle történelmünkkel kapcsolatban . Ami talán nem derül ki belőle egyértelműen , és ezért is kezdtem ezt az írást az a Magyarok szakrális erejének és ezen erő jellemzőinek , tulajdonságainak a megértése .
Az amikor ezt az erőt a királyaink „elveszítették” valahol Taksony és I .István között volt . Ahogy Endre is írja :

„” Taksony vezér Magyarország főembereivel együtt élte valamennyi napján át HATALOMMAL ÉS SZÉPSZERÉVEL MEGTARTOTTA ORSZÁGÁNAK MINDEN JUSSÁT „”

Már Taksony is fiatalon került a trónra (13 éves), de ez mégis tudatosan történt , Zsolt által (apja) előre tervezetten , tehát valószínűleg be avatva néhány fontos dologba .

Zsolt három évvel Taksony trónra kerülése után halt meg , tehát még tudott segíteni fia uralkodásának az indulásában .
Nem mondható ez el így Taksony és Géza közötti váltásról , valamint még kevésbé a Géza és István közötti váltásról amikor Géza már a jelek ,nyomok szerint nem is tudta volna továbbadni (mivel tettei azt mutatják , hogy nem is ismerte ) a szakralitás titkait .
Így István is úgy kezdte uralkodását , hogy nem volt tisztában lehetőségeivel ,

Az írások szerint 907 és 972 , Géza trónra kerülése között nem igazán volt kapcsolat az akkori német és magyar állam között .Ettől függetlenül a háttérben azért müködtek olyan erő melyek azért dolgoztak és arra az alkalomra vártak , ami Gézával kezdődött el .

Taksony életéről nem sok írás maradt fent , halála körülményeiről meg , ami nagy valószínűséggel gyilkosság okán történt szinte semmit nem tudni . Géza trónra kerülésével kezdődtek a német közeledések a fiatal királyhoz , látogatás és ajándékozás kapcsán .amely már az akkori királyi udvar néhány emberében is támogatókat talált.
A vége Géza és Adelhaid házassága , valamint a vele Magyarországra érkező mintegy 10 000 fegyveres védő kíséret be engedése a királyi udvarba .Valamint annak a tizenként „ Magyarhonból „ utazó főméltóságnak akiket ma nagy valószínűséggel lefizetett árulóknak lehet tekinteni a tárgyalása eredményezett a németekkel .Ezen tárgyalás „eredménye” konkrétan nem maradt fent feljegyzésekben

Ezek Endre tényekből történő következtetései alapján a következők lehettek .

„ „ Az egyezmény kikövetkeztethető pontjai

  • 1.Géza , a magyarok nagyura házasságra lép Ottó császár jelöltjével és rokonával . Adelhaid úrnővel még ezen évnek (973) folyamán .
  • 2. Adelhaid úrnőt , Géza nagykirály aráját védőőrizet , geleite (oltalmazó kíséret) keretében fényes küldöttség (némely főméltóságok , udvarhölgyek , kiegészítő személyzet stb.) kíséri a királyi székhelyre.
  • 3. A királyi úrnői értékek , eszközök , valamint a kísérő személyek egésze Magyarország királyának végleges tulajdonába megy át , illetve a magyar királyné személyes tulajdonában marad .
  • 4. A magyar király kötelezi magát a királyné és kíséretének , védőőrizete tagjainak (10 000 fő) a királyi udvarban illetve közvetlen közelében való végleges elhelyezésére és fenntartására, illetve javadalmazására.
  • 5. Magyarország megnyitja határait a keresztény hittérítők , illetve mindazok előtt akik be akarnak költözni az országba .
  • 6. Magyarország vállalja , hogy fenti cél érdekében lerontja védőgyepű-rendszerét , különös tekintettel a nyugati gyepükre .
  • 7. Magyarország kötelezi magát , hogy a keresztény hittérítők tevékenységét semmiben sem akadályozza és korlátozza, működésüket minden lehetséges módon támogatja , s tevékenységüket és személyüket mindennel és mindenkivel szemben megvédelmezi .””

István király már az ezen elvek szerint működő hatalmi rendszerbe született bele . Valamint folytatta ezt tovább , szintén német feleség választással , vagy inkább talán csak elfogadással , valamint a németekkel történő kapcsolatok és hittérítések terén..
Viszont ő idővel belátta , felismerte hibás dolgait , de sajnos érdemben változtatni már nem tudott .

Ez volt az a korszak amikor megszakadt a Magyar királyok szakralításának folytonossága , és az ország irányításába be épült egy olyan háttérből az uralkodót , éppen hatalmon lévőt irányító erő amely azóta kisebb – nagyobb befolyással napjainkig működik .Természetesen voltak még ezután szakrális királyaink akik igyekeztek ezen változtatni . Az ilyen királyok legnagyobb ismertető jele az olyan törvények hozása amelyek az uralkodó hatalmát gyengítik a néppel szemben. A legerősebb és sajnos utolsó Mátyás király volt, aki valószínűleg azt is tudta, hogy lesz majd egy más kor amikor ezen erőviszonyok megváltoznak , de addig is meg kell őrizni , fenn kell tartani a Magyar nemzet tudatot olyan mértékben , hogy akkor ismét életre tudjon kelni .Amely kor viszont most érkezett el a Magyarok számára .

Az Istenünk „elrablásáról” néhány gondolat .Ezt nem úgy kell érteni , hogy valaki elrabolja tőlünk és azután az övé lesz . Az Istennel való kapcsolatra nem képes semmilyen rabló , gyilkos , tolvaj stb. sem , tehát a maga részére Istent elrabolni lehetetlen . Amit tehetnek és igyekeztek is tenni az valójában nem az elrablása , hanem annak a rávétele , hogy a vele való kapcsolatunkat valamilyen módon megszakítsuk , eltávolodjunk tőle , lemondjunk róla , mást emeljünk a helyébe.

A szakralitás az valójában az Istennel való kapcsolatot jelenti , valamikor a Magyarok közt az ilyen emberek körül választották ki a legjobbat a vezetőnek , és valószínűleg , hogy volt választási lehetőség is bőven . Viszont ez a 900 –as évektől átment egy inkább öröklődőnek nevezhető kiválasztásba (már amennyire ez kiválasztás) , de természetesen ez nem jelenti azt , hogy a királyi családon kívül ne lettek volna ilyen emberek . Sőt nem csak emberek hanem a nemzet maga a közös nemzettudat által rendelkezik egy isteni kapcsolattal , védelemmel . Ez az az erő , a népben nemzetben rejlő szakrális védelem amit a más által fölénk helyezett hatalomnak meg kellett volna törnie , eltüntetnie . Ez a hatalom tudatosan dolgozott a Magyar nép ellen már évezredek óta . Ahogy a könyvben Endre főleg a németek rovására írja az ellenünk történő támadásokat azért az nem egészen úgy van . Fizikailag valóban rajtuk keresztül lett végre hajtva , de a háttérből irányító valójában a katolikus egyház volt, és még azóta is nagy az irányító szerepe (bár az utóbbi időben ezt szerepet részben átvette politika , a tudomány és a bankrendszer) .Az ő irányítójuk rendelkezik azzal a tudással , hogy mi szükséges ahhoz , hogy az ember és Isten közötti kapcsolat megszüntetésére az embert rá tudják venni , ill megakadályozzák a szakrális erő elérését az emberek számára .Ők az elméleti ismereteknek birtokában vannak ezen a téren viszont a gyakorlati megvalósítási lehetőségeknek már nem .Az évszázadok , vagy évezredek során egyik legnagyobb céljuk az volt, hogy akinek meg van erre a lehetősége az elöl mindenképpen elzárják az ehhez szükséges tudást .

Ezt elsősorban úgy tudták elérni , hogy aki rendelkezett erről valamilyen tudással is , vagy csak felvetődött ennek a lehetősége azt igyekeztek , ha tudták megölni pl. inkvizició , boszorkányégetések , táltosaink üldözése , ellehetetlenítése .A Magyarok ellen folytatott harcnak , küzdelemnek mind ez volt, és ez az oka még napjainkban is .
Nem a pénz , nem a föld és egyéb kitalált dolgok az oka most sem az ellenünk irányuló támadásoknak , hanem az , hogy az embereket elszakítsák az Igazság és szeretet erejébe , vagyis Isten erejébe vetett hitüktől .Főleg azért mert ez a hit az ami ha elég erős akkor a megtapasztalások okán amely törvényszerűen érni fogja az eszerint élő embert egy idő után a hitből átmegy tudásba . Számukra csak akkor lehetne teljes a földi hatalmuk ha már nem lenne olyan ember aki képes az Istennel történő közvetlen kapcsolat elérésére (ezalatt természetesen nem a katolikus egyház által „Istennek nevezett” , de valójában számunkra sátán - ra gondolok).

Ebben a küzdelemben részükről nagyon fontos , és az emberek számára pedig nagyon megtévesztő , hogy ők akár évszázadokra előre is tudtak tervezni dolgokat .Míg az emberek a velük történt dolgoknak nem látták ilyen előre a következményeit , ill az előttük több generációval történteket már más összefüggésben tudták megítélni .Egy ilyen folyamat nem régről példaként. Az emberektől nem tudták volna el venni a birtokaikat, földjeiket ,egyéb dolgaikat egyenesben a saját részükre , ezért kitaláltak ebben fokozatokat .Először államosították , mert így az emberek mégis csak úgy érzik, hogy a tulajdonuk a népé , nemzeté marad tehát nem tanúsítanak akkora ellenállást mintha egy más ember kezébe kerülne , később pedig majd az általuk irányított államtól saját kézbe tudják venni. Persze ennek is legnagyobb oka nem a számukra történő anyagi haszon , hanem sokkal fontosabb a nép megélhetési lehetőségének a minél nagyobb korlátozása., tőlük történő függőségbe tétele .

Most az ilyen dogok azok amit az emberek sajnos még napjainkban is nehezen látnak át , hogy ez a tervezés egy időben , előre tudatosan történt . Ugyanaz az erő irányította azokat is akik valamikor államosították a birtokokat , és ugyanaz irányította azokat is akik nem rég ezeket elosztották egymás között. De ugyanaz kezdeményezte , robbantotta ki az első világháborút (persze a másodikat is) aki levezényelte a trianoni szerződést , Sőt központilag egy erő volt az 56-os forradalom mögött is , ugyanazon erő osztotta , adta a Magyar népnek a fegyvert mint aki a leverésüket irányította , ezen dolgokat jó átlátni a tisztán látás érdekében .Ez az irányító erő nagyon régóta ugyanaz, ők irányítják a változást imitáló személy és „ideológia „ cseréket amire csak a nép megtévesztése kapcsán volt szükségük, ezek mögött már régóta valós hatalmi változás nem volt.

A szakrális védelemről , és erőről .

Szakrális védelemmel ahogy én látom mindenki születése jogán rendelkezik , legalábbis a Magyaroknál biztos , de erre volt példa a japán elleni atomtámadásnál , ahol az azt túl élő ember (vagy akkor még gyerek) ennek köszönhette , hogy túl élte azt .

Ennek , mint tulajdonképpen az egész földi életnek a legfőbb meghatározója az ember tudata .Az emberrel az történik , történhet meg amit a tudatával előtte el tudnak fogadtatni .Tulajdonképpen aki a földi életünket irányítani akarja annak elsősorban az emberek tudatát kell irányítani , azt kell befolyásolni a neki megfelelő formában . Vagyis amit elakarnak érni azt először el kell fogadtatni az emberekkel , hogy tudatukkal ha nem is támogatják azt, de legalább elfogadják , ezzel adva lehetőséget annak a megvalósulására .

A mai társadalom már alapból úgy van létrehozva , hogy a szakrális védelem még szinte csak szóba sem kerülhet bent . Ez már alapból nagy gátat szab neki mivel az emberek ezt nem csak hogy nem ismerik hanem inkább még egyenesen el is vetik . Pedig működésének egyik alapfeltétele a benne való megrendíthetetlen hit . Ez állhat csupán abból is , hogy valaki saját magában bízik , és tudja azt , hogy őneki senki nem tud ártani . Amíg az ilyen embert nem tudják rávenni arra , hogy ártson valakinek , ugyanis amit valaki más ellen elkövet az ellen már neki sincs védelme , vagy nem tudják meggyőzni valamilyen formában , hogy vele különböző negatív dolgok megtörténhetnek addig nem is képesek neki ártani semmilyen téren . Ebbe beletartozik pl az is , hogy nem tudják megbetegíteni és megölni sem .

A betegségek is úgy kezdődnek , hogy az emberen tudnak kelteni bizonyos betegség tüneteket , az ember elmegy az orvoshoz (meg már amúgy is elég nagy reklámja van a betegségeknek) és ő megmondja neki , hogy ez meg az a baja , plusz még esetleg abban a környezetben találkozik másokkal is akik szintén arról mesélnek neki , hogy nekik is ilyen-olyan bajuk van , és az illető így elfogadja , nyugtázza , hogy neki az a baja . Holott valójában a betegségének csak ezzel az elfogadással ad igazán lehetőséget a megnyilvánulásra , aztán utána meg már jönnek is azok a mérgek (amit gyógyszereknek neveznek) amellyel már függőségben tudják tartani .Mindez az ember akaratával , tudatával felül írható , megváltoztatható . Egyébként az igaz Isten hit már alapból azt is jelenti , hogy nem fogadok el magam fölött az Igazság , vagyis Isten erejénél nagyobb erőt . Most az aki orvoshoz fordul bizonyos problémáival vajon nem emeli őt Isten fölé magában , ha igazán hinne Istenben akkor tőle várná a gyógyulást , ha meg valószínűleg le élt élete alapján esetleg Isten „visszahívná” a lelkét mert már nem tudja teljesíteni amit vállalt és új feladat vár rá akkor azt is elfogadná , mert ha nem is gyakran de ilyenek is történnek . No valahol itt kezdődik az Istenben való hit , nem pedig a sötét templomokban „sátán bácsinak” pitizve és kuncsorogva hozzá , hogy segítsen rajtunk .Úgy a szakrális védelemnél mint erőnél meghatározó az ember akarata .7

Azt sok helyen lehet olvasni , hallani , hogy az ember szabad akaratot kapott Istentől . Ez a szabad akarat nem csak egy egyszeri döntés , hogy én eldöntöm , hogy jó leszek vagy nem , hanem egy folyamatosan működő lehetőség . Ami valójában azt jelenti, hogy az emberek a tudatuk irányításával Isten erejét , energiáját működtetik amely a fizikai világban idő és anyag fölötti hatalommal rendelkezik. Az hogy ez milyen irányban működik az emberek akaratától függ , arra irányul amit ők akarnak , ez az erő nem kérdez vissza, hogy ez esetleg jó-e neked , vagy éppen ez okozza a pusztulásodat , csak az energiát adja az embernek . Mint ahogy pl . egy hajó motor sem kérdez vissza a kormányostól, hogy most éppen a nyílt tengerre megyünk-e vagy esetleg neki egy sziklának , ugyanúgy adja az energiát mindkettőhöz .Így van ezzel Isten is , mivel a szabad akaratot nekünk adta ő sem kérdez , hogy vajon jó-e nekünk amit teszünk , csak megadja az energiát ahhoz amit mi éppen akarunk . Ezen erő ahogy tapasztalom nem mindenkinél egyenlő , sőt az irányító hatalomban szolgáló „embereknél” nagy valószínűséggel egyáltalán nincs is , mivel ahhoz , hogy „bevegyék” őket szükség van egy olyan beavatásra ami által elveszítik , vagy végleg le mondanak róla .

Az olyan szakrális erőnek amilyennel még őseink is rendelkeztek valamikor , hogy másra is hatással tudjon lenni viszont már nem születésből adódó lehetőség , hanem elérésének elég kemény feltételei vannak . Elsősorban az illető a leélt fizikai életének a minősége . Olyan formában , hogy egy magasabb szintre lépéshez az addigi tetteit illetve következményeit vállalnia kell saját magára nézve is . Vagyis ha valaki ártott valakinek akkor az amit ő elkövetett már ellene is elkövethető . Azt hogy ez hány éves korban következhet be úgy látom nem meghatározó , Mátyás királynál pl. elég fiatalon történhetett , talán sokkal meghatározóbb lehet az illető akarat ereje és elszántsága . Mátyásról még annyit , (meg a valós szakrális királyokról) azt mondják , hogy a nép választotta királlyá . Ez a meglátásom szerint nem egészen így volt , ezt lehet nehéz elképzelni , de a Magyar Szentkoronának van egy nem fizikai energia formája is (ennek persze lehet meghatározó ereje a mindenkori nemzettudat), amely valójában kiválasztja és „kiképzi” a szakrális királyt Ezek után a szakrális király választásba a népnek már csak annyi beleszólási lehetősége van , hogy akkor választja meg ha a leendő királynak van akkora akarat ereje , tudati energiája , hogy olyan hatással legyen az emberekre, hogy ezt meg tegyék .

Ilyen erő bizonyítottan sem Gézában, sem Istvánban nem volt így nyilván nem is ennek köszönhették, hogy királlyá lettek .

Tovább menve a leélt fizikai élet vállalása után van lehetősége az embernek közeledni a nem fizikai világmegismeréséhez , mégpedig a csakráin , keresztül . Ebben talán legmeghatározóbb a homlokcsakra , harmadikszem nyitottsága .Ehhez elsősorban szükség van megint csak az ember akaratára , hogy ez megnyíljon .Viszont a működéséhez már nagyon fontosak az ember őszinte pozitív érzései is . Ez ahogy látom talán egy tanuló időnek is nevezhető , mert itt már az embernek nem csak a tettei , hanem a gondolatai és szavai általi dolgok is visszahatnak rá , ha nem is közvetlen , de mindenképpen igen érzékelhető erővel . Pl. a mások felé irányuló negativ gondolatok különböző betegségek , rokkantság , baleset stb. formájában.. Valószínű, hogy sokan elbuktak ebben az időszakban, bár itt még a másnak a halálát akaró gondolat nem jár közvetlen visszahatással mint a végső formában .

A csakránk működéséhez fontosak az őszinte pozitiv , belső érzések , ezek nélkül nem fog igazán működni .Valamint a működését teljes egészében meggátolhatják a negatív belső érzések amivel főleg akkor van baj ha az ember ezt nem tudja önmaga meghatározni , hanem enged a kívülről , mástól jövő hatásoknak , befolyásolásoknak . Ebbe beletartozik minden negatív érzés amelyet a sötét oldal már régóta szándékosan kelt az emberekben , pl. bűntudat , félelem bármitől, gyűlölet, harag más ember iránt stb. Ezen dolgok , érzések ahogy én látom éppen ez miatt vannak így rá zúdítva az emberekre .Vagyis az Istennel való minél közelebbi kapcsolathoz mivel a szakralitást nevezhetjük az Istennel való kapcsolatnak .Az embernek egyre inkább Isten , ha nem is teljesen ismert , de számunkra neki tulajdonított tulajdonságokat kell önmagunkban megvalósítani .Mivel valamit úgy tudsz legjobban megismerni , ha igyekszel olyanná válni mint amit megakarsz ismerni .

Tudom nem egyszerű valakinek azt mondani , hogy ő nem haragszik senkire , megbocsát mindenkinek az ellene elkövetett dolgokért , de enélkül szerintem nem fog működni az egész .

Talán ha valaki átlátja ezeket a dolgokat akkor , megérti , hogy akik ezt tették ellenünk ők valójában csak irányított , lélekben , lelkileg gyenge bábok voltak egy más hatalom kezében . A történelmünk tisztán látására elsősorban nem azért van szükség, hogy haragudjunk azokra akik elkövették a rossz tetteket ellenünk , hanem azért , hogy okuljunk belőle . Most sem haragudnunk kell azokra a bábukra akik látszólag irányítják az életünket , hisz valójában aki őket irányítja csak egy erőtlen lény aki csak a lehetőséget használja ki amíg megteheti ezen irányításra , hiszen az erő bennünk van (nem fegyverrel, hanem a tudatunkkal) ennek megváltoztatásához . Az a mi felelősségünk is , hogy ezt így hagytuk eddig megtörténni

Forrás: http://valtozas.network.hu/blog/valtozo-emberek-klubja-hirei/a-magyarok-istenenek-elrablasa

Megnyitva 6703 alkalommal

Hozzászólás   

#12 Beszélgetés Kati nénivel .Merkurius 2014-03-29 00:41
#11 Kérdésedre válaszolvaHunicillin 2013-03-13 14:21
Kedves Merkurius, a merkúr tudat ismereteim szerint új tudatot, tudatosságot jelent.
A fölösleges szót kettőnk közül Te használtad. Ha már a számba szeretnél adni valamit, legyen az inkább az értelmetlen, azt kérem. A lényegtől ez is csak eltávolít, ezért hagyjuk.
Kérded, hogy "Te mégis miben látod a megoldást ? " Erre egyrészt azt mondom, hogy az olyan előadásokban, mint a Miklós féle, hiszen ezért is örültem neki, hogy feltetted. Személyes véleményem, hogy a változások nem véletlenül vannak "Aratás" vagy "szüret" (bibliai szőlős változat) jelzővel illetve.

Egy csoport, aki hajlandó volt dolgozni magán (és persze másokon, szinte ugyanaz) leválik és a Föld egy másik síkján folytatja tovább a fejlődését. Akik nem voltak hajlandók felállni a moslékos vályútól, megajándékozzák magukat egy, a mostaninál keményebb iskolával, egy sok tíz vagy százezer reinkarnációt jelentő osztályismétlés formájában. A lelkek nem vesznek el a Teremtésben, de a moslékos vályútól mindenki csak a maga önszántából állhat fel.
A kisugárzásosdi, amit írsz, jó dolog, és működik is, csak nem mindig úgy, ahogy szeretnénk, Ahogyan egy vita esetében a nyugalmaddal csak felbőszíted a partneredet, úgy a sötét gondolati köpenyt viselőket is érintheti úgy a jó-szándék, hogy még mélyebbre taszítja őket.
Azért, mert nem tudunk segíteni másokon, persze meg kell próbálni, csak az illúziókat dobjuk félre. Nem tudunk jók lenni. Emlékezzünk rá, még Jézus is kikérte magának, amikor jónak nevezték. Ő is csak próbált. Az anyagtest ugyanis hihetetlen korlátokat jelent, bármiféle lakója van is. A búvárruhát sem magasugrásra találták ki.

Összefoglalva: elsősorban magunkon kell dolgoznunk, mielőtt másokon kezdenénk el. Ha sikerült helyre állítani az elveszett kapcsolatot, akkor egy magasabb tudatosság birtokában nagyobb eséllyel tudunk szolgálni. Alapvető azonban, hogy a kötelet csak az tudja másoknak ledobni, aki már kinn van a gödörből.

Lelkünk megtisztítása és az ima lehet egy első lépés az úton. Ahhoz, hogy a végső egységhez (Isten) eljuthassunk, előbb más lépcsőfokokra is fel kelletik hágni. Nem véletlenül akarják kiirtani a fejekből ezeket a lépcsőfokokat. A Haza (vele a nemzet, a nagy család) és a Család (a kis család) lépcsőfokain kell helyt állnunk.

Hasonló, de soha nem egyforma az útunk, ezért mindenkinek magánügye, mely irányt választ a hegycsúcsra. Emiatt az én megoldásom soha nem lesz a Te megoldásod, mégha nagyon közel is megyünk egymáshoz. A lépcsőfokokat mindenki megtalálhatja, ha akarja, mert Isten nem hagyja el kezei alkotást.

Egy lépcsőfok pl.:
meszli.uw.hu/imed/md08.html
de van még sok.

Áldás, békesség,
Hunicillin
+1 #10 Fölösleges föltenni ?Merkurius 2013-03-13 08:40
Hunicillin . Én mivel ajánlottam is nyílván nem tartom fölöslegesnek , nemrég Rekabea írta egy írásra , hogy fölösleges bla-bla . Akkor most , érdemes egyáltalán föltenni , írni valamit erre az oldalra ?
Miklósról nem tudom , hogy jobbikos lenne , bár ez még nem zárja ki , de úgy tudom csak meghívta egy előadást tartani a jobbik egyik szervezete , egyébként bárhol tart erről előadást ahova meghívják , a neten már ez előtt is több videó fönt van ezekről , szerintem ez eddig az egyik legjobban sikerült előadása volt . Érdekesebb , ha beszélgethet valakivel mintha csak Ő beszél két órán keresztül .
Részemről azt sem tartom valószínűnek , hogy aki itt olvas az ezekkel mind ilyen mélyen tisztában , de esetleg lehetne terjeszteni mind az oldalt mind a rajt lévő dolgokat máshol is , ebben igyekszem részt venni én is meg ajánlom neked is . Nem tudom ezzel a hozzá állással Te mégis miben látod a megoldást ?

Ami a két millió embert illeti valóban jó lenne , de abban , hogy átforduljon végre az életünk erről a hazug irányításról , hazug világból az Igaz szabad életre , napjainkban már nem annyira a létszám hanem sokkal inkább a minőség a döntő . De ha azok sem tesznek semmit akik ezt a minőséget hordozzák akkor valóban nehezen lesz változás .
Látszólag lehet nehéz elfogadni , de életünket nem elsősorban a fizikai események irányítják , azok már csak következményei egy tudati szinten előtte elért esemény sorozatnak . Minden közösségnek kisebbeknek is , de nemzeteknek is van egy közös tudatmezőjük amiben az elfogadott , uralkodó (legerősebb) gondolatok kihatnak irányítják a fizikai világot , ha az abban lévő tudati energia elég erős akkor ez fizikai ráhatással tud lenni , korlátozni tudja tetteiben a fizikailag éppen hatalmon lévő embereket . Az embereknek a közös tudatmezőre ható tudati energiája nem egyforma erős . Ez függ egyrészt az emberi lélek erejétől , ez határozza meg hogy valakinek milyen erős az akarata , hogy ki álljon az Igazság mellett . Másrészt függ az ember leélt életminőségétől is , hogy milyen életet élt valaki . Ugyanis a tudati energia kisugárzása a homlokcsakrán keresztül működik . Ahhoz pedig , hogy az működjön amellett , hogy valaki akarja szükség van még az őszinteségre és pozitív érzésekre is , mert a hazugság és negatív érzések képesek teljesen elzárni annak működését .
Az irányító hatalomban már régóta csak olyan emberek vesznek részt akiknél ez nem működik , sőt mielőtt hatalomba kerülnek átesnek egy „beavatáson” (ami inkább lehetne talán kiavatás) , hogy ez soha ne működjön náluk , nehogy ha már átlátják a történéseket esetleg felléphessen ellenük az illető . Az ő egyetlen lehetőségük az uralkodásra , mivel a legfelsőbb irányításuk (de ahogy látom valóban csak ő ) tisztában van az ember működésével így az emberek akaratát befolyásolja , használja fel a saját céljai érdekében . Viszont az ilyen mástól kapott akarat soha nem lesz olyan erős mint az illető ember saját őszinte akarata .
Persze ez a befolyásolás nem nyíltan történik , sőt úgy kell beállítaniuk , hogy az emberek saját maguk akarják , kérjék azt . Egy nagyon jó , és sajnos nagyon jól bevált példa lehet erre a jelenlegi himnusznak nevezett sirató énekünk .
+1 #9 Vesztergám előadásHunicillin 2013-03-12 15:51
Szép volt, Merkurius, pont tegnap gondoltam rá, hogy miért is nincs jelen egy ilyen nagyszerű előadás a honlapon. Aki még nem látta, hallgatta meg, nagy élmény lesz. Fene sem gondolta volna, hogy a jobbikban még vannak ilyen emberek. Valószínűleg azért nem golyózzák ki, mert egyrészt az ilyen emberek legitimálják a jobbikot. Másrészt maga az előadás a kulcs, valami olyasmi hangzik el, hogy minél több, de legalább 2 millió magyarnak meg kellene értenie, mi is az a Szent Korona (tan, vagy értékrend).
Az ószövetségi média remek munkát végzett, szerintem néhány tízezer (még) gondolkodón kívül kevesen sejdítik, mi is történik. (Majd velük is)
Szóval ezért nem tettem fel, mert szerintem az ezen a honlapon megforduló pár száz, pár ezer látogató már úgyis képben van, a maradék pedig menthetetlenül beleragadt a mammónista mocsárba, még a hitvilágukat is a média alakítja. Azt álmodtatja velük, hogy már felébredtek :)
+1 #8 Szentkorona-tanMerkurius 2013-03-11 07:48
Vesztergám Miklós legújabb előadása a Szentkorona-tanról .

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f0Mvp-DlJLE

www.youtube.com/watch?v=5W0Hp8Xg-Kc
#7 MagyarországBUÉK 2013-01-01 01:21
Mégiscsak Demjén: A szabadság vándorai(nem szökünk, hanem őrt állunk)
#6 BUÉK .Merkurius 2012-12-31 19:05
Sziasztok.
Sikeres , pozitív változásokban gazdag új évet kívánok .

www.youtube.com/watch?v=O-JydjNUCbw
#5 Világunk müködése .Merkurius 2012-12-27 20:34
Egy jó kis összefoglaló előadás a földi életünkről , ha nem is teljesen pontos , de mindenképpen érdemes meghallgatni és elgondolkodni rajt .

www.youtube.com/watch?v=9N_aGJ5tips
+2 #4 Merkuriusnak!Ködszurkáló 2012-10-25 15:59
Köszönöm az ajánlást!
Egyébként én is hitelesnek tartom GKE-t, de most az írás bevezetőjéhez szánt gondolataim pontosítása miatt vettem elő az akadémiai kiadványokat. Nagy pofáraesés volt.
+1 #3 VÁ: A Szakrális erő és a Magyarság viszonya .Merkurius 2012-10-24 23:44
Szia Ködszurkáló .
Igen , valóban nagyon "homályos" számunkra ez az időszak a történelmünkből . Persze biztosan nem véletlenül van ez így , nam azért mert akkor nem készültek feljegyzések , hanem azért mert azokat módszeresen eltüntették , sőt talán az eltüntetettek helyett még csináltak másikat is .
Én is sok egyébb forrást is elolvastam Grandpierre K. Endre könyvei mellett , de valahogy számomra Ő tünt a leghitelesebbenek . Őszintének tartom az írásait , meg hát van bent talán több mint negyven év kutató munka is , és nagyban egyezik az én meglátásaimmal .

Egyébként ha szereted olvasni a könyveit , akkor ajánlom ezt a könyvét , ez valahogy talán egy összefoglaló amiben nem csak általa kinyomozott tényekről ír , hanem a saját gondolatai , meglátásai is bent vannak .

www.grandpierre.hu/.../grandpierre-k-endre-tortenelmunk-kozponti-titkai

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások