20210304
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

Print this page
2010 július 19, hétfő

Akkor mitől magyar a Szent Korona

Szerző: Dankó János

Engedjék meg, hogy letegyem saját gondolataimat, illetve ismereteimet a maja próféciákban jövendölt 2012-es nagy 'világégésre´ cikkének témához! Nem annyira az Illig-féle elmélettel foglalkoznék, ama bizonyos 297 évvel (vagy 200-al inkább?). A magam részéről a Szent Korona dekódolásához, értelmezéséhez szólnék hozzá.

Mindazonáltal nem zárom ki, hogy 2012 a MI gondolataink szerinti valóságot akár láthatták a maya beavatottak, függetlenül attól, hogy milyen évszámot kaphatnánk, ha innen, vagy onnan morzsolgatnánk vissza az éveket gondosan. Ám nézzük az indító írást magát! Néhány olyan sort találtam, melyekben ismereteim szerint hatalmas tévedések szunnyadnak! Ezek mellet nem lehet érdektelenül elmenni, hiszen egyetlen helyes ösvény vezet az igazság felé. Nem állítom, hogy az elmélet, amit közreadok az egyetlen, és cáfolhatatlan, ám de tegye meg az, aki jobbat tud, és én meghajlok előtte!

Sietek leszögezni, hogy mások által kitaposott útszakaszokat is használok, olyanokat, melyeket részben már publikált "kitapósójuk" illetve olyat, melynél a publikálás mostanában kezdődik. Valami kevés személyes tapasztalatom is hozzáadom. Mondandóm nem lesz rövid, ezért előre jelzem, hogy csak folytatásokban tudom közre adni.

Kezdem az elején. A cikkíró három kijelentését emelném ki, amely minden valószínűség szerint nagyon nagy tévedés:

Idézet a cikkből:

„Mi lesz 2030 után? Az író nem szeretné úgy beállítani elméletét, hogy az a magyarok kiválasztottságát hangsúlyozza. Véleménye szerint nekünk csupán megőriznünk kellett a koronát, ami talán földrajzi elhelyezkedésünkből is adódik, vagyis jó időben voltunk jó helyen. A koronázási ékszeren például nincsenek magyar személyek, viszont szerepel rajta az i. u. 401-es dátum, amikor a Szkíta Birodalom népeinek egyesített fejedelmét Kárpát-medence központtal megválasztották. „

1. Az egyik, mely szerint a magyarság jó helyen volt jó időben, és nem fontos a magyar eredet hangoztatása. Lefordítva: van egy koronánk, mintegy "véletlenül"!

2. A másik téves kijelentés pedig arról szól, hogy a koronán ábrázolt személyiségek között nincsen magyar! (!!!) Akkor mitől magyar a Szent Korona? Mert magyar, azt tudjuk! Ha másból nem, legalább abból, hogy amikor idegen kézre került, a magyarság szó szerint BÁRMI ÁRAT megadott az orgazdának, csak hogy visszakapja! Hozhatnék példákat, de itt csak egyet említek: Mátyás királyunkét, aki 80 ezer aranyat fizetett a Szent Koronáért Miksa német Császárnak. Ez akkor irgalmatlanul nagy összeg volt! Valami nagy titok van Szent Korona körül, ha Őmiatta hadjáratokat indítottak eleink, és sem energiáikat, sem vérüket, életüket nem sajnálták visszaszerzése érdekében.

Idézet a cikkből:

„A Szent Koronáról: A Szent Korona beavató ékszer, tehát csak koronázáskor lehet viselni. Az elmúlt évszázadok során 55 magyar király fejére került. A hozzá és a többi ékszerhez kapcsolódó Szent Korona-tan az 1949-es alkotmány kikiáltásáig a magyar alkotmányosság alapja volt. „

3. A harmadik tévedést abban látom, hogy a szerző összeszámolta az összes magyar királyt, és megállapítja, hogy immáron 55-ször avatták be Magyarország uralkodóját a Szent Koronával. Koránt sem biztos, hogy ez így van! Ám, de menjünk sorjában!

1. Jó helyen, jó időben...vagy az idők kezdete óta, megszabott helyen? Ez a helyes kérdés. Így kell feltenni, és e szerint kell rá választ keresni. Kezdjük!

Először is tudnunk kell, hogy mi az a magyar, mit jelent magyarnak lenni? Genetika? Talán már az is! De nem feltétlenül, és nem kizárólag. Gondoljunk 1848 német és lengyel tábornokaira, vagy 1956 hősei közül az Ekrem Kemál család férfitagjaira és mindazokra, akik más népek fiaiként indultak, és magyarként értek.. célba, vagy adták életüket azért a fogalomért, hogy MAGYAR! Mélyebbre kell ásnunk, messzebbre kell visszamennünk az időben. Egészen Egyiptomig.

Mint tudjuk, az egyiptomi társadalom mélyen vallásos volt. A társadalmi munkamegosztás azt a célt szolgálta, hogy az egyén minél könnyebben haladjon a lelki fejlődés útján. Ennek érdekében egymás után alapították a templom-komplexumokat (egyetemeknek felelnek meg) Azt tanították, hogy a halhatatlan lélek anyagi testbe születik, hogy megtapasztalja a duális világot, a szélsőségeket, melyek következményeket okoznak élete minőségében, jó, vagy rossz döntései következtében. Az egyiptomiak szerint egy precessziós év során átlagosan 700 – szor születünk újjá. Ha a lélek megtanulta tökéletesen uralni az anyagot, és a szélsőségektől megtanulta távol tartani magát, az anyagi életnek mintegy bölcs szemlélőjévé, a szeretet semleges magas rezgésén létezni tudó (tehát bölcs, segítőkész, mások felemelkedéséért tenni tudó) szuperlénnyé vált, akkor befejezhette reinkarnációinak sorozatát, és feljebb léphetett.

Az egyszerű embereknek ezt úgy tálalták, hogy a halál után lelkük Thoth elé kerül, aki megvizsgálja szívüket. Feljegyzi a halott egykori cselekedeteit (a szív nem hazudik!) majd Maat istennő elé vezeti. Maat egy mérleg serpenyőjébe helyezi a szívet, a másik serpenyőbe pedig egy tollat. Ha a szív nehezebb, mint a toll, visszaküldi, új életet kell leélnie az anyagi világban. Folytatja a tanulást. Ha a szív könnyebb, mint a toll, akkor felemelkedett, könnyűvé vát, madárrá, azaz MADARRÁ vált, és elérte a legmagasabb szintet, szuperlény lett.

danko-1

A léleknek még tanulnia kell! Thoth Oziriszhez vezeti. Az egyszerű nép előtt tehát az a cél lebegett, hogy egyszer MADARRÁ váljon maga is. Másrészről viszont a legkiválóbb, legszeretreméltóbb, legönzetlenebb embereket MADAROKNAK nevezték. Tovább nem ragozom!

A MADAROKNAK természetesen Istenük is Van, és őt is láthatjuk az egyiptomi ábrázolásokon. A MADAR istennő fejét egy kuruly-madár (kuruly=király) szárnyai fogják közre. Hiszen Ő királynő, az Ég Királynője. Ismerjük őt más néven is: Nagyboldogasszonyunkként, Babba Máriaként is

danko-2

Létezik egy rendkívüli domborzati összefüggés a Földön, amely szótlanul, és mégis cáfolhatatlanul kínálja az örök bizonyítékát annak, hogy hol is kell keresni a MADAROK hazáját! Egy hegy-és vízrajzi Európa atlaszra van szükség, amelyen látszik Afrika északi része, és az Arab félsziget is. Szemünk előtt kirajzolódik egy álló madár alakja. Lába Etiópiára támaszkodik, szárnya az Arab félsziget, begye, nyaka Görög – és Törökország, a feje a Kárpát-medence a Kárpátok által kirajzolva, a csőre az Alpok. A madár lénye, az agya nálunk van. Ezek után már így is írhatjuk: M(AGY)AR.

Véletlen? Akkor MI EZ?

danko-3  danko-4

A MADAROK hazája mindörökké!

Ennyit a „jó helyen, jó időben" cáfolatáról. Folytatom, ha megengedik......

2. „Magyar személyiséget nem ábrázoltak a Szent Koronán"

Hát... igen! A sok hazudozásnak, félremagyarázásnak, titkolózásnak és hamisításnak ugyan mi lehetne más az eredménye, mint teljes káosz! Egyetlen hatalmas gubanc! Mégsem reménytelen kigombolyítani! Kezdjük ott, hogy a Szent Korona rendeltetése szerint valakit helyettesít. Ez tény. Egy olyan képi és írásos programot rejt magában, amelynek felsőbbsége meg nem kérdőjelezhető. Miért? Mert égi eredetű!

Ha már meg nem kérdőjelezhető a Szent Korona üzenete, parancsa, és ezt minden MADAR tudja, akkor meg kell hamisítani. Ezért hamisították meg, sőt, többször meg is gyalázták. Ám, ne siessünk annyira! Ha távolabbról nézzük, láthatjuk, hogy mindkét oldalon függők csüngenek rajta, és egy függő hátul is van rajta.

danko-5  danko-6

A Szent korona és Tulajdonosa!

Most képzeljük el a Szent Koronát a Tulajdonosa fején. Az oldalsó függők, mint a kuruly szárnyai ölelik a fejet, hátul pedig a MADÁR a farkára támaszkodik. A Szent Korona tehát MADÁR korona, azaz MADAR vagy M(AGY)AR korona!


A Szent Korona pedig a MADAROK Istenének koronája, Nagyboldogasszonyunké, Babba Máriáé! (!!!) Kaphattak-e magyarok ilyen koronát bárki fiától, borjától? Úgy-e?

Nem! Persze, hogy nem! A részenkénti „adományozást" később azért találták ki, hogy vélt felsőbbségüket ránk erőltessék, tűzzel, vassal inkvizícióval!

Ha nem származhatott máshonnan a Szent Korona, akkor csakis magyar (hun) műhelyben készülhetett, és a (Mani által megújított) magyar kereszténység szellemiségét kell hordozza. Mindebből az következik, hogy kizárólag magyar (szkytha) személyiségeket, illetve istenséget láthatunk képi programjában. Ha már tudjuk, hogy A M(AGY)AR Istennőnek készült a Szent Korona, akkor logikusan és a legjobb meggyőződéssel kereshetjük szeretett személyét az ikonok között!

Aki keres az talál. Nem is egyszer! Nincs abban semmi meglepő, hogy Ő szerepel legtöbbször a Szent Koronán. Vegyük sorba:

Láthatjuk Őt az abroncson a nagy homlokzati cipó alakú (Kárpát –medencét formáló) drágakő jobb és baloldalán. Ez egy „sztereó" kép, mindkét profilból megmutatkozik. Korona-kutatóink még a nőt sem ismerik fel benne! Pedig bájos női arcról van szó! Egyik portréját elnevezték Michael arkangyalnak, a másikat meg Gábriel arkangyalnak. HAHA!

danko-7

A MADAR istennő a Szent Koronán. Még a szárnyak is ezt sugallják!

danko-10

Királynői ruhájában is megcsodálhatjuk a Szent Korona abroncsán hátul, azon az ikonon, amelyet hivatalosaink KON –képnek, bővebben pedig Bíborban született Konstantinnak tulajdonítanak! Bődületes! Ebből a három betűből! Megint nem veszik észre, vagy nem akarják látni, hogy nem férfi van a képen, hanem egy NŐ! Egy bájos női arc.

Egy királynő, illetve nekünk, magyaroknak: AZ ÉG KIRÁLYNŐJE! Koronával, királynői ruhában! Ő szüli meg Napunkat minden hajnalban amikor bíborban pirkad az ég. Ennyit a bíborról, meg Konstantinról. Egyébként más bizonyítéka is van annak, hogy ez az ikon nem ábrázolhatja Bíborban született Konstantint Bizánc császárát. Nem csak őt nem, egyiket sem!

danko-11

Van egy másik korona, amit Monomachosz néven emlegetnek. Zománc-technikája nagyon hasonlatos a Szent Koronáéhoz, ám durvább, elnagyoltabb kidolgozású. Azonban az látszik rajta, hogy egy műhelyben készíthették a Szent Koronával. Nos, ez a Monomachosz néven ismert Korona egyáltalán nem fejre készült, mivel kis lábacskái vannak neki, tehát asztalra, bútorra való közönséges tárgy. Egy kis „állatkertecske" a maga módján. Az oldalán ábrázolt személyek pedig a császári ház prominensei. Ez egy gúny-korona, amely szatírikusan ábrázolja a korrupt, romlott (ferde hajlamú) császári személyeket.

Ezek után kérdéses lehet-e, hogy származhatott-e a Szent Korona (vagy bármely eleme) Bizáncból? Teljesen kizárt

danko-12

A Magyar Istennő holdsarló szimbólumával is jelen van a Szent Koronán a pántokat összefogó négyzeten a ferde kereszt alatt az Atya oldalán.

danko-13

Akinek a felmenői MADAROK, az maga is csak MADAR lehet! Igen Őróla van szó, a fiú-istenről! Krisztus urunkat a pártában szemből nézve talán mindenki felismeri. Ítélkezik, kezében egy törvénykönyv. Vállára vetve egykori halotti leple látható, és hogy véletlenül se gondolhassunk másra, árulkodó részleteket is közöl velünk a lepelről. A törvénykönyv a szeretet és a természet törvényeinek tára.

danko-14

A Szent Korona hátsó oldalán van egy párta-elem az Atya szimbóluma (a nagy nyolcszög alakú drágakő) felett. A rajta szereplő személyiséget is idegennek tartja a korona-kutatás, történetesen egy másik bizánci császárnak tulajdonítják, Dukász Mihálynak. Azt fentebb már láttuk, hogy a magyarok miként gondolkodtak a császári udvarról, ezért ezt a lehetőséget nyugodtan kizárhatjuk. A bizonyítást elvégezte kiváló néhai Gulyás Miklós Jutas testvérünk, mégpedig annak a bizonyítását, hogy ez az ikon Krisztus urunkat ábrázolja királyi ruhájában, hiszen Ő király az Atya országában. Oldalán az Isten kardja, amelyet később megkap az a kiválasztott személy, akit Isten Ostora néven ismer meg a világ, (láthatjuk is a kardot az oldalán!) és aki azt a feladatot is megkapja a magyarok Urától, hogy elkészíttesse a Szent Koronát.

danko-16

Nem is kell elfordítanunk a Szent Koronát ahhoz, hogy ezt a személyt is láthassuk az ő ikonján, mert ott van az abroncson a nyolcszög alakú drágakő jobb oldalán. Ez az egyetlen személyiség, amelynek magyar eredetet tulajdonítanak a hivatalosok is, mert azt mondják, hogy ez az ikon Gézáé, I. István apjáé. Ezt az ikont Geobitzász ikonként emlegetik a felirat alapján. Ám, hogy ebből miként lett Géza, az rejtély!

Atilla királyunk van az ikonon, mellette a M(AGY)AROKNAK szóló legfelsőbb parancs olvasható latin és görög kevert betűs írással (nyilván rejtett üzenetként) A parancs azt mondja ki, hogy az ország KÖVIT (földjét) és a Szent Koronát minden körülmények között meg kell őriznie a magyarságnak! Egészen az Ő második eljöveteléig! Nem tudom, hogy ez sikerül-e, hiszen a rossz pénznek szolgáló pÁRTok szolgai módon igyekeznek a maradék Magyarországot átjátszani sóvár gazdájuknak. A nép meg alszik, egyik pÁRT karmaiból menekül a másikéba. A „bíró" azonban már a kertek alatt jár!

Azt a maradék kis időt meg majd' csak átvészeljük!

Az abroncson szereplő további személyiségek logikusan mind szkythák. Orvos, és katona-szentek. Az élet és a szabadság védelmezői. Nem pedig hódítók! Szent György, akinek híres szobrát is magyarok készítették el: a Kolozsvári testvérek. A különös jelek, „ékezetek" és a „Szent Kozma" felirat még megfejtőre várnak.

danko-16  danko-17

A Szent Korona abroncsa a földi sík, az anyagi világ szimbóluma is egyben. Itt az időnek is nagy jelentősége van. Az abroncs kerülete a kb. 26.000 éves precessziós évnek felel meg. Ugyanakkor közli a Szent Korona a világgal, hogy kinek is a tulajdona a Kárpát-medence a M(AGY)AR Éden!?

danko-18

A MADAROK ÉGI KIRÁLYNŐJE három helyen is nyomatékot ad ennek! A magyarok örök ellenségei napjainkban ismét lebecsülik Égi Patrónánk erejét, de „jön még kutyára dér!" Vagy esetleg e miatt volt (van) a „csillagháborús" program? Vajon párhuzamot vonhatunk Krisztus második eljövetele és a Nibiru érkezése között? Rövidesen megtudjuk, mert az idő közeleg!

Az éggömböt a földi sík felett a keresztpántok jelképezik. Maguk a keresztpántok pedig a Négy Elsődleges Teremtő Erőt is megszemélyesítik, melyeket a végtelen Energia, azaz Isten bocsát ki magából. A mi Napunkat is az Ő végtelen energiája élteti. Ami a Szent Koronán a négy pánt, az a címerünkben a vörös alapba (az Atya színe) vágott négy fehér/ezüst sáv. A Napisten alatt tehát nem az izzó anyagi Napot kell érteni, hanem a végtelen Energiát, ami nélkül semmi nem lenne, mi sem.

Az abroncs és az éggömböt formáló pántok határán van a pártázat. A két ikon a Fiú-Istent ábrázolja, aki vállalta a földi életet és a tanítást. A további pártaelemeken jól felismerhető a mi hármas-halom jelünk, amely a Nap három fázisának, azaz a felkelő, delelő és lenyugvó égitestnek az egyberótt szimbólikája. Azaz azt sugallja, azt ismétli, hogy: Napisten, Napisten, Napisten,.... Stb...

Szent Mária, azaz Adiabenei Mária, aki Krisztus földi anyjának feladatát kapta, szimbólikusan van jelen a Szent Koronán. A születésre a 9 pártaelem utal, Szent Máriára pedig a pártaelemek eltérő zománcozása, (ú. n. Mária-üveg alapúak) melyek kissé fluoreszkáló hatást keltenek megfelelő megvilágításban, utalva a szeplőtelen fogantatásra. Bizonyos fényképfelvételeken ezt a jelenséget kiválóan megfigyelhetjük!

Adiabenei Mária pártus hercegnő volt, vagy nevezzük inkább pártásnak? Hiszen már megismertük a Szent Koronát annyira, hogy tudjuk Róla, Pártás Korona valójában és éppen a viselője, tulajdonosa után! Márpedig csak egy nép van a világon, amelynek Istene mindig pártában van, - és aki nem más, mint az Ég Királynője, Nagyboldogasszonyunk, - mégis napokat szül, csillagokat : ez a magyar nép.

Az élősködés és a rablás, valamint a rabszolgatartás ráerőltetése az egész emberiségre régi vágyuk az ember-parazitáknak. Számos korábbi kísérlet után a Római Birodalom testesítette meg ezt a szűnni nem akaró törekvést. A mai „nyugat" minduntalan a római örökségre hivatkozik. Senki, de senki nem beszél azonban arról hogy volt egy másik birodalom a Közel-Keleten, egy hasonló erejű, DE ellentétes pólusú óriás: a Pártás Birodalom, amely a benne élő népeknek teljes szabadságot, és nyugalmat biztosított. Róma számtalanszor megtámadta, de soha sem tudta legyőzni. Itt volt a szigete a méltó emberi életnek 500 éven keresztül! Itt gyülekezett a sereg Pannónia, vagyis a Dunántúl rabszolgává tett testvérnépének felszabadítására. A felszabadító seregben ott volt Attila is, későbbi királyunk. Mindenkit arra biztatok: olvasson a Pártusokról, pártásokról! Legyünk végre büszkék a múltunkra, hiszen nekünk nincsen szégyellni valónk!

Elhagyva a pártát, még mindig a magyarok őseiről fogunk beszélni, de helyesebb, ha inkább a hun, vagy a szkytha neveket használjuk, mert az idegen népek ezeken a neveken ismerték eleinket akkoriban. Később pedig avarként is. Nézzük azonban a pántokat, kiket látunk rajtuk!

A felül szereplő apostolok a következők: Szent János, Szent Péter, Szent Jabab, és Szent Pál. Vegyük sorra őket, az ikonok díszítése egyebekről is tájékoztat!

danko-19_20

Szent János és Szent Péter apostolok

Szent János mindkét vállánál madarakat látunk, vagyis egyértelmű utalást kapunk arra, hogy a MADAR istennő híve, az ATYA szeretet-üzenetének hordozója. Atyától való:-apostol. Erősebb nagyításban láthatnánk, hogy az indavégek a már ismert hármas-halom alakú karéjokban végződnek. Már tudjuk mit mondanak: Napisten, Napisten,....stb

Szent Péter vállánál nem madarat találunk, hanem oroszlánokat. Nagyon hasonlóakat az „esztergomi" oroszlánokhoz. Természetesen egyik esetben sem közönséges állatokról van szó, hanem a Magyarok Istenéről, az Ég Királynőjéről! Valószínűleg ezen ok miatt nem látogatható az egyetlen megmaradt „oroszlán" az esztergomi királyi várban. E miatt nem akar befejeződni soha sem a restaurálgatás!

danko-21

Az oroszlán oldalán ismét a hármas-halom karéjait látjuk négyszer. Csodálatos, ám beszédes „keresztkódolás" ez a Szent Korona keresztpántjaival, az isteni teremtő erőkkel!

A Szent Korona tele van olyan –magyar keresztény- szimbólumokkal, amelyet a jelenlegi júdeo-keresztény egyházak „pogány" jelképeknek tartanak, és elutasítanak. Ilyen jelkép miatt maradtak távol a magukat történelmi egyházaknak nevező egyházak vezetői a verőcei kápolna-szenteléstől. A Vatikán hivatalos állásfoglalása szerint egyébként a Szent Korona nem katolikus „kegytárgy" ! Valóban nem az, és nem is kegytárgy! A kijelentés akkor hangzott el, amikor a Carter kormány előbb a Vatikánnak ajánlotta fel a Szent Koronát. Később azonban elnöki gépen utazott haza a MADAROK koronája amerikai emigrációjából.

A következő párosításban Szent Jakab, és Szent Pál apostolok ikonjait láthatjuk.

danko-22

Szent Jakab és Szent Pál apostolok

Jól láthatjuk mindkettejük ikonján a MADAR istennő jelképeit, az oroszlánt, illetve a madarat. Jakab mellett a kis arany köröcskék is a Napistent ismételgetik. Kezében is van egy jogar-szerű tárgy a hármas-halom karéjaival, vagyis megérthetjük, hogy Jakab a szeretet vallását hirdeti, Krisztus tanításait.

Szent Pál természetesen nem azonos a júdeo-kereszténységet megalapító Saul Pál rabbival, aki átírta (meghamisította!) a krisztusi tanokat. A mai bibliában nem sok maradt a szeretet tanaiból, legfeljebb annyi, hogy szeressük elnyomóinkat! A „történelmi" egyházaknak egyetlen szavuk sincsen a tömegek nyomorba taszítására, a pénzhatalom gátlástalan és módszeres emberirtására, a természetellenesség gát nélküli elburjánzására, a mérhetetlen szenvedésre, stb. Csoda-e, hogy üresen konganak a templomok?

Gulyás Miklós Jutas kiváló testvérünk, akinek nyomában haladok e sorok írásakor, egy zseniális meglátással mutatott rá egy nagyon messzire vezető összefüggésre.

Felfigyelt rá, hogy az ikonon egy nagyon öreg személyiség látható. Nem is biztos, hogy a tanítványok között kell keresni. Ő korábban élt, sokkal, sokkal korábban! Kiléte nem kétséges, ő is magyar, hiszen a vállainál lévő madarak ezt világosan közlik velünk.

danko-23Van egy helységnév Mexikóban az egykori maya kultúr-központban, amely így hangzik:

Palenque

A templom-együttes önmagában is elképesztő csillagászati és matematikai tudásról árulkodik.

 

 

Az egyik építmény alatt mélyen megtaláltak egy sírhelyet, benne egy szarkofággal, melynek fedőlapját egy különleges faragás dísziti.

 danko-24

Kettős keresztünk és napforgók a szarkofágfedélen

Összefoglalva a 2. kérdésre adható választ: Amennyiben a Magyarok Istene mindhárom személyiségében, azaz Atyaként, Anyaként és fiúként egyaránt magyarnak tekinthető, akkor bizony az ikonok nem nélkülözik a magyarok ábrázolását. A további személyek is magyarok, vagy hunok! Szkythák!

Hozzászólások az előző honlapról itt olvashatók

Megnyitva 21452 alkalommal

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások