20230603
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2008 május 24, szombat

Mario Alinei: Ősi kapocs

Szerző: Bencsik Éva

Erre a kijelentésre bizonyára sokan felkapják majd a fejüket. Hogyan lehetséges, hogy egy igazán elismert, a szakmai hírnevére adó nyelvész ilyen elmélettel áll elő? Egy dolgot azonban ne felejtsünk el, egyetlen, magára valamit is adó tudós sem állít olyat, amire ne tudna bizonyítékul felhozni legalább egy tárgyi emléket, hisz a szakmában elfoglalt helyét veszélyeztetné ezáltal.

ajanlo alineiA magyar-etruszk nyelvrokonság

Ősi kapocs. Ez az első hallásra hihetetlenül hangzó elmélet nem egy szenzációra és gyors hírnévre áhítozó ember szerzeménye, hanem egy nemzetközileg elismert nyelvészprofesszor, Mario Alinei írása. A könyv eredeti, olasz változata 2003-ban jelent meg az "Etrusco: Una forma arcaica di Ungherese" címmel. Ahogy a cím is mutatja, Alinei lényegében azt állítja, hogy az etruszk nyelv a magyar ősi formája, illetve, hogy maguk az etruszkok a magyarságból kivált népcsoport voltak.

Nos, hogy miért is olyan elképesztő ez az elmélet? Gondoljunk csak vissza történelmi és nyelvészeti tanulmányainkra! Az etruszkokról köztudott, hogy őslakosként még a Római Birodalom létrejötte előtt uralták Itália egy részét. A magyarság megjelenése az európai történelem színpadán viszont jónéhány évszázaddal későbbre datálható. Vagy mégsem? Hogyan egyeztethető össze ez a két, egymásnak ellentmondó tény? Egyáltalán, ezek az adatok megfelelnek a valóságnak?

Sok, ehhez hasonló kérdés merül fel az emberben a könyv olvasása közben, és Alinei nem késlekedik válaszolni rájuk. Ő ugyanis azt állítja, amúgy nem alaptalanul, hogy az etruszkok korántsem voltak Itália őslakosai, hanem a Kárpát-medencéből vándoroltak be oda. Népünkkel kapcsolatban pedig nem kevesebbet állít, minthogy az ie. III. évezredben (!) telepedtünk le hazánkban.

Erre a kijelentésre bizonyára sokan felkapják majd a fejüket. Hogyan lehetséges, hogy egy igazán elismert, a szakmai hírnevére adó nyelvész ilyen elmélettel áll elő? Egy dolgot azonban ne felejtsünk el, egyetlen, magára valamit is adó tudós sem állít olyat, amire ne tudna bizonyítékul felhozni legalább egy tárgyi emléket, hisz a szakmában elfoglalt helyét veszélyeztetné ezáltal. Alinei pedig nem marad adósunk a bizonyítékokkal. Elméletét alátámasztja a két nyelv közötti hasonlóság bemutatásával, és kitér néhány történelmi adat tarthatatlanságára is.


A sok túlhaladott, sőt néha a nevetségességet erősen megközelítő tézis, ami őstörténetünkkel, vándorlásainkkal az állítólagos uráli őshaza és a mai hazánk között, honfoglalásunkkal, valamint nyelvünk rokonságával, történetével és szókincsének összetételével kapcsolatos, olyanannyira elfogadhatatlan és tarthatatlan, hogy nem véletlenül születnek különböző, a hagyományos elméleteket megkérdőjelező tanulmányok. Csak néhány nevet említve: Götz László (Keleten kél a nap), Badiny Jós Ferenc (Káldeától Ister-Gámig), Padányi Viktor (Dentumagyaria), Bobula Ida (A sumér-magyar rokonság kérdése), László Gyula (A kettős honfoglalás), sőt még Heribert Illig (Kitalált középkor) is. Ezek az írások Alinei munkájával együtt egy-egy újabb bizonyítékai annak, hogy mennyire elkerülhetetlenül szükséges felülértékelni a hagyományos, a finnugor származásunkhoz görcsösen ragaszkodó elméleteket.

Forrás: Mario Alinei: Ősi kapocs - A magyar-etruszk nyelvrokonság. Allprint Kiadó. Budapest. 2005


Bencsik Éva

Forrás: helloinfo.hu


Kapcsolódó:

MEGJEGYZÉSEK MARIO ALINEI: ŐSI KAPOCS CÍMŰ KÖNYVÉHEZ

Magyarok Etrúriában 2 videó - 2010


Közzétette: kurszankende a youtubon, dátum: 2010.12.21.
Dr. Mario Alinei olasz nyelvészprofesszor húsz évvel ezelőtt kezdte el kutatni az etruszk nyelv sajátosságait, és tanulmányai során egy nem várt, megdöbbentő felfedezésre jutott: az etruszk nép, amely az i.e. harmadik évezredben élt, nem tűnt le a történelem palettájáról, leszármazottai a Kárpát -- medencében és a mai Magyarország területén élnek, s az etruszk nyelv kései változatát beszélik...
A filmet a Karaván Kiadó Kft. kérésére és engedélyével adjuk közre.

Magyar nyelvemlék Etruriából
Magyarok Etrúriában

Megnyitva 5827 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások